Page 1

Archeologisch Vooronderzoek

Knesselare - Ursel Onderdale 4 & 5 mei 2009 en 11 & 12 mei 2010 David Vanhee


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 28

2

Colofon Š 2011 Š Kale - Leie Archeologische Dienst, David Vanhee

Kasteelstraat 26 9880 Aalter


VAnhee d.

3

I. Voorwoord -

2

2


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 28


VAnhee d.

II. Inhoud


6

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 28


VAnhee d.

III. Administratieve gegevens loCatiegegevens 2009

opgravingsdoCumentatie

Bouwheer

loCatiegegevens 2010

opgravingsdoCumentatie

Bouwheer Veneco2


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 28

8

1

2

1 2

3 4


VAnhee d.

9

IV. Projectomschrijving iv.1 aanleiding van en opBouw naar het onderzoek

-

-

deVriendt B

-

iv.2 tijdskader 2

iv.3 finanCieel kader 2


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 28

10

1

2


VAnhee d.

11

V. Archeologische en historische voorkennis , aan de

2

Bungeneers J. et Al, Bourgeois J.

Bourgeois J. et Al, 1987) Bourgeois J.

et Al,

1988).

et Al,

1993) (Ampe c. et Al, 199

Bourgeois J. et Al, 1987) mestAgh B. & -

tAelmAn schynkel e.

et Al,

Bungeneers J. et Al, Bourgeois J.

et

). Al, 1988 & mestAgh B. & tAelmAn de clercq W. & thoen h.

(de clercq W.

et A

gysseling m


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 28

12

1

1

2 3

2

X 2

3

1 1-3

4

4

IX

1

5

6

5

6

VIII

4 7

VII

6 8

1 2

5

7

1

7

9

I

10

II

VI

1

III

2

IV

V

1

2


VAnhee d.

13

VI. Resultaten v.i.1 de uitBreiding van de sChool (2009) -

-

-


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 28

Knesselare Ursel Onderdale 2009

N 0

I

II

50m

III

IV

V


VAnhee d.

-

vi.2 de verkaveling (2010) 2

-

-


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 28

16

Knesselare Ursel Onderdale 2010 1

1

2 3

0

25 m

2

X 2

3

1 1-3

4

4

IX

1

5

6

5

6

VIII

4

2

5

7

VII

6 8

7

1

7

9

I

10

II

VI

1

III

2

IV

V

1

2

N 0

1

50m


VAnhee d.

-


18

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 28


VAnhee d.

19

VII. Besluit 2

2

2


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 28

20

Knesselare Ursel Onderdale 2009

N 0

I

II

50m

III

IV

V


0

0

N

I

8

6

25 m

7

5

4

II

9 10

7

Knesselare Ursel Onderdale 2010

6

3

III

5

2

4

1

3

50m

IV

2

V

7

2

1

VI

1

1

1

6

5

VII

4

VIII

1-3

2

IX

1

1

X

1

2

2

VAnhee d. 21


22

Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 28


VAnhee d.

AgentschAp

23

Voor geogrAfische informAtie

VlAAnderen, 2011.

Ampe c., Bourgeois J., fockedey l., lAngohr r., megAnck m. & semey J., 1995.

Archeologsiche

Bourgeois J., megAnck m. & rondelez p., 1993. , I,

Bourgeois J., semey J. & VAnmoerkerke J., 1987.

Bourgeois J., semey J. & VAnmoerkerke J., 1988.

Archeologie

-

Vlaanderen archeologisch doorgelicht Bungeneers J., delcourt A. & rommelAere J., 1986.

Archeologie 1986,

Bungeneers J., delcourt A. & rommelAere J.,

de clercq W. & thoen h.

de clercq W., hoorne J. & VAnhee d.,

deVriendt B., 2009. - 33)

-

(= As - rApportAge 2009

gysseling m., 1960.

-

mestAgh B. & tAelmAn

-

schynkel e., dAlle s.,sAdones s., VAnholme n. & Boncquet t., 2009.

-


Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 28

KLAD-rapport 28 Ursel Onderdale 2009-2010  

© 2011 © Kale - Leie Archeologische Dienst, David Vanhee Figuren © Kale - Leie Archeologische Dienst, tenzij anders vermeld Archeologisch...

Advertisement