Page 1

AVRUPA BİRLİĞİ TEMSİLCİLİĞİ

 BRÜKSEL

ETKİNLİKLER Özet Bilgi Notu

2013

TS/BXL/ 01-14

Dr Bahadır Kaleağası, Uluslararası Koordinatör ve AB Temsilcisi BRÜKSEL

Dilek İştar Ateş, Araştırmacı-Proje Yöneticisi Gamze Erdem Türkelli, Araştırmacı Dilek Aydın, Araştırmacı Arzu Şengün, Yönetim Sekreteri Ata Arıcan ( Dönüşümlü )

Brüksel dışında Berlin, Paris, Pekin ve Washington DC temsilciliklerinde toplam sekiz kişi görev almaktadır. Bu temsilciliklerin etkinlikleri ayrı birer bilgi notundadır.

Stajyerler & Serbest Araştırmacılar Başak Atalay Ayça Ayanlar Aynur Bashirova Kamil Can Çakır Hasan Çıkrıkçı Özge Demirci Aylin Diriöz Utku Doğan İsmail Alparslan Ece Hakan Ekim Mert Hüseyin Ergül Mete Eryılmaz Miray Hasanoğulları Burcu Kalafat Özge Küçük Caroline Landier Fatma Paşaoğlu Serkan Sarıgüney Meryem Uyar Salih Yasun

Vrije Universiteit Brussels (VUB) Hamburg University Boston University, Brussels Luiss Guido Carli School of Government, Roma İzmir Yaşar Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi The Johns Hopkins University, Brussels Hogeschool-Universiteit, Brussels İzmir Yaşar Üniversitesi Katholieke Universiteit Leuven Université Panthéon-Sorbonne, Paris Haliç Üniversitesi Yaşar Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesi Solvay Business School, Brussels Université Libre de Bruxelles Hacettepe Universitesi Koç University / Louvain School of Management Lund University, İsveç Cleveland State University

TÜSİAD BUSINESSEUROPE ÜYESİDİR - AVRUPA İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU ISTANBUL

ANKARA

BRUSSELS BERLIN

PARIS

BEIJING

WASHINGTON DC

tusiad@tusiad.org

ankoffice@tusiad.org bxloffice@tusiad.org

berlinoffice@tusiad.org parisoffice@tusiad.org

tusiad.china@tusiad.org usoffice@tusiad.org

www.tusiad.org 13, AVENUE DES GAULOIS

B -1040

BRUXELLES

T

+ 32 2 736 4047


AVRUPA BİRLİĞİ TEMSİLCİLİĞİ

ETKİNLİK ALANLARI

I.

I .

Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BUSINESSEUROPE

II .

Avrupa Birliği Nezdinde Türk Özel Sektörünün Temsili

III .

İletişim

IV .

Üyelere ve Türk Kuruluşlara Yönelik Hizmetler

BRÜKSEL

2013 yılında, Brüksel’deki TÜSİAD AB Temsilciliği ile Berlin ve Paris bürolarının etkinlikleri uluslararası ekonomi, G20, Türkiye’nin AB müzakereleri, tanıtım ve bilgilendirme hedefleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Türkiye’deki çalışmalarda ve Washington DC ve Pekin temsilciliklerinin etkinliklerinde de Avrupa ve G20 boyutuna önem verilmiştir.

BUSINESSEUROPE NEZDİNDE ETKİNLİKLER Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu

Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu BUSINESSEUROPE’un karar, danışma ve uzmanlık birimlerinin toplantılarına TÜSİAD’ın katılımı temsilcilik tarafından düzenlenmektedir. Bu toplantılarda TÜSİAD’ın görüşleri iletilmekte, hazırlanan belgelere katkıda bulunulmakta, BUSINESSEUROPE kanalıyla ulaşılan bilgiler TÜSİAD’ın AB’ye uyum süreci çalışmalarında ele alınmakta ve gerektiğinde ilgili Türk devlet birimlerine aktarılmaktadır. Dr. Bahadır Kaleağası, Haziran ayında İrlanda’nın başkenti Dublin’de ve Aralık ayında Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen BUSINESSEUROPE Başkanlar Konseyi toplantılarına katılmıştır. Dr. Kaleağası ayrıca BUSINESSEUROPE Yürütme Kurulu toplantılarının yanı sıra ayda iki kere toplanan BUSINESSEUROPE Daimi Delegeler Kurulu toplantılarında Türk iş dünyasını temsil etmekte ve G20, İklim Değişikliği, Enerji, ABD, Çin ve İnnovasyon poltikaları gruplarında yer almaktadır. Araştırmacı ve Proje Yöneticisi Dilek İştar Ateş, Dış İlişkiler ve Sanayi İşleri komisyonları, Enerji, Dünya Ticaret Örgütü, Serbest Ticaret Anlaşmaları, AB-ABD, AB-Japonya ve AB-Rusya çalışma grupları üyesidir. Uzman Araştırmacı Gamze Erdem Türkelli, Sosyal İşler, Hukuki İşler ve Tek Pazar komisyonları, Araştırmacı Dilek Aydın bilgi toplumu, AB kurumları ile ilişkiler, iletişim stratejisi, kurumsal reform ve sosyal politikalar alanlarındaki çalışmaları takip etmektedir. Temsilcilik ayrıca BUSINESSEUROPE’un Brüksel’de düzenlediği çeşitli uluslararası etkinliklerde Türk özel sektörü görüşlerini aktarmakta ve “Avrupa İş Dünyası Gündemi” başlıklı aylık bülteni yayınlamaktadır.

-2–


AVRUPA BİRLİĞİ TEMSİLCİLİĞİ

II.

BRÜKSEL

AB NEZDİNDE TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜNÜN TEMSİLİ Dr. Bahadır Kaleağası AB Komisyonu üyeleri ve yöneticileri, Avrupa Parlamenterleri, AB ülkeleri bakanları ve bürokratları, Avrupa Yatırım Bankası yetkilileri, AB nezdinde büyükelçiler, düşünce kuruluşları, medya ve uluslararası iş dünyası temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirmiş ve toplantılara katılmıştır.

Uluslararası Koordinatör ve AB nezdinde TÜSİAD Temsilcisi Dr. Bahadır Kaleağası TÜSİAD desteği ile Paris’te kurulan Bosphorus Enstitüsü başkanlığı (www.institut-bosphore.org) ve Brussels Energy Club (www.brusselsenergyclub.org) onursal başkanlığını yürütmektedir. Dilek İştar Ateş, Gamze Erdem Türkelli ve Dilek Aydın AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, CEPS, EPC, AB Bölgeler Komitesi, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, Friends of Europe, CES, Center for European Reform, Heinrich Böll Vakfı, Carnegie, European Business Summit, AECA, GMF ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu etkinliklerini takip etmiştir.

Brüksel Enerji Kulübü - BREC TÜSİAD AB Temsilciliği desteği kurulan Brussels Energy Club üyeleri önde gelen uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticileridir. Toplantılara ayrıca AB ve devlet yetkilileri, akademik uzmanlar ve diplomatlar da katılmaktadır. TÜSİAD’ın Brüksel’de evsahipliği yaptığı BREC toplantıları 2013 yılında şu konulara odaklandı:

ABD’de Kaya Gazı Devrimi ve Avrupa İçin Etkileri

Doğal Gaz Piyasalarında Fiyatlandırma Politikaları

Güney Gaz Koridoru (TANAP-TAP) ve Türkiye-AB İlişkileri

Çin’in Enerji Politikaları ve Küresel Etkileri

Rusya-AB İlişkilerinde Enerji Boyutu

-3–


AVRUPA BİRLİĞİ TEMSİLCİLİĞİ

III.

BRÜKSEL

İLETİŞİM

Uluslararası Koordinatör ve AB nezdinde TÜSİAD Temsilcisi Dr. Bahadır Kaleağası AB ile tam üyelik müzakereleri süreci, uluslararası ekonomi ve Türkiye’nin tanıtım etkinlikleri konularında birçok uluslararası ve ulusal televizyon, basılı yayın ve internet medyası için mülakat vermektedir.

Dr. Kaleağası ayrıca birçok konferansa konuşmacı veya oturum başkanı olarak katılmıştır:             

  

Aegee ABD Dişişleri Bakanlığı Adıyaman Valiliği Avrupa Parlamentosu Bloomberg London Brussels Energy Club Bosphorus Enstitüsü-Paris BTCA-Londra Business Synergies - Belçika Dışişleri Bakanlığı Center for European Reform Chatham House-London Club University Foundation Confederation of Indian Industry Hindistan/Agra Confrontations Europe EDAM Forum Maritime-Marsilya

                

Université Paris Descartes Galatasaray Lisesi Gençlik ve Spor Bakanlığı Genshagen Forum – Berlin German Marshall Fund FTI Harvard University Hrant Dink Vakfı IBM - UK Institute Montaigne Simens Sanat TBCCI-London The City - London Turkish Connections UK International Trade Université libre de Bruxelles University of S. Maine

Aynı dönemde AB Bakanlığı, AB Komisyonu, Avrupa Parlamenterleri, Bilgi Üniversitesi, Democratic Progress Institute, Enka Lisesi, Euranet Plus, European Business Aviation Association, European Security Roundtable, Europolitics, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul St. Benoit Lisesi AB Kulübü, Kadın Girişimciler Derneği-Kagider, Meyve Suyu Endüstrisi Derneği, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği-SODEM, Tekstil İşverenleri Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, UEAPME, Young Friends of Turkey, diplomatik temsilciler, uluslararası şirketler, Türk şirketler ve devlet birimlerinden heyetler ile TÜSİAD AB Temsilciliği’nde toplantılar gerçekleştirilmiştir.

-4–


AVRUPA BİRLİĞİ TEMSİLCİLİĞİ

BRÜKSEL

2013 yılında ayrıca FTI ile “Türk İş Dünyası ve Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı” başlıklı bir konferans düzenlenmiş ve makale, araştırma ve raporlar yayınlanmıştır: ► AB’nin Gelecek Senaryoları ► AB Sanayi Politikası ► Avrupa Parlamentosu Türkiye Raporu ► AB Rusya İlişkileri ► Tranatlantik Ortaklık : TTIP ve Türkiye ► Almanya Seçimlerinin AB’ye Yansımaları ► AB Komisyonu 2013 Türkiye İlerleme Raporu ► AB Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu 2012-2013 Yılları Karşılaştırması ► Türkiye–AB 2013 Son Durum ► Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu ► AB 2020 Stratejisi ve 2013 Yılında Türkiye- AB İlişkileri Haftalık “Brüksel’de Bir Hafta” ve aylık “Avrupa İş Dünyası Gündemi” düzenli yayınları devam etmiştir. Ayrıca, temsilcilikte staj olanağı sağlanan çoğu doktora ve yüksek lisans öğrencisi stajyerler AB ve uluslararası düşünce kuruluşları toplantılarına katılmakta ve raporları özel bir blogda kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

IV. ÜYELERE VE TÜRK KURULUŞLARA YÖNELİK HİZMETLER Temsilcilik TÜSİAD üyelerine yönelik bir dizi hizmet vermekte ve diğer Türk kuruluşlarının AB ile ilişki ve çalışmalarına katkıda bulunmakatdır. Bu kapsamda üyelerden gelen bilgi, araştırma ve görüş taleplerine yanıt verilmekte, üyelere Brüksel’de geçici uzman ve yönetici görevlendirme olanağı sağlanmaktadır. Türk şirketlerinin uluslararası ekonomik etkinliklerinde, AB ile ilişkilerinde ve gümrük birliği çerçevesinde karşılaştıkları sorunlar takip edilerek gerekli araştırma ve girişimler yapılmaktadır.

-5–

TÜSİAD AB TEMSİLCİLİĞİ - Brüksel / ETKİNLİK RAPORU 2013  

AB İŞ DÜNYASI - BUSINESSEUROPE AB KURUMLARI VE ÜLKELERİ BRÜKSEL ENERJİ KULÜBÜ KONFERANSLAR İLETİŞİM - TANITIM RAPORLAR

TÜSİAD AB TEMSİLCİLİĞİ - Brüksel / ETKİNLİK RAPORU 2013  

AB İŞ DÜNYASI - BUSINESSEUROPE AB KURUMLARI VE ÜLKELERİ BRÜKSEL ENERJİ KULÜBÜ KONFERANSLAR İLETİŞİM - TANITIM RAPORLAR

Advertisement