Page 1


Komunikacijski samostojeći rack

1 -8

Osnovne karakteristike

2

Sastavni dijelovi rack-a

2

Dodatna oprema

3

Materijal

3

Zaštitni sloj

3

Dimenzije komunikacijskih rack-ova

4

Osnovni elememti komunikacijskog samostojećeg rack-a

6-8

Serverski samostojeci rack

9-16

Osnovne karakteristike

10

Sastavni dijelovi rack-a

10

Dodatna oprema

11

Materijal

11

Zaštitni sloj

11

Dimenzije serverskih rack-ova

12

Osnovni elememti serverskog rack-a

14-16

Nazidni rack

17-21

Osnovne karakteristike

18

Sastavni dijelovi rack-a

18

Materijal

19

Zaštitni sloj

19

Dimenzije serverskih rack-ova

20

Osnovni elememti nazidnog rack-a

20-21

Dodatna oprema

22-26

Kaldera company d.o.o. Karadordeva bb. 78250 Laktasi Republic of Srpska / Bosnia and Herzegovina Phone: +387 051 580 654, Fax: +387 51 580 624 www.kalderacompany.com e-mail: info@kalderacompany.com


Komunikacijski samostojeći rack

1


STANDARDNI KOMUNIKACIJSKI SAMOSTOJEĆI RACK Osnovne karakteristike: - namjenjen unutrašnjoj upotrebi; - idealan za aktivnu i pasivnu elektroničku opremu; - pogodan za: * kancelarije, * laboratorije, * elektronski sistem kontrole; - dostupan u raznim veličinama; - široka ponuda dodatne opreme; - mogućnost samostalne kon guracije; - izgledom prilagođen za savremeni poslovni ambient; - uvod kablova se može izvesti preko krova ili poda, zavisno od potrebe; - rack može stajati na parapetu ili podesivim nožicama; Sastavni dijelovi rack-a: - noseća konstrukcija; - prednja vrata sa kaljenim staklom; - stražnja vrata; - bravica za prednja vrata (dvije spojne tačke); - bravica za zadnja vrata; - nosači opreme; - uglovi okvira; - bočna strana sa bočnim vratima; - krov sa utorima za modularno smještanje ventilacionog sistema, poljem za uvod kablova ili blank panelima; - dva para 19” vertikalnih nosača opreme i set za uzemljenje; - dva para horizontalnih nosača opreme; - dno i poklopac sa otvorima za uvod kablova; -podesive nožice;

2


Dodatna oprema: - prednja vrata sa ventilacionim otvorma; - prednja vrata; - klizna polica sa ventilacionim otvorima; - klizna polica (neventilisana); - standardna polica; - standardna polica sa ventilacionim otvorima; - klizne polica sa četri spojne tačke; - klizna polica za tastaturu; - univerzalni držač LCD monitora; - horizontalni vodič kablova; - unutrašnji blank paneli; - naponski razvodni paneli; - dodatni vertikalni nosač opreme; - patch paneli; - nosač osigurača 2U; - nosač regleta 2U; -parapet; Materijal: - okvir Al-Zn lim; - uglovi okvira silumin; - metalna vrata zaštićeni HVL; - metalna vrata sa zaštićenim HVLom i 4.0 mm debelim kaljenim staklom; - bočni paneli, krov i postolje zaštićeni HVL; - vertikalni nosač opreme Al-Zn lim; Zaštitni sloj: - svi dijelovi napravljeni od HVL-a su površinski zaštićeni elektro-statskim postupkom poliesterskim prahom u boji RAL 7035 prema EN normama CEN/TC 271;

3


DIMENZIJE KOMUNIKACIJSKIH RACK-OVA

U

20

24

30

32

35

42

4

Širina x dubina

Šifra

600x600

108-902-06-00-00

600x750

108-902-07-00-00

600x800

108-902-08-00-00

800x750

108-902-09-00-00

800x800

108-902-10-00-00

600x600

108-902-11-00-00

600x750

108-902-12-00-00

600x800

108-902-13-00-00

800x750

108-902-14-00-00

800x800

108-902-15-00-00

600x600

108-902-16-00-00

600x750

108-902-17-00-00

600x800

108-902-18-00-00

800x750

108-902-19-00-00

800x800

108-902-20-00-00

600x600

108-902-21-00-00

600x750

108-902-22-00-00

600x800

108-902-23-00-00

800x750

108-902-24-00-00

800x800

108-902-25-00-00

600x600

108-902-26-00-00

600x750

108-902-27-00-00

600x800

108-902-28-00-00

800x750

108-902-29-00-00

800x800

108-902-30-00-00

600x600

108-902-31-00-00

600x750

108-902-32-00-00

600x800

108-902-33-00-00

800x750

108-902-34-00-00

800x800

108-902-35-00-00


Redni broj

Oznaka

Stranica

1

Noseća konstrukcija

6

2

Vertikalni nosač opreme

6

3

Horizontalni nosač

6

4

Krovno ventilatorsko polje

8

5

Polje za uvod kablova

8

6

Poklopac dna

8

7

Zadnja vrata HVL

7

8

Bravica za prednja vrata

7

9

Bravica za zadnja vrata

7

10

Bočna strana

7

11

Bočna vrata

7

12

Prednja vrata

7

13

Podesive nožice

8

5


Noseća konstrukcija rack-a U

20

24

Širina x dubina

Šifra

600x600 108-902-06-01-00

600x600

108-902-21-01-00

600x750 108-902-07-01-00

600x750

108-902-22-01-00

Širina x dubina

Šifra

600x800 108-902-08-01-00

U

600x800

108-902-23-01-00

800x750 108-902-09-01-00

800x750

108-902-24-01-00

800x800 108-902-10-01-00

800x800

108-902-25-01-00

600x600 108-902-11-01-00

600x600

108-902-26-01-00

600x750 108-902-12-01-00

600x750

108-902-27-01-00

600x800 108-902-13-01-00

32

600x800

108-902-28-01-00

800x750 108-902-14-01-00

35

800x750

108-902-29-01-00

800x800 108-902-15-01-00

800x800

108-902-30-01-00

600x600 108-902-16-01-00

600x600

108-902-31-01-00

600x750

108-902-32-01-00

600x800

108-902-33-01-00

800x750 108-902-19-01-00

800x750

108-902-34-01-00

800x800 108-902-20-01-00

800x800

108-902-35-01-00

600x750 108-902-17-01-00 30

Noseća konstrukcija rack-a konstruisana je tako da pruža jednostavnu i brzu montažu i demontažu. Sastavni dijelovi: - krovni poklopac; - vertikalni pro li (4 kom.); - horizontalni pro li (8 kom.); - spojnice (8 kom.); - horizontalni nosači opreme (4 kom.); - vertikalni nosači opreme (4 kom.); - poklopac dna; - vijci. Spojnice od silumina isključuju mogućnost greške pri montaži.

600x800 108-902-18-01-00

42

Vertikalni i horizontalni nosači opreme

Horizontalni nosač je napravljen od Al-Zn. Služi za pričvršćenje nosača opreme na noseću konstrukciju. Vertikalni nosač opreme je napravljen od AlZn. Dimenzije otvora su standardizovane: 1U=44.45 [mm]. Ima mogućnost podešavanja po dubini.

6


Prednja vrata sa kaljenim staklom U

Širina

Šifra

600

108-902-06-02-00

800

108-902-09-02-00

600

108-902-11-02-00

20

U

Širina

Šifra

600

108-902-21-02-00

800

108-902-24-02-00

600

108-902-26-02-00

800

108-902-29-02-00

600

108-902-31-02-00

800

108-902-34-02-00

32

24

35 800

108-902-14-02-00

600

108-902-16-02-00

30

42 800

108-902-19-02-00

Prednja vrata sa kaljenim staklom Visoke sigurnosti otporno na udare, temperaturu do 250 C, teška opterećenja. Mogućnost otvaranja vrata sa lijeve ili desne strane. Napravljena su od zaštićenog HVL-a. Staklo visoke sigurnosti otporno na udare, temperaturu do 250 C, teška opterećenja. Rasipa se u najsitnije komadiće preko 50 komada u 5cm.

Zadnja vrata HVL U

Širina

Šifra

600

108-902-06-03-00

20

U

Širina

Šifra

600

108-902-21-03-00

800

108-902-24-03-00

32 800

108-902-09-03-00

600

108-902-11-03-00

800

108-902-14-03-00

600

108-902-16-03-00

24

600

108-902-26-03-00

800

108-902-29-03-00

600

108-902-31-03-00

800

108-902-34-03-00

35

30

42 800

108-902-19-03-00

Zadnja vrata Moguće je otvaranje vrata sa lijeve i desne strane. Bravica Takođe posjeduje savitljivu ručku za lakše otvaranje vrata. Stepen zaštite IP 65.

Bočna strana i bočna vrata U

20

24

30

Širina

Šifra

600

108-902-21-04-00

750

108-902-22-02-00

108-902-08-02-00

800

108-902-23-02-00

108-902-11-04-00

600

108-902-26-04-00

750

108-902-27-02-00

108-902-13-02-00

800

108-902-28-02-00

600

108-902-16-04-00

600

108-902-31-04-00

750

108-902-17-02-00

750

108-902-32-02-00

800

108-902-18-02-00

800

108-902-33-02-00

Širina

Šifra

600

108-902-06-04-00

750

108-902-07-02-00

800 600 750

108-902-12-02-00

800

U

32

35

42

7


Ventilatorsko polje

Polje za uvod kablova

WxD

Šifra

WxD

Šifra

450x150

108-902-01-05-00

450x150

108-902-01-06-00

Ventilatorsko polje je napravljeno od zaštićenog HVL-a. Jednostavnom montažom vijcima montira se na poklopac rack-a.

Polje za uvod kablova je napravljeno od zaštićenog HVL-a.Jednostavnom montažom vijcima montira se na poklopac rack-a. Isporučuje se kao osnovna oprema. Opciono se mogu ugraditi četkice za zaštitu od ulaska prašine.

Poklopac dna

Podesive nožice

Veličina

Šifra

Šifra

1

108-902-01-07-00

022-001-00-00-73

Poklopac dna reka, služi kao zaštita reka ako nemamo uvod kablova sa donje strane reka. Služe da spriječe prodor prašine. Jednostavno se montiraju vijcima na dno. Izrađuju se od zaštićenog HVL-a.

Uzemljenje za 19" Rack

Šifra 108-902-01-64-00

Uzemljenje za 19" Rack Sastoji se od 6 žuto-zelenih provodnika s odgovarajućim vijcima i maticama.

8

Podesive nožice Idealne za rack-ove manje nosivosti. Pružaju mogućnost prilagođenja prema podu (neravan pod).


Serverski samostojeći rack

9


STANDARDNI SERVERSKI SAMOSTOJEĆI RACK

Osnovne karakteristike: - Predstavljaju potpuno sigurno i nezavisno okruženje za smeštaj IT opreme; - Dimenzije i velika statička nosivost čine ih pogodnim za ugradnju servera i distributivne opreme; - Pružaju maksimalnu eksibilnost i mogućnost dodavanja opreme; - Projektovani su sa ciljem omogućenja lakog pristupa aktivnoj i pasivnoj opremi; - Jednostavno kon gurisanje unutrašnjosti; - Odlično hlađenje i provjetravanje; Sastavni dijelovi rack-a: - noseća konstrukcija; - prednja vrata sa kaljenim staklom; - stražnja vrata sa bravom; - bravica za prednja vrata (dvije spojne tačke); - bravica za zadnja vrata; - bravice za bočna vrata; - nosači opreme; - uglovi okvira; - bočne strana sa bočnim vratima; - krov sa utorima za modularno smještanje ventilacionog sistema, poljem za uvod kablova ili blank panelima; - dva para 19” vertikalnih nosača opreme i pločice za uzemljenje; - dva para horizontalnih nosača opreme; - dno i poklopac sa otvorima za uvod kablova; - podesive nožice. Jednostavno povezivanje više ormara u jednu cjelinu.

10


Dodatna oprema: - prednja vrata; - prednja vrata sa perforacijama; - klizna polica sa ventilacionim otvorima; - klizna polica za tastaturu; - standardna polica; - standardna polica sa ventila cionim otvorima; - klizne polica sa četri spojne tačke; - univerzalni držač LCD monitora; - horizontalni vodič kablova; - vertikalni vodič kablova; - unutrašnji blank paneli; - naponski razvodni paneli; - dodatni vertikalni nosač opreme; - krovna ventilatorska ploča; - set za uzemljenje; - patch paneli; - nosač osigurača 2U; - nosač regleta 2U; - parapet. Materijal: - okvir: Al-Zn; - uglovi okvira: silumin; - metalna vrata: zaštićeni HVL; - metalna vrata sa 4.0 mm debelim kaljenim staklom; - bočni paneli, krov i postolje: zaštićeni HVL; - vertikalni nosač opreme: Al-Zn; Zaštitni sloj: - svi dijelovi napravljeni od HVL su površinski zaštićeni elektro-statskim postupkom poliesterskim prahom u boji RAL 7035 prema EN normama CEN/TC 271;

11


DIMENZIJE SERVERSKIH RACK-OVA

U 20 24 30 32 35 42

12

Širina x dubina

Šifra

800x1000

108-903-03-00-00

800x1100

108-903-04-00-00

800x1000

108-903-05-00-00

800x1100

108-903-06-00-00

800x1000

108-903-07-00-00

800x1100

108-903-08-00-00

800x1000

108-903-09-00-00

800x1100

108-903-10-00-00

800x1000

108-903-11-00-00

800x1100

108-903-12-00-00

800x1000

108-903-13-00-00

800x1100

108-903-14-00-00


Redni broj

Oznaka

Stranica

1

Noseća konstrukcija

14

2

Vertikalni nosač opreme

14

3

Horizontalni nosač

14

4

Krovno ventilatorsko polje

15

5

Polje za uvod kablova

15

6

Poklopac dna

15

7

Prednja vrata sa kaljenim staklom

15

8

Bravica za prednja vrata

15

9

Zadnja HVL vrata

16

10

Bravica za zadnja vrata

16

11

Bočna strana

16

12

Bočna vrata

16

13


Noseća konstrukcija rack-a U 20

24

30

32

35

42

Vertikalni nosač opreme i horizontalni nosač

Vertikalni nosač opreme je napravljen od Al-Zn. Dimenzije otvora su standardizovane: 1U=44.45 [mm]. Ima mogućnost pomjeranja po dubini.

14

Širina x dubina

Šifra

800x1000

108-903-03-01-00

800x1100

108-903-04-01-00

800x1000

108-903-05-01-00

800x1100

108-903-06-01-00

800x1000

108-903-07-01-00

800x1100

108-903-08-01-00

800x1000

108-903-09-01-00

800x1100

108-903-10-01-00

800x1000

108-903-11-01-00

800x1100

108-903-12-01-00

800x1000

108-903-13-01-00

800x1100

108-903-14-01-00

Noseća konstrukcija rack-a konstruisana je tako da pruža jednostavnu i brzu montažu i demontažu. Sastavni dijelovi: - krovni poklopac; - vertikalni pro li (4 kom.); - horizontalni pro li (8 kom.); - spojnice (8 kom.); - horizontalni nosači opreme (4 kom.); - vertikalni nosači opreme (4 kom.); - poklopac dna; - vijci. Spojnice od silumina isključuju mogućnost greške pri montaži.

Horizontalni nosač je napravljen od Al-Zn. Služi za pričvršćenje nosača opreme na noseću konstrukciju.


Polje za uvod kablova

Ventilatorsko polje

WxD(mm)

Šifra

WxD

Šifra

450x150

108-902-01-06-00

450x150

108-902-01-05-00

Polje za uvod kablova je napravljeno od zaštićenog HVL-a.Jednostavnom montažom vijcima montira se na poklopac rack-a. Moguća je i kombinacija više ovih polja. Isporučuje se kao osnovna oprema. Na otvoru su postavljene četkice za zaštitu od ulaska prašine.

Ventilatorsko polje je napravljeno od zaštićenog HVL-a. Jednostavnom montažom vijcima montira se na poklopac rack-a. Isporučuje se kao standardna oprema.U slučaju da imamo više ventilatora, kombinuje se više ventilatorskih polja.

Poklopac dna

WxD

Šifra

390x130

108-902-01-07-00

Poklopac dna reka, služi kao zaštita reka ako nemamo uvod kablova sa donje strane reka. Služe da spriječe prodor prašine. Jednostavno se montiraju vijcima na dno. Izrađuju se od zaštićenog HVL-a.

Prednja vrata sa kaljenim staklom

U

Šifra

20

108-902-09-02-00

24

108-902-14-02-00

30

108-902-19-02-00

32

108-902-24-02-00

35

108-902-29-02-00

42

108-902-34-02-00

Prednja vrata da sa kaljenim staklom i bravicom, imaju mogćnost otvaranja na lijevu i desnu stranu radi lakšeg pristupa opremi. Okvir vrata je od zaštićenog HVL-a, a središnji dio od kaljenog stakla. Kaljeno staklo je visoke sigurnosti, otorno na udare, teška opterećenja i temperaturu do 250 C. Isporučuju se sa bravom. Brava Zaštitni poklopac ima dvostruku funkciju. Pored toga što štiti bravu od ulaska nečistoća, služi i kao savitljiva ručka za lakše otvaranje vrata. Stepen zaštite IP65.

15


Zadnja vrata

U

Šifra

20

108-902-09-03-00

24

108-902-14-03-00

30

108-902-19-03-00

32

108-902-24-03-00

35

108-902-29-03-00

42

108-902-34-03-00

Zadnja vrata, napravljena su od hladno valjanog lima. Mogućnost otvaranje vrata sa lijeve i desne strane, što omogućava lak pristup opremi. Isporučuju se sa bravom. Brava, posjeduje savitljivu ručku za lakše otvaranje vrata. Stepen zaštite IP65.

Bočna strana i bočna vrata U

Širina

Šifra

1000

108-903-03-02-00

1100

108-903-04-02-00

1000

108-903-05-02-00

1100

108-903-06-02-00

1000

108-903-07-02-00

1100

108-903-08-02-00

1000

108-903-09-02-00

1100

108-903-10-02-00

1000

108-903-11-02-00

1100

108-903-12-02-00

1000

108-903-13-02-00

1100

108-903-14-02-00

20

24

30

32

Bočna strana i bočna vrata, napravljeni su od zaštićenog HLV-a. Isporučuju se kao dio standardne opreme. Bočna vrata omogućavaju lak pristup opremi. Rade se i u varijanti sa bravom.

35

42

Podesive nožice

Uzemljenje za 19" Rack

Šifra

Šifra

022-001-00-00-73

108-902-01-64-00

Podesive nožice, pružaju mogućnost brze i e kasne stabilizacije reka na odgovarajuću podlogu. Pružaju mogućnost prilagođenja prema podu ( neravan pod).

16

Uzemljenje za 19" Rack Sastoji se od 6 žuto-zelenih provodnika s odgovarajućim vijcima i maticama za montažu.


Nazidni rack

17


STANDARDNI NAZIDNI RACK Osnovne karakteristike: - iz široke palete nazidnih rack-ova odabrali smo za Vas modele prilagođene funkcionalnom radnom okruženju; - dizajn ugodan Vašem oku; - lak pristup instaliranoj opremi omogućen je upotrebom demontažnih bočnih vrata; - prednja vrata su od stakla tako da imate jasan pregled unutrašnjosti; - otvorena je mogućnost navrtanja podesivih nožica pa rack može biti postavljen i na pod; - ostavljena je mogućnost samostalnog podešavanja rastojanja između vertikalnih nosača opreme; - postoji mogućnost uvođenja kablova sa gornje i donje strane; - četkice na otvorima štite od ulaska stranih tijela i prašine;

Sastavni dijelovi: - noseća konstrukcija; - prednja vrata sa kaljenim staklom; - bravice za prednja vrata i bočne strane; - bočna vrata; - dva para 19” vertikalnih nosača opreme i set za uzemljenje; -podesive nožice (opciono);

18


Materijal: - Noseća konstrukcija i bočna vrata napravljeni su od zaštićenog hladno valjanog lima (HVL); - Prednja vrata 4.0 mm debelo kaljeno staklo; - vertikalni nosač opreme Al-Zn lim; Zaštitni sloj: - svi dijelovi napravljeni od HVL-a su površinski zaštićeni elektro-statskim postupkom poliesterskim prahom u boji RAL 7035 prema EN normama CEN/TC 271;

Redni broj

Oznaka

Stranica

1

Noseća konstrukcija

20

2

Vertikalni nosač opreme

21

3

Bočna vrata

22

4

Bravica

21

5

Kaljeno staklo

21

6

Baglame

21

19


DIMENZIJE NAZIDNIH RACK-OVA Raznovrsnost dimenzija omogućava da odaberete proizvod koji idealno odgovara Vašim potrebama pri tom ne narušavajući ekonomično iskorištenje raspoloživog prostora. Sa porastom dimenzija ormara raste potreba za rashlađenjem opreme. Obezbjedili smo dva dodatna ventilatorska mjesta. U 6 9 12 15 18

Noseća konstrukcija rack-a Sastavni dijelovi: - kavez; - dva para vertikalnih nosača; - četkice za uvod kablova; - zadnja vrata (opciono); - L-nosači; U 6 9 12 15 18

20

Širina x dubina

Šifra

600x400

108-904-01-01-00

600x600

108-904-02-01-00

600x400

108-904-03-01-00

600x600

108-904-04-01-00

600x400

108-904-05-01-00

600x600

108-904-06-01-00

600x400

108-904-07-01-00

600x600

108-904-08-01-00

600x400

108-904-09-01-00

600x600

108-904-10-01-00

Širina x dubina

Šifra

600x400

108-904-01-00-00

600x600

108-904-02-00-00

600x400

108-904-03-00-00

600x600

108-904-04-00-00

600x400

108-904-05-00-00

600x600

108-904-06-00-00

600x400

108-904-07-00-00

600x600

108-904-08-00-00

600x400

108-904-09-00-00

600x600

108-904-10-00-00


L- nosač, vertikalni nosači oprema L nosači u kombinaciji sa vertikalnim nosačima opreme omogućuju promjenu položaja opreme unutar ormara i na taj način olakšavaju rukovanje često nezahvalnom kablovskom inastalacijom.

Prednja vrata

Prednja vrata izrađena su od kaljenog stakla. Kaljeno staklo je visoke sigurnosti, otporno na udare, teška opterećenja i temperaturu do 250 C. Isporučuju se sa bravom.

U

Širina

Šifra

6

600

108-904-01-02-00

9

600

108-904-03-02-00

12

600

108-904-05-02-00

15

600

108-904-07-02-00

18

600

108-904-09-02-00

21


Dodatna oprema

22


Klizna polica sa ventilaconim otvorima

Klizna polica za tastaturu

Šifra

D [mm]

Šifra

250

108-902-01-09-00

250

108-902-01-12-00

300

108-902-01-10-00

400

108-902-01-11-00

D [mm]

Klizna polica sa ventilacionim otvorima Ventilacioni otvori čuvaju Vaš uređaj od pregrijavanja. Police se pakuju sa/bez U/I uređaja.

Klizna polica Police se pakuju sa/bez U/I uređaja.

Standardna polica U

Dubina (mm)

Šifra

250

108-902-01-15-00

350

108-902-01-16-00

250

108-902-01-17-00

350

108-902-01-18-00

400

108-902-01-19-00

Dubina (mm)

Šifra

250

108-902-01-22-00

350

108-902-01-23-00

250

108-902-01-24-00

350

108-902-01-25-00

400

108-902-01-26-00

Dubina (mm)

Šifra

600

108-902-01-29-00

800

108-902-03-03-00

1

2

Standardna polica sa ventilacionim otvorima

U

1

2

Klizna polica sa četiri spojne tačke

U

1

23


Vertikalni držač kablova

Horizontalni vodič kablova

Širina rack-a

Šifra

600

108-902-01-30-00

800

108-902-04-04-00

U

Šifra

1

108-902-01-31-00

2

108-902-01-32-00

Vertikalni držač kablova pružiće Vam jednostavan i brz način vertikalnog vođenja kablovske instalacije.

Patch panel

Unutrašnji blank panel U

Šifra

1

108-902-01-33-00

2

108-902-01-34-00

3

108-902-01-35-00

4

108-902-01-36-00

5

108-902-01-37-00

6

108-902-01-38-00

7

108-902-01-39-00

8

108-902-01-40-00

9

108-902-01-41-00

Nosač regleta

U

Šifra

2

108-902-01-42-00

Nosač regleta Nosač za 9 LSA-PLUS krone regleta sa nosačima 3/1.

Naponska jedinica

Šifra 108-902-01-43-00

Naponska jedinica Sastavljen iz dva djela omogućuje jednostavnu i brzu montažu utičnica i automatskih osigurača .

24

Šifra

16

108-902-01-44-00

24

108-902-01-45-00

24

108-902-01-46-00

32

108-902-01-47-00

1

2

Patch panel Dimenzionsan je tako da odgovara većini RJ45 Keystone Jack. Neku od njih su: - Digitus

U

Broj džekova

* UTP DN-93501 CAT5E; * UTP DN-93502 CAT5E; * STP DN-93511 CAT5E; * UTP DN-93602 CAT6; * UTP DN-93603 CAT6; * STP DN-93611 CAT6; * STP DN-93612 CAT6; * UTP DN-93602 CAT6A; * STP DN-93612 CAT6A; * STP DN-93614 CAT6A. Telegärtner * AMJ Module k CAT6A T568A; * AMJ Module k CAT6A T568B; * AMJ Coupler k CAT6 f-f; * AMJ Coupler k CAT5e f-f; * UMJ Module k CAT6 T568A; * UMJ Module k CAT6 T568B * UMJ Coupler k CAT6 f-f; * UMJ Coupler k CAT5e f-f; * RJ45 Keystone 90 CAT5e. ave * CRJ45C5E. 3M * 3M VOLITION RJ45 CATK5E JACK UTP; * 3M VOLITION RJ45 CATK6 JACK UTP; * 3M VOLITION RJ45 CATK5E JACK STP; * 3M VOLITION RJ45 CATK6 JACK STP. Schneider * ACTRJSM6NSS * ACTRJSM5ENSS

i mnogi drugi..


Dodatni vertikalni nosač opreme (jedan par)

Parapet Veličina

Šifra

600x600

108-902-01-56-00

600x750

108-902-02-03-00

600x800

108-902-03-04-00

800x750

108-902-04-05-00

U

Šifra

800x800

108-902-05-02-00

20

108-902-06-05-00

800x1000

108-903-01-03-00

24

108-902-11-05-00

800x1100

108-903-02-03-00

30

108-902-16-05-00

32

108-902-21-05-00

35

108-902-26-05-00

42

108-902-31-05-00

Parapet, služi kao postolje za rack. Pravi se od kaljenog lima zbog stabilnosti i otpornosti. Umjesto parapeta se mogu koristiti i podesive nožice.

Poklopci

Unutrašnji ventilisani panel

U

Šifra

1

108-902-01-49-00

2

108-902-01-50-00

3

108-902-01-51-00

Poklopci, služe kao zaštita u slučaju da nemamo uvod kablova sa strane. Stavljaju se da spriječe prodor prašine. Jednostavna montaža vijcima.

Krovni blank panel

WxD

Šifra

450x150

108-902-01-59-00

Krovni blank panel je napravljen od zaštićenog HVL-a. Jednostavnom montažom vijcima montira se na poklopac rack-a.

25


Prednja vrata U

Širina

Šifra

600

108-902-06-03-00

800

108-902-09-03-00

600

108-902-11-03-00

U

20

Širina

Šifra

600

108-902-21-03-00

800

108-902-24-03-00

600

108-902-26-03-00

800

108-902-29-03-00

600

108-902-31-03-00

800

108-902-34-03-00

32

24

35 800

108-902-14-03-00

600

108-902-16-03-00

30

42 800

108-902-19-03-00

Prednja vrata su napravljena od zaštićenog HLV-a. Moguće je otvaranje vrata sa lijeve i desne strane. Brava Zaštitni poklopac ima dvostruku funkciju. Pored toga što štiti bravu od ulaska nečistoća, služi i kao savitljiva ručka za lakše otvaranje vrata. Stepen zaštite IP 65.

Prednja vrata sa ventilacionim otvorima

U 20

24

30

Širina

Šifra

600

108-902-06-07-00

800

108-902-09-05-00

600

108-902-11-07-00

800

108-902-14-05-00

600

108-902-16-07-00

800

108-902-19-05-00

U 32

35

42

Širina

Šifra

600

108-902-21-07-00

800

108-902-24-05-00

600

108-902-26-07-00

800

108-902-29-05-00

600

108-902-31-07-00

800

108-902-34-05-00

Prednja vrata sa ventilacionim otvorima Mogućnost otvaranja vrata sa lijeve ili desne strane. Napravljena su od zaštićenog HVLa. Omogućuju dodatno hlađenje ugrađenih uređaja.

Završna optička kutija (ZOK)

s/d

U

Br. portova

Šifra

simpleks

1

24

108-902-01-60-00

dupleks

1

24

108-902-01-61-00

simpleks

1

48

108-902-01-62-00

Završna optička kutija se koristi kao distributivni centar za spajanje dovodnog optičkog kabla sa komunokacionom opremom ili dalje razvođenje optičke instalacije. Prave se od zaštićenog HVL-a, sa različitim brojem portova. Portovi zavise od tipa konektora.

26

Katalog - Telekomunikacioni ormari  

Namjenjen je unutrašnjoj upotrebi i služi za smještanje aktivne i pasivne telekomunikacione opreme. Pogodan je za kancelarije, laboratorije,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you