Page 1


-    Preduzeće Kaldera Company osnovano je 1991. i od tada uspješno posluje  kao proizvodno uslužno preduzeće u domenu elektroenergetike kao i telekomunikacionom sektoru. -    Od osnivanja kompanija je privatno preduzeće u vlasništvu gosp. Milenka Čičića. -     Proizvodni komplex Kaldera Company smješten je na površini od apoksimativno 2 hektara, a pri tome preko 0.5 hektara zauzimaju prostori s natkrivenim površinama pri čemu se posebno izdvajaju:                 *      mašinski proizvodni pogon 2500m²                 *      radionica za montažu elektro komponenti 800m²                 *      skladišni prostori 1600m²... -     Činjenica da Kaldera Company posjeduje certifikate ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, a takođe  je u postupku je uvođenje CE  znaka i standarda ISO 18000  dokazuje da je generalni cilj Kaldera Company da po kvalitetu proizvoda i usluga bude među vodećim proizvođačima na prostorima Balkana -       Ukupan broj zaposlenih je približno 230                 -     Brojan visokoobrazovani kadar  je timskim radom doveo do bogatih i inovativnih rješenja prilagođenih zahtjevu kupca  -     Mali broj preduzeća može danas da ponudi toliko kvalitetnih rješenja na


Upravna zgrada kompanije


Kancelarije menad탑menta, restoran


Proizvodni pogon


Mašinski proizvodni pogon površine 2500m2 koji objedinjuje slijedeće mašine u jednu tehnološku cjelinu: *

CNC mašine za sječenje lima, pločevine i cijevi plazmom HYPERTERM i OTC; * CNC mašina za lasersko sječenje lima i cijevi PRIMA INDUSTRIE; * CNC mašina probijanje i prosjecanje L profila FICEP; * CNC mašina za probijanje, prosjecanje i plastičnu deformaciju lima TRUMPH; * CNC presa za savijanje TRUMPH; * CNC robot za varenje OTC Almega 6 osa; * Filteri za odvod gasova kod varenja i mašina za sječenje lima PLYMOVENT; * Automatizovana komora za odmašćivanje limova ALFATERM; * Kabine za nanošenje boje u prahu elektrostatskim postupkom GEMA; * Automatizovana komora za pečenje elektrostatskog nanosa ALFATERM; * Filteri za tzv. "mokro" lakiranje ekološkim bojama na vodenoj bazi; * Airless pumpa za nanošenje tečnih namaza pod visokim pritiskom GRACO; * CNC mašina za nanošenje poliuretanske ekspandirajuće mase radi postizanja stepenzaštite IP65 LIQUID CONTROL


Savremene tehnologije u novom proizvodnom pogonu


SjeÄ?enje plazmom crnih i obojenih metala do 40 mm debljine


Sječenje plazmom pločevine kao i cijevi prečnika do 350 mm


Lasersko sjeÄ?enje limova debljine do 10mm i cijevi preÄ?nika do 330mm


Preciznost i brzina sjeÄ?enja svih oblika


Probijanje , odsjecanje i markiranje L profila max. dimenzija do L160x160, du탑ine 12m


Visokoproduktivno CNC probijanje i formiranje lima do 3mm - TRUMPH


Sječenje i plastična deformacija lima kombinovani na istoj mašini


Mogućnost precizne izrade proizvoljnih oblika


,

CNC presa za savijanje lima - TRUMPH


,

Preciznost reda pola stotog dijela milimetra, pri velikim brzinama radnih hodova


Zavarivanje CNC programibilnim robotom za varenje sa 6 osa


KlasiÄ?ni ruÄ?ni postupci zavarivanja


Nastali gasovi se prečišćuju i svjež vazduh se vraća u pogon


Airless “mokro” lakiranje na bazi vodenih boja – ekološki prihvatljivo


Elektrostatski postupak lakiranja


Automatsko CNC nanoťenje poliuretanske expandirajuće zaptivne mase


Uniformnost dimenzije i oblika zaptivne gume


Proizvodni program • • • • • • • • • • • • • •

Modularni elektrorazvodni ormari NN ormar za stubne trafostanice Industrijski ormari Rack ormari NN i SN blokovi Konzole za niski i srednji napon Rastavljači Distributivne i stubne trafo stanice Rasklopna postrojenja Javna rasveta Antenski stubovi i bazne stanice Čelično - rešetkaste konstrukcije Kablovske regalice i podne kutije Projektovanje i inžinjering


Modularni elektrorazvodni ormari: - Nagradni - Ugradni - Samostojeći


Modularni elektrorazvodni ormari samostojeći


NN ormar za stubne trafostanice


NN ormar dizajniran u Solid Edge-u s ciljem izbjegavanja grešaka pri montaži


Industrijski ormari


Industrijski ormari – prikaz u procesu montaŞe elektroopreme i nakon ugradnje na mjestu eksploatacije


Kompletna rekonstrukcija 0.4kV postrojenja u termoelektrani Gacko i 0.4kv i 6kV postrojenja u TE Ugljevik završena u rekordnom roku


19” RACK – Telekomunikacioni ormari


• Montaža u DTS; • Modularni dizajn; • Sastavljen je iz: trafo polja, odvodnog polja, polja javne rasvjete, polja kompenzacije reaktivne energije, mjernog polja. •

Proizvodnja NN blokova


Mogućnost ugradnje elektrokomponenti različitih proizvođača


• Rade se za naponski nivo 12 i 24 kV; • Modularni dizajn sa odjeljcima za prekidač, međuveze, sabirnički odjeljak i niskonaponski ormar su zamjenjivi; • Manipulacije se vrše sa zatvorenim vratima.

Proizvodnja SN postrojenja


SN postrojenje unutar rasklopnice


Srednjenaponska postrojenja mogućnost izbora ugradnje sa fiksnim ili izvlačivim prekidačem


Konzole i ovjesna oprema – izgradnja NN i SN mreža


Proizvodnja rastavljaÄ?a


• Troploni linijski rastavljač 12/24 kV400A predviđen je za vidno odvajanje odcjepa od glavnog srednjenaponskog voda. • Koriste se silikonski izolatori odgovarajućeg naponskog nivoa.


DTS-K

• Kompletna elektrooprema ugrađuje se u tipsku kućicu čija je montaža vrlo laka i ne zahtjeva velike građevinske radove.


• Tipska stubna trafo stanica 20(10)/0,4 kV50/100/160/250/400 kVA • Statički proračun je izvršen za najnepovoljnije opterećenje • Kompletna oprema STS-K je prilagođena i za montažu na armirano betonski stub • Posjeduje sve potrebne ateste.


Rasvjeta – Kaldera Boutique Hotel


Osvjetljenje: •većih gradskih ulica •magistralnih saobraćajnica •Autoputeva...

Javna rasvjeta


Dekorativna rasvjeta


CIJEVNI I REŠETKASTI REFLETORSKI STUBOVI Osvjetljenje: •stadiona •graničnih prelaza •objekata •posebne namjene


Proizvodnja antenskih stubova i baznih stanica


Bazne stanica se sastoji od stuba određene visine, kućice i ograde.

Kućica je montažnodemontažnog tipa i u potpunosti obezbjeđuje sigurnost i postojanost opreme koja se u njoj čuva.

Stubovi se proizvode do visine max. 55 m. Rade se kao toplocinčane čelično rešetkase kostrukcije, takođe montažno demontažnog tipa


Proizvodnja antenskih stubova za mobilnu telefoniju i kontejnera za smještaj opreme


Unutrašnjost kontejnera za smještaj opreme – “umjeravanje” linkova


Metalne konstrukcije (hale, sportski tereni, hangari)


U proizvodnom programu su hale svih dimenzija i namjena (proizvodne, za skladišta...).

Izrađujemo i rešetkaste nosače za potrebe pokrivanja hala kao i sve konstrukcije po dogovoru.

Svaka konstrukcija se površinski zaštićuje i lakira u boju po izboru naručioca.


Kablovske regalice i podne kutije


• Bogata i inovativna idejna rješenja prilagođena zahtjevu kupca • Nove tehnologije projekotovanja • Precizno Pouzdano Kvalitetno

Kaldera ide korak ispred...


Elektroenergetska postrojenja u termo Trafostanice za betonske i hidroelektranama: stubove: TE Gacko, TE Ugljevik, HE Vlasenica, • više od 200 na području RS, HE na Trebišnjici Kućice za mobilnu telefoniju Elektroinstalacije slabe i jake struje • Zgrada Vlade, hotel Kaldera, hotel • više od 100 komada širom BIH Palas, Aqua park Banja Luka...

Izrada i rekonstrukcija NN i VN mreža: Širom Bosne i Hercegovine...

Stubne trafostanice: Više od 1500 STS isporučeno širom Republike Srpske,

Distributivne TS: Više od 300 distributivnih trafo stanica na području Republike Srpske;

Čelično rešetkasti antenski stubovi: • Više od 100 stubova (visine do 55m)

LISTA REFERENCI

Čelično-rešetkaste konstrukcije Balon Aleksandrovac, Hangar aerodrom Mahovljani, Demit hala Jakupovci, Reflex hala Laminci... Javna rasvjeta: Banja Luka, Čelinac, Laktaši, Kozarska Dubica, Gradiška, Prijedor,Trn, Tuzla, Dušanovo, Drvar, Čajniče, Južni most-Srbinje, OSVJETLJENJE KANJONA VRBASA – RAFTING Svjetsko prvenstvo 2009.


IZA SVEGA STOJI TIMSKI RAD

svakako, svjetlost dolazi sa nama

Kaldera - Prezentacija  
Kaldera - Prezentacija  

Preduzeće Kaldera Company osnovano je 1991. i od tada uspješno posluje  kao proizvodno-uslužno preduzeće u domenu elektroenergetike kao i u...

Advertisement