Page 36

Hos oss är du den viktigaste! För att bevisa att vi verkligen menar allvar med våra 8000 medarbetare har vi tagit fram ett personalpolitiskt program. Ett levande dokument som lyder under kommunens personalpolitiska vision. Vi arbetar för att skapa goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas både i arbetet och som individ. Vårt mål är helt enkelt att bli den organisation som konkurrerar om den bästa arbetskraften. Och vi är på god väg att lyckas. ”Bli en av oss – välj en arbetsplats där idéer blir verklighet”

Kalasmanualen 2010  
Kalasmanualen 2010  
Advertisement