Page 1


ПГ

вул. Герцена, 10 (тел. 4-24-25)

? 11


ПГ

вул. Герцена, 10 (тел. 4-24-25)

? 11


Міський методичний кабінет


Прочитай


?

Чи знаєш ти, що...

Зубр

Розгадай

1.

4.

У 2. К 3. Р А 5. Ї 6. Н 7. А

Гора Говерла

Річка Дніпро

Озеро Ялпуг

Озеро Світязь

Корольок

Бурозубка

Чорний гриф


Прочитай


твій рідний край ?

Чи знаєш ти, що...

Подумай


Прочитай


Подумай


Минуле Прочитай

11


твого міста

?

Чи знаєш ти, що...

Подумай

12


Рослини Прочитай

Запам’ятай


Первомайщини

Розгадай

Розкажи


Тваринний світ Прочитай


Запам’ятай

?

Чи знаєш ти, що...


Прочитай


Запам’ятай

?

Чи знаєш ти, що...

Розкажи


Прочитай

Колекція первомайського краєзнавчого музею нараховує сьогодні 6 тисяч експонатів!

базі 309-го полку 46-ї ракетної дивізії, яка знаходилася в Первомайську

Стратегічна ракета “Сатана”


Подумай


Прочитай

Мадриду.


?

Чи знаєш ти, що...

Людям, які зробили багато доброго та корисного для нашого міста, присвоєно звання Почесних громадян Первомайська. Це заступник міністра транспортної промисловості Василь Капацина, генерал-майор Валентин Осіпов та генерал-полковник Володимир Толубко, колишній міський голова Михайло Волков, викладач музики Володимир Коцуба, тренери Леонід Кривицький та Віктор Тофан.

Розкажи


Назавжди Прочитай


Запам’ятай

Розкажи


Прочитай


Розкажи


Прочитай


Розгадай

Розкажи

1. Ш 2. 3. 4. 5.

О Ф Е Р


Прочитай

11


Найстаріша в місті школа № 1 у 2012 році буде відзначати свій 100-річний ювілей. Багату історію також мають школи № 3, 4 та 17.

?

Чи знаєш ти, що...

Розкажи


Прочитай


Подумай


Прочитай


Запам’ятай

Подумай


Прочитай


Розкажи


Прочитай


Подумай

прадідусь

прадідусь

прабабуся

прабабуся

прабабуся

прабабуся

бабуся

дідусь

прадідусь

бабуся

дідусь

прадідусь


Прочитай


?

Чи знаєш ти, що...

Розкажи


Прочитай

11


Розгадай

М

ьк


2.

6. 7. 8. 10.

П Е 3. Р 4. В 5. О М А Й 9. С Ь 11. К


’’ ‘“ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Т А Л А Н Т И


Прочитай


1.

4.

В

3. Е 5. 7.

Г Р К 6. П

Р 2. Е Б И Д Р

У К Р А Ї Н А

2.

Ш Н А Л Б В І П

В 4.

10.

Б

О

6. 7. 8.

К Ф М

О Р У

Г

О

П

И И

К Н

2.

А 4. Д

5.

П О

Р Р

Е Р 3. О Ш Е 5. Д И Е Г З Е 9. І Л 11.

У Р

Ч У

И К

1. К 3. Т А

Ш О Ф Е Р

В В Е Л

А А Р Ь

Ч Л М

О

П Е Р В О М А Й С Ь К

О С Л Ч Л А Т

К Е И Е Ь

Р Н К Н В

О Ь

В

С

Ь

К

А

К І

О О

П

О

Л

Ь

И

Н

Ю Х

А

Р

И

М К

А

Н Р

Т А Л А Н Т И

О Н О К И Е В

Н О С А Ц О И

1. 2.

В

І

Н

А Г

3. 4.

Є 5.

Р З

Е А

Б Р 6.

7. К

Р

Ю В К Н Ь Д Ц

К С У

Ь Т

К О

И В

К О Ь

А Р К

И

Й

Й

К Ь Е

А Р


Міський методичний кабінет

Видавець Шамрай П.Н. 54029, Україна, м. Миколаїв, вул. Рюмина, 2-а, кв. 38. Свідоцтво суб’єкта видавничої справи МК № 4 від 16.09.02 Підписано до друку 21.06.2011 Формат 60x84 1/8. Папір крейдяний. Гарнітура «Times». Ум.-друк. лист. 5.58. Обл.-вид. лист. 3,12 Друк офсетний. Тираж 1000 прим. Друк: типографія ЧП Шамрай 54001, Україна, м. Миколаїв, вул. В. Морська, 63, офіс 213 Тел.: +38 (0512) 37-59-83. Web: shamray.com.ua. E-mail: pnsh@yandex.ru


"Первомайськ у моєму серці"  

Книга "Первомайськ у моєму серці" містить матеріали про минуле, сьогодення, та майбутнє міста Первомайська Миколаївської області

"Первомайськ у моєму серці"  

Книга "Первомайськ у моєму серці" містить матеріали про минуле, сьогодення, та майбутнє міста Первомайська Миколаївської області

Advertisement