Page 1


Анна Олєйнікова

ДВА КОТА збірка пісень для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Миколаїв ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ

2008


ББК 85.314 РЕЦЕНЗЕНТИ: Петренко О. М. – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри інстру­мен­ тально-виконавських дисциплін МДУ ім. В. О. Сухомлин­ ського, член Національної спілки композиторів України; Кібалова Т. В. –

учитель-методист, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-року-2005», методист з музичного мистецтва МОІППО, відмінник освіти;

Колпакова Л. Г. – учитель-методист, учитель музичного мистецтва ЗОШ І-ІІІ ст. № 53 м. Миколаєва, методист НМЦ відділу освіти Миколаївської міської ради, відмінник освіти. Рекомендовано Вченою радою Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Протокол № 5 від 25.12.2007

Олєйнікова Анна Олексіївна ДВА КОТА.

Збірка пісень для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Олєйнікова А.О. Два кота. Збірка пісень для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. - Миколаїв, 2008, 20 с. ББК 85.314 Пропонована збірка пісень – твори для дітей молодшого віку композитора-пісняра Анни Олєйнікової, учителя музики Полігонівської загальноосвітньої школи Жовтневого району Миколаївської області, старшого учителя, написані на вірші українських, переважно миколаївських, поетів. Пісні, включені до збірки, сприяють вихованню любові до рідного краю, дбайливого ставлен­ ня до природи, сімейних і людських цінностей, розвивають образну уяву виконавців, навчають бачити світ прекрасним. Видання адресоване музичним керівникам дошкільних та позашкільних закладів, учителям музики та початкових класів загальноосвітніх шкіл, батькам – усім шанувальникам дитячої пісенної творчості. Всі права на книгу знаходяться під охороною автора.

© Олєйнікова А.О., 2008


Чому плакав кулик сл. Анатолія Качана муз. А. Олєйнікової Помірно

& b 42 œœœ œœœ œ œ œ œœœ œœ B

F

œ j j j j j j j j j j j j œœœ ... œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Від су-бо-ти до су-бо-ти ку-лик пла-че

C

F

F

C

F

C B F C F B F j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j b œ œ œ œ œ & J œ œ œ JJœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ JJœ œ œ œ œ œ B

на бо-ло-ті: "Ско-ро о-сінь, ско-ро о-сінь, а у ме-не но-ги бо-сі, ско-ро о-сінь, ско-ро о-сінь, C F

j &b œ а

j œ

j œ

у

ме -

j œ

не

j œ

j œ

j œ

j œ

но -

ги

бо -

сі.

Від суботи до суботи Кулик плаче на болоті: "Скоро осінь, скоро осінь, А у мене ноги босі. Приміряв я черевики Черевики завеликі, Босоніжки замалі Натирають мозолі. А чоботи добре зшиті, Та підбори не підбиті. Що ж це буде: скоро осінь, А у мене ноги босі?"

Анна Олєйнікова. «Два кота»

3


Осінні прапорці сл. В. Морданя муз. А. Олєйнікової Бадьоро

j Œ œj œj œ . œ œ œ ˙

& b 44 Ó

F

j œ œ œj œ . œj œ œ ˙

C

F

Го-мо-нять про щось діб-ро - ви, схо-дить сон-це на рі - ці.

& b œ . œj œ œ B

j œ œ œj œ . œj œ œ

Gm

C

˙

су лист-ки кле - но -

&b ˙

Gm

но -

œ ві,

як

о-

C

B

˙

œ. сін -

j œ œ ні

пра -

Я не-

jœ Œ œj œj œ. œ œ

F

ві, як о - сін - ні пра - пор - ці.

j j œ œ

Œ œj œj

Я не - су лист-ки кле-

œ пор -

F

˙.

Œ

ці.

Гомонять про щось діброви, Сходить сонце на ріці. Я несу листки кленові, Як осінні прапорці. Даленіє неба просинь І курличуть журавлі, Що уже багряна осінь Хазяйнує на землі.

4

Анна Олєйнікова. «Два кота»


Осінь на порозі сл. і муз. Анни Олєйнікової Не поспішаючи

Cm Fm B Eb Cm j j j j j j j j j j j j j ‰ œ œ . r œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œj . œr j œj J œ J œ

b & b b 42 Œ

О- сін-ній дощ в ві-ко-неч-ко все стукає дріб-нень-ко, за хмар-ку, видно,

b b j j j j j j j j j j ‰ j j r œj œ œ œj j j j j œ j œj j ‰ j b œ œ & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ J J œ œ œ œ J œ Fm

G7

Cm

C7

Fm

B

Eb

со-неч-ко схо-ва-ло-ся ра-нень-ко, тра-вич-ка вжухла, журавлі курличуть "Вирій, вирій!" А

j b j j & b b œj . œr œj œj œ œ œj œj œj œj œ j œj œj œ nœ Cm

Fm

G7

Cm

я всмі-ха-юсь о- се - ні, та - кій сум-ній і

Fm bb b œ j & Jœ œ

œ

Œ

ми - лій.

Лі - то, лі-то,

j j j j r r j œ œ œ œ ‰ œ œ Jœ œ ˙

Œ

B

ти-хо.

j j j j ‰ r r jœ œ œ œ œ œœ œ J

C7

Приспів

Eb

О-сінь, о-сінь

b j j & b b ‰ œr œr œ œj œ œj œ Fm

œ

Œ

сте-лить на до-ро - зі

œ

сту-ка на по-ріг.

ти ми-ну-ло

j j j j œ œ œ œ

Cm

Лис-тя жов-те

j j j j ‰ r r œj j œ œ œ œ œ œ nœ ˙

G7

о-сінь, о-сінь -

Cm

ро-ку о - бе - ріг.

Осінній дощ в віконечко все стукає дрібненько, За хмарку, видно, сонечко сховалося раненько, Травичка вжухла, журавлі курличуть: "Вирій, вирій!" А я всміхаюсь осені - такій сумній і милій. Приспів: Літо, літо, ти минуло тихо. Осінь, осінь стука на поріг. Листя жовте стелить на дорозі Осінь, осінь року оберіг. Блакитне небо осені, останній промінь сонця Мене зігріти вирішив та заглянув в віконце, Осінні жовті кораблі пливуть, пливуть усюди, І літо з ними упливе, а я чекати буду. Приспів.

Анна Олєйнікова. «Два кота»

5


Біла лілея сл. Людмили Чижової муз. Анни Олєйнікової Помірно рухливо Gm A7 Dm Dm A7 Dm . œ œ j j œ œ œ œ œ œ. œ œ œ ‰ r œr œj œ œj œ œj œj œ & b 42 œ œ œ Dm

Бі-ло-сніж-на, чис-та, яс-на

j j j r j r j j j j & b œJ . Rœ œ œ œ . œ œ œr œ œ Jœ œ œ œj œ œ Gm

Dm

лі - лі-я - лі- ле -

Gm

A7

я, ві-дір-ва-ти - ся не

Dm

мо-жу

j r œj j œ.œ œ œ

œ

пог- ля-дом від не -

ї.

A7

Dm

Білосніжна, чиста, ясна Лілія-лілея. Відірватися не можу Поглядом від неї. Таємниця в її цвіті, В запаху дурманнім. Зачаклує, задивує І до себе зманить. Квітко-Крин, лілея дивна, Світлі твої чари. І красу оцю чудову Не губіте марно.

6

Анна Олєйнікова. «Два кота»


Любисток сл. Людмили Чижової муз. Анни Олєйнікової Ніжно A7 Dm œ œœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ & b 42 Dm

j & b œj œ œj œj œ A7

Dm

до-неч-ку ку- па -

œ œ œj œ œ JJ J

Gm

œ

ла,

œ

лю - ба

до-неч-ка вро-ли - ва,

&b œ

œ

щоб міц-не здо-ров' - я

Dm j j j jœ œ œ œ œ œ

Dm

Dm

A7

œ

У

лю - бист-ку ма-ти

Dm

j œj œj œj œ A7

œ

на все жит-тя ма - ла. Щоб зрос-та-ла

œ œ œj œ œ J J J

Gm

œ

j j œj œj œ œ œ A7

j j œ Jœ œ œj

Dm

Dm

і бу- ла у не -

œ ї

j j œj œj œ œ A7

Dm

œ

œ

до-лень-ка щас-ли - ва.

У любистку мати Донечку купала, Щоб міцне здоров'я На все життя мала. Щоб зростала люба Донечка вродлива, І була у неї Доленька щаслива. Як купала, знала Матінка: не марно Коса, немов з шовку Виростала гарна. Оченята - терня, Личенько, мов ружа: Той любисток - зілля Чарівниче дуже.

Анна Олєйнікова. «Два кота»

7


Два кота сл. А. Чуркина муз. А. Олейниковой

Живо

Eb œ œ œ œ œ œœ bb b 4 œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ . J œ . Jœ œ & 4 C7

Fm

B

Cm œ œ œ œ G7 Cm œ œ . . bb œ J œ œ ‰ J œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ j j j jŒ Œ j j b J & œ œ œ œ œ œ Fm

bb j j b & œ œ œ. ‰ Œ Fm

бы-ли, Fm

G7

Œ

j œj j j j j œ œ œ œ œ ˙

ла-пок, B

ры - жи-е Cm

˙

Ó

ты. Eb

b &bb œ œ Ó у - ха,

&

bbb

ко - ты, 2. Cm

..

˙

//-та. Fm

во-семь

Œ

Под-ра-лись меж-ду со-бо - ю Cm G7

j Œ œj œj œ . œj œ . œj ‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ под-ня-лись у них тру-бой C7 Fm

длин-ны-е хвосB

Œ œj œj œ . œj œ . œj œ œ Œ œj œj œ . œj œ . œj И е - ще

че-ты Cm

ре гла-за,

и е - ще

че-ты - ре 1. Cm

.. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ ˙ G7

и

2.

Cm

˙ //-сов.

1. Жили-были, жили-были, Жили-были два кота. Восемь лапок, восемь лапок, Восемь лапок, два хвоста. Подрались между собою Рыжие коты, Поднялись у них трубой Длинные хвосты. 8

Во-семь ла-пок, C7 Fm

Œ œj œj œ . œj œ . œj œ ˙

восемь лапок, два хвоста. Eb Fm

j bb œ . b œ œ œ . J & ˙

жи-ли -

Œ œj œj œj œj Œ Œ œj œj

жи-ли-бы-ли два ко-та. 1.Cm

G7 bb j j j œj j j j j ‰ Œ Œ b œ œ œ . & œ œ œ œ œ ˙

b b & b

Жи-ли - бы-ли,

Cm

Œ

Ó

чет-ве - ро у - сов.

œ Вот! 2. Жили-были, жили-были, Жили-были два кота. Восемь лапок, восемь лапок, Восемь лапок, два хвоста. И еще четыре глаза, И еще четыре уха, И четверо усов. Вот! Анна Олєйнікова. «Два кота»

..


Беспородный пёс сл. Ларисы Матвеевой муз. Анны Олейниковой Умеренно

b &bb c Ó

‰ œj œ

Cm

Fm j j j j j j j j j ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œj œj œj

Гля-дят

&

bbb

G7

œ ча

с през-ре-ни-ем, ог- ром- ны, злы и стро-ги, Cm

‰ œj œj œj œj œj œj œj œj œj œj œj œj œj œ œ œ ме-да- ля- ми, ов - чар- ки

и буль- до - ги.

G7 bb b j j j j Fm j j j j j & œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ жа-луй, по - не- во - ле, ког - да G7 Cm

над-мен-но G7

брен-

‰ œj

Тут за - грус- тишь, по-

Cm j j j j j j j j œ œ œ œ œ œ œ œ

от-вер- нет - ся кол-ли. Cm

И

b j j j j jj j j j j j j j j j j j j j j Œ. j . b Œ b j & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bb j j j j œ œ j j b & œ œ œ œ J J œ œ ˙

фыркают курносые прин-цес-сы C7 Fm

раз-ве ви-но-ват не-счаст-ный пес, Cm

j j Œ . œj œj œj œj œj œ œ œj œj ˙

бо-лоночки, шпицы и пе-ки- не- сы. B Eb

что у не- го не уз-кий длинный нос? Fm G7

Припев

Ну

Œ . œj Что

b b j j j j j j j r œr j b & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ . œj œ œj œj œj œj œj œj œr r nœ хвост, как бублик, у - ши Cm

b &bb œ

на -

ло-пу- ха- ми -

œ

ну бес-по-род-ный, скажем,

меж-ду

Ó

ми.

1. Глядят с презрением, огромны, злы и строги, Бренча медалями, овчарки и бульдоги. Тут загрустишь, пожалуй, поневоле, Когда надменно отвернется колли, И фыркают курносые принцессы Болоночки, шпицы и пекинесы.

2. Их покупают, шелестя деньгами, А он весь день шныряет под ногами, За кем-то побежит, придет обратно. "Ну подберите, люди, ведь бесплатно!" С мольбою говорят его глаза, Но даже не глядит никто на пса.

Припев 1: Ну разве виноват несчастный пес, Припев 2: Ну что же, у бедняги, безусловно, Что у него не узкий длинный нос? Огромные проблемы с родословной. Что хвост, как бублик, уши лопухами Они, бесспорно, краше и умнее, Ну беспородный, скажем между нами. Он - преданнее, проще и добрее. Ну разве виноват... (повт. Припев 1)

Анна Олєйнікова. «Два кота»

9


Морський бичок сл. Вікторії Івченко муз. Анни Олєйнікової Швидко

˙ & 44

œœœœ ˙

C

œœœœ ˙

F

œœœœ ˙

F

G

C

œœ œ œ

œœœœ ˙

G

œ œ œ œ ˙ œœœœ

C

C

j j j j j œ œ œ œ œ ˙.

œ. Раз

j j j j jj &Œ œ œ œ œ œ œ ˙ F

Dm

Ó

Œ œj œj œj œj œj œj œ ˙

C j j j j j j Œ .. Œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

&œ ˙ вго-ру.

G

Œ Œ

j œ

j œ

j œ

ви -

ро -

ста -

j œ

j œ

є

на

1. Раз впіймався на гачок Необачливий бичок. Це не той бичок, що в полі Скаче, хвіст задравши вгору. Приспів: А це той бичок, що в морі Виростає на просторі.

j j j j j œ œ œ œ œ œj

скаче, хвіст задравши

C j j j j j j Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ G

А це той бичок, що в морі

Закінчення

C

Це не той бичок, що в полі

F Приспів

Œ

впій-мав-ся на га - чок

G

не-о-бач-ли-вий би-чок.

œœœœ

C

Π..

ви-ро-ста-є на про-сто-рі.

œ J про -

œ

˙

сто -

рі.

C

Œ

2. Подивилась я на нього Голова і більш нічого, Відкриває рот-квадрат І ковтає все підряд. Приспів. 3. З тим бичком мені лиш горе. Рішення було просте: Відпущу його у море, Хай ще трішки підросте Приспів: Бо це той бичок, що в морі Виростає на просторі.

10

Анна Олєйнікова. «Два кота»


Зустріч Діда Мороза сл. і муз. Анни Олєйнікової

œœ œœ œ œ

Рухливо

& b 42

œ œ œ œ œ F

œ œœ

F

&b ˙

Œ

œœ œœ C œ œ œ

œ œ œ œ œ

B

œ

j j r œ . œ œj œj œj œr œj œ œj . œr œj œj ˙ . F

C

Но-во-річ-не свя-то при-нес-ла до нас зи - ма,

j r j j j j & b œ . œ œj œ œ . œr œ œ ˙

F7

ро-за зус-трі- ча-ти вже по - ра.

бо

j j œ œ œ

j j j œ . œ œJ œ œj œ œ R

F

C

Приспів

ба-га-то по-да-рун-ків вмі-щу-є во-на.

Дід Мо-роз - ми запросим, Дід Мо-роз -

j œr œ j œj r j œ œ œj j j j j j j b & œ . J œ .œ œ J J œ œ œ œ œ œ ˙ B

j j œ œ œ

C

& b œJ œJ œ

Дід Мо-роз -

j j œ . œ Jœ œ R

F

просим, просим, йди до нас скоріш на свято, йди скоріш до нас.

C7

C7

Ми прик-ра-си-ли я-лин-ку, ждемо чарівну торбинку

C

F

Ді- ду- ся Мо-

B

j r jœ œ j j j j j j j b œ .œ œ J J œ œ œ œ œ œ œ ˙ & B

j r j œ . œ œj œ

j r j œ œ. œ œ j œ œ œ œ œ œ. œ j j œ .œ œ J J R œ J œ J J RR J R œ J

F

F

œ œ œ œ

Дід Мо-роз - ми че-ка-єм,

j œr œ j j j œj œ œ œj j j j j j j œ. J œ œ œ J J œ œ œ œ œ œ ˙ F

ми

B

спі-ва-єм, Но-вий рік вже на по-ро-зі -

1. Новорічне свято принесла до нас зима, Дідуся Мороза зустрічати вже пора. Ми прикрасили ялинку, Ждемо чарівну торбинку, Бо багато подарунків вміщує вона.

C

F

свят-ку-ва - ти час.

2. Бородатий Дід Мороз відкриє свій мішок, Іграшок багато, ще й виблискує сніжок. Принесе достаток в хату, Щастя, радості багато, І здоров'я людям, й долю легку, як пушок.

Приспів: Дід Мороз - ми запросим, Дід Мороз - просим, просим, Йди до нас скоріш на свято, йди скоріш до нас. Дід Мороз - ми чекаєм, Дід Мороз - ми співаєм, Новий рік вже на порозі - святкувати час. Анна Олєйнікова. «Два кота»

11


Зимовий сон сл. Олександра Кімряка муз. Анни Олєйнікової Наспівно

& b 42 œ .

œ J œ

Dm

A7

Сплять в бар - ло -

&b œ

A7

де

&b œ на

вес -

зи -

˙

на.

зі

вед -

ме -

жа -

œ

F

œ

ма.

Œ

ла - гід -

та,

œ.

j œ œ

ждуть,

ко - ли

на

œ зи -

прий-

˙

ча -

ла

доб-ра, ла-гід-

˙

Dm

œ

œ

˙

ра,

ла -

гід -

на,

A7

Dm

œ

œ

j œj œj œj œ

˙

Доб -

œ

Gm

˙

Gm

A7

доб - ра,

œ

Їх ти-хень-ко за - ка -

˙

j j j j b & œ œ œ œ

œ

C7

Dm

œ

œ

j j œj œj œ œ œ

Dm

œ

œ

Dm

˙

ма.

œ

Œ

Сплять в барлозі ведмежата, Ждуть, коли прийде весна. Їх тихенько закачала Добра, лагідна зима. Добра, лагідна, Добра, лагідна зима. Всі дерева спочивають, Тихо сплять і не шумлять. Вони сили набирають, Щоб плоди весною дать. Щоб плоди весной, Щоб плоди весною дать. Взимку всі відпочивають: Звірі, квіти і земля. Уві сні вони чекають, Що прийде тепло й весна. Що прийде тепло, Що прийде тепло й весна.

12

Анна Олєйнікова. «Два кота»


Зимові сонячні зайчики сл. Ольги Дідусенко муз. Анни Олєйнікової Весело F

C

F

F

& b 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ Œ .. œ Œ 1.

2.

j j j œj œ œ œ

F

j j j j œœ j j j j j œj . j j j j j Œ j j j œj j b j œ œ œ œ œ JJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & œ œ #œ C

F

Dm

Gm

C

F

зай-чи-ка-ми не-бо по-смі-ха-єть-ся і ле-тять сні-жин-ки бі-лі і пух-кі. Gm C F Dm Gm Dm G C F

Со-няч-ни-ми D7

Так зи-мо-ве F

j jœ j j j j j j j j j j j j j j j j Œ Приспів œ œ œ . b œ œ & Jœ œ J J JJœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ сон-це з діт-ка-ми ві-та-єть-ся й ве-се-ло роз-штовхує хма-ри-ноч-ки лег-кі. C7 F Dm Gm C F

Ві-ді-б'ють-ся

зайчики радісним промінчиком в новорічних пісеньках, ко-ля-дах ряс-них. C7 F C7

Я-лин-ко-ві F

j j j j Œ j j j j j j œ œ œj œ j j j œj œj j œ b œ œ œ & JJ Jœ œ J J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j j b œ & œ œ

до-щи-ки

j jœ j œ j œ œ J œ J œ œ

œ œ œj œj œ œj œ J J J

j j j œ œ Jœ œ œ Œ

за-іс-крять-ся зай-чи-ком - со-няч-но-пре-со-няч-но ув о-чах яс - них.

Сонячними зайчиками небо посміхається І летять сніжинки білі і пухкі. Так зимове сонце з дітками вітається Й весело розштовхує хмариночки легкі. Приспів: Відіб'ються зайчики радісним промінчиком В новорічних пісеньках, колядах рясних. Ялинкові дощики заіскряться зайчиком Сонячно-пресонячно ув очах ясних. З сонячними зайчиками дружно заспіваємо, Посміхнуться ниви, ріки і моря. Зайчики маленькі - ми їх не спіймаємо, А спіймає зайчиків морозная зоря. Приспів.

Анна Олєйнікова. «Два кота»

13


Мамине свято сл. Ю. Михайленко муз. А. Олєйнікової В темпі вальсу Cm G7 Cm bb b 6 ‰ ‰ j j j j j j j jj j j j j j j j j jj & 8 œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj

bb j j j œ œ œ œ j j j j j j j j j j j j j j b & œ œ œ J J J J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ C7

Нарешті вже веснонька люба прийшла, і мамине свято до нас принесла, це Fm Cm G7 Cm

ма-ми-не свя-то, це

ма-ми- не свя- то, це

ма-ми- не свя - то вес - на при-нес-ла.

Нарешті вже веснонька люба прийшла І мамине свято до нас принесла. Це мамине свято, це мамине свято, Це мамине свято весна принесла. У теплий святковий і сонячний день Ми рідним матусям співаєм пісень, Ми рідним матусям, ласкавим матусям, Ласкавим матусям співаєм пісень. Здоров'я і щастя бажаємо їм І квіти весняні даруємо всім, І квіти весняні, і квіти весняні, І квіти весняні даруємо всім.

14

Анна Олєйнікова. «Два кота»


Зернятко сл. О. Старикова муз. А. Олєйнікової Помірно Cm

b & b b 42 œ

j j œ œ œ

Fm

j j j j j j œ œ œ œ œ œ œ G7

Cm

j j j œ œ j œj œj œ œ œ

Fm

j j œ œ

Хмар-ко, хма- ри - нонь-ко, бі-ла - я, пух-нас - та - я, по-да-руй, хма-рин-ко нам

j j œ œ œ j j j j j œj œ j j j j j j œ œ J œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ J

b j j j & b b œ œ œj œ ˙ B

Eb

C7

кра-пель-ку до-щу.

b & b b œœ

Fm

зер -

Fm

B

Eb

Cm

Бо зер-нят-ко кри-хіт-не на-вес-ні по- сад - же-не, і пот-ріб-но G7

j œ

j œ

j œ

j œ

нят -

ку

пи -

ти

j œ

до -

j œ

Cm

схо -

чу.

œ

Œ

Хмарко, хмаринонько, білая, пухнастая, Подаруй, хмаринко, нам крапельку дощу. Бо зернятко крихітне навесні посаджене, І потрібно зернятку пити досхочу. Сонечку, сонечку, як без тебе холодно, Легко застудитися зернятку в землі. Тож зігрій скоріш його, золотаве сонечко, Простягни до зернятка промінці малі. Зернятку, зернятку, жовте, наче сонечко, Легке, як хмаринонька, швидше підростай. Ти побачиш, зернятку, і хмарки, і сонечко, Друзів привітаєш ти й світлий небокрай.

Анна Олєйнікова. «Два кота»

15


Донечка сл. Євгенії Левченко муз. Анни Олєйнікової Жваво

b & b b 42 œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ C7

&

bbb

Cm

G7

B

b &bb ˙

лі. Cm

Fm

Cm

Я жи-ву у ма-ми й та-та у ма-лень-ко-му сеEb Fm

‰ œr œr œr œr œr œr œ œ ‰ œr œr œr œr œr œr œ œ ‰ r œr œr r œr œr œ œ Fm

B

Я ве-се-ла і зав - зя - та, і що-дня у ме-не свя-то, G7 Cm C7 Fm B

r r r r j j œ œ œ œ œ œ œœ ˙

й та - та біль-ше всьо-го на зем-лі. Fm Cm G7

j r œ j œ œj œ œ.œ J œ J

Ось та-ка я О-леч-ка, в та - та й ма-ми до-неч-ка Cm C7 Fm B

ся - ю я їм со - неч-ком, а во-ни - ме- ні. Eb Fm Cm

b j j b & b œ œ œ

со- неч-ка, -

бо люб-лю ма-ту-сю Eb

j r œj j œj œj œ œ.œ œ

Приспів

bb j r j j b & œ . œ œ œ œ œ œj œj œj œj œj œj ˙

j r œ j œ œj œ œ .œ J œ J

j r œj j œ.œ œ

Ма-ма, та-то й донечка - ра-зом аж три G7 Cm

j j j j œ . œr œj œj œj . œr œj j œ œ œ œr œr œ ˙

це

1. Я живу у мами й тата У маленькому селі. Я весела і завзята, І щодня у мене свято, Бо люблю матусю й тата Більше всьго на землі.

16

Eb

Fm j j j j G7r r r r j j j j j œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Cm

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ ˙ nœ œ Cm

bb b &

Fm

на-справ-ді, це

на-справ-ді, справ-ді,

Приспів: Ось така я Олечка, В тата й мами донечка Сяю я їм сонечком, А вони - мені. Мама, тато й донечка Разом аж три сонечка, Це насправді, це насправді, Справді, а не в сні.

а не в сні.

2. А коли раненько встану, Посміхаються мені Всі віконечка у хаті І ведмедики кудлаті, Бо люблю матусю й тата Більше всього на землі. Приспів.

Анна Олєйнікова. «Два кота»


Почему? сл. Евгении Левченко муз. Анны Олейниковой

Весело

œ œœœ

bb 2 œ œ œ œ œ œ Œ b & 4 Cm

Cm

b &bb ˙

2.

1. œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ #œ œ œ œ .. Œ

Fm

G7

Cm

j j Œ j œj œ œ œ œ œ œj œj œj œ Œ j œj œ œ œ œ œj œj œj œj œ JJ œ J œ Cm

G7

Cm

bb Œ j j j j j œ j j j jœ j jœ œ œ j j j j j j b & œ œ œ œ œ J œ œ œ œ œ œ J œ œ œ œ JJJ œ œ œ œ По-че- му за-пе-ли птич-ки на за-ре? Fm

По-че - му сме-ют-ся де-ти во дво-ре?

По-че- му бы-ва-ет ночь, по-че- му бы-ва-ет день? По-че-му бе-гу под солнцем и беG7 Припев C7 G

bb j j j j b & œ œ œ œ ˙

j j j j j j nnn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

жит за мно-ю тень? C

По - то - му, что

j j j & œ œ œj œj œj œj œj œj œ Œ œj œj œ œ œ Jœ ˙ &

я хо-чу на све-те жить, по- тоF

Œ œj œj œj œj œj œ ˙ J

му, что о-чень хо-чет-ся дружить. По-то-му, что еть дру-зья, C G

œ œj œj œj œj œj œj œj œ . J

те - тя

Гла-ша

и

1. Почему запели птички на заре? Почему смеются дети во дворе? Почему бывает ночь? Почему бывает день? Почему бегу под солнцем И бежит за мною тень?

На - та - ша, дед

œ œ

па-па, ма-ма, кот и я, C

j œ œj œj œj j œ ˙ и ба - буш-ка

мо -

я.

2. Почему бывает теплым ветерок? Почему гуляет в сказке колобок? Почему цветут цветы И вишневые сады? Почему-то все смеются И смеешься с ними ты?

Припев: Потому, что я хочу на свете жить, Потому, что очень хочется дружить, Потому, что есть друзья, Папа, мама, кот и я, Тетя Глаша и Наташа, Дед и бабушка моя.

Анна Олєйнікова. «Два кота»

17


Першокласники - випускникам сл. і муз. Анни Олєйнікової Бадьоро. Урочисто D ## 2 G. & 4 œ œœ œ œ

œ

j j j j ‰ j œj . œr œj œj œ œ œ œ œ

œ. œ œ œ œ A7

D

D

Сьо-год-ні день свят-ко-вий

для

## j r j j j j j j j j j j & œ . œ œ œ œ ‰ œj œj . œr œ œ œ œ œ œ œj . œr œ œ œ œj œj œ Jœ Jœ A7

D

вас, ви-пус-кни-ки -

# & # œ

D

œ œ œ J J

тить, сі - є

## G & œ

ви пі- де- те зі шко-ли

j j œ œ œ

j j œ œ œ

A7

ра - діс-ну мить, хай вам бу -

œ œ œ J J

сон - це сі - я,

œ J œJ œ

D

j j œ œ œ

Приспів G

в до-рос-лі- ї шля-хи. Хай вам всю-ди щас-

j œ œj œ

j j ˙ œ œ D

Œ

де у - да - ча в жит-ті. A7 j j œ œ œ œ œj œ J

піс-ня зно - ву лу - на - ва-ше

j j œ œ Теп-ле

j œj œ ˙

D

сер - це спі - ва -

є в пу- ті.

G

# & #

Закінчення

œ

Хай

&

##

œ

˙

щас - тить

j j j j œ œ œ œ ˙ D

вам, ви-пус-кни-ки,

D

˙

œ

œ.

j œ œ

в ва -

шо - му

A7

j œ œj жит-

Œ

ті. 1. Сьогодні день святковий Для вас, випускники Ви підете зі школи В дорослії шляхи. 2. Полинете ви швидко В дорослії шляхи, Та школу не забудьте, Приходьте всі сюди.

18

Приспів: Хай вам всюди щастить, Сіє радісну мить Хай вам буде удача в житті. Тепле сонце сія, Пісня знову луна Ваше серце співає в путі. Закінчення: Хай щастить вам, випускники, В вашому житті! Анна Олєйнікова. «Два кота»


ЗМІСТ

1. ЧОМУ ПЛАКАВ КУЛИК (сл. А. Качана).........................................................3 2. ОСІННІ ПРАПОРЦІ (сл. В. Морданя) ................................................................4 3. ОСІНЬ НА ПОРОЗІ (сл. А. Олєйнікової) ..........................................................5 4. БІЛА ЛІЛЕЯ (сл. Л. Чижової) .............................................................................6 5. ЛЮБИСТОК (сл. Л. Чижової) ............................................................................. 7 6. ДВА КОТА (сл. А. Чуркіна)................................................................................. 8 7.

БЕСПОРОДНЫЙ ПЁС (сл. Л. Матвєєвої)...........................................................9

8. МОРСЬКИЙ БИЧОК (сл. В. Івченко)................................................................10 9. ЗУСТРІЧ ДІДА МОРОЗА (сл. А. Олєйнікової)............................................... 11 10. ЗИМОВИЙ СОН (сл. О. Кімряка)......................................................................12 11. ЗИМОВІ СОНЯЧНІ ЗАЙЧИКИ (сл. О. Дідусенко) .......................................13 12. МАМИНЕ СВЯТО (сл. Ю. Михайленко) ........................................................ 14 13. ЗЕРНЯТКО (сл. О. Старикова) ...........................................................................15 14. ДОНЕЧКА (сл. Є. Левченко) .............................................................................. 16 15. ПОЧЕМУ? (сл. Є. Левченко)................................................................................ 17 16. ПЕРШОКЛАСНИКИ – ВИПУСКНИКАМ (сл.А.Олєйнікової)....................... 18


Навчальне видання

Анна Олєйнікова ДВА КОТА Збірка пісень для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Редактор: Анна Олєйнікова Дизайн, комп'ютерна верстка: Геннадій Гембержевський Здано в набір 8.01.08. Підписано до друку 12.01.08. Формат 64х90 1/8. Папір крейдяний. Гарнітура Times Тираж 1000 прим. Зам. 673 Видавництво «Шамрай». 54000 Україна, м. Миколаїв, вул. Поштова, 85. Свідоцтво МК № 4 від 16.09.02. E-mail: pnsh@yandex.ru Друк: Поліграфічне підприємство ПП Шамрай. 54001 Україна, м. Миколаїв, вул. В. Морська, 63, офіс 213. Тел.: +38 (0512) 35-05-83. E-mail: pnsh@yandex.ru


"Два кота" Анна Олєйнікова  

збірка пісень для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you