Page 1


Анна Олєйнікова

ОСІННІ СТРУНИ Пісні для дітей молодшого та середнього шкільного віку на вірші миколаївських поетів для голосу у супроводі фортепіано

Миколаїв ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ

2010


УДК 784.67 ББК 85.984 О 53

Випущено в рамках обласної Програми підтримки вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження у Миколаївської області на 2006-2010 роки.

Рекомендовано Вченою радою Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Протокол № 2 від 17.06.08

РЕЦЕНЗЕНТИ: Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри інструментально-виконавських дисциплін МДУ ім. В. О. Сухомлинського, член Національної спілки композиторів України Петренко О. М. Учитель-методист, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-року-2005», методист з музичного мистецтва МОІППО, відмінник освіти Кібалова Т. В. Учитель-методист, учитель музичного мистецтва ЗОШ І – ІІІ ст. № 53 м. Миколаєва, методист НМЦ відділу освіти Миколаївської міської ради, відмінник освіти Колпакова Л.Г.

О 53

А.О. Олєйнікова. Осінні струни. — Миколаїв : ПО «Шам­рай», 2009. — 44 с. ISMN 979-0-9007061-0-2 Анна Олєйнікова – автор збірок дитячих пісень «Два кота» та «Моя земля». Пропоновані пісні сприяють вихованню у дітей любові до природи, рідного краю, розвивають образну уяву виконавців і слухачів. В них створюються прості й водночас оригінальні пісенні образи, які діти можуть запам’ятати, повторити, самостійно виконати. Видання адресоване учителям музичного мистецтва загальноосвітніх шкіл, викладачам дитячих музичних шкіл, музичним керівникам позашкільних закладів. УДК 784.67 ББК 95.984

ISMN 979-0-9007061-0-2

© Олєйнікова А.О., 2010


Восени сл. і муз. Анни Олєйнікової

Помірно Cm

Cm G7

Cm

Fm

Cm

G7

Fm

Го-мо-нять діб-ро-ви лис-тям во-се - ни:

G7

рот-ши-ми ста-ють о-сін - ні

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»

Cm

дні?

G7

C7

"Чом ко-

Fm

Сон-ця про- ме-ні не грі-ють, і чо-

3


B

Eb

мусь ми всі жов-ті-єм,

1.2.3.

Fm

і у

G7

ви-рій від-лі-та-ють жу-рав- лі.

На вік- //

1.2.3.

Закінчення

G

// ни.

Cm Го-мо-нять

діб-ро -

ви

лис - тям,

на вік-

Закінчення

G7

ні

зіт-ха - ють кіш - ки,

а вед-мідь

і- де в бар- ло -

гу

во - се -


Cm

G7

ни.

Во -

Cm

се -

ни.

Гомонять діброви листям восени: "Чом коротшими стають осінні дні? Сонця промені не гріють, І чомусь ми всі жовтієм, І у вирій відлітають журавлі". На вікні зітхають кішки восени: "Де ви, де ви, жаркі-теплі літні дні? І чому промінчик сонця Заглядає у віконце, Та теплом своїм не може нас зігріть?" А ведмідь іде в барлогу восени: "Буду спати я до самої весни". Ну, а білочки -- невтомні, Дупла їх запасів повні -Стійко в лісі зимуватимуть вони. Гомонять діброви листям, На вікні зітхають кішки, А ведмідь іде в барлогу Восени. Восени.

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»

5


Осінь на порозі сл. і муз. Анни Олєйнікової

Помірно C

Fm

Eb

B

Cm

Fm

3

G7

Cm

3

3

Cm

О - сін- ній дощ в віr œ


Fm

B

Eb

ко-неч-ко все сту-ка-є дріб-нень-ко,

Cm

нень-ко.

Fm

C7

Fm

Cm

Fm

за хмар-ку, вид-но, со-неч-ко схо- ва- ло- ся ра-

B

Eb

Cm

Тра-вич-ка вжух-ла, журавлі курличуть: "Вирій, вирій",

G7

о - се- ні, та-кій сум-ній і

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»

Cm

ми-лій.

G7

а

C

Fm

Приспів

Лі- то, лі- то,

я всмі-ха-юсь

ти ми-ну-ло

ти-хо,

7


B

Eb

о-сінь, о-сінь

Fm

ро - зі

C

Закінчення

Лі- то, лі- то,

сту-ка на по - ріг,

Cm

лис-тя жов-те

G7

стелить на до-

Cm

о-сінь, о-сінь -

ро-ку о - бе - ріг.

Fm

ти ми-ну-ло ти -

B

хо,

о-сінь, о-сінь сту-ка на по-

Закінчення

8

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»


Eb

Cm

ріг,

лис-тя жов-те

Fm

сте-лить на до - ро- зі

G7

Cm

о - сінь, о - сінь -

ро - ку о -

бе -

ріг.

Осінній дощ в віконечко все стукає дрібненько, За хмарку, видно, сонечко сховалося раненько. Травичка вжухла, журавлі курличуть: "Вирій, вирій", А я всміхаюсь осені, такій сумній і милій. Приспів: Літо, літо, ти минуло тихо, Осінь, осінь стука на поріг. Листя жовте стелить на дорозі Осінь, осінь -- року оберіг. Блакитне небо осені, останній промінь сонця Мене зігріти вирішив і заглянув в віконце. Осінні жовті кораблі пливуть, пливуть усюди, І літо з ними упливе, а я чекати буду. Приспів.

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»

9


Чому плакав кулик сл. Анатолія Качана муз. Анни Олєйнікової

Помірно B

F

C

F

F

C

Від су - бо-ти

F

B

C

B

ку-лик пла-че на бо-ло-ті: "Ско-ро

B

ско- ро

10

F

о-сінь, ско-ро о-сінь, а

F

о - сінь,

ско - ро

C

F у

ме-не

C

о-

сінь,

а

до су - бо - ти

но- ги бо - сі,

F

у

ме - не

но - ги бо - сі.

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»


Від суботи до суботи Кулик плаче на болоті: «Скоро осінь, скоро осінь, А у мене ноги босі. Приміряв я черевики – Черевики завеликі, Босоніжки замалі – Натирають мозолі. А чоботи добре зшиті, Та підбори не підбиті. Що ж це буде: скоро осінь, А у мене ноги босі?»

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»

11


Осенний листок сл. Сергея Русских муз. Анны Олейниковой

Темп вальса

Dm

Am

E7

Am

Am

1.

2.

Am

Как 1.

12

Dm

то

в день о - сен -

ний

2.

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»


G

лег -

C

кий

Dm

вет -

те - рок

о - тор - вал

E7

ки

ма -

Am

И

ве -

F

Dm

по -

нес

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»

кру-жить - ся

от

Am

лень - кий

лис - ток.

G

в вих -

C

ре

зо -

ло - том

13


F

Dm

ма-лень-кий

ко -

раб -

E7

лик

в не -

бе

Am

го -

лу -

бом.

Как-то в день осенний легкий ветерок Оторвал от ветки маленький листок. И понес кружиться в вихре золотом Маленький кораблик в небе голубом. И подумал листик: "Небо - рай большой, Так лететь приятно, видя край родной". Ветер-шалунишка дальше побежал, Глупый листик этот средь других лежал.

14

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»


Осінні струни елегія

сл. Юлії Сабаріної муз. Анни Олєйнікової

Помірно. Ніжно. Cm

G7

G7

Fm

Fm

G7

G7

Cm

Cm

Шум-лять де - ре - ва,

Fm

по -

G7

чуть

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»

щось ше-

Cm

про

щед-ру о - сінь

зо-ло - ту,

зо-ло-

15


G7

ту.

C7

Fm

І

B

крап-лі до - щи -

Eb

G7

ти - хень-ко пі - сень-ку сум-ну,

сум - ну.

Fm

до -

16

ку спі-ва -

щи - ку спі - ва -

ють

C7

І

крап-лі

B

ють,

і

крап-лі до - щи -

ку спі-

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»


Eb

G7

ва -

ють,

Fm

Cm

і

крап-лі до - щи-ку

G7

ють

Cm

ти -

хень-ко пі - сень-ку

спі - ва -

1.2.

сум - ну. 1.2.

Закінчення

Закінчення

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»

~~~~

Cm

17


Шумлять дерева, щось шепочуть Про щедру осінь золоту. І краплі дощику співають Тихенько пісеньку сумну. Вже осінь струни натягнула Зіграть мелодію свою, Багряні шати одягнула, Щоб жити в нашому краю. Під музику кружляють листя, Вже полягали спати всі. Стоїть калина у намисті, А осінь бродить по росі.

18

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»


Зустріч Діда Мороза сл. і муз. Анни Олєйнікової Рухливо F

B

F

Но-во-річ-не

C

F

C

свя-то при-нес-ла

F

F7

до нас зи- ма,

ді - ду-ся Мо- ро- за зус-трі-

B

C

F

ча-ти вже по - ра.

Ми прик-ра-си-ли я-лин-ку, ждемо чарівну торбинку, бо ба-га- то

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»

19


B

C

F Приспів

подарунків вмі-щу-є во - на.

F

B

C

Дід Мороз -

C

F

йди до нас скоріш на свято, йди скоріш до нас.

C7

дід Мороз -

20

ми запросим, Дід Мороз - просим, просим,

F

Дід Мороз -

B

ми спі-ва-єм, Но-вий рік вже на по - ро - зі,

ми че-ка-єм,

C

свят-ку-ва-ти

F

час.

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»


Новорічне свято принесла до нас зима, Дідуся Мороза зустрічати вже пора. Ми прикрасили ялинку, Ждемо чарівну торбинку, Бо багато подарунків вміщує вона. Приспів: Дід Мороз – ми запросим, дід Мороз – просим, просим, Йди до нас скоріш на свято, йди скоріш до нас. Дід Мороз – ми чекаєм, дід Мороз – ми співаєм, Новий рік вже на порозі – святкувати час. Бородатий дід Мороз відкриє свій мішок, Іграшок багато ще й виблискує сніжок. Принесе достаток в хату, Щастя, радості багато, І здоров’я людям, й долю легку, як пушок. Приспів.

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»

21


Голубі хмарки сл. Євгенії Левченко муз. Анни Олєйнікової

Помірно. Ніжно. Cm

Fm

Fm

Fm

Пли-вуть

22

G

по не -

G7

Cm

G7

Cm

Cm

Fm

бу хмар-ки го-лу- бі,

не зак-ри- ва -

ю-

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»


B

Eb

Fm

чи со- бо- ю сон - це.

Fm

Від цьо -

G

го

G7

не-бо за-люб-ки -

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»

ра - діс -

Приспів

не-бес-на го - лу - бінь - мо-є ві- кон - це.

Fm

Ab

B

но ме-ні й то - бі,

C7

Вдив-ля -

Eb

так хо-четь-ся заг - ля-ну-ти у Всес-віт,

ю - ся

у

Fm

та ба-чу там лиш

23


Ab

G7

го- лу- бі хмар-ки

Cm

бес -

і

со-неч-ко -

цю зі-роч-ку

1.

Закінч.

1.

Закінч.

ну.

~~~~

G

Пливуть по небу хмарки голубі, Не закриваючи собою сонце, Від цього радісно мені й тобі, Небесна голубінь -- моє віконце. Приспів: Вдивляюся у небо залюбки -Так хочеться заглянути у Всесвіт, Та бачу там лиш голубі хмарки І сонечко -- цю зірочку небесну. Пливіть у небі, хмарки голубі, Не закривайте сонечка ніколи. Хай буде мир, літають голуби, І сміх лунає радісно навколо. Приспів. 24

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»

не-


Джерельце сл. Ольги Дідусенко муз. Анни Олєйнікової

Помірно рухливо Cm

D7

Gm

Dm

j #œ

C

D7

Gm

та- ло під ка - ли бе-че під ка - ли -

C7

F

но но -

ю, ю,

Gm

A7

Дже-рель-це біг-ло я-ром та до- ли І знов джерельце я-ром та до- ли -

F

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»

Gm D7

Cm

Dm

но но -

ю ю

Gm

Gm

і дзвін-ко ще-бево- ди- це- ю ще-

D7 смі - я - лось, рай-дуж-но сві- ти - ло смі - єть - ся, рай-ду- го - ю сві - тить-

25


Gm ся, ся,

G7

Cm до - по ра - ді -

Gm ки є-

D7

сон- це в ньо-му сон- це в ньо-го

D7

Gm

з хма-ри дощ по- ли -

нув

Cm

D7

ка -

ла - мут-но - ю во - ди -

ми ди -

Gm ло вить -

ся. j ся.# œ

D7

і

А

по - тім

Gm

ка - мінь в дже-ре-ло хтось ки -

Gm

ця -

D

D7

зда- ва - ло - ся, що

нув, зробилась

Gm rit.

вже не за- іс- крить-ся. rit.

26

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»


Dm повільніше Та мул

A7

по - чав

Dm

на дно спа - дать,

і

Gm

C

rit.

хма - ри

ро - зій-

шли - ся

повільніше

F

a tempo

спать.

rit.

D7

Gm

D7

Лиш Місяченько по-див-лявсь на сво-ю вро -

Gm

Cm

ду

в про-зо -

ру

a tempo

Gm

і

D7

спі - ву - чу

зно- ву во -

Gm

ду.

Закінчення D7

// сон- це ди- вить- ся. Закінчення

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»

Gm

j #œ

27


Джерельце бігло яром та долиною І дзвінко щебетало під калиною, Сміялось, райдужно світилося, Допоки сонце в ньому милося. А потім з хмари дощ полинув І камінь в джерело хтось кинув, Зробилась каламутною водиця – Здавалося, що вже не заіскриться. Та мул почав на дно спадать І хмари розійшлися спать. Лиш Місяченько подивлявсь на свою вроду В прозору і співучу знову воду. І знов джерельце яром та долиною Водицею щебече під калиною, Сміється, райдугою світиться, Радіє – сонце в нього дивиться. Сонце дивиться.

28

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»


Кульбабки сл. Анни Дем'яненко муз. Анни Олєйнікової

Жваво Hm7

F#7

Em

F#7

Hm

Em

Вес-на

Em

крізь зе-ле-ний ки-лим

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»

Hm

F#7

за-зе- ле - ні- ла,

A

Hm7

Em

Hm

не - ма про зи-му й згад-ки

D

про- би - ли-ся куль-баб-ки.

H7

Та - кі

і

Em

со-бі жов-тень-кі

ці

29


A

D

Em

кві - точ-ки тен-діт- ні -

В темпі вальсу Hm

ді-тям.

A

ми не од-не

30

Em7

на

F#7

вже сер -

Hm

ра-до-сті

H7

ця,

F#7

це

F#7

вті-ху всім ста-рень-ким, для

Мов посланці із сон -

D

Hm

теп-лом сво -

ліх-та -

всім

Em

ри -

ки на

Hm

їм зіг - рі -

ли.

схи -

лах,

Em7

F#7

Щоб повернуть в ди-

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»


Hm

тин -

H7

ство, шу- ка - є -

F#7

Em

те до - ро -

гу? - ві - но - чок

Em

Hm

ти знай-діть на - го -

Hm

Закінчення

ду.

Hm

чи на- мис -

то

сплес-

F#7

// А... Закінчення

Hm

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»

31


Весна зазеленіла, Нема про зиму й згадки І крізь зелений килим Пробилися кульбабки. Такі собі жовтенькі Ці квіточки тендітні – На втіху всім стареньким, Для радості всім дітям. Мов посланці із сонця, Ліхтарики на схилах, Ми не одне вже серце Теплом своїм зігріли. Щоб повернуть в дитинство, Шукаєте дорогу? – Віночок чи намисто Сплести знайдіть нагоду. І серце ваше тихо, Мов пташеня, заб’ється, І найстрашніше лихо Таким вже не здається. Життя минає швидко, Та все ж не для забави Напередодні літа Біліють всі кульбаби. Мов чарівні сніжинки, Зима нас розгубила, Встанемо ми навшпиньки, Піднімемо вітрила. Мусимо ми подбати Про менше покоління – Ми летимо у мандри, Несем своє насіння.

32

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»


Дружний клас сл. і муз. Анни Олєйнікової

Рухливо Am

Dm

E7

Am

Am

1.

2.

1.

Am

Dm

Ранком ясним щодня йду до школи я,

2.

G

на ду-ші знов лу-на

C

піс-ня со-ло-в'я,

3

Am

Dm

бо люблю дружний клас, друзів дорогих,

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»

E7

зу-стрі-ча - ю щод-ня

і ві-та - ю всіх.

33


Am

Dm

G

Ду-же доб-ре, що у нас невеликий дружний клас, хлопці спритні і швидкі, музи-

3

3

C

Am

Dm

E7

кальні всі, і дів- ча-та пострибушки, ба-ла-ку-чі хохотушки, словом, дивний в школі клас п'ятий

Am

"А"

у

Закінчення

Am

нас. Закінчення

34

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»


Ранком ясним щодня йду до школи я, На душі знов луна пісня солов’я, Бо люблю дружний клас, друзів дорогих, Зустрічаю щодня і вітаю всіх. Приспів: Дуже добре, що у нас невеликий дружний клас, Хлопці спритні і швидкі, музикальні всі, І дівчата - пострибушки, балакучі хохотушки, – Словом, дивний в школі клас п’ятий «А» у нас. У дівчат голки є – тут майстрині всі Вишивать, готувать і співать пісні, Ну, а хлопці – борці, різні хоч на зріст, Полюбляють футбол та художній свист. Приспів. Зараз ми – школярі, та через роки, Може, створим таке, щоб аж на віки Пам’ятали про нас, кращих із усіх – Енергійних творців, ковалів земних. Приспів.

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»

35


Дыханье моря элегия

сл. Ларисы Матвеевой муз. Анны Олейниковой

В ритме вальса Fm

Cm

Cm

G7

Fm

36

G7

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»


Cm

Cm

Взды- ха -

Fm

G7

в сон - ной

е

Fm

ти- ши-не,

Cm

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»

хань -

B

е

мо -

ре

G

е-

G7

ды -

ет

го жи- во -

е

теп- ло-

ю

до - ле -

Eb

од -

наж-ды ночь -

37


G7

тит

Cm

ко

мне,

Fm

пре-зрев -

G7

янь -

ши

вре- ме- на

и

рас-сто-

Cm

я,

рас-сто-янь -

я.

И прош- ло -

го раз- ве -

ет

слад-кий

Fm

дым:

38

и - ду

я

сно- ва лун -

но -

ю до-

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»


G7

рож -

кой.

к но-гам

Cm

Fm

мо-им,

мур- лы -

на иг - ри -

чет

ти - хо лас -

во льнет

ко -

во - ю

G7

G7

кош -

Вол -

как вариант

кой,

кош -

кой.

//

Вда -

ли от го -

ро - дов

как вариант

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»

39


Cm

и

су -

Fm

е - ты,

где бес -

ло - дость и

Cm

G7

мо -

ко - неч-ны мо -

Окончание

ре,

мо -

ре. Окончание

Вздыхает море в сонной тишине, Его живое теплое дыханье Однажды ночью долетит ко мне, Презревши времена и расстоянья, расстоянья. И прошлого навеет сладкий дым: Иду я снова лунною дорожкой. Волна игриво льнет к ногам моим, Мурлычет тихо ласковою кошкой, кошкой. Щекочет пальцы шелковый песок, И падают в ладони звезды с неба, А легкий шаловливый ветерок Навеет мне мне удачу снова - мне бы, мне бы. И к облакам уносятся мечты, И чайками летают на просторе Вдали от городов и суеты, Где бесконечны молодость и море, море.

40

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»


Журавлина ніч сл. Світлани Іщенко муз. Анни Олєйнікової

Помірно Am

G

Dm

C

E7

Am

~~~

~~~

Am

Dm

Am

Dm

У ромашковому лу - зі

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»

G

C

зо-ло-та-ві жу-рав-лі,

41


F

Dm

E7

по-то-ну-ли, попливли,

~~

~~

на-че хвилями у Бу - зі

Am

Am

Dm

G

на-че зо-рі си-ньо-о - кі

F

C

за-ди-ви - лись в гай,

Dm

E7

при-ле-ті - ли

в рай.

~~~

~~

на-че піс-ні о-ди- но - кі,

Am

42

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»


Am Закінчення

Закінчення

~~~~

// ніч.

У ромашковому лузі золотаві журавлі, Наче хвилями у Бузі потонули, попливли. Наче зорі синьоокі задивились в гай, Наче пісні одинокі прилетіли в рай. Може, Бог у цім творінні чи чужа земля -Бо давно вже на Вкраїні журавлів нема, І давно їх крила сиві, а не золоті, І давно чаклують зливи їм на самоті. Хай би квітами стелились долі цих птахів. Може, то перетворились люди в журавлів? Спарувались, прилетіли, відшукавши дім, І від сонця сиве пір'я стало золотим. Тільки тихше, чуєш, тихше, навіть іздаля, -На заході сонця мріють небо і земля. Зачаївшись у спокусі, лине тиха річ -У ромашковому лузі журавлина ніч.

Анна Олєйнікова. «Осінні струни»

43


ЗМІСТ 1. ВОСЕНИ (сл. А. Олєйнікової)...............................................................................3 2. ОСІНЬ НА ПОРОЗІ (сл. А. Олєйнікової)...........................................................6 3. ЧОМУ ПЛАКАВ КУЛИК (сл. А. Качана).......................................................10 4. ОСЕННИЙ ЛИСТОК (сл. С. Русских)...............................................................12 5. ОСІННІ СТРУНИ (сл. Ю. Сабаріної)................................................................15 6. ЗУСТРІЧ ДІДА МОРОЗА (сл. А. Олєйнікової)...............................................19 7.

ГОЛУБІ ХМАРКИ (сл. Є. Левченко).................................................................22

8. ДЖЕРЕЛЬЦЕ (сл. О. Дідусенко).........................................................................25 9. КУЛЬБАБКИ (сл. А. Дем’яненко).......................................................................29 10. ДРУЖНИЙ КЛАС (сл. А. Олєйнікової)............................................................33 11. ДЫХАНЬЕ МОРЯ (сл. Л. Матвеевой)...............................................................36 12. ЖУРАВЛИНА НІЧ (сл. С. Іщенко).................................................................... 41

Виробничо-практичне видання

Олєйнікова Анна ОСІННІ СТРУНИ Пісні для дітей молодшого та середнього шкільного віку для голосу у супроводі фортепіано Редактор Анна Олєйнікова Художник Анна Олєйнікова Тел.: +38 (0512) 68-71-88, моб.: +38 (096) 544-59-38 Дизайн, комп'ютерне верстання Геннадія Гембержевського Підп. до друку 14.12.09. Формат 64х90/8. Папір крейдяний 90 г./кв.м. Гарнітура Таймс. Друк офсет. Ум. друк. арк. 5,12. Тираж 1000 прим. Зам. № 1208 Видавництво «Шамрай». 54000 Україна, м. Миколаїв, вул. Поштова, 85. E-mail: pnsh@yandex.ru Свідоцтво суб'єкта видавничої справи МК № 4 від 16.09.2002. Поліграфічне підприємство ПП Шамрай. 54001 Україна, м. Миколаїв, вул. В. Морська, 63, офіс 213. Тел.: +38 (0512) 35-05-83. E-mail: pnsh@yandex.ru Свідоцтво суб'єкта видавничої справи МК № 4 від 16.09.2002.


"Осінні струни" Анна Олєйнікова  

Пісні для дітей молодшого та середнього шкільного віку на вірші миколаївських поетів для голосу у супроводі фортепіано

"Осінні струни" Анна Олєйнікова  

Пісні для дітей молодшого та середнього шкільного віку на вірші миколаївських поетів для голосу у супроводі фортепіано

Advertisement