__MAIN_TEXT__

Page 1

МИКОЛАЇВ і МИКОЛАЇВЦІ

2012

Олександр Кремко

МИКОЛАЇВ

Олександр Кремко

МИКОЛАЇВ

1789

і МИКОЛАЇВЦІ ф о т о а л ь б о м

Olexander Kremko

MYKOLAYIV

and its residents photoalbum


Cерія “Я ЛЮБЛЮ ЦЕ МІСТО”

Олександр Кремко Olexandr Kremko

МИКОЛАЇВ І МИКОЛАЇВЦІ Mykolayiv and its residents ФОТОАЛЬБОМ Миколаїв Видавець П. М. Шамрай 2012


Південний Буг, славетний Гіпаніс – головні водні ворота Миколаївщини The Southern Bug River, the famous Gipanis River, as ancient Greek settlers called it, is the water gateway of Mykolayiv Region


Доброго ранку, Миколаїв! Good morning, Mykolayiv!


Місто названо на честь Миколи Чудотворця – покровителя мореплавців The City was named after Nicholas the Wonderworker, the patron saint of seafarers


Володимир Чайка, Миколаївський міський голова Volodymyr Chayka, Mayor of Mykolayiv Ми раді запропонувати вам знайомство з одним із найбільших обласних центрів України – батьківщиною відомих поетів, співаків, художників і музикантів, вчених і політиків, містом корабелів і чарівних наречених – Миколаєвом. Місто, засноване в 1789 році на мальовничому півострові при злитті річок Інгул та Південний Буг, князь Г. О. Потьомкін задумував як південну столицю. Згодом воно стало колискою могутнього Чорноморського флоту, центром кораблебудування тодішньої Росії та СРСР, потужним промисловим комплексом з унікальним науково-інтелектуальним потенціалом, містом-портом. Місто названо на честь Миколи Чудотворця – покровителя мореплавців. За два століття зі стапелів суднобудівних заводів вийшли на морські простори сотні кораблів і суден, броненосці і лінкори, підводні човни, крейсери і авіаносці, суховантажники і танкери. Довгий час місто залишалось стратегічним об’єктом військового кораблебудування і мореплавання, що наклало відбиток на його економічні і соціальні структури. Сьогодні Миколаїв поступово перетворюється в один з провідних промислових і культурних центрів України, місто вільного підприємництва, яке розташоване на перехресті транснаціональних коридорів і є членом міжнародного Чорноморського клубу, міжнародної асамблеї столиць та великих міст країн СНД. Відроджуються підприємства, зводяться житлові та торгові центри, які є зразками сучасної архітектури, збільшується мережа культурно-розважальних закладів – все це стало можливим завдяки роботі городян, місцевої влади, співпраці з вітчизняними та закордонними інвесторами. Найцінніший ресурс міста – його люди. Миколаївці здавна вирізнялися працелюбством і підприємливістю, високим професіоналізмом і відповідальністю, творчим підходом до розв’язання проблем, гостинністю і оптимістичним ставленням до життя. Нині Миколаїв – місто, в якому життєвий досвід і професіоналізм старшого покоління вдало поєднується з творчою активністю високоосвіченої молоді. Миколаївці завжди були гостинними, і сьогодні, коли місто відкрите світу, ми раді всім, хто завітає до нас з добрими намірами і дружніми почуттями. Ми хочемо бачити Миколаїв економічно стабільним і квітучим, а його мешканців і партнерів – щасливими і забезпеченими. Вірю, що так і буде.

We are glad to offer you an acquaintance with one of the large regional centers of Ukraine, home land of famous poets, artists and musicians, scientists and politicians, the city of shipbuilders and beautiful brides – the Mykolayiv City. The city was founded in 1789 on a picturesque semi-island in confluence of the Inhul and Pivdenny Buh rivers and it was designed by Prince Potiomkin as a southern capital which soon became the cradle of a powerful Black Sea Fleet, center of shipbuilding of the former Russia and USSR, a large industrial complex with unique academic and intellectual potential and a port. Named after Saint Nicholas who is a protector of seamen, within two centuries the city produced hundreds of ships: battleships, submarines, cruisers, aircraft carriers, cargo ships and tankers. For a long time Mykolayiv was a strategic object of military shipbuilding and navigation and this fact left an imprint on its economic and social structure. Today Mykolayiv is becoming one of Ukraine’s industrial centers, the city of free enterprise, located on the crossing of transnational corridors. It is a member of the International Black Sea Club, the International CIS Assembly of Capitals and Large Cities. Now Mykolayiv’s enterprises are being revived, new residential areas, shopping malls, culture and entertainment centers are being built – and these are the positive changes which originate from the change of the city’s infrastructure, the first results of domestic and foreign investments. The city’s most important resource is its people. The people of Mykolayiv long since were notable for their love to work and resourcefulness, professionalism and responsibility, creative approach to problem solving, hospitality and optimism. In today’s Mykolayiv the experience and professionalism of its older generation is successfully combined with creative activity of its educated youth. The people of Mykolayiv have always been hospitable, and now when the city is open to the world we are glad to welcome everybody who comes to Mykolayiv with good and friendly intentions. We want Mykolayiv to flourish and be economically stable, we want its citizens and partners to be prosperous and happy. And I believe it will be this way.


Юрій Овчинніков, генеральний директор Миколаївського глиноземного заводу Yuriy Ovchinnikov, General Director Mykolayiv Alumina Refinery Company Ltd. Для мене, сибіряка, місто Миколаїв стало рідним. Після приїзду з Хакасії воно мені сподобалося гостинністю мешканців й особливою чарівністю: розмірним ритмом, різноманітністю промислових підприємств, великою кількістю учбових закладів, тихими вуличками та насиченим культурним життям. Для півмільйонного міста мати свої театри, а серед обожнюваних миколаївцями місць – картинну перлину – художній музей ім. Верещагіна та зоопарк з понад 100-літньою історією – просто розкішно! Я люблю наше місто за те, що життя в ньому вирує. В його повсякденному розмаїтті не останнє слово належить і миколаївським металургам. Сьогодні МГЗ – передове підприємство гірничо-металургійної галузі України, одне з найбільших у Європі й одне з найефективніших у РУСАЛі за продуктивністю й організацією праці, технічним станом устаткування і якістю продукції. Завод вийшов на новий рівень свого розвитку, досягнувши у 2011 році рекордного випуску глинозему – 1,6 млн. тонн при проектній потужності 1 млн. тонн. За цим досягненням – праця згуртованої команди, інженерного корпусу та робітників. У свій час заводчани повірили мені як лідеру, який готовий розділити з колективом усе – і перемоги, і кризові часи. І спільно у нас все вийшло. Сьогодні як керівник із впевненістю можу сказати, що на МГЗ працюють справжні професіонали, люди, що не заспокоюються на досягнутому, не бояться пробувати й експериментувати, постійно ідуть вперед. З такою командою всі завдання під силу. Миколаїв мені любий ще й тому, що моє коріння з України (мій батько родом із Чернігівської області), і тут на високому рівні визнали мою працю. Місцева громада двічі обирала мене «Городянином року», мене удостоєно звання заслуженого металурга України, в національних рейтингах було визнано кращим топ-менеджером галузі. А це і привід для професійної гордості, і найвищий рівень відповідальності, вимогливості та обов’язковості. Подобається Миколаїв і моїй сім’ї. Ми з дружиною Тетяною раді приймати в нашому затишному південному місті не тільки своїх дітей та внуків, але й усіх, хто хоче переконатися, що сім’я Овчиннікових уже не один рік вважають себе повноправними жителями міста з білокрилими чайками, неповторним весняним ароматом акацій і троянд, славою стародавньої Кіммерії й Ольвії, ніжними хвилями Південного Бугу й Інгулу. Міста, яке розвивається й впевнено дивиться в майбутнє.

For me, a Siberian, Mykolayiv city has become native. On coming from Khakassia I liked it for hospitality of its citizens and special charm – settled rhythm, variety if industrial enterprises, abundance of educational establishments, quiet streets and intensive cultural life. For a half a million city it’s magnificent to have own theatres and the picture pearl–– art museum named after Vereshchagin among the places adored by the Mykolayivites, and a zoo with over 100-year history! I love our city for busy life in it. In its everyday diversity Mykolayiv metallurgists possess one of the decisive words. Today Mykolayiv Alumina Refinery is a progressive enterprise of Ukraine’s mining and smelting branches, one of the biggest in Europe and one of the most effective ones in RUSAL in productivity and job managements, equipment technical condition and product quality. In 2011 the refinery reached a new level of its development having achieved a record production of alumina of 1,6 Mt at design capacity 1 Mt. Behind this achievement there’s labor of the close-knit team of the corps of engineers and workers. In due time the refinery employees believed me as a leader ready to share everything – both victories and recessionary times – with the collective body. And conjointly we succeeded. Today, being a manager, I can surely say that in Mykolayiv Alumina Refinery there are true professionals, people who have no room for complacency, having no fear to try and experiment, permanently upcoming. With such a team we will handle all tasks. Mykolayiv is also dear to me because my origins come from Ukraine (my father hails from Chernihiv Region), and my labor has been acknowledged to a high standard here. The local commune voted me to be the Citizen of the Year twice, I was awarded the title of Honored Metallurgist of Ukraine, I was acknowledged the best top-manager of the branch in a national rating. This is both a reason for professional honor and the highest level of responsibility, requirement and commitment. My family also likes Mykolayiv. My spouse Tatiana and I are happy to welcome in our cozy Southern city not only our children and grandchildren, but also all those who want to make sure that the Ovchinnikovs consider themselves rightful folks of the city with white-winged gulls unmatched spring acacia and rose aroma, glorious ancient Cimmeria and Olvia, tender waves of the Southern Bug and the Ingul for longer than one year. Of the city being developed and looks to the future with confidence.


МИКОЛАЇВ І МИКОЛАЇВЦІ Фотозйомка Олександра Кремка

MYKOLAYIV and its residents Photography of Olexandr Kremko


Окраса міста, розташованого на півострові при злитті Інгулу та Південного Бугу – Інгульський і Варварівський мости


The Ingul and Varvarivka Bridges, the attire of the city standing on the Ingul and Southern Bug Rivers confluence


Відмінність Миколаєва, яку започаткував ще наприкінці XVIII століття містобудівник, перший громадянин міста М. Л. Фалєєв, – прямі вулиці, а сьогодні – і широкі проспекти Wide streets, the main peculiarity of Mykolayiv, the City founded by M. L. Faleev, a town-planner and the first citizen of the City at the end of XVIII Century, was complemented by the grace of today’s wide prospects


Відвойований у водної стихії, намитий з річного піску мікрорайон Намив Reclaimed from waters, Namyv District was built on the dredged river sands


Місто будується. В ХХІ столітті населення Миколаєва складає майже 500 тисяч мешканців The City is under construction. In XXI Century the population of the City makes almost 500.000 people


Місто акацій, платанів і тополь The City of acacia, poplar and plane-trees


Сходами – у майбутнє (з Нижньої набережної до Верхньої) Staircase to the future (staircase from the lower esplanade to the upper esplanade

А минуле – поряд з О. С. Пушкіним, який на початку ХІХ століття, проїздом через Миколаїв, на високому схилі милувався річковим розливом A touch of the past. The monument to Оleksandr Pushkin, the great poet, who at the beginning of XIX Century enjoyed the high hill view of the river on his way through Mykolayiv City


В старих будинках живе історія Миколаєва: - заводоуправління ДП “Суднобудівний завод ім. 61 комунара”, в минулому Миколаївське адміралтейство; - Будинок офіцерів флоту, в минулому Офіцерське зібрання; - “будинок з атлантами” на вулиці Пушкінській, збудований в кінці XIX століття; - Перша українська гімназія ім. Миколи Аркаса, в минулому Маріїнська жіноча гімназія; - будинок засновника Одеського порту і міста Одеси Й. М. Дерібаса на вулиці Наваринській, де він проживав у 1792 - 1794 роках; - будинок “Кам’яний зруб” другої половини ХІХ століття на вулиці Шевченка


The history of Mykolayiv lives in the old buildings: - Main Office of State Enterprise “Shipyard named after 61 Communards ”, Mykolayiv Admiralty in the past; - Naval Officers House, Officers House in the past; - “Telamons House” built in late XIX Century on Pushkinska Street; - Mykola Arkas First Ukrainian Grammar School, the Mariinska Lady’s Grammar School in the past; - House of I. M. Deribas, the Founder of Odessa City and Odessa Port, on Navarinska Street; - House “Stone Blockhouse” built in second half of XIX Century on Shevchenko Street


Реконструкція старого Миколаєва – в картинах нашого земляка почесного громадянина міста Миколаєва, художника-публіциста, художникакраєзнавця Олександра Покосенка Reconstruction of the old Mykolayiv Town as depicted on canvases of our fellow-countryman Oleksandr Pokosenko, Honorable Citizen of Mykolayiv City, publicist artist, local historian artist


А пам’ять – священна: - знак на честь моряків, флотоводців та будівельників Миколаєва на вул. Радянській; - “Скорботний ангел Чорнобиля” у пам’ять жертв Чорнобиля на перехресті проспекту Миру і вулиці скульптора Ізмалкова; - пам’ятник Т. Г. Шевченку на однойменній вулиці; - пам’ятний знак на честь воїнів-інтернаціоналістів на алеї Слави в парку Перемоги


Sacred memory: - Honorable plaque in honor of seamen, naval commanders and builders of Mykolayiv City on Radyanska Street; - “Chernobyl Mourning Angel� in commemoration of victims of Chernobyl at intersection of Mira Prospect and Sculptor Izmailov Street; - T. G. Shevchenko monument on the street named after him; - Commemorative Plaque in honor of internationalist soldiers at the Glory Lane of Victory Park


“Пароходик уходит за кадр, Зарывается в волны закат, И вода золотою заваркой За Варваровкой...“ (В. Пучков) With steamship going out of sight With sunset fading out in waves, With Varvarovka water golden like tea… (V. Puchkov)


Тут народжуються кораблі... This is where ships are born…


Публічне акціонерне товариство “Чорноморський суднобудівний завод”. За більш ніж 100-літню історію на заводі побудовано понад 1000 кораблів і суден: ескадрені міноносці, лінійні кораблі, підводні човни, крейсери, криголами, буксири, китобази, суховантажі, науково-дослідні судна, плавбази ракетної зброї та підводних човнів, протичовнові крейсери, танкери, а також гордість чорноморців – авіаносці

“Chernomorskiy Shipyard” Public Joint Stock Company. For over 100-year long history more than 1000 ships and vessels were built here: fleet destroyers, battleships, submarines, cruisers, ice-breaking vessels, tugboats, whale factory vessels, dry cargo vessels, scientific research vessels, missiles delivery vessels and submarine support vessels, anti-ship vessels, tankers, as well as aircraft carriers, the pride of Chornomorskiy Shipyard workers


Напівсфери зерноперевантажувального терміналу ТОВ СП “НІБУЛОН” – візитівка цього провідного підприємства. “НІБУЛОН” сьогодні – це найбільший вітчизняний сільгосптоваровиробник, інвестор і експортер, один з лідерів вітчизняного аграрного ринку Hemispheres of grain transshipment terminal “Nibulon LTD” are a kind of business card of this enterprise. “NIBULON” today is the biggest national agricultural producer, investor and exporter, one of the leaders of the national agrarian market


ПАТ “Миколаївський суднобудівний завод “Океан” заснований в 1951 році. Це найсучасніша верф Миколаєва і одна з найбільших у суднобудівній галузі України. Підприємство спеціалізується на будівництві і ремонті контейнеровозів, комбіфрейтерів, буксирівпостачальників льодового класу, танкерів-хімовозів, балкерів тощо. Родзинка “Океану” - сухий док, в якому можна будувати великотоннажні судна до класу “Паномакс” включно “Mykolayiv Shipyard «Ocean»” PJSC was founded in 1951. It is a state-of-the-art wharf of Mykolayiv and one of the biggest shipyards of Ukraine. The enterprise is specialized in construction and repair of container carriers, combi-freighters, ice-class supply tugboats, chemical carrying tankers, bulkers, etc. The pride of the Shipyard is the dry dock, which is big enough to be used for construction of large-capacity vessels up to “Panamax” class inclusively


Миколаївський глиноземний завод (МГЗ) – одне з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії, яке оснащене найсучаснішим устаткуванням, займає домінуючі позиції на ринку сировини для алюмінієвих заводів СНД. Основною продукцією МГЗ є металургійний глинозем (оксид алюмінію)


Mykolayiv Alumina Refinary (MAR) - one of the biggest in Europe nonferrous metallurgy enterprises fitted with up to the minute equipment - takes dominant positions in the market of raw materials for CIS aluminium smelters. The principal product of MAR is metallurgical aluminum smelters. The principal product of MAR is metallurgical alumina (aluminium oxide)


Миколаївський глиноземний завод РУСАЛу досягнув рекордного рівня виробництва, що дозволило збільшити проектну потужність підприємства в 1,6 разів Mykolayiv Alumina Refinery of RUSAL company has achived an aal-time high of production, which has allowed to increas the full capacity of the enterprise 1,6-fold


Технологія заводу основана на переробці імпортних бокситів (Гвінея, Австралія, Бразилія, Гайана, Ямайка), що постачаються через спеціалізований Дніпро-Бузький морський порт The refinery trchnology is based on processing of imported bauxites (Guinea, Australia, Brazil, Guyana, Jamaica) shipped via a specialized Dneprobugskiy Sea Port


МГЗ – надійний партнер у вирішенні соціальних питань в регіоні MAR is reliable parthner in solving social issued in the region


Миколаївський морський торговельний порт входить до п’ятірки найбільших морських портів України і включений до списку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки країни

Mykolayiv Commercial Sea Port is one out of five biggest sea ports of Ukraine. It is in the list of the strategic importance for the Ukrainian economy enterprises


Державне підприємство “Суднобудівний завод ім. 61 комунара” – найстаріший завод Миколаєва. Завод заснований в 1788 році. Історія заводу – це історія міста. Вони нерозривно пов’язані і доповнюють один одного State Enterprise “Shipyard named after 61 Communards” is the oldest plant of Nikolaev. The factory was founded in 1788. History of Shipyard is history of city. They are inextricably linked and complement each other


Державне підприємство науково-виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря”-”Машпроект” – один із лідерів світового газотурбобудування – проектує та виготовляє газові турбіни для морських кораблів і суден, для електроенергетики й газотранспортних магістралей


State Enterprise Scientific Industrial Complex for Gas Turbines Construction “Zorya-Mashproject� is one of the World leaders in gas turbine construction. It designs and manufactures gas turbines for seagoing vessels, electric power industry and gas transportation pipelines


На святкування Дня міста із Севастополя до Миколаєва завітали бойові кораблі флотів Росії і України Battleships of Russian and Ukrainian Navy from Sebastopol called to Mykolayiv to celebrate the Day of the City


Державне підприємство “Дельталоцман” надає послуги з лоцманського проведення суден та регулювання руху суден в акваторіях та на підхідних каналах усіх морських портів та терміналів України, на Бузько-Дніпровсько-лиманському і Херсонському морському каналах, глибоководному судновому ході ДунайЧорне море State Enterprise “Delta-Pilot” provides vessel pilotage services and vessel traffic control at harbors and approach channels to all the sea ports and terminals of Ukraine, on Bug-Dnieper Estuary and Kherson Channels, Deep-Water Canal Danube-Black Sea


Виробничо-торговельна фірма “ВЕЛАМ” – лідер національного ринку виробництва матраців “VELAM” Industrial and Commercial Company is the national leader in mattress manufacture


ЗАТ “Лакталіс-Миколаїв” – виробник молочної продукції. Здобули загальне визнання смачні десерти, йогурти, сирки, масло, кефіри, які так полюбляють малеча та дорослі “Lactalis-Ukraine” CJSC is a dairy products producer. The company deserved a good reputation with kids and adults for its savory desserts, yoghurts, cake cheese, butter and kefir


Використання сучасного обладнання, передових технологій, натуральної сировини та оригінальність ідей вигідно відрізняють продукцію ТМ “Шисхол” від усього різноманітність видів і назв, представлених на українському ринку морозива Cutting-edge equipment, advanced technologies, organic raw materials and fresh ideas compare favorably the products of “Shishol” TM from the diversity of sorts and trademarks offered at the Ukrainian ice cream market


Компанія “Сандора” створена в 1995 році і є лідером вітчизняного ринку соків. Проектна сукупна потужність підприємств компанії – близько 1,5 млрд. пакетів соків і сокової продукції на рік. Виробничі потужності компанії включають 3 заводи

Established in 1995, “Sandora” Company today is on top of the list of national juice producers. The rated capacity of all the company’s subdivisions is about 1,5 billion packs of juice and juice products a year. Today the company operates three factories


ПАТ “САН ІнБев Україна” є лідером українського пивоварного ринку і представляє найбільшу в світі пивоварну компанію: Anheuser-Busch InBev. ПАТ “САН ІнБев Україна” об’єднує Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення компанії. Портфель пивних брендів складається з міжнародних ТМ: Bud, Stella Artois, Beck’s, Staropramen, Leffe, Hoegaarden, Lowenbrau, а також національних: “Чернігівське”, “Рогань” та “Янтар”. Компанія “САН ІнБев Україна”, усвідомлюючи свою відповідальність перед суспільством, послідовно прививає культуру споживання пива в Україні “SUN InBev PJSC Ukraine” PJSC, representing Anheuser-Busch InBev, the World biggest brewing company is the leader of Ukrainian brewing market. “SUN InBev PJSC Ukraine” PJSC incorporates Chernyhiv, Kharkiv and Mykolayiv Branches of the Company. The portfolio of beer brands produced by the Company is made up of international TM: Bud, Stella Artois, Beck’s, Staropramen, Leffe, Hoegaarden, Lowenbrau, as well as of the domestic ones “Chernyhiv”, “Rogan” and “Yantar”


“День Європи” в Миколаєві під головуванням мера міста В. Д. Чайки та голови представництва Євросоюзу в Україні Ж. М. П. Тейшери

Celebration of “Day of Europe” in Mykolayiv headed by V. D. Chaika, the City Major and J. M. P. Teishera, the Head of the European Commission Representation in Ukraine


Миколаїв – побратим богатьох міст СНД та Європи. Щорічно місто зустрічає з офіційними візитами понад 200 делегацій Mykolayiv is a sister city to many cities of the CIS and Europe. Every year the City meets over 200 official visit delegations


На теренах Миколаївщини бойову міць укріплюють Збройні сили України Ukrainian Armed Forces units sharpen their battle craft on the vast terrains of Mykolayiv Region


Миколаївці шанують своїх ветеранів, зберігають пам’ять про подвиги в ім’я Батьківщини Mykolayiv residents greet veterans. The heroic deeds in the name of the Motherland are immortal


Запорука майбутнього – добре виховання та якісна шкільна освіта Decent upbringing and high quality education are the essential elements of successful future


Миколаївський державний аграрний університет – провідний вищий навчальний заклад півдня України, готує спеціалістів в галузі економіки та сільського господарства Mykolayiv State Agrarian University, the leading higher educational institution of southern Ukraine provides training of specialists in economics and agriculture


Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського – кращі традиції класичної освіти Mykolayiv State University named after V. O. Soukhomlynsky – the best traditions of classical education

Розробки Національного університету кораблебудування імені адмірала С. О. Макарова – для вивчення глибин світового океану World Ocean research equipment invented by the Admiral S.O. Makarov National University of Shipbuilding


Миколаївська морехідна школа виховує надійну зміну для флоту Mykolayiv Maritime School trains new generation of seafarers


В місті відкриваються нові відділення медичної допомоги, встановлюється сучасне обладнання, на якому набувають досвіду кваліфіковані лікарі The city opens the new medical assistance centers, equipped with modern equipment enhancing the capabilities of qualified doctors


Знаменна подія в духовному житті: в 2011 році Миколаївська єпархія Української православної церкви, яку очолює митрополит Пітирим, відзначила своє 20-річчя. Кафедральний собор Різдва Пресвятої Богородиці Milestone event in spiritual life: in 2011 Mykolayiv Eparchy of Ukrainian Orthodox Church headed by metropolitan Pitirim celebrated its 20th anniversary


Церква Олександра Невського Church of Olexandr Nevskiy

Церква Всіх Святих Church of All Saints

Храм Святителя Миколая Chapel of Saint Nicholas


Церква Святого благовірного князя Михаїла Тверського Church of the most Orthodox Prince St. Mikhailo Tverskoy Свято-Нікольська соборна церква Conciliar Church of Saint Nicholas

Церква Святого Миколая Church of Saint Nicholas

Церква святих первоверховних апостолів Петра і Павла Church of Saint Preeminent Apostles Petro and Pavlо


“Ольвія” – антична грецька колонія, заснована в першій чверті VI століття до н. е. на правому березі Дніпро-Бузького лиману. За часів розквіту (V-III століття до н. е.) місто займало площу близько 50 га і було важливим центром торгівлі та рибальства, мало тісні економічні зв’язки зі скіфами, чисельність його населення, імовірно, досягала 15 000. На базі відкритих під час розкопок руїн міста в 1924 році створено археологічний заповідник “Ольвія” “Olbia” is an ancient Greek colony founded in the first quarter of VI Century A.C. on the left bank of Dnieper-Bug Estuary. At the time of maximum development (V-III Century) the town covered about 50 ha and was an important center for commerce and fishery. It had close economic ties with the Scythians. The population of the town was about 15 000 people. In 1924 the Archeological Park “Olbia” was established on the basis of town ruins found at the time of excavation works


“Дикий Сад” – укріплене поселення (городище) ХІІІ-Х століть до н. е., знайдене на стрімкому березі Інгула в історичному центрі Миколаєва. Багаторічні археологічні розкопки довели, що древнє городище, місто-порт є сучасником легендарної Трої і, можливо, столицею давньої Кіммерії “Wild Park” was a ancient fortified settlement of XIII-X Centuries A.C., which was found at the steep bank of the Ingul River in the historical center of Mykolayiv. Years-long archeological excavations proved that the ancient fortified settlement, a port town was a coeval of a legendary Troy and, quite possible, was a capital of the ancient Kimeria


Нові приміщення Миколаївського краєзнавчого музею “Старофлотські казарми”. Понад 240 тисяч експонатів відображають історію Північного Причорномор’я New premises of “Staroflotski Kazarmy” Mykolayiv Museum of Local Lore, History and Economy. More than 240 thousand exhibits depict the history of the Northern Black Sea Region


Минуле – у залах музею і в історичних реконструкціях The past as it is reflected in historical reconstructions of the Museum


Єдиний в Україні Музей суднобудування і флоту міститься в колишньому будинку головних командирів Чорноморського флоту. Експозиція розкриває етапи розвитку суднобудування в Північному Причорномор’ї, починаючи зі стародавніх часів, процес створення Чорноморського флоту, розвиток суднобудівних підприємств та відображає сторінки історії кораблів, побудованих у Миколаєві

The former premises of the Main Commanders of the Black Sea Fleet gave home to the only in Ukraine Museum of Shipbuilding and Fleet. The exposition highlights the stages of development of shipbuilding in the Northern Black Sea Region starting from the old times, the process of creation of the Black Sea Fleet, development of shipbuilding enterprises and depicts the histories of the vessels built in Mykolayiv


Миколаївський обласний художній музей ім. В. В. Верещагіна став одним з визнаних в місті центрів культури та естетичного виховання. Колекція музею налічує близько десяти тисяч експонатів, які представляють собою своєрідний художній літопис України і багатьох інших країн. Представники миколаївської когорти митців – народний художник України Андрій Антонюк (ліворуч) та заслужений діяч мистецтв України Михайло Озерний (праворуч) The V. V. Vereshchagin Mykolayiv Regional Art Museum deserved its reputation as one of the main centers of culture and aesthetic upbringing. The exposition of the Museum counts about ten thousand exhibits, representing an artistic chronicle of Ukraine and many other countries. Folk Artist of Ukraine Andriy Antonyuk (left) and Honored Arts Worker of Ukraine Mykhailo Ozerny (right) represent Mykolayiv Region artists


Миколаївська обсерваторія – одна з найстаріших обсерваторій Східної Європи, заснована в 1821 році як морська. В 2007 році обсерваторія включена до Попереднього списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО від України. В науководослідному закладі ведуться роботи в галузі динаміки тіл Сонячної системи, дослідження навколоземного простору, створення каталогів положень зірок та ін. Founded in 1821 as a marine observatory, Mykolayiv Observatory is one of the oldest one in the Eastern Europe. In 2007 the Observatory it hit the Provisional list of the UNESCO World Heritage Objects from Ukraine. This scientific research facility carries out works in the sphere of dynamics of Solar System bodies, research of near-Earth space, drawing stars position catalogues, etc.


Миколаївський зоопарк став визначною пам’яткою міста. У 2011 році він відзначив своє 110-річчя. За рік зоопарк відвідують понад 300 000 осіб. Сьогодні колекція налічує близько 460 видів, 5690 особин, з них 220 видів, занесених до Міжнародної Червоної книги. Це найбільша колекція в Україні. Миколаївський зоопарк – єдиний представник України у Всесвітній Асоціації Зоопарків та Акваріумів Mykolayiv Zoo came to be a significant symbol of Mykolayiv. In 2011 it celebrated its 110th anniversary. Some 300 000 people visit the Zoo every year. Nowadays collection counts about 460 species, 5690 creatures out of which 220 species are on the International Red List. This is the biggest collection in Ukraine. Mykolayiv Zoo is the one Ukrainian representative to the World Association of Zoo Parks and Aquariums


Містечко “Казка” – улюблене місце розваг та відпочинку дітей “Fairy Tale” place is beloved playground of children


День міста – свято всіх городян Day of city is the holiday for every resident


Колективи народної самодіяльності оберігають культуру і традиції The national traditions and culture are preserved by folk groups


Спортивна надія та гордість Миколаєва Sport hope and pride of Mykolayiv


На майданчиках та в спорудах не вщухає спортивне життя. Миколаївський центральний стадіон після реконструкції розрахований на 15 тис. місць Sport life never stops on the playgrounds and inside the sport halls. Mykolayiv Central Stadium after reconstruction provides 15.000 seats


Парусів по вітру, сім футів під кілем!


Seven feet under the keel!


Теплі води, чистий пісок, сонячний день – є все для гарного відпочинку Warm water, clean sand and sunny day is everything you need to enjoy your day


Коблеве, Очаків, Чорноморка, Рибаківка – курорти Миколаївщини на узбережжі Чорного моря Koblevo, Ochakiv, Chornomorka, Rybakivka are the recreation zones of Mykolayiv Region at the Black Sea shore


Чудові врожаї Миколаївської землі Abundant crops of Mykolayiv fertile soils


Я українка I am Ukrainian


На ярмарку: Тут щедрі дарунки і саду, й городу, Тут пісня і жарти – усім в нагороду! On the way to a fair ground: Generous gifts from an orchid and garden, Songs and jokes to entertain everybody!


“Осінь зійшла по плечі...” (М. Вінграновський) “Autumn has fallen on shoulder…” (M. Vingranovskiy)


У сніжних ланцюгах, у крижаному полоні In snow-covered chains, in icy captivity


Прийди, весна, прийди красна, звесели наш рідний край Festive Pancake week, luring guests. Easter, the time to break the fast


Миколаїв – місце порозуміння представників понад 90 національностей Mykolayiv is the place of consent of more than 90 nationalities


Острів Березань Berezan Island


Чорноморська коса поблизу Очакова Black Sea Spit in the vicinity of Ochakiv


На Кінбурні цвіте орхідея... Orchid in bloom in Kinburn spit


Олександр Олександрович КРЕМКО

Oleksandr O. Kremko

(18.05.1944 р., с. Велика Корениха Миколаївської обл.) – відомий фотожурналіст, громадський діяч, кавалер ордена “За заслуги” III ступеня, заслужений журналіст України.

(born on 18.05.1944, Velyka Korenykha village, Mykolayivska oblast) is a famous photojournalist, public figure, knight of a Third Class Order of Merit, Honoured Journalist of Ukraine.

Навчався в МДПІ імені В. Г. Бєлінського. Фотографією почав займатися в школі при кіностудії Палацу піонерів, був наймолодшим фотокором газети ЧСЗ “Трибуна рабочего”, де опублікував знімки П. Тичини, О. Гончара. Пізніше працював у кінофотостудії Чорноморського суднобудівного заводу, фотокором молодіжної газети “Ленінське плем’я”, газет “Південна правда”, “Рідне Прибужжя”, “Вечерний Николаев”, власкором ТАРС-РАТАУ. З 1981 р. – фотокореспондент інформагентства “Укрінформ” по Миколаївській області.

O. Kremko graduated from the Mykolayiv Pedagogical Institute. He took up photography at school under the Pioneers’ Palace film studio, was the youngest photojournalist of the “Tribuna Rabochego” (“The Worker’s Tribune”) newspaper, where he published pictures of P. Tychyna, O. Honchar. Later he worked at a film studio of the Black Sea Shipbuilding Plant, he was a photojournalist with a youth newspaper “Leninske Plemia” (“Lenin’s Generation”), “Ridne Prybuzhzhia”, “Vechirniy Mykolayiv” (“The Evening Mykolayiv”), staff correspondent with the Information Telegraph Agency of Ukraine (TARS-RATAU). Since 1981 he has been a photojournalist with the “Ukrinform” information agency in Mykolayiv region.

Член Спілки журналістів СРСР з 1970 р. О. О. Кремко відзняв десятки кілометрів плівки, зробив понад півмільйона рідкісних кадрів, в яких увічнено Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, перших секретарів ЦК КПРС, Президентів України, льотчиків-космонавтів, міністрів, уславлених корабелів, а також роботу ХХV-ХVІІ з’їздів КПРС, ХVІІ-ХХІ з’їздів ВЛКСМ, І з’їзду народних депутатів СРСР, Московську Олімпіаду, Міжнародний фестиваль молоді та студентів у Москві, міжнародні військові навчання, паради. Його фотороботи друкувалися в найбільших періодичних виданнях країни: “Правда”, “Известия”, “Огонек”, “Советский Союз”, а з появою рідкісних світлин з випробувань ТАКР “Адмирал флота Кузнецов” (1989) – на обкладинках провідних видань світу. Персональні виставки майстра проходили як в Україні, так і за кордоном. Останнім часом вийшло десять фотоальбомів його робіт, найвідоміші серед яких – “По Южному Бугу”, “Город, где рождаются корабли”, “Николаевский зоопарк”, “Миколаїв”, “Миколаївщина”, “Есть только миг...”, а також книга спогадів “Жизнь за кадром”.

O. Kremko became member of the USSR Journalists Union in 1970, he used tens of kilometers of film for his pictures, made more than half a million shots including those of Heroes of the Soviet Union, Heroes of Ukraine, Heroes of Socialist Labour, First Secretaries with Central Committee of the Soviet Union’s Communist Party, Presidents of Ukraine, space pilots, ministers, famous shipbuilders. He was a photojournalist at the first USSR People’s Deputies congress, the Moscow Olympiad, the International Youth and Students’ Festival in Moscow, international army trainings, parades. His pictures were published in the country’s largest magazines and newspapers: “Pravda” (“The Truth”), “Izvestiia”, “Ogoniok”, “Sovetskiy Trud” and appeared at covers of world magazines. The master’s one-man exhibitions were held both in Ukraine and abroad. Lately there were released ten albums of O. Kremko’s pictures, the most popular being “Along the Southern Buh”, “The City, where Ships Are Born”, “The Mykolayiv Zoo”, “Mykolayiv”, “Mykolayivshchyna”, “There’s only a moment”, and memoirs “Life behind the Scenes”.

О. О. Кремко – кількаразовий лауреат Міжнародного рейтингу “Золота фортуна”, почесний громадянин м. Миколаєва, переможець творчого конкурсу до 80-річчя “Укрінформу», удостоєний звання “Городянин року” в номінації “Засоби масової інформації”, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед українським народом”, ювілейною медаллю “20 років незалежності України”, почесним знаком “За заслуги перед Миколаєвом”.

O. Kremko is a repeated prize-winner of the International “Golden Fortune” rating, Honoured Citizen of Mykolayiv, Winner of the Ukrinform’s 80-th Anniversary Contest. He was granted the “Citizen of the Year” title in the “Media” nomination, received a letter of commendation from the Verkhovna Rada of Ukraine “For the performed services to the people of Ukraine”, was awarded an anniversary medal “20 Years of Ukraine’s Independence”, an honorary sign “For having performed great services for Mykolayiv”.

Видання “Миколаїв і миколаївці” продовжує серію фотоальбомів майстра “Я люблю це місто”.

The publication “Mykolayiv and its residents” is continuing a series of the author’s photoalbums “I Love This City”.

Т. Д. Кремінь.

T. Kremin


УДК 477.73 ББК 63.3(4Укр-4Мик)61-22 К79

Переклад англійською: Тетяна Криницька, Олена Воробйова, бюро переводів “Біг Бен”

К79

Олександр Кремко. Миколаїв і миколаївці : фотоальбом. – Миколаїв : видавець П. М. Шамрай, 2012. – 144 с.: фото кол. ISBN 978-966-8442-99-5

Ілюстроване видання відображає сучасний Миколаїв. Окремі сторінки присвячені історичній спадщині міста, його архітектурним особливостям, духовній та культурно-просвітницькій сторонам життя. Представлений ряд провідних підприємств промисловості, переробної галузі, виробників продуктів харчування і товарів для населення. Головні герої фотоальбому – жителі Миколаєва. Містить 390 кольорових фотографій. УДК 477.73 ББК 63.3(4Укр-4Мик)61-22

Олександр Олександрович Кремко

Миколаїв і миколаївці Фотоальбом

Комп’ютерна верстка та дизайн І. Г. Курілович Коректор Н. І. Пономарьова Формат 60х84/4. Ум.-друк. арк. 33,48 Тираж 1000 пр. Зам. № 120731. Видавець і виготовлювач П. М. Шамрай 54000, Україна, Миколаїв, вул. Рюміна, 2а, кв. 38 Тел.: +38 (0512) 37-59-83. E-mail: pnsh@yandex.ru Свідоцтво суб’єкта видавничої справи МК № 4 від 16.09.02. Адреса друкарні: 54000, Україна, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 63

ISBN 978-966-8442-99-5


МИКОЛАЇВ і МИКОЛАЇВЦІ

2012

Олександр Кремко

МИКОЛАЇВ

Олександр Кремко

МИКОЛАЇВ

1789

і МИКОЛАЇВЦІ ф о т о а л ь б о м

Olexander Kremko

MYKOLAYIV

and its residents photoalbum

Profile for Sergey Kolomiets

МИКОЛАЇВ і МИКОЛАЇВЦІ  

МИКОЛАЇВ і МИКОЛАЇВЦІ фотоальбом Олександр Кремко

МИКОЛАЇВ і МИКОЛАЇВЦІ  

МИКОЛАЇВ і МИКОЛАЇВЦІ фотоальбом Олександр Кремко

Profile for kalams
Advertisement