Page 1

графіка


¼®§¡±ª£««¦§ ÁξґȾ


ª¾ÉÜËÈƼΑݡÑÊÃËËÌÁÌ Ï‘ÊÂÌ¿ÎÃÀ‘ÂÌÊÌ×ÌʾÉÜËÌÈÌÏËÌÀ¾¿ÑÂÚÝÈ̝̿ξÅÌÐÀÌÎÕ̝ÐÀÌÎÕÌÏБ ´Ã¾ÈϑÌʾ±ÈÌÄËÌÁÌÓÑÂÌÄËÆȾÀÝÈÌÊÑ¿ÀÆÁÉÝ‘̿ξÅÌÐÀÌÎÕÌÁÌ ÊÆÏÐÃÔÐÀ¾À‘ËËÃÎþɑÅÌÀÑÀ¾ÀÏÀ‘ÇоɾËÐÌ¿ÌÀ ÝÅÈÌÀÌÅ¿ÃΑÁ¾ÜÐÚÏÝȑÍÆ ÌɑÀÔÃÀÆÓ ˾ÎÆϑÀ ÃÐÜ‘À ÃÏȑőÀ ÐÌÁÌ ×Ì ÏÈɾ¾˜ ×ÌÂÃËËÆÇ ÎÌ¿ÌÕÆÇ ʾÐÃΑ¾É­ÎÌÐÃËÿ¾Á¾ÐÌÓÑÂÌÄËÆȑÀÀÐÃÓˑԑÌɑÀÔÃÊʾÉÜËȾ¿¾Õ¾ÐÚ ÊÌÄÉÆÀ‘ÏÐÚÏÐÀÌÎÃËËÝϾÊÌÏБÇËÌÁÌÏоËÈÌÀÌÁÌÐÀÌÎÑ ¯¾Êà ÐÌÊÑ ʾÉÜËÈÆ ¼Î‘Ý ¡ÑÊÃËËÌÁÌ ÏÚÌÁÌÂˑ ÏÍÎÆÇʾÜÐÚÏÝ ÝÈ ËÌÀ¾ ÐÌÎÏÐÀÌ‘ÌÂÈÎÌÀÃËËݱÏÀ̝ÇÁξґÕˑÇÐÀÌÎÕÌÏБÀ‘ËÀÆÓÌÂÆÐÚÅÐÌÁÌ×Ì ʾÉÜËÌÈ ˾ΑÀˑ Å ÄÆÀÌÍÆÏÌÊ ¾¿Ì ÂÎÑȾÎÏÚÈÌÜ ÁξґÈÌÜ Á‘ÂËÆÇ ¿ÑÐÆ ÍÎÃÂÏоÀÉÃËÆÇ À ˾ÇÍÎÃÏÐÆÄˑ֑Ç ÀÆÏоÀÈÌÀ‘Ç ÃÈÏÍÌÅÆԑ §ÌÁÌ ÉÆÏÐÆ ÀÃÉÆÈÌÁÌÒÌÎʾÐÑÀ‘ÂξÅÑÍÎÆÀÃÎоÜÐÚÂÌÏÿÃÑÀ¾ÁÑÁÉݾվ ÆÈÌ˾ˑ Å ¾ÎÐÆÏÐÆÕËÆÊ ¿ÉÆÏÈÌÊ ÉÃÁÈÌ ‘ À‘ÉÚËÌ ÇÌÁÌ ʾÉÜËÈÆ ÀÄà ÍÃÎÃÇÖÉÆ ÐÑÁξËÚÈÌÉÆÁÌÀÌÎÝÐÚÍÎÌÍÎÌÒÃϑÌ˾ɑÅʥ¾˜ÐÚÏÝ×ÌÓÑÂÌÄËÆÈËà žÊÆÏÉܘÐÚÏÝ˾ÂÐÆÊÝÈÈÌÊÍÌÅÆԑÇËÌÌÎÁ¾Ë‘ÅÑÀ¾ÐƝÓÍÉÌ×ÆËÑ‘ÍÎÌ ÔÃÏÎÌ¿ÌÐÆÂÉÝËÚÌÁÌÉÆÖÞÂÌÀÌÉÃËËݪ¾ÇÏÐÃÎÊÆÉјÐÚÏÝɑˑ˜ÜÝȾ ÐÌÐÌËÈÆÊÈÌËÐÑÎÌÊÌ¿ÈÎÃÏÉܘґÁÑÎÆÐÌÅÁÑ×јÐÚÏÝÊ ÝÈÆÊÖÐÎÆÓÑ À¾ËËÝÊ °ÃʾÐÆÕËÌÀÐÀÌÎÕÌÏБ¡ÑÊÃËËÌÁÌÊÌÄ˾ÀÆ‘ÉÆÐÆÐÎÆ˾ÍÎÝÊÆÍÌÎÐÎÃÐ ËÆÇ ľËÎ ¿‘¿ÉÃÇÏÚÈÆÇ ÔÆÈÉ ‘ ËÜ ¨ÌÄÃË Å ËÆÓ À‘ÂÈÎÆÀ¾˜ ÍÃÀˑ Áξˑ оɾËÐÑÓÑÂÌÄËÆȾ±ÍÌÎÐÎÃоÓÑʑËËÝÂÑÄÃÏÈÑÍÆÊÆ̿ξÅÌÐÀÌÎÕÆÊÆ žÏÌ¿¾ÊÆÍÃÎþÐÆ‘ËÂÆÀ‘ÂѾÉÚˑÌÏÌ¿ÉÆÀÌÏБÌÏÌ¿ÆÉÜÂÆËÆ«¾ÇÕ¾ÏБÖà ÔÃÂÎÑő¿ÉÆÅÚȑÉÜÂÆ¡ÑÊÃËËÌÁÌÝÈÆÓÀ‘ËʾÉÜÀ¾ÀÅ˾ÐÑÎÆ ¨ÌÊÍÌÅÆԑ¿‘¿ÉÃÇÏÚÈÌÁÌÔÆÈÉÑ͑ÂˑʾÜÐÚґÉÌÏÌÒÏÚȑÊÌξÉÚËÌÃÐÆÕˑ ÍÎÌ¿ÉÃÊÆ´ÜÐÃÊÑÀ‘ËÎÌÅÎÌ¿ÉݘŠÀÈÉÜÕ¾ÜÕƙ¾ÏÌԑ¾ÐÆÀˑÅÀ ÝÅÈÆÁÉÝ ¾վ ÝÈ ¿Æ žÏоÀÉÝÜÕÆ ÍÎÆÁ¾Â¾ÐÆ ÈɾÏÆÈÑ ÊÆÏÐÃÔÐÀÌ ÏÃÎÃÂËÚÌÀ‘ÕÕÝ ÐÀÌÎÆ¢ÜÎÃξ‘®ÃʿξËÂоª¾¿ÑÐÚËÃÀÆ;ÂÈÌÀÌÀÈËÆőÀ‘ÂÁÑȑÀÅÀÆ ÏоÀÈÆÀ³ÃÎÏÌˑÅ ÝÀÆÀÏÝžÍÆÏÍÎÌÐÃ×ÌÑÁÉݾվÀÆËÆÈÉƾÏÌԑ¾Ô‘ ʾÉÜËȑÀ¼Î‘ݯÐÃ;ËÌÀÆÕ¾ÅÊÑÅÆÈÌÜŸ¾Ó¾ ¯ÃΑÝŠËܙÍÎÌÝÀžÓÌÍÉÃËËÝÈξÏÌÜÍɾÏÐÆÈÆđËÌÕÌÁÌБɾ°ÑÐʾÇ ÏÐÃÎÀÆÈÌÎÆÏÐÌÀјÁξԑÌÅËÆÇÀÆÐÌËÕÃËÆÇɑˑÇËÆÇʾÉÜËÌÈžÉÆÖ¾ÜÕÆ ÕÆÏÐÌÜÍÉÌ×ÆËÑ;ÍÃÎÑ  ԑÉÌÊÑÊÆÏÐÃÔÐÀ̼ΑݡÑÊÃËËÌÁÌËÌÏÆÐÚÝÏÈξÀÌÀÆξÄÃËÆÇÃÏÐÃÐÏÚ ÈÆÇ ӾξÈÐÃÎ  ÌËÌ ÅÀÃÎËÃËà ÂÌ ÁÉݾվ ‘ËÐÃÉÃÈÐѾÉÚËÌÁÌ оÈÌÁÌ ×Ì ÀÌÉÌ‘˜ÓÑÂÌÄˑÊÏʾÈÌÊ‘žÐËÌÊÑÏÍÎÆÇʾÐÆÏÍξÀÄËÜÈξÏÑ

ÌÉÚÖÐÃÇË©‘ɑݪ̑ÏÝÀ˾ÊÆÏÐÃÔÐÀÌÅ˾ÀÃÔÚ
¯ ¬Ÿ¬¢ž©¼¢¦«¦ ¬©½ª¦°´½

­ÌÍÑÉÝÎˑÈÌÉÆÏÚËÃÅÀ¾Ä¾ÜÕÆ˾ÓÂÆÎÃÈÐÆÀËÆÇÐÌËÏÉÌÀ¾ÍÎÌÐÃ×ÌÏÀÌ¿Ì ¾ÔÃÑÏÀ‘ÂÌÊÉÃ˾ËÃ̿ӑÂˑÏÐÚÑ˾֑Õ¾ÏÆËÃÀ;ÉÆÀԑˑ°¾ÈÑÏÑÏ͑ÉÚÏÐÀ‘ ËÃʾ˜ÂÑÓÌÀËÌÁÌÊÆÏÐÃÔÚÈÌÁÌÄÆÐÐÝ¿ÃÅÏÀÌ¿ÌÂƳ¾Ç‘ŠÐ¾˜ÊË̝ÏÀÌ¿ÌÂƙÝÈ Ñ ­ÑÖȑ˾ о ŠÅ¾Ó¾ÉÝÀË̝™ ÝÈ Ñ ¶ÃÀÕÃËȾ ɑÎÆÈÆ ¥Ê‘ËÜÜÐÚÏÝ ÏÑÏ͑ÉÚËÌ ÍÌɑÐÆÕˑ ÒÌÎʾԑ Ïоξ ÂÃÏÍÌБÝ ˾ÎÌÂÄј ËÌÀÑ ÍÎÌÐà ¿ÃÅ ÏÀÌ¿ÌÂÆ ˾À‘ÐÚ ŠËÃÑÏÀ‘ÂÌÊÉÃË̝™ÐÀÌÎÆÐÆÊÆÐÃÔÚˑÈÌÉÆËÃÅÊÌÄóÌÕ¾Ç͑ÂÁˑÐÌÊÌ¿ÏоÀÆË ÄÆÐÐÝ ‘ ÔÃËÅÑÎÆ ÑÏоÉÃËÆÓ ‘ÂÃÌÉÌÁÃÊ ÍÌÏоÜÐÚ ÖÃÂÃÀÎÆ ³ÑÂÌÄËÆÈ ¼Î‘Ç ¡Ñ ÊÃËËÆÇ Ñ ÂÆÏÈÑÎϑ ÇÌÁÌ ÐÀÌÎÕ̝ ÃÀÌÉÜԑ ÝÏÈξÀà ÍÌÐÀÃÎÂÄÃËËÝ ÐÌÁÌ ÝÈÆÇ ÏÈɾÂËÆÇÐÃÎËÌÀÆÇÖÉÝÓÐÀÌÎÕ̝ÏÀÌ¿ÌÂƱÐÌоɑоÎˑÕ¾ÏÆŠ˜ÂÆËÌÁÌÊÃÐÌÂљ ÏÆΑÕ ÏÌÔÎþɑÅÊÑ ÏÌÔ¾ÎÐÑ ÊÆÐÃÔÚ ÍÃÎÃÄÆÀ¾À ¿ÌɑÏˑ ÎÃÒÉÃÈϑ ÏоËÌÀÉÃËËÝ ‘ ÀÆ¿ÌÎÑ¿ÑÐÆÅÑϑʾ‘ÅÂÌ¿ÑÐÆÌґԑÇËÃÀÆÅ˾ËËÝÕÆ¿ÑÐÆÀ¾ËÂÃÁξÑË‘°ÆÊ ¿‘ÉÚÖà ×Ì ÓÑÂÌÄËÆÔÚÈÆÇ ªÆÈÌɾÀ Ó ÎÎ ÊÆËÑÉÌÁÌ ÀÄà ;; ÏÐ ¾À¾À ÊÌÄÉÆÀÌÏБÂÉÝÀÆ¿ÌÎѳÐÌËÃÍ¾Ê Ýо˜̿ɾÏˑÎÃÏÍѿɑȾËÏÚȑÀÏÃÏÌÜÅˑÀÆ ÏоÀÈÆÅѾÎËÆÓ¿ÑÂÌÀ¾¿ÌËÃÌÂÃÎÄÑÀ¾ÀÀÆÏÌÈÆÓÁÌËÌξΑÀ‘ÅʾÏÌÀÆÓžÈÑÍÌÈ ȾÎÐÆË‘ÁξґÈÆÂÉÝÌÒÌÎÊÉÃËËÝȾÜÐÈÌÊ;ˑǾÀ‘¾ËÌÏԑÀ‘ÔÆÀ‘ÉÚËÆÓÏÑÂÃË ÑÀÃÉÆÈÌÊÑÏÑÂËÌ¿Ñ‘ÀËÌÊÑÊÃÁ¾ÍÌɑϑªÆÈÌɾ˜À‘" ¼Î‘Ç¡ÑÊÃËËÆÇ̿ξÀÖÉÝÓϾÊÌÍÌÖÑÈÑ‘ÊÆÏÐÃÔÚÈ̝ϾÊÌÎþɑžԝ‘­ÃÎÃÄÆÀ ÖÆÏÈɾÂËÆÇÍÃΑÌÂϾÊÌÐÀÌÎÃËËÝËÃÍÌÀÐÌÎËÆÊÓÑÂÌÄËÆÈÌÊÍÌÏо˜À‘ËÍÃÎàÅÌÎÌÊÁÉݾվ ¥¾Í¾Ê ÝоÇÊÌÔÃ‘Ê Ý«Ãž¿ÑÂÚÊÌÇÌÁÌ¿ÌϾÊÃÀÅÃˑБÀ‘ÈÑ¡ÑÊÃËËÆÇÂÃÊÌËÏÐÎј оÈÆÇÊÌÉÌÂÃÕÆÇž;ÉÚËÆÇÐÃÊÍÃξÊÃËÐ×ÌÇÌÁÌÐÀÌÎՑÏÐÚÀÆÈÉÆȾ˜ÀÃÉÆÈÆÇ ‘ËÐÃÎÃϐ×ÃÔÃÇÓÑÂÌÄˑÇʾÐÃÎÆÈÎÆÏÑËÈÆÇÃÏоÊÍƾ˾ÂÐÌÍÌÉÌÐ˾ÀÑϑÇ ÈξϑľËÎÌÀÌÁÌ¿¾Á¾ÐÌʾˑÐÐÝ˾ÉÃÄÆÐÚÌÏÝÁÐÆÌԑËÆÐÆÇžÍÆϾÐÆÀÈËÆÁÑ ÐÀÌÎÕÆÓÍÃÎÃÊÌÁžÉÃ×ÌÀÄØÐÃÀÄج¿ ˜Êˑ¾ÉÃÅÂÌÏÀ‘ÂÌÊÂÃÈÌÎÑґÁÑÎˑ ÈÌÊÍÌÅÆԑ¼¡ÑÊÃËËÌÁÌÇÌÁÌÍɾÏÐÆÕˑŠËܙ˾ÐÜÎÊÌÎÐÆÅŠÀ‘ÂÈÎÆÐÆÊÈÌ ÉÚÌÎÌʙÀ‘ÎÐÑÌÅËÃÀÌÉÌ‘ËËÝБËËÜ‘ÏÀ‘ÐÉÌÊÅ¾Í¾Ê ÝÐÌÀÑÜÐÚÏÝÝÈÊÌÀÆÐÚÏÝÅ ÍÃÎÖÌÁÌξÅÑ ÔÃÍÉÌÂÆÐÀÌÎÕ̝ÏÀÌ¿ÌÂÆÝÈÑÓÑÂÌÄËÆÈÀÆ¿ÌÎÌÀ‘ÀÌ¿ÏоÀÆËÄÆÐÐÝ‘ÀÏÿà ϾÊÌÁÌ °‘ÉÚÈÆ ϾÊÌÍÌÂÌɾËËÝ ÌÅ˾վ˜ ÏÀÌ¿ÌÂÑ ÐÀÌÎÕÌÏБ ¿Ì ÏÍÌÈÑÏ Ñ ÊÆÐÔÝ ¿ÑÉÌ‘˜ËÃÀÍÎÌÁÌÎОÉÃÍÎÆÎÌÂËÆÇÓÑÂÌÄˑǾÎÑÎÌÂÄÃËÔÝϐÀ¾Ë̲ξËÈÌÀà ©ÚÀ‘ÀÏÚÈ̝ ̿ɾÏБ Ç ÀÆÍÑÏÈËÆȾ ©ÚÀ‘ÀÏÚÈÌÁÌ ÂÃÎľÀËÌÁÌ ‘ËÏÐÆÐÑÐÑ ËÆˑ ¾È¾ÂÃʑ ÂÃÈÌξÐÆÀËÌÍÎÆÈɾÂËÌÁÌÊÆÏÐÃÔÐÀ¾ÅÂÌ¿ÑÀÈÎÆɾБÉÚÈÆÀÔÚÌÊÑ¿ÃÅ ÊÃÄËÌÊÑÝÈ˾ÍÌőÎÊÆÐÔÝÈξÜÏÐÃ͑À‘ÊÌÎÝÀÆÏÌÈÆÓőÎÑËÿ‘‘ÀÆÏÌÈÆÓ ‘ÊÃËÑÊÆÏÐÃÔÐÀ‘¼Î‘Ç¡ÑÊÃËËÆÇ¿¾Á¾ÐÌÅÎÌ¿ÆÀÂÉÝÐÌÁÌ×Ì¿ÑÔÚÌÊÑÏÀ‘БÀÆоÀ ÂÑÓÐÀÌÎÕÌÏБ¾ËÃÂÑÓ˾ÄÆÀÆ‘ž¿ÑÐÐÝÊÆÏÐÃÔÚÈÆÓÐξÂÆԑǪÆÈÌɾÀ×ÆËÆ‘ ÔÃÇÌÁÌʑϑÝÝÈÑÀ‘ËÍÎÌˑÏ‘ÅÕÃÏÐÜÕÃÎÃÅÑÏÃÄÆÐÐݤÆÀÃÊÌÀоȑÕ¾ÏÆ×Ì ÏÀ‘ÐÉÌоɾËÐÑÏÀ‘ÐÆÐÚ¿¾Á¾ÐÚÌʾÉÃËÃÀϑÊžÉÃÇÕ¾ÏÆ‘˾È֑‘ÀÄÃËÃÐÎÿ¾ ÁξÐÆÑʾÏÌÀԑʾÏɑÐÑÇʾÏÈÑÉÚÐÑžÏÍξÀÄˑÇÊÆÐÃÔÚžÀÄÂÆÀÌÂËÆˑ°¾ žËÆÊ͑ÂÑÐÚÖ¾ËÑÀ¾ÉÚËÆÈÆžÓžÀÄÂÆ¿‘ÉÚÖÃˑÄÌÂÆ˱Ï͑ÓÑʾÃÏÐÎÌ

¢ÊÆÐĮ̂®£ª«º ÍÌÃÐɾÑÎþЫ¾Ô‘Ì˾ÉÚË̝ÍÎÃʑ±ÈξËÆ ‘ÊÃˑ°¾Î¾Ï¾¶ÃÀÕÃËȾ
®‘ÅÂÀÌ 


¥À‘ÏÐȾ 


®‘ÅÂÀÌ 


®‘ÅÂÀÌ 


°¾Ç˾ÀÃÕÃÎÝ 


°¾Ç˾ÀÃÕÃÎÝ 


¤ÃÎÐÀÌÍÎÆËÌÖÃËËÝ 


ÃՑΠ


¡ÌÉÁÌÒ¾ 


­‘˜Ð¾ 


ÌÅËÃϑËËÝ 


¡ÌÉÁÌÒ¾ 


­‘˜Ð¾ 


­‘˜Ð¾ÒξÁÊÃËÐ 


ÏÐÆ˾ 


«ÌÖ¾ 


­ÎÌÏÝ×ÆÇ 


Ÿ¾¿ÑÏÝÅ‘ÈÌËÌÜ 


Ðξо 


Ðξо 


ª¾ÐÃÎÆËÏÐÀÌ 


¢ÌÎÌÁ¾ 


ยญร‰ยพร—ยพร‹ร†ร”ร 


ÌÅËÃϑËËÝ 


¥Î¾Â¾ 


ยฅรŽยพร‚ยพร’รŽยพรรŠรƒร‹ร 


Ÿ¾¿ÑÏÝÅÏÀ‘ÕÈÌÜ 


¯Ð¾Î¾đËȾ 


¥¾ÈÌӾˑ 


¢À̘ 


µÌÉÌÀ‘ÕÆÇÍÌÎÐÎÃÐ 


­ÌÎÐÎÃп¾¿Ñϑ 


­ÌÎÐÎÃÐ 


¤‘ËȾÅÏÀ‘ÕÈÌÜ 


¨ÌÓ¾Ëԑ 


¯‘ÊrÝ 


ʾÇÏÐÃÎˑ 


¢‘¾ÉÌÁ 


¥¾ÊÌÐÆÀ¾ÊÆÍÌÃőŸÌÁ¾ËÁÌΞËÐÌËÆÕ¾ 


¥¾ÊÌÐÆÀ¾ÊÆÍÌÃőŸÌÁ¾ËÁÌΞËÐÌËÆÕ¾ 


­ÌÎÐÎÃЩÜÂÆ 


¤‘ËÌÕÆÇÍÌÎÐÎÃÐ 


­ÌÎÐÎÃÐ 


®¾ËÈÌÀÆÇÐѾÉÃÐ 


µÌÉÌÀ‘ÕÆÇÍÌÎÐÎÃÐ 


¯Ð¾Î¾đËȾ 


­ÌÎÐÎÃÐ 


­ÌÎÐÎÃÐ 


ªÌÉÆÐÀ¾ 


¤‘ËȾÅÍоÓÌÊ 


°ÎÆÀÌÁ¾ 


¨ÌÎƾ 


ยกรŽยพ 


¥Ë¾Ó‘ÂȾ 


¯ÑÐÆÕȾ 


È¾Î 


ÌÎÌËÆ 


¤‘ËȾÅÍоÓÌÊ 


ʾÇÏÐÃÎˑ 


ŸÆÈ 


Ÿ‘ÉÝÂÅÃÎȾɾ 


ª¾ÐÃÎÆËÏÐÀÌ 


¬ÁÌÉÃ˾ 


¥ÈÌÐÌÊ 


¬ÁÌÉÃ˾ 


«¾ÐÑÎËÆÔÝ 


¤‘ËȾÅÒÎÑÈоÊÆ 


«¾ÐÑÎËÆÔÝ 


¯Ð¾ÎÆÇ 


¢À̘ 


«¾ÐÑÎËÆÔÝ 


¬ÁÌÉÃ˾ÍÃÎÃÂÂÅÃÎȾÉÌÊ 


«¾ÐÑÎËÆÔÝ 


¯ÌË 


«¾ÐÑÎËÆÔÝ 


ªÑÅÆȾËÐ 


­ÌÎÐÎÃБÀÕÆËÆ 


­ÌÎÐÎÃÐ 


¬ÁÌÉÃ˾ 


«¾ÐÑÎËÆÔÝ 


ʾÇÏÐÃÎˑ 


¤‘ËȾÅÈÌÐÌÊ 


®‘ÅÂÀÌ 


ยฎยพร‹รˆรŒร€ร†ร‡รร‘ยพร‰รƒร 


¢À̘ 


°Î¾ÁÃÂ‘Ý 


¬ÁÌÉÃ˾ 


«¾ÐÑÎËÆÔÝ 


«¾ÐÑÎËÆÔÝ 


¬ÁÌÉÃ˾ 


­ÌÎÐÎÃБÀÕÆËÆ 


³É‘¿˾Ö 


¤‘ËȾÅÂÅÃÎȾÉÌÊ 


ÃՑÎˑÇÐѾÉÃÐ 


¬ÁÌÉÃ˾ 


«¾ÐÑÎËÆÔÝ 


ªÌÉÆÐÀ¾ 


«¾ÐÑÎËÆÔÝ 


®£¯­±Ÿ©¨ž«¯º¨°ž ¯£±¨®ž«¯º¨ ¦¯°ž ¨¦ ÎʨƝÀŠ°ÎÃËÑÀ¾ËËݙ ÎʨƝÀŠ®‘ÅÂÀÌ™Š ÃÕÃÎݙ ÎʨƝÀ¬Ï‘ËËÝÀÆÏоÀȾŠ¨À‘Ðƙ™ Îʨ‘ÎÌÀÌÁξŠª¾ÉÚÌÀËÆÕ¾±ÈξË¾™f­‘ÀËÆÈƙ ÎʨƝÀŠΑÕÕÜ­ÃÎÃÊÌÁƙŠ¯¾ÊÌÐËݙ ÎÊ­ÌÉоÀ¾ ÏÃÑÈξËÏÚȾÀÆÏоÀȾŠ¯ÑÕ¾ÏËÆÇÑÈξËÏÚÈÆÇÍÃÇžę Š¯ÌËÝÕ˾ÍÌÁ̾™ Î Ê ªÆÈÌɾÀ  ÏÃÑÈξËÏÚȾ ÀÆÏоÀȾ ¢±ª Š ¯À‘Ð ŸÌÄÆÇ ÝÈ  ÃÉÆÈÂÃËڙf¯ÐÌÉÆÈÂÃÈÌξÐÆÀËÆǙf¢ÃÈÌξÐÆÀËÆÇÏÀ‘ÐÆÉÚËÆș Î Ê ¬ÂÃϾ  ÏÃÑÈξËÏÚȾ ÓÑÂÌÄËÝ ÀÆÏоÀȾ Šª¾ÉÚÌÀËÆÕ¾ ±ÈξË¾™ f¯ÌËÝÖËÆÈƙ ÎʨƝÀ ÏÃÑÈξËÏÚȾÀÆÏоÀȾÂÌ¢ËÝÓÑÂÌÄËÆȾ ÎʨƝÀ ÏÃÑÈξËÏÚȾÀÆÏоÀȾÂÌ¢ËÝÓÑÂÌÄËÆȾ ÎʨƝÀ ÏÃÑÈξËÏÚȾÀÆÏоÀȾÂÌ¢ËÝÓÑÂÌÄËÆȾ ΨƝÀ¢ÌΑÕÕݪ¬¬«¯³± ­£®¯¬«ž©º« ¦¯°ž ¨¦ ÎʪÆÈÌɾÀªÑˑÔÆ;ÉÚËÆÇÀÆÏоÀÈÌÀÆÇžÉ Î ʪÆÈÌɾÀ ªÆÈÌɾÀÏÚÈÆÇ ÂÃÎľÀËÆÇ ÁÑʾˑоÎËÆÇ ÑˑÀÃÎÏÆÐÃÐ ‘Ê­ªÌÁÆÉÆ ÎʪÆÈÌɾÀªÑˑÔÆ;ÉÚËÆÇÀÆÏоÀÈÌÀÆÇžÉ ÎÊ©ÚÀ‘À­¾É¾ÔÊÆÏÐÃÔÐÀ ÎʪÆÈÌɾÀªÑˑÔÆ;ÉÚËÆÇÀÆÏоÀÈÌÀÆÇžÉ ÎʪÆÈÌɾÀªÑˑÔÆ;ÉÚËÆÇÀÆÏоÀÈÌÀÆÇžÉ ÎʬÂÃϾ¤‘ËÌÕ¾ÈÌÉÌˑÝ ÎÊʪÆÈÌɾÀªÑˑÔÆ;ÉÚËÆÇÀÆÏоÀÈÌÀÆÇžÉ Î ÊªÆÈÌɾÀ ªÆÈÌɾÀÏÚÈÆÇ ÂÃÎľÀËÆÇ ÁÑʾˑоÎËÆÇ ÑˑÀÃÎÏÆÐÃÐ ‘Ê­ªÌÁÆÉÆ ÎʬÂÃϾ³ÑÂÌÄˑÇÊÑÅÃÇ ÎÊ°ÃÎËÌ͑ÉÚ̿ɾÏËÆÇÓÑÂÌÄˑÇÊÑÅÃÇ ÎÊ¢ÎÌÁÌ¿ÆÕ­¾É¾ÔÊÆÏÐÃÔÐÀ ÎʐÀ¾Ë̲ξËȑÀÏÚÈ̿ɾÏËÆÇÓÑÂÌÄˑÇÊÑÅÃÇ ÎʪÆÈÌɾÀªÑˑÔÆ;ÉÚËÆÇÀÆÏоÀÈÌÀÆÇžÉ ÎʳÃÎÏÌ˳ÑÂÌÄˑÇÊÑÅÃǑʬ¬¶ÌÀÈÑËÃËÈÌ
¯©¬ ¬­®¬ª¦°´½ ­ÌÉÑÕÆÉÆÌÁÎÌÊËÌÃÛÏÐÃÐÆÕÃÏÈÌÃÑÂÌÀÌÉÚÏÐÀÆÃÌÐÍÎÌÏÊÌÐξÀÙÏоÀÉÃËËÙÓξ¿ÌгÌÕÃÐÏÝÌÐÊÃÐÆÐÚ ÀÙÏÌÕ¾ÇÖÆÇ ÍÎÌÒÃÏÏÆÌ˾ÉÚËÙÇ ÑÎÌÀÃËÚ ÊÆÎÌÀÌÁÌ ʾÏÖо¿¾ ¯ÃÎÂÔà ÍÎÌËÆžËÌ ÁÌÎÂÌÏÐÚÜ ž ÐÌÕÐÌÀ˾ÖÃÇÏÐξËÃ˾˾ÖÃÇÅÃÊÉÃÄÆÀÑÐÆÐÀÌÎÝÐоÈÆÃÉÜÂÆȾÈ Ù³ÌÕÃÐÏÝÍÌÄÃɾÐÚ ¾ÉÚËÃÇÖÆÓÐÀÌÎÕÃÏÈÆÓÑÏÍÃÓÌÀÆÊÆÎÌÀÌÇÆÅÀÃÏÐËÌÏÐÆ ®¾¿ÌÐÙÍÎÌËÆžËÙÏÀÃÐÌÊÐÃÍÉÌÊÀ¾ÖÃÇÂÑÖƬËÆÓ¾ÎÃÅʾÐÆÕËÙȾľÝÆÅËÆÓÑÂÆÀÆÐÃÉÚ˾ ÆËÃÍÌÀÐÌÎÆʾ ¯Õ¾ÏÐÚÝÆѾÕÆ ¾ÊÆ ¾ÖÃÇÏÃÊÚà ­ÎÃÍ̾À¾ÐÃÉÚ³¡²­¢­±ÆʱÖÆËÏÈÌÁÌ ªÑËÐÝ˯¢

¯Í¾ÏÆ¿Ì¿ÌÉÚÖÌÞÐÌÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÍÌÉÌÄÆÐÃÉÚËÙÓÛÊÌÔÆÇÍÌÉÑÕÃËËÙÓÌÐÍÎÌÏÊÌÐξ ¾ÖÆÓξ¿ÌÐ  ¾ÖÆξ¿ÌÐÙÍÎÌÍÆоËÙÀËÑÐÎÃËËÆÊÏÀÃÐÌÊÆÛËÃÎÁÆÃǬËÆÍÌξľÜÐÏÀÌÃÇɾÈÌËÆÕËÌÏÐÚÜÆ ÐÌÕËÌÏÐÚÜ«¾ÊÏÐÑÂÃËоÊÃÏÐÚÕÃÊÑÑ ¾ÏÍÌÑÕÆÐÚÏÝ ¯ÐÑÂÃËÐÙ³¡² ¬ÂÃÏϾ ªËÌÁÌÁξËËÌÌÐÐÌÕÃËËÌÃʾÏÐÃÎÏÐÀÌÀÙÍÆÏÈÆÆÍÃÎþÕÆÐÃÓËÆÈÆÀ¾ÖÆÓȾÎÐÆËÝȾÈÆÏÐÆËËÙÇ ÔÃËÆÐÃÉÚÄÆÀÌÍÆÏÆÆÆÏÈÑÏÏÐÀ¾ÍÌËÆʾÜÆÕÑÀÏÐÀÑÜ ¾ÖÃÐÀÌÎÕÃÏÐÀÌ ¬ÏÐÎÌÀÏȾÝžË˾ É¾ÂÆÊÆÎÌÀ˾ ³¾ÎÚÈÌÀ

¬ÕÃËÚ ÙξÅÆÐÃÉÚ˾ÝÄÆÀÌÍÆÏÚ®¾ÂÑÃÐÁɾů;ÏÆ¿Ì ªÌÏȾÉÃÀž« ¯­ÃÐÃοÑÎÁ

²¾ÇËÆÇÄÆÀÌÍÆϬÏÌ¿ÉÆÀÌȾÎÐÆ˾Š¯¾ÊÌÐËݙоÊÀÏÃÕÑÂÌÀ̳¾Ç ¾Ê×¾ÏÐÆÐÚ˾ÐÃÎËÆÏÐÌÊÑ ÖÉÝÓÑÑÊÆÏÐÃÔÐÀ‘ ¨¾ÎÍÃËÈÌ°½ Ê®¾Ó‘À

¯ÌÀÃÎÖÃËËÌÍÌÐÎÝϾÜ×ÆÃȾÎÐÆËÙŠžËÁÃÉÓξËÆÐÃÉڙŠª¾ÂÌË˾™оÈÐÎÌÁ¾ÐÃÉÚËÌÆÀÃÎËÌ ¯Õ¾ÏÐÉÆÀÙÕÐÌÏÉÑÕ¾ÇÊÌÍÌ;ÉÆ˾ÛÐÑÀÙÏоÀÈÑ»ÐÌ˾ÏÐÌÝËÆdzÑÂÌÄËÆÈÆ«¾ÏÐÌÝ×ÃæÏÈÑÏÏÐÀÌ ¯¾ËÆ˾¯ÀÃÐɾ˾ ªÌÏÈÀ¾

ŸÙɾ ÍÎÆÝÐËÌ ÑÂÆÀÉÃ˾ ÕÐÌ À «ÆÈÌɾÃÀà ÏÊÌÁɾ ÍÌÏÃÐÆÐÚ ÀÙÏоÀÈÑ оÈÌÁÌ žÊÃÕ¾ÐÃÉÚËÌÁÌ оɾËÉÆÀÌÁÌ ÓÑÂÌÄËÆȾ ±À¾Ä¾ÃÊÙÇ ¼ÎÆÇ ÊËÌÁÆÓ ¾Ê ÐÀÌÎÕÃÏÈÆÓ ÉÃÐ ÑÏÍÃÓÌÀ ÅÂÌÎÌÀÚÝ Æ ÏÕ¾ÏÐÚÝ¢ÑʾܪÌÏÈÀÆÕÆÏÊÌÁÉÆ¿ÙÍÌÂÌÏÐÌÆËÏÐÀÑÌÔÃËÆÐÚÀ¾ÖÃʾÏÐÃÎÏÐÀÌ žË˾¯¾ÎÝË ÓÑÂÌÄËÆÈÁªÌÏÈÀ¾

  

  

  

  

  

­¾É‘ÐξÏʾÈÑϑБÒ¾Î¿Æ ªÌÀËÞÀÃÎÖÃËÃȑËÌ ¬ÝÈÔÃÀÏÿÑÉ̾ÀËÌ ¥¾×ÌÄÆÐÐÝÏÀ̘À‘¾À¿Æ

  

  

  

  

  

°ÀÌÎÆʾÃÏÐÎÌÍÌÈÆÕ¾Ï ¢ÌÍÌÈÆÂÌÁÌÎݘÏÀ‘ÕȾ gÅËÌÀÌÁÌÉÃˑÏÐÚÍÉÃÕ¾ ½ÈÃÏÓÌÀ¾˜ÏÐÃÍÑˑÕȾ °¾Î¾Ï¨ÎÃʑËÚ
                         žÀÐÌÍÌÎÐÎÃÐÎÌɑÀÃÔÚ ¥Î¾Â¾ÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ®‘ÅÂÀÌÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ¥À‘ÏÐȾÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ®‘ÅÂÀÌÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ®‘ÅÂÀÌÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ °¾Ç˾ÀÃÕÃÎÝÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ °¾Ç˾ÀÃÕÃÎÝÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ¤ÃÎÐÀÌÍÎÆËÌÖÃËËÝÎÌɑÀÃÔÚ ÃՑÎÎÌɑÀÃÔÚ ¡ÌÉÁÌÒ¾ÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ­‘˜Ð¾ÎÌɑÀÃÔÚ  ÌÅËÃϑËËÝÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ¡ÌÉÁÌÒ¾ÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ­‘˜Ð¾ÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ­‘˜Ð¾ÒξÁÊÃËÐÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ÏÐÆ˾ÎÌɑÀÃÔÚ «ÌÖ¾ÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ­ÎÌÏÝ×ÆÇÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ Ÿ¾¿ÑÏÝÅ‘ÈÌËÌÜÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ  ÐξоÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ  ÐξоÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ª¾ÐÃÎÆËÏÐÀÌÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ¢ÌÎÌÁ¾ÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ­É¾×¾ËÆÔÝÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ  ÌÅËÃϑËËÝÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ¥Î¾Â¾ÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ¥Î¾Â¾ÒξÁÊÃËÐÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ Ÿ¾¿ÑÏÝÅÏÀ‘ÕÈÌÜÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ¯Ð¾Î¾đËȾÎÌɑÀÃÔÚ ¥¾ÈÌӾˑÎÌɑÀÃÔÚ ¢À̘ÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ µÌÉÌÀ‘ÕÆÇÍÌÎÐÎÃÐÎÌɑÀÃÔÚ ­ÌÎÐÎÃп¾¿ÑϑÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ­ÌÎÐÎÃÐÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ¤‘ËȾÅÏÀ‘ÕÈÌÜÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ¨ÌÓ¾ËԑÎÌɑÀÃÔÚ ¯‘ÊrÝÎÌɑÀÃÔÚ  ʾÇÏÐÃÎˑÎÌɑÀÃÔÚ ¢‘¾ÉÌÁÎÌɑÀÃÔÚ ¥¾ÊÌÐÆÀ¾ÊÆÍÌÃőŸÌÁ¾ËÁÌΞËÐÌËÆÕ¾;͑ÎÌɑÀÃÔÚÁÑ¾Ö ¥¾ÊÌÐÆÀ¾ÊÆÍÌÃőŸÌÁ¾ËÁÌΞËÐÌËÆÕ¾;͑ÎÌɑÀÃÔÚÁÑ¾Ö ­ÌÎÐÎÃЩÜÂÆÎÌɑÀÃÔÚ ¤‘ËÌÕÆÇÍÌÎÐÎÃÐÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ­ÌÎÐÎÃÐÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ®¾ËÈÌÀÆÇÐѾÉÃÐÎÌɑÀÃÔÚ µÌÉÌÀ‘ÕÆÇÍÌÎÐÎÃÐξÈÀ¾ÎÃÉÚÌɑÀÃÔÚ ¯Ð¾Î¾đËȾξÈÀ¾ÎÃÉÚÌɑÀÃÔÚ ­ÌÎÐÎÃÐÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ­ÌÎÐÎÃÐÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ


                         

ªÌÉÆÐÀ¾ÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ¤‘ËȾÅÍоÓÌÊÎÌɑÀÃÔÚ °ÎÆÀÌÁ¾ÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ¨ÌÎƾÎÌɑÀÃÔÚ ¡Î¾ÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ¥Ë¾Ó‘ÂȾÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ¯ÑÐÆÕȾÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ È¾ÎÎÐÌË;͑ÎÁѾÖÌɑÀÃÔÚ ÌÎÌËÆÎÌɑÀÃÔÚ ¤‘ËȾÅÍоÓÌÊÎÌɑÀÃÔÚ  ʾÇÏÐÃÎˑÎÌɑÀÃÔÚ ŸÆÈÎÌɑÀÃÔÚ Ÿ‘ÉÝÂÅÃÎȾɾÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ª¾ÐÃÎÆËÏÐÀÌÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ¬ÁÌÉÃ˾ÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ¥ÈÌÐÌÊÎÌɑÀÃÔÚ ¬ÁÌÉÃ˾ÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ «¾ÐÑÎËÆÔÝÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ¤‘ËȾÅÒÎÑÈоÊÆÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ «¾ÐÑÎËÆÔÝÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ¯Ð¾ÎÆÇÎÌɑÀÃÔÚ ¢À̘ÎÌɑÀÃÔÚ «¾ÐÑÎËÆÔÝÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ¬ÁÌÉÃ˾ÍÃÎÃÂÂÅÃÎȾÉÌÊÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ «¾ÐÑÎËÆÔÝÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ¯ÌËÎÁѾÖÌɑÀÃÔÚ «¾ÐÑÎËÆÔÝÎÌɑÀÃÔÚ ªÑÅÆȾËÐÎÌɑÀÃÔÚ ­ÌÎÐÎÃБÀÕÆËÆÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ­ÌÎÐÎÃÐÎÌɑÀÃÔÚ ¬ÁÌÉÃ˾ÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ «¾ÐÑÎËÆÔÝÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ  ʾÇÏÐÃÎˑξÈÀ¾ÎÃÉÚÌɑÀÃÔÚ ¤‘ËȾÅÈÌÐÌÊÎÌɑÀÃÔÚ ®‘ÅÂÀÌÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ®¾ËÈÌÀÆÇÐѾÉÃÐÎÌɑÀÃÔÚ ¢À̘ÎÌɑÀÃÔÚ °Î¾ÁÑÝÎÌɑÀÃÔÚ ¬ÁÌÉÃ˾ξÈÀ¾ÎÃÉÚÌɑÀÃÔÚ «¾ÐÑÎËÆÔÝÎÌɑÀÃÔÚ «¾ÐÑÎËÆÔÝÎÐÑÖÌɑÀÃÔÚ ¬ÁÌÉÃ˾ÎÁѾÖÌɑÀÃÔÚ ­ÌÎÐÎÃБÀÕÆËÆξÈÀ¾ÎÃÉÚÌɑÀÃÔÚ ³É‘¿˾ÖξÈÀ¾ÎÃÉÚÌɑÀÃÔÚ ¤‘ËȾÅÂÅÃÎȾÉÌÊÎÌɑÀÃÔÚ  ÃՑÎˑÇÐѾÉÃÐξÈÀ¾ÎÃÉÚÌɑÀÃÔÚ ¬ÁÌÉÃ˾ÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ «¾ÐÑÎËÆÔÝÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ ªÌÉÆÐÀ¾ÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ «¾ÐÑÎËÆÔÝÎÐÌË;͑ÎÌɑÀÃÔÚ
¼®§¡±ª£««¦§ ÁξґȾ ±ÈξË¾ÊªÆÈÌɾÀÀÑÉ«¾À¾ÎÆËÏÚȾÈÀ ÐÃÉ  ÊÌ¿   HPDLOJXPHQQ\X#JPDLOFRP ¢ÆžÇ˨ÌËÌÀ¾ÉÌÀ¨ ²ÌÐÌÎÃÍÎÌÂÑÈԑ ÃÂÃËØÀ ª  Æ¾ÀÃÔÚ¶¾ÊξÇ­ª ±ÈξË¾ªÆÈÌɾÀÀÑÉ ªÌÎÏÚȾÌґÏ ÐÃÉ HPDLOSQVK#\DQGH[UX KWWSZZZVKDPUD\FRPXD ¯À‘ÂÌÔÐÀÌÏÑ¿ ˜ÈоÀƾÀËÆÕ̝ÏÍξÀƪ¨—À‘ ,6%1 «¾ÂÎÑÈÌÀ¾ËÌ­ÌɑÁξґÕËÆÊÌ¿r˜Â˾ËËÝÊs¶¾ÊξÇt ­‘ÂÍÆϾËÌÂÌÂÎÑÈÑ ­¾Í‘ÎÈÎÃÇÂÝËÆÇÁÊ¢ÎÑÈÌÒÏÃÐËÆÇ°ÆξÄÍÎÆÊ ˆ¡ÑÊÃËËÆǼ¯ ˆ¶¾ÊξÇ­ª


Юрій Гуменний графіка  

Юрій Гуменний графіка 2010

Юрій Гуменний графіка  

Юрій Гуменний графіка 2010