Page 28

28

ν ω ε σ ώ λ η δ κ ε agenda

ακή 1 ου και την Κυρι Σάββατο 31 Μαΐ το ι, ύρ ομ Πρ ο στ και ν ιηθούν στο Βόλο Παρουσίαση τω λάρετου. ν θα πραγματοπο Φι ω υ σε ίο λώ ργ ω δη Γε εκ ο ίου Θεσσαλίας. ού ημ τικ ς, στ λι πι Διήμερ λα πο νε ύρ τη Σο Πα ιώ ς υ ώργιο τος» το ή του προμυρ ευθύνουν ο κ. Γε θέατρο «Κορδά Ιουνίου προς τιμ Χαιρετισμό θα απ ρα 8 μ.μ.: Αμφι ώ υ. ι το κα ρε ου λά αΐ Φι Μ υ Σάββατο 31 ν του Γεωργίο τρης Παντελοης Βακούλας. μων των Απάντω ατίας. Ο κ. Δημή άδος κ. Σταμάτ πι κρ Ση μο Δη ος τριών πρώτων τό τής ο ρχ ος μα δρ όε ηνών. Συντονισ πρώην Πρ ς Βουλής, ο Δή νεπιστημίου Αθ ς Σαρτζετάκης, το Πα Αντιπρόεδρος τη υ ήσ το Χρ ας κ. γί Ο : λο Αρχαιο υσιάσουν ατος Ιστορίας Το έργο θα παρο υπτήρια της τορίας του τμήμ Ισ ς τή γη Βόλου τα αποκαλ θη κα ου εί ρχ ς. μα δήμος, φο Δη ρά υ ογ χώρο το κώρος, δημοσι στον προαύλιο κ. Χρήστος Μου Χρήστο και ώρα 11 π.μ. τάκη. λο ζε Βό ρτ ο στ Σα του από τον κ. υ το ίο ήσ ό τον κ. Χρ Γεωργίου Φιλάρε Κυριακή 1 Ιουν απ υ υ ι ο Δήτο το νε ού ρε νώ ιτι λά γα σπ Φι ορ υ υ ωργίο υρίου, που δι απαλαιωμένο ομ αν Πρ υ υ το το προτομής του Γε ια α ίν εί κα ην πλατ ι ώρα 7 μ.μ.: Εγ εκδηλώσεων στ ς». Στο Προμύρι κα σει πρόγραμμα ργιος Φιλάρετο θή ου εώ «Γ ολ ο ακ ογ επ λλ Θα Σύ . ό κη τικ τά τισ ζε λι ρτ Πο Σα τον συνεργασία με ρίμος Σηπιάδος σε ηρωίδας Μαργα ς προτομής της ή τη ν ομ ω οτ ρί πρ τη Η . υπ ρα 10 π.μ. ν αποκαλ ακρινίτσα και ώ ης και τελετή τω Μ ήμ η στ μν υ ση ίο υν λω Ιο δή Εκ ακή 1η θα γίνει την Κυρι τας Μπασδέκη υ Φανακίδη. λο το όσ Απ τη γλύπ είναι έργο του ρ βλίου του «Ύδω ρουσίαση του βι πα » ην ία στ εν ί «Ξ λε ο κα στ νος προσ ρα 19.30, 2 Ιουνίου και ώ π. Απόστολος Θά α ς έρ ρο υτ τε Δε βύ εσ τη ί πρ θε τοποιη ώτατος Πρωτο λωση θα πραγμα Ο Αιδεσιμολογι τιος, ο Σεβασμιώ δόσεις). Η εκδή Εκ ές ικ ηγ ατ μητριάδος Ιγνά τρ Δη υ ς το τη ος λί δρ το ζών» (Σ πο όε ρο ης και πρ τατος Μητ ύση, ο Λυκειάρχ Γο ναι: Ο Σεβασμιώ Θε εί ς υση νο θα Βόλου. ω ιά ς Έν Τσ ση ς να λω τη πρόεδρος ές της εκδή ο ός κ. Δέσποι ι ητ τρ ιλ κα ια ς η ομ ί θώ ς, κο ιο κα ρι , άρ ντ Κε τρίκος κ. Νεκτ » κ. Ιωάννης Πα λίτης Κερκύρας σσα«Τρεις Ιεράρχες τατος Μητροπο υ λο Βό ου όγ ς Συντακτών Θε λλ ού Συ ς. δρος της Ένωση ρό όε χα πρ . , Ζα ση Ηθικοθρησκευτικ ς ας λω λο ύδ δή το κο ς Πελε ά την εκ σίας Δρ κ. Απόσ φος κ. Δημήτριο αισιώσει μουσικ ολόγων Μαγνη ει ο δημοσιογρά ς Τζάλλα θα πλ ίσ σα ον άσ ντ Στ συ κ. ς θα τη η Την εκδήλωση υπό τη διεύθυνσ Ερασιτεχνιώτικη Χορωδία παρουσιάσει το θα ς» ή λη λίας και η Βολι Πό ς και την Κυριακ «Η Μικρή μα ν Τρίτη 3 έως τη ρτον Ουάιλντερ η ό Θό ασ απ υ υ το φρ λο τά γο Βό με έρ Το . ΠΕ.ΘΕ. ιάζεται σε γαστήρι του ΔΗ ρη Το έργο παρουσ . γό ής Ζα ικ ς τρ σω εκ Βά κό Θεατρικό Ερ Ηλ αλία ατρο της Παλιάς μουσική διδασκ λία 8 Ιουνίου στο Θέ μήτρη Δακτυλά, γιάννης, Ευαγγε Δη πα ία Πα εσ ς οθ λή ην ακ σκ , Ηρ : κη υν νά ίζο λα Πα Βο ύ. Μίνου αγαλιο Κωνσταντίνου Μ και κουστούμια Παπά κ.α. να βί αλ Μ ν, ς Ρεζά Σουλτάνη, Τάκη άδας τογραφικής Ομ ωτοετών της Φω πρ ό της ν ιν τω κο ο ος στ ατ ρουσιάσουν μέλη του τμήμ πα 14 θα υς οί το ργ ου γα μι έρ όλ ρου σε α τα ρο. Οι δη ρουσιάζουν τα ι τους εξ’ ολοκλή θήματα στο κέντ νο μα μό τα Στην έκθεση πα υ ν αν ού ηκ υθ στ λο γά ι και τις 6 Ιουνίο τα επεξερ που παρακο διαρκέσει μέχρ ά τους έργα που του «Δίαυλου» θα ικ ση αφ θε γρ έκ το Η φω ς. λικά 54 ελέσματο πόλης μας συνο γραφικού αποτ ργίας του φωτο ου μι δη ς ς) τη δο ιά ια στάδ Δημητρ ι την Δ Ν. Ιωνίας κα ς», Τοπάλη 14 με ασία με τον ΠΟ 2008. («Δίαυλο ργ νε σιάσυ ρα ικ σε «Μ άς α ταντάρ μου Αγρι υ Δημήτρη Κωνσ γανισμός του Δή ειου το Ορ υ έν ίο ός ογ βλ υρ τικ βι ρφ τισ υ λι Πο το Ο Πο θέατρο του παρουσίαση φι ν Αμ τη ο υν στ ι νο νε νώ γί ΕΚΠΟΛ διοργα . Η εκδήλωση θα στη Μαγνησία» ις 8 το βράδυ. τες Πρόσφυγες ατο 31 Μαΐου στ ββ Σά το ά, ρι Αγ Ιδρύματος στην

agenda

τον Φόρος τιμής σιώτη προμυρ πολιτικό ετο Γεώργιο Φιλάρ

προτομής Αποκαλυπτήρια πασδέκη ςΜ της Μαργαρίτα

« Ύδωρ το ζών»

ς Η «Μικρή μλα Πό η»

Έκθεση υρης ασπρόμα φίας φωτογρα

ση βιβλίους Παρουσίαικ σιάτε για τους Μπρρόασφυγες

ννης ή 1Η Ιουνίου, ο Γιά μορ, την Κυριακ πτιού ρε χι ατ ιο αν έλ ι αν να υγ υγανέλης εί τυρα και…ζο Ζο σά ης , δι νν ού Γιά αγ Ο . άθ τρ καλή δι εση ός Αυλός» -έκπληξη με ντά μας, με πολύ ή σκηνή «Μαγικ κο ικ ι Σε μια εμφάνιση υσ να εί μο η θα στ ος εί οποιημέν εμφανιστ ητος και πολιτικ Ζουγανέλης, θα συνάμα ευαίσθ ι κα ός η. ηρ έψ λμ σκ το κός και λά και για οφή για γέλιο αλ 31020 δίνοντας μας τρ ατήσεις : 24210Κρ 61 ς δο ιά τρ μη Δη ς. Μαγικός Αυλό

T20.indd 28

γανέλης Ο Γιάννης Ζοόυ Αυλό» στον «Μαγικ

26/5/2008 5:42:17 μμ

Θ week  
Θ week  

Tv & music & cinema

Advertisement