Page 42

dom wielopokoleniowy Warszawa,Wilanów

Dom Feng Shui

Publikacje: Inwestor: prywatny Architektura 3/2014 Zakres prac: projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy, nadzór autorski Forma budynku została uzyskana poprzez wdrożenie podczas procesu Powierzchnia całkowita: 9.545 m2 2 użytkowa: 5.848 m Projekt: 2003-2004 Realizacja: 2004-2007

projektowego zasad feng-shui, którymi kierują się gospodarze. Poszczególne funkcje domu zostały rozdysponowane wokół geometrycznego środka działki. Ich rozmieszczenie wynikało z diagramu feng-shui, który prezentował "duchowe" połączenie poszczególnych części działki z każdym z domowników. W trakcie procesu twórczego uznaliśmy, że dwie wygięte linie będą jedynym kształtem, który spełni wymogi feng-shui. Uzyskany w ten sposób rzut przypomina kształtem chromosom.

2016 portfolio  
2016 portfolio  
Advertisement