Page 1

MISKOLC Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes kulturális-turisztikai magazinja

i n f o

2010 www.miskolc.hu


A „filléres turizmustól” a fesztiválturizmusig KÁLI SÁNDOR POLGÁRMESTER KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEINK SOKSZÍNÛSÉGÉRÔL MISKOLC MINDIG BÜSZKE VOLT ARRA A LÁTVÁNYRA, AMELYET A VÁROS KÖZEPÉN EMELKEDÕ – MÛEMLÉK ÉPÍTMÉNYEIVEL, BOROSPINCÉIVEL, KILÁTÓIVAL, TERASZAIVAL ÉKESÍTETT – AVAS KÍNÁLT AZ ITT LAKÓKNAK ÉS AZ IDELÁTOGATÓKNAK. KÉPESLAPOK, BÉLYEGEK, PLAKÁTOK, EMLÉKTÁRGYAK, SÕT VASÚTI KEDVEZMÉNYEK CSÁBÍTOTTÁK LILLAFÜREDRE, A BÜKKBE, VAGY ÉPPEN TAPOLCÁRA AZ ORSZÁG MINDEN RÉSZÉRÕL A MÓDOS ÜDÜLÕKET VAGY A „BAKANCSOS” TURISTÁKAT. AZ ÉVTIZEDEK ALATT SOK MINDEN VÁLTOZOTT, DE VITATHATATLANUL FESZTIVÁLVÁROS LETTÜNK. Dobrossy

 – Az 1930-as években megrendezett „Miskolci

Hét”-nek nagy sikere volt, s még évek múlva is cikkeztek róla a helyi és az országos sajtóban. – Hajlamosak vagyunk Miskolcról úgy beszélni, mintha nem lett volna sokszínû kultúrája, nem lettek volna mecénásai és jó szervezõi rendezvényeinknek, vagy éppen ne lett volna vonzó a város és környéke. Az a bizonyos „Miskolci Hét” ma is példaértékû, hiszen az akkor 60 000 fõs városba 30 000 látogató érkezett, s távozott jó emlékekkel. A vasúti társaság minden Miskolcra érkezõnek kedvezményt adott, s reklámjában „filléres turizmus”-ként hirdette meg az egy hétig tartó programot. „Miskolc a turistaság, a nyaralás, a fürdõzés gócpontja” – szólt az egyik szlogen, a másik szerint meg Miskolcot a „Templomok városa”-ként, a Szinvát Kis-Velenceként ajánlotta. Ha a templomi hangversenyekre, kórusfesztiválokra, a Collegium Musicumra, avagy a Szinva újrafelfedezésére gondolunk, mindegyiket történelmi elõzménynek tarthatjuk. – A ’30-as évek már Nagy-Miskolc létrehozása jegyében zajlottak, s valóban komoly városi bevétel származott a turizmusból, az országos hírû rendezvényekbõl. A század közepére kialakult a nagyváros, s az 1970-es, 1980as évek jelentettek újabb fellendülést a kulturális életben. Ekkor már elfogadott lett a „fesztivál” elnevezés. – Valóban új korszakot nyitott a Miskolci Filmfesztivál az akkori Rónai Mûvelõdési Központban. 1964-tõl évtizedeken át májusonként megváltozott a város képe, mondhatni a fõváros filmesei itt éltek, vitatkoztak, s a televízió egy héten keresztül adott hírt Miskolcról. De ennek is megvan a mai változata, hiszen a CineFest rendezvényei határon túlnyúló jelentõségûek. A fiatal filmesek elsõ nemzetközi fesztiválját 2004 õszén rendezték meg, s ma már Oscar-díjas rendezõket köszönthetünk Miskolcon. A képzõmûvészeti és a zenei életünk is jócskán táplálkozik az akkori városvezetés kultúrát támogató szemléletébõl. Bár hivatalosan csak 1970-tõl volt Miskolci Téli Tárlat, a sorozat 1955-ben indult, s

talán ez a rendezvény tekint vissza legrégebbre. 2009 decemberében nyílt meg a huszadik téli tárlat Szalay Lajosra emlékezve. A szám ne tévesszen meg senkit, a rendezvény regionális jellegûvé vált, így értendõ a mostani „évfordulós” tárlat. Ide kívánkozik a Miskolci Grafikai Biennále, amely szintén a ’60-as évek elején indult, s néhány éve úgy vált nemzetközivé, hogy megõrizte fél évszázados hagyományait. A korszak fesztiváljai közé sorolom a Borsodi Fonót, amely táncosok, énekesek, népmûvészek közremûködésével mára Nemzetközi Folklórfesztivállá gyarapodott, terebélyesedett. Hangsúlyozva, hogy csak példákat mondok és nem idõrendi sorrendet, ebben az idõszakban indult a

Nemzetközi Formációs Táncfesztivál, a Kaláka Folkfesztivál, amely az idén a diósgyõri várban 30 éves évfordulóját ünnepelte. Az 1980-as évek közepétõl vált a miskolciak elõtt ismertté Benkó Sándor és együttese, s azóta Dixieland Fesztivállá lett úgy, hogy útjára indított egy-két helyi együttest is. Ez az a korszak, amit a Mûvészeti és Propaganda Iroda neve is fémjelez, s minden programfüzet kiadójaként, aktív rendezõjeként olvastuk Flach Antal nevét. Aztán a rendszerváltozás után átalakult az idegenforgalom struktúrája. Így jött létre jogutódként a Magyar Turizmus Zrt., amelynek célja a belföldi rendezvények koordinálása, rossz kifejezéssel piacosítása, vagy kiajánlása határainkon túlra. 2008-tól pedig elkezdõdött a fesztiválok regisztrálása, majd minõsítése. Miskolc jó helyen áll a minõsített fesztiválok sorában. Ez a fõvárosi cég minden évre választ egy szlogent, amely egy-egy nagy és fontos témát preferál. Volt a bor, a fürdõ, vagy a gyógyturizmus éve, a tavalyi év a kulturális turizmus jegyében zajlott. 2010 a fesztiválok éve lesz, támogatandó Pécs városát, amely Miskolcot megelõzve lett Európa Kulturális Fõvárosa. A 2005-ben készült pályázatból – amelyben meghirdettük, hogy a kultúrának nálunk fontos városépítõ szerepe van – nagyon sok programunk megvalósult, fesztiváljaink pedig szakmai minõsítést kaptak. 2001 óta Európai Szemlévé és elismert rendezvénysorozattá vált a Bartók + … Operafesztivál. Nem túlzás Miskolcot fesztiválvárosként emlegetni, hiszen a diósgyõri várfesztivál, a Kaláka Folkfesztivál, a Dixieland Fesztivál, a Fiatal Filmesek Nemzetközi Fesztiválja és még számos rendezvényünk az országos szakmai szövetségtõl minõsítést kapott. Miskolc könnyûnek nem nevezhetõ gazdasági helyzetében is érdemben támogatja a kulturális rendezvényeket, legyen az a zene, a tánc, a film, a képzõmûvészet, a színészet, vagy a népmûvészet területe. Minden bizonnyal ezt is értékelték, amikor 2008 januárjában megkaptuk a Kultúra Magyar Városa címet.

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából Felelõs kiadó: Fedor Vilmos alpolgármester Szerkesztette: Bekes Dezsõ Nyomdai elõkészítés: Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. Nyomás: Szocio Produkt Kft. A fotókat készítette: Halmai László, Juhász Ákos Fotóarchívumok: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Diósgyõri Ady Endre Kulturális és Szabadidõ Központ, Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft., Ifjúsági és Szabadidõ Központ Tájékoztatás, információ: Tourinform Miskolc, Városház tér 13. Telefon: 46/350-425; e-mail: miskolc@tourinform.hu; honlap: www.miskolctour.hu, www.miskolc.hu

2

MISKOLC i nfo


A három grácia.

Belvárosi séta

Szinva teraszon randevúra várnak bennünket a lányok. A három kedves hölgy Kutas László szobrászmûvész alkotása. Sokan úgy emlegetik ôket, hogy a három grácia. Azon kívül, hogy csinosak, kedvesek, azzal a ritka nôi tulajdonsággal is rendelkeznek, hogy mindig megjelennek a találkán és türelmesen megvárják a partnert, ha sétára indul a belvárosban. Ezt tesszük most mi is. Elôbb azonban egy fôhajtással tisztelgünk Miskolc büszkesége, Mancs kutya szobránál. Megérdemli, hiszen olyan érdemekkel büszkélkedhet, amelyek egy embernek is a becsületére válnának: több száz, balesetet szenvedett férfi, nô, gyerek életét mentette meg hazánkban és szerte a világon, gazdájával, Lehóczki Lászlóval. A

A

Spider mentõcsapat korábban megkapta a város nívódíját, és nemzetközi hírnévre is szert tett. Mancs már nincs az élôk sorában, szobrát, Szanyi Borbála alkotását rendszeresen virágdíszbe öltöztetik a miskolciak. Ha már így elidôzünk a Szinva teraszt díszítô képzômûvészeti alkotásoknál, meg kell említenünk Kraitz Gusztáv, Svédországban élô, miskolci származású mûvész almáit is. A pirogránitból készült óriásgyümölcsök még télvíz idején, esôs, ködös napokon is felvidítják az erre járók lelkét, nyarat idézô színükkel, formájukkal. A teraszról a Kandia közön át ballaghatunk a fôutca felé azon a hídon át, amelyet több száz lakat díszít. Szerelmespárok, új házasok aggatják teli a korlátot, azt szimbolizálva e gesztussal, hogy az elválás náluk ki van zárva. A paszszázson átsétálva mindjárt a színház sarkánál, azaz a Déryné utca bejáratánál találjuk magunkat. A mai Magyarország elsô kôszínháza a város egyik legnevezetesebb, legpatinásabb épülete, 1823-ban nyitották meg. Hogy kik játszottak itt az évszázadok alatt az utca névadójának, Dérynének kortársa vagy utódaként, azt érdemes megnézni a teátrum szomszédságában lévô színészmúzeumban. A Déryné utca sok kedves étteremmel, sörözôvel vár bennünket, de akkora forgalom, mint a felvételünkön látszik, csak „pirosbetûs” ünnepeken van. Például akkor, amikor fesztivállázban ég a város. Nyáron az operabarátok töltik meg a központot, télen pedig a Kocsonyafesztivál közönsége. A téli fesztiválra ellátogató miskolciak és más városból érkezô vendégek szinte kivétel nélkül megfordulnak itt. Bizonyos napszakokban akkora a nyüzsgés, hogy könnyen kilöttyenhet a hosszú pultoknál vásárolt nedû, legyen szó bár a kitûnô pálinkáról – mondjuk a gönci barackról – vagy a Hegyaljáról származó furmintról, hárslevelûrôl. S még jó, ha csak arról, mert a rubinfényû és -színû (!) vörösborok foltja nagyon nehezen tisztítható. Nem sokkal könnyebb persze megszabadulni a kocsonya zsírfoltjától se. No, de ennyi kockázatot vállalni kell, mert egy A Déryné utca forgataga. Háttérben a kéttornyú minorita templom. Kocsonyafesztiválról úgy hazamenni, hogy az ember meg ne ízleljen mindent, az elképzelhetetlen.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes kulturális-turisztikai magazinja

3


Jól esik a pihenés a Hôsök terén.

Déryné utca a szintén újjászületett Hôsök terébe torkollik. Sokat változott e tér, karakterét mégis mindmáig néhány régi épület határozza meg. Leginkább a minorita templom, szomszédságában a Földes Ferenc Gimnáziummal és a zsinagóga. A Hôsök terének is van egy képzômûvészeti ékessége, Szanyi Péter szobrászmûvész alkotása, mely Miskolc hôsi halottaira, az 1956-os szabadságharc és forradalom áldozataira emlékeztet bennünket. Ha forró nyári napon nézelôdünk a belvárosban, már a tér szökôkútjainak látványa is üdítô. Az sem számít nagy illetlenségnek, ha kezet, arcot mosunk, illetve belelógatjuk a lábunkat a mesterséges tóba. Távolabbi úticélunk az Avas. Mielôtt azonban nekilendülnénk a tetôre vezetô lépcsôknek, tegyünk egy kis kitérôt és vegyük szemügyre a város egyik legérdekesebb, legszebb egyházi épületét, a Deszkatemplomot. Ha jól informált a kíséretünkben lévô vendég, akkor rákérdez: ez a templom égett le néhány éve? Ha így tudja, jól tudja, hiszen az erdélyi stílusú, kizárólag fából emelt templom valóban tûz, pontosabban: gyújtogatás áldozata lett. Két helybeli építész érdeme elsôsorban, hogy sikerült az eredeti tervekhez hûen, az erdélyi havasokban termett fából újjáépíteni a város egyik nevezetességét. A templom múltjáról röviden. 1698-ban e helyen már állt egy fatemplom, amit többször át-, illetve újraépítettek, majd 1938-ban végleg lebontottak és Szeghalmi Bálint városi fõmérnök tervei szerint, székely stílusú fatemplomot építettek a helyére. Ez az, ami 1997. december 4-én gyújtogatás áldozatává vált. Az eredeti tervek szerint, közadakozásból újra felépített templomot 1999. május 2-án szentelték fel. 2000. október 29-én a templom közelében temették el a tervezõ, Szeghalmy Bálint és felesége Németországból hazahozott hamvait. Ugyanekkor került sor az újonnan tervezett orgona felavatására, amellyel teljessé vált az egyházmûvészeti együttes. Búcsút intve a „Deszkának”, most már tényleg elindulhatunk az Avasra. Nem kell sokat gyalogolnunk, mindössze 15-20 perc az út. Feltétlenül ejtsük útba Miskolc legpatinásabb, legszebb terét, az Erzsébet teret. Már csak azért is, mert itt áll az ország elsô, egész alakos Kossuth-szobra. A tér után lépcsôsor vezet fel bennünket a város legnevezetesebb templomához, az avasi mûemlék református templomhoz. Gyönyörû koncerteket is hallhat itt a vendég, különösen azóta, hogy 2006 ôszén átadták az új, 25 regiszteres orgonát, mely Lehotka Gábor, világhírû orgonamûvészünk irányításával készült. A templom elsô alapjait az Árpád-korban rakták le, azóta többször is átépítették, míg elnyerte mai formáját. Tornya azonban nincs, ezt a funkciót a mellette lévô harangláb látja el. A négyszögletes formájú, zsindelytetôs harangláb is több mint 430 éves. „Verôórája” 1740 óta szolgál, de miután megette az idô vasfoga, új idômérô szerkezettel látták el. Dr. Gyôri Nagy Lajos miskolci jogász és testvére állta a költségeket és 1941-ben szólalt meg elôször a harangjátékos toronyóra. A csodálatos

A

4

MISKOLC i nfo

hangú szerkezet hozzá tartozik a városhoz. Sokáig a helyi rádió szignálját is ez adta. Ugyancsak szignáljává választotta a Miskolci Nemzeti Színház is. A templomhoz simul az ugyancsak mûemlék temetô. Miskolcnak egyébként nem kevesebb, mint 34 temetôkertje van. Tizennégy önkormányzati kezelésben van, a többi a katolikus, református, evangélikus, illetve izraelita egyházhoz tartozik.

Székelykapun át vezet az út a Deszkatemplomhoz.


A harangláb órájának muzsikája nagyon kedves a miskolciak szívének. Szebb szignált elképzelni is nehéz lenne, például egy olyan rádiónak, mely városunkban mûködik...

Az új orgona.

temetôket „alvó városok”-nak is szokták nevezni. Jelezve ezzel, hogy a már eltávozott generációk emlékét tovább ôrzi a város. Miskolc sok kiváló polgárának a nevével, síremlékével találkozhatunk az avasi és a többi temetôben. Helytörténészek avatott irányításával sok száz miskolci diák dolgozott a nyári szünidôben, míg elkészült egy terjedelmes hiánypótló munka, a Miskolci Pantheon. Feltünteti az egyes temetôk alaprajzát és pontosan meghatározza azt a helyet (parcella, sírhelyszám), ahol a illetô személyek nyugszanak. Néhány név mutatóban az „alvó város” lakói közül: Déryné a Szent Anna temetôben talált végsô otthonra, Budai József botanikus a Deszkatemetôben, Benke József színész a Mindszenti temetôben, valamint Butykai József 1848-as honvédtiszt síremléke az avasi temetôben, Palóczy László impozáns síremléke pedig szintén az Avasi temetôben látható. Az Avasnak több arca van. Az egyik vidám: azzá teszi a hozzávetôleg 800 pince és a borházak hosszú sora. Ezen a részen zajlott a miskolciak társadalmi élete, itt rendezték a mulatságokat és kóstolgatták a borokat. Újjáéledôben vannak a mulatozások színhelyei és számos, magánkézben lévô pincét is minden igényt kielégítô szórakozóhellyé alakítottak a múlt években. A hegy másik arcának meghatározó épülete a Az avasi temetô. mûemlék református templom és a hozzá tartozó harangláb.

A

Múlt és jelen, áhítat és vígság – ez mind-mind az Avas. A hegy, melynek lábánál terült el az ôs-Miskolc és itt készítette kôeszközeit a „Kova apónak” becézett ôsember is sok tízezer évvel ezelôtt. Rosszul tennénk, ha sétánkat nem az Avasi kilátónál fejeznénk be. Teraszáról ugyanis kitûnô kilátás nyílik a város jelentôs részére. A kilátóról még annyit, hogy elôdje egy erdélyi stílusban épült, fával borított kilátó volt, mely 1956-ban harckocsiágyú-találatot kapott és leégett.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes kulturális-turisztikai magazinja

5


Csontvárytól Kondorig a Rákóczi-házban A MISKOLCI GALÉRIA KIÁLLÍTÁSAIBÓL MISKOLC ELSÕ EMELETES ÉPÜLETE AZ ÚGYNEVEZETT RÁKÓCZI-HÁZ, A HAJDANVOLT BAROKK KÚRIA, AHOVÁ 1996-BAN „KÖLTÖZÖTT ÁT” A MISKOLCI GALÉRIA. A TÖBB MINT 450 M2 KIÁLLÍTÓHELYEN A VISSZATÉRÕ KIÁLLÍTÁSOK (ORSZÁGOS GRAFIKAI BIENNÁLE, TÉLI TÁRLAT) ÉS A TEMATIKUS KIÁLLÍTÁS-SOROZATOK MELLETT KORTÁRS HAZAI ÉS KÜLFÖLDI ALKOTÓK, ALKOTÓCSOPORTOK MUTATKOZNAK BE. Csontvárytól Kondorig, az Antal–Lusztig-gyûjtemény legszebb rajzait sorakoztatja fel a grafika közel egy évszázadának keresztmetszetét adva ezzel az a tárlat, amely 2010 elsõ három hónapjában látható. A Miskolci Galériában majd’ nyolcvan olyan mûvet mutatnak most be, melyek a huszadik század elejétõl a hatvanas-hetvenes évekig érzékeltetik a magyar grafika fejlõdését. Csontváry, Gulácsy remekei, Ferenczi Károly a század elején született naturalista rajzai, és valamennyi jelentõs magyar alkotó munkái Hincz Gyula és Vajda János grafikáin át Kondor Béláig megjelennek a Rákóczi-ház termeinek falain. Szentpétery Ádám kassai festõ és mûvészpedagógus mutatkozik be tavasszal a Városi Mûvészeti Múzeumban alkotásaival, melyeknek a racionális kompozíciós egyensúly és a matematikai kombinációk az alkotóelemei. A marosvásárhelyi születésû Borgó György Csaba hatvanéves 2010-ben. A jubileumra rendeznek tárlatot a mûvésznek, aki szobrokat, grafikákat, festményeket és nagyméretû szõnyegeket egyaránt készít. Az alkotó képeinek absztrakt-emblematikus eszközrendszere Miro szürrealisztikus világával mutat formai rokonságot. „Istenes életre késztetõ alkotások” címmel a magyar szakrális mûvészet remekeit sorakoztatják fel egy tárlaton a Bálint Sándor-gyûjteménybõl. A kiállítás az üdvtörténet állomásait képek, szobrok segítségével mutatja be. Új város épül címmel Miskolc városfejlõdését 1945 –1975 között mutatja be az a tárlat, amelyet az Iparvágány-projekt negyedik epizódjaként láthat a közönség áprilistól júniusig a Miskolci Galériában. A II. világháborút követõen Észak-Magyarország egyik új kereskedelmi és ipari központja a közel 60 000 lakosú Miskolc lett, mely néhány évtized alatt nagyipari központtá, az ország második legnépesebb városává fejlõdött. A város intenzív növekedésével a tér kitágult, a belváros határai túlnyúltak a korábbi évszázadok során rögzült határvonalakon. Az emberek térbeli viselkedését azonban elsõdlegesen nem a tér objektív szerkezete, hanem az észlelés során keletkezett szubjektív képzete határozza meg, amely megmutatkozik abban is, hogy számos építészeti alkotás a politikai rendszer magánéletben történõ megnyilvánulásának szimbólumává, vagy épp a korszak szimbólumává vált. Az Emlékeim a beatkorszakról a Miskolci Galéria Városi Mûvészeti Múzeum egyik legizgalmasabb kiállí-

6

MISKOLC i nfo

tása lesz júniustól szeptemberig. Miskolc kitüntetett szerepet tölt be a hazai rock történetében. A magyar Woodstockként is emlegetett 1973-as, nem kevés botránnyal kísért rockfesztivál óta jelentõs fesztiválok, zenekarok, koncertek, események köthetõk a városhoz, intenzív volt a klubélet, az elsõ nagyszabású rockfotókiállításra is itt került sor. A rockmúzeum megalapítása, e jelentõs zene- és mûvelõdéstörténeti kezdeményezés elõkészítéseképpen kerül sor 2010 nyarán Miskolcon kiállítások és koncertek sorára: az emlékezés eseményeire. Az Emlékeim a beatkorszakból kiállítás a zenészek és közönségük személyes emlékeibõl építi föl – az akkori, Kádár-kori hivatalos történelmet felülírva – a mai középgeneráció fiatalkorát. A kiállítás kontextusába beemelt tárgyak, fotók, relikviák, lemezborítók, filmbejátszások, hangfelvételek a viszszaemlékezõk – zenészek és rajongók – történeteivel kelnek életre. Így a termekben a fõszerep az elbeszélõké: a képernyõkön megjelenõ mai arcoké, a pódiumbeszélgetéseké és az alkalmi zenélésé. Az emlékeket azonban muzeológusi-történészi munka egészíti ki, hogy a letûnt kor érthetõvé váljon egy mai fiatal számára is. Így egyfelõl az emlékezés helye lesz a kiállító terem, másfelõl azonban nagyszabású látványosság is a fiataloknak, retróutazás apáknak és fiúknak. És közben végig szól a rock... Nagy visszhangot váltott ki az a Robert Capa-kiállítás, amelyet múlt évben a Ludwig Múzeumban mutattak be. A történelmi eseményeket megörökítõ fotósorozatok Miskolcon is láthatóak lesznek 2010 második felében. Minden idõk legkiemelkedõbb haditudósító fotóriporterének számító, magyar származású Capa majd ezer felvételét vásárolta meg a Magyar Nemzeti Múzeum. Ebbõl az anyagból látható majd válogatás a Miskolci Városi Mûvészeti Múzeumban is. Nõi Mûvészeti Fesztivált terveznek a Miskolci Galériában, amely a nõi modernizációval foglalkozik. Több tárlat is kapcsolódik majd a rendezvénysorozathoz – így egy történeti kiállítás jelentõs huszadik századi értelmiségi és mûvésznõk munkásságáról Lesznai Annától Törõcsik Mariig, a filmintézettel és a Petõfi Irodalmi Múzeummal együttmûködve. Egy másik anyaggal a nagybányai festõnõk munkásságának azonosságaira keresik a választ – egy sajátos nõi vonulatot kutatva alkotásaik segítségével. Objektív szépség címmel a Kortárs

Mûvészeti Intézet pedig olyannak mutatja be a hölgyeket egy tárlat erejéig, amilyennek ma látszanak a mûvészetben. A Szín-kép-idõ sorozat a Színháztörténeti és Színészmúzeumban szintén a témát járja körül, több hazai és külföldi alkotó ez alkalomra készített munkái segítségével. A járulékos programok között pedig lesz szó a felnõttképzésrõl Nõk iskolája címmel, ahol a kisgyermekes anyák csoportszervezõdése, mûvelõdése, testképe, elfoglaltsága, világszemlélete kap hangsúlyt. Mindezek mellett „Miskolc városépítészete a tervutasításos korszakban” címmel terveznek tárlatot a Miskolci Galériában, és bemutatkozik a Tolcsvai Land Art mûvésztelep. A Kortárs Mûvészeti Intézet kamarakiállításain pedig többek között Batykó Róbert, Kovács Buddha Tamás, Erdei Krisztina, Katharina Roters, Mathilde Mestrallet, Júliusz Gyula jelennek meg alkotásaikkal 2010-ben. Szalay Lajos-emlékszoba és kutatóhely nyílik a Miskolci Galéria Petró-házában áprilisban. Miskolc 2009-ben ünnepelte a városhoz sok szállal kapcsolódó neves grafikus, Szalay Lajos születésének centenáriumát. A Petró-házban újrarendezik az emlékszobát, mely nem csak az életút bemutatását vallja feladatának, hanem alkalmanként köz- és magángyûjteményekben õrzött Szalay-mûveket is bemutat, s ezen túl is kitekintést nyújt a XX. század magyar rajzmûvészetére.


Herman Ottó Múzeum A Herman Ottó Múzeum gazdag képtára egész évben nyitva tart a Görgey utca 28. szám alatt. A múzeum kiállítási épületében (Papszer u. 1.) Korok, képek, kamerák címmel Dömötör Zoltán magángyûjteményét mutatják be. A fotográfia iránt érdeklôdôk egész évben láthatják a kiállítást. A Herman Ottó-emlékházban (a lillafüredi Erzsébet sétányon) „Dicsôség nincsen, csak kötelesség” címmel látható állandó kiállítás a nagy tudós életérôl és munkásságáról. Ugyanitt látható a Szász Endre gyûjtemény és a Bajcsa-vár címû régészeti tárlat.

Thália szekerén

Látványtár BARNA GYÖRGY LÁTVÁNYTÁRA TÖBB NAPRA ELEGENDÔ NÉZNIVALÓT KÍNÁL MISKOLC VENDÉGEINEK ÉS AZOKNAK A HELYBELIEKNEK IS, AKIK CSAK HÍRBÔL ISMERIK EZT A KINCSESBÁNYÁT. A gyûjtemény magját az a több mint háromszáz öltözék adja, mely a Kárpát-medence viseleteit mutatja be. Aki köztük jár, varázslatos idôutazást tehet, hiszen ezek a hímzett, gyöngyökkel díszített ruhák már csak ünnepnapokon kerülnek elô a falusi tisztaszobák szekrényeibôl – ha egyáltalán elôkerülnek. Gondoljunk bele, hogy a különféle kelmék minden elôvigyázatosság mellett is ugyancsak mulandók. Nem állnak ellen az idônek olyan sikeresen, mint a Látványtár számos más tárgya, mint például a „Népszuper” címû, az 1950-es évek tárgykultúrája részlegének darabjai. Barna György gyûjtô emléket állít a hajdanvolt kiskereskedôk, kisiparosok sokrétû tevékenységének is.

Aprócska boltokat, mûhelyeket rendezett be a korabeli szerszámokkal, bútorokkal. Könnyû odaképzelni – különösen az idôsebb generáció tagjainak – a szatócsbolt pultja mögé a számlát tintaceruzával kiállító kereskedôt. Megjelenik emlékezetünk filmjén a hatalmas ollót csattogtató „angol úriszabó”, vagy a foltozóvarga, a kádár, a suszter és a többi régmúlt mester. Láthatók még a kiállítótermekben optikai eszközök, dobozformájú fényképezômasinák, irodagépek és ásványok, valamint orosz bronz ikonok a XVIII.–XIX. századból. A rézből, bronzból öntött orosz ikonok és keresztek a keleti kereszténység egyházművészeti hagyatékának ritka és különleges darabjai.

Magyarország első magyar nyelvű kőszínházának helyet adó telken áll a színészmúzeum, amely a XIX. századi kezdetektől napjainkig foglalja össze a legnagyobb múltú hazai teátrum történetét: a miskolci színjátszás legendás alakjai – köztük Máthé Baba, Fehér Pufi, az „utolsó miskolci bonviván”, Ábrahám Tyutyi – mellett a magyar színjátszás itt is megforduló legnagyobbjai – Dérynétől, a Latabárokon keresztül Darvas Ivánig – vallanak a színházcsinálás miskolci titkairól. 2010 tavaszától az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati támogatásának köszönhetően megújult, kibővült múzeum várja a látogatókat. A földszinten a korábbi kávézó helyén rendezik meg az időszakos kiállításokat, s ide kerül a jegypénztár és új szolgáltatásként a múzeumi bolt, színházi tárgyú kiadványokkal, DVD-kkel,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes kulturális-turisztikai magazinja

emléktárgyakkal. Az emeleti kiállítótér továbbra is őrzi az első állandó tárlat szellemiségét és csodált relikviáit, de a kor új múzeumi elvárásaihoz igazodó látvánnyal, interaktív elemekkel várja a látogatókat. Archív felvételekről többek között Bilicsi Tivadar, Bessenyei Ferenc, Agárdi Gábor mesél a miskolci színjátszás nagy pillanatairól. Újdonság, hogy a miskolci amatőr színjátszás emlékezetes együtteseit, helyszíneit is bemutatják. Játékos órákat tölthetnek el a múzeum falai között a gyerekek: képkirakótól kezdve kifestőkön át papírszínház készítéséig sokféle kreatív foglalkoztató segítségével ismerkedhetnek a színház világával. A Múzeumok éjszakájának gyermekek és felnőttek által egyaránt kedvelt programja, a jelmezes beöltözés pedig immár állandó múzeumi program lehet.

Békés Itala a Színészmúzeumban.

7


2010

Miskolci

Nemzetközi Operafesztivál BARTÓK + EURÓPA KÖZÜGGYÉ VÁLT MISKOLCON A NEMZETKÖZI OPERAFESZTIVÁL. AKI NEM VÁLT JEGYET VALAMELYIK ESEMÉNYRE, AZ IS BEMEGY A BELVÁROSBA, HOGY RÉSZESE LEGYEN A SZÍNES KAVALKÁDNAK. MINDENÜTT SZÓL A ZENE, TÁNCOSOK ÉS MUTATVÁNYOSOK, ÁRUSOK ÉS AZ ELMARADHATATLAN BORFESZTIVÁL TEREMTI MEG KÉT HÉTRE A FESZTIVÁLHANGULATOT. ÍGY LESZ EZ 2010-BEN IS, AMIKOR BARTÓK ALKOTÁSAI MELLETT EURÓPAI SZERZÕK OPERÁIVAL, BALETTJEIVEL, KÜLÖNBÖZÕ ZENEI MÛFAJOKKAL TÖLTIK MEG A PROGRAMOT. -czikora-

Kilenc év után talán kijelenthetjük, hogy azoknak volt igazuk, akik hitték, hogy Miskolc zeneszeretô közönsége, színháza és nagymúltú, kiváló szimfonikus zenekara, párosulva a város szakembereinek tudásával és a színházat ma is támogató szponzorokkal, elegendô alapot nyújtanak ahhoz, hogy meghonosodjon az operafesztivál. A kulturális szempontok mellett az sem elhanyagolható, hogy ez az évente ismétlôdô, színvonalas esemény fényesíti a város hírét, nevét és vendéget vonz az ország minden területérôl, sôt – egyre inkább – a határon túlról is. Röviden fogalmazva: hozzájárul az idegenforgalom fellendítéséhez. Schönberg Mózes és Áronját a Mûvészetek Palotájában mutatják be januárban. A zenei csemege õsbemutatója a Bartók + Bécs Miskolci Nemzetközi Operafesztiválon volt 2009-ben. Az operát Kocsis Zoltán szakmai irányítása mellett állították színpadra a Nemzeti Filharmonikusok közremûködésével. A kétszeres Kossuth-díjas zenemûvész azóta a darab harmadik felvonását is megírta és teljes egészében a háromfelvonásos mû premierjét tartják az év elején nagy nemzetközi érdeklõdés mellett. Nemcsak a Schönberg-örökösöket várják a bemutatóra, hanem nagy zenekiadók is érdeklõdnek a darab iránt és jelezték, jönnek az elõadásra.

8

MISKOLC i nfo

– A program már a nyári operafesztivál elõképe, amely tízéves – nyilatkozta Bátor Tamás, a fesztivál ügyvezetõ igazgatója, aki azt tervezi, hogy a jubileumhoz méltó ünnepi seregszemlét rendeznek. Az a cél, hogy a színvonal továbbra se csökkenjen.


– Egy spanyol elit táncos együttest, egy bizánci ortodox egyházzenei kórust, egy ír szólistát is hívunk a fesztiválra – csak hirtelen néhány program, amely színesíti majd a rendezvényt –, hisz az Európai Unió huszonhét országát szeretnénk bekapcsolni az idei eseménysorozatba a mûvészetek, elsõsorban a zene segítségével. Még ha nincs is minden országnak Verdije, Puccinije, de vannak olyan kulturális értékei, melyeket érdemes megmutatni Miskolcon. Számos, már bejáratott program folytatódik a 2010-es fesztiválon – így a gyermekoperák megismertetése is. Az elmúlt évben Szõnyi Erzsébetet ünnepelték egy meseopera színpadra állításával Miskolcon, most pedig Szokolai Sándor darabját játsszák. Koprodukcióban a Kassai Állami Színházzal egy balettest születik, ahol Bartók Fából faragott királyfija mellett egy szlovák zeneszerzõ, Vladimír Godár meseoperáját is mûsorra tûzzük. A fõvárosi Operettszínházzal karöltve Puccini Gianni Schiccije is elkészül a fesztiválra, de egy másik komikus operát, Erkel Ferenc Sarolta címû darabját is megnézheti majd a közönség, melyet Magyarországon is ritkán hallani. A Kolozsvári Magyar Opera társulata és a fesztivál közös produkciója lesz a darab. Ezzel és a Bánk bán mûsorra tûzésével szeretnénk a zeneszerzõre emlékezni az Erkel-évben az operaünnepen. Azt a folyamatot is folytatjuk, amelyet a Nemzeti Filharmonikusokkal kezdtünk a fesztivál történetében Miskolcon – magyarázza az ügyvezetõ –, Richard Strauss Dafné címû operáját mutatjuk be Rost Andreával a fõszerepben, aki itt debütál majd ebben a darabban. Mellé kitûnõ magyar és nemzetközi szólistákat hívunk a produkcióhoz Kocsis Zoltán mûvészeti vezetésével. Elmaradhatatlan program Bartók Kékszakállúja és elõtérbe kerülnek a kamaraoperák is 2010-ben a Bartók Fesztiválon, mely ezúttal Európa nemzeteinek színes zenei világát hivatott érzékeltetni.

Horgas Eszter fuvolaszólója. A fesztiváldarabok bemutatása mellett igen népszerûek a kiváló mûvészek önálló estjei is. Ezeknek egy részét nem is a színházban, hanem valamelyik templomban, a zsinagógában vagy a Mûvészetek Házában rendezik.

Egy legendás, régi zeneszerszám FURCSA FIGURÁK AZ UTCÁKON, TEREKEN Azok is jól szórakozhatnak az opera- és várfesztiválokon, akik nem néznek meg egyetlen elôadást sem, nem vesznek jegyet sem a belvárosi, sem a diósgyôri koncertekre, hanem azzal is megelégednek, hogy sétálgassanak az utcákon, tereken és megcsodálják azokat a furcsa jelmezes, gólyalábas figurákat, akik ilyenkor felvonulnak. Hasonlítani legfeljebb a régi cirkuszi nézôcsalogató felvonulásokhoz lehet ezt a kavalkádot. De ahhoz is leginkább azért, mert tulajdonképpen ez is reklám, noha egyikmásik attrakció önállóan is megállná a helyét.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes kulturális-turisztikai magazinja

A gólyalábon közlekedô barátságos óriások olyan biztos lábakon jönnek-mennek a kavargó tömegben, mintha hozzájuk nôtt volna a fából faragott végtag. Tûznyelôk, csinos mazsorett-csapatok, bohócok vetélkednek a nagyérdemû figyelméért és egyáltalán nem sikertelenül. Még ebben a bizarr társaságban is felfigyelt az utca népe egy termetes bohócra, aki ismeretlen hangszerén játszva muzsikált. Vagy ha nem is teljesen ismeretlen, de ritkán látható eszköz a verkli, amit egy régi kuplé szerint „szívbôl kell tekerni”.

9


Tapolca vize kincset ér A VÁROS EGYIK LEGFÔBB TURISZTIKAI ATTRAKCIÓJA A BARLANGFÜRDÔ. KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN NINCS PÁRJA, DE MÉG TÁVOLABBI TÁJAKON IS KEVÉS. NEKÜNK, MISKOLCIAKNAK AZÉRT IS KEDVES HELY MISKOLCTAPOLCA, MERT A VÁROS EGYIK TÖRTÉNELMI HELYÉN TERÜL EL. A PÁTRIÁNKNAK NEVET ADÓ BORS NEMZETSÉGBELI MISKÓC CSALÁD BIRTOKA VOLT VALAHA. KÉSÔBB A BENCÉSEK LAKTAK ITT, S MINT BÉL MÁTYÁS ÍRJA, ÔK LELTÉK MEG A CSODÁLATOS VIZET, AMI MÁIG IS BUZOG A HEGY GYOMRÁBÓL, SZÓRAKOZÁST ÉS GYÓGYULÁST KÍNÁLVA AZ IDE ÉRKEZÔ VENDÉGSEREGNEK. Bél Mátyás 1732-ben írja Tapolcáról: „A folyókhoz vesszük hozzá az ivásra és fürdésre egészséges forrásokat és kutakat. Ezek között egyet vettünk szemügyre: azt, amelyik a miskolci hegy mögött fél mérföld távolságra, napnyugat felé van egy kis pusztán, melyet a forrásról Tapolcának neveznek. Semmi kétség ugyanis, hogy valaha épülettel ellátott fürdõ volt itt, amely azonban az idõknek ama viszontagságai után elpusztulván, hosszú idõn keresztül csak hitvány tónak tartatott és a lakosok mosakodására szolgált... Ugyanitt az 1217. esztendõben Szent Benedek rendjének egy apátsága is fennállott, amelynek temploma mind a mai napig megvan romjaiban. Ezt az apátságot aztán gróf ab Althan váci püspök igazgatta, aki belátván a fürdõ hasznosságát, az 1723. esztendõben elrendelte, hogy a forrás helyén emeljenek fürdõzésre alkalmas épületeket. Korábban egyetlen tó volt ott, amelybe folyt a meleg víz a mellette lévõ sziklából... A színe egyébiránt tiszta, a szaga és az ereje pedig salétromos, amely a bõrt összehúzza, a lázat elûzi és étvágyat okoz. Szomszédos vele valamely más forrás, amelynek vize használ a szemnek. Egyébiránt a meleg vízben gyémántokat is lehet találni.” Gyémántokat ugyan azóta sem találtak Tapolca vizében, ám sok generáció kúrálta itt magát Bél Mátyás ittjárta óta és számukra a visszanyert egészség bizonyára felért egy drágakôvel. S hogy még mindig a gyémántoknál maradjunk, Tapolcának

10

MISKOLC i nfo


ma is a legnagyobb kincse az itt fakadó hévíz, illetve Nem csak gyerekeknek. bobra és száguldjon le a az erre épült Barlangfürdô. 800 méteres pályán, melyTöbb milliárd forintot költött a város a nek 50 méter a szintkülönbBarlangfürdô fejlesztésére, ennek is köszönhetô, sége. A pici jármûvek maxihogy nem csak lubickolni lehet itt, hanem számos mális sebessége 40 km/óra, olyan szolgáltatással várják a vendéget, a pezsgõami így olvasva nem tûnik fürdõtõl a víz alatti masszázson és több fajta szausoknak, de aki megpróbálta nán át a reumatológiai rendelésig, illetve az iszapmár e sportot, az kicsit kezeléstõl a hidro- és elektroterápiáig, mely a másként vélekedik. különbözõ ízületi és csontbántalmakban szenvedõ A mûködés abszolút körembereknek valóságos Mekkájává teszi a nagy nyezetbarát: nincs semmifémúltú fürdõhelyet. Néhány évvel ezelõtt a barlanle kenõanyag, a kocsikat vilgon kívül csak a formája után kagylónak nevezett lamos motor húzza fel. A kikültéri fürdõmedence állt a vendégek rendelkezésévitelezést ugyanaz a német re. Mára azonban többféle igényt kielégítõ valósácég végezte, amely a másik gos szabadtéri strand is csalogatja a meleg vizet négy magyarországi bobpákedvelõket. lyát is építette. A vendégek között sok a gyermekes család és a A tapolcai pálya bejáratákisebbek nagyon élvezik a kültéri medencéket, a nál hatnyelvû tájékoztató csúszda és sok érdekesség várja ôket. A fejlesztétábla fogadja a látogatókat. sek folytatódnak és megígérhetjük a Barlangfürdô Ezen pontosan fel van tünrégi vendégeinek is, hogy mindig találnak újat, ha a tetve a szükséges követési következô években is ellátogatnak Miskolctapolcára, távolság, és az is, hogyan ahol egyébként kényelmes, jól felszerelt hotelek, kell rendeltetésszerûen panziók szolgálják a zavartalan pihenést. használni a bobokat. A szaA Barlangfürdôhöz csatlakozik az úgynevezett bályok betartására indulás csónakázótó, ahol hattyúk, vadkacsák társaságában elõtt mindenkit figyelpróbálhatja ki evezôs tudományát a vendég. meztetnek, az indokolatlan Csónakot, vízibiciklit a kikötôben lehet bérelni. vakmerõségnek komoly köAz ôsparkban, játszótéren szórakozhatnak a legvetkezményei lehetnek. Az kisebbek, az idôsebbek, ügyesebbek pedig próbára egy-egy alkalommal 450 Fttehetik magukat a Kalandtúra Parkban. Mindössze ért (gyermekeknek 350 Ft) ket eddig legfeljebb kedvenc kalandregény- vagy ötéves múltra tekinthet vissza a létesítmény, melyet igénybe vehetõ bobozás kezdettõl fogva nagy népfilmhõsüktõl láttak. ezer négyzetméteres területen alakítottak ki a tó szerûségnek örvend, a napi látogatók száma szeAz ilyen erôpróbával egybekötött szabadtéri szómelletti hegyoldalban. zonban eléri az ezer fõt. rakozás egyébként nagy divat az egész világon. A Kalandtúra Parkban található kék (könnyebb), Érdekes megfigyelni, hogy nem csak gyerekek, A Kalandtúra Park és a Barlangfürdô bejárata kö- serdülôk váltanak jegyet a bobra, hanem középkorú piros (nehezebb) és fekete (extrém) pályarendszer. zötti részen mûködik Tapolca másik újdonsága, az A pályák különbözõ hídelemekbõl (vietnami, rönkszülôk, sôt olykor nagyszülôk is. Általában azzal erdei bobpálya. Aki szereti a száguldást és a kanya- szállnak le, hogy az ô fiatalságuk idején ilyen még híd, lengõhíd, amazonasi híd stb.) állnak, ezek nerokban sem szédül, az nyugodtan pattanjon föl a hézségi szintje a pályák színének megfelelõen válnem volt. tozik. Szívesen látnak szervezett iskolai és munkahelyi csoportokat is az egyéni jelentkezôk mellett. Nagy gondot fordítanak a biztonságra, szakképzett, gyakorlott oktatók ügyelnek a kalandvágyó fiatalokra. A mellékelt fotón is megfigyelhetô, hogy speciális, ide tervezett beülôket, hevedereket alkalmaznak és képzett túravezetôk kísérik végig a lombok magasságában ügyeskedôket biztonságuk érdekében. A park nem csupán kalandtúrákat, hanem más kikapcsolódási lehetõségeket is kínál. Területén szabadtéri szalonnasütõt, bográcsozóhelyet is kiépítettek, kulturált fõzési-sütési lehetõséget teremtve a látogatók számára. Nemrég átadták a Kalandtanya névre keresztelt búbos kemencét, melyben miskolci kenyérlángos és perec készül a gyerekeknek. A park gazdái azt ígérik, hogy a résztvevôk egyfajta testi és mentális erõpróbán vehetnek részt, új és Fogós feladat. egyedi élményekben részesülnek – olyan helyzeteket élhetnek át, melyeMiskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes kulturális-turisztikai magazinja

11


A jelen és a jövô olimpiai bajnokai.

LESZ UTÁNPÓTLÁS, ÉS JÓL MEGFÉRHET EGYÜTT A VERSENYÉS TÖMEGSPORT

A névadó.

Új uszoda Miskolctapolcán MISKOLC ÚSZÓ- ÉS VÍZILABDAÉLETÉVEL NEM LEHETETT DICSEKEDNI AZ ELMÚLT ÉVEKBEN. HIÁNYZOTT EHHEZ EGY OLYAN FEDETT USZODA, AHOL EGÉSZ ÉVEN ÁT EDZHETTEK A VÍZISPORTOK MÛVELÔI, ORSZÁGOS, SÔT NEMZETKÖZI VERSENYEKET IS LEBONYOLÍTHATTAK VOLNA. ÁM A CIVIL SPORTTAL, LEGALÁBBIS A RENDSZERES ÚSZÁSSAL PRÓBÁLKOZÓKNAK SEM VOLT HOL SPORTOLNI EGÉSZSÉGÜK VÉDELMÉBEN. Hosszú évekig kellett várni az új uszodára, de megérte. A Tapolcán, az Egyetemváros szomszédságában felépített „fellegvár” a fentebb említett igényeket tökéletesen kielégíti. Inspirálhatja erre a sportvezetôket az is, hogy Kemény Dénes neve olvasható az uszoda homlokzatán. Azé a szakembe-

ré tehát, aki csapatával sikert sikerre halmoz és a különbözô bajnoki címek elnyerésének legfôbb biztosítékát a sok munkában, a töretlen lelkesedésben látja. A versenysport mellett teret biztosítanak a város civil közönsége számára is, hiszen a hely-

beliek közül is egyre többen szeretnének belecsobbanni a vízbe. Számítanak az idegenforgalomra is, hiszen világszerte egyre többen gondolják azt, hogy a pihenés ne csupán heverészést, szunyókálást, jó evés-ivást jelentsen, hanem testilelki felfrissülést is.

Factory: sport, üzemcsarnokban Pompás ötlet volt a fiatalok rendelkezésére bocsátani egy használaton kívüli üzemcsarnokot. Itt találtak ugyanis otthonra a kerékpárosok, gördeszkások, görkorcsolyások a városi önkormányzat jelentôs anyagi támogatásával. Korábban jószerivel csak a város terein, utcáin hódolhattak imádott szenvedélyüknek, a lépcsôket, korlátokat használva versenypályaként. (Errôl egyébként máig sem szoktak le teljesen.) Önmagáért be-

12

MISKOLC i nfo

szél, hogy a Factory Sport Aréna tehetségkutató és profi versenyei 2008tól már nemzetközi mezõnnyel zajlanak. Szinte nincs olyan nyitvatartási nap, amikor ne száguldoznának a hatalmas alapterületû csarnokban szerte az országból az extrém sportot ûzôk, és kihasználva az internet adta és a remek sportolási lehetõségeket, nyáron az egyesült államokbeli Dakotából érkezõ és több hetet itt „extrémkedõ” vendégeket fogadnak.


Idôutazás a kocsonya körül SENKI SE LEPÔDJÖN MEG, HA AZ IDEI KOCSONYAFESZTIVÁLON KORHÛ ÖLTÖZÉKBEN SZEMBE JÖN VELE AZ UTCÁN KOSSUTH LAJOS VAGY SZEMERE BERTALAN. A FESZTIVÁLNAK UGYANIS AZ LESZ AZ EGYIK ATTRAKCIÓJA, AMIKOR JELMEZES SZÍNÉSZEK KELTIK ÉLETRE A MAGYAR TÖRTÉNELEM NAGY ALAKJAIT. A SÉTÁLÓUTCA KIRAKATAI, ÜZLETI PORTÁLJAI AZT MUTATJÁK BE, MILYEN IS VOLT EGYKOR A MISKOLCI BELVÁROS VENDÉGLÔIVEL, ÜZLETEIVEL. S ha már egy múltidézô programot röviden bemutattunk, hadd álljon mellette egy másik olyan, ami már a jövônek szól. Pályázatot hirdettek a miskolci iskolások számára, arra biztatva ôket, hogy váljanak marketingszakemberré egy-két napra és készítsenek tervet arra, hogyan szerepelnének ôk, mit és milyen módszerrel kínálnának a vendégseregnek.

Mindig nagy érdeklôdés kíséri a jégszobrászok alkotásait.

2001-ben rendezték az elsô kocsonyafesztivált Miskolcon és azóta valóban új életre kelt a legenda, ami nem másról szól, mint arról, hogyan került a vendég asztalára egy olyan tál kocsonya, amelynek közepén ott pislogott a béka. A fesztivál népszerûségét jelzi, hogy 150–200 ezer ember fordul meg a különbözô rendezvényeken, köztük külföldiek is a világ minden tájáról. Aki egyszer már járt itt, az visszatér. Végigkóstolja a hihetetlen kocsonyaválasztékot, eszik-iszik, bálozik és részt vesz a különbözô szabadtéri rendezvényeken. Legalább három színpadon zajlanak a programok. Egymást váltják a zenekari

Munkában a zsûri. A legnagyobb gondot az okozza a szakembereknek, hogyan válasszák ki a sok jó közül a legjobbakat. A miskolciak egyébként úgy tartják, hogy az országban nincs párja legendás ételüknek. Szerencsére ezzel a véleménnyel egyetért sok ezer ember, egyszóval mindenki, aki nálunk megfordul.

A kisiskolások fantáziáját is megragadják a látnivalók. A legnépszerûbb természetesen a fesztivál „címerállata”, a béka.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes kulturális-turisztikai magazinja

produkciók. Aki megfordul itt a fesztivál napjaiban, annak minden statisztikánál ékesebben beszélnek a saját tapasztalatai. Néhány számot azért mégis megemlítünk a legutóbbi felmérések alapján. Hosszú a névsora azoknak a településeknek, ahonnan a vendégsereg ellátogatott hozzánk néhány kellemes napra. Sopront és Zalaegerszeget említhetjük a távolabbi magyar települések közül. A határon túlról érkezôk között akadt spanyol, angol, lengyel, finn és még japán is. Jó érzés kimondani, hogy a megkérdezett vendégek 80%-a visszatérônek mondta magát, köztük olyanok is, akik Finnországból, Norvégiából érkeztek hozzánk. Tehát: idôutazás, változatos programok, bál és enni-innivaló, amennyit csak a test kíván.

13


Több mint ezeréves a diósgyôri vár története „…ÉS TÁBORT ÜTÉNEK A HEUYOU-FOLYÓ MELLETT A TISZÁIG ÉS EMEUDIG ÉS OTT MARADÁNAK EGY HÓNAPIG. HOLOTT IS A VEZÉR BUNGERNEK, BORSU ATYJÁNAK, NAGY FÖLDET ADOTT, A TOPULUCEA VIZÉTÕL A SOUYOU VIZÉIG, MELYET MISKOUCYNAK HÍVNAK, ÉS ADOTT NEKI EGY VÁRAT, MELYET GEURUNAK NEVEZNEK S AZON VÁRAT FIA BORSU A MAGA VÁRÁVAL, MELYET BORSODNAK HÍVNAK, EGY VÁRMEGYÉVÉ TETTE.”

14

MISKOLC i nfo


ANONYMUS SZERINT Anonymus krónikája szerint a diósgyõri vár története jóval több mint ezer évre nyúlik vissza! Árpád „Geurut” – azaz Gyõrt –, mintegy már létezõ várat adományozott Borsod megye alapítóinak. A történészek szerint valószínûleg öt-hatezer éve is laktak már itt. Nem tudni tehát, kik voltak, akik a népvándorlások tengerében felismerték a késõbbi várdomb védelmi jelentõségét és várat építettek oda. A kutatások szerint azonban annak legfényesebb korszaka Nagy Lajos király nevéhez fûzõdik. Többször is keltezett levelet innen – elõszeretettel vadászott itt, némely évben hónapokat is töltött Diósgyõrben. A vár panoptikumában most is látható olyan jelenet, amely ezt az idõszakot idézi – a király nemesei és lovagjai körében mutatkozik. De e mellett egy lovagi tornát vagy középkori vásári forgatagot idézõ jelenetet és Magyar György legendáját is megelevenítették a kazamatákban felállított viaszfigurák segítségével. Közép-Európa legnépesebb történelmi panoptikuma egész évben látogatható az ódon falak között. Az északkeleti toronyban – amely Nagy Lajos kedvenc kandallós szobája volt –, az 1381-es turini békekötést megörökítõ jelenet látható. A rondellában, a fegyverek és páncélok fejlõdéstörténetét bemutató kiállításon a X. századi normann viseletektõl egészen a Hunyadiak korában készült, fényes lovagi páncélokig a Hencz István páncélverõ mester által készített korhû másolatokat mutatják be. Az északnyugati torony tetejérõl bükki panoráma tárul a látogatók elé, a toronyban vártörténeti kiállítást rendeztek be, melynek különlegessége egy teljes egészében helyreállított XV. századi cserépkályha. Az ötszögletû olaszbástyán álló, mûködõképes ágyút jeles alkalmakkor elsütik, rendszerint ezzel indul a nyári fesztiválszezon a várban. 2010-ben ez május

második szombatján lesz, a már hagyományos Királynék tavasza címû programmal, mely egy fergeteges vigasság. Ez a program – ahogy a többi is – mindig sokakat vonz a festõi környezetbe. SZÍNPAD A VÁRÁROKBAN – A mind növekvõ érdeklõdés újabb technikai fejlesztést kíván a várban – mondják a szervezôk. Így a Diósgyõr-Lillafüred projekt kapcsán a vár rekonstrukciója mellett a várfesztiválok bõvítésére törekszenek oly módon, hogy a várárokba egy ideiglenes, a nyári idõszakban használatos színpadot állítanának

fel az ehhez tartozó, mintegy kétezer-ötszáz látogató elhelyezésére alkalmas nézõtérrel. A mobil színpad és a lelátórendszer nemcsak a vár architektúrájába illõ mozgalmas rendezvények kapcsán tesz jó szolgálatot – így például a hagyományos történelmi várfesztivál idején, amely lovagitorna-bemutatókkal, harci játékokkal, korabeli zenés-táncos produkciókkal, gasztronómiai ínyencségekkel kecsegtet – hanem a várszínházi elõadások idején is. Ilyen például az a zenés-táncos bemutató, melyet az ExperiDance tart majd a várban. A népmûvészetet, hagyományainkat õrzõ Borsodi Fonó zenével, tánccal és a Fügedi Márta Népmûvészeti Egyesület

Bizonyára sokaknak feltûnik, hogy a 2009 nyarán rendezett várjátékok egyik szereplôje Jáksó László, a televízióból és a rádióból is ismert népszerû humorista volt, aki a kép elôterében jobbról egy magasrangú udvari méltóságot testesített meg.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes kulturális-turisztikai magazinja

15


mesterségbemutatóival is elmaradhatatlan programja a nyári szezonnak, amely szeptember második szombatján a Vadas-Boros Napokkal ér majd véget. Az elsõsorban gasztronómiai versenyre épülõ esemény nemcsak a profi szakácsoknak, hanem a háziasszonyoknak és a kedvtelésbõl fakanalat ragadó

baráti társaságoknak is mindig kellemes szórakozás. Akik pedig csak röpke idõtöltésre vágynak a diósgyõri várban, nyáron vasárnaponként interaktív mini vártúra részesei lehetnek, vagy egyszerûen csak ízlelgethetik az évszázados falak árasztotta hangulatot és csodálhatják a Bükk látványát.

Eleven történelem TÖRTÉNELEMTANÁROK MONDJÁK: A VÁRJÁTÉKOK MARADANDÓ NYOMOT HAGYNAK A SZÜLÔKKEL ÉRKEZÔ GYEREKEK FANTÁZIÁJÁBAN, JOBBAN EL TUDJÁK KÉPZELNI, HOGYAN ZAJLOTT AZ ÉLET A KÖZÉPKORI VÁRAKBAN. A diósgyôri vár ugyan nem játszott kiemelkedô szerepet a történelemben, nem dúlta török és nem robbantották föl falait, bástyáit. Így élethû színpadul szolgál ahhoz, hogy nyaranta elfoglalja a kardforgató, lóháton nyargalászó népség. Bemutassák a jelmezes ifjak, mennyire jártasak a nyilazásban, dárdavetésben, sôt azt is, hogyan tették a szépet a csinos lovagok az udvarhölgyeknek a királyi udvarokban. A várárokban sütött ökör és más finomságok pedig arra jók, hogy felidézzük a régmúlt korok ízeit. Ezzel természetesen nem azt akarjuk mondani, hogy a gyerekekben úgy éljen a várban tett kirándulás emléke, mint egy tanóra és még úgy sem, mint egy iskolai kirándulás. A mozgalmas, szép délután végén ugyanis senki sem áll majd a vár kapujában, hogy számon kérje a látottakat. Mindössze azt akartuk elmondani, hogy a diósgyôri bástyák alatt szórakozva is lehet tanulni. És ez nem is csak a gyerekekre vonatkozik, hanem –

16

MISKOLC i nfo

életkortól függetlenül – mindazokra, akik szívesen merítkeznek meg a magyar történelem évszáza-

daiban. Ez a magyarázata annak, hogy a várjátékok egyre népszerûbbek a turisták körében is.


Tourinform Miskolc, 3525 Miskolc, Városház tér 13. Tel.: 46/350-425, 46/348-921 Tel./fax: 46/350-439 E-mail: miskolc@tourinform.hu Web: www.miskolctour.hu Vendégeink eligazodását a Tourinform irodában kapható információkon kívül számos technikai eszköz, térkép, irányjelzõ tábla segíti, melyek a város különbözõ pontjain helyezkednek el. Az iroda szolgáltatásai: Információ-szolgáltatás a belföldi turisztikai kínálatról, elsõsorban Miskolcról és környékérõl, Borsod-Abaúj-Zemplén megyérõl és az Észak-magyarországi régióról Miskolci ajándéktárgyak, turisztikai kiadványok, fotóalbum, Magyar Turizmus Kártya, helyi közlekedési menetjegy értékesítése Idegenvezetés megszervezése, közvetítése Nyitva tartása: Szezonban: június 15. – szeptember 15.: hétfõ – péntek: 9.00 – 18.00, szombat: 9.00 –14.00, vasárnap: zárva. Szezonon kívül: szeptember 15. – június 15.: hétfõ – péntek: 9.00 – 17.00, szombat: 9.00 – 13.00, vasárnap: zárva. Nagyméretû várostérképek: Belváros: Tiszai pályaudvar villamos-végállomás, Búza téri gyalogos aluljáró kijárata, Szerelmesek hídja a Szinva teraszon, Városház téri parkoló Miskolctapolca: Ingyenes nagyparkoló, Aradi sétány Hejõ-híd, Barlangfürdõ felé vezetõ Barabits sétány Diósgyõr: kisvasút Dorottya utcai végállomása, Vár u. és Nagy Lajos király út keresztezõdése

 Lillafüred: Szeleta Hotel bejárata Alsó-Hámorban, kisvasút lillafüredi állomásépülete, lillafüredi nagyparkoló WIFI, WEB-kamera: Jelenleg 2 WIFI pontot üzemeltetünk (Hõsök tere, Szinva terasz), ahol ingyenesen lehet internetezni. Ezen kívül számos vendéglátóhelyen érhetõ el szabad internetezési lehetõség (pl.: Déryné utca, Szinvapark, Miskolc Plaza). Info-touch pult: A városban hat helyen található érintõképernyõs információs pult: Tiszai pályaudvar fogadóterme A lillafüredi Szent István-cseppkõbarlang fogadóépülete A Barlangfürdõ elõcsarnoka Szinva terasz buszmegállója Lézerpont Látványtár Diósgyôri vár fogadóépüle Miskolc hivatalos turisztikai honlapja – www.miskolctour.hu Miskolc város hivatalos turisztikai portálja hat nyelven elérhetõ (magyar, angol, német, orosz, lengyel, szlovák). A portál a város turisztikai lehetõségeinek, történelmének, érdekességeinek bemutatása mellett friss programajánlóval, háromnyelvû programkeresõvel szolgál, valamint online, utcaszintû keresõvel ellátott térkép található rajta.

Kvízjáték Kedves Olvasó! Fejtse meg az alábbi kvízjátékot, és a kérdésekre adott válaszokat legkésõbb 2010. október 15-ig küldje el az alábbi címre: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kulturális és Vendégforgalmi Osztály. 3525 Miskolc, Batthyány u. 1. (Telefon: 46/503-020.) Érdemes játszani, hiszen sok nyereményt sorsolunk ki a helyes megfejtést beküldõk között.

A FÕDÍJ KÉTSZEMÉLYES, KÉTÉJSZAKÁS MEGHÍVÁS A „BARTÓK+…” 2011 MISKOLCI NEMZETKÖZI OPERAFESZTIVÁLRA INGYENES BELÉPÕKKEL (EGY FESZTIVÁLI ELÔADÁS, MÚZEUMOK, ÁLLATKERT, BARLANGFÜRDÕ, STB.) ÉS UTAZÁSI SZELVÉNYEKKEL (VILLAMOS, AUTÓBUSZ, KISVASÚT). A további nyeremények között is mindenki megtalálhatja a kedvére valót: családi meghívások Diósgyõr várának rendezvényeire, a Barlangfürdõbe, az állatkertbe, belépõjegyek a „Bartók+…” Miskolci Nemzetközi Operafesztivál elõadásaira, továbbá albumok, miskolci DVD-k és CD-k.

1.

Hány éves a miskolci Operafesztivál 2010-ben?

2.

Hol áll a város legrégebbi temploma?

3.

Mikor adták át a Kemény Dénes uszodát?

4.

Hol található a Factory Sport Aréna?

a) b) c) d)

Húsz Tizenöt Tíz Kettô

a) b) c) d)

A Búza téren Miskolctapolcán Az Avason Diósgyôrben

a) b) c) d)

2006 2007 2008 2009

a) b) c) d)

A Vasgyárban A belvárosban Perecesen Diósgyôrben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes kulturális-turisztikai magazinja

17


18

MISKOLC i nfo


BELVÁROSI SÉTÁK „Variációk egy témára” Rövid séta idõtartama: 1 óra Hosszú séta idõtartama: 2-2,5 óra Avas-túra idõtartama: 1-1,5 óra Belvárosi templomok, idõtartama: 2 óra RÖVID SÉTA: 1. Szent István tér 2. Erzsébet tér 3. Galéria 4. Mûvészetek Háza 5. Szinva terasz 6. Színház + Déryné utca 7. Hõsök tere + minorita templom 8. Deák tér 9. Kossuth utca HOSSZÚ SÉTA: 1. Szent István tér 2. Zenepalota 3. Avasi templom (+ kilátó) + pincesor 4. Szinva terasz 5. Színház + Déryné utca 6. Zsinagóga 7. Hõsök tere + minorita templom 8. Ortodox templom 9. Deák tér 10. Kakas templom + Kossuth utca 11. Galéria 12. Erzsébet tér 13. Széchenyi-szobor + egy pihenõ (kávészünet) az igények szerint (10 perc) az út során AVAS-TÚRA: 1. Szent István tér 2. Avasi templom 3. Avasi kilátó 4. Avasi pincesor (+ borkóstoló) BELVÁROSI TEMPLOMOK: 1. Avasi templom 2. Mindszenti templom 3. Zsinagóga 4. Minorita templom 5. Kakas templom 6. Ortodox templom 7. Deszkatemplom

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes kulturális-turisztikai magazinja

19


AZ ÉV VENDÉGE MISKOLC-AKCIÓ EGYMÁST AJÁNLJÁK A SZOLGÁLTATÓK KÉT ÉVE JÖTT LÉTRE AZ AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS, AMELY RÉVÉN TÖBB VÁLLALKOZÁS EGYMÁST AJÁNLVA NYÚJT SZOLGÁLTATÁST A MISKOLCRA ÉRKEZÕ VENDÉGEK RÉSZÉRE. ENNEK AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSNEK A GYAKORLATI HASZNÁRÓL KÉRDEZTÜK A CÉGEK VEZETÕIT.

Miskolci Turisztikai Kft. Fridély László, a Barlangfürdôt üzemeltetô Miskolci Turisztikai Kft. ügyvezetõje: – Két éve alakult ki a Barlangfürdõ kapcsolata a Kalandtúra Parkkal, a Balogh-Liget Lovas Klubbal és a Károly Hotellel. Kedvezményt adunk szolgáltatásaink árából azoknak, akik az említett három helyrõl keresnek fel minket. De nem csak a felsorolt vendéglátó, szórakoztató helyekkel van kapcsolatunk, hanem sokkal-sokkal többel, mely nem áll másból, mint hogy indirekt módon egymás szolgáltatásait ajánljuk vendégeinknek. Pontosabban, kitesszük egymás szórólapjait, kiadványait, molinóit, együtt jelenünk meg kiállításokon, bemutatókon, stb. Partnereink viszont kedvezményesen értékesítik telephelyeiken a Barlangfürdõ belépõit, kizárólag a vendégeik számára. Ez visszafelé nem történik meg. Mérhetõ tehát, hogy melyik partnerünktõl hány fürdõvendég érkezik, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy a városba vagy a környékére látogató turisták döntõ többsége már otthon eldönti,

hogy a város elsõ számú vonzerejének számító Barlangfürdõt fel fogja keresni. Czinkné Sztán Anikó ügyvezetõ, Kalandtúra Park: – Az együttmûködés korrekt módon mûködik a bobpályával, a Barlangfürdõvel, a lovardával és még

a Miskolci Állatkerttel is. Ez azt jelenti, hogy elsõsorban ezeket a helyeket javasoljuk a hozzánk látogató vendégeknek, iskolai csoportoknak, csapatépítõ tréningen résztvevõknek, s ezen partnerek szintén javasolják látogatóiknak a Kalandtúra Parkot.

Balogh-Liget Lovas Klub Ifj. Balogh Sándor: – Lovasparkunk, a Balogh-Liget Lovas Klub igyekszik vonzó, sokrétû programot összeállítani vendégeink részére. Népszerûek a lovasversenyek, de egyedi megrendelés alapján vállaljuk baráti, vállalati összejövetelek, sõt esküvõk megszervezését is. Gondoskodunk szállásról, foglalkozunk lovaglásoktatással és még az e tájon õshonos állatok életét is bemutatjuk. Hitvallásunk szerint nagyon fontos, hogy a Miskolcra és környékére pihenni, kikapcsolódni vágyó látogatók minél komplexebb szolgáltatást kapjanak. Együttmûködési megállapodás keretében, aki legalább 3 napot eltölt nálunk, annak személyenként egyszeri belépési lehetõséget biztosítunk a Kalandtúra Parkba, a Barlangfürdõbe, a Károly Hotel wellness részlegébe egy kávéval vagy teával. A partnereinktõl hozzánk érkezõknek mi pedig 10%-os kedvezményt adunk szolgáltatásainkból. Az együttmûködés gyümölcsözõnek mondható. Rendszeresen felkeresnek olyan vendégek, akik az említett három partnerünknél ismertek meg minket és eljönnek hozzánk lovagolni, vagy egyéb szolgáltatást igénybe venni.

20

MISKOLC i nfo


Szendrei pincészet Az Aranykorona Szálloda (Miskolc-Kisavas) az Év vendége akció keretében három csomagajánlattal szolgál. Szendrei Mihály tulajdonos így ajánlja pincészetét: – Miskolc fõbb nevezetességei közül az egyik a belváros közepén található több száz avasi pince. Azonban számos, nagy méretû pince közül – túlzás nélkül mondom – a miénk, a Szendrei pincészet a legnagyobb. Családunk tagjai majd négy évtizede foglalkoznak vendéglátással, szõlészettel, bortermeléssel, aminek eredménye a borversenyeken elért elismerések, illetve a „Sétáló Pince” turisztikai szolgáltatásunk keretében megtekinthetõ hagyományos borospince és borház lett. Ez az egyetlen avasi pince, ahol magas szintû vendéglátás mellett tudnak vendégeink tölgyfahordókból tokaji borokat kóstolni. A turisztikai programokon lehetõség nyílik a pincerendszer Miskolcon és környékén egyedülálló látványának megtekintésére, amit borok, borpárlatok kóstolása tesz harmonikussá. Az esetenként igényelhetõ cigányzene vagy folklórmûsor pedig a hangulati aláfestésrõl gondoskodik. Vendégeink éttermünkbõl indulva fedezhetik fel az Avas-hegy mélyén található vinotékánkat, miközben kiválaszthatják étkezésükhöz a legmegfelelõbb borokat, így a gasztronómiai élvezeteken túl nagyszerû turisztikai élményekben lehet részük. És egy

újdonsággal is szolgálhatunk: a Miskolc város bortrezorjával. A városi közgyûlés döntése alapján a pincészetünkben kialakított bortrezorban ôrzünk a Miskolc

Károly Hotel Határ Béláné szállodaigazgató, Károly Hotel: – Szállodánk a város, de az egész régió egyik legnagyobb, háromcsillagos szállodája, az M30-as autópályától és a Tiszai pályaudvartól 3 percre. A nyolcszintes épület tetejérõl belátható az egész város és a Bükk-hegység keleti vonulatai, a Sajó völgye, az abaúji dombokés a tokaji Kopasz hegy is. 2003 júniusában nyitottuk meg kapuinkat a megye egyik legnagyobb szálláshelyeként, és azóta is teljes kapacitással mûködünk egész évben. Igyekszünk minél szélesebb szolgáltatásokkal állni vendégeink rendelkezésére: wellnessés fitnesz-szolgáltatások, autókölcsönzés, konferenciák, kirándulások, programok szervezése. Mûködésünk évei alatt folya-

matosan szoros kapcsolat alakult ki a város és környéke különbözõ vendéglátóipari, turisztikai, kulturális intézményeivel. Ennek a kapcsolatnak a révén jött létre néhányukkal az az együttmûködés, amely során szívesen ajánljuk partnereink szolgáltatásait, mintegy kölcsönösen kiegészítve egymást. Így még szélesebb kínálatból válogathatnak a Miskolcra érkezõ turisták, és saját vendégeink száma nõ azáltal, hogy egymást reklámozzuk és ajánljuk.

város bora címet elnyert borokból 500-500 palackot. Tudni kell, hogy a pincéhez és az étteremhez motel is társul, ahol kényelmesen megpihenhet a vendég!

Miskolci legendák Ha messzirôl jött vendéget kalauzolok Lillafüredre, sohasem mulasztom el megmutatni neki az út szélén magasodó Molnár-sziklát. Elmondom azt is, hogy onnan föntrôl – ahol most a kereszt áll – vetette magát a mélybe az a boldogtalan ifjú pár, akiket elszakított egymástól a szülôi önkény. Emléküket egy gyönyörû miskolci legenda ôrzi. Van, aki meg is könnyezi a szomorú históriát, könnyfátyolon keresztül pedig nehéz a táj szépségében gyönyörködni. Ezért aztán kedvderítônek megemlítem, hogy ezen az úton ment Lillafüredre a Meseautó címû film csodajárgánya a boldogság felé a párocskával. Miközben szólt az örökzöld dal: „Meseautóban, színezüst erdôk során/ Repülünk a mesék csodaszép kocsiján.” Csorba Piroska és Fedor Vilmos is azok közé tartozik, akik – mint Miskolc szerelmesei –, szívesen idézik, mesélik a város legendáit. Ôk azonban többet is tettek ennél: összegyûjtöttek és írtak 64 múltidézô, érdekes történetet, melybôl egy 350 oldalas könyv lett.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes kulturális-turisztikai magazinja

A kötet elôszava a népszerû író, Müller Péter munkája. Ebbôl idézem: „Manapság a rideg tudomány, a »realista« mûvészet és a tényfeltáró irodalom korában ezt már nem tudjuk –, hogy »jól csak a szívével lát az ember«. Csorba Piroska és Fedor Vilmos a szívével lát. Szeretik Miskolcot. Vagyis ismerik. Ez adja ennek a könyvnek a legnagyobb, a tárgyánál messze-meszsze túlmutató élményét. Valahogy így kellene viszonyulni ahhoz a közösséghez, ahhoz a városhoz, vagy akár kerülethez, ahol élünk. Érdekes módon ezt az élményt legtöbben a honvágyban tapasztaljuk meg. Én pesti vagyok, de hogy mit jelent számomra Pest, csak akkor tudom, amikor huzamos ideig külföldön élek. Amikor megjelenik álmaimban és megjelenik ébren, amikor idegen utcákon, idegen emberek között, idegen világban vagyok – és nem tudok elszakadni, nem a valóságos, hanem a lelkemben élô várostól”. -s-

21


rajta, hogy a vers nyitósora: „Itt ülök csillámló sziklafalon...” melyik közeli hegyoldalon keletkezett. A közvetlen környék feltérképezése után jólesik a kitûnô ebéd (a Palota konyhája mindig is híres volt), rövid pihenôt követôen pedig útnak lehet indulni a Bükk felderítésére. Sokan kérdezik a vendégek közül: honnan kapta dallamos nevét ez a gyönyörû táj? A név eredete 1882-re nyúlik vissza, amikor a Palotaszálló természetesen még nem létezett, de ezen a részen már akkor is nyaralók álltak. A tulajdonosok kérelme alapján született az a miniszteri rendelet, hogy a nyaralótelepet Borsod vármegye fôispánjának lányáról, báró Vay Lilláról nevezzék el Lillafürednek. A hölgy egyébként élete javát külföldön töltötte, ám a Palotaszálló megnyitásán – állítólag – inkognitóban részt vett. Legendásan szép táj ez, mindenkinek azt ajánljuk, hogy egy nyári délutánon evezzen ki a tóra valakivel, és nézze meg a naplemente sugaraiban fürdô szállodát.

Tóparti Palota A HÁMORI TÓ TÜKRÉBEN NÉZI MAGÁT LILLAFÜRED REPREZENTATÍV SZÁLLODÁJA, A PALOTA. EREDETILEG KORMÁNYÜDÜLÔNEK ÉPÜLT 1926 ÉS 1931 KÖZÖTT. SOKÁIG SZOT-ÜDÜLÔKÉNT MÛKÖDÖTT, MOST PEDIG REPREZENTATÍV HOTELKÉNT VÁRJA MISKOLC ÉS A BÜKK VENDÉGEIT. A szálló kiindulópontja a hegyet behálózó turistautaknak. Közel négyszáz fônek nyújt kényelmes szállást, de konferenciák rendezésére is kitûnôen alkalmas. Vendégei dicsérik gyönyörû fekvését, színvonalas szolgáltatásait. A Mátyás étterem különleges ólomüveg ablakain a Trianon után elcsatolt, jelentôsebb magyar városok látképei csodálhatók meg. A magyar filmek között több olyan is akad, amelynek egyik színtere a Palotaszálló és környéke. Ezek közül talán a leghíresebb a Meseautó címû fekete-

22

MISKOLC i nfo

fehér filmalkotás, mely története nagyrészt itt játszódik, vagy Huszárik Zoltán felejthetetlen Szindbád filmje, melyben a Palotaszálló elôterében, a Hámori tó jegén a legendás Latinovits Zoltán korcsolyázik szerelmével. Az épületet övezô függôkertekben sétálgató megcsodálhatja az ország legnagyobb vízesését és vihet egy szál virágot József Attila szobrához. Az egyik legnagyobb magyar költôt e táj ihlette az Óda címû vers megírására, mely a magyar szerelmi líra legbecsesebb alkotásai közé tartozik. El lehet töprengeni


Állatkert CSODÁLATOS ERDEI KÖRNYEZETBEN, SOK LÁTNIVALÓVAL VÁRJA LÁTOGATÓIT AZ 1983 ÓTA MÛKÖDÕ ÉS VADASPARK NÉVEN MEGISMERT MISKOLCI ÁLLATKERT. Írásos feljegyzések bizonyítják, hogy 1355-ben már királyi vadaskert mûködött a Csanyik-völgyben. A lakossági összefogással létrejött állatkertünk a legrégebbi múltra visszatekintõ állattartó hely hazánkban. 21 hektáros gyertyános-tölgyes elegyes erdõben helyezkedik el, mely közvetlenül kapcsolódik a Bükki Nemzeti Parkhoz. A látogató ízelítõt kap itt a Bükk hegység gazdag növényvilágából is. Jelenleg közel 150 állatfaj több mint 700 egyedét mutatják be. Egyaránt láthatók a hazai fauna képviselõi és egzotikus állatfajok: hiúzok, párducok, szurikáták, struccok, szarvasok, majmok, papagájok, medve, tigris. Magyarországon csak itt láthatók kulánok, rhesus-majmok, és a ritkaságszámba menô gereza-pár. Népszerûek a háziállatok is. A fajmegõrzés, természettudományos ismeretterjesztés során arra törekszenek, hogy szórakoztatva neveljék a látogatókat és közben az állatokkal való kapcsolatteremtést is biztosítsák. A „közelebb az állatokhoz, közelebb a természethez” mottót jelzik az új, rácsnélküli kifutók, a testközeli férõhelyek, az élõ állatbemutatók és a látványetetések is.

Pisztrángos Kevés jobb programot tud elképzelni magának az ember, mint azt, hogy egy szép nyári délutánon felkeresi a garadnai pisztrángost, leül a csobogó patak mellé a fák hûvösébe és elfogyaszt egy frissen sült pisztrángot. Utána egy pohár fehér bor esik a legjobban, de ezt csak az kockáztathatja meg, aki nem kocsival, hanem mondjuk a kisvonattal érkezik. A Magyar Királyi Erdôgazdaság alapította a pisztrángtelepet 1932-ben és elsô vezetôjének azt a Vásárhelyi Istvánt nevezték ki, aki Herman Ottónak is közvetlen munkatársa, egyben jó barátja volt. Az ôshonos sebespisztrángot csak itt tenyésztik nagyobb számban Magyarországon és itt tartanak fenn génbank-jelleggel ilyen törzsállományt. A telep tavaiban emellett szivárványos pisztrángot és pataki szajblingot is szaporítanak. Télen csönd honol a pisztrángosban, de karácsony táján, amikor már jó hûvös az idô, hozzálátnak a halak „fejéséhez”, azaz szaporításához. Május elsején aztán ismét kinyit a telep vendéglátásra berendezett része is, és sülhet a hal szeptember 30-ig.

Pele-lak HERMAN OTTÓ, A NAGY TERMÉSZETTUDÓS ÉLETÉNEK JELENTÔS RÉSZÉT LILLAFÜREDEN TÖLTÖTTE. ITT ÉPÍTETT OTTHONT IS MAGÁNAK, A PELE-LAKOT, MELY EMLÉKHÁZKÉNT MÁIG LÁTOGATHATÓ. Azzal a tisztelettel lépik át a látogatók a szerény otthon küszöbét, hogy gazdáját – nem is alaptalanul – polihisztornak tartják. Ha csak kötetben megjelent mûveit vesszük alapul, láthatjuk, milyen sokrétû volt az érdeklôdése, tudományos munkássága. A Természettudományi Társaság megbízásából hatalmas gyûjtômunka után írta meg a Magyarország pókfaunáját, majd a Magyar halászat könyvét. Talán legnépszerûbb mûve A madarak hasznáról és káráról címet viseli. Ô javasolta, hogy minden évben ünnepeljük meg a madarak és fák napját Magyarországon. A Francia Becsületrend kitüntetettje, Miskolcon a múzeum és számos iskola, egyesület viseli a nevét. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes kulturális-turisztikai magazinja

23


Kerékpáron, túrabottal MISKOLC LEGFÔBB VONZEREJE A GYÖNYÖRÛ TERMÉSZETI KÖRNYEZET. NINCS RÁ PONTOS STATISZTIKA, DE AZ IDEGENFORGALMI SZAKEMBEREK EGYHANGÚLAG VALLJÁK: HAZAI ÉS KÜLFÖLDI VENDÉGEINK TÖBBSÉGÉT A TÁJ, A BÜKKI ERDÔKBEN VALÓ TÚRÁZÁS ÉS

– NEM UTOLSÓSORBAN – A VADÁSZAT CSALOGATJA IDE.

Az erdô csendjére, nyugalmára vágyik, aki túrázni indul, de tévedés lenne azt hinni, hogy teljes magányra is. Családi, avagy baráti körben is öröm a gyaloglás. Mert hangoskodni, duhajkodni ugyan nem illik a fák templomában, de beszélgetni nem tilos. Sôt, ha egy olyan csapat verôdik össze, akik között van egy-két „nótafa” is, akkor bizony a fáradtságot is kiveszi a lábból egy jó ritmusú menetinduló. Tûz mellé telepedni, szalonnát sütni csak társaságban jó.

24

MISKOLC i nfo

Vannak olyan baráti társaságok, melyek hosszú évek óta összetartanak s együtt indulnak madárfüttyöt, ôsszel szarvasbôgést hallgatni vagy éppen gombázni. Bicikli nyergében ülve is jól megismerhetjük a város egyedülálló ipari örökségét és a természeti környezetének értékeit. Akik társaságra is vágynak kerekezés közben, azoknak szezonális jelleggel a Magyar Kerékpárosklub és a Zöld Kapcsolat Egyesület szervez kerékpáros városnézéseket. A népszerû program-

sorozatra alkalmanként neves zenészeket, sportolókat és mûvészeket is meghívnak a szervezõk. A programok pontos idõpontjairól a Tourinform Miskolc iroda, valamint a www.kerekparosklub.hu és a www.zoldkapcsolat.hu weboldal ad bõvebb felvilágosítást. Futva, vagy nordic-walking botokkal a kezünkben tempósan haladva, de kényelmesen sétálva is csodás kincsekre bukkanhatunk Miskolcon és környékén. Ehhez a turisztikai térképen túl bátran tanácsot


Miskolcon és környékén kérhetünk a városban mûködõ turista-egyesületektõl. Magyarország legszebb Nyílt túrameghívásokat találunk például a erdei kisvasútja. www.eszaktura.hu oldalon, fiatalos túrákat pedig a Nyáron nyitott kocsikBükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete szervez ban nyújt feledhetetlen rendszeresen (www.bfte.hu). látnivalókat utasainak. Miskolc környékét és a Bükk hegységet sûrûn Tavasztól ôszig kényelszövik át a turistautak, így az egyéni túrázás is mesebbé teszi a kiránkönnyen megoldható. A Bükk méltán nevezetes terdulást, tél elején pedig mészeti értékei mellett gyalogtúrákat tehetünk Mikulásvonatként szolMiskolc olyan kevéssé ismert, helyi jelentõségû végál Lillafüredre befutva. dett természeti értékeihez is, mint a tapolcai Kisköves, a mexikó-völgyi Kõszál-oldal, vagy az Avasi arborétum. A helyi védett értékekrõl Miskolc turisztikai honlapján A túrautak mellett (www.miskolctour.hu/ rengeteg látnivaló is Ajánlatok/Látnivalók/ akad. Érdemes megTermészeti értékeink), vanézni például Galamint a Zöld Akció radnán azt a vasolEgyesület honlapján vasztó kemencét, (www.greenaction.hu) ta„massát”, mely a dilálunk további információósgyôri vasgyártás Télen-nyáron várja utasait a kisvonat. kat és letölthetõ kiadvászületésének örök jelnyokat. Érdemes felképe. Ma már csak elkeresni az Ökológiai Invétve találkozhat a tutézet Alapítványt is, ahol rendszeresen szerveznek rista mész-, illetve faszénégetôkkel, mert ezek a izgalmas környezetvédelmi programokat, illetve mun- szakmák lassan kihalóban vannak. kaidõben a környezeti tanácsadó irodájukban érteÉrdekes látnivalót kínálnak a Lillafüreden lévô barsülhetünk a legfrissebb környezetvédelmi akciókról langok is, az Anna-, Szeleta- és Szent István-barlang. (www. ecolinst.hu). Az utóbbit különleges klímája miatt gyógyászati célokKülönösen a gyerekes családok körében népra is használják. szerû a kisvonat. Miskolc és Garadna között – Íme, két úticél a természet szerelmeseinek: Lillafüredet érintve – a Bükkben kanyarog Lillafüredtõl a zöld jelzésen 40 perc alatt közelíthetõ meg Fehérkõ. 10 perc járásra a zöld jelzésen a

Fehérkõ sziklakilátóhoz érünk, ahonnan Lillafüredet lehet látni 280 méter mélységben. A szikla oldala 42 méter magas függõleges fal, mely hivatalosan engedélyezett hegymászó hely. A környéken sok forrás, pihenõpad, szalonnasütõ, változatos erdõk, szezonban sok gomba és erdei gyümölcs várja a kirándulókat. Újra divat a kerékpár. A Bükk hegység legmagasabban fekvõ települése Bükkszentkereszt. A faluban tartott ménes kedvelt látványosság. Télen szánkóés sípálya vár ránk, ha van hó, lovasszánon is utazhatunk a környéken. A Nagy-sánc, az egykori kelta földvár maradványai Bükkszentlászlóról könnyen megközelíthetõk. A téli sportok kedvelõi a Bükk „tetején”, Bánkúton a felvonóval ellátott pályákon élvezhetik a sízés, szánkózás örömeit. Reméljük, a más tájról érkezett vendég sem veszi zokon, ha most is felhívjuk a figyelmet rá, a Bükk flórája, faunája védett és védendô (mert pótolhatatlan) érték. Védelmet élvez az aprócska gyík, csakúgy, mint a fejünk felett körözô ragadozó madár. Tépni, taposni, mohón, marékszám hátizsákba gyûjteni ma már a hóvirágot sem szabad, nem hogy az olyan ritkaságokat, mint példaul a turbánliliom, leánykökörcsin, piros kígyószisz, nagyezerjófû, fehér madársisak. Legyen útmutatónk Herman Ottó figyelmeztetése: „Az ember nem ura, hanem része a természetnek. Minden ott szép, ahol él és képes saját faja, populációja fenntartására.”

Ha a Bükk tetején vagy annak közelében jár a turista, teljes szépségében bontakozik ki a szeme elôtt a gyönyörû táj.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes kulturális-turisztikai magazinja

25


Kulturális események 2010 SOROZATOK BELVÁROSI ZENEI ESTÉK február 4. – május 4. között havonta egy alkalommal Az ingyenes koncerteken közremûködnek: Várhegyi Éva, Varga Zsuzsa, Fülep Máté, Varga László, Balázs Adrienn, Tóth Anikó és a Fischer Annie-ösztöndíj 2010. évi gyõztesei. Helyszín: Miskolci Galéria Kondor-terme és az Európa Ház COLLEGIUM MUSICUM SOROZAT június 28. – augusztus 2. között hétfõ esténként Orgonaestek hat alkalommal, közremûködnek: Teleki Miklós, Sass Sylvia, Mátyus Gabriella, V. Molnár Judit, Kovács Szilárd, Horgas Eszter, Somogyi-Tóth Dániel, Dés László, Horváth Márton Levente, a Fischer Annie-ösztöndíj 2010. évi gyõztesei, Pálúr János és Szekeres Adrien. Helyszín: avasi református templom

SZINVA TERASZI ESTÉK június 26. – augusztus 14. között szombat esténként Kellemes nyáresti programok a város közösségi terén. Zene – tánc – gasztronómia, népek, nemzetek, kultúrájának megismertetése, városunk kulturális sokszínûségét reprezentáló mûsorok, benne: Nyolc évszázad – Nyolc legenda – diákszínpadok utcaszínházi elõadásai. Miskolc ismert legendáinak feldolgozása. Helyszín: Szinva terasz SZABÓ + MISKOLC800 Hat részbõl álló irodalmi performansz. A miskolci születésû Szabó Lõrinc és nyolc évszázad szerzõinek, mûveinek fiktív találkozói. Helyszín: Szinva terasz, Ifjúsági és Szabadidõ Ház. MISKOLCTAPOLCAI NYÁR 2010 július 1.– augusztus 20.

TÉRZENÉK június 12. – augusztus 7. között, minden péntek délután A Miskolci Bányász Fúvószenekar és az Emõdi Brass Fúvószenekar koncertjei. Helyszín: Szinva terasz MUZSIKÁLÓ UDVAR június 4. és augusztus 24. között péntek estéken Komolyzenei, jazz- és népzenei koncertek. Közremûködnek: Illényi Katica és kisegyüttese, Herczeg Flóra és a Veszelka kommandó, Szvorák Katalin és fúvós barátai, Bacsó Kristóf Jazz Quartet, Odessa Klezmer Band, Bundzik István és jazz együttese, Kék Duna Koncert Szalonzenekar. Helyszín: a Csodamalom Bábszínház udvara JAZZBESZÉD SOROZAT minden hónap második szerdáján Csepregi Gyula szaxofonmûvész „zenélõs talkshow”-ja a hazai jazzélet legismertebb mûvészeivel. Vendégek 2010-ben: Kovács László, Vukán György, ifj. Rátonyi Róbert, Elsa Valle… és a nézõk javaslatai alapján további ismert jazzmûvészek. Információ: www.muveszetekhazamiskolc.hu Helyszín: Mûvészetek Háza KlubSzínpad ÖTÓRAI TEA A MISKOLCI SZALONZENEKARRAL minden hónap utolsó vasárnapján A boldog békeidõket idézõ nyugodt, családi vasárnapok hangulata a Mûvészetek Házában, népszerû és kevésbé ismert melódiák egy csésze finom tea társaságában. Helyszín: Mûvészetek Háza CSEVEGÉS – TALKSHOW havonta egyszer, péntek esténként Kérdez-get Fodor János, aki vallja, hogy a megismerés a kérdésekkel kezdõdik, de sosem fejezõdik be a válaszokkal. A riporter közismert és még nem ismert tehetségektõl azt fogja kérdezni, amit mindig tudni akartunk róluk. Érdekes emberek, meghitt pillanatok és lenyûgözõ produkciók. Helyszín: Mûvészetek Háza

A hazai és külföldi vendégeket, a pihenni vágyó miskolciakat a fürdõvárosi hangulatot idézõ, rendszeresen visszatérõ programok várják minden hétvégén több helyszínen: színházi elõadások az Akropolisz szabadtéri színpadon csütörtök esténként, gyermekszínházi elõadások az Akropolisz szabadtéri színpadon szombat délutánonként, térzene és táncbemutatók a Barlangfürdõ bejáratánál felállított színpadon péntekenként, humorestek a Barlangfürdõben, családi- és gyermekprogramok hétvégi délutánokon a játszótéren, júliusban látványos hajómakett- és egyedi tervezésû (bolondos) vízijármûbemutató, valamint zenés, lampionos vízi kavalkád a csónakázótavon. VÁSÁRÜNNEP áprilistól novemberig minden hónap második vasárnapján reggeltõl estig a Diósgyõri Kézmûves Alkotóház udvarán: kézmûves-bemutatók és foglalkozások, népmûvészeti alkotások, kézmûves és biotermékek vására, hagyományos vásári szórakozás. Népi játszóházak, kézmûves bemutatók: Húsvétváró (március 14., 21., 28.), Adventi napok (november 28., december 5., 12., 19.). A MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR ÜNNEPEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KONCERTJEI Újévi koncert – január 8., 9., 10. Helyszín: Miskolci Nemzeti Színház Húsvéti koncert – március 31. Helyszín: selyemréti templom Halottak napi koncert, Requiem – november 2. Helyszín: selyemréti templom Karácsonyi koncert – december 22. Helyszín: selyemréti templom RÉGISÉGVÁSÁR minden hónap elsõ vasárnapján Helyszín: Városház tér, Széchenyi utca

26

MISKOLC i nfo

Információ: Tourinform Miskolc Telefon (46)350-425 www.miskolc.hu


Kulturális események 2010 PROGRAMOK A VALLÁSKUTATÓ MÛTÁRGYAI Válogatás Bálint Sándor szakrális gyûjteményébõl. január 28. – március 27. Bálint Sándor (1904–1980) szegedi néprajzkutató az egyik utolsó magyar polihisztor. A vallásos néprajz területén végzett munkássága nemzetközi jelentõségû. Hagyatékát, kéziratait, levelezését, ponyvagyûjteményét, szentképanyagát, részben szakrális tárgyi anyagát, bútorokat és könyvtárát a szegedi Móra Ferenc Múzeum 1980-ban megvásárolta az örököstõl. A gyûjtemény szakrális mûtárgyanyagából mutat be bõ válogatást a miskolci kiállítás. Helyszín: Miskolci Galéria Városi Mûvészeti Múzeum, Rákóczi-ház.

XXVII. MISKOLCI NEMZETKÖZI ÁSVÁNYFESZTIVÁL március 5–7. Helyszín: Miskolci Egyetem KLAZZ KONCERT március 13. A sorozat elnevezése a klasszikus és a jazz szavak összevonásából keletkezett, célja pedig, hogy a Miskolci Szimfonikus Zenekar a mûfaji korlátok átlépésével, egy új hangzásvilággal lépjen színre a város közönsége elõtt. Helyszín: a Mûvészetek Háza 36. NEMZETKÖZI FORMÁCIÓS TÁNCFESZTIVÁL MAGYAR BAJNOKSÁG ÉS CSOPORTOS KÛR VERSENY március 20.

KORTÁRS NAP január 31. A Mûvészetek Háza egy napra a Kortárs Mûvészetek Házává változik. Fõszerepben napjaink zenéje, de a Miskolci Szimfonikus Zenekar és a zenekar mûvészeibõl alakult kamaraformációk kortárs zenei koncertjei mellett a kortárs mûvészetek széles spektruma mutatkozik be. Helyszín: a Mûvészetek Háza I. MISKOLCI NEMZETKÖZI VASÚTMODELLEZÕ FESZTIVÁL február 12–14. Szlovák, román és magyar vasútmodellezõ klubok találkozója, óriási terepasztalok, többféle méretezésû, mozgó, pöfögõ modellek, vasúti korszakok megjelenítése. Börze: csere, vásár, tanácsadás Helyszín: Ifjúsági és Szabadidõ Ház KOCSONYABÁL február 6. Helyszíne: Miskolc-Lillafüred, Hunguest Hotel Palota 10. KOCSONYAFESZTIVÁL, AVAGY IDÕUTAZÁS A 800 ÉVES MISKOLCON február 19–21. A 2010. évi 10. jubileumi fesztivál a 800 éves Miskolc szellemi öröksége bemutatásának jegyében egy különleges IDÕUTAZÁS. A Kocsonyafesztivál mára egyedülálló, kiemelkedõ látogatottságú és ismertségû országos rendezvény. Miskolc belvárosában, 53 ezer m2-en, hat belvárosi intézményben várhatóan 200 000 látogató részvételével rendezzük meg a fesztivált. A látványos felvonulások, ételbemutatók mellett gazdag kulturális programmal, különleges hangulattal várja Miskolc belvárosa az érdeklõdõket. Információ: www.kocsonyafesztival.hu

Az ország legjobb formációs tánccsoportjai mérik össze tudásukat standard, latin és csoportos kûr kategóriában. Külföldi meghívottak, egyéni versenyzõk színesítik a rendezvényt, kitekintést nyújtva a tánc különbözõ mûfajaiba is. Helyszín: Miskolc Városi Szabadidõ Központ ÚJ VÁROS ÉPÜL – MISKOLC 1945–1975 Építészeti kiállítás kapcsolódó programokkal, az Iparvágány-projekt negyedik eseménye. április 10–június 6. Helyszín: Miskolci Galéria Városi Mûvészeti Múzeum, Rákóczi-ház. VÁROSJÁRÁS JÁTÉKOS VÁROSISMERET CSALÁDOKNAK, BARÁTI TÁRSASÁGOKNAK, KÖZÖSSÉGEKNEK május 8. Információ: www.muveszetekhazamiskolc.hu Helyszín: Miskolc város MISKOLC VÁROS ÜNNEPE – A NYOLC ÉVSZÁZAD JEGYÉBEN május 11. Ünnepi közgyûlés, kulturális, szórakoztató programok, koncert, tûzijáték. Helyszín: Nemzeti Színház, Szinva terasz, Városház tér ROCKLEGENDÁK A DIÓSGYÕRI VÁRBAN KONCERTSOROZAT május 15. – szeptember 11. között Az 1973-as Rockfesztivál megrendezését követõ idõszaktól Miskolc a mai napig a hazai rockzene fellegvárának számít. A diósgyõri vár különleges helyszínén zajló koncertek a Miskolci Galéria: Emlékeim a beatkorszakról címû kiállításához kapcsolódnak. május 15. Charlie-koncert július 7. Demjén-koncert augusztus 4. Edda mûvek-koncert szeptember 11. Korál-, Deák Bill Blues Band-, P. Mobil-koncert Helyszín: diósgyõri vár

Információ: Tourinform Miskolc Telefon (46)350-425 www.miskolc.hu

27


Kulturális események 2010 KIRÁLYNÉK TAVASZA – RENESZÁNSZ SZEZONNYITÓ május 22-én

REGIONÁLIS NÉPMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁS – ÉSZAK-ALFÖLD június 4. – augusztus 31. Helyszín: Diósgyõri Kézmûves Alkotóház XIV. BORSODI FONÓ NEMZETKÖZI FOLKLÓRFESZTIVÁL június 4–6. A Kárpát-medence népmûvészetét, népzenei világát, táncait, valamint a népzenei alapokon nyugvó világzene legjobb magyar produkcióit mutatja be eredeti módon összegyúrt formában az idei fesztivál. A felsõ várban kialakított fesztiválhelyszínen ízes ételek, egri és tokaji borok, csapolt sörök, valamint koncertek és táncházak várják a közönséget. A kézmûves utcában a Fügedi Márta Népmûvészeti Egyesület kézmûves bemutatóin ismerhetjük meg a kosárfonás, a szövés, a korongozás, a bõrmívesség, vagy a kovácsolás mesterfogásait. Fellépõ zenekarok: Ghymes, EtnoRom, Csík zenekar, Kerekes Band és még sokan mások. Helyszín: diósgyõri vár

Az egész napos tavaszköszöntõ rendezvény a reneszánsz magyarországi virágkorát, Beatrix királyné diósgyõri udvartartását eleveníti meg kosztümös szereplõkkel, zenészekkel, táncosokkal. A hintón érkezõ királyi pár látványos bevonulásával veszi kezdetét az egész napos program, melynek keretében sok bonyodalom után, a közönség segítségével töri meg a királyi pár a sötét átkot, életre kelti a palotát Csipkerózsika-álmából. Végül ünnepel a vár népe, a Hollóének Hungarica együttes, a Pavane zászlóforgatók és a Visegrádi Szent György Lovagrend vitézei szórakoztatják Mátyás és Beatrix udvartartását. Helyszín: diósgyõri vár MESÉS GYERMEKNAPI VÁRJÁTÉKOK CSIPKERÓZSIKA UDVARÁBAN május 28–30. Csipkerózsika klasszikus meséje adja a keretét a gyermeknapi rendezvénynek, felsorakoztatva az álmok, mesék birodalmának összes szereplõjét, a történelmi környezetben. Helyszín: diósgyõri vár

„BARTÓK + EURÓPA 2010” MISKOLCI NEMZETKÖZI OPERAFESZTIVÁL június 9–20. A fesztivál jubiláló programsorozata egy rendkívüli, és a világon szinte egyedülálló elképzelés. Tervezett programja az Európai Unió szinte minden tagállamának kultúrájából ízelítõt kíván bemutatni a zene nyelvén és hangján keresztül. A nyugat-, a kelet-európai és a magyar komolyzenei élet meghatározó társulatai, zenei együttesei és mûvészei mutatják be Európa zenéjének változatosságát – harmóniáján vagy diszharmóniáján keresztül –, amellyel a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál a multikulturális Európa elfogadásának és értésének szimbólumává válhat. A „Bartók + Európa 2010” rendezvénysorozat keretén belül Bartók Béla életmûve mellett számos érdekes európai zeneszerzõt mutatnak be. Az elmúlt évek hagyományainak folytatásaként, a népszerû operák mellett kevésbé ismert és ismeretlen operák is szerepelnek a mûsoron. 2010-ben a tizedik jubileum mellett számos produkcióval ünnepli a fesztivál az Erkel-évet és a nemzeti romantika évét. OPERAMI®! A zene várost épít!

81. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 8. GYERMEKKÖNYVNAPOK június elsõ hete A kortárs magyar irodalom nagy vására a Miskolci Városi Könyvtár szervezésében könyvsátrakkal, dedikáló írókkal, egész napos szórakoztató és irodalmi jellegû mûsorokkal. Helyszíne: Miskolc, Erzsébet tér és a Miskolci Városi Könyvtár fiókkönyvtárai. EMLÉKEIM A BEATKORSZAKRÓL június 19. – szeptember 19. A közeljövõben Miskolcon jön létre a magyar rockmúzeum. A múzeum megalapítása, e jelentõs zene- és mûvelõdéstörténeti kezdeményezés elõkészítéseképpen kerül sor 2010 nyarán Miskolcon kiállítások és koncertek sorára: az emlékezés eseményeire. Egyfelõl az emlékezés helye lesz a kiállítóterem, másfelõl azonban nagyszabású látványosság is a fiataloknak, retróutazás apáknak és fiúknak. És közben végig szól a rock… Helyszín: Miskolci Galéria Városi Mûvészeti Múzeum, Rákóczi-ház MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 19. Kiállítások, élõzene, koktélok egész éjjel a Miskolci Galéria és a Herman Ottó Múzeum kiállítóhelyein és a Mûvészetek Házában. GYERMEK BORSODI FONÓ június 1–4., 7–8. A kiránduló gyermekcsoportok öt különbözõ tematikus helyszínen ismerkedhetnek meg a diósgyõri vár történetével, Északkelet-Magyarország népmûvészetével, népzenéjével és népi hagyományaival. Kézmûves bemutatókat tart a Fügedi Márta Népmûvészeti Egyesület. Délután a Diósgyõri Várfürdõ, a Miskolci Állatkert és Kultúrpark látogatása vagy erdei „kisvonatos” lillafüredi kirándulás szolgálhat az osztálykirándulás kiegészítõ programjaként. Helyszín: diósgyõri vár

28

MISKOLC i nfo

PROMENÁD KONCERT június 24. Miskolci Szimfonikus Zenekar népszerû dallamokból összeállított koncertje a Miskolci Nemzeti Színház nyári színházában. Vezényel: Kovács László. NYÁRI SZÍNHÁZI ELÕADÁSOK július 2., 3., 4., 9., 10., 11. Humoristák Világszövetsége Zenés kabaré-összeállítás két részben „… Micsoda beteg nyavalyás, vén salabakter ez az Európa, nem szégyelli magát mindig siránkozni, panaszkodni! Elég volt a szomorúságból – tessék jókedvûnek lenni! Tessék barátságos arcot vágni! Hahahaha!” – Karinthy Frigyes, Darvas Szilárd, Gábor Andor, Kellér Dezsõ, László Miklós, Molnár Ferenc, Nóti Károly, Szenes Béla, Vadnai László mûveibõl korabeli sanzonok és kuplék felhasználásával szerkesztette és rendezi: Benedek Miklós Helyszín: a Miskolci Nemzeti Színház nyári színháza

Információ: Tourinform Miskolc Telefon (46)350-425 www.miskolc.hu


Kulturális események 2010 XXXI. KALÁKA NEMZETKÖZI FOLKFESZTIVÁL július 8–11. A folkzene iránt érdeklõdõk a mûfaj szinte valamennyi stílusát megtalálják – autentikus népzene, folk-jazz, folk-rock, blues, énekelt vers stb. – a legjelesebb hazai és nemzetközi elõadók tolmácsolásában. Helyszín: a diósgyõri vár és a belvárosi intézmények SZENT BENEDEK-NAPI KAVALKÁD ÉS BIOPIAC EURÓPA VÉDÕSZENTJE TISZTELETÉRE július 10–11. Helyszín: Miskolctapolcán a park sétányain

MISKOLCI KAMARAZENEKARI NYÁR 2010 augusztus 23–29. Információ: www.kamarazene.hu CINEFEST–7. MISKOLCI NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁL szeptember 10–19. Nemzetközi filmes versenyprogram, szakmai konferenciák, workshopok, mesterkurzusok, Michael Powell–Emeric Pressburger Retrospektív, Dargay Attila retrospektív, Magyar filmplakát-kiállítás. Információ: www.cinefest.hu Helyszín: Mûvészetek Háza, Miskolc

XIX. DIÓSGYÕRI VÁRSZÍNHÁZI ESTÉK július 21. – augusztus 17. A Diósgyõri Várszínházi Esték szabadtéri elõadásokkal várja a színházrajongókat. A rangos, idén immár 19. alkalommal megrendezésre kerülõ nyári színházi fesztiválon a Kárpát-medence legjobb magyar darabjaiból kap ízelítõt a közönség. A természetes díszletként is szolgáló ódon várfalak, a szabadtéri színpad fölé tornyosuló bástyák hamisítatlan nyáresti hangulatot biztosítanak a nagyszerû elõadásokhoz. DIÓSGYÕRI VIGASSÁGOK augusztus 7. Középkori vigadalom 4000 vendég részvételével, hagyományos étkek, korabeli hangulat az ódon falak között. Helyszín: diósgyõri vár IV. GYÁRFESZTIVÁL augusztus 6–8. Extrém sport és zenei fesztivál a Factory Aréna területén. www. factoryarena.hu XI. KÖZÉPKORI FORGATAG AVAGY LOVAGI JÁTÉKOK NAGY LAJOS KIRÁLY UDVARÁBAN augusztus 14–15. A középkori fesztivál a vár XIV. századi fénykorát eleveníti fel, azt az idõszakot, amikor Diósgyõr vára Nagy Lajos király kedvenc tartózkodási helye, Zólyom és Buda mellett királyi székhelye volt. A középkori forgatagban kereskedõk, kóbor lovagok, kolduló barátok, kikapós szépasszonyok élik hétköznapjaikat; zenészek, mutatványosok, vásári komédiások harsány világában szorgoskodnak a mesteremberek. A fogadókban, borozókban korabeli pecsenyék, tüzes borok és jóféle seritalok várják a közönséget. A várárokban délelõtt és délután lovagi torna zajlik hazai és külföldi csapatok részvételével. A látványos idõutazás az egész családnak kitûnõ szórakozást ígér! Helyszín: diósgyõri vár

BÜKKI VADAS-BOROS NAPOK – A DIÓSGYÕRI VÁRFESZTIVÁL SZEZONZÁRÓJA szeptember 11–12. A diósgyõri vár egykor az uralkodók kedvelt vadászkastélya volt. A bükki vadászhagyományokat megelevenítve a péntek esti nyitókoncert után szombaton egész nap zajlanak a szezonzáró mulatság programjai. Helyszín: diósgyõri vár IV. FAZOLA NAPOK szeptember 18–19. Az újmassai mûemlék õskohónál megrendezett esemény célja a selmeci hagyományok ápolásán túl, a térségben évszázadokon át mûvelt ipari kultúra történeti értékeinek a bemutatása. Helyszín: Újmassa, Fazola-kohó, Miskolc, Ómassai út „VECZÁN PÁL” XVII. EGYHÁZZENEI KÓRUSTALÁLKOZÓ október 14–17 Miskolc egyházi középiskoláinak kórusai, egyházzenei mûveket elõadó világi kórusok, templomi énekkarok hangversenyei. Helyszín: miskolci templomok KLAZZ KONCERT november 13. Közremûködik a Miskolci Szimfonikus Zenekar, vezényel Kovács László. Helyszín: Mûvészetek Háza VII. VIRÁGZÓ NÉPMÛVÉSZET – KIÁLLÍTÁS, PÁLYÁZAT, KONFERENCIA november 27–28. Helyszín: Diósgyõri Kézmûves Alkotóház

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE augusztus 20. Megemlékezés államalapító királyunkról, az új kenyér megszentelése ökumenikus istentisztelet keretében – szórakoztató vásári kavalkád, gyermek- és felnõtt színpadi programok. Helyszín: diósgyõri vár

„ÜNNEPVÁRÓ” ADVENTTÕL KARÁCSONYIG november 28. – december 19. Az adventi gyertyagyújtások meghitt hangulata, a gyermekeknek szóló csodaváró ünnepi mûsorok a karácsonyi vásárban a mézeskalács-házikónál egész hónapban mindennapos programot biztosítanak a családok számára. Helyszín: Városház tér, belvárosi terek B.Ú.É.K. MISKOLC 2009! december 31. Szilveszteri program a Városház téren.

Információ: Tourinform Miskolc Telefon (46)350-425 www.miskolc.hu

29


Közérdekû információk HIVATAL Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3525 Miskolc, Városház tér 8. Telefon: (06-46)512-700, 512-800 callcenter@miskolcph.hu www.miskolc.hu Kulturális és Vendégforgalmi Osztály 3525 Miskolc, Batthyány Lajos u. 1. Telefon: (06-46)503-020 Fax: (06-46)344-657 kultur@miskolcph.hu KIÁLLÍTÁSOK Herman Ottó Múzeum Képtára Cím: 3529 Miskolc, Görgey Artúr u. 28. Telefon: (06-46)560-170 Nyitva tartás: hétfô kivételével mindennap 10–16 óráig. latogato@hermuz.hu www.hermuz.hu Herman Ottó Múzeum kiállítási épülete

 Színháztörténeti és Színészmúzeum 2010-ben felújítás miatt nyitva áprilistól Cím: 3525 Miskolc, Déryné utca 3. Telefon: (06-46)327-900 Nyitva tartás: szeptember 1-jétôl május 31-ig: vasárnap és hétfô kivételével mindennap 9–17 óráig, június 1-jétôl augusztus 31-ig: hétfô kivételével mindennap 10–18 óráig. miskolci.galeria@chello.hu www.miskolcigaleria.hu Magyar Orthodox Egyházi Gyûjtemény Cím: 3525 Miskolc, Deák Ferenc tér 7. Telefon: (06-46)415-441 Nyitva tartás: április 1-jétôl szeptember 30-ig: kedd–szombat: 10–18 óráig, október 1-jétôl március 31-ig: 10–16 óráig. Csoportok elôjegyzés alapján mindennap látogathatják. Egyetemtörténeti Gyûjtemény és a Selmeci Mûemlékkönyvtár Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros Telefon: (06-46)565-324 Nyitva tartás: hétfô–péntek 10–13 óráig. konyvtar@uni-miskolc.hu www.lib.uni-miskolc.hu

Nyitva tartás: hétfô–péntek 9–18 óráig. szombat 9–14 óráig lezerpont@lezerpont.hu www.nepviseleteink.hu Állandó kiállítások: A Kárpát-medence népviseletei, Optikatörténet, Eltûnô kismesterségek, Erdélyi ásványok, Népszuper 1945–1968, Irodagép-történelem, orosz bronz ikonok a XVIII.–XIX. századból.

 Kemény Dénes Városi Sportuszoda Cím: 3515 Miskolc, Egyetem út 2. Nyitvatartás: hétköznap 6–22 óráig, hétvégén 8–20 óráig Tel.: (46)560-454 Fax: (46)560-455 www.misisport.hu

 Bányászati Gyûjtemény Levelezési cím: 3531 Gyõri kapu 21. mikerobb@t-online.hu Egyéni bejelentkezés után látogatható: 06-30-935-0789 Gácsi József

 Szent István-cseppkôbarlang Cím: 3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány Telefon: (06-46)334-130 Nyitva tartás: április 1-jétôl szeptember 30-ig: naponta 9–17 óráig, október 1-jétôl március 31-ig: naponta 9–14 óráig. Az utolsó túra a zárás elôtt 1 órával indul! www.bnpi.hu

STRANDOK, FÜRDÔK Barlangfürdô**** Cím: 3519 Miskolctapolca, Pazár István sétány 1. Telefon: (06-46)560-030 Nyitva tartás: szeptember 1-jétôl május 31-ig: 9–18 óráig, június 1-jétôl augusztus 31-ig: 9–19 óráig. info@barlangfurdo.hu www.barlangfurdo.hu

 Diósgyôri vár Cím: 3534 Miskolc, Vár u. 24. Telefon: (06-46)533-355 Nyitva tartás: május 1-jétôl szeptember 30-ig: 9–18 óráig, október 1-jétôl április 30-ig: 9–17 óráig. Állandó kiállítások: vártörténeti kiállítás, fegyver- és páncélgyûjtemény-kiállítás, Kelet-Európa legnagyobb történelmi panoptikuma. www.diosgyorivar.hu

Cím: 3530 Miskolc, Papszer 1. Telefon: (06-46)346-875 Nyitva tartás: hétfô kivételével mindennap 10–16 óráig. latogato@hermuz.hu www.hermuz.hu Miskolci Galéria Cím: 3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc u. 2. Telefon: (06-46)500-680 Nyitva tartás: szeptember 1-jétôl május 31-ig: vasárnap és hétfô kivételével mindennap 9–17 óráig, június 1-jétôl augusztus 31-ig: hétfô kivételével mindennap 10–18 óráig. miskolci.galeria@chello.hu www.miskolcigaleria.hu Feledy-ház Cím: 3525 Miskolc, Deák Ferenc tér 3. Telefon: (06-46)355-472 Nyitva tartás: szeptember 1-jétôl május 31-ig: vasárnap és hétfô kivételével mindennap 9–17 óráig, június 1-jétôl augusztus 31-ig: vasárnap és hétfô kivételével mindennap 10–18 óráig. miskolci.galeria@chello.hu www.miskolcigaleria.hu

30

MISKOLC i nfo

 Diósgyôri Papírgyár Papíripari Múzeum Cím: 3535 Miskolc, Hegyalja út 203/1. Telefon: (06-46)530-824 Nyitva tartás: hétfô–péntek: 10–14 óráig dipa@dipa.hu www.dipa.hu Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeuma Cím: 3517 Miskolc-Felsôhámor, Palota u. 22. Telefon: (06-46)379-375 Nyitva tartás: kedd–vasárnap 9–17 óráig. kohmuz@kohmuz.t-online.hu www.kohmuz.t-online.hu Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum Massa Múzeuma Cím: 3517 Miskolc-Újmassa, Ómassai út Telefon: (06-46)370-864 Nyitva tartás: április 20-tól október 20-ig, kedd–vasárnap: 9–17 óráig. kohmuz@kohmuz.t-online.hu www.kohmuz.t-online.hu Lézerpont Látványtár Cím: 3531 Miskolc, Gyôri kapu 57. Telefon: (06-46)428-112, 428-111

BARLANGOK

 Anna-mésztufabarlang Telefon: (06-46)334-130 Nyitva tartás: április 1-jétôl szeptember 30-ig, naponta 10–16 óráig. www.bnpi.hu Selyemréti Strandfürdô Cím: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 58. Telefon: (06-46)411-399 Nyitva tartás: június 15-tôl augusztus 31-ig: 6–19 óráig, (pénztár 8–18-ig), szeptember 1-jétôl június 14-ig: 6–18 óráig, (pénztár 8–17-ig). Szauna: 10–21 óráig Diósgyôri Várfürdô Cím: 3534 Miskolc, Haller György u. 1. Telefon: (06-46) 530-292, 530-293 Nyitva tartás: június 1-jétôl augusztus 31-ig: hétfô–péntek: 9–18 óráig, szombat–vasárnap: 9–19 óráig. adymuvhaz@chello.hu www.adymuvhaz.hu Miskolc Városi Szabadidôközpont – Uszoda Cím: 3534 Miskolc, Andrássy Gyula u. 63. Telefon: (06-46)379-512 Nyitva tartás: hétfô–péntek, vasárnap: 6–16.30 óráig, (pénztár 6–16), szombat: 6–12 óráig, (pénztár 6–11). www.miskolcivsz.hu

KISVASÚT ÉSZAKERDÔ Zrt. Lillafüredi Állami Erdei Vasút Cím: Üzemigazgatóság, 3535 Miskolc, Erdész u. 24. Tel.: (06-46)530-593, (06-30)488-7528 Diósgyôri indulóállomás: 3534 Miskolc, Dorottya u. 1. Tel.: 06-30-488-7527


Lillafüredi állomás: Tel.: 06-30-488-7529 miskolc.laev@eszakerdo.hu www.eszakerdo.hu, www.laev.hu A kisvonat 2010 áprilisáig csak egyedi kérésre üzemel. MISKOLCI ÁLLATKERT ÉS KULTÚRPARK

http://oroszkuti-lovastanya. internettudakozo.hu FALLABDA Fontana Szórakoztató Központ Cím: 3534 Miskolc, Andrássy Gyula u. 94. Telefon: (06-46)532-093, 532-094 fontanamiskolc@t-online.hu www.fontanamiskolc.hu

 Fontana Szórakoztató Központ Cím: 3534 Miskolc, Andrássy Gyula u. 94. Telefon: (06-46)532-094. 532-093 fontanamiskolc@t-online.hu www.fontanamiskolc.hu SZÍNHÁZ

 Tourinform Miskolc Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 13. Telefon: (06-46)350-425 Fax: (06-46)350-439 miskolc@tourinform.hu www.miskolc.hu Tourinform B.-A.-Z. megye 3530 Miskolc, Mindszent tér 1. Tel.: (06-46)508-773 Fax: (06-46)508-772 www.baztour.hu www.borsod-mourinform.hu

TENISZ Miskolci Egyetem Sportközpont Cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros Telefon: (06-46)565-248, (06-46)565111/2292, 06-30-532-7738 www.uni-miskolc.hu

 Miskolci Állatkert és Kultúrpark Cím: 3535 Miskolc-Csanyikvölgy Telefon: (06-46)332-121 info@miskolczoo.hu www.miskolczoo.hu Nyitva tartás: október 5-tôl március 14-ig: mindennap 9–16 óráig, március 15-tôl október 4-ig: hétköznap 9–18 óráig, hétvégén és ünnepnap 9–19 óráig.

LOVAGLÁS Balogh-Liget Lovas Klub Cím: 3711 Szirmabesenyô, Királyhegy Telefon: (06-46)712-899, 06-30-303-6340 baloghliget@proxynet.hu www.baloghliget.hu Levelezési cím: 3529 Miskolc, Görgey u. 12. Oroszkúti Lovastanya Cím: 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth Lajos u. 43. Telefon: 06-30-309-4503, (06-46)390-191 lovasbarsi@freemail.hu

 Miskolci Nemzeti Színház Cím: 3525 Miskolc, Déryné u. 1. Jegyiroda: Miskolc, Széchenyi István út 23. Telefon: (06-46)516-735 jegyiroda@mnsz.eu, nezoilevelek@mnsz.eu www.mnsz.eu

TÖMEGKÖZLEKEDÉS Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Telefon: (06-46)514-900 E-mail: mail@mvkrt.hu Közönségszolgálati iroda: iroda@mvkrt.hu www.mvkzrt.hu

 Csodamalom Bábszínház Cím: 3525 Miskolc, Kossuth Lajos u. 11. Telefon: (06-46)502-665, (06-46)502-666 info@csodamalom.hu, www.csodamalom.hu

LILLAFÜREDI PISZTRÁNGTELEP Lillafüredi Pisztrángtelep Cím: 3517 Miskolc-Lillafüred, Garadna-völgy Telefon: (06-46)370-922 Nyitva tartás, erdei halsütöde: május 1-jétôl szeptember 30-ig, szerda–vasárnap 11–17 óráig (a pisztráng helyben fogyasztható). Telep: május 1-jétôl szeptember 30-ig: szerda–vasárnap: 8–17 óráig, október 1-jétôl április 30-ig: kedd–péntek 8–15 óráig, vasárnap, hétfô zárva (friss és füstölt pisztráng vásárolható). hoitsy@t-online.hu www.pisztrangtelep.fw.hu

 Borsod Megyei Repülô Klub (repülôtér) Cím: 3526 Miskolc, Repülôtéri út 7. Telefon: (06-46)509-808 titkar@lhmc.hu, elnok@lhmc.hu www.lhmc.hu INFORMÁCIÓS PONTOK

 Hungária Panzió Cím: 3519 Miskolctapolca, Csabai u. 7. Telefon: (06-46)432-884 Nyitva tartás: 9–21 óráig hungariapanzio@freemail.hu www.hungariapanzio.hu

 Szent Ferenc Kórház Tenisz Klub Cím: 3529 Miskolc, Csabai kapu 42. Telefon: (06-46)555-878; (06-46)786715, 06-20-591-0065 szentferenckorhaz.teniszklub@chello.hu www.szentferenctk.extra.hu

SÉTAREPÜLÉS, SÁRKÁNYREPÜLÉS

MOZI

 Junior Sport Klub Cím: 3731 Miskolc, Aba u. 37. Telefon: 06-30-912-0604, 06-20-911-7751 juniorteniszclub@eoldal.hu www.juniorteniszclub.eoldal.hu

 Mûvészetek Háza Miskolc – Art Mozi Cím: 3525 Miskolc, Rákóczi Ferenc u. 5. Jegypénztár: hétfô–vasárnap 15–20 óráig Telefon: (06-46)507-573 info@muveszetekhazamiskolc.hu www.muveszetekhazamiskolc.hu

TAXIK City Taxi: (06-46)416-416 Fortuna–DH Taxi: (06-46)323-323, (06-46)322-222 Hello Taxi: (06-46)333-444 Nonstop Taxi: (06-46)355-555

BOWLING

 Szinvapark Bevásárlóközpont Cím: 3527 Miskolc, Bajcsy Zs. út 2–4. Telefon: (06-46)502-306 szinvapark@enternet.hu www.szinvapark.hu

MÁV-START ZRT. MÁV Direkt Telefon: (06-40)494-949 informacio@mav-start.hu www.mav-start.hu www.elvira.hu

 Pünkösdhegyi Teniszcentrum Cím: 3518 Miskolc, Pünkösdhegy u. Telefon: (06-46)401-324

 Miskolc Plaza Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli István u. 2–6. Telefon: (06-46)503-000, 504-000 miskolcplaza@segece.hu www.miskolcplaza.net

 Borsod Volán Zrt. Telefon: (06-46)340-288 (menetrend-információ) ugyfelszolgalat@borsodvolan.hu www.borsodvolan.hu

HASZNOS INFORMÁCIÓK Cinema City – Miskolc Plaza Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli István u. 2–6. jegypénztár: hétfô–péntek 12.30-tól szombat–vasárnap 10.30-tól Telefon: (06-46)416-661 www.cinemacity.hu

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes kulturális-turisztikai magazinja

Mentôk: Tûzoltók: Rendôrség: Segélyhívó: Matáv belföldi tudakozó: Matáv Tudakozó Plusz: Matáv nemzetközi tudakozó: Autóklub segélyhívó:

104 105 107 112 198 197 199 188

31


Varázslatos karsztvidék Az Aggteleki Nemzeti Park ismertségét elsõsorban a Baradla-barlangnak köszönheti. Területén megközelítõleg még további 300 barlang található, melyek a Szlovákkarszt barlangjaival együtt 1995-ben felkerültek az UNESCO Világörökség Listájára. A barlangokon kívül az Aggteleki Nemzeti Park kincsei közé tartozik a változatos domborzat, valamint számos ritka és védett növény- és állatfaj is. A nemzeti park értékeinek, munkájának bemutatását a Jósvafõn található Kúria Oktatóközpont végzi. A Gömör-Tornai Hagyományõrzõ és Mûvészeti Napok kulturális, hagyományõrzõ és zenei rendezvényei a kikapcsolódást keresõ látogatók számára biztosítanak felejthetetlen élményeket. A nyár kiemelkedõ eseménye a júliusban immár 10. alkalommal megrendezésre kerülõ Gömör-Tornai Fesztivál, melynek keretén belül 11 napon keresztül 18 település mutatkozik be népi hagyományõrzõ programok és változatos zenei mûfajokat felvonultató koncertek révén. A sportokat, túrákat kedvelõk számára gyalogtúrák, kerékpártúrák, lovas programok és barlangtúrák biztosítanak egész évben kikapcsolódási lehetõségeket. További információ, bejelentkezés: TOURINFORM-Aggtelek 3759 Baradla-oldal 3. Tel./fax: 48/503-000 aggtelek@tourinform.hu www.anp.hu, www.kuriaoktatokozpont.hu, www.huculmenes.hu

Diósgyôri Várkert Panzió*** és Étterem 3535 Miskolc, Tapolcarét 2/a Tel.: 46/532-247, 46/532-278 Fax: 46/532-278, 46/532-279 E-mail: info@diosgyorivarkert.hu www.diosgyorivarkert.hu A diósgyôri vár közvetlen közelében, zöldövezeti környezetben, színvonalas étteremmel és fürdôszobás, telefonnal, minibárral és színes tv-vel felszerelt szobáinkkal várjuk kedves vendégeinket! Szolgáltatásaink: szauna, parkoló, különterem, internetcsatlakozási lehetôség ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK! RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉT ÉS LEBONYOLÍTÁSÁT VÁLLALJUK!

FEDEZZE FEL A CSODÁLATOS ZEMPLÉNT ÉS TOKAJ-HEGYALJA TITKAIT!

Sissy Kávéház és Étterem

 Étterem és kávézó a Szirmay-teremben Damasztos ebédlõ a Hollóházi teremben Szalon, avagy szivarszoba Lakosztályok (Aszú, Furmint, Muskotály és Hárslevelû) Kétágyas szállodai szobák a szomszédos Bártfay Udvarházban 500 éves pince és kandallós kóstolóterem Borkóstoló programok, bortúrák, bormenük és borvacsorák Borok és falatok Gasztrofilozófia Szirmay-vinotéka Muzeális borok „Papok bora” Szuvenír, Szerencsi csoki és borbon Mûemlékséta

3529 Miskolc, Görgey Artúr út 28. Herman Ottó Múzeum épületében Nyitva tartás: hétfőtől szombatig: 9–21 óráig és vasárnap 9–20 óráig ESKÜVŐK, BALLAGÁSOK, SZÜLETÉSNAPOK, CÉGES RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSÁT VÁLLALJUK! Étkezzen nálunk: napi menü 650 Ft-tól, Sissy-korabeli ételek Ált. információk: 06-30/335-03-35, Rendezvényszervezés: 06-70/614-43-86 Menürendelés: 06-30/348-79-23, www.sissykavezo.hu

32

MISKOLC i nfo

Oroszlános Borvendéglõ, Borház és Vendégfogadó az egykori Szirmay-kúriában H-3907 Tállya, Rákóczi út 23. Telefon/foglalás: +36-47/598-888 http://www.oroszlanos.hu


Magas a vércukorszintje?

Gyuri bácsi ezt ajánlja! Diabess teakeverék

Györgytea A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen tesztelt, az Országos Gyógyszerészeti Intézet által törzskönyvezett

gyógyhatású termék.

PHARMAHERB KFT. (1) 269-3359 (46) 390-278 www.gyorgytea.hu A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét.

Weidlich-udvar, Miskolc, Széchenyi u. 19. Tel.: 46/428-134 Több mint 100-féle teakülönlegesség a világ minden tájáról, helyben fogyasztásra és elvitelre is! Teázási kellékek, teasütemények. Nyitva: Hétfô–csütörtök 10–21 óra Péntek 10–22 óra Szombat 12–22 óra

H o t e l P a n n o n i a***

Szeretettel várja Önt és kedves családját a történelmi belváros háromcsillagos szállodája, a Hotel Pannonia. Megújult étteremmel, légkondicionált, igényesen berendezett szobákkal és amerikai konyhás apartmanokkal szolgálja vendégei kényelmét. 2 konferenciaterem, internetszolgáltatás, Adelino Club Étterem, zárt garázs, szauna.

3525 Miskolc, Kossuth u. 2. Tel.: 46/504-980, 504-982. Fax: 46/504-984 E-mail: hotelpannonia@chello.hu www.hotelpannonia-miskolc.hu

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes kulturális-turisztikai magazinja

33


A festői környezetben elhelyezkedő Miskolc-tapolcai Barlangfürdő**** az év minden napján várja a fürdővendégeket. A Bükk hegység vize által évszázadok alatt kivájt karsztbarlangi járatokban kialakított fürdőtermekben 30-35 C°-os forrásvíz és víz alatti élményelemek gondoskodnak a különleges kikapcsolódásról. A nyári szezonban, igazi beachhangulatban, több mint 2 ezer négyzetméter napozóterület, valamint további 3 felnőtt- és 3 gyermekmedence áll a strandolni vágyók rendelkezésére. A fürdőben ajándékbolt, étterem egészíti ki a kényelmet. A szaunaparkban a finn, az infra-, a gőzkabinok és a szoláriumok között választhat a vendég. A fürdő mellett üzemelő Aqua Terápia széles választékskálával gondoskodik a fizioterápiás kezelésekről és wellness-szolgáltatásokról. A fürdő területén lehetőség nyílik rendezvények, esküvők, zártkörű összejövetelek vagy kulturális események lebonyolítására is! A belépőjegy fizethető üdülési csekkel, Hungary Carddal, de bankkártyával is. Az egészségpénztárak számára számlát állítunk ki.

34

MISKOLC i nfo

Üzemeltető: Miskolci Turisztikai Kft. 3519 Miskolc, Pazár sétány 1. Telefon: +36-46-560-030 Web: www.barlangfurdo.hu;www. hungarycum.hu e-mail: info@barlangfurdo.hu


Profile for Miskolc KVO

Miskolc Info 2010  

Miskolc Ingyenes Kulturális- és Turisztikai Magazinja, beszerezhető a Tourinform irodákban országszerte.

Miskolc Info 2010  

Miskolc Ingyenes Kulturális- és Turisztikai Magazinja, beszerezhető a Tourinform irodákban országszerte.

Profile for kako
Advertisement