Page 1


Miškolc je samostatný už sto rokov ROZHOVOR SO SÁNDOROM KÁLIM, PRIMÁTOROM MESTA turizmu neatraktívne, neposkytuje žiadnu krásu a ani zaujímavosti. To ale v skutočnosti nikdy nebolo pravdou. No aj tak bolo veľmi ťažké presvedčiť tvorcov verejnej mienky o tom, že dnes nás už právom nazývajú mestom kultúry, ponúkajúcim kultúrne a pohostinské služby európskej úrovne.

 V roku 2009 mesto oslávi pekné okrúhle výročie, pred sto rokmi získalo samostatnosť. Čo to pre nás dnes znamená? – Na starom a na „vynovenom” erbe mesta, ktorý používame od roku 1991 sú uvedené dva dátumy (1907 a 1909). Prvý dátum uvádza rok predloženia návrhu a schválenia zákona parlamentom, ako „Zákon číslo LI. z roku 1907, o udelení mestských práv Miškolcu, mestu s vlastným štatútom”. Miškolc teda mohol od decembra 1907 využívať práva prináležiace mestám s vlastným štatútom. Podľa zákona dostali župa a mesto jeden rok na mimosúdne urovnanie spoločných záležitostí. Po tomto urovnaní, od prvého januára 1909, vstúpila samostatnosť do platnosti už aj v praxi. Na to poukazuje druhý dátum, kedy bola vydaná aj kráľovská nadačná listina. Kráľovský diplom, vydaný v roku 1909, obsahuje aj doložku, ktorú vypracoval gróf Aladár Zichy, kráľov personálny minister. Jej dátumom je 11 deň mesiaca Turíc. Miškolc si teda zvolil tento dátum a preto od roku 1993 oslavujeme 11 máj

ako „deň mesta”. Čo znamená v súčasnosti pre nás samostatnosť získaná pred 100 rokmi? Predovšetkým to, že sme mohli vystúpiť z pozadia župy a sami rozhodovať v každej dôležitej otázke týkajúcej sa rozvoja mesta. Napríklad o tom, že po stroskotaní ťažkého priemyslu, sme sa zamerali na rozvoj kultúry a vzdelávania. Sú aj takí, ktorí spochybňujú slogan „Kultúra buduje mesto”. – Nerobia dobre. Po stroskotaní ťažkého priemyslu, boli sme nútení nájsť to, pre aký spoločný cieľ budú ľudia ochotní zjednotiť sa, čo nám pomôže v tom, aby sme boli schopní vyšplhať sa von z priepasti. Operný festival, Zimný festival, výzdoba centra, nevídaný rozvoj univerzity, rozšírenie Jaskynných kúpeľov, to všetko slúži tomuto účelu. Nasleduje potom Avas, Tapolca a Lillafüred. Popri tom všetkom,

samozrejme aj modernizácia električkovej dopravy. Vyzerá, že vynaloženú snahu je cítiť už aj za hranicami mesta. Zlepšil sa náš celkový obraz. – Áno, na základe výskumov a hodnotení Observer sme získali ocenenie „Maďarské mesto s najlepším celkovým obrazom”. Je to pekné ocenenie. Ale aspoň tak isto sa tešíme, ak takéto dôležité zmeny pocítia obyvatelia mesta a jeho domáci aj zahraniční návštevníci ay. Nedávno som dostal list od jednej panej z Budapešti. Po prvýkrát tu trávila časť svojej dovolenky a cítila sa u nás veľmi dobre. Od kedy sa vrátila späť do Budapešti, neustále nabáda členov rodiny a známych, aby ju nasledovali a aj oni sami si pre seba objavili mesto Miškolc. V minulosti nás vždy považovali za mesto, ktoré je z hľadiska

– Vtedy príde človeku vždy na um, že aj napriek vynaloženému úsiliu a priaznivým zmenám sme nezískali titul Európske hlavné mesto kultúry, aj keď sme sa do tejto súťaže prihlásili a dlho vyzeralo, že naša prihláška je neporaziteľná. – Dnes už nemá význam nad tým smútiť, radšej sa snažíme prísť na to, prečo nás mohlo mesto Pécs predbehnúť. Želáme im veľa úspechov a radšej sa zaoberáme tým, ako by bolo možné túto „porážku” premeniť v náš prospech. Súťaž však bola dobrá na to, aby sme zvážili naše hodnoty a uvedomili si, že Miškolc nestojí v hierarchii o nič nižšie, ako ostatné maďarské veľkomestá. Na to poukazuje aj náš titul „Maďarské mesto kultúry”. Avšak naše hodnoty sa stanú pre tunajších obyvateľov a návštevníkov skutočne príťažlivými až vtedy, ak budeme schopní tieto danosti zúročiť. Ak z roka na rok k nám privíta čoraz viac turistov a mladí absolventi univerzít a kvalifikovaní robotníci si budú svoju budúcnosť predstavovať práve tu. Začína sa tu vytvárať jeden miestny zvyk: zamilované páry a mladí manželia zavesia zámok na zábradlie mosta Szinva-híd. To symbolizuje gesto, že sú sem pripútaní a je vylúčené, že by niekedy opustili jeden druhého alebo svoje mesto. (Na našom zábere kyticou kvetov pozdravuje Sándor Káli akademickú sochárku Évu Varga, autorku sochy Endreho Latabára. Socha legendárneho riaditeľa divadla a zakladateľa dynastie, stojí na dvore Národného divadla v Miškolci.)

MISKOLC info Vydané: z poverenia Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (samosprávneho úradu župného mesta Miškolc) Zodpovedný vydavateľ: Vilmos Fedor, zástupca primátora Redaktor: Bekes Dezsõ Predpríprava tlače: Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. Tlač: Szocio Produkt Kft. Foto: Halmai László, Juhász Ákos, Dobrik Rezsô Fotoarchívy: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Diósgyõri Ady Endre Kulturális és Szabadidõ Központ, Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft., Ifjúsági és Szabadidõ Központ. Informácie: Tourinform Miskolc, Városház tér 13. Telefón: +36-46/350-425 e-mail: miskolc@tourinform.hu http: www.miskolctour.hu www.miskolc.hu


Prechádzka centrom s viacerými tvárami

 Centrum Miškolca sa v posledných rokoch rozrástlo o nové námestia, uličky patriace do pešej zóny, sochy a parky. Tieto pekné miesta doslova priťahujú miestnych obyvateľov a návštevníkov, aby sa nimi prešli, poobzerali sa tu a oddýchli si. Počas letného Operného festivalu a Zimného festivalu huspeniny sú tieto uličky doslova preplnené a to aj preto, lebo pri takýchto príležitostiach vyjdú s ponúkaným tovarom do ulíc aj ľudoví remeselníci, predavači rôznych pečených pochúťok, cukríkov a suvenírov a svoj tovar hlasne ponúkajú. Aj v minulosti bolo v ulici Déryné, resp. na Hlavnej ulici niekoľko záhradných reštaurácií a pohostinstiev, no v súčasnosti tu už od jari až do jesene nájdeme nespočetne veľa náladových kaviarničiek a pivární. Počas príjemných letných večerov, sotva sa nájde voľné miesto pri drobných stolíkoch. Takéto posedenia pri pive alebo káve, tiahnuce sa až do neskorej noci sú vhodné aj na to, aby si návštevníci mesta dohodli program na nasledujúce dni, lebo je medzi nimi čoraz viac aj tých, ktorí k nám zavítajú na dlhšie a nielen na jednu konkrétnu akciu, napríklad na niektoré z operných predstavení. Veď ich tu čaká hrad, na zážitky bohaté hradné hry, Lillafüred, Miskolctapolca a ešte niečo, čo naozaj skoro každý ocení najviac: prekrásna príroda v okolí, Bukové hory. Do zajtrajšieho pokračovania programu zostáva ešte veľa času na to, aby sa turista v rámci príjemnej prechádzky dostal do niektorej z avašských pivníc alebo pohostinstiev. Nájdu sa tu aj také, v ktorých možno prechádzku začínajúcu sa v centre mesta ukončiť pri pravej cigánskej muzike.

Bezplatný kultúrno-turistický magazín samosprávy župného mesta Miškolc

3


Cestovná truhlica Árpáda Latabára RELIKVIE DIVADELNÍKOV NA PRAVEKOM POZEMKU V skupine budov, kde bolo prvé kamenné divadlo hrané v maďarčine, je od roku 1996 múzeum histórie divadelného umenia a herectva. Na pamätnom mieste zosnulých miškolcských divadelníkov, predstavuje stála expozícia s názvom „Hold Thálii” históriu miškolcského divadelníctva od čias kočovných umelcov, až po jubilejný rok 2003. Poslednou novinkou je cestovná truhlica Árpáda Latabára. Osobná relikvia, ktorá precestovala polovicu sveta a dnes členov dynastie pripomína už len medzi stenami múzea, no s takými vzácnymi spomienkami, ako sú scenár Čardášovej princeznej, z ktorého sa učili svoje úlohy Boniho, Rezsõ a Kálmán Latabárovci. Uchováva sa tu pamiatka takých umelcov, ako boli Róza Déryné Széppataky, Károly Megyery, Kálmán Szerdahelyi. Tu môžeme vidieť aj zrekonštruovanú kópiu starého plachtového vozu; v roku 1815 prišli na takomto voze maďarskí divadelníci z Pešti do Miškolca.

Prvá výstavná sieň na poschodí je venovaná pamiatke otvorenia druhého kamenného divadla v roku 1857 a pri nasledujúcom roku, divadelné relikvie Györgya Telepiho pripomínajú hrdinské časy Gábora Egressyho a Rózy Laborfalvi. Vedľa tabla divadelnej spoločnosti riaditeľa Lajosa Palágyiho, vidíme hviezdy skupiny vedenej Gézom Sebestyénom a neskôr v rokoch 1921–1939, jeho bratom Mihályom – Máriu Mezei, Manyi Kis,

Názorná zbierka Na jar v roku 2008 bola v sálach štúdia Lézerpont otvorená výstava zberateľa Györgya Barnu. Na obrázku vidíme časť expozície ľudových krojov. Medzi vystavenými krojmi sa nachádza 173 kompletných a ďalších 176 odevov bez ozdoby hlavy a topánok. Zberateľská zanietenosť Györgya Barnu však zaberá ešte oveľa širší tematický okruh. Okrem iného tu vidíme aj osobitnú výstavu s názvom „Strácajúce sa remeslá” a zbierku predstavujúcu charakteristické predmety používané v päťdesiatych rokoch.

4

MISKOLC info

Lili Neményi, Máriu Sulyok, Tivadara Bilicsi. Vo veľkej sieni je predstavené polstoročie trvajúce obdobie znárodneného divadla. Návštevníkov tu čakajú zaujímavosti ako projekt Gábora Agárdyho na modernizáciu nápovednej búdky alebo kresby herca Alajosa Feketeho zobrazujúce divadelné pracovné súťaženie v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Spomedzi pamiatok miestnych hviezd sa oplatí pozrieť si kostýmy Évy Máthé alebo husle Istvána Ábraháma. Výstava venuje osobitnú pozornosť aj snahám miškolcského hudobného divadla: lesk sveta operiet a niekdajšie primadony – Very Márffy, Teri Komlóssy, Anny Nádassy – sa snažia priblížiť efektné návrhy operetných kostýmov. (Na obrázku hore – cestovná truhlica Árpáda Latabára, dole traja Labatárovci v Čardášovej princeznej; v strede st. Árpád Latabár so synmi, Árpádom a Kálmánom.) M. G.


Szalayho rok v galérii Miškolcská galéria je už po štyri desaťročia jedným z najvýznamnejších výstavných miest moderného umenia a múzeom v tomto regióne. Časť dôležitejších udalostí v roku 2009 tvoria opakujúce sa veľkolepé akcie: v novembri znovu usporiadaná výstava miškolcských výtvarných umelcov a tradičná „Zimná výstava”, ktorá v decembri tohto roku oslávi už 20. jubileum. Od marca do začiatku leta môžeme vidieť výber z najkrajších kresieb zbierky Antala–Lusztiga z názvom „Moje XX. storočie”. V tom istom čase si môžeme pozrieť aj diela Lajosa Szalaya (1909-1995) a jeho súčasníkov.

Pri návrate domov v roku 1988 daroval Lajos Szalay maďarským múzeám päťsto svojich kresieb. Výtvarné práce tvoriace jeho celoživotné dielo však nájdeme vo viacerých mestách a krajinách na rôznych kontinentoch. Po roku 1946 žil v Paríži, v päťdesiatych rokoch zasa patril k popredným majstrom argentínskej kreslenej tvorby, od začiatku šesťdesiatych rokov bol jedným zných štátoch amerických. Od začiatku jeho umeleckej kariéry v Maďarsku, od tridsiatych rokov, bol zakladateľom školy a vedúcim umelcom štýlu, doposiaľ osobitne neuznávanej tretej generácie grafikov domácej grafickej umeleckej tvorby 20 storočia. Ilustrovaním literárnych diel (od Genezis cez Shakespearea až po Kafku, od Villona po Dostojevského) a vyobrazením postáv z diela Stvorenie sveta a z gréckorímskej mytológie (od Mojžiša po Abraháma, Kaina, od Apollína po Dia) vytvoril nezabudnuteľné a individuálne charakteristické vizuálne formy. V Szalayho umeleckej tvorbe, na vyjadrenie a zobrazenie života, zložitosti svetov odzrkadľujúcich sa v prejav, s ktorým je treba počítať aj pri tradičnej výučbe grafiky (v rámci výtvarných krúžkov, na stredných a vysokých školách).

Pri príležitosti stého výročia narodenia Lajosa Szalaya sú v spolupráci rôznych verejných a súkromných inštitúcií usporiadané tri pamätné výstavy a mnoho ďalších, s tým súvisiacich podujatí. V januári 2009 bola v budapeštianskom Kogarte sprístupnená retrospektívna výstava z diel dovezených zo Spojených štátov, ktoré z veľkej časti neboli doposiaľ prezentované. V marci 2009 usporiada Petõfiho literárne múzeum v Budapešti výstavu s názvom „Ilustrácie generácie Szalayovcov, 1930–1956”. V apríli 2009 otvorí miškolcská galéria Mestského múzea umenia – v spolupráci s Maďarskou národnou galériou – výstavu s názvom Lajos Szalay a partneri tejto generácie, 1930–1950. Dôvodom, prečo je výstava usporiadaná práve v Miškolci je to, že Lajos Szalay, po návrate domov sa usadil práve v našom meste a odvtedy možno v miškolcskej galérii navštevovať stálu expozíciu jeho grafík. Spomienkou na Lajosa Szalaya organizátori pamätných výstav vyzývajú aj ďalšie vý-

stavné miesta v Maďarsku, aby sa k nim pripojili v mene „roka grafickej tvorby” tým, že sa budú venovať situácii, obrode, doterajšej úlohe a perspektíve grafiky. K plánovaným výstavám sa v širokom okruhu pripájajú aj vedecké, osvetové a múzejno-pedagogické akcie, premietania filmov.

Vydaná bude publikácia zostavená z korešpondencie Lajosa Szalaya, ktorá poukáže na vznik diel v umeleckom ateliéri. V lete si bude môcť verejnosť pozrieť výber z názvom „Majstri maďarského maliarstva zo zbierky Kogart”. v spolupráci s galériou MissionArt sa uskutoční aj jedna jarná a jedna jesenná aukcia. (Na obrázku hore: majster počas práce, dole: autoportrét.)

Bezplatný kultúrno-turistický magazín samosprávy župného mesta Miškolc

5


Zem kráľa Mateja – lesk severu

V roku 2009 očakáva múzeum Otta Hermana vyznávačov histórie a výtvarného umenia s bohatou ponukou. V stálej expozícii obrazárne múzea (ulica Görgey č. 28.) sú zastúpené všetky popredné osobnosti maďarského maliarstva XVIII–XX. storočia. Od 22. januára do konca apríla 2009 si môžu návštevníci

v budove na adrese Papszer 1. pozrieť výstavu renesančnej archeológie s názvom „Zem kráľa Mateja”. Zaujímavosťou tejto expozície je, že si ju budeme môcť pozrieť aj na ďalších dvoch externých miestach, v avašskom kostole a na hrade v Diósgyőri. Tak isto v priestoroch na adrese Papszer 1. budú k dis-

pozícii aj nasledujúce výstavy: archeologická a historická výstava s názvom „Nájazdy Tatárov”, ktorá bude sprístupnená od 3. augusta; vjších mineráloch Karpát sa budú môcť návštevníci pokochať od 6. marca do 31 decembra 2009; poetický názov dostala výstava súčasného cigánskeho výtvarného umenia: „Farebné sny spo-

mienok”, ktorá je verejnosti prístupná po dva mesiace – od 1. marca 2009; Pod názvom „Lesk severu” bude od 18. mája do 30 novembra 2009 prístupná výstava staro ruského cirkevného umenia, pozostávajúca z diel patriacich Volgogradskému múzeu. (Na obrázku: žiaci v obrazárni múzea, ktoré radi navštevujú.)

Ikonostas PAMIATKA GRÉCKYCH KUPCOV: ORTODOXNÝ KOSTOL História miškolcského gréckeho katolíctva sa datuje od čias príchodu gréckych katolíkov koncom XVI. a začiatkom XVII. storočia. Avšak kostol postavili grécki ortodoxní kupci ešte pred príchodom týchto osadníkov. S jeho výstavbou sa začalo v roku 1785 a trvala až do roku 1801. Zo severu kostol hraničí s nemocnicou, z juhu s budovou gréckej školy a farou. (V zrenovovanej budove niekdajšej školy je dnes zriadená stála expozícia múzea maďarského ortodoxného náboženského umenia.) Najgrandióznejším dielom interiéru ortodoxného kostola je pätnásť metrov vysoký ikonostas, pozostávajúci z 83 obrazov. Na severnej stene lode je ikona Ahtirkaiskej božej matky, ktorá je darom ruskej cárovnej Kataríny II.

6

MISKOLC info


Na čele mesta

 Po slušnom prikývnutí na pozdrav nášho otca Kossutha, prejdime sa na Avas, nadýchať sa trošky histórie a popri tom popočúvať veselú muziku, pri troche šťastia aj hlas organu. Vedľa schodov sa nachádza najslávnejšia historická pamiatka, kalvínsky kostol, základy ktorého pochádzajú z obdobia vlády rodu Árpádovcov. O niečo neskôr, v jeho blízkosti sa zrodila aj zvonica. Mestský vrch nebol len miestom povznesených myšlienok, vrúcnych

 Spomedzi 34 Miškolcských cintorínov je avasský najstarší. V tejto záhrade hrobov – historickej pamiatke – odpočíva množstvo významných obyvateľov Miškolca a mnoho pomníkov si tu zaslúži pozornosť a ochranu aj ako umelecké diela. Pozornosť si zasluhuje aj nápad, vydať publikáciu s názvom Miškolcský panteón, v ktorej by boli zhromaždené hodnoty avasského a aj ostatných cintorínov, inak povedané, spiaca minulosť mesta. V spomínanom diele, okrem iného, dostane miesto aj pomník politika László Palóczy (1781–1861), parlamentného poslanca, pomník rodiny Szemereovcov, ktorý okrem ostatných členov rodiny ukrýva aj pozostat-

prosieb a sakrálnym centrom, ale bol aj miestom zábavy. Do nespočetných pivníc sa cez sviatky a voľné dni premiestňovali veselé spoločnosti, kde sa jadrné rozhovory spravidla končili potýčkami. Pivnicu Lajosa Marjalaki Kissa okrem iných navštevovali aj Ferenc Móra a Zsigmond Móricz. V dobrej nálade snáď zahriali aj starého avasského praobyvateľa, ktorý si tu pred sedemdesiat tisíc rokmi vyrábal z kremeňa náradie a zbrane.

ky Bertalana Szemereho - premiéra boja za slobodu. Stretneme sa tu s menom Sámuela Szrogha (1763–1829) tabulárneho sudcu, ktorého verš s názvom „Najlepšie z Miškolca” ešte aj dnes často citujeme. Na tomto cintoríne stojí aj hrobka rodiny Lajosa Marjalaki Kissa (1887–1972), známeho historika miestnych dejín a v neposlednom rade aj krypta rodiny Latabárovcov, v ktorej odpočíva aj Endre Latabár, zakladateľ a riaditeľ prvého miškolcského kamenného divadla. (Na obrázku zľava: brána cintorína, sprava: pomník nezabudnuteľnej divadelnej umelkyne, herečky Rózy Déryné Széppataki.)

 Čiernobiela fotografia avasskej rozhľadne bola vytvorená v čase odovzdania rozhľadne do prevádzky, v roku 1963. Spočiatku sa s ňou miškolčania len ťažko spriateľovali, snáď aj preto, lebo v avená v lesníckom štýle, ktorá ale v roku 1956 bola zasiahnutá výstrelom z tanku a zhorela. Dnes sa už však aj najnovšia veža stala neodmysliteľnou súčasťou mesta a počítame ju medzi naše historické pamiatky. Z jej terasy sa naskytá pekný výhľad na Miškolc a veža pri svojej výške 72 metrov dnes slúži aj ako mestská anténa. Každý večer je efektne vysvietená, vďaka čomu doslova omladne a vyzerá ako mladá slečna na svojom prvom bále.

 Od roku 1968 sa na Avasi organizujú organové koncerty. 4 júla 2008 dostal kostol nový organ s 12 registrami. Pri tejto slávnostnej príležitosti tu hral vynikajúci umelec Gábor Lehotka.

Bezplatný kultúrno-turistický magazín samosprávy župného mesta Miškolc

7


Medzinárodný operný festival v Miškolci

BARTÓK + VIEDEŇ Na Medzinárodný operný festival v Miškolci v roku 2008, ktorý bol zasvätený slovanským hudobným skladateľom, spomína s nostalgiou publikum ešte aj dnes. Jeho usporiadatelia však už pripravujú program na nasledujúce dva roky. Zatiaľ čo ešte vieme pospevovať melódie z diel Janáčkovej Její pastorkyne, Čajkovského Onegina, Dvořákovej Rusalky, Musorgského Borisa Godunova, Smetanovej Predanej nevesty a pamätáme sa na divadelné scény, na nezvyklú alebo klasickú réžiu, štáb pripravujúci operný festival sa už zapodieva dielami viedenských skladateľov. A čo viac, zdá sa, že sa už začína rysovať aj program jubilejného desiateho festivalu. Aj keď sa ešte nevyjasnilo, či budú v jubilejnom roku k dispozícii finančné prostriedky potrebné na zorganizovanie dvojtýždňového seriálu predstavení, namiesto obvyklých 11-12 dní, hlavná línia už bola určená. Keďže vo svete opery sa zmlu-

8

vy uzatvárajú už roky vopred, kalendáre operných hviezd sú zaplnené až na dva-tri roky dopredu. Deviata prehliadka je už teda hotová na deväťdesiat percent a verejnosť si už môže „ochutnať” program festivalu s názvom Bartók + Viedeň. Popri repertoá-

ri Bartóka budú v lete 2009 ponúkané aj známe diela skladateľov spojených s rakúskou Viedňou. Môžeme si vychutnať diela Haydna, Beethovena, Mozarta, Straussa a Schuberta. Spomedzi diel Bartókových rovesníkov budú v podaní svetoz-

MISKOLC info

námych umelcov predstavené diela Berga, Schönberga, Ullmana. Mnohé divadelné súbory zo strednej a východnej Európy, prijali pozvanie organizátorov festivalu – čím, v súlade s plánmi budeme mať možnosť pozrieť si vystúpenie baletného súboru moskovského Veľkého divadla a predstavenia umelcov Bukureštského, Lotyšského, Pražského, Bratislavského či Národného divadla v Gere. Popri uvedení zriedka uvádzaných ale z profesionálneho hľadiska tak dôležitých diel, organizátori vyjdú v ústrety aj publiku, ktoré obľubuje populárnejšie melódie, veď na tohtoročnom festivale budú predstavené aj diela ako sú Mozartova Figarova svadba, Čarovná flauta, Don Giovanni. Vystúpia aj King’s Singers a popri hosťujúcich orchestroch bude mať peknú rolu aj Miškolcský symfonický orchester. (Na obrázku: Jevgenij Nesterenko na koncerte v synagóge.)


Veľvyslanci kultúry nášho mesta JUBILUJÚCI SYMFONICKÝ ORCHESTER Poloprofesionálny orchester existoval v meste už aj pred 45 rokmi, avšak v skutočnosti bola kapela vytvorená v roku 1963 pod vedením zakladateľa, zbormajstra Pétera Muru a ku spokojnosti nielen miestnych obyvateľov – pod názvom Miškolcskí symfomisti. Orchester je považovaný za jeden z najlepších v krajine a čo viac, dosiahol pekné úspechy už aj na medzinárodných hudobných scénach. Orchester tvorí osemdesiatštyri profesionálnych hudobníkov, pričom všetci z nich sú absolventmi vysokej školy alebo Hudobnej akadémie, orchester teda tvoria len kvalifikovaní hudobníci. Umelecký vedúci, zaslúžilý umelec László Kovács je držiteľom ceny Ferenca Liszta, dirigentom oceneným cenou Bartóka–Pásztoryho, prácu ktorého mesto Miškolc ocenilo cenou Pro Urbe. Toto teleso je jediným profesionálnym veľkým orchestrom v regióne. Jeho činnosť je zameraná hlavne na predplatené, individuálne organizované a letné koncerty. Seriály sezónnej permanentky, populárnej permanentky a majstrovskej permanentky sú od roku 2007 usporadúvané v miškolcskej Novej koncertnej sieni, v Dome umenia. Všetky permanentkové koncerty sú vždy vypredané, permanentky sa minú vždy už v predpredaji. 35-40 miškolcských koncertov pre dospelých sa zúčastní približne dvadsaťpäť tisíc po-

slucháčov. V rôznych mestách krajiny, často v budapeštianskych koncertných sálach sa hudobné teleso predstaví 3-4 krát ročne a disponuje aj rozsiahlymi medzinárodnými stykmi. Popri klasickej a súčasnej hudbe sa orchester púšťa aj do takých projektov, ako je seriál koncertov Klazz, kde umelci vystúpia na pódium s jazzovými formáciami. Veľkej popularite sa teší aj detský program s názvom „Hráme hudbu spolu so symfonikmi!”, v rámci ktorého sa najmladšia generácia spriateľuje s vážnou hudbou. Orchester je stálym účinkujúcim na Miškolcskom medzinárodnom opernom festivale. V priebehu roka maďarský rozhlas aj televízia naživo odvysielajú v priamych prenosoch viacero koncertov a s hudobným telesom vitvoria aj viacero niekoľko hodinových zvukových nahrávok. Každý rok vydá spoločnosť Hungaroton CD nahrávku, na jeseň 2008 vyšlo jedno z novších predstavení z Weinerovho seriálu, považova-

ného za špecialitu. Repertoár orchestra je ozaj bohatý, zastúpené sú v ňom hudobné diela od čias baroka až po súčasnosť a zahŕňa aj rôzne hudobné štýly a umelecké žánre (symfonickú hudbu, operu, operetu, muzikál, filmovú hudbu, symfonickú tanečnú hudbu a pod.) Najuznávanejší dirigenti a sólisti sú pravidelnými účinkujúcimi na koncertoch orchestra. V jubilejnom roku vystúpi s orchestrom

napríklad aj pianista Jenõ Jandó, huslista Vilmos Szabadi a mnoho známych zahraničných umelcov, medzi nimi aj svetoznámy klavírny virtuóz Piotr Andreszewski, švédsky Mika Eichenholz a taliansky dirigent Marco Balderi. Špecialitou Populárneho permanentkového seriálu je koncertné predstavenie Pucciniho opery Tosca, v podaní popredných spevákov Maďarskej štátnej opery. Novinkou je, že v tomto seriáli pri príležitosti 200 výročia úmrtia Josepha Haydna hosťuje aj symfonický orchester Savaria. V centre ponuky majstrovskej permanentky stojí Haydnova hudba – na všetkých miškolcských koncertoch zaznie niektoré z majstrových diel, napríklad Londýnska alebo c-moll symfónia, koncert D-dur pre lesný roh a monumentálne dielo Stvorenie. Na jednom z významnejších koncertov seriálu Sezónnej permanentky odznejú aj dve diela Ljadova a dve predstavenia RimskéhoKorsakova pod taktovkou Lászla Kovácsa. Kuriozitou bude aj vystúpenie Národnej filharmónie, na ktorom si obecenstvo vypočuje prepis Ferenca Liszta Zoltána Kocsisa. (Na obrázku hore: diriguje László Kovács, dole László Polgár, v pozadí skupina hráčov na sláčikové nástroje.)

Bezplatný kultúrno-turistický magazín samosprávy župného mesta Miškolc

9


Novinky v Tapolci

Ako keby bol operný festival, presnejšie Čajkovského balet Labutie jazero inšpiroval istého Miškolčana, ktorý kúpil dve čierne labute a na „Člnkovacom” jazere ich pustil na slobodu. Takto teraz na radosť okoloidúcich po jazere pokojne plávajú rôznofarebné, no k jednému druhu patriace vtáky. Avšak Tapolca očakáva svojich návštevníkov aj s ďalšími novinkami. BOBOVÁ DRÁHA V LESE Keď v lete 2007 bola na Člnkovacom jazere odovzdaná prvá v Miškolci a v krajine v poradí už piata bobová dráha, získala Miškolcapolca novú atrakciu,

10

Jaskynné kúpele zasa nového suseda, priťahujúceho sem čoraz viac a viac ľudí. Investícia 200 miliónov forintov, realizovaná zo súkromných zdrojov, predstavuje 800 metrov dlhú bobovú dráhu s prevýšením 50 metrov, na

ktorej možno dosiahnuť maximálnu rýchlosť až 40 km/hod. Jej prevádzka je úplne ekologická. Nepoužívajú sa žiadne mazivá, boby sú ťahané elektrickým motorom. Dráhu postavila tá istá nemecká firma, ktorá realizovala aj výstavbu ostatných štyroch bobových dráh nachádzajúcich sa v našej krajine. Pri vchode na dráhu v Tapolci majú návštevníci k dispozícii šesťjazyčnú informačnú tabuľu, na ktorej sa presne uvádza predpísaná minimálna vzdialenosť medzi jednotlivými bobami, ktorá sa musí dodržať a tak isto n’vod ana obsluhu bobov. Na dodržiavanie predpisov prevádzkovateľ pred jazdou každého upozorní, nakoľko nezodpovedné správanie môže vyvolať vážne dôsledky. Bobová dráha, na ktorej sa možno

MISKOLC info

spustiť za približne 300 forintov, sa už od začiatku prevádzky teší veľkej popularite. V sezóne ju denne navštívi až 1000 osôb. (Na obrázku: rútiaci sa bob.) PARK DOBRODRUŽSTIEV Medzi stromami lesa v okolí Člnkovacieho jazera, sa nachádza Park dobrodružstiev v Miškolctapolci, ktorý svoje brány otvoril širokej verejnosti 30. júla 2005. Tento park je najväčším dobrodružným parkom v Maďarsku, vybudovaným v prírodnom prostredí, na ploche cca. 1000 metrov štvorcových. V rámci desať miliónovej investície, boli vo výške 3-11 metrov osadené rôzne náročné prekážkové dráhy, ktorých jednotlivé prvky boli upevnené ekologicky nezávadnou „poduškovou” technológiou, vďaka ktorej nedochádza k poškodeniu stromov. Park dobrodružstiev disponuje troma rôzne náročnými dráhami, modrou (jednoduchšou) červenou (ťažšou) a čiernou (extrémnou). Jednotlivé dráhy pozostávajú z rôznych premosťovacích prvkov (vietnamský, guľatinový, kolísavý, amazonský most


a pod.), ktorých náročnosť sa mení primerane k farbe označenia dráh. V záujme bezpečného využívania dráh sa používajú sedačky, popruhy, kladky, ktoré sú vyhotovené špeciálne pre tento park dobrodružstiev. Kvôli zamedzeniu vzniku úrazov tu návštevníkov vždy sprevádza kvalifikovaný alpinista a speleológ. Návštevníci tu podstúpia istú skúšku svojich telesných a duševných síl, získajú nové, a prežijú situácie, aké doposiaľ poznali len z dobrodružných románov, alebo z filmového plátna. Park však neposkytuje len dobrodružné túry, ale aj iné možnosti odreagovania sa. Na jeho ploche sa nachádzajú aj miesta vyhradené na opekanie a varenie v kotlíku, čím je zabezpečená možnosť kultúrneho varenia a pečenia v prírode. Nedávno bola odovzdaná do prevádzky aj pec pomenovaná na „Dobrodružné táborisko”, v ktorej sa aj za niekoľko minút upečie deťom

miškovecký chlebový langoš. V Miškolctapolcskom parku dobrodružstiev je možné v rámci programov na voľný čas, alebo kolektív spevňujúcich tréningov, organizovať aj rôzne školské výlety, alebo skupinové výlety zamestnancov. Na výkon takýchto činností, prevádzkovaných akreditovanou formou, dohliadajú skúsení kvalifikovaní tréneri a preto je možné tieto tréningové služby využiť aj ako príspevok na odborný výcvik. Nemáme informácie o tom, či vstupné do parku dobrodružstiev v sebe zahŕňa aj tréning návštevníkov na známy bojový pokrik Tarzana, teda Johnnyho Weissmüllera. Ak nie, tak je to asi aj tak lepšie, lebo hrôzostrašné gorilie vresky by asi neprispeli k pokojnému oddychu návštevníkov Tapolce, ktorí sa sem prišli nielen pobaviť, ale aj oddých-

nuť si. (Na obrázku: dvojica v korune stromov). WELLNESS-SLUŽBY Hlavnou atrakciou Tapolce vždy boli a budú Jaskynné kúpele, predstavujúce svetovú raritu. Hovoríme tu naozaj o svetovej rarite a každý, kto už sem zavítal, môže potvrdiť, že naše kú-

palisko s termálnou vodou vytesané v kopci, nemá páru v celej strednej Európe. Mimochodom, veľmi málo návštevníkov vie, že sa nachádzajú na jednom z historických miest Miškolca. Tapolca v minulosti patrila Boršskému rodu Miškócovcov, podľa ktorých dostalo pomenovanie aj naše mesto. Jeden z príslušníkov tohto rodu tu vysídlil aj mníchov Benediktínskeho rádu. Miesto niekdajšieho benediktínskeho kláštora už dlhé roky hľadali miestni archeológovia. Výstavba vonkajšieho bazénu im nahrala do karát, lebo počas zemných prác, boli v roku 2004 objavené pozostatky múrov tohto kláštora. V Jaskynných kúpeľoch sa možno nielen čvachtať vo vode, ale návštevníkov tu čaká aj množstvo ďalších služieb, od perličkového kúpeľa, cez podvodnú masáž, solárium, saunu až po reumatologickú ambulanciu, resp. od bahennej terapie až po vodoliečbu a elektroliečbu, ktoré robia z týchto kúpeľov s bohatou históriou skutočnú Mekku ľudí trpiacich rôznymi ochoreniami kĺbov a kostí. Pred niekoľkými rokmi mali návštevníci okrem bazénu v jaskyni k dispozícii aj exteriérový bazén v tvare mušle, ktorý bol aj pomenovaný podľa tohto tvaru. Dnes už ale vyznávačov vlažno-teplej vody tu láka skutočne moderne vybavené kúpalisko. (Na obrázku: saunové domy.) Medzi návštevníkmi kúpaliska je naozaj veľa rodín s deťmi. V nekrytej časti kúpaliska majú malí návštevníci k dispozícii detský bazén, šmýkačku a veľa veľa slnka.

Bezplatný kultúrno-turistický magazín samosprávy župného mesta Miškolc

11


Poklad Tapolce sa teda aj naďalej jagá a okolité hotely a zábavné podniky si v sezóne určite nemusia osobitne zháňať návštevníkov. Vítame teda všetkých, ktorí či už v lete alebo v zime zatúžia po príjemnej dovolenke v Maďarsku! A nezabudnite nakŕmiť labute, aj keď Vám trebárs nepredvedú tanec, ale si budú len tak vznešene plávať po jazere a hľadať niečo dobré „pod zub”.

Na obrázkoch: Vo dvojici v jaskyni. (vľavo hore); Mňa ešte ale držia... (vpravo); Takto vyzerá kúpalisko pri nočnom osvetlení (dole).

12

MISKOLC info


Hotel, športové zariadenia na univerzite

 Miškolcskú univerzitu charakterizuje nepretržitý rozvoj. Dnes tu už popri budúcich technických odborníkoch školia aj ekonómov, hutníkov, hudobníkov, zdravotníkov, odborníkov na spoločenské vedy a filozofiu. Popri zabezpečovaní úloh výučby, univerzita vyvíja činnosť aj ako základňa výskumu

a technického vývoja. K dispozícii je tu nielen 16 tenisových kurtov pre študentov, ale aj pre hostí (v zime pod vykurovaným stanom), niekoľko menších futbalových ihrísk, jedno trávnaté futbalové ihrisko závodných rozmerov a atletická dráha. V súčasnosti prebieha aj výstavba krytej plavárne, vhodnej pre uspo-

radúvanie pretekov. Vedenie univerzity má v úmysle zapojiť sa do turizmu. Pre tento účel slúži okrem iného aj Uni-Hotel, ktorý bol odovzdaný do prevádzky vo februári 2006. Na modernosť 600 miestneho internátu poukazuje aj fakt, že k izbám nepatria len dobre vybavené mini kuchyne, ale aj inter-

Nočný život v meste

netové a televízne prípojky. Nový Uni-Hotel ponúkajúci služby trojhviezdičkového zariadenia, značnou mierou prispel k zlepšeniu situácie v meste v oblasti hotelov. Univerzitné akcie v oblasti zábavnej hudby sú rovnako veľmi populárne medzi mladými obyvateľmi a návštevníkmi mesta.

 Pokračujeme tam, kde sme pred chvíľou prestali. V zábave mládeže mesta zohráva významnú úlohu univerzita. Aj niekoľko stoviek mladých ľudí môže počúvať (a veselo vyvádzať) koncerty ľahkej hudby, organizované na campuse. Na usporiadanie takýchto akcií sa v meste naskytuje len málo možností. Samozrejme ak nepočítame mestské námestia, ako sú námestie Hrdinov (Hősök tere) a námestie svätého Štefana (Szent István tér). V ulici Széchenyi, resp. Déryné, tak ako aj na mnohých ďalších miestach, bolo v posledných rokoch otvorených mnoho príjemných kaviarničiek a pivární. V niektorých z nich si môže mládež, alebo návštevníci nášho mesta aj zatancovať. Na usporiadanie masových akcií je však z týchto miest vhodných len veľmi málo. Príslušníci staršej generácie, hlavne takí, ktorý zatúžia po veselej, prípadne cigánskej muzike, spravia lepšie ak si vyjdú na Avas, kde sa môžu príjemne zabaviť v náladových reštauráciách vybavených pivnicou. Značnú časť hostí navštevujúcich zábavné podniky, ktoré boli otvorené v centre mesta v posledných rokoch, tvorí spravidla mládež.

Bezplatný kultúrno-turistický magazín samosprávy župného mesta Miškolc

13


Diósgyőrsky hradný festival 2009

Nie je potrebné cestovať ďaleko od centra Miškolca, aby sa turista dostal na Diósgyõrsky hrad, veď ten sa týči len osem kilometrov od centra. Je to vzácna historická pamiatka mesta, ktorá mala v histórii veľké šťastie, jej steny nikdy neničil nepriateľ, ale vždy len čas. Aj napriek tomu zohrával tento hrad významnú úlohu v našich dejinách. V roku 1364, kráľ Ľudovít I. Veľký pripojil k hradu veľkú časť statku, kde potom vybudoval pompézny gotický hradný zámok. Takto sa popri Budíne, Vyšehrade a Zvolene aj Diósgyőr stal

14

kráľovským sídlom, ktoré nadobudlo mimoriadnu dôležitosť po tom, čo kráľ Ľudovít I. získal aj poľský kráľovský trón. Odvtedy už tu trávil, spolu s celým dvoranstvom aj niekoľko mesiacov

v roku. Za starobylými múrmi hradu sa odohrávali také historicky dôležité udalosti, akou bola ratifikácia turínskeho mieru v roku 1381, ktorá ukončila Benátske vojny. Po smrti kráľa Ľudovíta bol

MISKOLC info

potom Diósgyőr majetkom kráľovien. Do roku 1526 slúžil ako vidiecka rezidencia šiestim kráľovnám – medzi nimi aj manželke kráľa Matúša, Beatrix – ktorá dostala hrad ako snubný dar – preto hrad Diósgyőr spomínali ako „hrad kráľovien”. V súčasnosti sa tu príťažlivé kultúrne programy striedajú jeden za druhým. Seriál podujatí na privítanie jari, na hrade začína v máji už dobre známym „Renesančným dňom”, počas ktorého tu návštevníkov očakáva pestrá kavalkáda kostýmov, dvor renesančnej komornej hudby, rôzne hry pre deti, kráľovský a rytiersky sprievod. V júni podujatie s názvom „Detské Borsodské priadky” pozýva žiakov základných škôl na celodenný náučný výlet, kde budú mať možnosť sa za špecifických podmienok zoznámiť s históriou Diósgyőrskeho hradu, ľudovým umením, hudbou a ľudovými tradíciami. Medzinárodný folklórny festival „Borsodské priadky”, usporiadaný už po trinásty krát, predstaví prekrásne tance a autentickú ľudovú hudbu ľudu Karpatskej kotliny.


Diósgyõrsky hrad bol v časoch vlády Ľudovíta I. Veľkého, obľúbeným miestom pobytu kráľa. Takto zobrazuje obdobie rozkvetu XIV. storočia „Stredoveký vír”. Vätého Juraja, csallóközských jazdiacich lukostrelcov a Diósgyőrskych rytierov zlatej ostrohy. O dobrú náladu sa starajú dvorní muzikanti, trhoví komedianti, blúdiví rytieri, predvádzatelia atrak-

cií a rôzni majstri. (Na obrázkoch: dostihy a nástup obrnených rytierov k súboju.) Ukážky z remeselnej tvorby, jarmok, tanečný dom, koncerty, vynikajúce jedlá, ochutnávky nápojov a tak isto aj vystúpenie skupín Ghymes, Kerekes Band a Csík vytvárajú vynikajúcu atmosféru. V júli budú verejnosť zabávať účastníci lukostreleckej súťaže

„Zlatý šíp” a divadelná spoločnosť ExperiDance s tanečným predstavením s názvom „Klinec s klincom”. Seriál Diósgyőrskych večerov hradného divadla predstaví publiku divadelnú tvorbu maďarských aj zahraničných maďarských divadiel. Seriál akcií, trvajúcich od mája do septembra, uzavrie gastronomický program s názvom „Deň di-

viny a vína v Bukových horách”, ktorý návštevníkov poteší znovu oživením loveckých tradícií v Bukových horách, ochutnávkou egerských a tokajských vín a súťažou vo varení jedál z diviny.

Bezplatný kultúrno-turistický magazín samosprávy župného mesta Miškolc

15


Diósgyőrsky hrad sa vyplatí navštíviť nie len pri príležitosti veľkých festivalov, veď v turistickej sezóne tu každú nedeľu exkluzívna hradná túra poskytuje vynikajúci zážitok. Účastníci túry sa hravou formou oboznámia s históriou hradu, v prítomnosti animáto-

16

rov v dobových kostýmoch sa môžu stretnúť s kráľom Ľudovítom Veľkým a jeho dvoranstvom. (Na obrázkoch hore: koncert pod baštami, vľavo dole: klada v hradnej priekope, vpravo: súťaž lukostrelcov v dobových kostýmoch, s dobovými zbraňami.)

MISKOLC info


Kultúrne podujatia v roku 2009 PLES HUSPENINY 14. február Miesto konania: Miškolc-Lillafüred, Hunguest Hotel Palota MIŠKOLCSKÝ ZIMNÝ FESTIVAL HUSPENINY 20–22. február Nápad tejto akcie sa zakladá na istom starom výroku („Žmurká ako žaba v miškolcskej huspenine”). Seriál zimných programov dobre využíva možnosti, ktoré oblasti kultúry a gastronómie poskytuje obdobie mimo turistickej sezóny. Popri efektných sprievodoch a gastronomických ukážkach očakáva centrum mesta záujemcov s bohatým kultúrnym programom a jedinečnou náladou. Informácie: www.kocsonyafesztival.hu

XXVII. MIŠKOLCSKÝ MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL MINERÁLOV 6–9. marca Miesto konania: Miškolcská univerzita KLAZZ KONCERT 21. marca Klasika aj jazz, veľkí aj malí, sólo aj komorná hudba v spolupráci Quintetta Kornéla Fekete-Kovácsa a Miškolcského symfonického orchestra. Miesto konania: Dom umenia VEĽKONOČNÝ KONCERT 6. apríla Koncert Miškolcského symfonického orchestra v Selyemrétskom kostole svätého Štefana. SZALAY 100 –2009 ROK GRAFIKY Od 18. apríla do 13. júna Pri príležitosti stého výročia narodenia Lajosa Szalaya budú usporiadané tri pamätné výstavy a množstvo s tým spojených akcií v rámci spolupráce štátnych a súkromných inštitúcií. Pripojením sa k budapeštianskemu KogArtu a Petõfiho literárnemu múzeu bude v apríli v miškolcskej galérii, v spolupráci s Maďarskou národnou galériou, usporiadaná výstava diel z tvorby Lajosa Szalaya a jeho súčasníkov, s názvom 1930–1950. Výber miesta konania padol na Miškolc preto, lebo po návrate domov sa Lajos Szalay usadil práve v tomto meste a odvtedy je Miškolcskej galérii stála expozícia grafík tohto umelca. Súčasne s výstavou diel Szalaya si môže široká verejnosť pozrieť aj výstavu s názvom „Maďarské grafické umenie XX. storočia v zbierke Antala–Lusztiga”. K plánovaným výstavám sa v širokom okruhu pripájajú aj vedecké, osvetové a múzejno-pedagogické akcie, premietania filmov. Bude vydaná publikácia zostavená z korešpondencie Lajosa Szalaya, ktorá poukáže na vznik diel v umeleckom ateliéri.

SLÁVNE FILMOVÉ HUDBY 16. mája Koncert Miškolcského symfonického orchestra Miesto konania: mestská športová hala MIŠKOLCSKÁ MESTSKÁ SLÁVNOSŤ 11. mája 100 rokov od udelenia mestských práv mestu Miškolc Odovzdanie ocenení na slávnostnom jubilejnom zhromaždení, zábavné programy, koncerty, ohňostroj. Miesto konania: Miškolcské národné divadlo, terasa Szinva. JAR KRÁĽOVIEN – RENESANČNÝ SEN V DIÓSGYŐRSKOM HRADE 16. mája V stredoveku bolo milým zvykom, že panovníci darovali hrad Diósgyőr ako snubný dar mladým kráľovnám. Učinil tak aj kráľ Matúš, ktorého manželka, Beatrix Aragónska vytvorila v paláci skutočný renesančný dvor. Toto podujatie oživuje dobu rozkvetu uhorskej renesancie prostredníctvom účastníkov v dobových kostýmoch, hudobníkov a tanečníkov. ROZPRÁVKOVÝ HRAD – HRY V DIÓSGYŐRSKOM HRADE Od 29. do 31. mája Detský festival tvoria interaktívne potulky rozprávkami odohrávajúcimi sa v stredoveku a svetom detskej duše. Rozprávkové divadlo, bábkové hry, ukážky rytierskych turnajov a remeselnej tvorby, stredoveké hry, to všetko spestruje celodenný program podujatia. V hradnej priekope je pre záujemcov pripravený jarmok diel z tvorby ľudových remeselníkov. Spolupracujú: králi, kráľovné, princezné, princovia, majstri a poddaní, rytieri, škriatkovia a draci. SLÁVNOSTNÝ 80. TÝŽDEŇ KNIHY A 7. DNI DETSKEJ KNIHY Prvý júnový týždeň Veľký jarmok literatúry maďarských súčasníkov organizovaný miškolcskou mestskou knižnicou, s knižnými stánkami, s knihami venovanými spisovateľmi, s celodennými zábavno-literárnymi programami. Túto akciu otvorí spisovateľ Mihály Korniss. Miesto konania: námestie Erzsébet a pobočky miškolcskej mestskej knižnice. NOC MÚZEÍ 27. júna Výstavy, živá hudba, kokteily po celú noc, vome umenia. Vynikajúce diela maďarského maliarstva zo zbierky KogArt Otvorenie: 27. júna – pri príležitosti Noci múzeí Miesto konania: Miškolcská galéria

Informácie: Tourinform Miskolc Telefón (+36-46)350-425 www.miskolc.hu

17


Kultúrne podujatia v roku 2009 Popri dielach viedenských klasikov ako sú Haydn, Beethoven a Mozart si môže publikum vybrať aj diela z tvorby Straussa a Schuberta a spomedzi Bartókových rovesníkov budú predstavené diela Berga, Schönberga, Ullmana Schmidta a pod. Na tomto podujatí vystúpia hviezdy oslavované na veľkých operných a koncertných pódiách ako aj významné operné telesá. Mnoho známych umelcov a hudobných orchestrov patrí k znovu sa vracajúcim hosťom festivalu. OPERAMI! Hudba buduje mesto! PROMENÁDNY KONCERT 25. júna Koncert zostavený z populárnych melódií Miškolcského symfonického orchestra v letnom divadle Miškolcského národného divadla. DETSKÉ BORSODSKÉ PRIADKY 2–9. júna V rámci výletu sa môžu skupiny detí na piatich rôznych tematických miestach zoznámiť s históriou Diósgyőrskeho hradu, ľudovým umením, hudbou a ľudovými tradíciami severovýchodného Maďarska. Hostiteľom podujatia je tanečná dielňa ľudových tancov údolia Szinvy N, združenie ľudovej tvorby Márty Fügedi asko Art Komando. Miesto konania: Diósgyőrsky hrad XIII. MEDZINÁRODNÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL BORSODI FONÓ 5–7. júna Tradičný folklórny festival prestavuje ľudové umenie, gastronomické dedičstvo, svet ľudovej hudby a prekrásne tance Karpatskej kotliny. Po celý víkend čakajú na návštevníkov: Výstava a jarmok ľudového umenia, chutné jedlá, výborné nápoje, koncerty a tanečné parkety. Miesto konania: Diósgyőrsky hrad „BARTÓK + VIEDEŇ 2009” MIŠKOLCSKÝ MEDZINÁRODNÝ OPERNÝ FESTIVAL 10–21. júna V júni 2009. už po deviatykrát očakáva záujemcov Miškolcský medzinárodný operný festival „Bartók +…”. Pozývaním orchestrov z celej Karpatskej kotliny a stredovýchodnej Európy sa organizátori festivalu snažia neustále sa vynovujúcim repertoárom posilniť pozíciu festivalu v konkurencii veľkých festivalov. Ojedinelým, pestrým programom sa seriál podujatí snaží vzbudiť záujem návštevníkov opery aj v roku 2009. Popri každoročne sa opakujúcom repertoári Bartóka, budú návštevníkom ponúkané aj známe či menej známe diela skladateľov previazaných s rakúskou Viedňou. Pripomenieme si aj 200 výročie úmrtia Josepha Haydna.

LETNÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIA 3., 4., 5., 10., 11., 12. júla V letnom divadle Miškolcského národného divadla si môže široká verejnosť počas letných večerov pozrieť ľahšie hudobné diela. XXX. MEDZINÁRODNÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL KALÁKA 9–11. júla Vyznávači folklórnej hudby si tu môžu vypočuť v podstate všetky štýly tohto hudobného odvetvia – autentickú ľudovú hudbu, folkjazz, folk-rock, blues, spievané verše a pod. – v podaní špičkových domácich aj zahraničných interpretov. Miesto konania: Diósgyőrsky hrad KAVALKÁDA A BIO-TRH PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA SVÄTÉHO BENEDIKTA NA POČESŤ PATRÓNA EURÓPY 11–12. júla Miesto konania: na promenádach Miškolctapolcského parku „ZLATÝ ŠÍP” – TRADIČNÁ SÚŤAŽ V LUKOSTREĽBE 18. júla V rámci tejto zaujímavej súťaže, si tu môžu lukostrelci z každého kúta krajiny, oblečení v dobových kostýmoch a vyzbrojení tradičnými lukmi, zmerať svoje schopnosti a sily. Súťažiaci mieria na dôvtipne a atraktívne zhotovené ciele: lovom na divú zver a ochranou hradu si zarobia na chlieb a pivo pre dnešný večer. Po zotmení, program streleckej súťaže uzavrie fakľová streľba. Miesto konania: Diósgyőrsky hrad XVIII. DIÓSGYŐRSKE VEČERY HRADNÉHO DIVADLA od 25. júla do 13. augusta Každoročne v auguste očakávajú Diósgyőrske večery hradného divadla milovníkov divadelnej tvorby. V tohtoročnej ponuke nájdeme tie najlepšie predstavenia maďarských divadiel zo Sedmohradska, Hornej zeme a Podkarpatskej oblasti. Starobylé hradné múry slúžiace aj ako prírodné kulisy a hradné bašty týčiace sa nad javiskom, dodávajú vynikajúcim predstaveniam neopakovateľné kúzlo letných večerov. Vynikajúca zábava je zaručená! REGIMENTFEST III. medzinárodný festival vojenských stráží a kapiel od 23 do 26. júla Spoločná akcia Ministerstva obrany a mesta Miškolc na ktorej predstavia zúčastnené krajiny tradičné výmeny stráží a efektné prezentácie vojenskej techniky. Festival spestria aj koncerty vojenských orchestrov. Divadelnou lahôdkou bude predstavenie s názvom „Dobrý vojak Švejk”. Spolupracujú: české, grécke, chorvátske, čínske, poľské, maďarské, talianske, slovenské, slovinské, švédske, turecké čestné jednotky a maďarské, nemecké, nórske, izraelské vojenské kapely. Miesto konania: miesta v centre Miškolca vytvorené na výmenu stráží: terasa Szinva, namestie Hrdynov (Hősök tere), namestie Városház tér a priestory pred miškolcským mestským centrom voľného času.

18

Informácie: Tourinform Miskolc Telefón (+36-46)350-425 www.miskolc.hu


Kultúrne podujatia v roku 2009 DIÓSGYŐRSKA VESELICA 8. augusta Stredovekú atmosféru navádzajúca veselica na Diósgyőrskom hrade, medzi starovekými hradnými múrmi, kde si môže až 4000 hostí pochutnať na tradičných jedlách, v rámci dobových programov. Spolupracujú: stredovekí hudobníci, žongléri s horiacimi predmetmi, púťoví komedianti, vlajkonosiči, nosiči obrovských figurín.

EURÓPSKY TURNAJ TANCOV ŠTANDARDNÝCH FORMÁCIÍ 27. október

X. STREDOVEKÁ KAVALKÁDA NA DIÓSGYŐRSKOM HRADE od 15. do 16. augusta Stredoveký festival, trvajúci počas celého víkendu, oživí zlatú éru hradu v 14. storočí: kupci, potulní rytieri, žobrajúce skupinky kamarátov, prelietavé krásavice tu prežívajú každodenné chvíle života; hudobníci, artisti, jarmoční komedianti sa snažia v hlučnom svete upútať na seba pozornosť. Jedinečná stredoveká kavalkáda sľubuje výbornú zábavu pre celú rodinu. V hradnej priekope prebieha rytiersky turnaj, v hostincoch a vinárňach čakajú hostí tradičné dobové pečené pochúťky, víno a dobré pivo.

Po prvýkrát sa stretnú v Maďarsku popredné európske družstvá tanečných formácií, aby si v rámci efektnej súťaže zmerali svoje sily. Vo finále sa rozhodne, ktorá z 24 zúčastnených skupín sa stane majstrom Európy v roku 2009. Spolupracujú: víťazná askupina a prizvaní medzinárodne uznávaní tanečníci a tanečné skupiny. Miesto konania: Miškolcské centrum voľného času 25. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DIXIELAND od 13. do14. novembra V prvý deň tohto festivalu so štvrť storočnou tradíciou, budú mať milovníci tohto žánru možnosť zabaviť sa v „dixie-krčmách” v centre mesta, na druhý deň zasa v rámci galaprogramu predstavujúceho „ťažké kalibre”. Spolupracujú: Miskolc Dixieland Band, Benkó Dixieland Band, popredné domáce a zahraničné formácie dixie-jazz. Miesto konania: reštaurácie a zábavné podniky v centre mesta a Dom umenia

MIŠKOLCSKÉ LETO KOMORNEJ HUDBY 2009 od 23. do 29. augusta Informácie: www.kamarazene.hu DNI DIVINY A VÍNA V BUKOVÝCH HORÁCH od 11. do 12. septembra Hrad Diósgyőr, postavený v malebnom prostredí Bukových hôr, bol kedysi obľúbeným poľovníckym kaštieľom panovníkov. Obnovením týchto poľovníckych tradícií Bukových hôr, po piatkovom úvodnom koncerte, čakajú návštevníkov v sobotu celodenné veselé programy na záver sezóny. O dobrú náladu sa postarajú umelci zvučných mien a nebudú chýbať ani koncerty popredných hudobných orchestrov. CINEFEST 6. – MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL MLADÝCH FILMOVÝCH TVORCOV, MIŠKOLC od 11. do 20. septembra Medzinárodná súťaž filmovej tvorby, odborný a tvorivý workshop, sprievodné akcie Miesto konania: Dom umenia, Miškolc Informácie: www.cinefest.hu

„ČAKANIE NA SVIATKY” OD ADVENTU PO VIANOCE od 29. novembra do 24. decembra Seriál programov trvajúci od prvej adventnej nedele do Vianoc, so zapaľovaním sviečok počas adventných večerov, s medovníkovou chalúpkou, s rozprávkami vianočných škriatkov, zimnými žartmi, sviatočnými zázrakmi. Miesto konania: námestie Városház, ulice a námestia v centre mesta XX. MIŠKOLCSKÁ ZIMNÁ VÝSTAVA od 5. decembra do 9. januára Následník celoštátnych výstav výtvarného umenia, výstava usporadúvaná od roku 1970 už pod názvom „Zimná výstava”, sa snaží v súlade s tradíciami predstaviť diela autorov žijúcich v Miškolci a celom regióne severného Maďarska – župy Borsod-AbaújZemplén, Heves a Nógrád – a výtvarníkov, ktorých tvorba sa spája s touto župou a mestom Miškolc, zorganizovať odborné „zmeranie síl” a stretnutia s verejnosťou. Do výstavy, na ktorú možno diela voľne prihlásiť, vyberie odborná porota diela, ktoré sa dostanú na steny galérie. Ceny budú udelené na odbornom grémiu, na základe ponúk odborných organizácií a verejných inštitúcií. Miesto konania: Miškolcská galéria ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK MIŠKOLC 2009! 31. december Silvestrovský program na námestí Városház

Informácie: Tourinform Miskolc Telefón (+36-46)350-425 www.miskolc.hu

19


Kultúrne podujatia v roku 2009 SERIÁLY HUDOBNÉ VEČERY V CENTRE MESTA Od 22. januára do 12. mája, každý tretí utorok v mesiaci Na bezplatných koncertoch spolupracujú víťazi maďarských a medzinárodných hudobných súťaží, sólisti Miškolcského symfonického orchestra a učitelia z hudobných škôl. Miesto konania: Kondorova sieň Miškolcskej galérie SERIÁL COLLEGIUM MUSICUM Medzi 22. júnom a 3. augustom, každý pondelok večer Šesť večerov pri organovej hudbe, spolupracujú: Balázs Szabó, Erika Eperjesi, László Fassang, Gabriella Mátyus, spevácka skupina Hassler, Miklós Teleki, Ingrid Kertesi, István Ella, Sylvia Sass, Csaba Király, Eszter Horgas. Miesto konania: Avašský kalvínsky kostol

MISKOLCTAPOLCSKÉ LETO od 1. júla do 20. augusta Domácich aj zahraničných hostí, miškolčanov túžiacich po oddychu, čaká každý víkend na viacerých miestach množstvo programov navádzajúcich atmosféru kúpeľného mesta: divadelné predstavenia na pódiu amfiteátra Akropolis, každý štvrtok večer, detské divadelné predstavenia na pódiu amfiteátra Akropolis, každú nedeľu dopoludnia, hudobné a tanečné predstavenia na pódiu pred vchodom do jaskynných kúpeľov, každý piatok a sobotu, humorné večery v jaskynných kúpeľoch, rodinné a detské programy na ihriskách počas víkendových odpoludní, v júli atraktívna výstava makiet lodí a individuálne navrhnutých veselých „vodných vozidiel” a hudobná, lampiónová kavalkáda na Člnkovacom jazere.

HUDBA POD HOLÝM NEBOM od 12. júna do 7. augusta, každý piatok popoludní Koncert miškolcských dychových orchestrov a malých skupín. Miesto konania: terasa Szinva HRAJÚCI DVOR od 5. júna do 4. septembra, každé dva týždne v piatok večer Koncerty vážnej hudby, jazzu a ľudovej hudby. Miesto konania: vo dvore bábkového divadla Čarovný mlyn SERIÁL JAZZBESZÉD (REČ JAZZU) V každú druhú stredu v mesiaci „Hudobná talkshow” saxofonistu Gyulu Csepregiho s najznámejšími osobnosťami domáceho jazzového života. Hostia v roku 2009: László Dés, Attila László, Béla Szakcsi Lakatos, Pál Vasvári a ďalší známi jazzoví umelci, na základe odporúčaní publika. Miesto konania: Dom umenia, malá scéna Informácie: www.muveszetekhazamiskolc.hu ČAJ O PIATEJ SO SALÓNOVÝM HUDOBNÝM ORCHESTROM WALZER V prvú nedeľu v každom mesiaci Populárne aj menej známe melódie v spoločnosti šálky dobrého čaju. Miesto konania: Dom umenia Információ: www.muveszetekhazamiskolc.hu VEČERY NA TERASE SZINVA Od 27. júla do 15. augusta, v každý sobotňajší večer Programy na letné večery, na obľúbenom mieste. Návštevníkov námestia pobavia kultúrne programy predstavujúce rôzne národy, ľudí (hudba, tanec, gastronómia), predstavenia pouličného a bábkového divadla, stretnutia s pouličnými hudobníkmi a mímami, ľuďmi na chodúľoch, amatérske a študentské hudobné skupiny, koncerty dychových orchestrov.

JARMOČNÝ SVIATOK Od apríla do novembra, v každú druhú nedeľu v mesiaci Od rána do večera na dvore Diósgyőrskeho remeselníckeho výtvarného domu – ukážky z remeselnej tvorby, diela ľudovej umeleckej tvorby, jarmok diel remeselnej tvorby a bioproduktov, tradičná jarmočná zábava. Ľudové hry, ukážky z diel ľudovej umeleckej tvorby – predveľkonočné obdobie (22., 29. marca, 5. apríla). Rodinné víkendy, letné radovánky (14.–21.–28. júna). – Adventné dni (6.–13.–20. decembra). EXKLUZÍVNA HRADNÁ TÚRA NA DIÓSGYŐRSKOM HRADE od 12. apríla do 25 októbra Každú nedeľu o 11 hodine dopoludnia a 3 popoludní v spolupráci hercov odetých do dobových kostýmov a rytierov rádu Zlatej ostrohy sa účastníci túry zoznámia s históriou a expozíciami hradu Diósgyőr. Počas tejto cesty sa môžu stretnúť s kráľom Ľudovítom I. a jeho sprievodom. S charakteristickými postavami kráľovského dvora môžu zažiť rôzne dobrodružstvá. Môžu si prezrieť panoptikum približujúce život na Diósgyőrskom hrade v období stredoveku, výstavu zbraní a brnení zriadenú v hradnej rondele, v mincovni si môžu vlastnoručne vyrobiť verné kópie denárov kráľa Ľudovíta I. Veľkého alebo Matejových zlatých forintov. Po exkluzívnej hradnej túre, lovci rytierskeho kráľa Sándor Piros a lukostrelci Szabir predvedú ukážku stredovekého bojového umenia. Tento ojedinelý interaktívny sprievodný výklad, zanechá aj v malých aj vo veľkých trvalý zážitok. JARMOK STAROŽITNOSTÍ Každú prvú nedeľu v mesiaci Miesto konania: námestie Városház tér, ulica Széchenyi út.

20

Informácie: Tourinform Miskolc Telefón (+36-46)350-425 www.miskolc.hu


Miškolcský festival huspeniny Podľa svedectiev starých kuchárskych kníh, patrila huspenina už XVIII. storočí medzi obľúbené maďarské jedlá. Avšak k tomu, aby sa zrodila legendárna historka, podľa ktorej v jednom z miškolcských hostincov spadla do huspeniny žaba, muselo uplynúť veľa času. Tak teda, toto je legenda, ktorá v roku 2000 znovu ožila. V programe „Na návšteve v Miškolci” sa zaradila huspenina medzi miškolcské zaujímavosti, rarity. 24. februára 2001 bol lillafüredskom hoteli Palotaszálló usporiadaný prvý ples huspeniny. Miškolcský festival huspeniny sa v priebehu polovice desaťročia stal skutočným festivalom a zároveň ojedinelou miškolcskou atrakciou, zasluhujúcou si celoštátnu pozornosť. Rok 2009 je rokom dialógu kultúr. V znameni toho, sa organizatori Miškolcského festivalu hus-

peniny, ktorí sú čoraz známejšími už aj v zahraničí, rozhodli pozvať na túto udalosť aj predstaviteľov fínskeho družobného mesta Tampere. Pochopiteľne, že na ich počesť bol do programu zaradený projekt „Polárna žiara”, podstatou ktorého je, že 21. februára ne-

zapadne v Miškolci slnko a preto bude celé mesto žiariť od večera do rána. Tu je treba spomenúť, že miškolcským festivalom začína celoštátna sezóna festivalov a takto je ten náš „festivalom festivalov”. (Na obrázkoch hore: žaba a huspenina, vľavo dole: „žabací predavač” na terase Szinva, vpravo: Žabí kráľ s kráskami festivalu.)

Bezplatný kultúrno-turistický magazín samosprávy župného mesta Miškolc

21


Pohostinný hotel Palota Na základe vzhľadu, človek by si myslel, že táto budova je niekoľko storočí starý zámok, avšak v skutočnosti bol lillafüredský hotel Palotaszálló postavený v rokoch 1926 až 1931. Ako mimoriadne reprezentatívny hotel je dispozícii návštevníkom Miškolca a Bukových hôr. Tu sa zbiehajú turistické cesty vedúce po okolitých vrchoch. Hotel je vhodný aj na organizovanie rôznych konferencií, poskytuje príjemné ubytovanie až pre 400 osôb. Hostia tu ocenia hlavne jeho prekrásnu polohu s výhľadom na jazero Hámori-tó a lesy Bukových hôr.

22

Avšak aj s obsluhou sú tu ubytovaní hostia maximálne spokojní, no nielen oni, ale aj každý, kto sa tu zastaví hoci len na jeden obed alebo večeru. Pochvaľujú si tu štýlový nábytok rytierskej siene a farebné okná z oloveného skla, z ktorých na nás hľadia známe postavy maďarskej histórie.

Duch tohto miesta inšpiroval vedenie hotela k tomu, aby hostí príležitostne zoznámili so špecialitami starej maďarskej kuchyne. Veľkému úspechu sa tešia renesančné večere. Fantastické pečienky a vína servírujú čašnici odetí do šiat, v akých tieto pochúťky podávalo aj hradné slu-

Zrod Ódy Každý hosť hotela a Lillafüredu sa môže vydať na príjemnú prechádzku visutými záhradami obkolesujúcimi hotel Palota. Ponúka sa odtiaľ prekrásny výhľad na okolie, okrem iného aj na najväčší vodopád v krajine, ktorý tu padá do hĺbky. Hneď vedľa neho stojí aj socha veľkého maďarského básnika, Attilu Józsefa. Táto prekrásna krajina a tu získané zážitky básnikovi poskytli inšpiráciu k veršom s názvom Óda, ktoré patria medzi najkrajšie lyrické verše na svete. „Na jagavej skale sedím …” – takto sa začína verš a návštevník prechádzajúci sa visutými záhradami sa len môže zamyslieť nad tým, na ktorej zo skál básnik skutočne sedel. Odkiaľ videl „odbehnúť” potok Szinva. Toto miesto disponuje aj inou umeleckou zaujímavosťou. V tridsiatych rokoch tu natačali časť maďarského filmu s názvom rozprávkové auto. O niekoľko desiatok rokov neskôr sa Lillafüred stal znovu miestom natáčania, tento krát nezabudnuteľného filmu Sindibád, ktorý zožal nevídaný úspech aj v zahraničí. Nezabudnuteľnou scénou je, keď hlavný predstaviteľ, Zoltán Latinovits sa so svojou láskou korčuľuje na ľade jazera Hámori-tó.

MISKOLC info

žobníctvo kráľovi Matejovi. Po dobrej večeri, pred spaním odporúčame každému dobrú prechádzku na čerstvom vzduchu. Na druhý deň potom smelo vpred do Bukových hôr, ktoré sú prekrásne aj v zime aj v lete. (Na obrázku vľavo dole: hotel Palotaszálló, veža s hodinami.)


Garadnaiské pstruhy Liaheň pstruhov je turistickou atrakciou okolia Lillafüredu. Kto už raz ochutnal ponuku lesnej reštaurácie – pekárne rýb – čerstvé, do chrumkava pečené ryby ochutené 12 druhmi korenia podľa tradičného a prísne utajovaného receptu alebo na dyme z pilín bukového dreva dozlata vyúdeného pstruha, ten sa sem určite znovu vráti. Liaheň bola založená Maďarským kráľovským riaditeľstvom lesov v roku 1932, pod vedením Istvána Vásárhelyiho, spolupracovníka Otta Hermana. (Známy prí-

rodovedec žil v Lillafürede, v dome prezývanom Plší príbytok.) Činnosť tohto podniku je zameraná od rozmnožovania rýb až po ich predaj. V Maďarsku sa už len tu chová vo väčšom množstve pôvodný pstruh potočný a len tu pestujú jeho kmeňový fond s charakterom genetickej banky. V tunajších jazerách s čistou vodou sa chová aj pstruh dúhový a sivoň potočný. Lesná reštaurácia je v prevádzke od 1. mája do 30 septembra. (Dostaneme sa tam aj lesnou úzko koľajovou železnicou.)

Hladkanie zvierat Miškolcská zoologická záhrada bola otvorená 20 augusta 1983, v údolí Csanyik, vtedy ešte s názvom Zverník; presne na tomto mieste a na rovnako veľkej ploche ako je tomu dnes, no s oveľa menej zvieratami. V posledných 25 rokoch sa tento park veľmi zmenil, čo sa týka počtu aj druhov zvierat. Vybudovalo sa tu mnoho klietok, výbehov a deti si veľmi obľúbili aj miesto na hladkanie zvierat,

kde svoje obľúbené zvieratká majú doslova na dosah ruky. V časti parku, venovanej pamiatke známym osobnostiam, bola ako prvá na svete vystavená plastika zoológa a spisovateľa Geralda Durrella (Viacero z Durrellových diel vyšlo aj v maďarčine. Najznámejším je humorný román Moja rodina a iné druhy zvierat.) (Na obrázkoch noví obyvatelia: hore pekari, a dole guanako).

Univerzálny vláčik Medzi Miškolcom a Garadnou – cez Lillafüred – sa Bukovými horami kľukatí najdlhšia maďarská lesná úzkorozchodná koľajová železnica. V lete, v otvorených vozňoch, na dvoch trasách v celkovej dĺžke 34 km, poskytuje turistom nezabudnuteľný zážitok. Od jari do jesene umožňuje pohodlný výlet, začiatkom zimy slúži tento vláčik ponáhľajúci sa do Lillafüredu ako Mi-

kulášsky vlak. Od konca novembra do Vianoc sú vo vagónoch v službe malí čertíci v červených kostýmoch. Deti cestujúce týmto vláčikom učia mikulášske piesne a verše. V Lillafüred-e im to príde práve vhod, lebo tam ich už čaká „Rozprávková zem” v ktorej Mikuláš odmení každého, kto ho pozdraví pekným veršom alebo piesňou.

Bezplatný kultúrno-turistický magazín samosprávy župného mesta Miškolc

23


Dedinky a l’udia z Bukových hôr

Bukové hory sú pre turistov, domácich aj zahraničných hostí pekným výletným miestom. Pre obyvateľov osád v okolí Lillafüredu znamenajú ešte viac – životný priestor, prostredie poskytujúce prácu, alebo aspoň pomoc pri získavaní potrebnej obživy. Na stráňach Bukových hôr sa môžeme stretnúť s drevorubačmi, paličmi dreveného uhlia a vápna, hubármi a ľuďmi hľadajúcimi lesné plody. V časoch jarného topenia snehu sa cesty v Bukových horách stávajú mnohokrát neschodnými. Do niektorých dedín je ťažko sa dostať aj s terénnym vozidlom. Bol to dobrý nápad, nosiť poštu do tý-

chto dedín, učupených hlboko v doline pomocou vozov s konským záprahom. Zelený poštový voz je zároveň aj miestnou atrakciou. A tak je to v poriadku, veď zabezpečuje aj prepravu osôb.

 V najvyššom bode Bukových hôr sa nachádza Bánkút. Milovníci zimných športov tu nájdu lyžiarske a sánkarské zjazdovky a tak isto aj príjemnú reštauráciu, kde si môžu dať pohár vareného vína, alebo aj výdatný obed. Bánkútčania sú schopní zabezpečiť všetko, len sneh nie. Ak ho ale v zime napadne viac, potom tu zostane často aj do marca.

 György Szabó má už 77 rokov, no nikto by mu to neveril. On sám je toho názoru, že za svoju kondíciu vďačí vlastnoručne pripravovanej strave a dlhým prechádzkam po lese. On je tým slávnym bylinkárom z Bukových hôr, ktorý vyrába čaje z vlastnoručne nazbieraných byliniek. Na dvere jeho domu v Bükkszentkereszte často zaklopú vyznávači prírodnej liečby. Na stráni nad Répašskou hutou takmer po celý rok dymia pece na pálenie vápna. Ľudia s tvárami a odevmi bielymi od vápna, sú väčšinou obyvatelia dedín ukrytých v údolí. Remeslo sa tu dedí z otca na syna. Do jeho tajomstiev – ak to práca dovolí – vďačne zasvätia aj náhodne tu prechádzajúcich turistov.

 Vznik diósgyõrskych železiarní sa viaže k menu Henrika Fazolu, egerského zámočníckeho majstra, ktorý v roku 1770 v údolí Garadna, pri križovatke Svätého ducha – dnešnej Ómassi – vybudoval pec na tavenie železa „massu” a na sútoku potokov Garadna a Szinva, pod dnešným Lillafüredom, dielne na spracovanie železa „hamry na kutie železa”. Pri výbere miesta bola zohľadnená

24

potreba vodnej energie, poháňajúcej dúchadlá a kladivá hámrov, potreba kuriva (dreveného uhlia) a tak isto aj potreba vapencs, ktorý sa tu tiež nachádzal v hojnej miere. Železná ruda tu bola dopravovaná z údolia Bán, z baní Uppony, Nekézseny a Tapolczány. V údolí Garadna sa pracovalo v priebehu celého storočia. Po vybudovaní A železiarní, v roku 1872, bola stará huta zavretá.

 Bükkszentkereszt je najvyššie položenou osadou tohto pohoria. Vďaka svojej polohe je ideálnym miestom pre športy vo voľnej prírode. Dobrý vzduch a prekrásna príroda, v lete, aj zime vábia sem

MISKOLC info

návštevníkov. Nostalgická jazda na saniach ťahaných koňmi, ktoré si možno objednať na oroszkútskej Halász Lovastanyi, je pre turistov určite neopakovateľným zážitkom.


„Taká láska” nasledujúce, nechal, aby sa zjavila več Aj ulice si zvykli pamätať, rovnako ná skutočnosť. Lída už nebola nikde, ako robia dievčatá a ženy, keď si v spotak isto ako ani jej divadelný partner mienkach predstavujú niektorých muPeter. Nebola nikde ani Éva Ruttkai žov. a ani Zoltán Latinovits. Neboli tam heTak isto je na tom aj ulica Széchenyi rečka a herec, žena a muž; neboli dve utca. Keď sa počas tichých zimných duše v dvoch telách, dvaja jedinci. Boli nocí mesto uloží kpánku, ulica tam len dva páry očí, pohľady ktorých Széchenyi ožije. Tu sa prechádza, posa do seba zabodli. A v tomto pohľanáhľa, pobieha, hemží, zhovára, smede splynutom v jeden celok blčala lásje, klebetí každý, kto už ňou kedysi preka. šiel. Počas studených, osamotených Slávna herečka vypadla zo svojej úlozimných nocí si táto ulica predsa len hy. Nebola schopná v nej pokračovať. najradšej spomenie na jedinú osobu. Začiatočný herec vypadol zo svojej Na toho, kto ňou chodieval v období role. Z druhých očí sa na nich pozeramedzi rokmi 1959 a 1961 – raz pomali už len ich vlastné. ly, inokedy nedočkavo rýchlo. Na toPredstavenie zožalo obrovský ho, kto tadeto prechádzal deň čo deň úspech, potlesk obecenstva neutíchal. pri svojej ceste vedúcej do divadla Latinovits vtisol do rúk Évy Ruttkai paa odtiaľ v noci späť domov. pier na ktorom bolo napísané: „ĎakuBol to najkrajší muž akého kedy vijem, že som mohol hrať vedľa Vás!”. dela. Nemyslela si to len ulica O niekoľko minút aj on dostal lístok: Széchenyi, ale aj ženská časť miškolcÉVA RUTTKAI A ZOLTÁN „Nie, Vy ste to prežíval a ja som na to ského obyvateľstva a preto počas tohLATINOVITS väčšmi hrdá”. to dvojročného obdobia – medzi rokPo premiére divadelníci oslávili mi 1959 a 1961– sa predalo oveľa viac úspech; pripili si naň, tancovali. vstupeniek na predstavenia kde účinPotom sa Ruttkai a Latinovits vybrali spolu na prechádzku nočným koval Zoltán Latinovits, než ako tomu bolo zvyčajne. Od roku 1959 hralo divadlo s veľkým úspechom jednu hru Pavla Miškolcom. Dlažby ulíc boli v tej chvíli pod ich nohami ako červený Kohouta. Vedenie divadla rozhodlo, že na jubilejnom, stom predsta- koberec rozprestretý pred kráľovský pár. Mesto sa vyľudnilo, zvedavení, dostane hlavnú mužskú rolu Latinovits. Do hlavnej ženskej úlo- vé oči okien sa zavreli. Len oni dvaja a ulica, tichý svedok ich rozhy dostala pozvanie Éva Ruttkai, ktorá sa svojou komediálnosťou v hovoru, bdeli. Ulica počula, ako zamatový mužský hlas rozpráva o svojom živote a o tom, že veľakrát má pocit, že z neho nebude skudivadle postarala opech hry. Slávna herečka pozvanie prijala, avšak len na tri predstavenia. Vo točný herec. Ruttkai sa tomu veľmi smiala: vlaku si ešte prečítala scenár, ktorého aj názov bol tak osudový – – Vás na to stvoril aj Pánboh! „Taká láska”. Éva Ruttkai stvárňovala úlohu Lídy Petrusovej. Keď sa Vtedy už boli na okraji mesta. Spustil sa dážď, avšak oni si to ani riaditeľ – ktorý nebol nik iný než herečkin brat Ottó Ruttkai – spýtal, kto bude jej partnerom, dostal odpoveď, že to bude Zoltán Latinovits. nevšimli. Zašli do jedného podniku a objednali si s grog – po prvýBrat herečky poznamenal aj to, že aj keď jeho meno nie je známe, krát v živote. Čo by sa bolo hodilo viac k ich planúcim srdciam, než planúci nápoj? je to vynikajúci herec. Začalo už svitať keď sa rozlúčili – herec odprevadil herečku a rozlúčili Toto meno naozaj znelo v herečkiných ušiach neznámo, ale aj napriek tomu sa v tej chvíli niečo v nej pohlo, zmocnila sa jej zvláštna sa. Na druhý deň ráno odcestovala domov do Pešti. Brat a švagriná úzkosť. Snáď to bol nejaký, v ženách dodnes žijúci šiesty zmysel, ktorý jej vopred signalizoval, že toto meno spôsobí zemetrasenie ju odprevadili, avšak Latinovits sa neobjavil. „To nie je možné” – nav doterajšom pokojnom živote Évy Ruttkai, ku ktorému patrilo nielen riekalo herečkino srdce a v tej chvíli sa otvorili dvere kupé a stál tam divadlo, ale aj jej manžel Miklós Gábor, tak isto herec a ich spoloč- on, neoholený mladý herec so šálom na krku. V ruke držal biely kvet. Ani nešiel domov do svojho podnájmu, spal v divadle, zobudil ho až ná dcérka. Aj Latinovits sa bál slávnej herečky. Myslel si, že vedľa oslavova- vrátnik, od ktorého dostal dvadsať forintov na kvet. V jedálenskom vozni pokračovali vo svojom nočnom rozhovore: nej herečky bude úplne bezvýznamný. Položil si fotku herečky na nočný stolík a nespustil z nej oči až kým nezaspal. Takto sa s ňou Latinovits plakal a rozprával, rozprával a plakal. Ruttkai ho prosila: – Neplačte prosím, neviem čo Vám povedať… Som tak šťastná, skúsil spriateliť. Kým nastal deň predstavenia, už si jej príjemnú tvár dokázal naži- že človek ako ste Vy, skutočne existuje. Ulice neklebetia, nepíšu memoáre. Aj ulica Széchenyi mlčí, aj keď vo predstaviť aj so zatvorenými očami. Začala skúška. Latinovits – v úlohe Petra – ležal na posteli, poze- by mohla písať romány o tom, aký je dotyk tanečného kroku muža ral na svoju, pred zrkadlom sa češúcu milú a teplým jemným hlasom s planúcim srdcom, ako je podfarbený jeho zamatový hlas, keď z neho v noci, počas cesty domov vytryskne šťastie. Ulica Széchenyi si uchoju oslovil: váva tajomstvá, ktorých bola svedkom a uchová si tak isto aj svoje – Lída! Herečka sa podľa scenára mala v tej chvíli obrátiť k svojmu milé- vlastné tajomstvo. Len ona vie, že počas zimných nocí sa niekedy mu, avšak ona sa ani nepohla. Ten hlas ju úplne očaril – mala strach ozve tichá muzika od budovy divadla, potom sa ozve spev zamatozazrieť muža, ktorému tento hlas patril. Doteraz sa pohľadu vyhýba- vého mužského hlasu, od ktorého sa zovrie srdce. Po niekoľkých riadkoch sa ozve teplý, ženský alt a potom už len znejú a vznášajú sa la, no ďalej už nemohla v tom pokračovať. Človek – hlavne ak je hercom – môže zmiesť svojou mimikou spolu: „Kde je to leto? Kde je tá stará láska? a gestami, avšak pohľadom nevie nikto klamať. V tvárach stvorených Kde je to leto? Mihlo sa mojím srdcom…” na obraz Boha, máme niečo, čo nám dovoľuje vidieť do hĺbky duše Kým stíchne aj posledný akord, mesiac vykukne z tmavého okna - oči. – Lída! – ozval sa zamatový hlas. Oslovená pomaly zdvihla svoj noci a zbadá, že asfalt ulice Széchenyi sa vlhkosťou trbliece tak, ako Piroska Csorba pohľad na Latinovitsa. Pohľad sa zastavil a už nenechal miesto pre tvár najkrajšej devy po jej plači.

Bezplatný kultúrno-turistický magazín samosprávy župného mesta Miškolc

25


Kvíz Vážený čitateľ! Rozlúštite nasledujúci kvíz a Vaše odpovede nám pošlite do 15. októbra 2009 na nasledujúcu adresu: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kulturális és Vendégforgalmi Osztály. 3525 Miskolc, Batthyány u. 1. (Telefón: 46/503-020.) Oplatí sa hrať, lebo z pomedzi odosielateľov správnych odpovedí, vyžrebujeme množstvo hodnotných cien. HLAVNOU CENOU JE VÍKEND PRE DVE OSOBY NA MIŠKOLCSKÝ MEDZINÁRODNÝ OPERNÝ FESTIVAL „BARTÓK+…” 2009, SO VSTUPENKAMI (MÚZEÁ, ZOO, JASKYNNÉ KÚPELE A POD.) A CESTOVNÝMI PERMANENTKAMI (NA ELEKTRIČKU, AUTOBUS, LESNÚ ŽELEZNICU). Aj medzi ďalšími výhrami si každý nájde niečo pre seba; rodinné pozvánky na podujatia organizované na Diósgyőrskom hrade, v jaskynných kúpeľoch, v zoo, vstupenky na prestavenia Miškolcského medzinárodného operného festivalu „Bartók+…”, albumy, miškolcské DVD a CD nahrávky.

1.

Ako sa volá lillafüredský dom Otta Hermana?

a) b)

Veveričí príbytok Pstruží príbytok

c) d)

Plší príbytok Vtáčí príbytok

4. a) b)

V akom kostole sa nachádza ikonostas? katolíckom c) pravoslávnom kalvínskom d) evanjelickom

5.

Ktoré letopočty sme našli na pečati? 1890–1895 1892–1897 1907–1909 1910–1913

a) b) c) d)

2.

a) b) c) d)

Kde stojí socha zobrazujúca celú postavu Lajosa Kossutha? Pred Diósgyőrskym hradom Na námestí Hősök tere Na námestí Erzsébet tér Na námestí Búza tér

26

3. a) b) c) d)

Koľko má metrov Avašská rozhľadňa? 37 47 53 72

6. a) b) c) d)

Koľko cintorínov je v Miškolci? 17 20 29 34

MISKOLC info

7. a) b) c) d)

Kedy bol postavený hotel Palotaszálló? 1880 1900 1930 1948


Aby ste sa nestratili… Okrem informácií, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tourinform, napomáha návštevníkom v orientácii aj množstvo ďalších technických prostriedkov, máp a orientačných tabúľ rozmiestnených v rôznych častiach mesta. Tourinform Miskolc, 3525 Miskolc, Városház tér 13. Tel.: 46/350-425 Tel./Fax: 46/350-439, 46/348-921 E-mail: miskolc@tourinform.hu Web: www.miskolctour.hu Poskytované služby: poskytovanie informácií o domácej turistickej ponuke, v prvom rade o Miškolci, ale tak isto aj oupe Borsod-Abaúj-Zemplén a aj celého regiónu severného Maďarska. suveníry z Miškolca, turistické publikácie, fotoalbumy, turistické karty (Magyar Turizmus Kártya), predaj cestovných lístkov na miestnu hromadnú dopravu požičovňa bicyklov a GPS zariadení poskytovanie turistických sprievodcov Otváracia doba: V sezóne: 15. jún – 15. september: pondelok – piatok: 9.00–18.00, sobota: 10.00–16.00, nedeľa: zatvorené. Mimo sezóny: 15. september–15. jún: pondelok – piatok: 9.00–17.00, sobota: 9.00–13.00, nedeľa: zatvorené. Veľkoplošné mapy mesta: centrum: konečná električky pri železničnej stanici Tiszai, východ z podchodu na námestí Búza tér, most zamilovaných „Szerelmesek hídja” na terase Szinva, parkovisko na Városház tér

 Miškolctapolca: veľké bezplatné parkovisko, promenáda Aradi most Hejõ-híd, promenáda Barabits vedúca k jaskynným kúpeľom Diósgyőr: konečná lesnej železničky na ulici Dorottya, križovatka ulíc Vár a Nagy Lajos Lillafüred: vchod do hotelu Szeleta v Alsó-Hámore, budova stanice lesnej železničky v Lillafürede, lillafüredské veľké parkovisko WIFI, WEB-kamera: V súčasnosti máme v prevádzke 2 WIFI body (námestie Hősök tere, rerasa Szinva), kde možno zdarma používať Internet. Okrem toho je možné Internet zdarma používať aj v mnohých reštauračných, resp. hotelových zariadeniach. Info-touch pult: V meste je na šiestich miestach k dispozícii informačný pult s dotykovou obrazovkou: kancelária Tourinform-Miškolc (Városház tér 13.) vstupná hala železničnej stanice Tiszai (Kandó Kálmán tér 1.) vstupná hala lillafüredskej kvapľovej jaskyne svätého Štefana (Szent István cseppkőbarlang) vstupná hala jaskynných kúpeľov autobusová zastávka na terase Szinva názorná zbierka Lézerpont (Győri kapu 57.) oficiálna turistická stránka mesta Miškolc – www.miskolctour.hu Oficiálny turistický portál mesta Miškolc, ktorý je k dispozícii v šiestich jazykoch (maďarsky, anglicky, nemecky, rusky, poľsky, slovensky). Okrem predstavenia turistických možností, histórie a zaujímavostí mesta, slúži aj na vyhľadávanie aktuálnej programovej ponuky v troch jazykoch a disponuje mapou s on-line vyhľadávačom ulíc.

Bezplatný kultúrno-turistický magazín samosprávy župného mesta Miškolc

27


28

MISKOLC info


PRECHÁDZKY CENTROM „Variácie na jednu tému” krátka prechádzka: 1 hodina dlhá prechádzka: 2-2,5 hodiny túra na Avaš: 1-1,5 hodiny kostoly v centre: 2 hodiny KRÁTKA PRECHÁDZKA: 1. námestie Szent István tér 2. námestie Erzsébet tér 3. Galéria 4. Mûvészetek Háza (Dom umenia) 5. Terasa Szinva 6. Divadlo + ulica Déryné 7. námestie Hõsök tere + Minoritský kostol 8. námestie Deák tér 9. ulica Kossuth DLHÁ PRECHÁDZKA: 1. námestie Szent István tér 2. Palác hudby 3. Avašský kostol (+ rozhľadňa) + rad pivníc 4. Terasa Szinva 5. Divadlo + ulica Déryné 6. Synagóga 7. námestie Hõsök tere + Minoritný kostol 8. Ortodoxný kostol 9. námestie Deák tér 10. Kohúti kostol + ulica Kossuth 11. Galéria 12. námestie Erzsébet tér 13. socha Széchenyiho + jedna prestávka (na kávu) podľa potreby (10 minút) TÚRA NA AVAŠ: 1. námestie Szent István tér 2. Avašský kostol 3. Avašská rozhľadňa 4. Avašské pivnice (+ ochutnávka vín) KOSTOLY V CENTRE: 1. Avašský kostol 2. Kostol všetkých svätých 3. Synagóga 4. Minoritný kostol 5. Kohúti kostol 6. Ortodoxný kostol 7. Kostol z drevených dosák

Bezplatný kultúrno-turistický magazín samosprávy župného mesta Miškolc

29


Všeobecne prospešné informácie MESTSKÝ ÚRAD Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Úrad primátora) 3525 Miskolc, Városház tér 8. Telefón: (+36-46)512-700, 512-800 E-mail: callcenter@miskolcph.hu http: www.miskolc.hu Kulturális és Vendégforgalmi Osztály (oddelenie kultúry a cestovného ruchu) 3525 Miskolc, Batthyány Lajos u. 1. Telefón: (+36-46)503-020 Fax: (+36-46)344-657 E-mail: kultur@miskolcph.hu MÚZEÁ, VÝSTAVY

Színháztörténeti és Színészmúzeum (Múzeum histórie divadla a hercov) Adresa: 3525 Miskolc, Déryné utca 3. Telefón: (+36-46)327-900 Otvorené: od 1. septembra do 31. mája: okrem nedele a pondelka denne: 9–17 hod., od 1. júna do 31. augusta: okrem pondelka denne: 10–18 hod. E-mail: miskolci.galeria@chello.hu http: www.miskolcigaleria.hu

Herman Ottó Múzeum papszeri kiállítóhelye (Obrazáreň múzea Otta Hermana Papszerská výstavná sieň ) Adresa: 3530 Miskolc, Papszer 1. Telefón: (+36-46)346-875 Otvorené: okrem pondelka denne 10–16 hod. E-mail: latogato@hermuz.hu http: www.hermuz.hu Miskolci Galéria (Miškolcská galéria) Adresa: 3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc u. 2. Telefón: (+36-46)500-680 Otvorené: od 1. septembra do 31. mája: okrem nedele a pondelka denne: 9–17 hod., od 1. júna do 31. augusta: okrem pondelka denne: 10–18 hod. E-mail: miskolci.galeria@chello.hu http: www.miskolcigaleria.hu Petró-ház Nagykunszt – képzőművészeti tanulmányi múzeum (Petróv dom Nagykunszt – študijné múzeum výtvarného umenia) Adresa: 3525 Miskolc, Hunyadi János u. 12. Telefón: (+36-46)355-004 Otvorené: v školskom období od pondelka do piatku: 8–16 hod., E-mail: petrohaz.galeria@chello.hu http: www.miskolcigaleria.hu Feledy-ház (Feledyho dom) Adresa: 3525 Miskolc, Deák Ferenc tér 3. Telefón: (+36-46)355-472 Otvorené: od 1. septembra do 31. mája: okrem nedele a pondelka denne: 9–17 hod., od 1. júna do 31. augusta: okrem nedele a pondelka denne: 10–18 hod. E-mail: miskolci.galeria@chello.hu http: www.miskolcigaleria.hu

30

KÚPALISKÁ

Diósgyőri Vármúzeum (Diósgyőrske hradné múzeum) Adresa: 3534 Miskolc, Vár u. 24. Telefón: (+36-46)533-355 Otvorené: od 1. mája do 30. septembra: 9–18 hod., od 1. októbra do 30. apríla: 9–17 hod. Stále expozície: výstava histórie hradu, expozícia dobových zbraní a brnení, najväčšie historické panoptikum východnej Európy. http: www.diosgyorivar.hu

KISVASÚT (ÚZKOROZCHODNÁ ŽELEZNICA) Barlangfürdő**** (Jaskynné kúpele) Adresa: 3519 Miskolctapolca, Pazár István sétány 1. Telefón: (+36-46)560-030 Otvorené: od 1. septembra do 31. mája: 9–18 hod., od 1. júna do 31. augusta: 9–19 hod. E-mail: info@barlangfurdo.hu http: www.barlangfurdo.hu Selyemréti Strandfürdő (Selyemrétske kúpalisko) Adresa: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 58. Telefón: (+36-46)411-399 Otvorené: od 15. júna do 31. augusta: 6–19 hod., (pokladňa: 8–18 hod.), Od 1. septembra do 14. júna: 6–18 hod., (pokladňa 8–17 hod.). Sauna: 10–21 hod.

Diósgyőri Papírgyár Papíripari Múzeum (Papiernické múzeum Diósgyőrskych papierní) Adresa: 3535 Miskolc, Hegyalja út 203/1. Telefón: (+36-46)530-824 Otvorené: pondelok–piatok: 10–14 hod., E-mail: dipa@dipa.hu http: www.dipa.hu

Diósgyőri Várfürdő (Diósgyőrske hradné kúpalisko) Adresa: 3534 Miskolc, Haller György u. 1. Telefón: (+36-46) 530-292, 530-293 Otvorené: od 1. júna do 31. augusta: pondelok–piatok: 9–18 hod., sobota–nedeľa: 9–19 hod.. E-mail: adymuvhaz@chello.hu http: www.adymuvhaz.hu

Országos Műszaki Múzeum Központi Kohászati Múzeuma (Centrálne hutnícke múzeum štátneho technického múzea) Adresa: 3517 Miskolc-Felsőhámor, Palota u. 22. Telefón: (+36-46)379-375 Otvorené: utorok–nedeľa 9–17 hod. E-mail: kohmuz@kohmuz.t-online.hu http: www.kohmuz.t-online.hu

Miskolc Városi Szabadidőközpont – Uszoda (Miškolcské centrum voľného času a plaváreň) Adresa: 3534 Miskolc, Andrássy Gyula u. 63. Telefón: (+36-46)379-512 Otvorené: pondelok–piatok, nedeľa: 6–16.30 hod., (pokladňa: 6–16), sobota: 6–12 hod., (pokladňa: 6–11). http: www.miskolcivsz.hu/uszoda.html

Országos Mûszaki Múzeum Massa Múzeuma (Massa múzeum štátneho technického múzea) Adresa: 3517 Miskolc-Újmassa, Ómassai út Telefón: (+36-46)370-864 Otvorené: od 20. apríla do 20. októbra: utorok–nedeľa: 9–17 hod. E-mail: kohmuz@kohmuz.t-online.hu http: www.kohmuz.t-online.hu

JASKYNE

Lézerpont Látványtár (Názorná zbierka Lézerpont) Adresa: 3531 Miskolc, Győri kapu 57. Telefón: (+36-46)428-112, 428-111 Otvorené: pondelok–piatok 9–18 hod. sobota 9–14 hod. E-mail: lezerpont@lezerpont.hu http: www.nepviseleteink.hu Stále expozície: Ľudové kroje Karpatskej kotliny, história optiky, strácajúce sa remes-

od 1. októbra do 31. marca: denne 9–14 hod. Celková dĺžka jaskyne bohatej na kvapľové útvary je 800 m, cca polovica je sprístupnená verejnosti. Posledný vstup je 1 hodinu pred koncom otváracej doby! Anna-mésztufabarlang (Annina jaskyňa z vápencového tufu) Telefón: (+36-46)334-130 Otvorené: od 1. apríla do 30 septembra denne 10–16 hod. Jedna z najzaujímavejších prírodných hodnôt našej krajiny je Annina jaskyňa z vápencového tufu, tiahnuca sa pod visutými záhradami lillafüredského hotela Palotaszálló, je jednou z troch takýchto, verejnosti sprístupnených jaskýň na svete.

Magyar Orthodox Egyházi Gyűjtemény (Zbierka maďarskej ortodoxnej cirkvi) Adresa: 3525 Miskolc, Deák Ferenc tér 7. Telefón: (+36-46)415-441 Otvorené: od 1. apríla do 30 septembra: utorok–sobota: 10–18 hod., od 1. októbra do 31. marca: 10–16 hod. Po predchádzajúcej dohode ju skupiny môžu navštíviť každý deň. Egyetemtörténeti Gyűjtemény és a Selmeci Műemlékkönyvtár (Univerzitná historická zbierka a Selmecká pamätná knižnica) Adresa: 3515 Miskolc, Egyetemváros Telefón: (+36-46)565-324 Otvorené: pondelok–piatok 10–13 hod.. E-mail: muzeum@uni-miskolc.hu http: www.muzeum.uni-miskolc.hu

Herman Ottó Múzeum Képtára (Obrazáreň múzea Otta Hermana) Adresa: 3529 Miskolc, Görgey Artúr u. 28. Telefón: (+36-46)560-170 Otvorené: okrem pondelka denne 10–16 hod. E-mail: latogato@hermuz.hu http: www.hermuz.hu

lá, Sedmohradské minerály, Ľudový super 1945–1968, história písacieho stroja.

ÉSZAKERDŐ Zrt. Lillafüredi Állami Erdei Vasút Adresa: Üzemigazgatóság, 3535 Miskolc, Erdész u. 24. Tel.: (+36-46)530-593, (+36-30)488-7528 Východzia stanica v Diósgyőri: 3534 Miskolc, Dorottya u. 1. Tel.: (+36-30)488-7527 Stanica Lillafüred: Tel.: (+36-30)488-7529 E-mail: miskolc.laev@eszakerdo.hu http: www.eszakerdo.hu, www.laev.hu Súpravy vozňov premávajú po úzkorozchodnej koľajovej železnici z mestskej časti Észak-Kilián, cez Lillafüred až po Garadnu, na úseku dlhom 14 km. Na kľukatej, lesom vedúcej trase sa nachádza aj najväčší viadukt v krajine (dlhý 64 m a vysoký 20 m) a dva tunely. Železnica vedie popri brehu malebného jazera Hámori-tó do pstruhmi preslávenej Garadny, pričom prechádza popri najstaršej, avšak dodnes prevádzky schopnej Újmašskej starej huty, vyhlásenej za priemyselnú historickú pamiatku. Súpravy premávajúce v priebehu celého roka jazdia v zime s uzavretými vykurovanými vozňami. V letnom období, počas víkendov, resp. v prípade skupinovej objednávky, premávajú aj na druhej trase, až do Mahóce, obľúbeného výletného miesta v Bukových horách. MISKOLCI ÁLLATKERT ÉS KULTÚRPARK (MIŠKOLCSKÁ ZOO A PARK KULTÚRY)

Szent István-cseppkőbarlang (Kvapľová jaskyňa svätého Štefana) Adresa: 3517 Miskolc–Lillafüred, Erzsébet sétány Telefón: (+36-46)334-130 Otvorené: od 1. apríla do 30 septembra: denne 9–17 hod.,

MISKOLC info

Adresa: 3535 Miskolc–Csanyikvölgy Telefón: (+36-46)332-121 E-mail: info@miskolczoo.hu http: www.miskolczoo.hu Otvorené: od 5. októbra do 14. marca: denne 9–16 hod., Od 15. marca do 4. októbra: po-pi: 9–18 hod., cez víkendy a sviatky: 9–19 hod.


Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ (Diósgyőrske centrum kultúry a voľného času Endre Adyho) Adresa: 3534 Miskolc, Árpád u. 4. Telefón: (+36-46)530-516 Fax: (+36-46)530-463 E-mail: adymuvhaz@chello.hu http: www.adymuvhaz.hu

E-mail: lovasbarsi@freemail.hu http: http://oroszkuti-lovastanya. internettudakozo.hu SQUASH Fontana Szórakoztató Központ (Zábavné centrum fontána) Adresa: 3534 Miskolc, Andrássy Gyula u. 94. Telefón: (+36-46)532-093, 532-094 E-mail: fontanamiskolc@t-online.hu http: www.fontanamiskolc.hu Hungária Panzió (Penzión Hungária) Adresa: 3519 Miskolctapolca, Csabai u. 7. Telefón: (+36-46)432-884 Otvorené: 9–21 hod. E-mail: hungariapanzio@freemail.hu http: www.hungariapanzio.hu Toto zariadenie rozprestierajúce sa v prekrásnom prírodnom prostredí na ploche 21,2 hektára, sa nachádza v zmiešanom, hrabovo bukovom lese. Jeho plocha sa priamo spája s národným parkom Bukové hory a preto vnávštevníkom poskytuje aj ukážku z tamojšej flóry. V zoologickej záhrade sú okrem domácich druhov zastúpené aj zvieratá z ďalekých, exotických krajín. LILLAFÜREDI PISZTRÁNGTELEP (LILLAFÜREDSKÁ LIAHEŇ PSTRUHOV) Adresa: 3517 Miskolc–Lillafüred, Garadnavölgy Telefón: (+36-46)370-922 Otvorené, lesná pekáreň rýb: od 1. mája do 30. septembra: streda–nedeľa 11–17 hod. (pstruhy možno konzumovať priamo na mieste). Liaheň: od 1. mája do 30. septembra: streda–nedeľa: 8–17 hod., od 1. októbra do 30. apríla: utorok–piatok 8–15 hod., v nedeľu a pondelok zatvorené (predaj čerstvých a údených pstruhov). E-mail: hoitsy@t-online.hu http: www.pisztrangtelep.fw.hu Pozoruhodnosťou tejto liahne pstruhov je, že je jedinou liahňou v krajine, kde sa v prírodných podmienkach chová ušľachtilý pstruh, ktorého pôvodným domovom je práve naša vlasť. Od jari do jesene, v lesnej reštaurácii ryby, ktoré si hostia sami vyberú, hosťom hneď aj upečú. JAZDA NA KONI Balogh-Liget Lovas Klub (Jazdecký klub Balogh-Liget) Adresa: 3711 Szirmabesenyő, Királyhegy Telefón: (+36-46)712-899, (+36-30)3036340 E-mail: baloghliget@proxynet.hu http: www.baloghliget.hu Korešpondenčná adresa: 3529 Miskolc, Görgey u. 12.

TENIS Miskolc-egyetemvárosi Sportközpont (Centrum športu v univerzitnej časti mesta) Adresa: 3515 Miskolc-Egyetemváros Telefón: (+36-46)565-248, (+36-46)565111/2292, (+36-30)532-7738 Junior Sport Klub Adresa: 3731 Miskolc, Aba u. 37. Telefón: (+36-30)912-0604, (+36-20)9117751 E-mail: juniorteniszclub@eoldal.hu http: www.juniorteniszclub.eoldal.hu Pünkösdhegyi Teniszcentrum (Pünkösdhegyské tenisové centrum) Adresa: 3518 Miskolc, Pünkösdhegy u. Telefón: (+36-46)401-324 Szent Ferenc Kórház Tenisz Klub (Tenisový klub Nemocnice svätého Františka) Adresa: 3529 Miskolc, Csabai kapu 42. Telefón: (+36-46/ 555-878; (+36-46) 786715; (+36-20) 591-0065 E-mail: szentferenckorhaz.teniszklub@ chello.hu http: www.szentferenctk.extra.hu BOWLING

Diósgyőrsky hrad Adresa: 3534 Miskolc, Vár u. 24. Telefón: (+36-46)533-355 E-mail: adymuvhaz@chello.hu http: www.diosgyorivar.hu

E-mail: info@csodamalom.hu, veres.lajos@csodamalom.hu http: www.csodamalom.hu KINO Művészetek Háza Miskolc – Art Mozi (Béke terem, Uránia terem) (Miškolcský dom umenia – kino Art sieň Béke a Uránia) Adresa: 3525 Miskolc, Rákóczi Ferenc u. 5. pokladňa: pondelok–nedeľa 15–20 hod. Telefón: (+36-46)507-573 E-mail:info@muveszetekhazamiskolc.hu http: www.muveszetekhazamiskolc.hu

VYHLIADKOVÉ LETY, LETY ROGALOM Borsod Megyei Repülő Klub (Letecký klub Borsodskej župy – letisko) Adresa: 3526 Miskolc, Repülőtéri út 7. Telefón: (+36-46)509-808 E-mail: titkar@lhmc.hu, elnok@lhmc.hu http: www.lhmc.hu

Szinvapark Bevásárlóközpont (Obchodné centrum Szinvapark) Adresa: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. út 2-4 Telefón (+36-46) 502-306 E-mail: szinvapark@enternet.hu http: www.szinvapark.hu

MÁV-Start Zrt. MÁV Direkt: (+36-40)494-949 E-mail: informacio@mav-start.hu http: www.mav-start.hu www.elvira.hu

Fontana Szórakoztató Központ (Zábavné centrum fontána) Adresa: 3534 Miskolc, Andrássy Gyula u. 94. Telefón: (+36-46)532-094, 532-093 E-mail: fontanamiskolc@t-online.hu http: www.fontanamiskolc.hu

Csodamalom Bábszínház (Bábkové divadlo Čarovný mlyn) Adresa: 3525 Miskolc, Kossuth Lajos u. 11. Telefón: (+36-46)502-665, (+36-46)502666

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Telefón: (+36-46)514-900 E-mail: mail@mvkrt.hu Kancelária pre styk s verejnosťou: Telefón: (+36-46)504-810 E-mail: iroda@mvkrt.hu http: www.mvkzrt.hu Borsod Volán Zrt. Telefón: (+36-46)340-288 (informácie o cestovnom poriadku) E-mail: ugyfelszolgalat@borsodvolan.hu http: www.borsodvolan.hu

TAXI

DIVADLO

Oroszkúti Lovastanya (Oroszkútska jazdecká usadlosť) Adresa: 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth Lajos u. 43. Telefón: (+36-30)309-4503, (+36-46)390-191

HROMADNÁ DOPRAVA

Cinema City – Miskolc Plaza Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli István u. 2–6. pokladňa: pondelok–piatok od 12.30 sobota–nedeľa od 10.30 Telefón: (+36-46)416-661 http: www.cinemacity.hu

Miskolc Plaza Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli István u. 2–6. Telefón: (+36-46)503-000, 504-000 E-mail: miskolcplaza@segece.hu http: www.miskolcplaza.net

Miskolci Nemzeti Színház (Miškolcské národné divadlo) Adresa: 3525 Miskolc, Déryné u. 1. Predaj vstupeniek: Miskolc, Széchenyi István út 23. Telefón: (+36-46)516-735 E-mail: jegyiroda@mnsz.eu, nezoilevelek@mnsz.eu http: www.mnsz.eu

Művészetek Háza, Miskolc (Dom umenia – Miškolc) Adresa: 3525 Miskolc, Rákóczi Ferenc u. 5. Telefón: (+36-46)507-573 Predaj vstupeniek: Miskolc, Rákóczi Ferenc u. 2. Telefón: (+36-46)508-844 Fax: (+36-46)508-845 E-mail:info@muveszetekhazamiskolc.hu http: www.muveszetekhazamiskolc.hu

INFORMAČNÉ BODY Tourinform Miskolc Adresa: 3525 Miskolc, Városház tér 13. Telefón: (+36-46)350-425 Fax: (+36-46)350-439 E-mail: miskolc@tourinform.hu Ifjúsági és Szabadidő Ház (Dom mládeže a voľného času) Adresa: 3531 Miskolc, Győri kapu 27. Telefón: (+36-46)411-747, (+36-46)412-508 Fax: (+36-46)320-716 E-mail: ifihaz@upcmail.hu http: www.ifihazmiskolc.hu

City Taxi: (+36-46)416-416 Fortuna–DH Taxi: (+36-46)323-323, (+36-46)322-222 Hello Taxi: (+36-46)333-444 Nonstop Taxi: (+36-46)355-555 UŽITOČNÉ TELEFÓNNE ČÍSLA záchranka: požiarnici: polícia: tiesňové volanie: Matáv informácie – vnútroštátne telefónne linky: Matáv informácie plus: Matáv informácie – vnútroštátne telefónne linky: Odťahová služba:

Bezplatný kultúrno-turistický magazín samosprávy župného mesta Miškolc

104 105 107 112 198 197 199 188

31


H o t e l P a n n o n i a***

Celú Vašu rodinu srdečne očakáva v historickom centre trojhviezdičkový Hotel Pannonia. Pohodlie hostí tu zabezpečuje zrenovovaná reštaurácia, klimatizované, pekne zariadené izby a apartmány s kuchyňami v jednopriestorovom prevedení. 2 konferenčné miestnosti, internet, reštaurácia Adelino Club, uzatvorená garáž, sauna.

3525 Miskolc, Kossuth u. 2. Tel.: 46/504-980, 504-982. Fax: 46/504-984 E-mail: hotelpannonia@chello.hu www.hotelpannonia-miskolc.hu

„To je drahokam šperkovnice...” • reštaurácia a kaviareň • cigarová miestnosť • apartmány (Furmint, Muškát a Lipovina) • Dvojlôžkové hotelové izby v susednom zariadení Bártfay Udvarház • 500 ročná pivnica a na ochutnávku vín • programy spojené s ochutnávkou vín, vínne túry, vínne menu a vínne večere s vlastnými vínami kúrie Szirmay • „Vína a delikatesy” • Gastrofilozofia • Muzeálne vína • „Víno kňazov” • Suveníry, Szerencsská čokoláda a ručne vyrábané sladkosti z čokolády a hrozna • Prechádzka kultúrnou pamiatkou • Szirmay vinotéka Oroszlános Borvendéglő, Borház és Vendégfogadó (U levov - vínna reštaurácia, vínny dom a apartmány) v niekdajšej kúrii Szirmay Otvorené: po celý rok 10.00 – 22.00 hod. H–3907 Tállya, Rákóczi út 23. Telefón / rezervácia stolov: +36-47/598-888 E-mail: info@oroszlanos.hu http://www.oroszlanos.hu

32

MISKOLC info


Weidlich udvar Miskolc, Széchenyi u. 19. Tel.: +36-46-428-134 Viac ako 100 druhov čajových špecialít zo všetkých kútov sveta, pripravované priamo v čajovni alebo ponúkané na predaj! Čajové potreby, čajové pečivo. Otvorené: Pondelok–štvrtok 10–21 hod. Piatok 10–22 hod. Sobota 12–22 hod.

Penzión a reštaurácia „Diósgyőrska hradná záhrada”*** 3535 Miskolc, Tapolcarét 2/a Tel.: 46/532-247, 46/532-278 Fax: 46/532-278, 46/532-279 E-mail: info@diosgyorivarkert.hu www.diosgyorivarkert.hu

V bezprostrednej blízkosti Diósgyőrskeho hradu, v prekrásnom prírodnom prostredí očakávame našich hostí s príjemnou reštauráciou a izbami vybavenými kúpeľňou, telefónom, mini barom a farebným televízorom!Ponúkané služby: sauna, parkovisko, osobitná miestnosť, možnosť pripojenia sa na internet.

PRIJÍMAME REKREAČNÉ POUKÁžKY! ORGANIZOVANIE A REALIZÁCIA SPOLOČENSKÝCH AKCIÍ!

H-3400 Mezőkövesd Zsóry-fürdő Fülemüle utca 2.

V 11 izbách a jednom dvojizbovom apartmáne poskytujeme ubytovanie pre 26 osôb. Všetky izby sú vybavené sprchou, televízorom, telefónom, internetovou prípojkou, sejfom, niektoré z nich disponujú klimatizáciou a zariadením vhodným pre malé deti. Aby bolo pohodlie naozaj dokonalé, máme tu k dispozícii aj vlastné oddelenie wellness. Služby, ktoré možno využiť po predchádzajúcej dohode: masáž, organizovaný program, ochutnávka vín, požičovňa bicyklov a tiež konferenčná miestnosť s úplným technickým vybavením. Neustále aktualizovanú ponuku nájdete na našej internetovej stránke, individuálne ponuky a podrobné informácie môžete získať aj telefonicky! 3907 Tállya, Rákóczi út 25–27. Tel.: +36-47/598-005, +36-20/237-0833 E-mail: info@bartfayudvarhaz.hu http:www.bartfayudvarhaz.hu

Máte v krvi vysokú hladinu cukru?

Ujo Gyuri odporúča! Diabess Čajové zmesi

Györgytea Prípravok s liečivým účinkom testovaný na lekárskej univerzite Semmelweis Orvostudományi Egyetem, registrovaný prostredníctvom Országos Gyógyszerészeti Intézet

(štátny farmaceutický ústav).

PHARMAHERB KFT. (+36-1) 269-3359 (+36-46) 390-278 www.gyorgytea.hu Tel.: +36 49 505 030 Fax: +36 49 505 039 E-mail: info@balneohotel.hu Web: www.balneohotel.hu

Informácie o prípadných rizikách a vedľajších účinkoch nájdete na priloženom letáku alebo sa o nich informujte u svojho lekára, lekárnika.

Bezplatný kultúrno-turistický magazín samosprávy župného mesta Miškolc

33


Jaskynné kúpele****

Miškolc-Tapolcské jaskynné kúpele****, nachádzajúce sa v malebnom prostredí, právom považované za európsku raritu, sú návštevníkom k dispozícii počas celého roka! Popri piatich jaskynných bazénoch s vodou teplou 30-33°C, jednom bazéne s 33°C a jednom bazéne s 35°C teplou vodou, poskytujú tieto kúpele nezabudnuteľný zážitok aj v zimných mesiacoch. V letnej sezóne je návštevníkom k dispozícii aj plocha na opaľovanie s rozlohou 2000 m2 a ďalšie 3 bazény pre dospelých a 3 detské bazény. Viestoroch kúpeľov sa nachádza aj reštaurácia, úschovňa cenností, predajňa suvenírov, požičovňa plaviek, v saunovom parku sa okrem iného nachádza aj fínska sauna, infrasauna, parná kabína, solárium a ponorný bazén. Zdravotné služby v jaskynných kúpeľoch zabezpečuje spoločnosť Aqua Terápia Kft., ktorá okrem služieb fyzikálnej terapie, preplácaných zdravotnou poisťovňou, ponúka aj služby v oblasti wellness (www.aquaterapia.hu). Prijímame objednávky aj na podniková akcie. Prijímame rekreačné poukážky!

Prevádzkovateľ: Miskolci Turisztikai Kft. Adresa: 3519 Miskolc, Pazár sétány 1. Korešpondenčná adresa: 3502 Miskolc 2. Pf. 379 Telefón: +36-46/503-180. Web: www.barlangfurdo.hu, www.hungarycum.hu E-mail: nfo@barlangfurdo.hu

Zoologická záhrada a park kultúry v Miškolci ADRESA: 3535 MISKOLC, CSANYIK-VÖLGY Korešpondenčná adresa: 3510 Miskolc, pf. 583 Tel./fax: (+36-46)332-121 e-mail: info@miskolczoo.hu http: www.miskolczoo.hu

Otvorené: od 5. októbra do 14. marca: denne 9–16 hod., Od 15. marca do 4. októbra: po-pi: 9–18 hod., cez víkendy a sviatky: 9–19 hod Písomné zmienky potvrdzujú, že už v roku 1355, bol v údolí Csanyik-völgy kráľovský park divej zveri. Naša zoologická záhrada, za vznik ktorej vďačíme solidarite miestnych obyvateľov, je najstarším zariadením tohto druhu v krajine. Inštitúcia s rozlohou 21 hektárov sa nachádza v zmiešanom hrabovo-dubovom lese a je bezprostredne spojená s Národným parkom Bukové hory. ZOO teda poskytuje aj ukážku bohatej flóry Bukových hôr. V súčasnosti tu predstavujeme verejnosti 170 druhov zvierat, viac než 700 jedincov. Nájdeme tu druhy reprezentujúce domácu faunu a tak isto aj exotické druhy zvierat: rysy, leopardy, surikaty, pštrosy, jelene, opice, papagáje, domáce zvieratá, medveďa, ktorého už poznáme pod menom Gabi a tigra Zénó. V Maďarsku, len u nás nájdete kulany, opice rhesus, a tiež aj pár Gueréz. Pri plnení najdôležitejších úloh zoologickej záhrady, (zachovanie druhov, rozširovanie prírodovedeckých poznatkov) snažíme sa o výchovu hravou formou a popri tom aj vytvárať kontakt so zvieratami. Ciele a výsledky dosiahnuté v posledných rokoch, odzrkadľuje aj naše motto „bližšie k zvieratám, bližšie k prírode”: Nové výbehy bez klietok, umiestnenie v bezprostrednej blízkosti, prezentácie živých zvierat aj ich atraktívne kŕmenie, prispievajú k dosiahnutiu tohto cieľa. Aj samotné lesné prostredie, v ktorom sa miškolcská ZOO nachádza, je vynikajúcim miestom na priatelenie sa s prírodou, avšak poskytujeme aj ďalšie programové možnosti: Zoopedagogické činnosti, prechádzky s odborným výkladom, prezentácia zvierat s možnosťou ich hladenia, atraktívne kŕmenie, narodeniny v ZOO, jazda na koni.

PRÍĎTE K NÁM, V ZOOLOGICKEJ ZÁHRADE STE VÍTANÍ KAŹDÝ DEŇ V ROKU!

34

MISKOLC info


www.nordtour.hu

Észak-Magyarország turisztikai térképe Tourist Map of North Hungary Tourismus Karte des Nordungarn

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes kulturális-turisztikai magazinja

35


AUTOMATA TOURINFORM VONAL (0–24 h): + 36 80/630-800 TOURINFORM TELEFONOS SZOLGÁLAT (0–24 h): + 36 1/438-8080 INFORMATION POINTS: RECORDED TOURINFORM LINE (0–24 h): +36 80/630-800 TOURINFORM TELEPHONE SERVICE (0–24 h): +36 1/438-8080 INFORMATIONS-MÖGLICHKEITEN: AUTOMATISCHE TOURISTEN-INFORMATION (0–24 Uhr): +36 80/630-800 TELEFONISCHE TOURISTEN-INFORMATION (0–24 Uhr): +36 1/438-8080 E-mail: info@itthon.huwww.itthon.hu

Tourinform irodák/ Tourinform Offices/ Tourinform-Büros

Mezőkövesd, 3400 Szent László tér 23. Tel.: + 36 49/500-285 Fax: + 36 49/500-286 E-mail: mezokovesd@tourinform.hu

Abaújszántó, 3881 Szent István tér 4. Tel./fax: + 36 47/330-053 E-mail: abaujszanto@tourinform.hu

Miskolc. 3525 Mindszent tér 1. (megyei) Tel.: + 36 46/508 772 Tel./ fax: + 36 46/508-773 E-mail: borsod-m@tourinform.hu

Aggtelek, 3759 Baradla oldal 3. Tel./fax: +36 48/503-001 E-mail: aggtelek@tourinform.hu Eger, 3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. Pf. 263. Tel.: + 36 36/517-715 Fax: + 36 36/518-815 E-mail: eger@tourinform.hu Encs, 3860 Petőfi u. 20-22. Tel.: + 36 46/587-389 Tel./ fax: + 36 46/587-390 E-mail: encs@tourinform.hu Gyöngyös, 3200 Fő tér 10. Tel./fax: + 36 37/311-155 E-mail: gyongyos@tourinform.hu Hollókő, 3176 Kossuth u. 68. Tel./fax: + 36 32/579-011 Tel.: + 36 32/579-010 E-mail: holloko@tourinform.hu Kazár, 3127 Diófa u. 13. Tel.: + 36 32/341-360 Fax: + 36 32/341 628 E-mail: kazar@tourinform.hu

Miskolc, 3525 Városház tér 13. (városi) Tel.: + 36 46/350-425 Tel./Fax: + 36 46/348-921 E-mail: miskolc@tourinform.hu Salgótarján, 3100 Fő tér 5. Tel.: + 36 32/512-315 Tel./fax: + 36 32/512-316 E-mail: salgotarjan@tourinform.hu Sárospatak, 3950 Szent Erzsébet u 3. Tel.: + 36 47/513-150 fax: + 36 47/513-155 E-mail: sarospatak@tourinform.hu Sátoraljaújhely, 3980 Hősök tere 3. Tel./ fax: + 36 47/321-458 E-mail: satoraljaujhely@tourinform.hu Szécsény, 3170 Ady E. u. 4. Tel./ fax: + 36 32/370-777 E-mail: szecseny@tourinform.hu Tokaj, 3910 Serház u. 1. Tel.: + 36 47/552-070 Tel./ fax: + 36 47/352-259 E-mail: tokaj@tourinform.hu

A „Miskolc info 2009” projekt a Turisztikai Célelőirányzatból került támogatásra. The „Miskolc info 2009” project was supported in an Aim for Tourism. Das „Miskolc info 2009” Projekt wurde durch eine Ausschreibung des Amtes für Tourismus unterstützt.

36

MISKOLC info


PLAŤTE LEN TOĽKO, KOĽKO BUDETE PARKOVAŤ! Tarifa výhodnejšia než u nadzemných parkovísk!

Kultúrne, bezpečné parkovanie v srdci mesta! Parkujte za výhodné ceny v podzemnej garáži a v parkovacom dome v centre mesta, nechajte svoje auto v bezpečí, kým si užívate pohostinnosti nášho mesta!

PARKOVACÍ DOM V ŠTVRTI

Széchenyi 334 parkovacích miest!

PODZEMNÁ GARÁŽ V CENTRE MESTA – 167 parkovacích miest! v ulici Uitz Béla, za domom umenia


Miskolc Info 2009 Slovak  

Bezplatny kulturno-turisticky magazin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you