Issuu on Google+

DANIEL INGEBRIGTSEN GRAFISK DESIGNER >

+47 911 92 942 ingebrigtsendaniel@gmail.com www.be.net/danielingebrigtsen


IN N HOLDSFORTEGNELSE

>

P O RTFO L I O

MERKEVAREBYGGING

N O K O A V N O R E G ............................................................................................................ 03

REDAKSJONELT DESIGN EXP MAGAZINE

...............................................................................................................

08

REDAKSJONELT DESIGN

L U X O G T E D T X T ................................................................................................................. 15

KONSEPTOPPGAVE

K V A D R A T U R E N ................................................................................................................ 20

PLAKATER

K A P LA H ................................................................................................................................. 25

EMBALLASJEDESIGN

Q - S J O K O LA D E M E L K ..................................................................................................... 30

MERKEVAREBYGGING M A R S H A L A M B RO S E

.................................................................................................... 37


SIDE 7

>

M E R K E VA R E B YG G I N G

>

N O KO AV N O R E G

MERKEVAREBYGGI NG

>

N O KO AV N O R E G

BAKGRUNN VERDIORD I forbindelse med Heimens 100 års- - Høylytt/Loud jubileum i 2012 ønsket de å lansere - Eksklusivt “Create Norway” en nettportal for norske - Museum/teater kunstnere og designere. Der kunne de vise sine arbeider, skape kontakter og hjelpe MÅLGRUPPEN til å øke interessen og skape et miljø Primær: Folk med interesse for å drive som gjør det mulig for norske designere med design (arkitekter, klesdesignere, å overleve i Norge. Heimen har dype røtter designstudenter, osv.). innen norsk tradisjoner og verdier. Det skulle designes logo, webside, postalia Sekundær: og designmanual. Media, Folk flest, kulturinteresserte, PROBLEMSTILLING Noko av Noregs brede formål?


SIDE 8

>

M E R K E VA R E B YG G I N G

>

N O KO AV N O R E G

AV NOREG

AV NOREG

AV NOREG


SIDE 7

>

M E R K E VA R E B YG G I N G

>

N O KO AV N O R E G


S I D E 10

>

M E R K E VA R E B YG G I N G

>

N O KO AV N O R E G


S I D E 11

>

M E R K E VA R E B YG G I N G

>

N O KO AV N O R E G

“NORSK DESIGN OMJEV DEG”


S I D E 13

>

REDAKSJONELL DESIGN

>

EXP MAGAZINE

REDA KSJONELL DESI GN

>

E X P MAG A Z I N E

BAKGRUNN Det skulle utvikles tre ulike magasinkonsepter og designe en forside til hver av disse. Videre skulle et av konseptene velges og designe materie og neste nummers forside.

penger på spesielle utgaver av spill, hvor det er bare produsert et bestemt antall av det de ønsker å kjøpe. (eksklusivt/Limited Edition/Collectors Edition).

PROBLEMSTILLING Hvordan tiltrekke målgruppen til å kjøpe et eksklusivt magasin, når målgruppen ikke er vant til magasiner med så høy kvalitet?

VERDIORD Eksklusivt: Gi noe bedre enn et magasin med et tynt omslag og forvirrende design og innhold. Et eksklusivt spillmagasin kan ikke sammenlignes med andre eksklusive magasiner, men sees i sammenheng med andre spillmagasiner.

KONSEPT Det er en mangel på “eksklusive” spillmagasiner i markedet for de større magasiner internasjonalt som ikke har et godt gjennomført design, der Magasinet vil bli solgt på engelsk, da målgruppen spiller alle spill på engelsk. MÅLGRUPPE Målgruppen faller innenfor generasjon Y og er de som er over gjennomsnittet interessert i videospill. Målgruppen verdsetter kvalitet og godt design i spill og er derfor visuelle. De liker å ha ting andre ikke har og bruker gjerne mer

Nerd: En nerd er fokusert på det de liker og prøver å bli best på det som interesserer dem. En nerd er også lojal mot det de liker og er ikke redde for å si det de mener. Eye Candy: Målgruppen er visuelle og setter pris på kvaliet. Å utgi et magasin som de mener er “Eye Candy” vil fungere som stoppeffekt. POSISJONERING Magasinet skal posisjoneres i de største kiosker i Norge hvor EXP kan posisjonere seg. Det vil være mulig å abonnere på magasinet via EXPs hjemmsider.


S I D E 14

>

REDAKSJONELL DESIGN

>

EXP MAGAZINE


S I D E 15

>

REDAKSJONELL DESIGN

>

EXP MAGAZINE


S I D E 16

>

REDAKSJONELL DESIGN

>

EXP MAGAZINE


S I D E 17

>

REDAKSJONELL DESIGN

>

EXP MAGAZINE


S I D E 18

>

REDAKSJONELL DESIGN

>

EXP MAGAZINE


S I D E 19

>

REDAKSJONELL DESIGN

LOGO

>

EXP MAGAZINE

VERDIORD

Nerd: Fokuserer på det de liker og prøver å bli best på det som interesserer dem.

Eye Candy: Målgruppen er visuell og verdsetter kvalitet. Dette funker som stoppeffekten.

BILDESTIL

TYPOGRAFI MUSEO SLAB 300

AaBbCc Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Ææ

Øø

Åå

1!

2”

3#

4$

5%

6&

7/

8(

9)

Gg Qq

Hh Rr

Ii Ss

Ææ

Øø

Åå

7/

8(

9)

UNIVERS LT 45 LIGHT REGULAR

AaBbCc Aa Kk Uu 1!

Bb Ll Vv 2”

Cc Mm Ww 3#

Dd Nn Xx 4$

Ee Oo Yy 5%

Ff Pp Zz 6&

Jj Tt

FEDRATWELVE BOLD

AaBbCc Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Ææ

Øø

Åå

1!

2”

3#

4$

5%

6&

7/

8(

9)


S I D E 21

>

REDAKSJONELL DESIGN

>

L U X O G T E D tx t

REDA KSJONELL DESI GN

>

LUX O G T E D t x t

BAKGRUNN Det skulle utvikles tre ulike magasinkonsepter og designe en forside til hver av disse. LUX PROBLEMSTILLING Slå igjennom i et smalt marked og bli sett og kjøpt av målgruppen. KONSEPT Lux er et “coffeetable”-magasin som omhandler ekspresjonistiske personligheter i alderen 50 - 100 år. Magasinet viser sterke karakterer innen mote, design, kunst og kultur som har levd et rikt liv og utrettet noe i sitt fag. Lux viser aldrende mennesker som er opptatt av og driver med ting man gjerne forbinder med yngre mennesker. MÅLGRUPPE Primærmålgruppen til Lux er kvinner og menn i alderen 30 - 45 år som interesserer seg for design, kultur, mote, foto og mennesker. De kjøper magasinet for å lese, la seg inspirere og for å vise andre at de kjøper denne typen magasiner. VERDIORD - Ekspresjonistisk - Modig - Eksklusivt

TED txt PROBLEMSTILLING Hvordan kan TED oversette sitt konsept til tekst for å nå en eldre målgruppe som foretrekker det mediumet. KONSEPT Det mangler et tekstbasert tilbud for å virkelig dekke TED sitt gode arbeid. Det er akkurat dette TEDtxt skal gjøre. MÅLGRUPPE - Baby-boom-generasjonen - Har et behov for å følge med i verdens utvikling. - Unge folk som liker å virke intellektuelle og show-off. VERDIORD - Kunnskap - Engasjement - Nytenking


S I D E 22

>

REDAKSJONELL DESIGN

>

L U X O G T E D tx t


S I D E 23

>

LOGO

REDAKSJONELL DESIGN

>

L U X O G T E D tx t

LUX

BILDESTIL

TYPOGRAFI TANDELLE BOLD (LOGO)

AaBbCc Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Ææ

Øø

Åå

9!

2”

3#

4$

5%

6&

7/

8(

9)

BASKERVILLE (OVERSKRIFTER)

AaBbCc Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Ææ

Øø

Åå

9!

2”

3#

4$

5%

6&

7/

8(

9)

BASKERVILLE ITALIC (OVERSKRIFTER)

AaBbCc Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Ææ

Øø

Åå

9!

2”

3#

4$

5%

6&

7/

8(

9)


S I D E 24

>

REDAKSJONELL DESIGN

>

L U X O G T E D tx t


S I D E 25

>

REDAKSJONELL DESIGN

>

L U X O G T E D tx t

LOGO

TYPOGRAFI HELVETICA (LOGO)

AaBbCc

txt

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Ææ

Øø

Åå

9!

2”

3#

4$

5%

6&

7/

8(

9)

AVENIR NEXT REGULAR (OVERSKRIFTER)

AaBbCc BILDESTIL

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Ææ

Øø

Åå

9!

2”

3#

4$

5%

6&

7/

8(

9)

AVENIR NEXT MEDIUM (OVERSKRIFTER)

AaBbCc Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Ææ

Øø

Åå

9!

2”

3#

4$

5%

6&

7/

8(

9)


S I D E 27

>

KO N S E PTO P PG AV E

>

K VA D R AT U R E N

KON SEPTOPPGAVE

>

KVA D R AT U R E N

BAKGRUNN Oppgave for byantikvaren i Oslo. Det skulle utvikle et konsept til bruk på digitale plattformer. Ved hjelp av dette skulle det synliggjøre bydelen Kvadraturen for å få Oslos befolkning til å bruke bydelen mer enn det de gjør i dag. PROBLEMSTILLING Hvordan kan vi engasjere målgruppen til å oppholde seg i Kvadraturen? Hvordan kan vi på sikt skape en mental holdningsendring hos målgruppen som kan føre til et positivt ladet byliv i Kvadraturen? PITCH Et digitalt krimevent som du kan være med å løse. KONSEPT I forbindelse med Oslos 100 års jubileum i 2014 ønsker vi å utvikle en digital krimevent som Oslos befolkning kan være med å løse ved hjelp av en AR-applikasjon, Facebook og en nettside. Dette skal være en spenningsopplevelse, der du føler at du deltar i noe som er underholdene. Det er et grått tomrom over Kvadraturen, en skygge har bredt seg over bydelen

– noe henger igjen. Byantikvaren søker hjelp fra Oslos befolkning og deler ut et instrument som kan hjelpe deg på veien (applikasjonen). Historien knytter seg til et drap. En ung jente som ble drept for 100 år siden kontakter deg ved hjelp av smarttelefonen. Du må hjelpe henne å vil motta hint og oppgaver ved lyd og bilder og du må fysisk gå ut i gatene i Kvadraturen for å løse oppgaver. Oppgaver vil være lagt opp til ulike fasiliteter i Kvadraturen, det kan være en restaurant, en butikk, et galleri, et museum, festningen, et grått bygg, en statue eller liknende. På reisen vil du få et innblikk i Kvadraturens historie men Vårt mål er at den historiske Kvadraturen kombinert med dagens byliv vil bidra til at målgruppen ser Kvadraturen med nye øyne. MÅLGRUPPEN aldersgruppen 15 – 30 år og er av begge kjønn. De bor i eller i nærheten av Oslo, viktigere enn alder og bosted.


S I D E 28

>

KO N S E PTO P PG AV E

>

K VA D R AT U R E N


S I D E 29

>

KO N S E PTO P PG AV E

>

K VA D R AT U R E N

“OSLOS ELDSTE EKSISTERENDE STRØK”


S I D E 30

>

KO N S E PTO P PG AV E

>

K VA D R AT U R E N

1. Spenningsopplevelsen går ut på at du laster ned applikasjonen fra App Store. Du vil så bli “kontaktet” av Byantikvaren gjennom spillet. Et grått tomrom har senket seg over bydelen - noe henger igjen og Byantikvaren trenger din hjelp til å løse mysteriet. Du blir gitt en destinasjon i Kvadraturen som du må oppsøke

2. Applikasjonen “registrerer” energi i form av lyd og bilder. Mens du spiller vil du få ulike beskjeder som å

3. Applikasjonen fungerer som en portal til fortiden. En ung jente som ble myrdet for 100 år siden kontakter deg, og du blir dratt inn i et mysterium der du må hjelpe henne å komme seg videre. Applikasjonen tar deg tilbake til fortiden med lyder og bilder. Du får gåter og opplysninger som hjelper deg på vei, og historiske og aktuelle hint og tips om Kvadraturen.

4. Gåtene og hintene er knyttet til ulike fasiliteter i Kvadraturen. Det kan være en restaurant, et galleri, et museum, Festningen, et grått bygg, en statue eller liknende. På reisen vil du få et innblikk i Kvadraturens

der applikasjonen vil vise en utvidet virkelighet.


S I D E 31

>

KO N S E PTO P PG AV E

>

K VA D R AT U R E N


S I D E 33

>

P LA K AT E R

>

K A P LA H

P L AKATER

>

KA P L A H

BAKGRUNN Kaplah er et nyoppstartet arrangement i Oslo for dem over 18 år med fokus på og spillkultur. Kaplah er et uhøytidlig samlingspunkt i japansk animasjon, fortsatt syns det er gøy å kle oss ut som populærkulturelle karakterer og fortsatt, innerst inne, ønsker seg en Sonic Screwdriver – selv om de er blitt “voksne”. Kaplah trengte derfor plakater som fortalte om arrangementet.


S I D E 34

>

P LA K AT E R

>

K A P LA H


S I D E 35

>

P LA K AT E R

>

K A P LA H


S I D E 36

>

P LA K AT E R

>

K A P LA H


S I D E 37

>

P LA K AT E R

>

K A P LA H


S I D E 39

>

E M B A L LA S J E D E S I G N

>

Q - S J O KO LA D E M E L K

EMBALLASJEDESI GN

>

Q -SJ O KO L A D E M E L K BAKGRUNN Gruppeprosjekt der vi samarbeidet med redesigne emballasjen til Q-Meierienes sjokolademelk. Designet skulle skape begeistring og nysgjerrighet blant forbrukere fra Litago og Tine. Designet på kartongen skulle ha en merking som inviterer til forbukerinvolvering på sosiale medier. PROBLEMSTILLING Hvordan kan vi redesigne Q-sjokolademelk på en måte som skaper begeistring og nysgjerrighet hos målgruppen? På en måte som kommuniserer deres språk og premisser og som designmessig skiller seg fra Tine Litagos og Tine sjokolademelks design. KONSEPT Vi ønsker å reposisjonere SjoQ internt hos Q-Meieriene som den kule, rampete lillebroren til Tine. Tine hadde vært enebarn lenge og oppnådd et stort monopol da attpåklatten Q-Meieriene kom til verden. Han var som lillebrødre

og innovativ. SjoQ er minstemann, en underdog som bryr seg om det aller viktigste: Smaken. Ved å posisjonere seg som “en kul, rampete lillebror” vil SjoQ få en unik plass hos forbrukeren og skille seg merkbart fra konkurrentene. VERDIORD - Quirky - Loud/høylytt - Sjarmerende MÅLGRUPPE Vi har valgt å fokusere på ungdomsskoleog videregående elever (ca. 13 - 19 år). På fritiden er de opptatt av b.la. musikk, internett, å være sosiale, TV og spill. Oppsummert bruker de teknologi og er aktive i det de driver med. De er morsomme, spontane, tenker ikke på hva sjokolademelken inneholder, men mer på at de har lyst på god sjokolademelk, altså smaken.


S I D E 40

>

E M B A L LA S J E D E S I G N

>

Q - S J O KO LA D E M E L K


S I D E 41

>

E M B A L LA S J E D E S I G N

>

Q - S J O KO LA D E M E L K


S I D E 42

>

E M B A L LA S J E D E S I G N

>

Q - S J O KO LA D E M E L K


S I D E 43

>

E M B A L LA S J E D E S I G N

>

Q - S J O KO LA D E M E L K

“NORGES BESTE SJOKOLADEMELK”


S I D E 44

>

E M B A L LA S J E D E S I G N

LOGO

>

Q - S J O KO LA D E M E L K

VERDIORD

Quirky: SjoQ har personlighet, humor og

Loud/Høylytt: SjoQ blir sett og er innovativ.

PERSONLIGHET En lillebror som er høylytt, sjarmerende, grense tøyende og innovativ. Hvis SjoQ hadde vært en person så hadde han vært Stian Blipp – litt rampete og karismatisk.

Sjarmerende: SjoQ er godhjerta og har glimt i øyet.

INSPIRASJON

TYPOGRAFI FRUTIGER LT STD

AaBbCc Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Ææ

Øø

Åå

1!

2”

3#

4$

5%

6&

7/

8(

9)

OSWALD

AaBbCc Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Ææ

Øø

Åå

1!

2”

3#

4$

5%

6&

7/

8(

9)


S I D E 45

>

E M B A L LA S J E D E S I G N

>

Q - S J O KO LA D E M E L K


S I D E 47

>

M E R K E VA R E B YG G I N G

>

M A R S H A L A M B RO S E

MERKEVAREBYGGI NG

>

MARSH A L A M B R O S E BAKGRUNN Det skulle utvikles et konsept til en virksomhet i et gitt lokale i Oslo. Virksomheten skulle inneholde en mutasjon av to virksomheter som f.eks Anti&Grandpeople, et designbyrå som også har sitt eget jeansmerke. Det skulle designes en logo, noe å gi til kunden og

KONSEPT I butikken vil det være en kombinasjon av pølsemakeri og butikk som selger klær og sko av skinn og lær. Butikken ligger lokalt i Oslo, nærmere sagt på Sagene. Butikken vil være et hyggelig sted med mye atmosfære inspirert fra den ville vesten. I første etasje av bygget vil det være et stort utvalg av hjemmeproduserte pølser i alle smaker og varianter. Her vil man møte en serviceinnstilt bemanning som virkelig brenner for faget og som innenfor yrket. I etasjen over kan man boltre seg i et stort utvalg av klær og sko i skinn og lær hvor bemanningen også har erfaring innenfor yrket. PROBLEMSTILLING Hvordan få nordmenn til å benytte seg av Marshal Ambrose Sausage & Clothing når nordmenn har stor troverdighet og

lojalitet til pølser fra bl.a. Gilde, Nordfjord og Prior, og samtidig få dem til å kjøpe skinnklær når de skal kjøpe pølse. VERDIORD - Røft/Grovt - Moderne med en gammel vri - Ville vesten MÅLGRUPPEN Primærmålgruppe: Er i hovedsak en mennesker i Oslo og omegn, med fast inntekt. Målgruppen er opptatt av kvalitet og smak og kan gjerne å bruke litt mer penger på noe som er bedre enn det man

Målgruppen vil kanskje ønske å bruke Marshal Ambrose Sausage & Clothing til større anledninger når de ønsker å imponere med noe som er bedre dagligvarebutikker, dette kan være i anledninger som fest, grilling osv. De er også over middels interessert i klær og av skinn til noen tusenlapper. Sekundærmålgruppe: Besøkende/turister i Oslo og omegn.


S I D E 48

>

M E R K E VA R E B YG G I N G

>

M A R S H A L A M B RO S E


S I D E 49

>

M E R K E VA R E B YG G I N G

LOGO

INSPIRASJON

>

M A R S H A L A M B RO S E

VERDIORD

Røft/Grov: Naturlige farger, taktilt.

Moderne med gammel vri: Å la seg inspirere fra tidligere stilepoker og stiluttrykk.

Western: Elmenter som farge og mønster som var normalt på denne tiden.

Norsk vs. amerikansk: Norsk stil blandet med amerikansk stil.

TYPOGRAFI PT SANS

AaBbCc Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Ææ

Øø

Åå

1!

2”

3#

4$

5%

6&

7/

8(

9)

SABON LT STD

AaBbCc Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Ææ

Øø

Åå

1!

2”

3#

4$

5%

6&

7/

8(

9)


S I D E 50

>

M E R K E VA R E B YG G I N G

>

M A R S H A L A M B RO S E


S I D E 51

>

M E R K E VA R E B YG G I N G

>

M A R S H A L A M B RO S E


S I D E 52

>

M E R K E VA R E B YG G I N G

>

M A R S H A L A M B RO S E


// PORTFOLIO