Page 1

BRANDBOOK


Innehåll Inledning..........................................5 LinTeks historia...............................7 Organisationen LinTek....................9 Vision & Mission............................10 Målgrupp........................................11 LinTeks värdeord...........................12 LinTeks roll....................................13 Tone of Voice..................................14 Logotyp...........................................16 Användning av logotyp...................17 Grafiska element...........................18 Maskot............................................19 Bildmanér......................................20 Emblem..........................................21 Färger.............................................22 Teckensnitt.....................................23 Applicering.....................................24 Undervarumärken.........................26

3


4


Inledning LinTek är kåren för teknologstudenterna vid Linköpings universitet. Vårt syfte är att skydda deras intressen, fungera som social knytpunkt och bereda vägen för våra medlemmars framtid, vilket sammanfattas i våra tre ledord; Utbildning, gemenskap och framtid. I och med att LinTeks arbete utförs av engagerade studenter som väljs in på årsbasis är det viktigt att varumärket känns enhetligt och konsekvent. Avsikten med denna varumärkesmanual är att underlätta för de som är verksamma inom organisationen att hitta LinTeks speciella anda och förstå vårt varumärke.

5


LITHANIAN

• #3 / 2012

1

LinTek bildas #3

LiTHanian ger ut sitt första nummer

Kårallen invigs av kungen

2012

1971

1972

1987

LinTek köper

6

Trappan invigs

för 1kr

Campus Norrköping drar igång ordentligt

2006

2004

1997

Anonyma tentor införs

LinTek 40 år!

SOF firar 40 år!

2008

2011

2013


LinTeks historia LinTek har rötter som sträcker sig tillbaka till år 1968. Den 14 februari samma år antogs stadgar för Teknologsektionen inom Linköpings Studentkår, det var det första tecknet på en teknologorganisation vid universitetet. Under följande tjugosex år genomförde både den svenska staten och Linköpings universitet många reformer som skapade, formade och omformade LinTek till den kår vi är idag. Men första gången LinTek fick kårstatus var under ett stiftande möte den 9 november 1971, då LinTek bildades ur Teknologsektionen som ett resultat av att Linköpings Studentkår skulle upplösas i fakultetskårer. Sedan dess har LinTek arbetat aktivt och tätt sammanflätat med universitetet och studenterna för att ta hand om sina medlemmar och andra teknologstudenters intressen. Trots att kårobligatoriet avskaffades år 2010 har LinTek ändå fortsatt att vara en stark organisation som många studenter vänder sig till för stöd och gemenskap. LinTek existerar och fungerar tack vare människor som väljer att dela med sig av sin tid och energi för att hjälpa oss att växa och utvecklas till något ännu bättre.

7


M

E

D

L

E

M

M

A

KÅRFULLMÄKTIGE KÅRSTYRELSE KÅRLEDNING Utskott, kommittéer, grupper & råd

8

R


Organisationen LinTek Organisationen Tillsammans påverkar vi teknologernas utbildning, gemenskap och framtid till det bättre! Medlemmarna Våra medlemmar utgör LinTeks grund. De har rösträtt i FuM-valet och kan även ställa upp som kandidater. Som medlem får man även lägga fram motioner, alltså förslag på vad kåren ska jobba med eller tycka i olika frågor. Kårfullmäktige Kårfullmäktige består av 27 ledamöter som väljs av våra medlemmar vid FuM-valet varje år. Det är FuM som fattar beslut och bestämmer vad LinTek ska tycka och göra. Kårstyrelsen Kårstyrelsen är det verkställande organet som leder LinTeks arbete och består av sju ledamöter. Kårledningen Kårledningen består av kårstyrelsen, projektledare, generaler och ansvariga inom kårens olika verksamhetsområden. Utskott, kommittéer, projektgrupper och råd De studenter som valt att engagera sig inom utskott, projektgrupper, kommittéer och råd ingår också i organisationen. Dessa studenter ser till att kåren kan genomföra fester, event, mässor och mycket annat som studenter kan ta del av på sin fritid.

9


Vision & Mission Vision LinTeks vision är att alla studenter ska få en utbildning i världsklass samt ha en fantastisk studietid och lysande framtidsutsikter. Mission Missionen beskriver vad LinTek konkret ska göra för att nå visionen. Att skapa bra miljö för studenterna med hög kvalitet på utbildningen och goda förutsättningar för framtiden.

10


Målgrupp LinTek arbetar för alla studenter vid LiTH, och för att avgränsa målgruppen delas studenterna in i aktiva samt icke aktiva. De aktiva studenterna är mer benägna att betala kårmedlemskap och på annat sätt engagera sig i kårens arbete. De icke aktiva har mindre intresse, eller inget intresse alls för kårmedlemskapet. Bland de icke aktiva finns de som känner till och har en positiv bild av LinTek och det arbete som kåren utför, men det finns även dem som har mindre insikt i kårens arbete.

Grafiskt element som representerar studenter.

11


LinTeks värdeord UTBILDNING Studenterna ska få den bästa möjliga utbildningen. Genom att bedriva utbildningsbevakning och genomföra kursutvärderingar ser LinTek till att studenterna vid LiTH har förutsättningarna till en bra utbildning. GEMENSKAP Studierna är mer än bara plugg, kåren ser till att din studietid får ett sammanhang och att tiden vid LiTH blir så bra som möjligt. Detta ur både diskrimineringssynpunkt och arbetsmiljösynpunkt men även gällande fester, underhållning och allt runt omkring. FRAMTID Genom att knyta studenterna till näringslivet redan under studietiden hjälper LinTek studenterna att få en uppfattning om vad som väntar efter studierna, samt ger studenterna chansen att knyta kontakter ute i näringslivet. Detta sker bland annat genom näringslivsevent, LARM (LinTeks Arbetsmarknadsdagar) och LinTeks Klimatvecka.

12


LinTeks roll LinTek tar tillvara på Linköpings teknologers intressen. Vi är våra medlemmars och teknologernas gemensamma röst mot högskolan, kommunen och andra organisationer som påverkar och vill komma i kontakt med studenter. LinTek samlar även en rad förmåner och aktiviteter för studenterna på LiTH.

Slogan LinTeks slogan är “Din kompis i studentlivet”.

Bli medlem i din studentkår

DIN KOMPIS I STUDENTLIVET

lintek.liu.se

13


Tone of Voice Studenter Vid vardaglig kommunikation och marknadsföring riktad till studenter bör LinTek hålla en lättsam ton. Här är det viktigt att det framgår att LinTek är en organisation av och för studenter. Kåren skall kännas välkomnande och aktuell samt gärna hålla en öppen, intelligent och humoristisk ton. Den lättsamma tonen bör vid behov kompletteras med en mer allvarsam sådan. LinTek skall kännas varmt och roligt, men organisationens arbete får inte glömmas bort.

“Damma av türolerhatten och smörj in dina lederhosen. Imorgon släpps biljetterna till München Hoben. Kl.8 i Colosseum och i Täppan.” Företag När LinTek kommunicerar med utomstående parter som t.ex. företag skall en mer formell tonalitet användas. Att studenternas samlade röst har ett seriöst eftertryck bidrar till LinTeks starka ansikte utåt som en seriös organisation värd att ta på allvar.

“Välkommen att delta i LinTeks arbetsmarknadsdagar. Under LARM har Ert företag möjligheten att träffa ambitiösa, drivna studenter med blicken fäst på framtidens möjligheter.”

14


15


Logotyp Den grafiska profilen fungerar som kårens ansikte utåt och ger ett enhetlig utseende som förstärker varumärket LinTek. Logotypen används huvudsakligen i vitt på svart. Formen symboliserar verksamheten som en röd tråd som följer studenten genom studentlivet och gör det enklare och roligare. Den robusta formen och restriktiva färgsättningen ska förmedla stabilitet och hålla under en längre tid. LinTek kompletteras av hela namnet utskrivet som förtydligande.

Primär logotyp: med svart ruta i första hand.

Sekundär logotyp: används endast mot vit bakgrund.

16


Användning av logotyp

I litet format när den undre texten blir oläslig, får denna lov att kapas bort.

Använd svart tonplattan vid placering på färgad/mönstrad balgrund.

Behåll storleken på den svarta rutan.

Behåll den rak.

17


Grafiska element Som komplement till logotypen används ett rosa hjärta. Hjärtat finns i olika färger för att representera de olika evenemangen LinTek har. Dessa står för den omtanke och kärlek kåren ger till studenterna. Illustrationer ska ha ett digitalt uttryck för att påminna om att de tillhör teknologernas studentkår.

18

Müchen Hoben

SOF

LARM

Klimatveckan

BEAT

Utbildning


Maskot När man vill kommunicera med studenterna på ett lättsamt och kamratligt sätt finns en maskot vid namn Linus att tillgå. Maskoten kompletterar logotypen och kan anpassas genom animering och nya attribut som förstärker sambanden med olika event och kampanjer.

19


Bildmanér De fotografier som används i LinTeks kommunikation ska förmedla utbildning, gemenskap och framtid. Detta görs genom att främst porträttera människor i grupp som befinner sig i miljöer där studenterna kan känna igen sig. Vidare ska bilderna vara ljusa och utstråla glädje.

20


Emblem Detta emblem användes i LinTeks logotyp fram till 2009. Kugghjulet, en paragraf och en litiumatom ska symbolisera de tre första programmen vid LiTH (M, I och Y). Emblemet får bäras av den som är, eller har varit medlem i LinTek och används under formella, högtidliga och interna omständigheter. Emblemet ska inte förväxlas med LinTeks nuvarande logotyp och varumärkessymboler.

21


Färger LinTek använder sig av de fyra accentfärgerna plommon, brandgul, turkos, magenta samt hela gråskalan som komplementfärger. I största utsträckning för profilering av LinTeks varumärke används magenta.

22


Teckensnitt

Aa

Rubrik för tryck

Aa

Brödtext för tryck

Aa

Rubrik för web

Aa

DIN light/bold

Garamond Premiere Pro Regular/Italic/Semibold

Arial regular/italic/bold

Brödtext för web Georgia regular/italic/bold

23


Applicering Det är viktigt att visa på en positiv anda och följa den grafiska profilen vid applicering av LinTeks grafiska element. Detta är kårens ansikte utåt och ger oss ett enhetligt uttryck.

ÄR DU NÄSTA NÄRINGSLIVSANSVARIG?

ER

ÖK S K E T N LI

DIG!

SÖK

SEN 10/3 AST

Arbetet som Näringslivsansvarig består i mångt och mycket av att upprätta, hålla, och vårda kontakter utåt mot företag, och inåt mot våra studenter. Förutom att sitta i Linteks styrelse så utser och leder även Näringslivsansvarige Linteks näringslivsutskott, NärU, och fungerar som en koordinator mellan sektionernas näringslivsansvariga.

Sök senast den 10 mars lintek.liu.se/rekrytering

Är du en stresstålig ledartyp med en fallenhet för att kommunicera med folk? Sök i så fall Näringslivsansvarig! För mer information, besök lintek.liu.se.

Exempel på applicering på affisch. 24

Exempel på applicering på flyer.


Glad påsk

önskar vi på Lintek!

Exempel på omslagsbild för Facebook och hemsidans galleri.

Post Förnamn Efternamn

Mottagningsansvarig

Exempel på luvtröja.

Exempel på tygmärke.

25


Undervarumärken LinTek har ett antal undervarumärken. Dessa går under egna grafiska profiler men ska följa LinTeks riktlinjer när det kommer till att kommunicera varumärket och den ton som vi håller.

26


27


Brandbook lintek  

Brandbook for the student union LinTek created together with Therese Ekstrand & Åsa Ericsson

Advertisement