Page 1

Nr 4.2013

Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

De viktigaste argumenten för en fast HH-förbindelse är tydliga och kan alltid enkelt tas fram eftersom de får plats på ena handens fingrar.  6

Caroline Blom Nielsen:

Multikanal är framtidens vinnare  10–11

400 miljoner på två minuter  7 Kört i diket?  13


HANDELSKAMMARENS KALENDARIUM

14/11 Malmö  Viktiga hållpunkter vid utformning av ett anställningsavtal 14/11 Halmstad  Hur förhandlar man med facket? Välkommen att lyssna till Thomas Ogard, advokat på Moll Wendén Advokatbyrå. 14/11 Växjö  Nya GSP-regler och ny tullagstiftning – hur påverkas ditt företag? 14/11 Helsingborg  After Work med Handelskammaren 15/11 Malmö  Nya GSP-regler och ny tullagstiftning – hur påverkas ditt företag? 18/11 Malmö  Offentlig upphandling av IT. 19/11 Helsingborg  Interna angrepp på IP och företagshemligheter 19/11 Kalmar  Middle East and North Africa (MENA) – En region med stora affärsmöjligheter! 19/11 Malmö  Inköpsnätverket – Juridik för inköpare 19/11 Halmstad  Företagsbesök hos Stena Recycling 20/11 Ljungby  Frukostmöte i Ljungby – Sänk energiförbrukningen i dina fastigheter 20/11 Malmö  Styrelseutbildning – Rätt fokus i styrelsearbetet del 2 20/11 Halmstad  Nytt EU-patent – Vilka möjligheter och eventuella problem ger det? 21/11 Växjö  Vems är ansvaret för föroreningar? 21/11 Malmö  Tankesmedja miljö – Miljöarbete bortom lagom! 21/11 Malmö  After Work med Handelskammaren 22/11 Halmstad  Mötet som möjliggörare 22/11 Malmö  Lärande i en ny värld 25/11 Malmö  Viktigt att tänka på när du bedriver verksamhet på andra sidan Öresund 26/11 Kalmar  Skriv korrekta VD-avtal och undvik kostsamma misstag 26/11 Växjö  Nytt EU-patent – Vilka möjligheter och eventuella problem ger det? 27/11 Växjö  Skriv korrekta VD-avtal och undvik kostsamma misstag 28/11 Malmö  Kurs i Google Analytics 28/11 Malmö  Handelskammarens Höstmöte 29/11 Malmö  Nyfiken på Gunnar Hökmark 2/12 Växjö  Företagsbesök på LVI Low Vision International AB 3/12 Kalmar  Praktisk hantering av exportdokument 3/12 Kalmar  Mat & Prat med Handelskammaren 3/12 Malmö  Förorenad mark vid exploatering och överlåtelse av fastigheter 4/12 Malmö  Kommunikation med färger 4/12 Växjö  Lagen om offentlig upphandling – ur leverantörens perspektiv 4/12 Helsingborg  Julmingel med Navet & Helsingborgs Bryggeri 5/12 Malmö  Sociala medier – vad får de anställda skriva om företaget? 5/12 Växjö  Lär dig tulldeklarera vid import! 6/12 Malmö  Nytt EU-patent – Vilka möjligheter och eventuella problem ger det? 10/12 Malmö  Exklusiv ordförandeutbildning i Malmö, Stockholm och Göteborg. 10/12 Malmö Konflikthantering 12/12 Växjö  Adventsfrukostmingel på Handelskammaren 12/12 Växjö  Öppet hus på Handelskammaren Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

2 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2013

Exklusiv ordförandeutbildning i tre städer l Den 10/12 startar vi en styrelseordförandeutbildning i samarbete med Michaël Berglund Board Value och Västsvenska Handels­ kammaren. Kursdeltagarna kommer att träffas vid tre tillfällen en gång i respektive stad – Stockholm, Göteborg och Malmö. Där­ igenom kan vi sprida utbildningen i landet samtidigt som deltagarna får möjlighet att knyta kontakter från de övriga storstadsregioner. Utbildningen bedrivs i en liten grupp med max 12 deltagare som alla har god erfarenhet av styrelsearbete.

Öppet hus i Växjö l Den 12/12 är det all idé att bege sig till Handelskammaren, Norra Järnvägsgatan 8 i Växjö. Morgonen inleds med adventsmingel och sedan är det öppet hus på förmiddagen. Kom och bekanta dig – kaffet står på och är man snäll så kan man få en pepparkaka hälsar Ulrika Fransson, Mariette Gunnarsson och Nicole Englund.

Praktisk hantering av exportdokument l Den 3/12 har du i Kalmar möjlighet att delta i en av våra mest uppskattade utbildningar som gör att du blir en riktig fena på att fylla i de vanligaste exportdokumenten.

Mötet som möjliggörare l Seminariet den 22/11 tar upp konsten att öka genomförandekraften i organisationen genom möten. Ineffektiva möten kostar Sveriges företagare miljarder varje år! Med tanke på att 25% av företagens totala arbetstid spenderas på möten och att en chef tillbringar cirka 25 år av sitt arbetsliv i möten finns det anledning att aktivt arbeta med att förbättra möteskulturen på våra företag. Välkommen!

Välkommen till Höstmöte

Torsdagen den 28 november 2013 från kl 17.30 Malmö Börsh us, Skeppsbron 2, Malmö

2013

Välkommen till Höstmötet

FOTO: MAGNUS SELANDER

l Handelskammaren ska påverka, stödja och sammanföra i Sydsvenska företags intresse. En del i detta är de event som vi anordnar, allt för att medarbetare på medlemsförtagen ska få tillgång till ny kunskap, nya idéer, inspiration och inte minst nya kontakter. Det är företaget med alla medarbetare som är medlemmar i Handelskammaren. Så ta med kollegorna och kom – alla på företaget är välkomna! I listan nedan hittar du några av kommande aktiviteter. Fler finns www.handelskammaren.com/kalendarium där du även kan anmäla dig.

l Nu är det dags igen! Alla medlemmar och inbjudna gäster hälsas välkommen till Malmö Börshus den 28/11. Denna gång gästas vi av Stefan Löfven, Socialdemo­ kraternas partiledare som ska tala om ”Så stärker vi Sveriges konkurrenskraft”. Fast dessförinnan är det så klart mingel och ett utmärkt tillfälle för dig som vill utöka nätverket i Sydsverige. För de som önskar avslutas kvällen med julbord. Kom du också!

   Nytt EU-patent l Med det nya gemensamma EU-patentet som införs 2014 kommer ditt företag att kunna erhålla ett patent som räknas som en och samma rättighet i alla de EU-länder som deltar i systemet. I dag räknas patentet som en nationell rättighet. Beroende på hur du använder patent kan detta nya system både ha för- och nackdelar för ditt företag. Kom och upp­datera dig i Halmstad den 20/11, Växjö den 16/11 och Malmö den 6/12.


LEDARE

Kraftlös energiminister! I S S N 0 2 8 4 -14 6 0  © 2013 · Sydsvenska

Industri- och Handelskammaren. Sydsvenskt Näringsliv utkommer med 4 nummer årligen. A N S VA R I G U T G I VA R E 

Stephan Müchler, Handelskammaren. R E DA K T Ö R – KO N TA K T– PR E N U M E R AT I O N E R

Kajsa Herner, Handelskammaren. Tel 040-690 24 14. Fax 040-690 24 90. kajsa.herner@handelskammaren.com A N N O N S E R  Flat Rate Media AB, Algatan 21, 231 42 Trelleborg. Ewa Forsberg, Tel 0410-136 00. ewa.forsberg@flatratemedia.se L AYO U T– PRO D U K T I O N  Grafix Konsult AB, Ängdalavägen 36, 217 47 Malmö. Tel 040-644 46 70. www.grafix.se O M S L AG S BI L D  Caroline Blom Nielsen är VD på Svenssons i Lammhult och är fullt klar över strategin för framtiden. Läs mer på sidan 10–11. Foto: Lina Alriksson

V I PÅV E RK A R · V I S T Ö DE R · V I S A MM A NF Ö R

Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nätver­k och på våra många möten. Handelskammaren har drygt 2 800 medlemsföretag och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län.

VÄXJÖ HALMSTAD

KALMAR

KARLSKRONA KRISTIANSTAD HELSINGBORG

De sedan den 1 november 2011 införda elprisområdena har lett till att Sydsverige tvingas betala mer för elen än övriga landet. Bakgrunden är att stängningen av Barsebäck ledde till en elbrist i landets södra del. Denna skulle kompenseras med utbyggd överförings­ kapacitet från norr och Svenska Kraftnät fick 1997 i uppdrag att bygga ut kapaciteten, den så kallade Sydvästlänken. Länken är ännu inte klar, trots att riksdagen beslutade om den redan för snart fjorton år sedan! Försök från Svenska Kraftnäts sida att lindra elbristen i syd genom att stänga av över­ föringen till Danmark medförde en anmälan till EU:s konkurrensmyndighet från dansk sida. Den var helt rimlig eftersom Sverige förbundit sig att delta i den europeiska elhandeln. Istället för att genomföra så kallade motköp, som skulle ha löst situationen, införde Svenska Kraftnät elprisområden i Sverige. Generaldirektören Mikael Odenberg hävdar att han var tvungen därtill av EU, men det är en ren rökridå. Man införde fyra elprisområden och lät gränsen mellan område 3 och 4 bland annat gå genom Oskarhamns kommun, men söder om kärnkraftverken! Handelskammaren påtalade det orimliga i det hela och anmälde Svenska Kraftnät till Riksrevisionen, som gett oss rätt. Energiminister Ann-Karin Hatt reagerade och lät Björn Hagman snabbutreda situationen. Han presenterade sin rapport i våras och gav bland annat Handelskammaren rätt i vår kritik gentemot Svenska Kraftnäts agerande. Det är helt enkelt orimligt att enbart företag och hushåll i södra Sverige skall ta kostnaderna för Svenska Kraftnäts tillkortakommande avseende såväl den bristande utbyggnaden av överföringskapaciteten från norr som underlåtenheten att utnyttja motköp. Utredaren Hagman föreslog i våras konkreta åtgärder för att lindra prisskillnaderna mellan Sydsverige och övriga landet, bland annat genom en garanterad överförings­ kapacitet från elområde 3 till elområde 4. Från Handelskammarens sida har vi bejakat förslaget, även om en sammanslagning av områdena 3 och 4 varit det allra bästa i den givna situationen. Men trots att regeringens egen utredare, Riksrevisionen och många andra – inklusive Handelskammaren – kunnat belägga det absurda i den rådande situationen väljer energiministern att avstå ifrån att agera. Hon gör ingenting utan tycks vara av den uppfattningen att det är helt i sin ordning att låta sydsvenska elkonsumenter, privata som företag, ta hela notan för andras tillkorta­kommanden. Sydsverige får ta elnotan, men regeringens nota kanske kommer i valet 2014.

Det är helt enkelt orimligt att det enbart är företag och hushåll i södra Sverige som skall ta kostnaderna för Svenska Kraftnäts tillkortakommande.

MALMÖ

Handelskammaren Skeppsbron 2, 211 20 Malmö Tel 040-690 24 00 Fax 040-690 24 90 info@handelskammaren.com www.handelskammaren.com

Stephan Müchler, VD

FOTO: LARS LYDIG

Handelskammaren

 3

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2013


I KORTHET

Lindab lanserar mobilshop l  Lindab Sverige ökar nu tillgängligheten genom att lansera möjligheten att beställa över 10 000 artiklar via mobilen. Användarvänligheten har prioriterats och som en extra hjälpreda kan mobilshoppen användas som ett anteckningsblock så att en komplett beställning enkelt kan summeras ihop och skickas iväg.

Luftbehandlings­ aggregat l  IV Produkt i Växjö har fått förtroendet att leverera flera luftbehandlingsaggregat till Gothia Towers tredje torn, nya East Tower. Det nya tornet blir 29 våningar och därmed Göteborgs högsta byggnad.

Effektivare vägtransporter BIBO is back l  BIBO länspumpar är välkända i hela branschen och satte standarden för dränkbar länspumpning när de lanserades på 1960-talet. Xylem presenterar nu den nya generationen i Flygt 2800-serien med världens mest avancerade pumpteknik.

Malmö Högskola 15 år l  Den 18/10 var det dags för jubileumsfest på Malmö högskola som firar 15 år. Idag har högskolan omkring 25 000 studenter och 1 500 medarbetare.

Blått och svart l  Registreringsbeviset för gemenskapsvarumärket är klart och Roxtec äger färgkombinationen blått och svart. Registreringen bekräftar att Roxtec är ensamt om blå och svarta modulbaserade kabel- och rörgenomföringar gjorda av metall, plast eller gummi.

4 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2013

l  Bergendahls Food står mitt uppe i en satsning på vad man kallar Framtidens varuförsörjning. Den ska bland annat effektivisera när det gäller logistik och transporter. Detta gör man tillsammans med Bring som valts som prioriterad speditör när de egna lastbilarna inte kör.

Årets Leverantör l  Procordia tilldelades det prestigefyllda priset som Årets leverantör på Dagligvarugalan. Ett brett sortiment av starka varumärken och inriktning på att driva hela kategorier i samarbete med handeln bidrar till stabil tillväxt i butikerna motiverade priset.

Ny VD Expanderar i Ungern l  Nolato bygger ut sin ungerska produktionsenhet med ytterligare 3.700 kvadratmeter för att skapa utrymme för expansion. Enheten producerar för kunder inom både Nolato Medical och Nolato Industrial.

Svart diabas till Swedbank l  Emmaboda Granit ska leverera svensk svart diabas från Brännhult till Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg. Exteriört är det trappor, markhällar och kantsten och interiört är det golvplattor. Kontoret ska stå klart våren 2014.

l  Magnus Olsson har tillträtt som ny VD för Länsförsäkringar i Blekinge. Han har arbetat i Länsförsäkringar i 16 år och kommer närmast från Östgöta i Lidköping där han var Magnus skadechef. Olsson

Toppbetyg l  Saturnus Vinglögg gör nu entré på Systembolaget och fick högsta totalpoäng i bolagets glöggprovning i år: 25 poäng av 25 möjliga. Saturnus är Sveriges äldsta och största glöggproducent. Familjeföretaget i fjärde generationen fullföljer den tradition som grundlades av apotekaren Fritz Borg när han bildade Saturnus 1893.

Pågen julsatsar l  Julklassikerna Pågen Gifflar Saffran som precis som vanligt gör ett gästspel över jul får i år tillfälligt besök av två pigga kompisar med smak av peppar­kaka – Pågen Gifflar Ginger­bread och Krisprolls Gingerbread.

Ny domän? l  Den 29/10 gick startskottet för utrullningen av över 1400 nya generiska toppdomäner. Istället för de cirka 250 .com, .se eller .eu som finns i dag kommer vi nu att se .shop, .sex. .online eller .blog. Detta helt nya krav på de som vill bevaka sitt varumärke och framtiden får utvisa hur det påverkar oss.


Vill du synas här? Maila då pressmeddelanden och företagsnyheter till medlem@handelskammaren.com. Dessa kan också skickas till Kajsa Herner, Handelskammaren, Skeppsbron 2, 211 20 Malmö. Glöm inte att bifoga bilder!

Nytt namn – Kraftringen

Asfaltskolan

l  Den 4/11 bytte Lunds Energikoncernen namn till Kraftringen. Samtidigt bytte även ett antal av koncernens verksamheter till samma namn; Höörs Energi, KREAB, Kristianstadkraft, Lunds Energi, Nynäshamn Energi och Ringsjö Energi. Det blir samma företag och samma människor, men med nya ambitioner för framtiden.

l  Asfaltskolan är en fristående branschgemensam utbildning och kursen i asfaltutläggning och packning sker på Dynapacs kunskapscenter i Karlskrona. – Vi är ju sedan länge marknadsledande leverantör av asfaltläggare, så det är naturligt för oss att vara med och bidra till Asfaltskolan, säger Björn Jakobsén, Business Line Manager.

En säljorganisation

Mot mobbning

l  Den 1/12 kommer säljorganisationerna för Ifö och IDO i Sverige att samlas i en organisation. Omorganisationen är ett led i en offensiv satsning för att bli mer marknadsorienterade. Båda bolagen ingår i koncernen Sanitec. Varumärkena Ifö och IDO kommer fortsatt marknadsföras som självständiga i Sverige.

l  I oktober i fjol lanserade Öresundskraft kampanjen Vänskapstillägg mot mobbning där kunderna erbjöds att skänka 10 kronor i månaden. För varje 10-krona skänkte Öresundskraft lika mycket till skolans antimobbningsarbete. Sammanlagt har kampanjen gett 183 120 kronor.

Renodlad verksamhet l  Sedan starten av bolaget 1985 har EC Konsult funnits i Svängsta. Nu går bolaget in i en ny fas med renodlad konsultverksamhet inom elektronikutveckling, inbyggda system och software engineering. I samband med detta flyttade företaget till Karlshamn där de nya lokalerna invigdes den 18/10.

Årets inredningskoncept l  På Habit Modegalan den 5/11 kommer M2 Retail Solutions säkert att fira. De arbetar med alla tre finalisterna till priset som årets inredningskoncept; Hunkydory, Peak Performance och Rådhuset i Uppsala. Huvudkontoret finns i Rydöbruk i Halland.

Nojsig och Gullgosse l  IKEA Foundation fortsätter att via UNICEF och Rädda Barnen ge barn i utvecklingsländer en chans till utbildning. Kampanjen Mjukdjur för utbildning har sedan 2003 gett tio miljoner barn i 46 länder tillgång till tryggare skolor och bättre läromedel. Årets kampanj hämtar inspiration från sagornas värld med bland annat prinsessan Nojsig och Kungen Gullgosse.

Det blir Teal 2014 l  Enligt Nordsjös trendspanare är ”Teal” nästa års kulör. En mångsidig kulör som kombinerar harmonin i grönt med lugnet i blått. Teal passar i de flesta färgsättningar och ger uttryck som både är färgglada, fantasifulla och stilrena.

Ny VD och koncernchef l  Jonas Netterström har utnämnts till koncernchef och VD för Elajo Invest AB. Per-Eric Ericsson som utnämndes 2004 lämnar nu företaget efter 9 år som VD för att gå i pension. Roger Altenstam (t v) och AkkaFrakts VD Lars Heidenberg (t h).

Går samman

l  FilmExpress går samman med systerföretaget Symbal Communication och har nu en tydlig och gemensam ambition att bli Skandinaviens bästa förändringskommunikationsbyrå.

Högre hållfasthet l  Skeppshult är en av Sveriges äldsta cykeltillverkare och en av Heléns Rörs äldsta kunder. Sedan en tid tillbaka testar de stålrör med högre hållfasthet i cykelramarna. Målet är att göra cyklarna lite lättare.

Eget bryggeri l  ÅhusStrand startade i somras Åhusstrand Seaside Brewery. Syftet är att producera egna ölsorter exklusivt för gästerna. I augusti släpptes en India Pale Ale, i september kom Åhus Blå, en rökig ale. I mitten av oktober lanserades en tredje öl.

Den senaste från Kalmar l  Den 9/10 lanserades denna straddel carrier. Kalmar som ingår i Cargotec är global marknadsledare inom hanteringslösningar. Var fjärde container eller trailer i terminaler runt om i världen hanteras av en Kalmar maskin.

Blir medlem l  Electra Gruppen med huvudkontor i Kalmar blir medlem i Euronics International den 1/1 2014. Det ger att Electra Gruppen får bättre villkor vid inköp och tillgång till ett bredare sortiment av hemelektronikprodukter. Euronics International verkar idag i 26 länder i Europa och har 11.000 anslutna butiker.

 5

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2013


FOTO: BERTIL HAGBERG

Femfingerplan för HH I samband med näringslivsdagarna i Helsingborg presenterade Handelskammarens vice VD Per Tryding de viktigaste argumenten för en fast HH-förbindelse. De är tydliga och kan alltid enkelt tas fram eftersom de får plats på ena handens fingrar. Lillfingret – är det första fingret. Men egentligen ska vi glömma lillfingret i samanhanget, för det finns inte mycket som är litet på en äkta skåning, utom möjligen känslan för ödmjukhet. Poängen är att i och med Öresundsregionens starka tillväxt är Helsingborgsregionen inte längre en liten stad i Europa utan del i nordens särklassigt största region. I en stor region finns många människor och många bra åsikter. Det är naturligt att det finns olika tankar om nästa fasta förbindelse. Men HH har vissa fördelar som övriga förslag inte har, bland annat är det bara HH som kan finansieras med transittrafik och gå med vinst. Att börja med HH öppnar alltså för finansiering av kommande projekt, som exempelvis en ren pendlar-metro i Malmö.

6 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2013

Ringfingret – påminner om att matchning är viktigt. Det gäller livet, men det gäller i synnerhet på arbetsmarknaden. Logiken är enkel. På en stor arbetsmarknad kan fler hitta ett jobb som passar deras kompetens och motivation. När många blir lite mer produktiva ger det stor effekt på ekonomin. Redan några minuters förbättring av pendlingstiden ger stora effekter visar forskning. Detta är drivkraften bakom att städerna växer och det viktigaste nationalekonomiska skälet till denna typ av investeringar. I norra sundet kan en miljon människor föras närmare på detta vis. Och det kan bara ske med en förbindelse i norra sundet.

Långfingret – påminner om den långväga trafiken. I synnerhet godstrafiken kommer att växa mycket starkt fram till 2020, uppemot en fördubbling är trolig visar analyser. Det kommer att bli debatt om hur detta tränger undan pendling och fritidsresor. Men i HH finns redan en inkörd led som kan förstärkas med en fast förbindelse. Genom avgifter kan transittrafiken också bidra till ökad regional tillgänglighet.

Pekfingret – använder vi för att peka på Danmark. Ännu är intresset där akademiskt. Men man tar en bro i taget, som förre statsministern Anders Fogh Rasmussen sa och i Danmark har det nu varit ett liknande projekt igång sedan 80-talet. Denna kompetens, industri och sysselsättning kommer att behöva bygga vidare på nästa projekt när Fehmarn närmar sig slutet. Då kommer Danmark igång och HH har lägst risk med tydligast nytta av alla alternativ.

Tummen – många gör tummen upp för HH. Bland helsingborgarna är stödet urstarkt med 70% positiva. Men även rikspolitiskt är stödet starkt. I Sverige har social­demo­kraterna fattat kongressbeslut på att bygga och parti­ledare, ministrar och gruppledare i riksdagen har uttalat stöd. I Danmark finns support av näringslivets organisationer. Det är viktigt. Men det gäller att omvandla utspel till handling, från tumme upp till handslag. Det är också strategin för det fortsatta arbetet. PER TRYDING per.tryding @handelskammaren.com

Fotnot. Handelskammaren och Region Skåne har föreslagit för regeringen att tillsätta en förundersökning för att inleda det konkreta bygget av HH.


Professor Martin Andersson, verksam vid Lunds universitet och BTH, har på uppdrag av Handelskammaren och E22 AB räknat på vad bättre infrastruktur betyder för produktiviteten på arbetsmarknaden. Analysen är den första i sitt slag i Sverige och ingår i Handelskammarens inspel till regeringen om framtidens vägar och järnvägar. Vad kommer du fram till? – Det är ett tydligt resultat. Redan små förbättringar leder till relativt stora effekter. Om man exempelvis reducerar pendlingstiden mellan Hässleholm och Kristianstad med 5%, alltså ett par minuter, så leder det till ökad produktivitet värd uppemot 400 miljoner. För E22 är det lite större tal, men där är det också fler människor som berörs Men varifrån kommer pengarna du hittar i studien? – Det är i grunden en matchningseffekt. Forskningen har

400 miljoner på två minuter idag visat att matchningen funge­ rar bättre på ”täta” marknader. Enkelt uttryckt leder det till att många blir lite mer effektiva och det ger en sammanlagd effekt som är stor. Täta marknader ger också upphov andra typer av agglomerationsfördelar som påverkar produktiviteten positivt.

lysen är väldigt konservativ. Den bygger på en stor databas med de som faktiskt jobbar i området redan idag, närmare 300.000 individer. Det finns inget antagande om underliggande tillväxt i ekonomin, eller succesiv strukturomvandling. Det hade ökat talen betydligt.

Är detta en så kallad ”dynamisk effekt”, alltså mest teori? – Nej, egentligen tvärtom. Ana-

Vad gör studien unik? – Två saker. Det bygger på en ganska ny ansats som är lånad

Professor Martin Andersson och regionstyrelsens ordförande i Region Blekinge Christina Mattisson fanns på plats när rapporten presenterades i Karlskrona. Christina Mattisson sitter även i styrelsen för E22 AB som är uppdragsgivare i projektet.

från beräkningar av utbildningseffekter. Internationellt har det kommit många studier så metoden får ses som etablerad, men den har aldrig applicerats på svenska data. Det andra är just den stora datamängden som bygger på mikrodatamaterial. Martin Andersson har fått

ett nytt uppdrag av E22 AB att räkna på fler investeringar med metoden och räknar med att vara klar mot slutet av 2013. PER TRYDING per.tryding @handelskammaren.com

Rapporten Närhet ger jobb finns att ladda ned på www.handelskammaren.com – Press/publikationer – Rapporter. Den kan också beställas via tel 040-690 24 00.

Teknik gör skillnad!

Kerstin Lindell

l Teknik är det mänskligaste som finns. För att visa just detta instiftar Handelskammaren i samarbete med Alfa Laval, Bona AB, Chefspoolen, Deloitte, HMS, Moll Wendén, Ny Teknik, Rosti, SEB och Trelleborg priset Årets Tekniker. Det hela handlar om att hitta personer som kan inspirera andra. Utan innovativa tankesätt och modiga människor med nya idéer och produkter är det oerhört svårt att konkurrera på en global marknad. Idén till priset kommer ursprungligen från Kerstin Lindell, VD på Bona AB och tillika vice ordförande i Handelskammaren. – Det känns som att det är på tiden att tekniker uppmärksammas, säger Kerstin. Det finns priser till ledare, ekonomer och innovatörer, men det är alltför sällan som vi uppmärksammar tekniker. Svenska

tekniker är efterfrågade och vi har många som gör storverk som aldrig syns. Nu har vi chansen att lyfta både en person som gjort och gör skillnad och tekniker som yrke. Vinnaren utses med hjälp av nomineringar – från kollegor, elever, chefer och andra. Kandidaterna granskas sedan av en jury som besår av bland andra Anders Axelsson, Lunds Tekniska Högskola, Charlotte Lorentz Hjort, VD på Krinova, Nicklas Lundblad, senior advisor på Google och Kerstin Lindell. Vinnaren får ett stipendium på 50.000 samt en CSR-check att dela ut till ett valfritt projekt som främjar ungdomar och utbildning. Prisutdelningen sker på Handelskammarens Höstmöte. Följ jakten på Årets Tekniker på www.facebook. com/aretstekniker

 7

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2013


Premiär för inköpsnätverket Med titeln Bäst i klassen på inköp drog det nya nätverket i gång i slutet av september. Intresset har varit stort från början och redan nu har ett 30-tal gått med. – Inköp spelar en allt viktigare roll i ett företags verksamhet och dess framgång. Sänkta inköpspriser syns direkt på sista raden och bättre inköpsrutiner ger helt enkelt bättre lönsamhet. Jag fick signaler på att man saknade ett nätverk för inköpare ute på flera företag och ville arbeta vidare med detta, berättar Ulrika Dieroff, som är ansvarig för nätverket. I samarbete med inköpsexperterna från ChaseXL genomfördes en undersökning av inköp bland medelstora företag i Skåne. Syftet med undersökningen är att visa hur väl företagens inköp fungerar i jämförelse med andra företag i regionen och därmed påvisa vad som fungerar men även inom vilka områden det finns förbättringspotential. Undersökningen presenterades på ett seminarium där även intresset för ett nätverk stämdes av bland deltagarna. Det blev tummen upp. Nästa möte äger rum den 19 november och då är temat juridik för inköpare. Nätverket kommer att träffas en fyra-fem gånger per år, dels på Handelskammaren men även ute på

Jag tror på nätverk! Dels är det intressanta och lärorika teman som tas upp. Via nätverket träffar man även nya kontakter som man kan utbyta erfarenheter med.

Johan Jönsson, logistikchef med ansvar för inköp, planering och färdigvarulager, AB Markaryds Metallarmatur

Jag är med för att knyta kontakter med andra kollegor inom olika branscher. Det är nyttigt med nätverk för utbyte av erfarenheter och att få möjlighet att lyssna på olika föreläsare om aktuella frågor. Även om vi arbetar i olika branscher är i regel frågeställ­ ningarna de samma. Marcus Holtz, inköpschef på NCC Construction Sverige AB

företag som vill vara värdar för ett möte. Träffarnas tema sätter deltagarna gemensamt, men

diskussioner och erfarenhetsutbyten är centrala. – Konkreta framgångsfakto-

Arthur Holm från ChaseXL (stora bilden) var en av föreläsarna och diskussionerna drog i gång direkt på mötet.

8 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2013

rer, utmaningar och möjligheter till förbättringar är ämnen som intresserar många. Deltagarna vill benchmarka. Det syns även i sammansättningen, då nätverket är branschöverskridande och samlar deltagare från företag i hela Sydsverige, vilket är precis så vi vill ha det, avslutar Ulrika. KAJSA HERNER kajsa.herner @handelskammaren.com


Hallå där! Joakim Lundblad, senior analytiker på Handelskammaren Hösten är här och med den kommer kylan och allt högre elräkningar. Särskilt höga är de i södra Sverige. Det har gått tre år sedan Sverige indelades i fyra elprisområden där Sydsverige betalar priset för landets eftersatta elinfrastruktur. Hur påverkas de sydsvenska företagen av elprisområdesindelningen? – Den slår hårt eftersom de får betala högre elräkningar än företag i resten av landet. Det snedvrider helt klart konkurrensen. De får betala priset för att hela Sveriges elinfrastruktur är misskött. Vad har Handelskammaren gjort hittills i frågan? – Många menade att det var ett EU-beslut, men vi tog fram en rapport som visar att indelningen är ett svenskt initiativ som Svenska Kraftnät utformade. Vi bjöd in Mikael Odenberg från Svenska Kraftnät till ett seminarium och gav vår ståndpunkt. Efter det anmälde

Handelskammaren Svenska Kraftnät till Riksrevisionen med anledning av hur man följt regleringsbreven sedan Barsebäck stängdes. Utredningen som kom stärkte vår tes. Energimarknadsinspektionen tillsatte en utredning kring effekterna av indelningen och Energiministern tillsatte en kring hur man kan minska prisskillnaden mellan områdena. Vi gav remissvar på båda. Den senare visade att prisskillnaderna är strukturella och bekräftade därmed vår rapport. Ministern agerar ändå inte och hennes väntan kostar pengar för oss i Sydsverige. Vad är vårt mål i frågan? Områdesindelningen ska bort, den är en tillfällig åtgärd på problem inom infrastrukturen som kräver en långsiktig lösning i form av utbyggnad. Utbyggnaden av elnätet måste skyndas på och fram till dess föreslår vi att det införs en miniöverföringskapacitet mellan område 3 och 4 i enlighet med vad regeringens utredares rapport samt att område 3 och 4 integreras

Joakim Lundblad

och får ett gemensamt spotpris. Vi måste ha långsiktiga energipolitiska lösningar. Våra företag måste ha en trygg elförsörjning! – Vi fortsätter att ligga på politikerna genom till exempel möten och debattartiklar. Vi vill ha ännu mer input ifrån våra medlemmar. Hör av er till mig! CAROLINE RUNDBERG caroline.rundberg @handelskammaren.com

insikt

HELT NYA LEXUS IS 300h. DAGS ATT BYTA FIL? Börjar de gamla vanliga hjulspåren kännas lite trötta? Då är det kanske dags att provköra nya Lexus IS 300h, det allra senaste från bilmärket med Sveriges mest nöjda ägare. IS 300h bjuder på en suverän kombination av fina köregenskaper och strålande bränsleeffektivitet. Plus naturligtvis Lexus inbyggda kärnvärden; kvalitet, komfort och säkerhet.

Välkommen att göra ett självständigt bilval. Börja med en rejäl provkörning hos Lexus Malmö på Djurhagegatan 17. Men var beredd på att en stund bakom ratten i nya IS 300h kan väcka en seriös längtan efter att inte bara byta fil…

Lexus IS 300h Business. Företagsnetto 333 500 kr (ordinarie pris 373 200 kr). Förmånsvärde 1 904 kr/mån netto vid 50% marginalskatt. Erbjudandet gäller enbart juridisk person. Lexus Malmö

Djurhagegatan 17, Malmö.

Tel 040-29 42 70.

www.lexusmalmo.se

Bränsledeklaration blandad körning: IS 300h 4,3-4,7 l/100 km. CO2 99-109 g/km. 223 hk. Miljöklass Hybrid (ger reducerat förmånsvärde). Bilen på bilden är extrautrustad.

SVERIGES MEST NÖJDA BILÄGARE.

MALMÖ

 9

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2013


Hon är snabb, viljestark och vill se utveckling. Det var inte design och sköna ting som lockade Caroline Blom Nielsen till Svenssons i Lammhult, utan en möjlighet att få komma närmare besluten. Under hennes ledning har företaget vuxit rejält och hon är klarsynt över framtiden.

Multikanal är framtide Strategin med att nå tillväxt genom fler butiker sattes 2007 i samband med att Lammhultsföretaget bytte ägare. Det var också då som Caroline Blom Nielsen tog över som VD. En butik fanns redan i Göteborg. Två år senare öppnade den 1500 kvadratmeter stora butiken i Stockholm för att 2011 utökas till det dubbla. 2012 öppnades butiken i det gamla biopalatset på Södergatan i Malmö. Satsningarna har gett resultat, omsättningen har gått från 90 till 220 miljoner med 65 anställda. – Vi fortsätter jobba med tillväxten, även om vi nu fokuserar på lönsamheten. Vi håller på med ett stort webbprojekt som ska lanseras 2014. Ett företag kan ha väldigt god utveckling med enbart e-handel eller i en fysisk butik som verkligen ligger rätt. Men framtidens vinnare är de som erbjuder omnikanaler eller multikanaler. Vi ska vara starka både på webben och i butik, säger Caroline Blom Nielsen bestämt. Svenssons i Lammhult erbjuder designmöbler och heminredning från 250 kända varumärken. Hos Svenssons ska kunderna få upplevelser som ger inspiration och hjälp i inköpen. – Vår målgrupp är köpstark och har ofta begränsad tid. Vår uppgift är att underlätta och hjälpa, det har blivit tydligt de sista åren. Inredningscoacherna som vi infört i stadsbutikerna har slagit väl ut. Min dröm är att få lansera e-handelscoach, jag tror det finns ett behov om man inte bor nära en fysisk butik. Det finns i mitt huvud, även om jag inte helt exakt vet hur ännu. Tåla ögats slitage Svensson har nyligen jobbat igenom affärsidé, vision, varumärkesplattform och strategier. De ska sälja möbler som man lever med länge och inte tröttnar på. – Vi ska stå för trygghet och upplevas som stabila. Men vi

10 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2013

får aldrig bli tråkiga eller Stillastående är det förutsägbara. Möblerna ska värsta jag vet. Mitt tåla ögats slitage som Sven Lund på Källemo uttryckte tålamod tillhör inte de det. Hållbarhet är viktigt, största och jag måste 115 år av slit men inte hela tiden se att släng som vi säger. I våras lanserades deras det händer saker. magasin c/o Svensson som ersatte den tidigare produktkatalogen. Upplagan är 100 000 som skickas ut till kunderna. Redan första numret nominerades till Svenska Designpriset och kom på en hedrande femteplats. – Det är ingen inredningstidning, utan från oss och från hjärtat. Den ska ge något mer. Vi ska dela med oss av kunskap och inspiration. Företaget har erbjudit hemkörning sedan 60-talet och logistiken är prisbelönt. Ett nytt lager byggdes i Lammhult 2010 och i dag kör bilarna från Lammhult till Stockholm fem dagar i veckan. Två-tre dagar i veckan går turen till Malmö respektive Göteborg. Kunden kan välja att få Svenssonservice som innebär att servicekillarna bär in, monterar, sätter på filttassar och tar hand om emballaget. Stillastående är det värsta hon vet Caroline säger att hon visst bidragit till framgången, men framhäver de duktiga medarbetarna och arbetet genom den starka ledningsgruppen som förklaring till framgången. Det ska finnas en


FOTO: LINA ALRIKSSON

struktur och satta informationsflöden, men hon vill vara informell och öppen för medarbetarnas spontana samtal. – Jag är en doer och behöver bara ett tydligt uppdrag så sätter jag igång. Problem är till för att lösas och man måste våga gå framåt. Stillastående är det värsta jag vet. Mitt tålamod tillhör inte de största och jag måste hela tiden se att det händer saker. Caroline kom till Svenssons 2004 som administrativ chef. Hon läste ekonomi i Växjö och inledde karriären på bank. – Som företagsrådgivare fick jag följa företagen i alla deras bankaffärer och jag tyckte det verkade kul att få jobba i ett företag. Jag fick jobb som administrativ chef på Coop Forum och lärde mig massor om detaljhandeln under mina fyra år där. Men jag ville testa en mindre organisation för att få komma närmre besluten och för att få verka som spindeln i nätet. Det var det som fick mig att söka jobbet här på Svenssons, inte de trevliga produkterna. 2007 fick Caroline tillsammans med övriga delägare möjlighet att ta över bolaget efter Johan Sjöberg, som i sin tur en gång köpte bolaget av grundarfamiljen. Hon är tillsammans med ordförande de enda av delägarna som är operativa i bolaget. Hjärtat i Lammhult Möbelbranschen inklusive heminredning omsätter cirka 40 miljarder i Sverige, där IKEA är den största spelaren. Caroline bedömer att segmentet med kvalitativa designmöbler omsätter

ens vinnare FOTO: LINA ALRIKSSON

ungefär en och en halv miljard. Branschen består av många små familjeföretag som ofta brottas med lönsamheten. – Detta är ett uppdrag och en utmaning för mig. Hur ska vi vända på detta så att både leverantörer och möbelhandlare överlever på sikt? Det är osunt av mig att jaga döden av leverantörerna. Här gäller det att tänka nytt och det är viktiga frågor. Kanske ska leverantörerna samarbeta? Kanske ska de ha gemensam produktion? Vad behövs för framtiden? Detta är frågor som Möbelriket arbetar med. Möbelriket är dels en småländsk besöksregion som marknadsförs, men även ett nätverk med ett 70-tal småländska design- och möbelföretag som samverkar. Bland annat genomfördes en gemensam installation i samband med möbelmässan i Milano. – Det är viktigt att svensk design och formgivare kommer ut i världen. Vi säljer inte internationellt, men om mina leverantörer säljer utomlands så gynnar det mig. I Lammhult finns vårt hjärta, vårt huvudkontor, butik och lager. Köpkraften finns i storstadsregionerna, men vi tar aldrig bort hjärtat och kraften härifrån.

Kalmar är på väg att bli en språngbräda till den digitala marknaden. Ett nytt e-handelskluster växer fram i regionen och i slutet av september slog e-Handelsdagen deltagarrekord. Då möttes 160 personer för att lyssna på spännande talare, diskutera och ta del av vad som händer inom företagande, politik och forskning. Utvecklingen av e-handel och den digitala marknaden blir allt viktigare för en allt större del av näringslivet, både för försäljning till slutkund och för affärer mellan företag. Framväxten av en inre digital marknad, the Digital Single Market, har blivit ett av flaggskeppsprojekten i EU:s strategi inför 2020 och Kalmar intar en tydlig och viktig plats i den utvecklingen. Inom ramarna för Kalmar Science Park startas nu projektet e-commerce som ska ta till vara på kompetensen inom e-handel i regionen och lägga grunden för ett långsiktigt e-handelskluster med sitt epicentrum i Kalmar. Den 24 september gick årets upplaga av e-Handelsdagen av stapeln i Kalmar. Konferensen anordnas i samarbete mellan Kalmar Science Park e-commerce, Svensk Distanshandel, Linnéuniversitetet och Handelskammaren. I år utvidgades programmet med större inslag som fokuserade på forskning och utveckling inom e-handelsområdet. Handelskammarens analytiker Joakim Lundblad hyser ett särskilt intresse för den digitala marknaden och har engagerat sig i utvecklingen i Kalmar. Han sitter med i styrgruppen för klustret e-commerce och under e-Handelsdagen höll han ett seminarium under rubriken ”15 trender mellan teknik och politik”. – För många kan ordet e-handel nästan kännas lite gammalt och förlegat, men faktum är att trots allt prat har EU än idag snarare 28 olika digitala marknader än en gemensam. Den riktiga och viktiga utvecklingen på området tar fart i takt med att fler och fler – framförallt unga – nu börjar handla över landsgränser via nätet. Det kommer att krävas anpassningar från både företagare och politiker om vi ska kunna bevara vår konkurrenskraft i framtiden, säger Joakim Lundblad.

Kalmar + e-handel = sant

CAROLINE RUNDBERG caroline.rundberg @handelskammaren.com

KAJSA HERNER kajsa.herner @handelskammaren.com

FOTO: HELENA ERNGÅRD

  11

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2013


NY MEDLEM

Vi ska skapa glädje Godis är en njutning och något man vill unna sig. Ola Dagliden är nytillträdd VD för Haribo Lakrits AB i Helsingborg och full av entusiasm. Han har lång erfarenhet från branschen och vet vad han talar om. – Jag trivs i privatägda familjebolag, de är mer entreprenörsdrivna och verkar långsiktigt. Haribo har ett starkt varumärke och högkvalitativa produkter. Jag ser möjligheter att öka marknadsandelarna betydligt. Just nu tittar jag på strategin att växa, inte minst tillsammans med kunder och samarbetspartners genom att utveckla kategorin. Haribo omsätter 200 miljoner i Sverige och lösviktsförsäljningen står för ungefär hälften, men det är det är via det påsförpackade sortimentet som varumärket syns. Nya kanaler är en av utmaningarna framöver. – Shoppingtrenderna ändras, förr fanns specialiserade butiker, nu glider godis till exempel in på elektronikvaruhusen. Vi måste finnas där konsumenterna rör sig. Vad som helst kan finnas var som helst bara det finns en kassaapparat. Haribo är en akronym för

Ola Dagliden, VD, Haribo Lakrits AB i Helsingborg.

HAns RIegel BOnn som grundade företaget 1920. Bolaget ägs fortfarande av familjen Riegel och i Sverige har de varit etablerade sedan 1976. Ett 40-tal personer arbetar med försäljning

och marknadsföring i Sverige och ett stort lager finns i anslutning till kontoret i Helsingborg. Det mesta av godiset som säljs här tillverkas på företagets fabrik i Danmark.

– Haribo är världsledande inom vingummi och lakrits. I Sverige har vi har ett utbud på cirka 140 produkter och det är Nappar som vi säljer mest av, vilket skiljer sig från exempelvis Tyskland där de ikoniska Goldbären toppar. Min personliga favorit är Matadormix och precis som vår slogan Kids and grown-ups love it so, the happy world of Haribo! säger, så ska vi skapa glädje. Det känns bra. KAJSA HERNER kajsa.herner @handelskammaren.com

V I VÄ L KO M N A R N YA M E DL E M M A R Blekinge Avalon Product Development AB, Karlshamn www.avaloninnovation.com KPMG AB, Karlskrona www.kpmg.se

Kalmar län Avalon Product Development AB, Kalmar www.avaloninnovation.com Indevex AB, Storebro www.indevex.com Kalmar Auktionsverk AB, Vikingstad www.kalmarauktionsverk.se KPMG AB, Kalmar KPMG AB, Oskarshamn www.kpmg.se Mörbylånga Kommun, Mörbylånga www.morbylanga.se

Kronobergs län Avalon Product Development AB, Ljungby Avalon Product Development AB, Växjö www.avaloninnovation.com Balancegolf AB, Växjö www.balancegolf.se

12 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2013

Citypuls, Växjö www.citypuls.se Getinge Disinfection AB, Växjö www.getinge.se Industry of Ideas, Växjö industryofideas.wordpress.com Konga Mekaniska Verkstad AB, Tingsryd www.kongamek.se KPMG AB, Ljungby KPMG AB, Växjö www.kpmg.se Micropower Group AB, Växjö Micropower Invest AB, Växjö www.micropower.se Specialinredningar i Älmhult AB, Älmhult www.specab.com Testwinners World AB, Växjö www.testwinners.se Universal Learning Games ULG AB, Växjö www.ulearngames.com Wood Power Construction Sverige AB, Växjö www.refond.lby.se

Nordvästra Skåne Agitator i Helsingborg AB, Ängelholm, www.agitator.se

Engvall Media AB, Viken www.engvallmedia.se Haribo Lakrits AB, Helsingborg www.haribo.com Tillberg Design AB, Höganäs www.tillbergdesign.com

Södra Skåne AppleHeart AB, Malmö www.appleheart.se Bestin PPS AB, Staffanstorp www.bestin.se Bloody Honey, Malmö www.bloodyhoney.se Bool Nordic AB, Lund www.bool.se EC Konsult AB, Lund ENERCON GmbH Germany Filial, Malmö www.enercon.se Envisio Consulting AB, Lund www.envisioconsulting.com FOREX Bank AB, Malmö FOREX Bank AB, Ystad FOREX Bank AB, Ängelholm www.forex.se Hemfrid i Sverige AB, Malmö www.hemfrid.se Kaiser Bil/Lexus Malmö, Malmö www.kaiserbil.se

Maskinentreprenörerna Sverige AB, Malmö www.me.se Numera Mässor AB, Malmö www.numeramassor.com Odd Hill AB, Malmö www.oddhill.se SIH Malmö AB, Malmö www.sih.se TaxiKurir i Malmö AB, Malmö www.taxikurir.se Top Gear Scandinavia AB, Malmö www.toplog.se

Samt Avalon Product Development AB, Jönköping www.avaloninnovation.com DTU Executive School of Business, Kongens Lyngby www.business.dtu.dk Läckeby Products AB, Kungälv lackebyproducts.se Polaris Private Equity A/S, Köpenhamn Ö www.polarisequity.dk U&We, Stockholm www.uandwe.se


Nästan alla affärer rullar på lugnt och fint. Avtalet man skrev sitter i en pärm och samlar damm tills det byts ut eller slängs. Men ibland kör man i diket eller kanske till och med frontal­krockar. Då åker avtalen fram. Vad var det egentligen vi kom överens om och hur skall tvisten lösas?

vissa fördelar mot vanlig domstolsprocess. Det är framförallt snabbheten, sekretessen och möjligheten att få tvisten avgjord av skiljemän med erfarenheter av näringslivets förhållanden. Skiljedom anses ibland vara kostsamt men i den analysen glöms ofta tidsaspekten bort. Ett skiljeförfarande är avgjort på ett par månader. En domstolsprocess kan ta många, många år och kostnaderna tickar iväg.

Kört i diket? Ta hjälp av

vårt Skiljedomsinstitut

Har det uppstått en tvist försöker man säkert först komma överens på något vis. Ibland lyckas det men alldeles för ofta står båda parter kvar på sin sida och hävdar sin rätt. Då får man kika långt bak i avtalet och se vad det egentligen står om hur en tvist skall lösas. Ofta står det att tvist skall avgöras enligt svensk lag i svensk domstol, i praktiken tingsrätten, för att sedan kunna komma upp i hovrätten eller till och med högsta domstolen. Alternativ tvistelösning har

dock ökat i takt med att offentlighetsprincipen inte alltid gynnar bolagen vars affärshemligheter kan begäras ut av intresserade konkurrenter. Tidsaspekten är en annan faktor; en tvist i offentlig domstol kan ta många år innan slutlig dom faller. Under hela den tiden binder företaget upp VD och/ eller ledningsgrupp och advokater. Det blir en kostsam historia. Bland alternativen som erbjuds av Sydsvenska Industrioch Handelskammaren finns

medling och skiljedom. Medling är den mest kostnadseffektiva formen och används i framförallt de anglosaxiska länderna. Även i mycket komplicerade affärsjuridiska ärenden. Medling avgörs ofta på en dag och den avgörande skillnaden är att man i lösningen kan ta hänsyn till andra faktorer än själva tvisten. Parterna kan till exempel komma överens om framtida samarbeten för att komma överens. Skiljeförfarande är mer som en vanlig process men med

Neutral part Handelskammaren är en neutral part i skiljeförfarandet och har hand om administrationen av ärendet. Utnämningen av skiljemän görs av skiljrådet som är en mycket kompetent och erfaren samling jurister från södra Sverige. Den juridiska processen sker sedan med välrenommerade advokater som även används nationellt och internationellt. Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsinstitut erbjuder diskret och kompetent tvistelösning med advokater och domare som har en kännedom om regionen och våra förhållanden. Mer information om regler och kostnader kan man läsa på www.handelskammaren.com. GUSTAF LORENTZ gustaf.lorentz @handelskammaren.com

Businessforum lockade till Älmhult l  När Handelskammaren anordnade Businessforum hos IKEA i Älmhult med temat varumärke slöt närmare 150 representanter från olika företag runt om i södra Sverige upp. Deltagarna fick lyssna till inspirerande föreläsare som belyste ämnet ur olika perspektiv. Under eftermiddagen och den avslutande middagen fanns även mycket tid för mingel där nya kontakter knöts och erfarenheter delades. När kvällen infann sig var det åter dags för gästerna att bege sig hemåt – mätta, belåtna och förhoppningsvis med många nya erfarenheter som hjälpa dem att stärka sitt företags varumärke och skapa fler affärer.

Thomas Carlzon hälsade gästerna välkomna till IKEAs lokaler.

  13

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2013


ADVOK ATPRAT m ed

NICLAS HERMANSSON, advokat och delägare i Setterwalls Advokatbyrå samt verksam i byråns skattegrupp.

Ändrade regler för delägare i fåmansföretag Regeringen presenterade i våras ett förslag till justering i reglerna avseende beskattning av delägare i fåmansföretag. Regeringsförslaget blev häftigt kritiserat, varför regeringen i samband med höstbudgeten presenterade ett justerat förslag som avses träda ikraft den 1 januari 2014. Som bekant innebär beskattningsreglerna av fåmansföretagare att viss del av utdelning eller kapitalvinst på andelar i fåmansföretag beskattas i inkomstslaget tjänst. Syftet är att säkerställa att delägare inte omvandlar tjänsteinkomst till lågbeskattad kapitalinkomst. Regelverket är mycket komplext, men i grunden är beskattningsreglerna utformade så att viss del av kapitalvinst eller utdelning beskattas med 20 % i inkomstslaget kapital, viss del i inkomstslaget tjänst och övriga del i inkomstslaget kapital med 30 %. Hur stor del som beskattas med 20 % i inkomstslaget kapital beror bland annat på hur mycket kapital delägaren satt in i företaget och hur stora löner som utbetalas av företaget. Regelverket innebär att delägare i fåmansföretag med många anställda kan få stor del eller hela avkastningen beskattad med 20 %. Mot denna bakgrund menar regeringen att delägare i vissa fåmansföretag, främst konsultföretag med många delägare och anställda, det vill säga företag med stora löneunderlag, överutnyttjar dagens regelverk. Syftet med förslaget är att begränsa möjligheten för delägare i sådana företag att använda löneunderlaget. De viktigaste förändringarna gäller beräkning av det så kallade gränsbeloppet, som är den del av utdelning respektive kapitalvinst som beskattas med en effektiv skattesats om 20 %. Huvudregeln för beräkning av gränsbeloppet beaktar bland annat företagets totala löneunderlag, det vill säga all kontant ersättning som betalats ut till företagets och dotterföretagens anställda under året före beskattningsåret. Enligt förslaget får 50 % av löneunderlaget användas vid beräkningen av gränsbeloppet redan från första kronan. Tidigare fick

bara 25 % användas upp till 60 inkomstbasbelopp. För att få tillgodoräkna sig löneunderlag införs dock en innehavsspärr om 4 % av kapitalet i bolaget. Delägare med mindre andel i företaget får alltså inte använda företagets löneunderlag och kommer således till stor del att tjänstebeskattas. För att förhindra kringgående av andelskravet ändras definitionen av dotterföretag till att bara innefatta företag i vilket moderföretagets andel överstiger 50 % av kapitalet. För svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer gäller att dessa direkt eller indirekt måste vara helägda av moderföretaget. För att får beakta löneunderlaget vid beräkning av gränsbeloppet krävs att delägaren uppfyller det så kallade löneuttagskravet. I förslaget justeras löneuttagskravet till antingen 6 inkomstbas­ belopp plus 5 % av total kontant ersättning till anställda i företaget eller 9,6 inkomstbasbelopp. Ändringen, som enbart är en mindre justering, gäller från beskattningsåret 2016. Dessutom begränsas den andel av det totala löneunderlaget som delägaren får använda till 50 gånger av dennes egen kontanta ersättning. Sammanfattningsvis innebär förslaget att ett redan komplicerat system blir än mer svårnavigerat. För de flesta delägare i fåmansföretag innebär förslaget emellertid en förbättring, eftersom löneunderlaget blir större, varför den del av avkastningen som beskattas med 20 % ökar. Förslaget innebär emellertid även att vissa fåmansföretag får svårt att växa och ta in nya delägare, eftersom kapitalandelskravet om 4 % medför en begränsning av hur många delägare som kan finnas i företaget. Förslaget innebär även att inhemska konsultfirmor får en konkurrensensnackdel gentemot de utländska konsultfirmorna. En annan konsekvens av förslaget är dessutom att delägare i fåmansföretag inom samma bransch och med samma lönsamhet kommer att beskattas med olika skattesats, det vill säga i vissa fåmansföretag kommer delägarna att beskattas med 57 % medan delägare i konkurrenten på ”andra sidan torget” beskattas med 20 %. Detta kan rimligen inte vara lagstiftarens avsikt. Ytterst handlar det om vad som är ersättning för arbete som ska beskattas som tjänsteinkomst och vad som är avkastning som ska beskattas som kapitalinkomst. Frågan är omöjlig att besvara och det krävs ett schablonmässigt regelverk, men det kan ifrågasättas om nu aktuellt förslag är ändamålsenligt. Intressant är också att Miljöpartiet och Socialdemokraterna har lämnat in motioner till riksdagen, där de ifrågasätter regeringens förslag om en minsta kapitalandel för att få tillämpa löneunderlagsregeln samt hur regeringen har hanterat beredningen av förslaget i dess helhet. Diskussionerna lär fortsätta länge. n

För de flesta delägare i fåmansföretag innebär förslaget emellertid en förbättring då den del av avkastningen som beskattas med 20 % ökar.

Bra chefer har erfarenheter från fältet. Våra konsulter är inga undantag.

Ledaren i Sydost inom chefsrekrytering

Vd, HR-chef, marknadschef, försäljningschef, och produktchef. Det är några exempel på befattningar som våra konsulter har erfarenhet av. Nu hjälper vi dig att hitta rätt chef.

Växjö • Kalmar • Karlskrona • Malmö • Oskarshamn

14 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2013

www.hogstrom-co.se

0470-70 56 30

MeMber Of INAC www.inac-global.com


Stort intresse att rädda världen l Under läsåret 2013/2014 arbetar Länsförsäkringar GöingeKristianstad med miljö- och bokprojektet ”Vi ska rädda världen. Vi börjar i vår del av Skåne”. Projektet har inletts med ett uppdrag till alla skolklasser med elever i åldern 6 till 12 år i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby, Östra Göinge, Simrishamn och Tomelilla. – Skolklasserna ska på något kreativt sätt dela med sig av sina tankar och idéer om hur vi kan skapa förutsättningar för en bättre och mer hållbar miljö där vi bor. Vi samarbetar också med företag och kommuner för att sprida barnens budskap. En del av barnens alster kommer att presenteras i en interaktiv miljöbok, berättar kommunikationschefen Anna Borg på Länsförsäkringar. Gensvaret från skolorna är stort. En klass i Arkelstorp arbetar till exempel två tillfällen i veckan med att ta efter indianerna och tänka sju generationer framåt i allt de gör. Grönängsskolan i Hässleholm gör nya saker av gammalt skrot. – Vi är måna om vårt verksamhetsområde och jobbar alltid skadeförebyggande. Detta är vårt första stora CSR-projekt och jag är positivt överraskad över det stora intresset. Alla bidrag kommer att visas på en rullande utställning som inleds med vernissage våren 2014.

I projektet har Anna Borg (t h) har pratat med många elever och de har gått in med stor kreativitet och entusiasm. Genom att lära sig mer om närmiljön får de förståelse för hur de själva påverkar den.

KAJSA HERNER kajsa.herner @handelskammaren.com

FOTO: TOMMY SVENSSON, KRISTIANSTADSBLADET OCH SVEN PERSSON/SWELO.SE

I KORTHET Gänget bakom framgången: Mattias Nilsson, Johan Irving, Andreas Hall-Frederiksen, VD Jörg Himmelmann, Fredrik Sidnäs och Carolina Ring.

Bäst för tredje gången i rad l  Mercedes-Benz Sverige AB har för tredje året i rad utsetts till landets populäraste generalagent av sina återförsäljare. Det visar årets så kallade generalagentsenkät som genomförs av Motorbranschens Riksförbund.

Civilingenjörer i Halmstad l  Nu får Högskolan i Halmstad utbilda civilingenjörer. Två program ska startas och de första studenterna börjar hösten 2014.

I nya lokaler l  Hemfrid i Sverige AB är störst i Sverige och underlättar vardagen för tusentals hushåll. Nu har Hemfrid syd flyttat till nya lokaler och regionchef Jeanette Fridh ser bland annat en klar ökning av företag som vill erbjuda sina medarbetare hushållsnära tjänster som en förmån likt friskvård.

Ärligare mat l  Som det första mässrestaurangföretaget i Sverige uppfyller nu Mässrestauranger i Malmö KRAV-märkningens tuffa regler. Därmed är Malmömässans restauranger och caféer certifierade från den 20/10.

Sparat 8000 timmar

CellaVision prisat

l  Holmbergs i Malmö är flitiga. På två och ett halvt år har de producerat nästan en miljon unika böcker och manualer genom automatiserade orderflöden, där affärssystemen byggts samman. På varje order sparar kunden cirka 5 minuter, vilket lett till över 8000 sparade timmar så här långt.

l  CellaVision har utsetts till årets vinnare av PhotonicSwedens branschpris för sina framgångsrika insatser inom laboratoriemedicin baserat på sin styrka inom teknikområdet optik och fotonik. Företaget är världsledande inom digital mikroskopering inom hematologi.

Mot organiserad brottslighet l  Hallands Hamnar har tecknat en överenskommelse om Samverkan Mot Tullbrottslighet (SMT) som innebär en gemensam agenda i kampen mot den organiserade brottsligheten.

Säljer bäst l  2013 introducerade Hörby Bruk det punkteringsfria hjulet Starco Flex Lite vilket visat sig vara en framgång. Arbetet pågår nu för fullt med att introducera hjulet på fler produkter framöver.

Lindblomsgrönt gör entré l  Det klassiska köket Bistro från Ballingslöv är en nyhet i kulören lindblomsgrönt. Och väggskåp syns igen, gärna med glasdörrar, men det ska vara ett fåtal skåp, istället för att klä in en hel vägg.

  15

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2013


Konjunktur update

Optimism utan champagne Hur går det för Öresunds­ regionen ekonomiskt egentligen? ”Sådär” har svaret varit på senare tid, men en del tyder på att det ljusnar. Och strukturellt har det skett en hel del positivt bakom kulisserna under dippen. Nordea pekade nyligen ut Sydsverige (alltså Skåne i deras termer) som vinnare kommande år med en tillväxt på 2,5 procent. Detta är klart starkast i landet. Det handlar om arbetsmarknaden i Skåne som sett en ganska kraftig strukturomvandling. I Lund har nu stora nedläggningar börjat absorberas. Det andra är att den danska ekonomin visar tecken på islossning. 2012 ökade dansk konkurrenskraft med nästan 10% mot utlandet och statistiken tyder på ökad sysselsättning. Och det behövs för Danmark har drabbats mycket värre av krisen än många förstått i Sverige. Som exempel är det bara i medelhavsländerna som den privata konsumtionen utvecklats sämre sedan finanskrisen slog till. Och det hänger såklart samman med att den danska fastighetsbubblan sprack med höga belåningsgrader. Dansk ekonomi spelar numera stor roll för svenska Öresundsregionen, vilket framgår tydligt på fastighetsmarknaden. Diagrammet visar prisutvecklingen på villor. Översta linjen är Stockholm, Göteborg och hela Sverige. Den understa är Köpenhamn och Danmark. I samtliga har index satts till 100 år 2006 för att klargöra utvecklingen. Ser man sedan till Malmö stads utveckling ligger den precis mitt emellan. Detta är ingen slump utan speglar att integrationen faktiskt kommit en bit. Danmark har alltså tappat omkring 20% sedan toppen. Men Köpenhamn har stabiliserats och verkar sakta öka lite igen. Den svenska värderingen har tvärtom bara tuffat på genom krisen. Färske nobelpristagaren Shiller, som är fastighetsexpert, bedömer att detta är en bubbla. En rimlig tolkning är att Malmö är mer robust när någon form av svensk korrigering sker. Sammanfattningsvis finns det anledning till viss optimism för Öresundsregionen framöver. Ännu är det bäst att ha kvar champagnen i kylskåpet. men om några år kan tanken på bubblor ge väldigt olika associationer i Stockholm och Öresund. PER TRYDING per.tryding @handelskammaren.com

16 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2013

Fastighetspriser 140

2006 = 100

120 100 80 60 Sverige Stockholm

40

Göteborg Malmö

20

Danmark Köpenhamn

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 KÄLLA SCB OCH DANMARKS STATISTIK, EGNA BERÄKNINGAR

Öresundsregionens ekonomi – plus och minus +  Fehmarn bält-tunneln ritar om kartan för logistiken i hela Nordeuropa, stora möjligheter. + Öresundsregionens integration har hållit nivån genom dippen och kan ta fart igen. + Forskningen och kompetensen i Öresundsregionen tickar på. ESS får all media, men både Lund och exempelvis Högskolan Kristianstad presterar mycket bra.

– Trängsel versus transit – det kommer att bli trångt på spår och vägar eftersom utbygg naden av kapacitet släpar efter. En målkonflikt mellan gods och pendling seglar upp. – Svenska regeringens ointresse att fatta beslut om Öresundsfrågor. – Klarar vi nya steg kring integration av utbildning och forskning?


à la eco erbjuder ett brett utbud av ekologiska produkter.

Vi ska hålla vad vi lovar Hon kallar sig för bonnatösen som har läst tidskriften Hälsa sedan 60-talet och har gått från att vara fritidspedagog och gymnasielärare till att bli entreprenör och företagsledare. Framgångsrik dessutom. Nu tar à la eco i Sölvesborg ytterligare steg och växer med nya produkter. – Båda mina bröder har företag, veva skapade hon det egna varuså det enda jag visste var att det märket à la eco som erbjuder var mycket arbete att vara förematvaror och ekologisk hygientagare, berättar Lisbeth Arvidsbomull. Hemsidan har funnits son. Jag trivdes som med från början och gymnasielärare och är en viktig försäljhar gått från ett jätningskanal. teroligt jobb till ett – Det är viktigt att annat. vi verkligen håller Det var 2005 som vad vi lovar. Miljö och hon som av en hänhälsa har alltid legat Lisbeth Arvidsson delse hittade ekolomig varmt om hjärtat, giska mensskydd på nätet och och jag startade à la eco utifrån tog kontakt för att få lov att bli ett behov att kunna erbjuda distributör. ekologisk hudvård och kropps– Jag fick tjata ett par gånger, vård som verkligen kan stå för det skrek ju nybörjare om mig, ordet ekologisk och naturlig hela men jag lyckades. Därefter hitvägen. Jag ville göra det enklare tade jag ekologisk bomull och att hitta ekologiska produkter fick gå ned i arbetstid för att och företräder bara produkter jobba med företaget. Produkten som fått ekologisk certifiering ska ligga rätt i inköpsbolagets av en oberoende organisation. policy och vara rätt enligt konsuEkologisk mat är hårt reglerad, menttrenderna, så efter att bommen det finns till exempel inga ullen kommit in i ICAs sortiment regler för vad som är ekologiskt 2007 tog jag tjänstledigt. inom hud- och kroppsvård. Eget varumärke Hon började med en enskild firma och 2011 startades aktiebolaget som erbjuder allt från hudvård och rengöringsprodukter till livsmedel. Företaget omsätter idag drygt 4 miljoner och har tre anställda. I samma

Pasta blev succé I början av året lanserade Lisbeth den första ekologiska pastan som är gjord av mung­ bönor, sojabönor och svarta bönor och den har blivit en stor framgång. – Vi är just nu ensamma om

spaghetti och fettuccine gjord enbart på bönor. Jag hittade den när jag googlade efter annat och vi har nästan fördubblat omsättningen med hjälp av pastan. Den är god och tilltalar så många konsumenter då den passar med olika dieter till exempel GI, fett-

fattigt, mjölfritt och glutenfritt. Pastan säljer vi även till Finland, Norge och Storbritannien. Lisbeth berättar att hon söker produkter som känns bekanta, men ändå har en extra clou. Inom kort kommer till exempel en ekologisk lakrits som är unik. – Efter jul släpper vi bland annat torra fröer för de som vill odla groddar själv. Det är en kommande trend att man vill skapa sitt eget och jag letar produkter som har mitt eget stuk. Lisbeth var 52 år när hon startade bolaget och vill hålla på ett antal år till. Hon understryker vikten och nyttan av att ta hjälp av de som kan och har erfarenhet. – Mentorskap har ju varit en väldigt viktig del i min företagsutveckling. Utan bra och professionell rådgivning hade företaget kanske sett annorlunda ut än idag. KAJSA HERNER kajsa.herner @handelskammaren.com

Your Logistic Partner Specialists in Scandinavia, Eastern Europe & CIS countries Transport – Forwarding – Storage

Part of Karlshamn

Ventspils Liepaja Klaipeda Kaliningrad

• www.karlshamnexpress.se   17

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2013


Skärverktygen som blev en av Halmstads största arbetsplatser Gängtappar och försänkare är kanske inte just det man som privatperson går och tänker allra mest på i vardagslivet. Men för vissa är det en passion, arbete och sist men inte minst – ett 100 år gammalt arv. Vi har besökt Dormer Tools AB i Halmstad där man stolt visade upp sitt arbete. På Dormer Tools AB har det nämligen tillverkats skärverktyg i över 100 år. Numera är företaget en av Halmstads största arbetsgivare och har 115 anställda i lokalerna som huserar allt från fabrik, administration, utveckling, ledning till ekonomiavdelning. Här skapas skärverktyg i form av gängtappar och försänkare som i sin tur skeppas vidare till företag och återförsäljare runt om i världen. Dormer Tools AB,

VD Erling Gunnesson visar runt bland produktionen.

vars tidigare namn var SKF Tools och dessförinnan det gamla anrika Malcus Holmquist (som skulle fyllt 125 år 2014), ingår i

Medlemsförmån – VIP-kort till Bella Center 2013 l Alla medlemsföretag i Handelskammaren får ett VIP-kort till det stora mäss- och kongresscentrat Bella Center utanför Köpenhamn. Kortet är ställt till företagets VD/Platschef och ger fri entré för två personer till de mässor och utställningar som på Bella Centers hemsida anger Adgang med VIP-kort – Ja. VIP-kortet gäller bland annat för nedanstående arrangemang. Läs mer på www.bellacenter.dk. 16–17/11 Loppemarked i Bella Center Skandinaviens største mødested for samlere og alle med interesse for gamle ting og genbrug 8–9/1

Uddannelse Uden Grænser 2013 Danmarks største uddannelsesmesse.

8–10/1

DesignTrade  DesignTrade Copenhagen er Skandinaviens nye fagmesse inden for design og interiør, trends og tendenser og en hel del mere.

17–19/1

Ferie & Fritid i Bella  Inspiration til din næste ferie

30/1–1/2

CIFF & CIFF Kids  Skandinaviens største og mest veletablerede modemesse. Børnetøjsmesse.

13–16/2

LEGO World  Verdens Sjoveste Byggeplads. Adgang med VIPKort gælder kun for 1 person, kortejer, og ikke for ledsager.

18 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2013

Sandvikskoncernen. De är verksamma med säkra, effektiva skärande verktyg av högsta kvalitet för arbete inom borrning, gängning och fräsning. Gammal är stark 2013 är alltså ett jubileumsår för Dormer Tools då verksamheten den fjärde september fyllde hela 100 år. Med anledning av den betydande milstolpen firade man lite extra och bjöd in några av företagets största kunder. – Det har varit ett extra intressant år med både jubileumsfirande och nyproduktionen i land, berättar VD Erling Gun-

nesson, som med nyproduktion syftar på försänkare. Numera har Halmstadföretaget nämligen även hand om produktionen av försänkare. Dessa tillverkades tidigare i Italien men produktionen har flyttats hem till Halland, något som förklaras av faciliteternas effektiva tillverkningsprocesser och produktiva medarbetare. – Förutom hållbarheten jobbar vi mycket med att få våra produkter så tidsbesparande som möjligt då detta kan innebära stora produktivitetsförbättringar inom tillverknings- och underhållsindustrier, förklarar Erling. JULIUS SJÖGREN julius.sjogren @handelskammaren.com


Succé direkt för Almebaren l Almedalsveckan är nog Sveriges mest utskällda tillställning. Men när den är som bäst når den det där alla strävar efter. Direkt möte mellan topp-politiker, väljare och experter. Ofta avslappnat och rappt, där alla ord inte måste vägas på guldvåg. Syftet med Almebaren var att ta det bästa från Almedalen till Sydsverige. Almebaren är ett samarbete mellan Handelskammaren och Kvällsposten. Kvällsposten är den enda tidningen som kommer ut varje dag i hela Handelskammarens område och skriver varje dag om politik, inte sällan med sydsvensk vinkel. Även om gästerna skall få tala om all slags politik skall de såklart ställas mot väggen ur sydsvensk vinkel också. De får även skriva en debattartikel i Kvällsposten samma dag som arrangemanget. Första almebaren hade miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner som gäst. Den 6 november kom Carin Jämtin, partisekreterare hos socialdemokraterna och fler partier är in ingång. Håll utkik på facebook.com/almebaren och i kalendariet på www.handelskammaren.com.

Känner du en tekniker som gör skillnad? Vi delar ut ett pris till en tekniker som genom sitt arbete bidrar till samhällets utveckling samtidigt som hon/han inspirerar framtidens tekniker. Det kan t.ex. vara genom att skapa en bättre miljö, fler jobb, ökad livskvalitet eller en revolutionerande uppfinning. Är det du? Eller någon du känner?

Hjälp oss att hitta Årets Tekniker redan idag!

…besök facebook.com/aretstekniker för info eller nominera personen direkt genom att skriva till aretstekniker@ handelskammaren.com senast den 18. november Sponsorer:

  19

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 4.2013


B Posttidning

Avsändare:

Sydsvenska Industrioch Handelskammaren Skeppsbron 2 211 20 Malmö

NY ORK Är detta Malmö? Ja detta är framkanten av Malmö. I Dockan finns en energi som ger Malmö en internationell touch av nyfikenhet och nytänkande. Att bo och jobba i en inspirerande miljö gör att man orkar mer och vill mer. Och det är så man ska se på Dockan. Som en plats där tron på den egna förmågan och på Malmös möjligheter växer ihop till nya framgångar. Känner du att du vill ha lite ny inspiration, ta ett varv runt Dockan och känn dig som hemma. Dockan är en plats för alla som inte kan stå still.

Wihlborgs har 17 fastigheter i Dockan. Här finns också vårt eget huvudkontor. Är du nyfiken på att flytta ditt företag hit så hör av dig. Besök wihlborgs.se eller ring 040-690 57 00.

SDS_Näringsliv_ny_ork_185x240.indd 1

2013-10-28 08:58:44

Sydsvenskt Näringsliv 4 2013  
Sydsvenskt Näringsliv 4 2013  

Läs om Caroline Blom-Nielsen, VD på framgångsrika Svensson i Lammhult. Femfingerplan för HH samt hur du kan få 400 miljoner på två minuter.

Advertisement