Page 1

Karlbergs BK

Styrdokument junior- och seniorfotboll


Innehållsförteckning Förord Målsättning Verksamhet Herr o Allmänt o Organisation o Arbetsbeskrivningar o Spelsystem o Rekrytering Dam o Allmänt o Organisation o Arbetsbeskrivningar o Spelsystem o Rekrytering Herrjunior o Allmänt o Organisation o Arbetsbeskrivningar o Spelsystem o Rekrytering Damjunior o Allmänt o Organisation o Arbetsbeskrivningar o Spelsystem o Rekrytering

Innehåll: Pelle Brädefors Formgivning: Kajsa Bosta 2012-10-10


Förord

Välkommen till Karlbergs BK! Det här dokumentet finns till för att reglera Karlbergs BK:s junior- och seniorfotboll. Det är en plattform och stöd som hjälper oss mot en tydligare och mer välorganiserad verksamhet. Den hjälper oss samtidigt att utvecklas och att alltid arbeta efter en uppsatt röd tråd. Förhoppning är att på detta sätt förtydliga KB:s ambition att driva de två representationslag samt två juniorlag som föreningen har. Detta bidrar samtidigt på sikt till förbättringar av hela föreningen. KB:s verksamhet baseras främst på ideella krafter där få i organisationen avlönas. Vi har 550 barn & ungdomar i föreningen och 65 ledare. Vi deltar på elitnivå med vårt representationslag på herrsidan, där vi har professionella tränare och spelare. Det kräver att vi har styrdokument för varje område, precis som vi har i ungdomsverksamheten, och detta dokument är för junior- och seniorfotbollen i Karlbergs BK. På detta sätt tar vi på ett seriöst och klarsynt sätt ansvar för hela föreningen. Trevlig läsning! På uppdrag av Karlbergs BK:s styrelse Pelle Brädefors Sportchef Karlbergs BK


Målsättning KB arbetar med flera olika målsättningar. Alla är viktiga för att vi ska kunna följa upp, utvärdera och utvecklas. De områden som vi generellt jobbar med är: Verksamhetsmål, sportsliga mål och sociala mål.

Sportslig målsättning

Social målsättning

• KB:s herrlag ska ligga under SvFF seriesystem. (Som lägst Div. 3).

• Alla i KB ska aktivt bidraga till en positiv känsla kring lagen och en sund atmosfär mellan ledning, ledarstab och spelare. Respekt, ödmjukhet och engagemang. Spelare och ledare ska vilja delta och alla hjälps åt för att driva föreningen framåt.

• KB:s damlag ska ligga som lägst Div. 3 (2015) • KB:s representationslag förses med spelare från vår ungdomsverksamhet. Riktlinje om 50 % egna spelare inom 8 år. • KB ska arbeta för att bli en plantskola där unga spelare kan utveklas och ta ytterligare steg i sin fortsatta fotbollskarriär • KB ska skapa en tydlig utvecklingsmiljö där individer kan utvecklas gammal som ung. Mentorprogram och faddersystem införlivas där fostrande av spelare och ledare är viktiga hörnstenar. Sträva efter att fostra spelare och ledare till ansvarstagande, insiktsfulla och goda förebilder.

• Att KB aktivt arbetar för att integreringen i föreningen går i linje med KB:s värdegrund och att motverka mobbing, rasism och främlingsfientlighet. • Att KB arbetar för ett socialt nätverkande utöver fotbollen. Arrangerande av aktiviteter som stimulerar och uppmuntrar till en levande kultur. KB är mer än bara en klubb. Alla bidrar till att KB-Andan bibehålls och stärks.


Målsättning Verksamhetsmål KB:s generella målsättning är att driva en seriös och professionell förening. I KB-modellen finns ungdomsverksamhetens riktlinjer. Här beskriver vi junior- och seniorverksamheten: Som innerstadsförening har vi en naturlig dragningskraft. Vi tränar under säsong på förmånliga tider i centrala Stockholm. Spelare och ledare erbjuds en förening som tänker långsiktigt. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla trivs och vill vara i under en längre tid. Det tjänar alla på. Andra faciliteter som är viktiga är klubbhuset och Hagens Café som utgör en central träffpunkt och binder ihop hela klubben. Men med detta medföljer ett stort ansvar. Varje spelare och ledare som representerar KB har även skyldigheter och förväntningar på sig.


Herr. Allmänt Vi har förmånen att kunna erbjuda en praktisk lösning med omklädningsrum på Stadshagen. Vi arbetar varje år för att hitta smidiga lösningar kring logistik av tvätt, sponsrade skor och möjlighet till Naprapat.

Träning: Herrlaget tränar 3-4 pass i veckan året runt. Uppehåll under tre veckor på sommaren och hela december. Hemmaplan Stadshagens IP. Under februari tränar laget även på Bosön. Fysträning: Bedrivs året runt i egen regi utav föreningens fystränare. Klubbens strategi är att implementera en fysisk modell som är integrerad med juniorlaget. Fystester 2 gånger per år. Läger: Träningsläger sker på hemmaplan i april och inom Sverige i juli. Serie: Division 2 och S/R 1 Cuper: Deltar i Stockholm Cup och Svenska cupen Ekonomi: Föreningens riktlinjer är att underskottet i budget ligger på max 250.000 SEK för spel i div 2 och 175.000 SEK för spel i div 3. Spelartrupp: Generellt ska truppens ordinarie spelarantal ligga kring 20-22 spelare+2 målvakter. Ytterligare 2-4 lärlingsplatser ges utrymmer för. Detta för att integrera föreningens juniorspelare i seniorträning. Spelarkontrakt: Generellt så är föreningens riktlinjer att inga spelare erhåller ersättning. Ersättningen om 3.000 SEK/år som stipuleras i kontrakt för div 2 spelare, erhålles varje år i annan form. Exempelvis träningsläger, kläder och skor m m. Undantag finns vid särskilda omständigheter. Förväntningar på spelare: Alla spelare tävlar och konkurrerar på lika villkor. Alla förväntas delta i klubbens centralt ordnade arrangemang. Dessa är: o Försäljning av julgranar varje år. Två pass var under 2 veckor i december. o Stå i Hagens café vid större arrangemang under vintern. 1 pass var under februari. o Delta på den årliga KB-dagen


Herr. Arbetsbeskrivningar

Sportchef (20 h/vecka)

Ansvarar för att utforma och rapportera verksamhetsplan/berättelse till styrelse Ekonomi- samt budgetansvar Har uppdrag från styrelsen att utveckla och driva senior & juniorverksamheten framåt I samråd med styrelsen ansvara för att tillsätta och avsätta stab Formell kontakt med andra klubbar Hanterar all kontakt med leverantörer och sponsorer Sköter kontakt med media/press. Deltar på pressträff. Hanterar kontakt med STFF/SvFF gällande övergångar, blanketter m m Scoutar och hanterar hela rekryteringsprocessen av spelare Beslutar i samråd med Chefstränare om avveckling av spelare ska ske Genomför avvecklingssamtal med stab Genomför tillsammans med Chefstränare avvecklingssamtal med spelare Deltar på årlig ledarträff arrangerad av klubben Deltar på årlig sponsorträff arrangerad av klubben Genomför tillsammans med Chefstränare två tränarträffar för klubben 11-mannatränare (Implementering av spelidé och spelsystem). Ingår i marknadsgruppen och ansvarar för att bygga varumärket Karlbergs BK

Övrigt Rapporterar till Senioransvariga i KB:s huvudstyrelse

Assisterande tränare (12 h/vecka)

Bistår Chefstränare i träning och match Har egna ansvarsområden som upprättas vid säsongsplanering Förberedd att vikariera för Chefstränare då denne får förhinder Om önskas genomför tillsammans med Chefstränare utvecklingssamtal med spelare Coachar utvecklingslagets matcher i S/R 1 Följer juniorlagets matcher och träningar kontinuerligt För en nära dialog med juniorlagets Chefstränare angående spelarutveckling

Övrigt Bär klubbens kläder vid samtliga träningar och matcher Rapporterar till Chefstränare


Herr. Arbetsbeskrivningar

Chefstränare (15 h/vecka)

Beslutar i samråd med Sportchef om avveckling av spelare ska ske Genomför utvecklingssamtal med spelare Genomför tillsammans med Sportchef avvecklingssamtal med spelare Deltar på årlig ledarträff arrangerad av klubben Deltar på årlig sponsorträff arrangerad av klubben Leder och fördelar arbetet runt laget Ansvarar för att mentorprogram/faddersystem upprättas och utvecklas Ansvarar för att närvaro och annan viktig statistik dokumenteras Upprättar en säsongsplanering Ansvarar för att en individuell utvecklingsplan tas fram och individanpassas Ansvarar för laguttagning till A- lagets matcher Ansvarar för laguttagning till utvecklingslagets matcher Coachar A-laget i matcher Hanterar integrering med klubbens juniorer. Leder arbetat med att slussa in lämpliga spelare i utvecklingslagets matcher. Ansvarar för tränings- och matchplanering under året Ansvarar för att policy och riktlinjer i KB följs av spelare och stab Ansvarar för förberedelse och genomförande av träning och match Följer de flesta av reservlagets matcher Genomför tillsammans med Sportchef två tränarträffar för klubben 11-mannatränare (Implementering av spelidé och spelsystem). Bokar träningsmatcher i samråd med Sportchef

Övrigt Bär klubbens kläder vid samtliga träningar och matcher Rapporterar till Sportchef

Målvaktstränare (10 h/vecka)

Sköter lagets målvaktsträning samt delar av taktisk träning kring anfalls- och försvarsspel Ansvarar för att en individuell utvecklingsplan tas fram och individanpassas Samråder med Chefstränare gällande lagets målvakter och dess utveckling

Övrigt Bär klubbens kläder vid samtliga träningar och matcher Rapporterar till Chefstränare


Herr. Arbetsbeskrivningar Naprapat/Kiropraktor/Sjukgymnast

Sköter rehabilitering av spelare/ledare Sköter om möjligt skadeförebyggande träning Hanterar tillsammans med lagets läkare rekommendationer till Chefstränare gällande spelares fysiska status Deltar på alla träningar och matcher

Övrigt Bär klubbens kläder vid samtliga träningar och matcher Rapporterar till Chefstränare

Lagledare A-lag (7 h/vecka)

Är först på plats och låser upp för lagen vid hemmamatcher Planerar och genomför transporter till bortamatcher. Inkluderat arrangera lunch. Planera och organisera träningsläger i samråd med Chefstränare och Sportchef Hanterar laguppställningar vid matcher Hanterar domarersättning vid hemmamatcher Hanterar kaffe, läsk m m vid hemmamatcher Deltar på minst 2 träningar i veckan Lagets kontaktperson gentemot kansliet gällande träningstider Deltar vid tidsfördelningsmöten, serieupptakter och övriga möten med ledare runt laget Föra lagrelaterad matchstatistik (Gula och röda kort, intern statistik). Ansvara för att lista för laget inlämnas till kansliet senast 2 veckor sedan träningarna startat upp i jan, sedan kontinuerligt uppdatera listan med spelare som börjat och slutat. Bistår med att hantera träningsmatcher

Övrigt Bär klubbens kläder vid samtliga träningar och matcher och övriga arrangemang Rapporterar till Chefstränare

Lagledare utvecklingslaget (5 h/vecka)

Är först på plats och låser upp för lagen vid hemmamatcher Planerar och genomför transporter till bortaresor Hanterar laguppställningar vid matcher Hanterar domarersättning vid hemmamatcher Hanterar kaffe, läsk m m vid hemmamatcher Deltar på minst en träning i veckan Deltar vid serieupptakter och övriga ledarmöten som berör laget Föra lagrelaterad matchstatistik (Gula och röda kort, intern statistik).

Övrigt Bär klubbens kläder vid samtliga träningar och matcher Rapporterar till Chefstränare


Herr. Arbetsbeskrivningar

Materialansvarig (5 h/vecka)

Hanterar lagets kläder och material vid träningar och matcher Ser till att material är i brukligt skick för träning och match Är först på plats för att hantera matchkläder på matchdagar Hanterar i samråd med Naprapat/Kiropraktor/Sjukgymnast inköp och komplettering av skadematerial. Beställning läggs via kansliet. Inventerar tillsammans med kansliet träningskläder, matchkläder och annat material inför säsong Löpande kontakt med kansliet gällande material och beställningar

Övrigt Bär klubbens kläder vid samtliga träningar och matcher Rapporterar till Chefstränare

Arrangemangsansvarig (3 h/vecka)

Arrangerar tillsammans med kansliet matchprogram och insticksblad Ansvarar för säkerhet på arenan vid hemmamatcher Ansvarar för matchvärdar vid hemmamatcher Ser till att entrépersonal finns på plats vid hemmamatcher Ser till att speaker finns på plats vid hemmamatcher Ser till att bollkallar/lisor finns på plats och får instruktioner Matchrapportörer till Everysport, Text-tv m m Kontaktperson för våra gästande lag och domare Kontaktperson med arenans personal Övrigt Bär klubbens kläder vid samtliga träningar och matcher Rapporterar till Sportchef


Herr. Rekrytering

Föreningens långsiktiga mål är att utveckla den egna ungdomsverksamheten så att spelare kan ta steget upp på seniornivå. För att klara återväxten till Herrseniorer på kort tid så sker rekrytering varje år. Denna rekrytering sköts av Sportchef i samråd med Chefstränare. Rekryteringsprocessen sker utifrån en given mall där potentiella spelare genomgår en screening och belyses ur ett antal olika aspekter. Teknik, fysisk, karaktär, ålder och erfarenhet samt behovet av spelare på viss position vägs in i denna bedömning. För att underlätta rekryteringen så arrangerar klubben tre provspelsperioder varje år där spelare tillåts provträna och visa upp sig. (För att anmäla sitt intresse kontaktar man Sportchef). Dessa är: januari, juli/augusti och oktober/november Avvikelser kan förekomma inför och under säsong men målsättningen är att trupp spikas sista januari. Vid oförutsedda händelser kan förändringar ske efter detta. Förändringar kan även ske under sommarperioden. Klubben arbetar för att långsiktigt bygga en stabil grund och stomme av spelare som trivs och utvecklas positivt. Därför sker en omfattande bedömning av varje spelare. Kontraktslängden avgörs därför också utifrån denna bedömning.


Dam. Allmänt

Träning: Damlaget tränar 2-3 pass i veckan året runt. Uppehåll under sex veckor på sommaren och hela december. Hemmaplan Stadshagens IP. Fysträning: Bedrivs året runt i egen regi utav föreningens fystränare. Läger: Träningsläger sker på hemmaplan i april. Spelartrupp: Generellt ska truppens ordinarie spelarantal ligga kring 20-22 spelare+2 målvakter. Viss samträning med juniorlaget kan förekomma. Serie: Division 5 Cuper: Deltar i Victoria Cup


Dam. Arbetsbeskrivningar

Sportchef (5 h/vecka)

Ansvarar för att utforma och rapportera verksamhetsplan/berättelse till styrelse Ekonomi- samt budgetansvar Har uppdrag från styrelsen att utveckla och driva senior & juniorverksamheten framåt I samråd med styrelsen ansvara för att tillsätta och avsätta stab Formell kontakt med andra klubbar Sköter kontakt med media/press Hanterar kontakt med STFF/SvFF gällande övergångar, blanketter m m Scoutar och hanterar hela rekryteringsprocessen av spelare Beslutar i samråd med Chefstränare om avveckling av spelare ska ske Genomför avvecklingssamtal med stab Genomför tillsammans med Chefstränare avvecklingssamtal med spelare Deltar på årlig ledarträff arrangerad av klubben Deltar på årlig sponsorträff arrangerad av klubben Genomför tillsammans med Chefstränare två tränarträffar för klubben 11-mannatränare (Implementering av spelidé och spelsystem).

Övrigt Rapporterar till Senioransvarig i KB:s huvudstyrelse

Chefstränare (8 h/vecka)

Beslutar i samråd med Sportchef om avveckling av spelare ska ske Genomför utvecklingssamtal med spelare Genomför tillsammans med Sportchef avvecklingssamtal med spelare Leder och fördelar arbetet runt laget Ansvarar för att närvaro och annan viktig statistik dokumenteras Upprättar en säsongsplanering Ansvarar för att en individuell utvecklingsplan tas fram och individanpassas Ansvarar för laguttagning till A- lagets matcher Ansvarar för laguttagning till utvecklingslagets matcher Coachar A-laget i matcher Hanterar integrering med klubbens juniorer Ansvarar för tränings- och matchplanering under året Ansvarar för att policy och riktlinjer i KB följs av spelare och stab Ansvarar för förberedelse och genomförande av träning och match Deltar på årlig ledarträff arrangerad av klubben Deltar på årlig sponsorträff arrangerad av klubben Genomför tillsammans med Sportchef två tränarträffar för klubben 11-mannatränare (Implementering av spelidé och spelsystem).

Övrigt Bär klubbens kläder vid samtliga träningar och matcher


Dam. Arbetsbeskrivningar

Assisterande tränare

Bistår Chefstränare i träning och match Har egna ansvarsområden som upprättas vid säsongsplanering Förberedd att vikariera för Chefstränare då denne får förhinder Om önskas genomför tillsammans med Chefstränare utvecklingssamtal med spelare Följer juniorlagets matcher och träningar kontinuerligt För en nära dialog med juniorlagets Chefstränare angående spelarutveckling

Övrigt Bär klubbens kläder vid samtliga träningar och matcher Rapporterar till Chefstränare

Lagledare/Materialare Dam

Är först på plats och låser upp för lagen vid hemmamatcher Planerar och genomför transporter till bortaresor Planera och organisera träningsläger i samråd med Chefstränare och Sportchef Hanterar laguppställningar vid matcher Hanterar domarersättning vid hemmamatcher Hanterar kaffe, läsk m m vid hemmamatcher Lagets kontaktperson gentemot kansliet gällande träningstider Deltar vid fördelningsmöten, serieupptakter och övriga ledarmöten som berör laget Föra lagrelaterad matchstatistik (Gula och röda kort, intern statistik). Ansvara för att lista för laget inlämnas till kansliet senast 2 veckor sedan träningarna startat upp i jan, sedan kontinuerligt uppdatera listan med spelare som börjat och slutat. Hanterar lagets kläder och material vid träningar och matcher Ser till att material är i brukligt skick för träning och match Är först på plats för att hantera matchkläder på matchdagar Inventerar träningskläder, matchkläder och annat material inför säsong Löpande kontakt med kansliet gällande material och beställningar Hanterar skadematerial. Löpande kontakt med kansliet.

Övrigt Bär klubbens kläder vid samtliga träningar och matcher Rapporterar till Chefstränare


Dam. Rekrytering

Föreningens långsiktiga mål är att utveckla den egna ungdomsverksamheten så att spelare kan ta steget upp på seniornivå. För att klara återväxten till Damsenior på kort tid så sker rekrytering varje år. Denna rekrytering sköts av Sportchef i samråd med Chefstränare. Rekryteringsprocessen sker utifrån en given mall där potentiella spelare genomgår en screening och belyses ur ett antal olika aspekter. Teknik, fysisk, karaktär, ålder och erfarenhet samt behovet av spelare på viss position vägs in i denna omfattande bedömning. För att underlätta rekryteringen så arrangerar klubben tre provspelsperioder varje år där spelare tillåts provträna och visa upp sig. (För att anmäla sitt intresse kontaktar man Sportchef Dam). Dessa är: januari, juli/augusti och oktober/november Avvikelser kan förekomma inför och under säsong men målsättningen är att trupp spikas sista januari. Vid oförutsedda händelser kan förändringar ske under tidig vår och under sommarperioden. Klubben arbetar för att långsiktigt bygga en stabil grund och stomme av spelare som trivs och utvecklas positivt. Därför sker en omfattande bedömning av varje spelare.


Herrjunior. Allmänt

Träning: Herrjunior tränar 3-4 pass i veckan året runt. Uppehåll under sex veckor på sommaren och halva december. Hemmaplan Stadshagens IP. Fysträning: Bedrivs året runt under ledning av utav föreningens fystränare. Spelartrupp: Generellt ska truppens ordinarie spelarantal ligga kring 25-28 spelare+2 målvakter Läger: Träningsläger sker på hemmaplan i april. Serie: P-18 Div 1 och Div 2 samt spel i S/R 1 Cuper: Deltar i JDM


Herrjunior. Arbetsbeskrivningar

Sportchef (20 h/vecka)

Ansvarar för att utforma och rapportera verksamhetsplan/berättelse till styrelse Ekonomi- samt budgetansvar Har uppdrag från styrelsen att utveckla och driva senior & juniorverksamheten framåt I samråd med styrelsen ansvara för att tillsätta och avsätta stab Formell kontakt med andra klubbar Hanterar all kontakt med leverantörer och sponsorer Sköter kontakt med media/press. Deltar på pressträff. Hanterar kontakt med STFF/SvFF gällande övergångar, blanketter m m Scoutar och hanterar hela rekryteringsprocessen av spelare Beslutar i samråd med Chefstränare om avveckling av spelare ska ske Genomför avvecklingssamtal med stab Genomför tillsammans med Chefstränare avvecklingssamtal med spelare Deltar på årlig ledarträff arrangerad av klubben Deltar på årlig sponsorträff arrangerad av klubben Genomför tillsammans med Chefstränare två tränarträffar för klubben 11-mannatränare (Implementering av spelidé och spelsystem). Ingår i marknadsgruppen och ansvarar för att bygga varumärket Karlbergs BK

Övrigt Rapporterar till Senioransvariga i KB:s huvudstyrelse

Chefstränare (15 h/vecka)

Beslutar i samråd med Sportchef om avveckling av spelare ska ske Genomför utvecklingssamtal med spelare Genomför tillsammans med Sportchef avvecklingssamtal med spelare Deltar på årlig ledarträff arrangerad av klubben Deltar på årlig sponsorträff arrangerad av klubben Leder och fördelar arbetet runt laget Ansvarar för att närvaro och annan viktig statistik dokumenteras Upprättar en säsongsplanering Ansvarar för att en individuell utvecklingsplan tas fram och individanpassas Ansvarar för laguttagning till alla Juniorlagets matcher Coachar alla juniorlaget i matcher Ansvarar för tränings- och matchplanering under året Ansvarar för att policy och riktlinjer i KB följs av spelare och ledare runt juniorlaget Ansvarar för förberedelse och genomförande av träning och match Bokar träningsmatcher i samråd med Sportchef

Övrigt Bär klubbens kläder vid samtliga träningar och matcher Rapporterar till Sportchef


Herrjunior.

Assisterande tränare (10 h/vecka)

Bistår Chefstränare i träning och match Har eget ansvarsområden som upprättas vid säsongsplanering Förberedd att vikariera för Chefstränare då denne får förhinder Om önskas genomför tillsammans med Chefstränare utvecklingssamtal med spelare Deltar vid alla juniorlagets matcher För en nära dialog med juniorlagets Chefstränare angående spelarutveckling

Övrigt Bär klubbens kläder vid samtliga träningar och matcher Rapporterar till Chefstränare

Lagledare Juniorlag (8 h/vecka)

Är först på plats och låser upp för lagen vid hemmamatcher Planerar och genomför transporter till bortamatcher Planera och organisera träningsläger i samråd med Chefstränare och Sportchef Hanterar laguppställningar vid matcher Hanterar domarersättning vid hemmamatcher Hanterar kaffe, läsk m m vid hemmamatcher Lagets kontaktperson gentemot kansliet gällande träningstider Deltar vid tidsfördelningsmöten, serieupptakter och övriga möten med ledare runt laget Föra lagrelaterad matchstatistik (Gula och röda kort, intern statistik). Ansvara för att lista för laget inlämnas till kansliet senast 2 veckor sedan träningarna startat upp i jan, sedan kontinuerligt uppdatera listan med spelare som börjat och slutat. Bistår med att hantera träningsmatcher Hanterar lagets kläder och material vid träningar och matcher Ser till att material är i brukligt skick för träning och match Är först på plats för att hantera matchkläder på matchdagar Hanterar inköp och komplettering av skadematerial. Beställning läggs via kansliet. Inventerar träningskläder, matchkläder och annat material inför säsong Löpande kontakt med kansliet gällande material och beställningar Övrigt Bär klubbens kläder vid samtliga träningar och matcher och övriga arrangemang Rapporterar till Chefstränare

Materialansvarig (5 h/vecka)

Hanterar lagets kläder och material vid träningar och matcher Ser till att material är i brukligt skick för träning och match Är först på plats för att hantera matchkläder på matchdagar Hanterar i samråd med Naprapat/Kiropraktor/Sjukgymnast inköp och komplettering av skadematerial. Beställning läggs via kansliet. Inventerar träningskläder, matchkläder och annat material inför säsong Löpande kontakt med kansliet gällande material och beställningar

Övrigt Bär klubbens kläder vid samtliga träningar och matcher Rapporterar till Chefstränare


Herrjunior. Rekrytering

Föreningens långsiktiga mål är att utveckla den egna ungdomsverksamheten så att spelare kan ta steget upp på seniornivå. För att klara återväxten till Herrsenior på lång sikt så sker rekrytering till juniorleden varje år. Denna rekrytering sköts av Sportchef i samråd med Chefstränare för juniorerna. Rekryteringsprocessen sker utifrån en given mall där potentiella spelare genomgår en screening och belyses ur ett antal olika aspekter. Teknik, fysisk, karaktär, ålder och erfarenhet samt behovet av spelare på viss position vägs in i denna omfattande bedömning. Spelare som tas in i truppen bör vara så framstående att det utgör konkurrens för startelvan och har en bakgrund inom elitförberedande verksamhet. Vissa undantag kan göras. För att underlätta rekryteringen så arrangerar klubben tre provspelsperioder varje år där spelare tillåts provträna och visa upp sig. (För att anmäla sitt intresse kontaktar man Sportchef). Dessa är: januari, juli/augusti och oktober/november Avvikelser kan förekomma inför och under säsong men målsättningen är att trupp spikas sista januari. Vid oförutsedda händelser kan förändringar ske under tidig vår och under sommarperioden. Klubben arbetar för att långsiktigt bygga en stabil grund och stomme av spelare som trivs och utvecklas positivt. Därför sker en omfattande bedömning av varje spelare.


Damjunior. Allmänt Träning:

Damjunior tränar 3 pass i veckan året runt. Uppehåll under sex veckor på sommaren och halva december. Hemmaplan Stadshagens IP.

Fysträning:

Bedrivs året runt i egen regi utav föreningens fystränare.

Spelartrupp: målvakter

Generellt ska truppens ordinarie spelarantal ligga kring 25-28 spelare+2

Läger:

Träningsläger sker på hemmaplan i april.

Serie:

F-16-18 Div 1 och Div 2 samt spel i DR 2

Cuper:

Deltar i JDM


Damjunior. Arbetsbeskrivningar

Sportchef DAM (5 h/vecka)

Ansvarar för att utforma och rapportera verksamhetsplan/berättelse till styrelse Ekonomi- samt budgetansvar Har uppdrag från styrelsen att utveckla och driva senior & juniorverksamheten framåt I samråd med styrelsen ansvara för att tillsätta och avsätta stab Formell kontakt med andra klubbar Sköter kontakt med media/press Hanterar kontakt med STFF/SvFF gällande övergångar, blanketter m m Hanterar hela rekryteringsprocessen av spelare Beslutar i samråd med Chefstränare om avveckling av spelare ska ske Genomför avvecklingssamtal med stab Genomför tillsammans med Chefstränare avvecklingssamtal med spelare Deltar på årlig ledarträff arrangerad av klubben Deltar på årlig sponsorträff arrangerad av klubben Genomför tillsammans med Chefstränare två tränarträffar för klubben 11-mannatränare (Implementering av spelidé och spelsystem).

Övrigt Rapporterar till Senioransvarig i KB:s huvudstyrelse

Chefstränare (15 h/vecka)

Övrigt Bär klubbens kläder vid samtliga träningar och matcher

Beslutar i samråd med Sportchef om avveckling av spelare ska ske Genomför utvecklingssamtal med spelare Genomför tillsammans med Sportchef avvecklingssamtal med spelare Leder och fördelar arbetet runt laget Ansvarar för att närvaro och annan viktig statistik dokumenteras Upprättar en säsongsplanering Ansvarar för att en individuell utvecklingsplan tas fram och individanpassas Ansvarar för laguttagning till A- lagets matcher Ansvarar för laguttagning till utvecklingslagets matcher Coachar A-laget i matcher Coachar utvecklingslagets matcher Hanterar integrering med klubbens yngre spelare Ansvarar för tränings- och matchplanering under året Ansvarar för att policy och riktlinjer i KB följs av spelare och stab Ansvarar för förberedelse och genomförande av träning och match Deltar på årlig ledarträff arrangerad av klubben Deltar på årlig sponsorträff arrangerad av klubben Genomför tillsammans med Sportchef två tränarträffar för klubben 11-mannatränare (Implementering av spelidé och spelsystem).


Damjunior. Arbetsbeskrivningar

Assisterande tränare (10 h/vecka)

Bistår Chefstränare i träning och match Har egna ansvarsområden som upprättas vid säsongsplanering Förberedd att vikariera för Chefstränare då denne får förhinder Om önskas genomför tillsammans med Chefstränare utvecklingssamtal med spelare Följer juniorlagets matcher och träningar kontinuerligt För en nära dialog med juniorlagets Chefstränare angående spelarutveckling

Övrigt Bär klubbens kläder vid samtliga träningar och matcher Rapporterar till Chefstränare

Lagledare/Materialare Dam (5 h/vecka)

Är först på plats och låser upp för lagen vid hemmamatcher Planerar och genomför transporter till bortaresor Planera och organisera träningsläger i samråd med Chefstränare och Sportchef Hanterar laguppställningar vid matcher Hanterar domarersättning vid hemmamatcher Hanterar kaffe, läsk m m vid hemmamatcher Lagets kontaktperson gentemot kansliet gällande träningstider Deltar vid fördelningsmöten, serieupptakter och övriga ledarmöten som berör laget Föra lagrelaterad matchstatistik (Gula och röda kort, intern statistik). Ansvara för att lista för laget inlämnas till kansliet senast 2 veckor sedan träningarna startat upp i jan, sedan kontinuerligt uppdatera listan med spelare som börjat och slutat. Hanterar lagets kläder och material vid träningar och matcher Ser till att material är i brukligt skick för träning och match Är först på plats för att hantera matchkläder på matchdagar Inventerar träningskläder, matchkläder och annat material inför säsong Löpande kontakt med kansliet gällande material och beställningar Hanterar skadematerial. Löpande kontakt med kansliet.

Övrigt Bär klubbens kläder vid samtliga träningar och matcher Rapporterar till Chefstränare


Damjunior. Rekrytering

Föreningens långsiktiga mål är att utveckla den egna ungdomsverksamheten så att spelare kan ta steget upp på seniornivå. För att klara återväxten till Damsenior på lång sikt så sker rekrytering till juniorleden varje år. Denna rekrytering sköts av Sportchef i samråd med Chefstränare för juniorerna. Rekryteringsprocessen sker utifrån en given mall där potentiella spelare genomgår en screening och belyses ur ett antal olika aspekter. Teknik, fysisk, karaktär, ålder och erfarenhet samt behovet av spelare på viss position vägs in i denna omfattande bedömning. Spelare som tas in i truppen bör vara så framstående att det utgör konkurrens för startelvan och har en bakgrund inom elitförberedande verksamhet. Vissa undantag kan göras. För att underlätta rekryteringen så arrangerar klubben tre provspelsperioder varje år där spelare tillåts provträna och visa upp sig. (För att anmäla sitt intresse kontaktar man Sportchef). Dessa är: januari, juli/augusti och oktober/november Avvikelser kan förekomma inför och under säsong men målsättningen är att trupp spikas sista januari. Vid oförutsedda händelser kan förändringar ske under tidig vår och under sommarperioden. Klubben arbetar för att långsiktigt bygga en stabil grund och stomme av spelare som trivs och utvecklas positivt. Därför sker en omfattande bedömning av varje spelare.

Styrdokument KB  

Text about football

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you