Page 1

ELEMENTY SKナ、DOWE KOMPUTERA


ZNACZENIA SKRÓTÓW CZ. I •

CPU (ang. Central Processing Unit) – urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.

• HDD (ang. hard disk drive) dysk twardy rodzaj pamięci masowej, wykorzystujący nośnik magnetyczny do przechowywania danych. Nazwa "dysk twardy" wynika z zastosowania twardego materiału jako podłoża dla właściwego nośnika, w odróżnieniu od dyskietek (ang. floppy disk, czyli miękki dysk), w których nośnik magnetyczny naniesiono na podłoże elastyczne. • RAM (ang. Random Access Memory – pamięć o dostępie swobodnym) – podstawowy rodzaj pamięci cyfrowej. Określa ona tylko te rodzaje pamięci o bezpośrednim dostępie, w których możliwy jest wielokrotny i łatwy zapis, a wyklucza pamięci ROM (tylko do odczytu). Pamięci RAM dzieli się na statyczne (ang. Static RAM, w skrócie SRAM) oraz dynamiczne (ang. Dynamic RAM, w skrócie DRAM) • WLAN-sieć lokalna, w której połączenia między urządzeniami sieciowymi zrealizowano bez użycia przewodów, są one wykonywane najczęściej z wykorzystaniem mikrofal przenoszących sygnały, ale również z użyciem podczerwieni.


ZNACZENIA SKRÓTÓW CZ. 2 • MB- jednostka używana w informatyce oznaczająca około milion (dokładnie: 1 048 576) bajtów. Jednostka wykorzystywana do określania pojemności pamięci RAM, pendrive'ów, płyt CD itp.

• TB- 1024 GB, jest jednostką używaną w informatyce do określania rozmiaru największych pamięci masowych, zasobów plików i baz danych. • PCI (z ang. Peripheral Component Interconnect)- zespół linii oraz układów służących do przyłączania kart rozszerzeń do płyty głównej w komputerach klasy PC. Jest rozwiązaniem umożliwiające szybszą komunikację pomiędzy procesorem i kartami. • Pamięć USB, (znana także pod nazwą: pendrive) - urządzenie przenośne zawierające pamięć nieulotną, zaprojektowane do współpracy z komputerem poprzez port USB i używane do przenoszenia danych między komputerami oraz urządzeniami obsługującymi pamięci USB.


PROCESORY Współczesne procesory (zwane mikroprocesorami) wykonywane są zwykle jako układy scalone zamknięte w hermetycznej obudowie. Ich sercem jest monokryształ krzemu, na który naniesiono techniką fotolitografii szereg warstw półprzewodnikowych, tworzących, w zależności od zastosowania, sieć od kilku tysięcy do kilkuset milionów tranzystorów. Połączenia wykonane są z metalu (aluminium, miedź). Ważnym parametrem procesora jest rozmiar elementów budujących jego strukturę. Im są one mniejsze tym niższe jest zużycie energii, napięcie pracy oraz wyższa częstotliwość pracy. Współczesne procesory używane w komputerach osobistych wykonywane są w technologii pozwalającej na uzyskanie elementów o rozmiarach mniejszych niż 65 nm, pracujących z częstotliwością kilku GHz. Na rynku procesorów liczą się obecnie dwie firmy: -Intel -AMD


PROCESORY JEDNO- I DWURDZENIOWE Idea jest bardzo prosta: zamiast dalej zwiększać zegar taktujący obecne układy, w jednej obudowie umieszcza się prawie kompletne dwa procesory - dwa rdzenie. Stąd bierze się nazwa "procesor dwurdzeniowy". Jeśli tylko pracujemy pod kontrolą wielowątkowego systemu operacyjnego, poszczególne operacje przydzielane są po równo obu rdzeniom w procesorze. Ilość rdzeni rozpoznaje się po nazwach 2 rdzeniowce mają "dual core lub Core 2 duo - w Intelu a w AMD jest dopisek X2" . Sprawa skompilowała się od wprowadzenia serii I3 I5 oraz I7 tutaj jest następująco : core I3 są 2 rdzeniowe , Core I5 oraz I7 są 4 rdzeniowe.


PŁYTA GŁÓWNA Płyta główna – obwód drukowany urządzenia elektronicznego, na którym montuje się najważniejsze elementy, umożliwiając komunikację wszystkim pozostałym komponentom i modułom. W komputerze na płycie głównej znajdują się: procesor/y, pamięć operacyjna lub gniazda do zainstalowania tych urządzeń oraz gniazda do zainstalowania dodatkowych płyt zwanych kartami rozszerzającymi (np. PCI), oraz gniazda do urządzeń składujących (dyski twarde, napędy optyczne itp.), złącze klawiatury i zasilacza. Chipset – grupa specjalistycznych układów scalonych, które są przeznaczone do wspólnej pracy. Mają zazwyczaj zintegrowane oznaczenia i zwykle sprzedawane jako jeden produkt. W komputerach, termin chipset jest powszechnie używany w odniesieniu do specjalistycznego układu scalonego lub zestawu układów płyty głównej komputera lub karty rozszerzeń.


SOCKET Gniazdo procesora jest to rodzaj złącza znajdującego się na płycie głównej, pełni ono rolę interfejsu pomiędzy procesorem a pozostałymi elementami systemu komputerowego umożliwiając jego współpracę z systemem za pośrednictwem odpowiednich magistrali i układów znajdujących się na płycie głównej. Płytę z odpowiednim gniazdem dobiera się do procesora (lub procesor do płyty). Na każdej płycie głównej musi być przynajmniej jedno gniazdo procesora, determinuje ono rodzaj procesora, jaki jest przez nią obsługiwany. Od socketu zależy jaki rozmiar może mieć procesor.


BIOS BIOS - jest to prosty system operacyjny, od którego jednak, bardzo wiele zależy. Posiada on własną pamięć, w której znajdują się informacje dotyczące daty, czasu oraz danych na temat wszystkich urządzeń zainstalowanych na naszym komputerze. Zapisany jest on w specjalnej pamięci ROM. Pamięć ta charakteryzuje się tym, iż nie znika po wyłączeniu zasilania, co powoduje, że konfiguracja Bios-u zawsze pozostaje na swoim miejscu. BIOS potrzebny jest w komputerach osobistych ze względu na architekturę płyt głównych, gdzie dzięki ACPI kontroluje zasilanie, jak również monitoruje temperaturę itp.


PAMIĘĆ CACHE Pamięć cache (pamięć podręczna procesora, systemu, innych urządzeń) to rodzaj pamięci tymczasowej pośredniczącej w operacjach pomiędzy innymi, zazwyczaj wolniejszymi urządzeniami lub rodzajami pamięci przyspieszająca dostęp wolniejszej pamięci lub innego urządzenia. Pamięć podręczna przyspiesza dostęp do relatywnie wolnej pamięci RAM. Charakteryzuje się bardzo krótkim czasem dostępu. Jest używana do przechowywania danych, które będą w niedługim czasie przetwarzane.


URZĄDZENIA PERYFERYJNE Urządzenie peryferyjne (ang. peripheral device) dowolna część komputera inna niż procesor (CPU) i pamięć operacyjna, czyli są to np. klawiatura, monitor, mysz, drukarka, skaner, napęd taśmowy, mikrofon, głośnik, aparat fotograficzny, dżojstik, kamera internetowa. Nie wszystkie urządzenia peryferyjne muszą znajdować się poza obudową komputera, ponieważ w komputerach typu laptop, z reguły monitor, napęd taśmowy, kamerka, mikrofon, klawiatura, głośniki i mysz są wbudowane.


KARTA SIECIOWA, GRAFICZNA, DŹWIĘKOWA Karta sieciowa to numer, który identyfikuje zawierający ją komputer. Karta graficzna – karta rozszerzeń komputera odpowiedzialna za renderowanie grafiki i jej konwersję na sygnał zrozumiały dla wyświetlacza. Karta dźwiękowa– komputerowa karta rozszerzeń, umożliwiająca rejestrację, przetwarzanie i odtwarzanie dźwięku. Najbardziej znaną grupą kart dźwiękowych jest seria Sound Blaster firmy Creative Labs.


KONIEC DZIĘKUJE ZA OBEJRZENIE PREZENTACJI

Elementy składowe komputera  
Elementy składowe komputera  
Advertisement