Page 1

I NVI TASJON T IL T UR PA DL E - LØP I T YSVÆ R LØRDAG 1 4. J UNI 2 0 1 4

STRAUMANE UT Førlandsfjorden


STRAUMANE UT 10 km Turpadle-løp i Tysvær 2.5 km Barneløp Premiering 3 KLASSER Elite - Tur - Barn under 14 år. STARTTIDSPUKT

Elite og Tur

Kl. 13.00

Barneløp

Kl. 13.15

STARTAVGIFT

kr. 300

K1

kr. 400

K2

kr. 50

Barn

kr. 350

Etterpåmelding*

Løpsmøte

kl. 12.00

Påmelding innen 7. juni til kasserer@tkkk.no www.tkkk.no * Senest kl. 12.00 - Løpsdagen


LØPSKART

Start og mål ved Kajakkanlegget. Turpadle-løpet går ut Straumane til Førlandsfjorden og sørover med runding ved Hamnarholmen og retur til kajakkanlegget. Total lengde ca.10 km, - ingen maksimaltid. Løpskartet gjelder Elite og Tur-klasse.


Vi ser frem til et flott turpadle-løp og håper mange tar turen for å delta på et arrangement under Midtsommerfesten i Tysvær 2014 Deltagere i turpadle-løpet deltar på eget ansvar og forplikter seg å overholde arrangørens retningslinjer. Løpet arrangeres etter regler fra Norges Padleforbund og dermed også internasjonale regler. Det er påbudt å bruke flytevest.

Tysvær Kano og Kajakk Klubb sine sponsorer er:

Straumane UT  
Straumane UT  

Turpadle-løp i Tysvær 14. juni 2014

Advertisement