Page 46

ERAKOGU

ERAKOGU

AJALUGU

Heino Vaan, hüüdnimega Jünger

Vennad Johannes ja Aleksander Kiviselg enne sõda

Ka 1926. aastal sündinud Heino Vaanist, hüüdnimega Jünger, on vähe andmeid. Ta oli verinoor mees. Ta lävis Hilka Kiisaga, kellega pidi kokku puutuma juba 1947. aasta lõpus, mil Kiisamaa punkris peeti aastalõpupidu. Hilka ilmselt sümpatiseeris talle, ta kinkis neiule ka oma väikese foto. Ka andis Heino Hilkale raha kooli lõpumärgi muretsemiseks, viis neiu sööma ja ostis talle komme.11 Arvet(d) Pill, kes oli samuti sündinud 1926. aastal, sai endale salgas esialgu hüüdnimeks Sam. Tema iseloomu kohta on vähe informatsiooni. Ilmselt oli ta tavaline noor mees, kellele grupi vanemad liikmed, eriti Hirmus Ants, olid autoriteetideks. Pärast Arvetiga juhtunud õnnetust – relva puhastades tulistas ta endale kogemata jalga ja pidi mõnda aega 46

8 | 2017

Karl Verpson oli niisugune mees, et ega ta ühtegi kommunisti ellu ka ei jätnud.

end punkris ravima – sai ta endale veel hüüdnimeks Kurg. Vennad Johannes ja Aleksander Kiviseljad olid ilmselt tagasihoidlikud mehed, kelle eesmärgiks oli lihtsalt endid varjata. Aleksander Kiviseljal, kes mõisteti 1948. aastal 25 aastaks vangilaagrisse, jätkus peale Stalini surma isegi südidust julgeolekuorganite peale kaevata:

„Sellest juurdlusest ja pealesurumisest, et ma need rumalad süüdistused omaks võtaksin, on mul isegi veel praegu säilinud armid kehal ja pintsettide teravikud küünte all. Ei saanud ma seda ka kohtus öelda, sest mind mõisteti süüdi tagaselja.“12 Hirmus-Antsu salgas viibinud naiste, Elfriede Mägi ja Linda Hiire iseloomude kohta on raske midagi öelda. Ilmselt oli tegemist noorte naistega, keda köitsid sõjajärgsel meestevaesel ajastul metsavendade eestimeelsus ja kartmatus. Teised Hirmus-Antsuga seotud mehed viibisid salgas lühemat aega ning nende iseloomude kohta puudub vähemgi informatsioon. Allikad: 1 2 3

Endel ja Arno Soodlalt suusõnaliselt. Vilma Läätselt suusõnaliselt. Aleksander Londoni kiri autorile 18.01.2010. 4 Uusma, Ü. Võimas ja sünge Patarei. Mälestused Patarei vanglast 1924–1990. Eesti Kirjandusmuuseum. Tänapäev, 2007, lk 232–233. 5 Mandel, M. Kogu tõde Hirmus-Antsust?. Tallinn, 2010, lk 50–51. 6 Endel ja Arno Soodlalt suusõnaliselt. 7 Mandel, M. Kogu tõde Hirmus-Antsust?. Tallinn, 2010, lk 80. 8 Samas, lk 79–80. 9 Endel ja Arno Soodlalt suusõnaliselt. 10 Mandel, M. Kogu tõde Hirmus-Antsust? Tallinn, 2010, lk 70–71, 84–86. 11 Samas, lk 116. 12 Aleksander Kiviselja kaebus 28.05.1955. – ERAF f. 130 SM, n. 1, s. 10516, k. 3, 21.

Kaitse Kodu! nr 8 2017. a  

Kaitseliidu ajakiri