Page 51

Varia Precz z papierem, czyli jak oddolnie zbudować elektronicznysystem składania oceny i rozliczania projektów

51

czyli jak oddolnie zbudować elektroniczny system składania oceny i rozliczania projektów -administracyjnego potwora, który domaga się wypełniania kolejnych szaf trzydrzwiowych stertami dokumentów. Praca pod okiem proceduralnego potwora sprawia, że zarówno urzędnicy, jak i realizatorzy projektów zapominają czasami jaki jest cel ich pracy. Zamiast koncentrować się na wspólnym wypracowaniu pożytku publicznego, na zmianie rzeczywistości na lepszą, skupiają się na formalnościach. A wszystko to w około 2800 samorządów w całej Polsce i przy populacji ok. 60 tys. organizacji pozarządowych! W tym kontekście postawienie pytania o to, czy da się naszego zniewalającego, proceduralnego zwierza jakoś oswoić, nabiera nowego sensu. „Jeśli nie ma rozwiązania to nie ma problemu” Może jeszcze 15 lat temu byłoby to zadanie nie do wykonania lub co najmniej bardzo trudne. Dość powiedzieć, że nikt go się wówczas nie podjął. Jednak dziś przychodzą nam z pomocą nowoczesne technologie. Już jakiś czas temu zaczęliśmy wykorzystywać tzw. generatory wniosków, które wspierają naszą pracę na początkowym etapie kontraktowania zadań publicznych, czyli podczas wypełniania/naboru ofert. Niedawno oddaliśmy do użytku system Witkac.pl, który oferuje znacznie większe możliwości niż pierwsze wersje generatorów. Po pierwsze formularze wniosków, które informują o błędach formalnych lub rachunkowych. Wraz z tym historia ofert i możliwość ich importu/eksportu oraz udostępniania innym użytkownikom. W ślad za tymi rozwiązaniami moduł zdalnej oceny, pozwalający na organizowanie komisji konkursowych on-line, a nie tylko w urzędzie. Seryjne generowanie umów, zamiast żmudnej pracy redakcyjnej

w edytorze tekstowym. Zautomatyzowana sprawozdawczość oparta na formularzach korzystających z już wprowadzonych do systemu danych. Platforma umożliwia również korespondencję z poszczególnymi grupami użytkowników, na przykład oferentami, których wnioski zostały ocenione pozytywnie/negatywnie czy ekspertami oceniającymi wnioski. Całość domknięta jest modułem statystycznym agregującym i przedstawiającym w przyjaznej, graficznej formie dane zgromadzone w całym procesie – ilość ofert, sposób ich oceny, ilość umów i ich wartość, i inne informacje. Na dzień dzisiejszy system Witkac.pl jest wykorzystywany w 6 województwach przez regionalnych operatorów regrantingowych Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, samorządy gminne i powiatowe z terenu województwa pomorskiego, wielkopolskiego i śląskiego. Łącznie przeprowadzono w nim 75 konkursów ofert dla ponad 4,5 tysiąca użytkowników. Dzięki temu wiemy, że jest to rozwiązanie skuteczne, odpowiadające na faktyczne potrzeby urzędników i urzędniczek oraz ludzi III sektora. Oddolnie, czyli jak? Serwis Witkac.pl został wymyślony i stworzony przez osoby, które od kilkunastu lat pracują na styku sektorów pozarządowego, samorządowego i biznesowego, i bazują na zdobytych doświadczeniach. Ta pierwsza tożsamość uwrażliwia nas w sposób szczególny na problemy, z którymi borykają się ludzie wokół nas oraz my sami. Gruntowna wiedza na temat zasad funkcjonowania sektora publicznego daje nam możliwość swobodnego poruszania się wśród formalności i procedur obowiązujących w samorządach. Natomiast korzenie biznesowe nakazują zachowanie efektywności proponowanych rozwiązań.

Profile for Kaiser Boys

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Advertisement