Page 39

Partycypacja Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

39

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem Antoni Sobolewski

Projekt realizowany w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji wspólfinansowanego z programu polskiej wspólpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD).

Od wielu lat zespół CRSG i CPT, realizując wiele projektów, a także uczestnicząc w działaniach projektowych innych partnerów, zgromadził ogromny zasób wiedzy i doświadczeń z zakresu rozwoju lokalnego, rewitalizacji, zarządzania zmianą społeczną i gospodarczą, badań, zlecania zadań organizacjom pozarządowym, oceny efektu reintegracyjnego, ekonomii społecznej.

ukraińskich partnerów w Polsce, a następnie przetestowanie modelu w 10 wybranych ukraińskich samorządach. Opiekunami samorządów będą przeszkoleni eksperci z Ukrainy (głównie wykładowcy z akademii). Na podstawie testowania zostaną przygotowane odpowiednie zalecenia do zmiany prawa na Ukrainie, jak i przygotowane szkolenie dla pracowników samorządu lokalnego jak i słuchaczy akademii.

W tym roku postanowiliśmy się podzielić tą wiedzą z naszymi partnerami z Ukrainy. W ramach projektu „Współpraca administracji i organizacji pozarządowych dla dostarczania usług społecznych” CPT przy współpracy Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku realizuje wsparcie rozwojowe dla samorządów z obwodów dniepropietrowskiego i lwowskiego. W ramach projektu chcemy przenieść, dopasować i wdrożyć oraz upowszechnić wypracowany i przetestowany w Polsce Model Kontraktowania Usług Społecznych (MKUS), czyli model przekazywania usług publicznych organizacjom pozarządowym. Posiada on pełne oprzyrządowanie do partycypacyjnego i przejrzystego identyfikowania usług publicznych w celu zlecenia ich organizacjom, wyboru trybu zlecania i określania parametrów, jakie mają być uzyskane w wyniku realizacji usługi, monitorowania zlecania usługi, a także samego jej zlecenia. MUKS wyposażamy również o dodatkowe narzędzia zarządzania zmianą społeczną czy też o kalkulator kosztów zaniechania. Dotychczas w ramach projektu odbyły się warsztaty zapoznawcze z modelem we Lwowie i Dniepropietrowsku. Przed nami wizyta

Partnerami we wdrażaniu projektu są Regionalne Instytuty Administracji Publicznej Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy we Lwowie i w Dniepropetrowsku oraz Związek Miast Ukraińskich, a także Дніпропетровська обласна громадська організація „Дніпропетровський координаційноекспертний центр з питань регуляторної політики". Partnerem wspierającym jest Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie. Więcej o projekcie można się dowiedzieć na stronie cpt.org.pl oraz poslugyrazom.org.ua. Projekt jest finansowany ze środków Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji i jest jednym z wielu projektów realizowanych obecnie na Wschodzie przez konglomerat podmiotów mieszczących się w Szczecinie przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 4.

Profile for Kaiser Boys

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Advertisement