Page 24

24

KIERUNKI ZMIAN

nią dobra, ale wdrożonego do pracy nieletniego, który po opuszczeniu placówki podejmie się legalnej pracy zarobkowej. Kto lepiej wdroży ich do pracy, jak nie nauczyciel zawodu z wieloletnią praktyką i doświadczeniem? 2. Znalezienie produktu oraz stałych odbiorców przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Spółdzielnie posiadające produkt oraz stałą grupę odbiorców, zanim jeszcze rozpoczną swoją działalność na dobre, mają większe szanse na przetrwanie na rynku - niezależnie od kwoty otrzymanej dotacji, wsparcia pomostowego czy zaciągniętej pożyczki czy ich braku. Produkt, a co za nim idzie – nawet minimalny wpływ na konto spółdzielni pomaga pokryć bieżące opłaty za składki ubezpieczenia, podatki a nawet drobny sprzęt czy ubiór ochronny – jak również zawsze pozwala na zagospodarowanie czasu wychowanków przez ciągłą kontynuację produkcji. Bez stałego zlecenia praca staje się dorywcza, a w przypadku nieletnich w placówkach brak organizacji czasu pozostawia im moment na podejmowanie tych decyzji, które niejednokrotnie mają tragiczne skutki. 3. Przyjęcie spójnej formy rozliczania nieletnich i oszczędzania ich środków finansowych. Ponieważ w odróżnieniu od osadzonych wychowankowie opuszczający zakłady poprawcze nie otrzymują środków z funduszu post-penitencjarnego, ani konkretnego wsparcia ze strony instytucji – praca w spółdzielni ma zapewnić im możliwość oszczędzania pieniędzy na okres po wyjściu z placówki. Należy pamiętać, iż zakłady są jedynym środkiem poprawczym uznawanym przez Ustawę o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, w której można umieścić osoby w wieku 13-21 lat, o ile popełniły czyn zabroniony przed ukończeniem 17 roku życia. Ta rozbieżność sprawia, że wielu nieletnich poza życiem instytucjonalnym niewiele wie o życiu, a wychodzą jako dorośli ludzie często w wieku 20 lat. Jak przekonuje w jednym z wywiadów Jarosław Wypyszyński, specjalista ds. ekonomi

społecznej ze Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania: proces resocjalizacji nie może być skuteczny w sytuacji, kiedy wychowankowie Zakładu opuszczając go pozbawieni środków finansowych na nowy start, obarczeni trudnymi do przełamania stereotypami, nie posiadają kapitału społecznego pozwalającego na zdobycie legalnej pracy przynoszące dochód1. Początkowym dla „Heraklesa" było założenie, iż 75% środków wpływa na konta wychowanków celem oszczędzania na ich przyszłość, zaś 25% mogą wydać na bieżące potrzeby. Pierwsza samodzielnie zarobiona wypłata miała być także przeznaczona na zakup odzieży, obuwia i innych przedmiotów użytku codziennego, które wychowanek chciał sobie kupić a nie zawsze było go stać. Praktyka jednak pokazuje, że ciężko to założenie zrealizować, kiedy zarówno konto jak i karta, na które odkładane są pieniądze nieletniego, należą w świetle prawa tylko do niego, a więc i przy wyjściu na przepustkę czy urlop należy mu je wydać, bo przetrzymywanie ich jest niezgodne z prawem. Znając przy tym słabości pensjonariuszy tych placówek oraz mając świadomość posiadania przez nich większej gotówki podczas pobytu poza nią, możemy jako wychowawcy jedynie przypuszczać, że nie wrócą oni na czas lub wcale przy takiej okazji, a ciężko zapracowana i uzbierana na koncie kwota nie będzie miała pewnie racji bytu po powrocie czy dowiezieniu do placówki. Dlatego w większości przypadków zarobione pieniądze były w całości przekazywane nieletniemu za pośrednictwem wychowawcy pełniącego dyżur i deponowane w kasetach grupowych, a od samego nieletniego zależało czy i jak zagospodaruje daną sumę – mając również na względzie panujące w placówce reguły i możliwości korzystania z zaplecza finansowego – trzeba było liczyć na dojrzałość wychowanka. Mimo tak przyjętych rozwiązań dzięki pracy w „Heraklesie” nieletni nie tylko pozyskiwali tak potrzebne doświadczenie zawodowe, postawy pracownicze i przedsiębiorcze, ale również zdobywali pierwsze legalne środki na nowy start w dorosłe życie.

Nr 1/2015 (5) ISSN 2083-9847

1. www.ekonomiaspoleczna.pl : M. Pokrywka: Spółdzielnie socjalne osób prawnych - dobre rozwiązanie na trudne czasy [dostęp: 02.02.2013]

Profile for Kaiser Boys

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Advertisement