Page 23

Ekonomia społeczna Ekonomia resocjalizacji, czyli jaki sens mają spółdzielnie przy poprawczakach

Wykorzystanie spółdzielni socjalnych osób prawnych miało pozwolić na przywrócenie dawnej świetności warsztatów szkolnych przy zastosowaniu formy zbliżonej działaniem do gospodarstw pomocniczych. Ważnym aspektem był fakt, że spółdzielnia mogła być tworem finansowo niezależnym od zakładu, a jednak ze względu na założenie jej przez dwa podmioty prawne, z których jeden tworzyli pracownicy instytucji – osobowo była z nim związana. W przeciągu 3 lat „Herakles” zatrudnił na różnego rodzaju umowy ok. 50 wychowanków oraz 10 pracowników, pośredniczył w pracy wielu wychowanków. Realizował prace remontowo-budowlane w Domu Opieki Społecznej w Poznaniu, Ośrodku Hipoterapii Lajkonik w Poznaniu oraz pomocnicze przy pracach irygacyjnych i ziemnych pod instalacje elektryczne na terenie powiatu poznańskiego, rozbiórkach altan na terenach ROD, brukowaniu oraz remontowaniu pomieszczeń prywatnym zleceniodawcom. Zrealizowała projekt „Dom dla przyjaciela” z Funduszy Inicjatyw Obywatelskich, pozyskując środki w wysokości 22 tys. zł na budowę 50 bud dla psów ze schroniska, wywiązując się z zadania w terminie. Niestety, „Herakles” doświadczył również wielu negatywnych sytuacji. Należy porównać założenia, jakie były przez jej autora i twórców zakładane oraz rzeczywistość z jaką przyszło im się zmagać. Pozwoli to na uniknięcie podobnych błędów w innych placówkach oraz rozwinięcie podmiotu tak, by przynosił zamierzone efekty. Do głównych zamysłów pomysłodawcy oraz twórców spółdzielni należało: 1. Włączenie w proces tworzenia spółdzielni pracowników warsztatów szkolnych. Aby spółdzielnia funkcjonowała sprawnie, musi być prowadzona przez osoby rozumiejące cel jej istnienia, będące zaangażowane w jej rozwój, umiejące dopasować typ zleceń do zdolności i umiejętności wychowanków jak również sprawnie przeliczyć wydajność ich pracy na możliwość zebranych zleceń.

Włączenie w proces prowadzenia spółdzielni socjalnej pracowników warsztatów szkolnych zapewnia spółdzielni możliwość zatrudniania większej ilości wychowanków oraz przyjmowania większej ilości zleceń, a pracownikom warsztatów – ciągłość pracy zajmującej czas wychowanków. Należy pamiętać, że znaczna część wychowanków posiada sądowe lub zakładowe (wynikające z obowiązujących regulaminów wewnętrznych i przepisów) zakazy powodujące konieczności ich pozostawiania przez dłuższy czas w placówce bez możliwości jej opuszczania. Sprawne zorganizowanie czasu przynoszące dodatkowe korzyści materialne z wykonywanej pracy skutecznie odracza myśli o ucieczkach, oddaleniach i innych zachowaniach mających wpływ na poziom bezpieczeństwa w placówce. Ponadto zlecenia wykonywane wewnątrz placówki można wykonywać również w godzinach popołudniowych, co daje spółdzielni większe możliwości względem względem terminów zobowiązań, a także zachęcenie do pracy innych pracowników pod czujnym okiem kamer oraz strażników bez dodatkowego narażania się, o czym należy pamiętać przy przyjmowaniu zleceń zewnętrznych. Należy także zaznaczyć, iż specyfika pracy w zakładzie poprawczym każe uznać za produkt spółdzielni nie tylko wytworzone przez

23

Profile for Kaiser Boys

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Advertisement