Page 2

KWARTALNIK BEZPŁATNY ISSN 2083-9847 Adres Redakcji: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 71-332 Szczecin redakcja@kierunkizmian.pl Redaktor naczelny: Antoni Sobolewski antoni.sobolewski@kierunkizmian.pl Redaktor prowadzący numeru: Jarema Piekutowski jarema.piekutowski@crsg.pl

KIERUNKI ZMIAN

Nr 1/2015 (5) ISSN 2083-9847

Rozwój lokalny - ale jaki?

W tym numerze: Temat numeru: rozwój lokalny Całość, a nie fragmenty. Rzecz o rozwoju lokalnym / Antoni Sobolewski Miasta w zwolnionym tempie. Marketing miejsc i idea slow cities / wywiad z Markiem Sztarkiem Nowa ulica Piotrkowska / wywiad z Piotrem Kurzawą Jak można wykorzystać politykę rynku pracy do wzmocnienia lokalnej gospodarki / Piotr Stronkowski

3 3 5 7 9

Zespół redakcyjny: Włodzimierz Durka Agnieszka Stańczak Aleksandra Łukasiewicz Krzysztof Siewiera Antoni Sobolewski

Nowy okres programowania EFS

12

Nowe fundusze unijne / Krzysztof Siewiera Czy PO WER ma power, czyli o innowacjach społecznych słów kilka / Jarema Piekutowski

12

Pod patronatem CRSG i CPT

17

Stale współpracują: Ryszard Czyszkiewicz Sławomir Doburzyński Andrzej Łazowski Marek Molewicz Jarema Piekutowski Konrad Wielgoszewski

Samorządowe spotkanie w Kołobrzegu / zapowiedź 11 Forum Samorządowego w Kołobrzegu O kooperacji między NGO a samorządem, czyli III Kongres Współpracy Lokalnej w Ustce / Robert Jurszo Targi Dobrego Klimatu i Targi Aktywnych Form Pomocy, czyli dobra energia nie tylko na wakacje / Antoni Sobolewski

Projekt okładki, layout, skład, przygotowanie do druku: Bartosz Sawrymowicz bartosz.sawrymowicz@gmail.com Druk: P.P.H. Zapol Dmochowski, Sobczyk sp.j. al. Piastów 42 71-062 Szczecin Wydawca: Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 71-332 Szczecin tel.: (91) 350 70 90 fax: (91) 350 70 91 sekretariat@crsg.pl

15

17 19 20

Ekonomia społeczna

22

Ekonomia resocjalizacji, czyli jaki sens mają spółdzielnie przy poprawczakach / Celina Chełkowska Chrześcijańskie spółdzielnie socjalne / ks. Jacek Dziel Klauzule społeczne - niespełnione nadzieje? / Tomasz Schimanek

22 26 28

Partycypacja

33

Partycypacyjność czy anarchizacja? O „koszmarze partycypacji” słów kilka / Jarema Piekutowski Korzyści ze współpracy / wywiad z Wojciechem Spychałą Rewolucja w słupskiej informacji turystycznej / Grażyna Bolewska Wyzywają nas od liberałów / wywiad z Robertem Kaźmierczakiem Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem / Antoni Sobolewski

33 34 35 37 39

Polityka społeczna i rewitalizacja

40

Po co nam te budy? Rewitalizacja społeczna, infrastruktura i rozwój lokalny / Antoni Sobolewski Ujawnić efekty integracji społecznej – innowacyjne narzędzie pomiaru / Michalina Kublicka Modelowy Standard Aktywnej Integracji / Antoni Sobolewski Wykluczeniu da się zaradzić. O korzyściach z art. 22 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Marta Jabłońska

40 42 44 46

Varia

48

Współpraca nauki i biznesu – jak to zrobić? / Konrad Frontczak Precz z papierem, czyli jak oddolnie zbudować elektroniczny system składania oceny i rozliczania projektów / Grzegorz Basarab Uchodźcy - szansa dla samorządów? / wywiad z Karoliną Majdzińską Czy dajecie sobą manipulować? / Aleksandra Łukasiewicz Wskaźnik Kapitału Ludzkiego w powiatach województwa zachodniopomorskiego / Włodzimierz Durka, Ryszard Czyszkiewicz

48 50 52 54 56

Profile for Kaiser Boys

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Advertisement