Page 19

Pod patronatem CRSG i CPT O kooperacji między NGO a samorządem, czyli III Kongres Współpracy Lokalnej w Ustce

19

O kooperacji między NGO a samorządem, czyli III Kongres Współpracy Lokalnej w Ustce Robert Jurszo W dniach od 14 do 15 maja po raz trzeci odbędzie się Kongres Współpracy Lokalnej w Ustce. Spotkanie będzie okazją do podsumowania trzech lat pracy nad tworzeniem, testowaniem i upowszechnianiem Modelu Kontraktowania Usług Społecznych. Robert Jurszo - politolog, badacz, aktywista społeczny, dziennikarz historyczny oraz publicysta polityczny. Uczestniczył w szeregu projektów z zakresu rozwoju lokalnego. Publikował m.in. we Wschodnioeuropejskich Studiach Politycznych i magazynie Focus Historia.

Model Kontraktowania Usług Społecznych (MKUS) jest nowym pomysłem na kształtowanie współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. Szczególną uwagę zwraca się w nim na innowacyjne formy zlecania zadań publicznych. Nowatorskie narzędzie współpracy Jest to pierwsze w Polsce tak uniwersalne narzędzie, które można zastosować bez względu na rodzaj oraz wielkość jednostki samorządu terytorialnego. W kontekście dotychczasowych stosowanych w Polsce rozwiązań w zakresie współpracy pomiędzy pierwszym i trzecim sektorem MKUS jest propozycją o zdecydowanie nowatorskim charakterze. Zakłada kilka form współpracy, do których należą m.in. zlecanie realizacji usług społecznych – np. oświatowych, czy porządkowych – konkretnym organizacjom a nawet przekazywanie im do prowadzenia całych instytucji. Jednocześnie MKUS posiada narzędzia, które umożliwiają skuteczny monitoring i ocenę jakości wykonywania usług publicznych. Podczas kongresu zostanie poświęcone wiele uwagi temu modelowi. Omówione zostaną aktualne doświadczenia i dalsze perspektywy jego wdrażania.

Dyskusje o reformie samorządowej Choć kongres tematycznie będzie zdominowany przez zagadnienia związane ze współpracą pomiędzy władzami samorządowymi a NGO, to nie wyczerpują one całkowicie jego programu. Pierwsza sesja plenarna zostanie poświęcona reformie samorządowej III RP. Jej uczestnicy będą dyskutować o tym, jakie było znaczenie tej zmiany w ciągu ostatnich 25 lat od momentu zrzucenia przez Polskę komunistycznego jarzma. Zastanowią się również nad praktycznym funkcjonowaniem reformy – jej wadami i zaletami. Szczególna uwaga zostanie poświęcona temu, jak wyglądają relacje pomiędzy władzą lokalną a obywatelami. Czas ekspertów Kongres to nie tylko ciekawe tematy, ale również interesujący goście – specjaliści do spraw samorządowych, lokalni politycy, przedstawiciele trzeciego sektora i inni. Nie zabraknie również ekspertów ze Szczecina. Uczestnikami paneli będą m.in. Włodzimierz Puzyna – jeden z współautorów reformy samorządowej z 1990 roku – a także Antoni Sobolewski, specjalista od ekonomii społecznej i prezes Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, wydawcy „Kierunków Zmian”, które imprezę objęły patronatem medialnym. W tym roku – tak jak i w poprzednich – organizatorami kongresu są Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz Urząd Miasta Ustka. Swoim patronatem objął imprezę m.in. Prezydent RP Bronisław Komorowski. Program kongresu i inne informacje można znaleźć pod adresem www.projekt.zlecaniezadan.pl.

Profile for Kaiser Boys

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Advertisement