Page 18

18

KIERUNKI ZMIAN

Wtorek - 23.06.2015

Program Forum 10.00 - 11.15

Otwarcie 11. Forum Samorządowego Sesja plenarna: Regiony dla rozwoju Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Moderator: red. Roman Młodkowski

11.15 - 11.30

Konferencja prasowa / Przerwa kawowa

11.30 - 13.00

Seminarium Wymiar wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w świetle wniosków Szczytu w Rydze oraz polityka w stosunku do sąsiedzkich regionów południowych. Instrumenty wsparcia realizacji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa na poziomie regionalnym Moderator: Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, wiceprzewodniczący Komisji CIVEX Komitetu Regionów UE

13.00 - 14.00

Lunch

14.30 - 16.00

Panel dyskusyjny

Środa - 24.06.2015

Rola inwestorów w kreowaniu rozwoju kluczowych obszarów gospodarczych. Jak efektywnie konkurować o inwestorów, a jak wspierać lokalne firmy zainteresowane eksportem? Moderator: red. Maciej Głogowski

16.00 - 19.00

Czas wolny

19.00

Gala promująca Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, kolacja

10.00 - 10.30

Otwarcie obrad Wystąpienia gości honorowych forum

10.30 - 12.00

Panel dyskusyjny Sektor finansów publicznych – 25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego Moderator: red. Maciej Głogowski

12.00 - 12.30

Konferencja prasowa / Przerwa kawowa

12.30 - 14.00

Panel dyskusyjny Instrumenty finansowania inwestycji publicznych. Nowe wyzwania w perspektywie lat 2014-2020 Moderator: prof. dr hab. Krystyna Brzozowska – Prodziekan ds. Nauki, Kierownik Katedry Finansów Publicznych, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

14.00 - 14.30

Podsumowanie i zamknięcie 11. Forum Samorządowego

14.30

Lunch

Nr 1/2015 (5) ISSN 2083-9847

Profile for Kaiser Boys

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Advertisement