Page 1

INFO - marts 2012

Beltoften


Nyttige oplysninger fra dit lokalområde Vi hører under Ældre- og Handicapforvaltningens område Øst, der har bopæl på Gasværksvej 24, 9000 Aalborg. - Tlf. 99 31 36 01. Kontoret har åbent hver dag fra kl. 913 og derudover torsdag kl. 15-17.

Vor områdechef hedder Anette Jensen. Høreomsorgshjælper Bodil Christensen har træffetid hver mandag på aktivitetscentret Beltoften, telefon nr. 25 23 73 02 mellem kl. 12 og 13. Hun kan blandt meget andet vedrørende høreapparater give dig råd om, hvordan du skal bruge dit høreapparat, så du får størst mulig glæde af det. Bodil Christensen udleverer batterier, filtre og slanger m.m. og sikrer, at der er et mindre depot på Centret. Batterierne er gratis, men husk at medbringe nummeret på de batterier du bruger. Bodil Christensen har en all-round viden om alt vedrørende høreomsorg, så spørg hende gerne, hvis der er problemer. Er du udelukket fra et fremmøde i træffetiden, kan du få udleveret batterier i åbningstiden på Centret. Ved behov for høretekniske hjælpemidler så kontakt hørepædagogen på Høreinstituttet på tlf. 96 31 35 06. Sygeplejerske/hjemmeplejen Har du brug for at tale med en sygeplejerske, kan du henvende dig i Aktivitetscentret eller ved hjemmeplejen i åbningstiden. Efter kl. 15,00 er det Vagtcentralen, tlf. 99 31 72 07. Terapeuter Har du spørgsmål om hjælpemidler og træning så kontakt visitator på tlf. 99 31 13 94 eller 99 31 13 95 mel-

2

lem kl. 8 og 9, eller vi kan på Aktivitetscentret hjælpe dig med at få kontakt. Ældre- og Handicapforvaltningens Servicetelefon Borgere i Aalborg Kommune kan i åbningstiden ringe til den åbne linie på telefon nr. 98 11 01 11 for at få råd og vejledning eller få hjælp til at blive henvist til rette sted, ligesom du i åbningstiden altid kan kontakte Aktivitetscentret hvis du har spørgsmål om sociale, pleje- og boligmæssige forhold. Så vil vi der være behjælpelige med at skabe kontakt til relevante personer, såfremt vi ikke selv kender svaret.

Adresser og telefonnumre: LÆGEVAGT: Aalborg sygehus syd, Forhallen. Hverdage kl. 16.00 - 8.00. Lørdage, søn- og helligdage hele døgnet. Konsultation kun efter telefonisk henvendelse på tlf. 70 15 03 00 APOTEKERVAGT: Budolfi Apotek. Telefon 98 12 06 77 FALCK: Telefon 70 10 20 30. ALARMCENTRALEN: Drej 112 POLITIET: Drej 114 SCT. NICOLAI-TJENESTEN: Åben fra 19.00-03.00 Telefon 70 12 01 10.


Centerrådsformanden orienterer Foråret er på vej, og det varer ikke længe inden krokus og andre forårsbebudere dukker frem af den frosne jord kort sagt går vi den lysere tid i møde. Den 10. februar blev der afholdt generalforsamling på Beltoften og af hensyn til dem, som var forhindret i at være til stede, bringer jeg nedenfor et sammendrag af min beretning. Jeg skal nu aflægge min 4. beretning som formand for Centerrådet på Beltoften. Jeg vil starte med at sige tak til alle kollegerne i rådet, tak til personalet og ikke mindst tak til alle, som kommer her i huset. Dette års beretning bliver ikke så lang som tidligere – fordi 2011 på Beltoften var det, man kan kalde ”et helt almindeligt år”. Stille og roligt uden store ting at fejre. Året før var det store jubilæumsår. Næste gang vi skal fejre vort dejlige Center kan gå hen og blive ”indvielse af en stor udvidelse”. Mere om dette senere. For cirka et år siden fik vi ny aktivitetsleder – nemlig Lone Svendsen. Lone kommer jævnligt i huset – nok mest om formiddagen – for at koordinere arbejdet sammen med personalet og Centerrådet. I har muligvis bemærket, at vi i løbet af året har fået bevilget lidt flere personaletimer. Tak for det. I Centerrådet håber vi på mange års positivt samarbejde. Vi vil gøre vort bedste for at få dette hus til at fungere til alles tilfredshed. Vi har i årets løb holdt 11 Centerrådsmøder. På disse møder drøftes alt mellem himmel og jord om Centrets drift. Forslag og ideer vendes og drejes og vi træffer afgørelser. Det kommer aldrig til afstemninger. Det vidner om, at Rådets medlemmer er meget enige om, hvad der skal ske på Centret. Det er altid en fordel med så stort samspil. Vi er jo så heldige, at vi her i Gistrup har Kristian Sivertsen indvalgt både i Lokalråd og

Ældreråd. Det er en stor fordel, for på denne måde er vi altid opdateret på alle gode og dårlige nyheder omkring ældrepolitikken i kommunen. Det er nemlig sådan, at Kristian deltager i vore månedlige møder og på dette møde aflægger rapport om arbejdet i begge råd. Igen i år har vi holdt påske- og julemarked, forårsfest, fernisering, Sct. Hans fest, julefrokost, adventsfest, mm. Hver gang med stor succes og masser af deltagere. Der er næsten altid folk på venteliste. Jeg synes det er en stor fornøjelse at deltage. Alle har det hyggeligt med god mad, musik og dans mm. – Det ville være skønt med større lokaler for ikke hver gang at skulle skuffe nogen. Vi havde igen i år en stand på Torvedagen i august. Det var knap så stor en succes som tidligere år. I Centerrådet har vi endnu ikke snakket om at deltage i 2012. Det tager vi op på et senere tidspunkt. Som I nok har set, har vi opsat nogle små skilte på bordene med en påmindelse om at huske at betale for kaffe mm. Det er IKKE gjort for at genere og mistænkeliggøre nogle personer. Det er venligt ment. Når nogle glemmer at betale, jå så virker det usolidarisk overfor de, som aldrig glemmer dette. Det er ikke et kæmpeproblem, vi har her, men det MÅ være rimeligt nok at minde hinanden på denne ting. Vore 28 faste aktiviteter har igen i år slået rekord for tilmelding. I alt 490 tilmeldinger. Der er naturligvis nogle personer, som deltager på flere hold. MEN det er dog sådan, at vi har navne og adresser på 310 forskellige borgere fra Gistrup og omegn over 60 år. Et flot resultat. Stor tak til alle frivillige undervisere.

3


Der er startet 3 nye hold i år. - Meget flot. ENGELSK – her var så mange tilmeldinger, at der måtte laves 2 hold á 12 personer. Da 1. hold var næsten færdig før jul, skete der det tragiske, at holdlederen Sten Højgård døde helt uden foregående sygdom. Næste hold skulle starte straks i det nye år, og det lykkedes Margit hurtigt at finde en ny holdleder, nemlig Birgit Kristensen. Det var flot gået. STRIKKEKLUBBEN – ca. 25 damer mødes hver anden torsdag. Holdleder er Kirsten Christensen. Stor succes med strik og snak. Det giver så det lille problem, at 6-8 brugere bliver henvist til at sidde sammen med personalet i køkkenet. Det er ikke en god løsning. Men Lone arbejder hårdt på at finde en anden løsning. Får vi en udvidelse forsvinder problemet jo helt af sig selv. MADLAVNING – Holdleder Alice Pedersen. Efter at programmet var trykt kom Alice og foreslog at lave et ekstra madlavningshold. Det eneste tidspunkt der var ledigt var hver anden onsdag aften. Holdet blev startet op, men her efter jul er der flere af disse aftener, hvor huset er optaget af andre ting. Som jeg kan forstå er holdet nu stoppet. Vi må se om der kan findes en anden løsning i næste sæson. VELKOMMEN til disse nye holdledere. Vores hjemmeside på nettet har vist sig at blive en endog meget stor succes. Hver fredag modtager jeg på mail en oversigt. Og uge efter uge kan vi konstatere, at der i gennemsnit er 800-900 klik på hjemmesiden. Det er meget flot og vidner om, at der er stor interesse for siden. Vi har 2 gange prøvet med søndags-café og begge gange har der været ca. 40 personer til kaffe, snak, sang mm. Det vil vi nok prøve et par gange mere i næste sæson. I 2011 har vi kun modtaget kr. 2000 fra legater og fonde – nemlig grundtilskuddet fra Magistraten for Sundhed og Bæredygtig Udvikling. Aalborg Kommune har opsat en PC her på Beltoften. Det offentlige ønsker jo at mere og mere kommunikation skal foregår på PC via mail og Internet.

4

Jeg synes det går for hurtigt, men det hjælper jo nok ikke at gå i baglås her. Meningen er, at Dorthe kan hjælpe Jer, hvis I har et problem, som kun kan løses ved hjælp af PC. Så henvend Jer trygt til Dorthe og HUSK, at Dorthe har tavshedspligt med hensyn til Jeres personlige oplysninger. Endnu kan jeg ikke sige så meget om udvidelse af Centret – men det er dog sådan, at der er afsat penge på budgettet for 2012 og 2013. Ferieture og udflugter blev også hurtigt overtegnet, og alle har med begejstring fortalt om det, de har oplevet på disse ture. Så er der Centrets 2 markeder, som jo er rygraden i økonomien. Men der er jo også mange andre, der bør takkes for det store arbejde, de laver som frivillige her i huset, enten de er med i et udvalg, holdledere eller undervisere – og ikke mindst alle de, som dækker borde, serverer, vasker op, flytter møbler – kort sagt alle de praktiske grise. Vi kan slet ikke undvære nogen af Jer. TAK til jer alle – så er der vist ikke nogen, som jeg har glemt. Bjarne Arentsen

Centerrådets medlemmer: Formand: Bjarne Arentsen Næstformand: Lis Mortensen Sekretær: Ib Andersen Kasserer: Reidun Rasmussen Rådsmedlem: Kaja Sørensen Rådsmedlem: Ingrid Sivertsen Rådsmedlem: Kirsten Nielsen Rådsmedlem: Knud Pedersen Rådsmedlem: Margit Georgi Suppleanter: Poul Lind og Alice Pedersen Revisor: Leif Riis Nielsen Revisorsuppleant: Oda Aarup Hansen


Billeder fra Beltoftens ordinære generalforsamling den 10. feb. Vi var ialt 70 deltagere.

Fest- og markedsudvalget Der var som sædvanlig stor tilslutning til julefrokosten og til vores julemarked, hvor der blev solgt mange ting. Endnu engang tak til alle, som har hjulpet med at fremstille de forskellige ting eller hjulpet på anden måde. Det er en stor glæde for udvalget at se, at der er så god stemning til vore arrangementer. I disse dage arbejdes der ivrigt på Centret med at fremstille ting til salg på vort traditionsrige påskemarked.

Påskemarkedet er lørdag den 31. marts kl. 10,30-13 Nyt fra

Aktivitetsudvalget 16. april har vi den traditionsrige forårskoncert med Gistrup-Koret og Beltoft Band. 30. april afholder vi den årlige udstilling/fernisering af alle de flotte ting, fremstillet af brugerne. 23. juni er der Sct. Hans-fest. Der serveres grillmad, bålet tændes og vi synger. Årets båltaler er en lokal borger, Jørgen Biegel. Margit Georgi

Løvspringsturen

Fredag den 18. maj skal vi på vor årlige Løvspringstur. Vi skal som tidligere køre med Knud fra Saltum. Programmet er ikke færdigt. Der kommer plakat op på Beltoften. Lis og Reidun 5


Søndags-Café Der har i sæsonen været afholdt søndags-café 2 gange og begge gange har været med stor succes. 35-40 deltagere er flot. Vi hygger os med snak,

Arrangementudvalget!

sang, små fortællinger mm. i et par timer. Vi vil gentage dette 2-3 gange i næste sæson. Mere herom senere.

HUSK

Vi har indtil nu i denne sæson haft 11 onsdagsarrangementer med gennemsnitligt 40 deltagere. Vi bringer her en liste over kommende arrangementer.

at sætte kryds ved fredag den 13. april til forårets mannequinopvisning. Karen fra Damernes Butik præsenterer forårsmoden for damer og herrer og Jytte Vestergaard præsenterer flotte smykker og lækre cremer. Irma og Ebba

7. marts: Keld og Tage underholder med musik og historier - orgel/harmonika og trommer. 21. marts: Trompetist Per Iversen spiller og synger og fortæller om sit liv som musiker. Viser instrumenter. 4. april: Statsaut. fodterapeut Rosemary Danielsen fortæller om hvordan vi skal pleje vore fødder. - Finn Danielsen synger og spiller harmonika. 18. april: Inger og Bjarne fra Klarup synger og spiller.

Med herretøj på programmet håber vi, at også mange herrer vil møde op. Fredag den 15. juni er der tøjudsalg fra DAMERNES BUTIK fra kl. 10-12 - og som noget nyt får vi også besøg af et skofirma, som sælger både dame- og herresko.

Nyt fra Ældrerådet og Lokalrådet

I ældrerådet har vi et godt samarbejde, selvom der kan være skarphed i debatterne, ender det gerne i fordragelighedens ånd. Vi har ved seneste møde behandlet emner som: Fremtidens plejehjem, Offentlig trafik og køreplaner, og ikke mindst robotter. Ældrerådets høringssvar vedr. robotter: Ældrerådet takker for orienteringen. Ældrerådet er positiv overfor et forsøg med udvidet anvendelse af tekniske hjælpemidler som en robotstøvsuger på plejehjem. Man forventer at finde robotstøvsugeren anvendelig på fællesarealer, og forventer, at den her er et supplement til den alm. støvsuger, idet forsøg viser, at der er mangler i støvsugernes funktioner. Ældrerådet påpeger vigtigheden af, at der, når robotstøvsugerne indføres som et tilbud til den enkelte borger på plejehjemmet, ikke foretages nedskæringer i normeringerne de pågældende steder. Robotstøvsugerne skal ikke erstatte de varme hænder. Ældrerådet sætter pris på, at der fortsat er medbestemmelse, således at den enkelte beboer på plejehjem selv afgør om denne ønsker at gøre brug af tilbuddet i egen bolig. Ældrerådet forventer, at de frigjorte timer/løn anvendes til øget omsorg og pleje, hvilket der stadig er stærkt brug for. Ældrerådet ser frem til at modtage evalueringen af forsøgsordningen. Med disse kommentarer tages indstillingen til efterretning. Som tegn på det gode samarbejde vil jeg fortælle om et arrangement, vi afviklede her forleden aften. Ib, der er forhenværende bager, havde lovet os at indvie os i finere bagning. I kan bare finde et køkken, vi kan være i. Det fandt vi i Kongerslev, der blev bagt til den store guldmedalje. Lagkagebunde, tærter, kransekage, napoleonshatte m.m. Lagkagebundene blev lagt sammen til en Othellolagkage. Mens den stod og trak, spiste vi pålægskagemand, med god øl til i moderate mængder - vi skulle selv køre hjem. Afslutning med prøvespisning af lagkagen, med kaffe. En god sammenrystnings-aften. Kristian

6


Knasborghus - Ålbæk

T G L O S UD

Sommerferieturen går i år til Ålbæk, som ligger få km syd for Skagen. Vi skal bo i 2-3 tætliggende feriehuse.

Fantastisk løvfaldstur

Vi startede fra Beltoften i højt humør. Vejret viste sig fra den gode side. Så kørte vi mod Mors. Som vanligt en god og flot køretur. Vi ankom til Gullerup Strand Kro, og det var en strandkro. Den lå så tæt på, at vi holdt os for øjnene, fordi vi næsten kørte ud i vandet. Efter en kæmpe bøf og en himmelsk citronfromage, gik turen til Moler-museet. Det var en kæmpe oplevelse at se alle de forstenede ting. Derefter kørte vi videre til Feggersund, hvor vi skulle ud og sejle. Vi blev godt nok vippet, men det gik uden piller. Så skulle vi over og have kaffe, kringle og lagkage. Alle var spændte på at se de tjenere, vi havde set i TV. Det var en god oplevelse at være på Skovsgård Hotel. Så var alle blevet mættet både i maven og på oplevelser, og turen gik nu hjemad. Vi var tilbage i Gistrup kl 16.30. Tak for god ro og orden til alle. Reidun og Lis

7


INFO Beltoften

Informationsblad nr. 49 - 14 årgang fra Aktivitetscentret

Bladet udkommer 2 gange om året - normalt i marts og oktober. Informationsudvalget modtager gerne fra brugerne mundtlige eller skriftlige bidrag/fotos til bladet. Deadline for stof til Beltoften INFO i oktober 2012 er den 15. september INFORMATIONSUDVALG: Bjarne Arentsen

Tlf. 98 31 50 38 e-mail: arentsen.gistrup@gmail.com

Oda Aarup Hansen

Tlf. 98 31 44 44 e-mail: odaaarup@gmail.com

PLAKATER: Ebba Vistisen

Tlf. 98 31 43 35 e-mail: ebba.poulerik@gmail.com

CENTERRÅDSFORMAND: Bjarne Arentsen

Tlf. 98 31 50 38 e-mail: arentsen.gistrup@gmail.com

Beltoften

AKTIVITETSCENTRET

Beltoften 61 - 9260 Gistrup - tlf. 98 32 37 50 e-mail: aktivitetscenter.beltoften@gmail.com

Besøg vores hjemmeside på www.beltoften.dk

Info marts 2012  

Beltoften info marts 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you