Page 1

Yhteishaku 20.2. - 13.3.2018 opintopolku.fi

a m o ä d y LÜ i ! s u t t ju


Sisällysluettelo Tekniikan ja liikenteen ala................................................32 Rehtorin tervehdys.................................................................3 Yhteistyössä on voimaa Hyvinvointiala..........................................................................4 sähköalan opinnoissa.........................................33 Sosiaalisen ja vastuuntuntoisen ala.................5 Lastenohjaaja Tilasisustaja-maalari............................................34 Ajoneuvoasentaja | Pienkonekorjaaja............35 Nuoriso- ja yhteisöohjaaja...................................6 Autonkuljettaja Lähihoitaja.................................................................7 Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja......................36 YritysAmis.................................................................................8 Koneistaja | Levyseppähitsaaja.................... 37 YritysAmis Matkailu................................................................10 Asentaja..................................................................38 Matkailuala antaa mahdollisuuksia..................11 Matkailupalvelujen tuottaja...............................12 Putkiasentaja | Ilmanvaihtoasentaja...............39 Sähköasentaja.......................................................40 Matkailuvirkailija.....................................................13 Automaatioasentaja............................................41 YritysAmis Ravitsemisala..................................................14 ICT-asentaja............................................................42 Hyvät perustiedot ja -taidot tulevaisuuteen........................................................15 Maarakentaja.........................................................43 Talonrakentaja........................................................44 Kokki...........................................................................16 Turvallisuusvalvoja...............................................45 Tarjoilija.....................................................................17 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava YritysAmis Kulttuuri............................................................18 Kaikkein parasta on koulutus (VALMA)................................................................46 tyytyväinen asiakas..............................................19 VALMA-koulutus....................................................47 Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia......................................48 Mediapalvelujen toteuttaja...................................20 Tiukka ote opiskeluun ja urheiluun...............................49 Muusikko, rytmimusiikki.....................................21 Kahden tutkinnon suorittaminen...................................50 Parturi | Kampaaja.............................................22 Innostutaan yhdessä!...............................................................52 YritysAmis Luonto...........................................................23 Tutkintorakenne....................................................................53 Eläinten hyvinvoinnissa tekemisen rytmi on tärkeää...................................................24 Näytä taitosi!..........................................................................54 Ammattitaidon Suomen-mestari....................................55 Eläintenhoitaja.......................................................25 Asuntolaelämää.....................................................................56 Maaseutuyrittäjä, työkoneenkuljettaja........26 Puutarhuri...............................................................27 Tukea opiskeluun..................................................................57 KAO:n kautta ulkomaille.....................................................59 Puutarhuri-merkonomi.......................................28 Nuori Yrittäjyys.....................................................................60 YritysAmis Liiketoiminta.......................................................29 Yhteishakuohjeet............................................................61 TET-jaksolta kipinä kaupan alalle ........................30 Valintapistemäärät........................................................67 Merkonomi..............................................................31 KAO:n toimipaikat................................................................70

Esitteessä käytetyt lyhenteet

pk = perusopetuspohjainen koulutus yo = lukion oppimäärän suorittaneille varattuja paikkoja

2


Työelämä tarvitsee meitä Ammatillisen koulutuksen uudistus ohjaa meitä kaikkia toimimaan uusiutunein työskentelytavoin. Kun työelämä ja maailma muuttuvat, on myös oppimisen muututtava. Ammatillinen koulutus tarjoaa mahdollisuuksia, mutta vastuu oppimisesta tulee olemaan yhä vahvemmin opiskelijan omissa käsissä. Kainuun ammattiopistossa kehitetty ja jo toteutettu YritysAmis –pedagogiikka on ollut jo käytössä kulttuuri-, luonnonvara- ja liiketalouden aloilla. Syksyllä 2017 YritysAmis laajeni matkailu- ja ravitsemisaloille ja lähitulevaisuudessa tämä uudentyyppinen oppimisen toimintatapa tulee olemaan koko Kainuun ammattiopiston perusta. YritysAmiksessa opiskelija oppii oppilaitoksen sisäisissä yrityksissä tai lukuvuodeksi perustetuissa opiskelijoiden oikeissa yrityksissä (NY-yritykset). Näissä yrityksissä voidaan toimia oikeiden asiakkaiden, oikeiden tuotteiden ja oikean rahan kanssa. Toki ilman taloudellista riskiä. YritysAmiksessa opiskelijat saavat jatkuvaa opettajien ja muun henkilöstön ohjausta ja opetusta sekä ulkopuolisissa yrityksissä ja työpaikoissa tapahtuvaa työssäoppimista.

Kun työelämä ja maailma muuttuvat, on myös oppimisen muututtava.

YritysAmis ei tarkoita, että kaikista tulee yrittäjiä, mutta tämän päivän työelämässä itsenäinen toimintatapa on valttia. YritysAmis opettaa työelämän keskeisiä perustaitoja; oma-aloitteisuutta, rohkeutta, luovuutta, iloisia onnistumisia, mutta oppia myös kokemaan, että kaikki ei onnistu aina heti. Juuri sitä arkea, missä me elämme. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen strategiaan 2025 on rohkeasti kirjoitettu, että kaikki opiskelijamme työllistyvät ja menestyvät elämässä. Tämä on haaste, mihin kukaan meistä ei pysty yksin vastaamaan. Siihen haemme ratkaisun kaikki yhdessä opiskelijoiden, koko oppilaitoksen henkilöstön ja työelämän kanssa. Haastankin Sinua tulemaan osaksi Kainuun ammattiopiston yhteisöä kehittämään omaa osaamistasi ja oppilaitosta vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Valitse ala, josta olet aidosti kiinnostunut ja jolle Sinä haluat. Valitse ala, jolla olet valmis tekemään töitä menestyäksesi elämässäsi. Tule mukaan rakentamaan Kainuuta, Koillismaata ja koko Suomea olemaan kaikille asukkailleen turvallinen, työtätekevä ja hyvinvoiva yhteisö. Terveisin Raimo Sivonen rehtori

3


Hyvinvointiala

Hyvinvoinnin osaajia tarvitaan! Lastenohjaajan, nuoriso- ja yhteisöohjaajan sekä lähihoitajan työ on ihmisläheistä, vastuullista ja välillä vaativaakin, mutta erittäin antoisaa ja palkitsevaa. Saat hyvät ammatilliset valmiudet opiskeluaikana. Tämän päivän osaamista on myös mm. sosiaaliset taidot, tiimityöskentely ja hyvinvointiteknologian hallitseminen. Opiskelu tarjoaa monenlaisia suuntautumisvaihtoehtoja ja jatko-opintomahdollisuuksia. Ammattitaitoja ja vastuuta työkokonaisuuksista opiskellaan aidoissa työympäristöissä alan ammattilaisten ohjauksessa. Alojen työnäkymät näyttävät hyviltä. Yhteystiedot Opintie 3, 87100 Kajaani Opinto-ohjaaja Mirja Puumalainen-Tampio puh. 044 797 4521 Opintosihteeri Pirkko Hietala puh. 044 290 7883 Opintosihteeri Maija-Liisa Valtanen puh. 044 777 3115 Kainuun ammattiopisto

4

Apajatie 1, 93600 Kuusamo Opinto-ohjaaja Jaana Pesonen puh. 044 497 5019 Opintosihteeri Seija Väätäinen puh. 044 497 5003

KAO Kuusamo


TOP-jaksolla on ollut mahdollisuus nähdä alan monipuolisuus ja tehdä mielenkiintoisia töitä.

Sosiaalisen ja vastuuntuntoisen ala Joskus oikean alan löytyminen ottaa aikansa. Se voi vaatia polulta poikkeamista ja kokeilua siihen saakka, kunnes palaset asettuvat paikoilleen. Jollekin suunta on selvä jo alun alkaen. Kainuun ammattiopiston lähihoitajaopiskelijat Valtteri Kilpeläinen ja Milla Pyykkönen kuuluvat mutkan kautta oikaisseiden joukkoon. Molemmat päätyivät hyvinvointialalle kokeiltuaan ensin jotain muuta - Valtteri liiketaloutta ja Milla matkailualaa. Mika Pyykköselle lähihoitajaopinnot olivat selvää kauraa jo ysiluokan yhteishaussa. - Kaverit kyllä ihmettelivät, että miksi hain alalle, jossa vaihdetaan vain vaippoja vanhuksille, Mika nauraa kuluneelle mielikuvalle lähihoitajan työstä. Monen käsitys lähihoitajan ammatista kaipaisikin päivittämistä. Milla ja Valtteri kertovat itsekin yllättyneensä alan monipuolisesta luonteesta. Milla myöntää, ettei aikoinaan käynyt mielessäkään hakeutua tälle alalle. Nyt kaikki tuntuu luontevalta ja ennen kaikkea ala omimmalta. - Opiskelussa on auttanut hirveästi oma henkilökohtainen opintoplku. Se mahdollistaa tiettyjen tutkinnon osien suorittamisen itsenäisesti ilman koululla istumista, Milla sanoo.

Valtterille lähihoitajan työ on tutumpaa jo entuudestaan. Oma äiti valmistui alalle muutama vuosi sitten ja nyt myös isä on innostunut opiskelemaan. - Opiskellaan samaan ammattiin yhtä aikaa, Valtteri kertoo. Yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa Kolmikko kiittelee alan opiskeluympäristöä simulaatioluokkineen. Yhteistyö Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa koetaan tärkeäksi, ja jokaisen haaveena siintää jatko-opinnot ammattikorkeakoulussa valmistumisen jälkeen. Valtterin ja Mikan ajatuksissa kiinnostavalta kuulostaisi työ ensihoitajan vastuullisissa tehtävissä ja Milla mielisi kätilön ammattiin. Yhtä mieltä kaikki ovat Kainuun ammattiopiston hyvinvointialan antamasta erinomaisesta pohjasta jatkoa ajatellen. - TOP-jaksoilla on ollut mahdollisuus nähdä alan monipuolisuus ja tehdä mielenkiintoisia, monipuolisia töitä, he toteavat. Milla, Mika ja Valtteri rohkaisevat kaikkia lähihoitajan ammatista haaveilevia hakemaan opiskelijaksi Kainuun ammattiopistoon. - Ihmisläheinen, reipas, sosiaalinen ja henkisesti vahva, opiskelijat listaavat alalla tarvittavia ammattilaisen ominaisuuksia.

5


Lastenohjaaja Nuoriso- ja yhteisöohjaaja Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto • varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja • nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, nuoriso- ja yhteisöohjaaja • pk/yo Kajaani Kasvatus ja ohjausalan perustutkinnossa voit valita joko Lastenohjaajan tai Nuoriso- ja yhteisöohjaajan koulutusvaihtoehdon opintojen aikana.

Mitä osaamista hankit lastenohjaajaopinnoissa?

• tietoa lapsen kasvun ja kehityksen ohjaamisesta ja tukemisesta • tietoa erilaisista perheistä • ohjauksen menetelmiä esim. nukketeatteri, musiikki, ympäristökasvatus, liikunta, kuvataiteet • käytännön työelämässä toimimista. Opit ammatillisten opettajien ohjauksen avulla suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia työelämäprojekteja esim. lasten ja lapsiperheiden tapahtumien järjestämistä, nukketeatteriesitysten toteuttamista tai erilaisten esitysten tekemistä digitaalisilla välineillä.

Mitä osaamista hankit nuoriso- ja yhteisöohjaajaopinnoissa?

www.opintopolku.fi Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

• luonto- ja elämystaitojen, monikulttuurisen toiminnan, kulttuuri- ja liikunnanohjausta • nuorten sosiaalista vahvistamista • yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaamista • käytännön työelämässä toimimista. Opit ammatillisten opettajien ohjauksen avulla suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia työelämäprojekteja esim. nuorten tapahtumien järjestämistä, ohjattua toimintaa nuorille tai erilaisten esitysten tekemistä digitaalisilla välineillä.

Mihin töihin?

Lastenohjaajat työskentelevät päiväkodeissa, perhepäivähoitajina, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina sekä seurakunnan lapsityössä. Nuoriso- ja yhteisöohjaajat työskentelevät mm. kuntien nuorisotoimessa, nuorten työpajoilla, kouluilla, järjestöissä ja yrityksissä. Työhön kuuluu ilta- ja viikonlopputöitä.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset:

• positiivisuutta ja rohkeutta • avointa mieltä ja suvaitsevaisuutta • hyviä vuorovaikutus-, ihmissuhde- ja neuvottelutaitoja • vastuullisuutta ja luotettavuutta • luovuutta ja uskallusta heittäytymiseen.

6


Lähihoitaja Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto • pk/yo Kajaani, Kuusamo Lähihoitaja tekee työtä eri-ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa. Hän edistää asiakkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Asiakkaina voivat olla lapset, nuoret, aikuiset tai vanhukset. Lähihoitaja sijoittuu hyvin erilaisiin työpaikkoihin laaja-alaisen osaamisensa kautta. Kajaani Osaamisala valitaan opintojen aikana sen hetkisestä tarjonnasta. Tarjontaan vaikuttavat työelämän tarpeet ja opiskelijoiden mielenkiinnot. Osaamisalojen aiheina ovat mm. ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen, lasten ja nuorten kasvatus ja hoito, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito tai vammaistyö. Kuusamo Osaamisalana sairaanhoito ja huolenpito.

www.opintopolku.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Mitä osaamista hankit? • terveyttä edistävää, ehkäisevää ja kuntouttavaa hoito-, huolenpito- ja kasvatustyötä • toimintakyvyn tukemista • ihmisten omien voimavarojen hyödyntämistä ja kotona asumisen tukemista • hoitotaitoja ja lääkehoitoa • tietoa ihmisestä ja ihmisen kasvusta sekä kehittymisestä • eri-ikäisten ohjaamisesta ja luovista menetelmistä • ihmisen ja hänen läheisten kokonaisvaltaisesta kohtaamisesta • hyvinvointiteknologian hyödyntämistä hoito-, huolenpito- ja kasvatustyössä • käytännön työelämässä toimimista. Opit ammatillisten opettajien ohjauksen avulla suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia työelämäprojekteja esim. erityislasten ja lapsiperheiden tapahtumien järjestämistä, terveyden edistämisen ohjausta, vanhusten virkistyspäiviä ja muistelutapahtumia tai esitysten tekemistä digitaalisilla välineillä.

Mihin töihin? Lähihoitajat työskentelevät erilaisten ja eri-ikäisten kanssa. Lasten parissa työskentelevät päiväkodeissa ja kouluikäisten ohjaustehtävissä. Nuorten parissa työskentelevillä työpaikka voi olla järjestöissä ja ns. kolmannella sektorilla tai vaikka vammaistyössä. Aikuisten parissa työpaikkana voi olla esim. sairaala tai mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö. Vanhustyön työpaikkoja ovat kotihoito, hoivakodit ja terveyskeskussairaalat.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset: • positiivisuutta ja rohkeutta • avointa mieltä ja suvaitsevaisuutta • hyviä vuorovaikutus-, ihmissuhde- ja neuvottelutaitoja • vastuullisuutta ja luotettavuutta • halua ylläpitää omaa terveyttä ja jaksamista • luottamusta omiin vahvuuksiin ja kykyihin • luovuutta ja uskallusta heittäytymiseen. Alan opintoihin liittyy alaikäisen turvallisuutta ja potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia. Lisätietoja terveydentilavaatimuksista www.opintopolku.fi.

7


yritysamis.blogspot.fi

YritysAmis

KAO:n YritysAmiksessa paiskit töitä oikeille asiakkaille. Teet töitä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa ohjaajien tuella. Opit ammatin ja yritteliään toimintatavan, jolla teet vaikutuksen tulevaan työnantajaasi. Jos haluat ”isona” yrittäjäksi, olet myös silloin oikeassa paikassa. Kiinnostavista työtehtävistä innostutaan yhdessä. Tunnet varmasti sanonnan ”Rapatessa roiskuu”. Sekin on sallittua. In Kainuu we call this ”Reilu meininki”. Näin YritysAmiksessa toimitaan: • Työskentelet moderneissa ja viihtyisissä yritysmäisissä tiloissa. • Perusosaamista hankit oman alan amisyrityksessä toimimalla. • Työtä tehdään asiakkaille. • Työpajoissa ja tietoiskuissa opit ammattitaidon ydinasiat ohjaajan johdolla. • Omaohjaajan kanssa yhdessä seuraat osaamisesi karttumista. • Ammattitaitoasi kehität Nuori Yrittäjyys (NY) -yrityksessä. • Ammattia opit myös työssäoppimispaikoilla alasi yrityksissä.

8


Lucas Holm YritysAmis Kulttuuri On ollut mukava tehdä oikeita töitä oikeille asiakkaille. Olen päässyt jo usealle streamaus-keikalle. YritysAmiksessa saa tehdä alan töitä monipuolisesti. Siitä muodostuu peruspohja ammattitaidolle.

Vanessa Kyllönen YritysAmis Liiketoiminta Tykkään opiskelusta liiketoiminnan alalla. Tämä on minun ala ja tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä. On hyvä, että meillä tehdään paljon työelämälähtöisiä projekteja, joihin saa itse panostaa kunnolla. Pidän siitä, että opetus on muuttunut projektien tekemiseksi. Opin mielelläni käytännössä uusia asioita. Asiakaspalvelu on minulle luontevaa.

Sonja Hutri YritysAmis Luonto Opiskelu on kyllä vastannut kaikkia ennakko-odotuksiani. Olen tykännyt siitä, kun puutarhalla saa tehdä töitä paljon myös itsenäisesti. Asiakaspalvelu on ollut tosi mukavaa ja mielestäni tällä alalla pärjääkin, kun on sosiaalinen ja ahkera.

9


YritysAmis Matkailu

Vaihtelevaa ja aktiivista työtä ihmisten kanssa YritysAmis matkailualalla opit ammatin tekemällä töitä oikeissa matkailualan tilaisuuksissa, tapahtumissa ja projekteissa käytönnönläheisesti kokeneiden ammattilaisten ohjauksessa. Teoriaa opiskelet ammatillisten työtehtävien yhteydessä ja verkko-opinnot täydentävät käytännönläheistä ammattitaidon oppimista. Opintoihin sisältyvä Nuori Yrittäjyys (NY) -toiminta antaa sinulle mahdollisuuden harjoitella yrittäjyyttä ohjatusti. Matkailualalla sinulla on hyvät mahdollisuudet hankkia osaamista myös ulkomailla työssäoppien. Alalla työskentely on sekä jännittävää että sosiaalista ja sopiikin sinulle, jos haluat vaihtelevan ja aktiivisen työn. Yhteystiedot Opintie 3, 87100 Kajaani Opinto-ohjaaja Merja Kela puh. 044 797 462 Opintosihteeri Pirkko Hietala puh. 044 290 7883 Opintosihteeri Maija-Liisa Valtanen puh. 044 777 3115

10

Apajatie 1, 93600 Kuusamo Opinto-ohjaaja Jaana Pesonen puh. 044 497 5019 Opintosihteeri Seija Väätäinen puh. 044 497 5003

Kainuun ammattiopisto YritysAmis Matkailu KAO Kuusamo


Matkailuala antaa mahdollisuuksia

Sotkamolainen Heta-Kaisa Huttunen aloitti matkailualan opinnot Kainuun ammattopistossa syksyllä 2015. Matkailupalvelujen tuottajaksi hän valmistuu keväällä 2018. Opiskelu on antanut hyvän kokonaiskuvan matkailualan monipuolisista mahdollisuuksista, ja valmiuksia toimia alan tehtävissä. - Matkailualassa kiehtoo mahdollisuus kehittää kielitaitoa. Se oli yksi syy hakeutua opiskelemaan alaa, Heta-Kaisa taustoittaa. Matkailu on yksi voimakkaimmin kasvavista toimialoista maailmassa. Ammattitaitoisia tekijöitä tarvitaan alan erilaisiin työtehtäviin. Heta-Kaisallakin on pitänyt kiireitä. - Kainuun ammattiopistossa matkailualan koulutus on toteutettu hyvin. Töitä on ollut paljon jo opiskelujen aikana. Tärkeät työssäoppimisjaksot Opiskeluun kuuluvat työssäoppimis- ja harjoittelujaksot ovat tärkeitä näyttöpaikkoja opiskelijoille. Niiden aikana saa hyvää kokemusta ja parhaassa tapauksessa jopa työpaikan valmistumisen jälkeen. Heta-Kaisalle työssäoppimisjaksot ovat antaneet arvokasta kokemuspääomaa. - Olen tehnyt monipuolisesti kaikenlaisia asiakaspalvelutehtäviä. Hoitanut safari-yrityksessä koiria, toiminut vastaanotossa, työskennellyt ravintolassa ja keittiössä. Ja joulutonttunakin olen toiminut, Heta-Kaisa nauraa. Heta-Kaisan tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu kielitaidon vahvistamisen lisäksi oman yrityksen perustaminen. Se on vielä haave, mutta matkailualalla haaveilla on taipumus muuttua todeksi. Matkailualasta kiinnostuneita Heta-Kaisa tsemppaa hakeutumaan Kainuun ammattiopistoon. - Matkailualan opinnot avaavat laajasti uusia mahdollisuuksia. Alan opiskelu sopii hyvin mm. asiakaspalvelu- tai myyntityöstä haaveilevalle, oppaan työstä kiinnostuneelle tai henkilölle, joka haluaa järjestää erilaisia ulkoaktiviteetteja.

Kainuun ammattiopistossa matkailualan koulutus on toteutettu hyvin. Töitä on ollut paljon jo opiskelujen aikana.

11


Matkailupalvelujen tuottaja Matkailualan perustutkinto • matkailupalvelujen osaamisala • pk/yo Kajaani/Kuusamo Mitä osaamista hankit? Matkailupalvelujen tuottaja osaa toimia matkailupalvelujen tuotteistamisen ja toteuttamisen asiakaspalvelutehtävissä matkailun ohjelmapalveluyrityksissä tai matkailukeskusten ja -alueiden erilaisissa matkailuyrityksissä ja -organsaatioissa. Opiskelet mm. asiakaspalvelua, ohjelmapalvelujen suunnittelua ja toteutusta, matkailuenglantia ja -ruotsia, yrittäjyyttä ja liiketoimintaa, tieto- ja viestintätekniikkaa, majoitus- ja ravitsemispalveluja sekä matkailukeskuksessa toimimista.

Mihin töihin? Matkailupalvelujen tuottaja voi työskennellä: • matkailukeskuksessa • ohjelma- tai oheispalveluyrityksessä • hotellissa • kylpylässä • maatilamatkailuyrityksessä • itsenäisenä yrittäjänä.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset: • • • •

hyviä vuorovaikutustaitoja asiakaslähtöistä toimintatapaa motivaatiota opiskella vieraita kieliä hyvää fyysistä kuntoa.

www.opintopolku.fi Matkailualan perustutkinto

12


Matka-asiantuntija Matkailualan perustutkinto • matkailupalvelujen myynnin osaamisala • pk/yo Kajaani/Kuusamo

Vastaanottovirkailija Matkailualan perustutkinto • majoituspalvelujen osaamisala • pk/yo Kuusamo Mitä osaamista hankit? Matka-asiantuntija osaa toimia matkailun neuvonta- ja myyntitehtävissä valtakunnallisissa, alueellisissa ja paikallisissa matkailun myynti- ja neuvontapalveluorganisaatioissa. Vastaanottovirkailija osaa toimia erilaisten majoitusliikkeiden vastaanotoissa ja keskusvaraamoissa. Opiskelet mm. asiakaspalvelua, matkailuenglantia- ja -ruotsia, tieto- ja viestintätekniikkaa, suullista ja kirjallista viestintää, markkinointia, yrittäjyyttä, liiketoimintaa, varausjärjestelmiä sekä majoitusliikkeen vastaanoton toimintoja.

Mihin töihin? Matka-asiantuntija/vastaanottovirkailija voi työskennellä myynti- ja neuvontatehtävissä • matkailuyrityksessä • matkailukeskuksessa • matkailutoimistossa • liikenneyhtiön myyntipalvelussa • keskusvaraamossa • hotellin vastaanotossa • itsenäisenä yrittäjänä.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset: • • • •

hyviä vuorovaikutustaitoja asiakaslähtöistä toimintatapaa motivaatiota opiskella vieraita kieliä myynti- ja markkinointihenkisyyttä.

www.opintopolku.fi Matkailualan perustutkinto

13


YritysAmis Ravitsemisala

Sinustako kokki tai tarjoilija? Ravintola- ja catering-alalla tuotetaan ravitsemis-, kokous- ja juhlapalveluja. Työtehtävät ovat ruoanvalmistus-, tarjoilu- ja asiakaspalvelutehtäviä. Alalla toimiminen vaatii jostavuutta, innostusta, hyviä kädentaitoja sekä halua tulla toimeen erilaisten asiakkaiden kanssa. Hyvät etenemismahdollisuudet ja kansainvälisyys ovat alalle luonteista. YritysAmis ravintola- ja catering-alalla ammatin oppiminen on käytännönläheistä. Opinnot toteutetaan tekemällä alan töitä oikeille asiakkaille harjoitusravintolassa, alan tilaisuuksissa, tapahtumissa, projekteissa sekä työssäoppimalla alan yrityksissä. Teoriaa opiskelet ammatillisten työtehtävien yhteydessä ja verkkoopinnot täydentävät käytännönläheistä ammattitaidon oppimista. Opintoihin sisältyvä Nuori Yrittäjyys (NY) -toiminta antaa sinulle mahdollisuuden harjoitella yrittäjyyttä ohjatusti. Ravintola- ja catering-alalla on hyvät mahdollisuudet kansainväliseen työssäoppimiseen. Jatko-opinto- ja urakehitysmahdollisuudet alan perustutkinnon suorittamisen jälkeen ovat monipuoliset. Yhteystiedot Opintie 3, 87100 Kajaani Opinto-ohjaaja Merja Kela puh. 044 797 4627

Kainuun ammattiopisto Opetusravintola Kisälli

14

Opintosihteeri Pirkko Hietala puh. 044 290 7883 Opintosihteeri Maija-Liisa Valtanen puh. 044 777 3115


Hyvät perustiedot ja -taidot tulevaisuuteen Kodin perintönä Kun ala kiinnostaa, niin päätös on helppo tehdä. Marja Moilasta ja Margarita Shnurovenkoa ala kiinnosti, eikä vähiten kotoa saadun esimerkin vuoksi. Molempia yhdistää äidiltä ja mummolta saatu innostus ja kannustus ruuanlaittoon jo aivan pienenä. Se valoi pohjan myös myöhemmälle ammatinvalinnalle. Margaritan intohimoa alalle kuvaa periaate, että kotona pitää joka päivä tehdään erilaista ruokaa. Toista vuotta alaa opiskelevat Marja ja Margarita ovat tyytyväisiä valintaansa. - Itsenäinen opiskelu ja siihen kuuluva vastuu yllätti alkuun, mutta se on ollut vain hyvä asia. Samoin se, että heti alusta alkaen ollaan tekemisissä oikeiden asiakkaiden kanssa, Marja listaa kokemuksiaan. - Ruuan valmistaminen on tuttua ja opiskelu on vastannut odotuksiani hyvin, lisää Margarita. Margarita toteuttaa haavettaan omasta ravintolasta opiskelemalla alaa Kainuun ammattiopistossa. Motivaatio opiskeluun on vahva, vaikka suomen kieli paikoin työtä teettääkin. - Peruskoulun jälkeen olin VALMA-koulutuksessa vahvistamassa kielitaitoani ja työskentelin harjoittelijana Ravintola Kisallissä. Ruuan valmistaminen on kiinnostanut minua aina, Margarita kertoo.

Haaveet kantavat Luovan luonteenpiirteen omaavalle Marjalle ala sopii erinomaisen hyvin. Kurinalaisen tekemisen vastapainoksi keittiössä on mahdollista antaa luovuuden kukkia. Eipä ihmekään, että tulevaisuuden haaveissa Marjalla on opiskella vielä kondiittoriksi. Sitäkin silmällä pitäen nyt rakennetaan vahva osaamisen perusta. Monen muun ravintola-alan opiskelijan tavoin Margaritalla on suunnitelmissa jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa. - Restonomin tutkinto ja Lontoon Chef Academy, nuori nainen summaa haaveitaan ennen oman yrityksen perustamista.

Hyvä ryhmähenki on monen menestyvät keittiön salaisuus.

Rakkaus ruokaan Kun alalle hakeutuu, on hyvä tiedostaa muutamia siihen liittyviä ominaispiirteitä. Työ voi olla välillä kiireistä ja työvuorot vaihdella. Marjan mielestä alalla pärjää, kun rakastaa tehdä ruokaa ja osaa joustaa. Omassa opiskelussaan Marja on tykännyt eniten leipomisesta ja yleensä tehtävistä, joita on mahdollista tehdä yhdessä kavereiden kanssa. Hyvä ryhmähenki on monen menestyvän keittiön salaisuus. Myös Margarita uskoo menestyvänsä hyvin valitsemallaan alalla. Alalle aikovan tärkeitä ominaisuuksia hänen ei tarvitse pitkään miettiä. - On oltava ahkera, rauhallinen ja vastuuntuntoinen. On tykättävä ruoanvalmistamisesta ja opiskeltava tunnollisesti, hän kannustaa kiinnostuneita. Rohkeutta tekemiseen Marja suoritti ensimmäisen työssäoppimisjaksonsa Kajaanin kaupungintalon henkilöstöravintola Kajateriassa. Hän sai paljon vastuuta ja piti kokemastaan. Hän kannustaakin rohkeuteen kaikkia alasta kiinnostuneita. - Alalle kannattaa hakea, vaikkei kotona tekisikään ruokaa. Täällä oppii ja pääsee tekemään. Asiakaspalveluhenkisyys on hyvä ominaisuus, mutta siihenkin oppii, jos alussa vähän ujostuttaakin. Asiakkaille oppii juttelemaan kun eteen tulee erilaisia tilanteita. Ensimmäisen työssäoppimisjaksonsa Margarita suoritti ABC:n ravintolassa. Mieluisia vaihtoehtoja olisivat myös ravintolat Rosso ja Wanha Kerho, joihin hän toivoo pääsevänsä seuraavilla jaksoilla.

15


Kokki Ravintola- ja catering-alan perustutkinto • ruokapalvelun osaamisala • pk/yo Kajaani Kokki osaa työskennellä ruoanvalmistuksen tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa. Kokki tuntee elintarvikkeet ja raaka-aineet, valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa myös erityisruokavalioasiakkaille ja laittaa ruoan esille joko suurelle joukolle kerrallaan tai annoksittain.

Mitä osaamista hankit? Opiskelet mm. keittiö- ja salitoimintojen perusteita, ruoanvalmistusta erilaisissa toimintaympäristöissä, asiakaspalvelua, teema- ja juhlaruokien valmistusta, lounas- ja à la carte-ruoanvalmistusta sekä liiketoimintaa ja yrittäjyyttä. Voit suuntautua esimerkiksi ravintolaruokien valmistukseen, suurkeittiön ruokatuotantoon tai pikaruokapalveluihin.

Mihin töihin? Kokki voi työskennellä esimerkiksi • henkilöstö- ja opiskelijaravintoloissa • kahviloissa tai fast food -ravintoloissa • anniskeluravintoloissa • ruokaravintoloissa • hoitolaitosten keittiöissä • catering-alan yrityksissä • pito- ja juhlapalveluyrityksissä • itsenäisenä yrittäjänä.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset: • • • • •

kädentaitoja luovuutta joustavuutta yhteistyötaitoja hyvää fyysistä kuntoa.

www.opintopolku.fi Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

16


Tarjoilija Ravintola- ja catering-alan perustutkinto • asiakaspalvelun osaamisala • pk/yo Kajaani Asiakaspalvelun osaamisalalla huolehdit tarjoilusta, asiakastilojen viihtyvyydestä ja ruokien ja juomien myynnistä.

Mitä osaamista hankit? • sali- ja keittiötoimintojen perusteita • asiakaspalvelua ja myyntiä • annosruokien ja juomien tarjoilua • tilaus- ja juhlatarjoilua • yrittäjyyttä. Lisäksi opiskelet asiakaspalvelussa tarvittavia vieraiden kielten taitoja sekä tietoteknisiä ja liiketoiminnallisia valmiuksia.

Mihin töihin? Tarjoilija voi työskennellä esimerkiksi • kahviloissa • ravintoloissa • liikenneasemilla • pikaruoka- ja juhlapalveluyrityksissä • suurtalousalan toimipaikoissa.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset: • hyviä vuorovaikutustaitoja • joustavuutta ja nopeutta • luovuutta • hyvää fyysistä kuntoa.

www.opintopolku.fi Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

17


YritysAmis Kulttuuri

Innostutaan yhdessä tekemällä Timperintien kampus on tunnettu rennosta yhdessä tekemisen ja välittämisen ilmapiiristään. Opiskelijoiden ja opettajien yhteistyö on mutkatonta ja henkilökunnan asenne opiskelijoita tukevaa ja arvostavaa. Eri alojen amisyrityksissä työskentelevät opiskelijat tekevät paljon työprojekteja yhdessä ja yhteistyö koulun ulkopuolisten kumppaneiden kanssa on vilkasta. YritysAmiksessa kulttuurialalla opit tulevan ammattisi perusasiat oman alasi amisyrityksessä työskentelemällä. Töitä tehdään tiimeissä asiakkaille. Ideoit ja toteutat alasi tuotteita ja palveluja asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan ja näin hankit ammattitaidon. Opit itsellesi sopivimmalla tavalla. Opettajat ja muut ohjaajat kulkevat rinnallasi ja auttavat sinua ammattitaidon kartuttamisessa. Oppimisessa tärkeintä on innostus, halu oppia ja yritteliäs asenne. Kulttuurialalla on hyvät mahdollisuudet kansainväliseen työssäoppimiseen ja opiskeluun kumppanioppilaitoksissa eri puolilla maailmaa. Opiskelijamme ovat olleet työssäoppimassa tai vaihdossa esimerkiksi Irlannissa, Espanjassa, Virossa, Unkarissa, Britanniassa, Italiassa, Yhdysvalloissa, Kiinassa, Thaimaassa ja Vietnamissa.

Yhteystiedot Timperintie 3, 87400 Kajaani Opinto-ohjaaja Eeva-Liisa Mulari, puh. 044 797 0810 Opintosihteeri Katja Sirviö, puh. 044 797 0487

18

YritysAmis YritysAmis MediaAmis YritysAmis Sisustamo KAO Konservatorio


Kaikkein parasta on tyytyväinen asiakas Hiusalan opiskelija Armi Pasanen, 17, kertoo ensimmäisen vuoden YritysAmiksessa kuluneen nopeasti. Vuokatista kotoisin olevan Armin päätyminen kauneusalalle ei ollut sattumaa. - 10-vuotiaana aloitin leikkaamalla äidin hiuksia. Myös Bratz- ja Barbie-nuket saivat kaikki lyhyen kampauksen käsittelyssäni, Armi kertoo nauraen. Kaikkein parasta opinnoissa on Armin mielestä ollut asiakaspäivät, vaikka ne aluksi jännittivätkin kovasti. - Enää asiakkaan kohtaaminen ei jännitä, Armi sanoo. YritysAmiksessa Armi on pitänyt monipuolisuudesta. Vahvan ammatillisen osaamisen hankkimisen lisäksi hän on päässyt näyttämään taitojaan videoiden tekemisessä. Nuorelta moniosaajalta luonnistuu sekä videoiden suunnittelu, kuvaaminen, esiintyminen ja jälkikäsittely. - Markkinoinnin taitojen oppiminen jo opiskeluaikana on tärkeää, koska minun täytyy valmistuttuani osata markkinoida omia palveluita.

Armin haaveena on perustaa oma hius- ja kauneudenhoitoalan yritys valmistumisen jälkeen. Yrittäjän taitoja hän pääsee harjoittelemaan jo alkavana lukuvuonna omassa NY-yrityksessään. NY-yrityksen palveluvalikoimaan tulee kuulumaan hiusten leikkaaminen, värjäys, kampaamopalvelut ja ripsien kestovärjäys. Kysymykseen, mikä on parasta alalla, Armi vastaa välittömästi. - Tyytyväinen asiakas. Hiusalalla hyvin tehty työ kertoo tekijästään ja hyvä kello kuuluu kauas. Verkostoituminen on merkittävä tekijä hiusalalla. YritysAmiksen hiusalan opettajien verkoston kautta Armi löysi kesätyöpaikan alan liikkeestä. Verkostoissa toimiminen on tuttua Armille sosiaalisessa mediassakin. Hän on mukana ammattilaisille ja alan opiskelijoille suunnatuissa facebook-yhteisöissä, joissa jaetaan vinkkejä. Jonakin päivänä hän haluaa olla tuomassa itse jotakin uutta alalle ja ammattilaisten yhteisöön.

Markkinoinnin taitojen oppiminen jo opiskeluaikana on tärkeää, koska minun täytyy valmistuttuani osata markkinoida omia palveluita.

19


Mediapalvelujen toteuttaja

YritysAmis MediaAmis

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto • audiovisuaalisen viestinnän osaamisala • pk/yo Kajaani

HUOM! Suuntautumisvaihtoehto valitaan koulutuksen alkaessa.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan suorittaneella on valmiudet toimia media-alalla audiovisuaalisen viestinnän työtehtävissä esimerkiksi media-, peli- ja viestintätuotteiden suunnitteluun, valmistamiseen, tuottamiseen ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä.

Mitä osaamista hankit?

MediaAmiksen perusopinnoissa opit alan ammattiohjelmien käytön, valo- ja videokuvausta ja niiden editointia, www-sivujen tekemistä sekä graafisen ilmaisun perusteita.

Tarjoamme useita suuntautumisvaihtoehtoja • Peliala

Pelialan suuntautumisvaihtoehto tarjoaa hyvän pohjan pelialan ja digitaalisten viestintätuotteiden suunnittelu- ja tuotantoosaajaksi. Osa opinnoista suoritetaan Kajaanin AMK:ssa sekä oman alan NY-yrityksessä.

• Monimediatuotannon ala

Opit tekemään monipuolisia paino- ja digitaalisen viestinnän alojen suunnittelu- ja toteutustehtäviä. Opit valmistamaan esitteitä, julisteita ja muita painotuotteita sekä verkkosivuja.

• Videotuotannon ala

Alalla suunnitellaan, toteutetaan ja tuotetaan lyhytelokuvia, mainoksia ja animaatioita. Opit tekemään ja tuottamaan liikkuvaa kuvaa, ääntä ja tehosteita ammattiohjelmistoilla ja -kalustolla.

www.opintopolku.fi Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Kaikissa suuntautumisaloissa voit suorittaa kahden tutkinnon opinnot eli ammatillisten opintojen ohessa lukio-opintoja ja saada ylioppilastodistuksen. Osan ammatillisista opinnoista voit opiskella oman alasi NY-yrityksessä.

Mihin töihin?

Voit työskennellä esimerkiksi • mainos- ja viestintätoimistoissa • mediataloissa • tuotantoyhtiöissä • pelituotantoyrityksissä • verkkosivujen valmistuksessa • video- ja elokuvatuotannoissa.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset: • ideointikykyä ja luovuutta • ryhmätyötaitoja ja yhteistyökykyä • ongelmanratkaisukykyä • omatoimisuutta ja pitkäjänteisyyttä • tehtävien edellyttämää värinäkökykyä.

Työhön liittyviä vaatimuksia:

20

• • • •

sopeutumiskykyä muuttuviin työaikoihin ja -tehtäviin halua uusien tekniikoiden oppimiseen kykyä hallita muuttuvia työtehtäviä yrittäjähenkisyyttä ja oma-aloitteisuutta.


Muusikko, rytmimusiikki Musiikkialan perustutkinto • musiikin osaamisala • pk/yo Kajaani Mitä osaamista hankit? Muusikon opintojen ydinkohdat ovat: • henkilökohtaiset instrumenttiopinnot • yhtyesoitto • musiikin teoria • musiikin teknologia ja musiikkibisnestietous • erilaiset kotimaiset ja ulkomaiset projektit.

Mihin töihin? Muusikko voi työskennellä • erilaisissa kokoonpanoissa • musiikin palvelu- ja tuotantotehtävissä viihdealalla • erilaisissa musiikkialan viestintään liittyvissä tehtävissä • alansa osaamista vaativassa yritystoiminnassa.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset: • ennakkoluulottomuutta eri musiikkityylejä kohtaan ja kiinnostusta rytmimusiikkiin • musikaalisuutta sekä hyvää rytmi- ja tyylitajua • sosiaalista, sopeutuvaista ja ulospäin suuntautunutta luonnetta • hyvää fyysistä kuntoa.

KAO Konservatorion muusikon osaamisalaan haetaan yhteishaussa. Tämän lisäksi hakijan on täytettävä lisätietolomake osoitteesta www.kao.fi/kaokonservatorio tai tilaamalla lomake opintosihteeriltä. Koulutukseen on pääsykoe 2.-4.5.2018. Koulutukseen valitaan henkilöitä, joilla on riittävät musiikilliset tiedot ja taidot sekä kiinnostus rytmimusiikkiin. Yhteystiedot: Timperintie 3, 87400 Kajaani • Tapani Komulainen, puh. 044 568 5881 • Opintosihteeri Katja Sirviö, puh. 044 797 0487 www.kao.fi/kaokonservatorio

www.opintopolku.fi Musiikin osaamisala

KAO Konservatorio

21


Parturi Kampaaja Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto • parturityön osaamisala • kampaajatyön osaamisala • pk/yo Kajaani/Kuusamo Parturi ja kampaaja näkee konkreettisesti kättensä työn jäljen. Työ edellyttää, että olet palveluhenkinen ja sosiaalinen. Parturin ja kampaajan työssä yhdistellään omaa luovuutta ja näkemystä sekä asiakkaan toiveita. Opintojen aikana työskentelet KAO:n parturi-kampaamossa ja työssäoppimisjaksoilla parturi-kampaamoyrityksissä. Osallistut myös muotikursseille yhdessä ammattilaisten kanssa.

Mitä osaamista hankit? • hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt • kampaukset ja ehostus • värjäyskäsittelyt • permanenttikäsittelyt • hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta.

Mihin töihin? Valmistuttuasi työskentelet: • parturina • kampaajana • myynti- ja konsultointitehtävissä tai • tuote-esittelijänä.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset: • kädentaitoja

• palvelualttiutta • luovuutta • hyvää fyysistä kuntoa, sillä parturi-kampaaja työskentelee seisten ja kädet ylhäällä pitkiä päiviä.

Sinulla ei saa olla toistuvaa tai kroonista käsi-ihottumaa tai astmaa, sillä alalla käsitellään voimakkaita kemikaaleja.

www.opintopolku.fi Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

22


YritysAmis Luonto

Opiskele luonnollisesti Seppälässä Opiskelu Seppälässä on luonteva valinta, jos sinua kiinnostaa luonnonläheinen työ ja käytännön tekeminen. Myös asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot ovat keskeinen osa opintoja. Kainuun ammattiopiston Seppälän yksikkö on idyllinen, viihtyisä ja koko ajan kehittyvä opiskeluympäristö aivan Kajaanin kaupungin välittömässä läheisyydessä. Seppälään on helppo kotiutua – vaikka tulisit kauempaakin. Reilun 300 opiskelijan ja 30 henkilöstön yksikössä oppii nopeasti tuntemaan kaikki ja neuvoa on helppo kysyä. Seppälässä opiskelijalle tarjotaan aamupala, lounas ja päivällinen. Ilmainen asuntola tarjoaa turvallisen tavan opetella itsenäistä asumista. Jos tulet kauempaa, niin asuntolaan voi jäädä myös viikonlopuksi. Iltaisin asuntolanohjaaja on paikalla ja tarvittaessa vie harrastuksiin ja asioille. Seppälässä on myös vapaa-ajan tiloja monenlaiseen harrastamiseen ja yhdessä oloon. Tulevien eläintenhoitajien, maaseutuyrittäjien ja puutarhuri-merkonomien opinnoissa painottuu käytännön työn tekeminen perinteisen opettajajohtoisen luokkaopetuksen sijaan. Lisäksi työssäoppimista alan yrityksissä on viidestä seitsemään kuukautta. Moni opiskelija tekee osan työssäoppimisestaan myös ulkomailla, esimerkiksi Ranskassa, Espanjassa, Islannissa tai Kanadassa.

Yhteystiedot Seppälä, Kirkkoahontie 115, 87910 Linnantaus Opinto-ohjaaja Aimo Lasanen, puh. 044 284 7306 Opintosihteeri Katja Sirviö, puh. 044 797 0487

YritysAmis Puutarha YritysAmis Talli YritysAmis Maatila&Navetta Yhteistyössä: Aisti ja Tunne Oy

23


Eläinten hyvinvoinnissa tekemisen rytmi on tärkeää Ensi alkuun Jenni-Mari Heikkisen oli tarkoitus valmistua vallan muuksi. Vaan toisin kävi. Ajatus hakeutua eläintenhoitajakoulutukseen Seppälään syntyi viime tingassa. Ja hyvä että syntyi, sillä Jenni-Marista ala tuntuu nyt enemmän kuin omalta. - Vähän yllättävää ehkä, mutta olen jopa oppinut tykkäämään lehmistä!, Jenni-Mari sanoo innostuneesti ja tunnustaa lehmän nousseen jo suosikkieläimekseen hevosen rinnalle. Lehmän fanittaminen ei ole ainoa koulutuksen mukanaan tuoma yllätys. Eläintenhoitoala on hyvin kansainvälistä, globaali toimintaympäristö antaa paljon mahdollisuuksia. Se sopii Jenni-Marille erinomaisen hyvin. - Se oli vähän yllätys. Opiskelen nyt kolmatta vuotta ja olen käynyt opiskeluun liittyen jo kolme kertaa ulkomailla. Jenni-Mari tykkää opiskelun käytännönläheisyydestä. Eläinten hyvinvoinnissa tekemisen rytmi on tärkeää. Tietyt rutiinit toistuvat ja se edellyttää opiskelijalta kurinalaisuutta sekä vastuuntuntoa. Eläimet tarvitsevat hoitoa päivästä tai vuorokaudenajasta riippumatta. - Omasta kunnosta ja jaksamisesta on pidettävä hyvä huoli, Jenni-Mari ohjeistaa muistuttaen myös, ettei eläintenhoitotyö ole pelkkää koirien rapsuttelua.

TOP-jaksoilla ulkomailla Jenni-Mari pitää TOP-jaksoja parhaina osina opintojaan. Matkailua rakastavalle ne ovat antaneet paljon. - Walesissa tilalla oli 32 000 kanaa! Englannissa olin todella suurella lypsykarjatilalla, nautoja oli noin 850. Ranskassa työskentelin luomulypsykarjan parissa. Kotimaassa olen saanut tiloilla tutustua lypsyrobottiin sekä koirahoitolaan. TOP-jaksot ulkomailla ovat antaneet paljon ja vahvistaneet kielitaitoa, kun maatalouden englanninkielistä sanastoa ja ammattitermejä on täytynyt opetella, Jenni-Mari kertaa kokemaansa. Myös Kuusamossa sijaitsevalla Islanninhevosvaellustallilla työskentelyn Jenni-Mari kirjaa yhtenä ikimuistoisimpien joukkoon. Eläintenhoitoalaa miettivälle Jenni-Marilla on muutama hyvä vinkki. - Jos ala oikeasti kiinnostaa, niin Seppälässä on hyvät puitteet opiskella ammattiin. Kokemus eläinten parista on hyväksi, mutta se ei ole välttämätöntä. Opiskeluympäristönä Seppälä on rento, kaikki tuntevat toisensa. Tärkeintä kuitenkin on tiedostaa työn luonne. Kuorma-auto pärjää tallissa hoitamatta, mutta hevonen ei. Työtä tehdään kaikkina viikonpäivinä ja kellonaikoina.

Eläintenhoitoala on hyvin kansainvälistä, globaali toimintaympäristö antaa paljon mahdollisuuksia.

24


Eläintenhoitaja Maatalousalan perustutkinto • eläintenhoidon osaamisala • pk/yo Kajaani Mitä osaamista hankit? Opinnoissa keskitytään Pohjois- ja Itä-Suomen alueen yleisimpiin kotieläimiin (nauta, hevonen ja koira), sillä se palvelee parhaiten työllistymistä. Eläintenhoitajan opinnoissa perehdytään eri kotieläinten lajinmukaiseen käyttäytymiseen ja opiskellaan eläinten hoitamista ja käsittelyä. Myös yrittäjyysopinnot ja eläintenhoitoon liittyvien koneiden käyttö kuuluvat opintoihin. Eläintenhoidon ammattilaiseksi opiskellaan pääosin käytännön hoitotöitä tekemällä navetalla, tallissa ja eläinhoitolassa sekä työssäoppimalla eläinalan yrityksissä.

Mihin töihin? Eläintenhoitaja voi työskennellä • kasvavilla kotieläintiloilla • hevosalan yrityksissä • eläinhoitoloissa ja eläintarvikekaupoissa • kotieläimiin liittyvissä matkailu- ja sosiaalialan yrityksissä • yrittäjänä. Jatko-opiskelumahdollisuudet ovat erinomaiset. Ammatillisten jatkotutkintojen, kuten klinikkaeläinhoitajan, eläintenkouluttajan tai eläinhoitolanpitäjän lisäksi voit jatkaa korkeakouluopintoja eläinalalla tai hakea kokonaan toisen alan ammattikorkeakouluopintoihin.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset: • kiinnostusta monipuolisesti eri kotieläimiin ja niiden

hoitoon • rauhallista, kärsivällistä ja vastuuntuntoista luonnetta • innokkuutta oppia koko ajan uutta • hyvää fyysistä kuntoa ja kykyä sopeutua vaihteleviin tilanteisiin.

Huomioithan lisäksi, että eläin- ja pölyallergiat ovat esteenä opiskeluun ja alalla työskentelyyn.

www.opintopolku.fi Maatalousalan perustutkinto

HUOM! Eläintenhoidon osaamisala valitaan koulutuksen alkaessa.

#seppalankyytot YritysAmis Talli YritysAmis Maatila&Navetta Yhteistyössä: Aisti ja Tunne Oy

25


Maaseutuyrittäjä, työkoneenkuljettaja Maatalousalan perustutkinto •maatilatalouden osaamisala • pk/yo Kajaani Maaseutuyrittäjä (työkoneenkuljettaja) opiskelee monipuolisesti erilaisiin koneisiin, peltoviljelyyn ja huoltoon liittyviä opintokokonaisuuksia. Lisäksi opinnot sisältävät yrittäjyyteen ja vapaavalintaisesti eläimiin, koneisiin tai peltoviljelyyn liittyviä opintoja.

Mitä osaamista hankit? Maaseutuyrittäjä, työkoneenkuljettajan opinnoissa erilaisten maatalous-, maansiirto- ja viheralan koneiden käyttäminen ja huoltaminen muodostavat merkittävän osan opinnoista. Lisäksi opiskellaan yrittäjyyttä ja keskitytään yrityksen perustamiseen ja työsuhde- ja tukiasioihin. Erikoistumisopintoina voit halutessasi valita myös tuotantoeläinten hoitamisen. Tutkinnon monipuolisuus takaa lähes varman työpaikan valmistumisen jälkeen.

Mihin töihin? Maaseutuyrittäjä-työkoneenkuljettajana voit työskennellä: • maarakennustyömailla • viheralan yrityksissä, kaupunkien, kuntien ja seurakuntien palveluksessa • huoltokorjaamoilla • maaseutuyrityksissä • yrittäjänä • eläintenhoitotöissä.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset: • oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta

• kiinnostusta koneiden käyttöön ja/tai tuotantoeläinten hoitoon • hyvää fyysistä kuntoa • halua opiskella monipuolisesti erilaisia asioita.

www.opintopolku.fi Maatalousalan perustutkinto

YritysAmis Maatila&Navetta

26


Puutarhuri Puutarha-alan perustutkinto • kukka- ja puutarhakaupan osaamisala • puutarhatuotannon osaamisala • viheralan osaamisala • pk/yo Kajaani Puutarha-ala lisää ympäristön viihtyisyyttä ja tuottaa terveellistä ravintoa. Kauniissa pihoissa, viihtyisissä viheralueissa, loisteliaissa kukkakoristeissa, hienoissa hääkimpuissa, täyteläisissä tomaateissa ja rapeissa raparpereissa on puutarhurin käden jälki. Tutkinnossa voi suuntautua puutarhakasvien tuotantoon, viheralaan tai puutarhakasvien ja palvelujen myyntiin ja floristiikkaan. YritysAmiksen puutarhuriopinnot ovat käytännönläheistä tiimityöskentelyä. Opintojen aikana toteutetaan esimerkiksi oikeita asiakastöitä, Pop up -kukkakauppoja, piha- ja viherrakennusprojekteja sekä kukkien ja taimien viljelyä. Opiskelijat ovat aina mukana oppimisprojektien suunnittelussa.

www.opintopolku.fi Puutarha-alan perustutkinto

Mitä osaamista hankit? • kasviosaamista

• erilaisten työkoneiden käyttöä • yrittäjyyttä • monipuolisia kädentaitoja.

Suuntautumisvalinnasta riippuen opiskelet: • asiakaspalvelua, myyntityötä sekä kukkasidontaa • vihannesten ja koristekasvien tuotantoa • viher- ja ympäristörakentamista sekä hoitoa.

Mihin töihin? Puutarhureita työllistävät muun muassa kasvihuoneja avomaaviljelmät, viher- ja ympäristörakentaminen ja viheralueiden hoito sekä puutarhamyymälät ja kukkakaupat. Tutkinnon suorittaneet toimivat usein myös yrittäjinä.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset: • kykyä sekä itsenäiseen että tiimityöskentelyyn • kiinnostusta koko ajan kehittyvään tekniseen laitteistoon • hyvää fyysistä kuntoa.

YritysAmis Puutaha

27


Puutarhurimerkonomi Puutarha-alan perustutkinto • kukka- ja puutarhakaupan osaamisala Liiketoiminnan perustutkinto • pk/yo Kajaani Haluatko tuplata työllistymismahdollisuutesi ja päästä asiakaspalvelun huippuosaajaksi? Nyt sinulla on mahdollisuus opiskella puutarhuriksi ja merkonomiksi samanaikaisesti. Puutarhuri-merkonomiopinnoissa opiskelet aidoissa käytännön työtilanteissa YritysAmiksen kukkakaupassa ja puutarhamyymälässä. Opintojen aikana toteutetaan esimerkiksi oikeita asiakastöitä, Pop up -kukkakauppoja sekä kukkien ja taimien viljelyä. Opiskelijat ovat aina mukana oppimisprojektien suunnittelussa.

Mitä osaamista hankit? • erikoiskaupan tuotetuntemusta mm. kasveja • asiakaspalvelua • myymälätyöskentelyä • markkinointia • tilojen koristelua ja somistusta • käytännön kielitaitoa ja kansainvälisyyttä • työkoneiden käyttöä • yrittäjyyttä • kuluttajalainsäädäntöä. Puutarhuri-merkonomi on kaupan alan moniosaaja, joka hallitsee asiakaspalvelun, neuvonnan ja myynnin lisäksi myös kukka- ja puutarhakaupan tuotetuntemuksen ja työtehtävät. Koulutus antaa ammattitaidon monipuolisiin tehtäviin kaupan alalle sekä lisäksi valmiudet työskennellä asiakaspalvelutehtävissä puutarhamyymälöissä, kukka- ja puutarhakaupoissa ja tavaratalojen viher- ja sisustusosastoilla. Käytännön kielitaitoa pääsee halutessaan harjoittelemaan ulkomaan työssäoppimisjaksoilla. Opinnoissa on huomioitu molempien koulutusohjelmien päällekkäiset asiasisällöt ja valmistut puutarhuriksi ja merkonomiksi noin 3 vuoden opiskelun jälkeen.

www.opintopolku.fi Puutarha-alan perustutkinto

YritysAmis Puutarha

28


YritysAmis Liiketoiminta

Tekemällä oppii - myös liiketoimintaa Liiketoiminnan alalla Kajaanissa ja Kuusamossa hankit osaamista monipuolisissa oppimisympäristöissä tehden alan töitä projekteissa jo opintojen aikana. Opettajat ovat työnohjaajiasi ja tukevat sinua osaamisen saavuttamisessa. Opintojen aikana osallistut Nuori Yrittäjyys -ohjelmaan ja voit tienata itsellesi euroja jo opintojen aikana. Kajaanissa YritysAmiksen liiketoiminnan alalla osaaminen hankitaan käytännönläheisesti. Osaamista hankitaan itsenäisesti, ryhmissä, ohjauksessa ja verkon ja somen välityksellä niin YritysAmiksen kahviossa ja kaupassa kuin YritysAmiksen toimistossa ja Infossa erilaisissa projekteissa. Työssäoppien hankitaan viimeisintä alan tietotaitoa sekä verkostoidutaan yritysmaailmaan. YritysAmiksen liiketoiminnassa jokainen saa käyttöönsä henkilökohtaisen läppärin opintojen ajaksi. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Tämä mahdollistaa erilaiset oppimispolut, kuten esimerkiksi jatkoopintopolku, urheiluakatemiapolku tai työpainotteinen opiskelupolku. Voit valita tutkinnon osia muista tutkinnoista. Yhteystiedot Vuorikatu 2, 87100 Kajaani Opinto-ohjaaja Auli Karhu puh. 044 797 0889 Opintosihteeri Seija Härkönen puh. 044 592 9705 YritysAmis YritysAmis Kahvila YritysAmis Toimisto

Apajatie 1, 93600 Kuusamo Opinto-ohjaaja Jaana Pesonen puh. 044 497 5019 Opintosihteeri Seija Väätäinen puh. 044 497 5003 KAO Kuusamo

29


TET-jaksolta kipinä kaupan alalle Oikean alan löytyminen näkyy jo päälle päin Säpin Saulista. Opiskelu sujuu mallikkaasti ja hyvää tekemistä sävyttää innostuneisuus oppia alan ammattilaiseksi. Opiskeluun kuuluvat työelämäjaksot ovat olleet mieluisia. - Opiskelu on kaikella tavalla rentoa ja vastannut hyvin odotuksia. Jaksot työpaikoilla ovat olleet todella mukavia ja tuntuu, että sieltä on tarttunut paljon osaamista mukaan, kun on saanut tehdä asioita käytännössä, Sauli toteaa. Liiketoiminnan alasta Sauli innostui jo peruskoulun TET-jaksoilla. - Mielikuva kaupan alasta vahvistui kun pääsi näkemään sitä työtä käytännön tasolla. Käytännönläheiset projektit Sauli on hyvillään opiskelun käytännönläheisyydestä. Teoriaa tarvitaan, mutta esimerkiksi NY-yritystoiminnassa monet asiat konkretisoituvat kiinnostavalla tavalla. - Siinä oppii käytännössä mitä kaikkea tarvitaan yrityksen perustamiseen. Liikeidean lisäksi on hallittava paljon muutakin, Sauli summaa oppimaansa.

Liiketoiminnan ala on yksi suosituimmista opiskelualoista monipuolisuutensa vuoksi. Alan perustutkinto antaa vahvan pohjan moniin liike-elämän tehtäviin esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin parissa. Liiketoiminnan alan opinnot toimivat hyvänä kivijalkana mahdollisille lisäopinnoille myöhemmässä vaiheessa. Markus Lavosella käynnistyi syksyllä 2017 kolmas vuosi alan opintoja. Lappeenrannasta Kajaaniin muuttanut Markus aloitti opiskelun kotipaikkakunnallaan, mutta tyttökaverin myötä opiskelupaikkakunta vaihtui. - Hyvin pääsin mukaan uuteen opiskeluporukkaan Kajaaniin muutettuani, Markus sanoo. Liiketoiminnan ala oli Markukselle “The Juttu” jo hyvissä ajoin. Yläasteen TET-jaksoilla käsitys vain vahvistui ja ala tuntui entiten omalta. - Yhteishaussa hain ainoastaan liiketoiminnan alalle. Kajaanissa Markuksen opiskelu on sujunut hyvissä merkeissä. Hän pitää tärkeänä, että Lappeenrannassa suoritetut aiemmat opinnot hyväksiluettiin ja hän valmistuu nopeutetussa aikatauussa keväällä 2018. Töissä opiskelun ohella Monipuolinen liiketoiminnan ala antaa valmiuksia monenlaisiin tehtäviin. Opintojensa ohella Markus on ollut töissä Kajaanin K-Citymarketissa. - TOP-jaksolla oli suuri merkitys. Olen ollut Cittarissa kesätöissä ja myös muina aikoina opiskelun salliessa. Uskon, että töiden löytyminen on paljon kiinni omasta asennoitumisesta ja halusta, Markus pohtii. Liiketoiminnan ala sopii erinomaisen hyvin kaupan, myynnin ja markkinoinnin työtehtävistä kiinnostuneille. Opiskelu YritysAmiksessa on työelämälähtöistä ja ennen kaikkea käytännönläheistä. Markuksen savotta on selvä kevättalvella, ja sen jälkeen tie on avoin. - Kesällä 2018 aloitan varusmiespalveluksen, mutta sitä ennen tarkoituksenani on olla töissä.

30

Sauli tunnustautuu käytännössä oppijaksi. Opiskelussa hän pitääkin siitä, että hankittu tietotaito osoitetaan työpaikalla näytössä. Se antaa hyvän kuvan opiskelijan osaamisesta ja valmiudesta työelämään. Saulin oma opintopolku on sujunut vahvassa myötäisessä. Opiskelu on vaatinut kurinalaisuutta ja vastuunkantoa omasta tekemisestä. Ne ovat asioita, joita Sauli haluaa tuleville opiskelijoille viestiä. - Opiskelussa korostuu hyvä ryhmähenki ja yhdessä tekeminen. Jokaisen on kuitenkin kannettava oma vastuu. Ilman vastuuta koko hommasta ei tule mitään. Valmistumisen jälkeen Saulia odottaa varusmiespalvelus. Sen jälkeen maailma on avoin. - Uskon, että tekevälle ja ahkeralle töitä kyllä löytyy!


Merkonomi Liiketoiminnan perustutkinto • pk/yo Kajaani, Kuusamo Liiketoiminnan perustutkinnon suoritettuasi osaat toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä. Liiketoiminnan perustutkinto antaa sinulle valmiudet toimia myös talous- ja toimistopalveluiden työtehtävissä käyttäen toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia.

Mitä osaamista hankit? Opiskelet mm. • asiakaspalvelua, tuoteneuvontaa sekä somistamista • markkinointia julkaisujen ja sosiaalisen median avulla • sähköistä kaupankäyntiä ja pilvipalvelujen hyödyntämistä • NY-yritystoimintaa • tapahtumien, kokouksien ja matkojen järjestämistä • kirjanpitoa, palkanlaskentaa ja tilitysten tekemistä • talous- ja toimistopalveluja.

Mihin töihin? Valmistumisen jälkeen voit hakeutua monipuolisesti asiakaspalvelun, myynnin, taloushallinnon ja toimistopalveluiden työtehtäviin. Voit myös tähdätä heti opintojen alusta saakka jatko-opintoihin (jatko-opintopolku). Voit työskennellä esimerkiksi: • myyjänä, somistajana • myyntineuvottelijana, tuote-edustajana • myynti- ja markkinointisihteerinä, markkinointiassistenttina • rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvojana • kirjanpitäjänä, palkanlaskijana.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset: • • • •

asiakaspalveluhalukkuutta ja oma-aloitteisuutta viestintä- ja vuorovaikutustaitoja täsmällisyyttä ja matemaattisia taitoja yrittäjämäistä asennetta.

www.opintopolku.fi Liiketoiminnan perustutkinto

YritysAmis Kahvila YritysAmis Toimisto KAO Kuusamo

31


Tekniikan ja liikenteen ala

Mukana kehityksen rattaissa Taitaville ja ahkerille tekijöille löytyy aina kysyntää työmarkkinoilla. Tekniikan ja liikenteen alalla pääpaino on oikeassa tekemisessä, harjoititpa sitten kädentaitojasi tai laiteosaamistasi. Unohda pinttyneet käsitykset likaisista pajoista ja asennushalleista – opetus tapahtuu uusissa tiloissa nykyaikaisin laittein ja menetelmin. Yhteystiedot Opintie 3, 87100 Kajaani Opinto-ohjaaja Kari Määttä puh. 044 526 6913 Opintosihteeri Maija-Liisa Valtanen puh. 044 777 3115 Opintosihteeri Anneli Partanen-Tiikkaja puh. 044 288 5280

Kainuun ammattiopisto Turvallisuusala Kainuun ammattiopisto

32

Apajatie 1, 93600 Kuusamo Opinto-ohjaaja Jaana Pesonen puh. 044 497 5019 Opintosihteeri Seija Väätäinen puh. 044 497 5003

KAO Kuusamo


Yhteistyössä on voimaa sähköalan opinnoissa Oskari Voutilainen (17) ja Juha-Matti Pulkkanen (17) ovat tyytyväisiä toisen vuoden sähköasentajaopiskelijoita Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipaikassa. Amisopintoja on takana reilun vuoden verran ja molemmat nuoret kokevat tehneensä oikean valinnan. Oskari tiesi jo yläkoulun alkuaikoina, mille alalle pyrkii peruskoulun jälkeen, Juha-Matille alavalinta kypsyi vähitellen opinto-ohjaajan avustuksella.

- Työpaikka ja perushyvä toimeentulo, Oskari tiivistää ja kertoo samalla myös, että alan yrittäjänä toimiminenkaan ei ole mahdoton ajatus. - Viime kesän toimin 4H-yrittäjänä, hän toteaa. Jatko-opintojakaan nuoret eivät näe tulevaisuudessa mahdottomana vaihtoehtona. - Ensin voisi kuitenkin olla töissä muutaman vuoden ja sitten insinööriopintoihin, opiskelijat pohtivat.

Opiskelumotivaatio korkealla molemmilla nuorilla - Kouluun on kiva tulla, yhtään ei harmita aamulla herätä, Juha-Matti vakuuttaa, vaikka koulumatkaa kertyy aina yhteen suuntaan reilut parikymmentä kilometriä päivittäin. - Mukavinta on tekemällä oppiminen. Koulupäivän alkaessa aina tietää, että työhallissa on luvassa mielenkiintoista tekemistä. - Sähköalaan liittyviä asioita opiskellaan ensin hetken aikaa teoriassa ja sitten opittua sovelletaan käytännön harjoituksissa ja tietty, siellä se varsinainen oppiminen sitten tapahtuukin. Tietokone siinä vierellä toimii tarpeellisena lisätiedon lähteenä, Oskari vahvistaa.

Hyvä yhteishenki - Meillä on hyvä porukka täällä sähköalalla ja hienoa on, että joukkoon sopii monenlaisia persoonia, JuhaMatti toteaa ja kertoo myös, että samaan aikaan työhallissa voi olla ensimmäisen ja kolmannen vuoden opiskelijoita. Yhteistyössä on voimaa.

Selkeät tavoitteet Opiskeluissaan molemmilla nuorilla on selkeä tavoite; saada tutkinto valmiiksi ja työllistyä varusmiespalveluksen jälkeen.

Valtteri ja Juha-Matti suosittelevat sähköasentajaopintoja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään omaa loogista päättelykykyään, tykkäävät pohtia ja hahmottaa ongelmien ratkaisuja ja asioiden syy-seuraussuhteita. Lihakset eivät ratkaise opiskelussa menestymistä, hyvä peruskunto riittää. - No, ehkä korkean paikan kammoa ei oikein passaa olla, kun joskus asennustöitä päästään tekemään aika huimilla näköalapaikoilla, Oskari pohtii.

Mukavinta on tekemällä oppiminen. Koulupäivän alkaessa aina tietää, että työhallissa on luvassa mielenkiintoista tekemistä.

33


YritysAmis Raksa

Tilasisustajamaalari Pintakäsittelyalan perustutkinto • rakennusmaalauksen osaamisala, maalari • pk/yo Kajaani Remontointi on ajan trendi, joka ei osoita hiipumisen merkkejä. Rakennusten ikääntyessä remontoijien kädentaitoja tarvitaan yhä enemmän korjaus- ja uudisrakentamisessa. Materiaalien ja tuotteiden kehitys, ympäristöasiat ja asiakkaiden muuttuvat tarpeet vaativat alan kehityksen seuraamista ja uusien asioiden soveltamista.

Mitä osaamista hankit? Tilasisustaja-maalarina remontoit, pintakäsittelet ja sisustat koteja sekä julkisia tiloja. Teet seinien ja lattioiden päällystystöitä, esimerkiksi tapetointia, maalausta ja lattia-asennuksia. Osaat tehdä pohjatyöt ja tarvittaessa väliseinät sekä viimeistellä kohteen. Osaat suunnitella ja valmistaa sisustuskokonaisuuden asiakkaalle. Osaat havainnollistaa ja mallintaa tilaa eri tavoin asiakkaalle. Hallitset monipuolisesti materiaalien valinnan ja asentamisen sekä erilaiset työvälineet.

Miten hankit osaamista? Työskentelet oikeissa asiakasprojekteissa ja hankit työelämän taitoja jo opiskeluaikana. Työssäoppimisen aikana hankit lisää työkokemusta omalta alalta. Voit valita myös työpainotteisen opintopolun, jossa opit ammattiin työelämässä. Opiskelijana olet amisyrityksen työntekijä, ja toimit asiakaskohteissa osana tiimiä. NY-yritysvuoden aikana pääset kokeilemaan yrittäjyyttä asiakastöitä tehden, rakentaen samalla verkostoa työelämääsi varten sekä markkinoit osaamistasi muille. Voit rakentaa omannäköisen opintopolkusi valitsemalla osan valinnaisista tutkinnonosista muista tutkinnoista.

Mihin töihin? Voit työskennellä • remontointia tekevissä yrityksissä • rakennusliikkeissä • rakennustarvikeliikkeessä • yrittäjänä omassa yrityksessä tai osuuskunnassa.

www.opintopolku.fi Pintakäsittelyalan perustutkinto

YritysAmis Sisustamo

34


Ajoneuvoasentaja Pienkonekorjaaja Autoalan perustutkinto • autotekniikan osaamisala • moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisala • pk Kajaani Autoalalta voit valmistua ajoneuvoasentajaksi tai pienkonekorjaajaksi valintasi mukaan. Ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskelet ajoneuvojen ja pienkoneiden huoltoa. Toisena ja kolmantena vuotena syvennät autotekniikan tai pienkoneiden korjauksen osaamistasi.

Mitä osaamista hankit? Uusien autojen ja pienkoneiden elektroniikka ja tietotekniikka lisääntyy ja kehittyy koko ajan ja se edellyttää tämän päivän ajoneuvoasentajilta ja pienkonekorjaajilta monipuolisia elektroniikka-, sähkö- ja tietoteknisiä taitoja. Myös asiakaspalvelutaidot korostuvat alalla. Opintoihisi sisältyy osaamisalastasi riippuen: • autojen ja pienkoneiden huoltotekniikkaa • autojen ja pienkoneiden korjaustekniikkaa • diagnostiikkaa • asiakaspalvelutaitoja.

Mihin töihin? Valmistumisen jälkeen voit hakeutua esimerkiksi: • ajoneuvoasentajaksi tai pienkonekorjaajaksi • varaosamyyjäksi tai • ryhtyä itsenäiseksi yrittäjäksi työkokemuksen kartuttua.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset: • pitkäjänteisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta • kiinnostusta tekniikkaan, autoihin, pienkoneisiin ja niiden toimintaan • halua oppia uutta • kykyä itsenäiseen työskentelyyn • asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja. Jatko-opintojen jälkeen voit toimia esimerkiksi asiakaspalvelu- ja neuvontatehtävissä, esimiehenä, myynti- ja markkinointitehtävissä, katsastusmiehenä tai opettajana.

www.opintopolku.fi Autoalan perustutkinto

35


Autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Logistiikan perustutkinto • kuljetuspalvelujen osaamisala • pk Kajaani Opetuksessa korostuvat tavaraliikenteen kuljetukset, liikennekulttuurin kehitys, nopeasti kehittyvien tietojärjestelmien tuntemus, materiaalin hallinta sekä nykyaikaisten kuormankäsittelylaitteiden käyttö. Opetuksessa painotetaan myös yrittäjähenkisyyttä ja asiakaspalvelua. KAO:n logistiikkakeskus takaa nykyaikaiset tilat ja opetusympäristön.

Mitä osaamista hankit? Kuljetuspalvelujen osaamisalalla opiskelet mm. • logistiikan perustaitoja • ajoneuvon huoltamista • kuljettamista • varastotoimintoja • kuorman käsittelyä. BC-luokan ajokortin suoritat mahdollisimman pian täytettyäsi 18 vuotta, ellei sinulla jo ole ajokorttia. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa myös BCE-luokan ajokortti (rekkakortti) koulutuksen aikana.

Mihin töihin? Valmistumisesi jälkeen voit hakeutua esimerkiksi: • autonkuljettajaksi • työkoneenkuljettajaksi • trukinkuljettajaksi • varastomieheksi • erilaisiin logistiikan työtehtäviin.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset: • kiinnostusta ajoneuvojen kuljettamiseen • kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vastuun ottamiseen • sopeutumista erilaisiin työaikoihin • järjestelykykyä • asiakaspalveluhenkisyyttä. Alan opintoihin liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Lisätietoja www.opintopolku.fi.

www.opintopolku.fi Logistiikan perustutkinto

36


Koneistaja Levyseppähitsaaja Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto • tuotantotekniikan osaamisala • pk/yo Kajaani Koneistajan ja levyseppähitsaajan koulutuksissa opiskellaan monipuolisesti erilaisia kone- ja tuotantotekniikan valmistustekniikoita. Opiskelujen aikana syvennät osaamistasi valintasi mukaan koneistajaksi tai levyseppähitsaajaksi. Kone- ja tuotantotekniikan työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Mitä osaamista hankit? Koneistajat osaavat tehdä poraus-, sorvaus-, jyrsintä- ja hiontatöitä työpiirustusten mukaan manuaalisilla ja numeerisesti ohjatuilla työstökoneilla. Levyseppähitsaajat osaavat hitsata ja tehdä erilaisia levyja metallirakennetöitä. Nimensä mukaisesti he työstävät ja hitsaavat levyä, joka voi olla ihan ohutta tai todella paksua. Opintoihisi sisältyy muun muassa: • koneistus, CNC-tekniikka (tietokoneohjattu koneistus) • levytyöt • hitsaus • asennus • teräsrakenteet • koneiden asennus ja valmistus • mittaustekniikka.

Mihin töihin? Koulutuksen suoritettuasi voit työskennellä esimerkiksi: • konepajoilla • rakennustyömailla • telakoilla • teollisuuslaitoksissa.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset: • pitkäjänteisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta • kiinnostusta tekniikkaan, autoihin, pienkoneisiin ja niiden toimintaan • asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja • kykyä työskennellä itsenäisesti, mutta myös tiimissä.

www.opintopolku.fi Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

37


Asentaja Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto • asennuksen ja automaation osaamisala • pk/yo Kajaani Asentajan koulutuksessa opiskellaan automaatioasennuksen ja koneenasennuksen tutkinnon osia. Opiskelujen aikana syvennät osaamistasi valintasi mukaan automaatioasennustöihin tai koneenasennustöihin.

Mitä osaamista hankit? Asennuksen ja automaation osaamisalan asentajat ovat automaatiolaitteiden moniosaajia, joka osaavat soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa automaatiolaitteiden parissa. Myös automaatioon liittyvät sähkötyöt kuuluvat automaatioasentajan osaamiseen. Koneenasentajat osaavat asentaa, koota, purkaa ja huoltaa koneita esimerkiksi tehtaissa, konepajoilla ja rakennustyömailla. Heillä on myös valmisteknistä perusosaamista koneistuksesta sekä levy- ja hitsaustöistä. Opintoihisi sisältyy muun muassa: • sähkömekaaniset asennukset • asennusmittausten suorittaminen • laakerointien irrotus ja asennus • voiteluhuolto • pneumatiikka- ja hydrauliikkajärjestelmien vianhaku sekä kunnossapito.

Mihin töihin? Koulutuksen suoritettuasi voit työskennellä esimerkiksi: • kiinteistöautomaatioon erikoistuneissa yrityksissä • prosessi- ja automaatiotekniikkaa valmistavissa yrityksissä • koneita ja laitteita valmistavissa teollisuus- ja kunnossapitoyrityksissä.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset: • • • • •

pitkäjänteisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta oma-aloitteisuutta ongelmanratkaisutaitoja asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja kykyä työskennellä itsenäisesti, mutta myös tiimissä.

www.opintopolku.fi Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

38


Putkiasentaja Ilmanvaihtoasentaja Talotekniikan perustutkinto • putkiasennuksen osaamisala • ilmanvaihtoasennuksen osaamisala • pk Kajaani Putkiasentajat ja ilmanvaihtoasentajat osaavat tehdä uudisrakennuksiin liittyvät vesijohto-, viemäri- ja lämmitysverkoston putkistoasennukset sekä ilmanvaihdon kanavistoasennuksia. Ilmanvaihtoasennuksen perusosaamisen lisäksi ilmanvaihtoasentaja osaa tehdä myös ilmanvaihdon mittauksia ja säätötoimenpiteitä.

Mitä osaamista hankit? Opintojen keskeisiä sisältöjä ovat: • metalli-, rakennus- ja putkialan perustyöt • lämmitysjärjestelmien asentaminen • vesi- ja viemärikalusteiden sekä putkien asentaminen • järjestelmien säätäminen ja mittaaminen • putkien liittäminen hitsaamalla ja juottamalla • ilmastointikanaviston ja -laitteiden asentaminen.

Mihin töihin? Tuleva työpaikkasi voi olla esimerkiksi: • LVI-asentajana alan yrityksessä uudis- ja korjausrakennustyömailla • rakennusteollisuuden kiinteistöhuolto- ja hoitotöissä • kuntien vesi-, viemäri- ja energialaitosten asentajana tai käyttöhenkilönä • valmistavassa teollisuudessa työntekijänä • pienissä yrityksissä LVI-asentajana, joka tekee kaikkia alan työtehtäviä • LVI-myymälässä myyjänä, varastonhoitajana tai autonkuljettajana • itsenäisenä LVI-alan yrittäjänä tai laitteiden myyntiedustajana.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset: • kykyä itsenäiseen työskentelyyn • ongelmanratkaisutaitoja • vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja.

www.opintopolku.fi Talotekniikan perustutkinto

39


Sähköasentaja Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto • pk Kajaani, Kuusamo Opiskelusi painottuu sähköasennustekniikkaan ja sähkön avulla toimivien laitteiden vaatiman perustekniikan hallintaan. Ammatillista osaamistasi harjaannutat rakennusten, teollisuuden ja sähkölaitosten käytännön työtehtävissä.

Mitä osaamista hankit? Opintojesi keskeisiä sisältöalueita ovat: • sähkötekniikan perusteet • elektroniikan perusteet • tietotekniikka • sisäjohtoasennukset • kiinteistöjen sähköasennukset • automaatiotekniikka • ohjaus- ja valvontajärjestelmät • sähköturvallisuustutkinto.

Mihin töihin? Tutkinto antaa sinulle monipuoliset työmahdollisuudet. Sähköasentajat työskentelevät: • sähköasennusyritysten • teollisuuden ja • sähkölaitosten palveluksessa • sähköasentajat voivat toimia myös itsenäisinä yrittäjinä.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset: • yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta ja huolellisuutta • matemaattista ja loogista ajattelukykyä, ongelmanratkaisutaitoja • kädentaitoja • työtehtävien edellyttämää värinäkökykyä • kielitaitoa (englanti).

www.opintopolku.fi Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

40


Automaatioasentaja Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto • pk Kajaani Mitä osaamista hankit? Opintojesi keskeisiä sisältöjä ovat: • sähkötekniikan, elektroniikan ja tietotekniikan perusteet • erilaisten ohjelmoitavien logiikoiden ohjelmointi tietokoneella • erilaisten kappaleenkäsittelylaitteiden ja komponenttien toiminta • asennus ja käyttö. Automaatiolaitteilla harjoittelet muun muassa kappaleiden työstöä, siirtoa, kuljetusta ja lajittelua. Valinnaisissa aineissa voit valita esimerkiksi säätöjärjestelmiin ja kiinteistöautomaatioon liittyviä opintoja.

Mihin töihin? Automaatioala on nopeasti kehittyvä sähkötekniikan ala. Työelämässä tarvitaan koulutettuja ja osaavia automaatioasentajia monenlaisiin tehtäviin. Automaatioasentaja asentaa, huoltaa, testaa ja virittää teollisuus- ja kiinteistöautomaatiolaitteita. Tyypillisiä työpaikkoja ovat: • automaatiolaitteita valmistavat ja käyttävät yritykset • suuret nykyaikaista tekniikkaa sisältävät kiinteistöt.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset: • oma-aloitteisuutta ja halua oppia uutta • täsmällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja vastuuntuntosuutta • matemaattista ja loogista ajattelua • kädentaitoja, hienomotoriikkaa • virheetöntä värinäköä.

www.opintopolku.fi Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

41


ICT-asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto • pk Kajaani Koulutuksesta saat monipuoliset valmiudet ICT-asentajan työtehtävissä toimimiseen.

Mitä osaamista hankit? Ensimmäisenä vuotena perehdyt elektroniikan ja sähkötekniikan perusteisiin ja teet perussähköasennuksia työturvallisuusseikat huomioiden. Toisena ja kolmantena vuotena suuntaudut tieto- ja tietoliikennetekniikan opintoihin sekä perehdyt tietokoneen ja tietoverkon rakenteeseen ja toimintaan. Opit keskeisten tietoteknisten ja elektronisten laitteiden rakenteen ja toiminnan. Opintojesi keskeisiä sisältöalueita ovat: • sähkötekniikan perusteet • elektroniikan perusteet • tietotekniikka • tietoliikennetekniikka ja tietoverkot • tietokonetekniikka • ohjelmointi.

Mihin töihin? ICT-asentajana voit työskennellä esimerkiksi: • tietoverkostoja ylläpitävissä yhtiöissä • ICT-alan palveluja tarjoavissa liikkeissä • elektroniikkateollisuudessa.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset: • • • • •

pitkäjänteisyyttä ja hyvää keskittymiskykyä huolellisuutta loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja tehtävien edellyttämää värinäkökykyä matemaattisia taitoja.

www.opintopolku.fi Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

42


Maarakentaja Rakennusalan perustutkinto • maarakennuksen osaamisala • pk Kajaani Maarakentajat osaavat tehdä keskeiset rakennuspohja-, muuraus- ja runkorakennustyöt sekä vesi- ja viemärirakennustyöt. Maarakentajat taitavat myös tierakentamisen perusteet ja teiden kunnostustyöt.

Mitä osaamista hankit? Maarakentantajan osaamisalalla opiskelet: • perustusvaiheen töitä • maarakennustöitä • betoni- ja raudoitustöitä • muuraus- ja laatoitustöitä • maaperätutkimuksia • piharakentamista • rakennuskiven laastiasennusta • maarakennuskoneen huoltoa • maarakennuskoneen käyttöä • vedeneristystä

Mihin töihin? Maarakentamisen osaamisalan suorittanut voi työskennellä esimerkiksi: • maarakennus- ja talonrakennustyömailla • asfalttisora- ja murskainyrityksissä • rakennusteollisuuden tuotantolaitoksissa • valtion ja kuntien rakennusosastoilla • piha- ja viherrakennusyrityksissä.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset: • oma-aloitteisuutta • asiakaspalvelu- ja yhteistyökykyä • kädentaitoja •sopeutumiskykyä vaihtelevissa sääolosuhteissa työskentelyyn.

www.opintopolku.fi Rakennusalan perustutkinto

43


Talonrakentaja Rakennusalan perustutkinto • talonrakennuksen osaamisala • pk Kajaani, Kuusamo Talonrakentajan ammatti tarjoaa sinulle vapauden tehdä ruumiillista työtä omien kädentaitojen mukaisesti. Osaamisesi ja työjälkesi säilyy sukupolvesta toiseen rakennuksen elinkaaren loppuun saakka. Toki rakentamista ja sen laatua ohjataan erilaisilla säädöksillä ja normeilla. Rakennusala on tulevaisuuden ala, joka tarjoaa varman työpaikan osaavalle ja ahkeralle tekijälle.

Mitä osaamista hankit? Talonrakentajan osaamisalalla opiskelet monipuolisesti: • perustusvaiheen töitä • betoni- ja raudoitustöitä • runkovaiheen töitä • vesikattotöitä • julkisivuihin liittyviä puutöitä • sisustusvaiheen töitä • muuraus- ja laatoitustöitä • kalusteasennusta • ovi- ja ikkuna-asennuksia • listoitustöitä.

Mihin töihin? Talonrakentajan tutkinto antaa sinulle perusvalmiudet • apu- ja kirvestöihin uudis- ja korjausrakennuskohteissa • tehdä raudoitteita betonimuotteihin • tehdä betonivalutöitä • muurata harkkoperustuksia • tehdä laatoitustöitä, esim. pesuhuoneet, lattiat jne. Valmistuttuasi voit työllistyä rakennusliikkeisiin, kuntien ja teollisuuslaitosten palvelukseen tai työkokemuksen kartuttua voit perustaa oman urakointiyrityksen.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset: • hyvää terveyttä ja kykyä tehdä työtä vaihtelevissa olosuhteissa • ahkeruutta, kehityskykyä ja huolellisuutta • joustavuutta • halua matkustaa; työkohteet muuttuvat • taitoa sisäistää laatukäsitys ja yrittäjyys.

www.opintopolku.fi Rakennusalan perustutkinto

44


Turvallisuusvalvoja Turvallisuusalan perustutkinto • pk Kajaani Työelämä tarvitsee turvallisuusalan ammattilaisia vartijasta konsulttiin. Tarve alan osaajille ja yksityisille turvallisuuspalvelujen tarjoajille kasvaa vauhdilla.

Mitä osaamista hankit? Opiskelussa painotetaan asiakaslähtöistä palvelutyötä, käytännön turvallisuustyötä sekä viranomaisten asettamien pätevyysvaatimusten hankkimista. Opiskelet muun muassa: • turvallisuusalan perustaitoja • vartiointi- ja palvelutoimintaa • uhkatilanteiden hallintaa ja itsepuolustusta • asiakaspalvelua. Opiskelusi aikana suoritat vartiointialan peruskurssit.

Mihin töihin? Valmistuttuasi sinulla on hyvät työllistymismahdollisuudet turvallisuusalan yksityiselle tai julkiselle sektorille. Sinulla on valmiudet toimia onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa sekä rikollisen toiminnan torjumiseksi erilaisissa turvallisuusalan tehtävissä. Koulutuksen jälkeen voit myös jatkaa opiskeluja ja erikoistua. Sinulla on oivalliset jatko-opiskelumahdollisuudet esimerkiksi poliisin, palo- ja pelastustoimen ja vankeinhoidon ammatteihin. Taustaltasi sinun tulee olla rikosoikeudellisesti nuhteeton ja alalle soveltuva. Opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeiden kautta.

Pääsykoe Kaikki hakijat kutsutaan pääsykokeeseen. Pääsykoe pidetään 3.5.2018 Kajaanissa.

www.opintopolku.fi Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusala Kainuun ammattiopisto

45


VALMA-koulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) Kun ammattialan valinta mietityttää ja olet epävarma siitä mikä on sinun juttusi, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja ohjaava koulutus on sinulle sopiva paikka. Koulutuksessa vahvistetaan opiskelutaitoja ja elämänhallintaa. Koulutuksen aikana on mahdollisuus kokeilla ammatillisen koulutuksen eri aloja. Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu perusopetuksen päättäneille ja muille ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oleville, työttömille työnhakijoille, vanhentuneen tai puutteelisen ammattitaidon omaaville, erityistä tukea tarvitseville sekä maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Maahanmuuttajataustaisella hakijalla on oltava suomen kielen peruskielitaito ja voimassa oleva oleskelulupa. Yhteystiedot Opintie 3, 87100 Kajaani Koulutusjohtaja Liisa Härmä, puh. 044 337 2617 Opintosihteeri Maija-Liisa Valtanen, puh. 044 777 3115

46

Kainuun ammattiopisto


VALMA-koulutus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus • Kajaani Yksi ja yhtenäinen VALMA kattaa aikasemmat Ammattistartin ja Mava koulutuksen. Opintoja suoritetaan 30 - 60 osp.

Mitä osaamista hankit? Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat: • ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen • opiskeluvalmiuksien vahvistaminen • työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen • osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen • ammatillisen tutkinnon osat tai osa-alueet • muut valinnaiset koulutuksen osat.

Mitä hyödyt koulutuksesta? Koulutuksen tavoitteena on, että • saat tietoa ja tarvittavia valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen • vahvistat opiskeluvalmiuksiasi • vahvistat valmiuksia ottaa vastuuta ja sitoutua opiskeluun • saat mahdollisuuden tutustua monipuolisesti eri koulutusaloihin, ammatteihin ja työelämään.

Hakuaika ja hakeminen Hakuaika 22.5.-24.7.2018 Hakulomake täytetään netissä: www.opintopolku.fi. Nettihakemus tulee olla tallennettuna hakujärjestelmään viimeistään 24.7.2018 kello 15.00.

www.opintopolku.fi Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

47


Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia Urheilijoiden on mahdollista hakea Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian valmennusryhmiin ja osallistua lajivalmennukseen oman lukujärjestyksen puitteissa. Urheilupainotteinen ammatillinen koulutus on hyvä mahdollisuus, kun haluat samanaikaisesti harjoitella ammattimaisesti omassa urheilulajissasi ja valmistua ammattiin.

Urheilupainotteinen ammatillinen koulutus on mahdollista kaikilla koulutusaloilla Kainuun ammattiopiston opiskelijat harjoittelevat samoissa lajiryhmissä ja samoilla suorituspaikoilla Vuokatissa Sotkamon urheilulukion ja Kajaanissa Kajaanin lukion opiskelijoiden kanssa. Valmennusta on lukujärjestyksessä tavallisesti kuusi viikkotuntia.

Lajivalmennus Kajaanissa Jalkapallon, jääkiekon, salibandyn, uinnin, lentopallon ja yleisurheilun lajivalmennus on Kajaanissa.

Lajivalmennus Kuusamossa Alppihiihdon sekä freestylen valmennus on Rukalla, Kuusamossa.

Lajivalmennus Vuokatissa Ampumahiihdon, hiihtosuunnistuksen, maastohiihdon, yhdistetyn, lumilautailun ja pesäpallon valmennus tapahtuu Vuokatissa.

Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian valmennusryhmiin hakevat urheilijat kutsutaan oman lajinsa pääsykokeisiin. Opiskelupaikan saatuaan urheilija rakentaa yhdessä oppilaitoksen edustajan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja neuvottelee muista mahdollisista valmennuksen ja opiskelun yhdistämiseen liittyvistä joustotarpeista.

Yhteyshenkilöt Kajaani Esa Oikarinen, koulutuspäällikkö puh. 044 710 1404 esa.oikarinen@kao.fi Kuusamo Henna Hentilä-Määttä, opettaja puh. 044 497 5007 henna.hentila-maatta@kao.fi

Hakeminen

Jaana Pesonen, opinto-ohjaaja puh. 044 497 5019 jaana.pesonen@kao.fi

Mikäli haet ammatillisen koulutuksen lisäksi VuokattiRuka Urheiluakatemiaan, tulee sinun hakea sinne erillisellä urheilijatietolomakkeella. Lomakkeen löydät Vuokatti Ruka Urheiluakatemian ja KAO:n nettisivuilta.

Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia Janne Vuorinen, akatemiajohtaja puh. 045 130 3538 janne.vuorinen@vrua.fi

Lomake tulee lähettää 13.3.2018 mennessä osoitteeseen: Kainuun ammattiopisto, Hakutoimisto, Opintie 3, Oppi 4, 87100 Kajaani.

Hakutoimisto Kainuun ammattiopisto Opintie 3, OPPI 4, 87100 Kajaani puh. 044 777 3115 hakutoimisto@kao.fi

Eli sinun tulee hakea Kainuun ammattiopistoon valitsemallesi koulutusalalle yhteishaussa (www.opintopolku. fi) ja sen lisäksi lähettää täyttämäsi urheilijatietolomake hakutoimistoon.

Lue lisää www.vuokattirukaurheiluakatemia.fi ja www.kao.fi/urheilijat

48

Pääsykokeet


Tiukka ote opiskeluun ja urheiluun

Roope Korhonen on yksi Kainuun ammattiopiston opiskelijoista, joka opiskelun ohella osallistuu Urheiluakatemiavalmennukseen. Mikä tahansa elämäntapaurheilija Roope ei olekaan, vaan palkintokaapissa kimaltaa läjäpäin mestaruusmitaleja judon nuorten sarjoista. Kokemusta on kertynyt myös maajoukkuetason edustustehtävistä. Kainuun ammattiopistoon Roopen houkutteli mahdollisuus yhdistää liiketalouden opiskelu ja oman lajin harjoittelu osana koulupäivää. Liiketalouden alalle Roope lähti avoimin mielin. - Liiketalouden alasta ei ollut ennakko-odotuksia. Urheiluakatemiasta olin kuullut siellä olevilta kavereiltani. Roopen mukaan opiskelun ja harjoittelun yhdistäminen sujuu erinomaisesti Urheiluakatemiassa. - Urheiluakatemia antaa kipinää ja motivaatiota hoitaa myös opiskelut hyvin. Ja tietysti on niinkin, että kilpailuvapaiden saaminen olisi vaikeampaa, jos jättäisi koulutehtäviä rästiin. Opettajat ovat suhtautuneet hyvin joskus pitkiinkin kilpailumatkoihin, Roope pohtii.

Urheiluakatemia antaa kipinää ja motivaatiota hoitaa myös opiskelut hyvin.

Opiskelu Urheiluakatemiassa mahdollistaa harjoittelun päiväsaikaan. Treenaamiseen käytetyt tunnit Roope korvaa itsenäisellä opiskelulla pysyäkseen opiskelurytmissä mukana. - Se vaatii itsekuria ja jämäkkyyttä. Oikeastaan se on samanlaista kuin urheilu, päämäärätietoista tekemistä. Omalta kohdaltani se on onnistunut hyvin, enkä ole kokenut sitä millään tavalla kuormittavana, Roope sanoo. Huippuvalmennuksessa Roope Korhonen on tällä hetkellä Urheiluakatemian ainoa judoka. Muiden lajien edustajia sitä vastoin löytyy enemmänkin. Siinäkin Roope poikkeaa opiskelukavereistaan, että henkilökohtaisen valmentajansa meriittilistan tuntee jokainen judoharrastaja Suomessa. Roopen isä, judon Euroopan mestari ja EM-hopea- ja pronssimitalisti, moninkertainen Suomen mestari Jorma Korhonen valmentaa poikaansa. - Kyllähän minä aikamoinen onnenpekka olen, että tällaista huipputason valmennusta on mahdollista saada omassa kotikaupungissa opiskelun ohessa, Roope kiittelee.

49


Kahden tutkinnon suorittaminen Ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto

YO-tutkinto

Ammattiin opiskelevalla on mahdollisuus suorittaa ammatillisen perustutkinnon ohella ylioppilastutkintoon tähtääviä lukio-opintoja ja osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Kaksoistutkinnossa ei suoriteta koko lukion oppimäärää vaan siinä tähdätään enimmäkseen niiden oppiaineiden opiskeluun, mitä aiotaan kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa. Lukiossa suoritetut opinnot korvaavat osan ammatilliseen perustutkintoon kuuluvista opinnoista.

Kaksoistutkinnossa opiskellaan lukiotavoitteiden mukaisesti äidinkielen, englannin ja matematiikan opintoja, sekä alakohtaisesti sovittuja reaaliaineen opintoja. Ylioppilastutkinnossa äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Tutkintoon tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe (A-taso), joka tarkoittaa pitkää matematiikkaa tai vierasta kieltä. Kahden tutkinnon opintojen opiskelijavalinnassa noudatetaan lukion keskiarvorajaa ja kirjoitettavissa aineissa pitää peruskoulun päättötodistuksessa olla vähintään arvosana 7 normaaliarvioinnin mukaan.

Kaksoistutkinto sopii hyvin opiskelijalle, jota kiinnostavat lukiotavoitteiset opinnot ja yleissivistys ammatillisen osaamisen lisäksi. Myös jatko-opintoihin tähtääville on hyötyä kaksoistutkinnosta. Kahden tutkinnon suorittaminen vaatii vahvaa sitoutumista opintoihin. Valmistuessaan opiskelija saa ammatillisen perustutkintotodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen. Kaksoistutkinto-opiskelijaksi ilmoittaudutaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä tai opintojen alkaessa.

50

Tarkempaa tietoa kahden tutkinnon opinnoista saat alan opinto-ohjaajalta.


Kahden tutkinnon suorittaminen Lukioaineet opiskellaan Kajaanin lukiossa (Vuorikatu 2) ja Kuusamon lukiossa (Oulangantie 1). Lukioaineita suoritetaan ammatillisten opintojen rinnalla koko opintojen ajan. Lukio-opinnot korvaavat vastaavan määrän ammatillisen tutkinnon opinnoista. Ammatillisen todistuksen lisäksi saat ylioppilastutkintotodistuksen. Lisäksi ennen kirjoituksia suoritetaan ylioppilaskirjoituksiin valmentavia kursseja.

Ylioppilaskirjoitukset ovat hajautetusti kolmannen vuoden syksyllä ja keväällä. Kahden tutkinnon opintojen opiskelijavalinnassa noudatetaan lukion keskiarvorajaa ja kirjoitettavissa aineissa peruskoulun päättötodistuksen arvosanan pitää olla vähintään seitsemän (7) normaaliarvioinnin mukaan.

Kirjoitettavat aineet kahden tutkinnon opinnoissa Tekniikka ja liikenteen ala • Äidinkieli • Englanti • Matematiikka (lyhyt tai pitkä) • Fysiikka (Turvallisuusalalla psykologia) • Yhteiskuntaoppi Sosiaali-, terveys- ja kasvatusala, matkailu- ja ravitsemisala, liiketoiminta, media-, hius- ja musiikkiala • Äidinkieli • Englanti • Matematiikka (lyhyt tai pitkä) • Psykologia • Yhteiskuntaoppi Luonnonvara-ala • Äidinkieli • Englanti • Matematiikka (lyhyt tai pitkä) • Biologia • Yhteiskuntaoppi

51


Innostutaan yhdessä! Meiltä saat osaamista, ammatin, elämän eväitä ja tietotaitoa urallesi. Opiskeluaikanasi oppilaitoksen opettajat, muu henkilöstö ja opiskelijan hyvinvointipalvelut ovat käytettävissäsi. Olemme tukenasi myös valmistumisen jälkeen. Perustutkinnon suoritettuasi ja työelämässä kannuksia hankittuasi voit erikoistua omalla alallasi tai täydentää osaamistasi ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla. Haluamme tarjota sinulle oppimisen iloa!

Toisen asteen ammatilliset tutkinnot Kaikki toisen asteen ammatilliset tutkinnot ovat perustutkintoja, jotka on tarkoitettu peruskoulun tai vastaavan suorittaneille. Tutkinnot antavat sinulle ammatillisen pätevyyden alan perusosaamista edellyttäviin tehtäviin. Opiskelusi kestää kolme vuotta, josta noin puoli vuotta opiskelet oikeassa työympäristössä. Työpaikalla sinulla on oma ohjaaja sekä oppilaitoksesta että työpaikalta.

Näytöt Näytöissä osoitat, miten hyvin olet saavuttanut opintojesi tavoitteet ja ammatin edellyttämät työelämätaidot. Näytöt sijoittuvat koko koulutuksen ajalle ja ne järjestetään yhteistyössä työpaikkojen kanssa.

Yksilölliset oppimismahdollisuudet Kiinnitämme opetuksessa huomiota oppimisvalmiuksiltaan ja -tavoiltaan yksilöllisiin opiskelijoihin. Tarvittaessa suunnittelemme erilaisia tukitoimia yhteistyössä opiskelijan, huoltajien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Käytössämme olevia opetuksellisia tukitoimia ovat yksilöohjaus, samanaikais- opetus, pienryhmäopetus, työpainotteinen opetus ja ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmentava koulutus (VALMA).

52

Jatko-opintomahdollisuudet Ammatilliset perustutkinnot ovat kaikki kolmivuotisia perusopetuksen jälkeisiä opintoja. Ammatillisen perustutkinnon voit suorittaa oppilaitoksessa tapahtuvana koulutuksena, näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena. Kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin, joihin kuuluvat ammattikorkeakoulut ja yliopistot. Ammatillinen aikuiskoulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden saada koulutusta ja suorittaa tutkintoja missä vaiheessa elämää tahansa. Aikuiskoulutus jakautuu ammatilliseen peruskoulutukseen ja lisäkoulutukseen. Peruskoulutus on tutkintoon johtavaa, lisäkoulutus voi olla myös tutkintoon johtamatonta. Ammattija erikoisammattitutkinnot on tarkoitettu eri alojen ammattilaisille, jotka haluavat osoittaa käytännön ammatitaitonsa ja -pätevyytensä. Tutkinnot suoritetaan tutkintotilaisuuksissa, joissa ammattitaito arvioidaan erillisissä koetilaisuuksissa.


Tutkintorakenne Kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin, joihin kuuluvat ammattikorkeakoulut ja yliopistot.

53


Sallan ja Ranjan tanssiduo sijoittui vuoden 2016 SAKUstars-kisoissa pronssille.

Näytä taitosi! Valmentaudu Taitajaksi Kainuun ammattiopisto on aktiivisesti mukana Taitajatoiminnassa. Mikäli osoitat opinnoissasi kiinnostusta ja kykyä, voit osallistua Taitaja-valmennukseen ja sitä kautta jokavuotisiin ammattitaidon Suomen mestaruuskilpailuihin. Kilpailuissa menestyneimmillä on mahdollista päästä mittaamaan osaamistaan joka toinen vuosi järjestettävissä WorldSkills-ammattitaidon MM-kisoissa. Kilpailuun voivat osallistua kilpailuvuonna enintään 20 vuotta täyttäneet opiskelijat. Kilpailijalta vaadittavia ominaisuuksia ovat ahkeruus, paineensietokyky ja pitkäjännitteisyys. Vuoden 2018 Taitaja–tapahtuma järjestetään Tampereella 14. - 17.5.2018 Jos haluat kilpailla ja opetella ammattiin liittyviä asioita syvemmin, kerro siitä opettajallesi ja hakeudu Taitaja-valmennukseen. Lue lisää www.taitaja.fi ja www.taitaja2018.fi.

SAKUstars -kulttuurikilpailut SAKUstars-kulttuurikilpailut on suuri opiskelijatapahtuma. Tanssia, räppiä, digikuvataidetta, bändejä, yksinlaulua, akustisia soittimia, karaokea, shakkia, näytelmiä, lausuntaa. SAKUstarsissa on esillä koko kulttuurin kirjo!

54

SAKUstars on kulttuurikilpailu kaikille ammattiin opiskeleville. Voit mitellä taitojasi muiden opiskelijoiden kanssa, esiintyä, seurata muiden esityksiä ja saada palautetta tuomareilta. Voit olla aloittelija, harrastaja tai taiteen alan opiskelija. Tutustu kilpailulajeihin, lajien sääntöihin ja tuleviin kisoihin netissä www.sakustars.fi. Seuraava SAKUstars järjestetään Kokkolassa 17. - 19.4.2018.

Virkistystä vapaa-ajasta Mielekäs vapaa-aika virkistää ja antaa energiaa arkiseen aherrukseen. Vapaa-ajalle KAO järjestää erilaisia kerhoja ja liikuntamahdollisuuksia. Liikuntalajeina on zumbaa, keilailua, lentopalloa, salibandya, futsalia, koripalloa, jalkapalloa ja pilatesta sekä kerhoissa esimerkiksi metallitöitä tai elektroniikkaa. Voit harrastaa lajiasi muiden kanssa KAO:n joukkueissa tai kokeilla itse jotakin uutta. Joukkueita on sekä tytöille että pojille ja niitä vetävät liikunnanopettajat tai harrastetutorit. Niille, jotka haluavat kilpailla ja verrata taitojaan muihin, osallistuminen ammattiin opiskelevien mestaruuskisoihin antaa taatusti motivaatiota harjoitella ja kehittyä. Lukuvuonna 2016 - 2017 Kainuun ammattiopiston opiskelijat osallistuivat SAKU ry:n valtakunnallisiin sarjoihin mm. salibandyssa, sählyssä, kaukalopallossa ja frisbeegolfissa. Lisätietoja www.sakury.net/sakusports.


Ammattitaidon Suomen mestari Opinto-ohjaajan fiksu vinkki innosti lappeenrantalaista Salosen Eliasta hakeutumaan pelialan opintoihin Kajaaniin. Ysiluokkaa käyneelle Eliakselle Kajaani oli käymätön paikka, mutta mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto kiinnostavalla alalla kannusti ja rohkaisi matkaan. Eikä Eliaksen ole tarvinnut päätöstään katua. - Tässä on oppinut hyvin oman ajankäytön hallintaa ja vastuunottoa kaikesta tekemisestä, Elias summaa. Elias opiskelee PeliAmiksessa suorittaen ammatti- ja yo-tutkintoa samalla kertaa. Syksyllä 2017 takana on 3 vuotta opintojen kolmen ja puolen vuoden kokonaiskestosta. - YritysAmis on vienyt opiskelua hyvään suuntaan. Se on antanut arvokasta ja käytännönläheistä projektinhallinta-osaamista, jota olisi muualta vaikea saada. Sekin on hyvä, että tutkinnon osia on voinut ottaa MediaAmiksen sisällöistä, kertoo Elias.

Tekemisen lahja Eliaksen opiskelut ovat sujuneet hyvässä myötätuulessa. Hän on osallistunut opiskelijoiden valtakunnallisiin kisoihin ja menestynyt niissä erinomaisesti. Plakkarissa on kosolti kultaa ja kunniaa eri vuosilta. Mieleenpainuvia kokemuksia ovat olleet mm. kolmen kuukauden työharjoittelujakso Pekingissä, sekä SAKUstars-kisat ja niissä menestyminen.

Etenkin vuoden 2017 Taitaja SM-kilpailut ja arvostetun ykköspalkinnon voittaminen alan huippujen seurassa lämmittää mieltä. - Painotuotteen suunnittelussa tulin palkituksi kisojen parhaana. Yksi suunnittelemistani julisteista päätyi Helsingin Töölön Leijonien mieskuoron Suomi100juhlavuoden konserttijulisteeksi, muistelee Elias, ammattitaidon Suomen mestari.

Vahva perusta kantaa Elias on hyvillään saamastaan koulutuksesta Kajaanissa. Elämässään eteenpäin mielivän ajatuksissa siintävät jo kuitenkin tulevaisuuden jatko-opinnot. Kajaanissa saatu vahva perusta antaa siihen hyvät eväät. - Suunnitelmissani on hakeutua opiskelemaan muotoilua Metropolia ammattikorkeakouluun.

Suosittu tapahtuma Nelipäiväisen tapahtuman 15.-18.5.2017 kävijämäärä oli huikeat 99 180. Tämä oli kaikkien aikojen Taitajatapahtumissa kävijämäärien ennätys.

55


Asuminen opiskelija-asuntolassa

Asuntolaelämää Kainuun ammattiopiston opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua asumaan maksuttomaan opiskelija-asuntolaan. Asuntolat sijaitsevat Kajaanissa (Opintiellä ja Seppälässä) ja Kuusamossa. Kajaanin Opintien asuntolassa asuvat Miro Santala, Matti Pääkkönen ja Sami Lindroos opiskelevat medialukiossa kulttuurialalla. Kolmatta lukuvuotta opiskeleva Miro ja toista vuotta opiskelevat Matti ja Sami ovat asuneet asuntolassa koko opiskelunsa ajan ja kertovat viihtyneensä hyvin. ”Parasta asuntolassa asumisessa on, että asuminen on ilmaista ja se vähäinenkin raha jää muuhun käyttöön”, nuoret miehet perustelevat yksissä tuumin. ”Asuntolassa ei ole yksinäistä. Jos on vähän hiljaisempikin kaveri, niin asuntolassa saa kyllä kavereita ja verkostoituu muiden opiskelijoiden kanssa. Jos omaa tilaa tarvitsee, voi aina lähteä ulos tai ajelemaan autolla”, Miro lisää. Asuntolassa voi asua myös viikonloppuisin, mutta lomien ajaksi asuntola suljetaan. Espoosta kotoisin oleva Sami käy kotipuolessa vain pitemmillä lomilla. ”Syyslomalla aioin poikkeuksellisesti punkata Kajaanissa kaverin luona.” Seinäjoelta kotoisin oleva Miro käy kotona harvemmin, ja silloin kun käy, hän ottaa muutaman päivän vapaata koulutusta. Matti käy kotonaan Kuhmossa lähes joka viikonloppu ellei sitten työt tai joku muu meno ole esteenä. Opinnoista jäävällä vapaa-ajalla nuoret miehet urheilevat ja viettävät aikaa yhdessä asuntolan tiloissa. ”Ruuanlaitto vie yllättävän paljon aikaa, kun se tekee alusta saakka itse”, Miro tuumaa. Asuntolassa on hyvät vapaa-ajan viettomahdollisuudet. Vapaa-ajanviettotilasta löytyvät biljardipöytä, painonnostopenkit painoineen ja nyrkkeilysäkki. ”Saunatilan yhteydessä on myös oleskeluhuone, jossa voi laulaa luritella porukalla vaikka singstaria”, letkauttaa Miro.

56

Asuntolapaikkoja on Kajaanissa Opintiellä 227 ja Seppälässä 86 ja Kuusamossa 80. Puitteet asumiseen ovat hyvät ja nykyaikaiset. Yhteisissä tiloissa asukkailla on käytössään saunat, pelihuoneet sekä pesutuvat, joissa on kuivauskaapit.

Koulun tiloissa Opintiellä sijaitseva kuntosali on opiskelijoiden ahkerassa käytössä ja siellä nuoret miehet kertovat käyvänsä lähes päivittäin. Lisäksi he käyvät ryhmäliikuntavuorolla pelaamassa sählyä koulun salissa, kun siihen opintojen ja töiden lomasta löytyy aikaa. Ahkerasti liikuntaa harrastavat nuoret miehet kehuvat kovasti myös Kajaanin urheilumahdollisuuksia ja monipuolista lajitarjontaa. Asunnon siivoaminen hoidetaan sulassa sovussa. Solussa on neljä huonetta ja jokaisessa huoneessa on kaksi asukasta ja solussa yhteensä kahdeksan asujaa. Siivousvuoro on kiertävä ja yhden huoneen asujat ovat viikon kerrallaan vastuussa yhteisten tilojen siivouksesta. ”Jokainen kuitenkin siivoaa omat jälkensä ja huolehtii oman huoneensa siisteydestä”, Miro selventää. Kajaani on kiva, pieni kaupunki, kaupat lähellä ja välimatkat lyhyet. Pitseriat saavat Samilta kehuja. Nuoret miehet alleviivaavatkin Kajaanin vaivattoman arjen kaupungiksi.

Yhteystiedot ja asuntolaohjaajat Kajaani Opintie 2, 87100 Kajaani Tuula Hovirinne, puh. 044 327 6473 Opintie 3, 87100 Kajaani Timo Vanhatalo, puh. 044 327 6478 Seppälä, Kirkkoahontie 115, 87910 Linnantaus Fatima Selimi, puh. 044 526 6787 Kuusamo Apajatie 6 A-C, 93600 Kuusamo Olavi Sääskilahti, puh. 044 497 5076


Tukea opiskeluun Tavoitteenamme on antaa opiskelijalle mahdollisuus opiskella täysipainoisesti ja siirtyä valmistumisen jälkeen työelämään tai jatko-opintoihin. Ohjauksella ja tuella autamme sinua kokonaisvaltaisessa kehittymisessä ja erityisesti ammatillisessa kehittymisessä. Henkilökunnaltamme saat tukea ja tietoa opintojen suunnittelusta, opiskelun rahoittamisesta, asumisesta, terveydenhoidosta ja monesta muusta asiasta.

Vakuutukset

Koulumatkatuki

Oppilaitoksella on sekä pakollinen että vapaaehtoinen opiskelijavakuutus. Pakollinen vakuutus kattaa työssäoppimisen, työssäoppimismatkat ja työskentelyn työnopetuksessa. Vapaaehtoinen vakuutus kattaa teoria- ja liikuntatunnit, koulumatkat, koulun järjestämät retket ja urheilutilaisuudet.

Voit saada tukea päivittäisiin koulumatkoihin, jos yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 kilometriä ja matkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Maksat matkastasi itse aina omavastuuosuuden, joka on vähintään 43 euroa kuukaudessa. Täytä koulumatkatuen hakemus ja toimita se oppilaitoksen opintosihteerille. Häneltä saat bussilipun ostamista varten ostotodistuksen. Hakemuksia saat opintosihteereiltämme sekä Kelalta, www.kela.fi.

Terveyspalvelut Oppilaitoksella on järjestetty terveydenhuolto. Ensimmäisen vuoden opiskelijat kutsutaan terveystarkastukseen lukuvuoden aikana. KAO:n alueet, tilat, tilaisuudet ja ajoneuvot sekä opiskeluun välittömästi liittyvät oppimistilat ovat savuttomia ja kaikkien tupakkatuotteiden käyttö on kielletty. Savuttomuus koskee kaikkia opiskelijoita, henkilökuntaa ja myös vierailijoita. Oppilaitoksemme henkilöstö ja terveydenhoitajat tukevat opiskelijoita tupakoinnin lopettamisessa. Lue lisää www.kao.fi.

Opintoraha Voit saada opintoihisi opintorahaa seuraavasta kuukaudesta lukien, jona täytät 17 vuotta. Opintorahan suuruuteen vaikuttavat ikä, asumismuoto, siviilisääty, oppilaitos ja jossain tapauksissa myös vanhempien tulot. Lue lisää www.kela.fi.

57


Asumistuki

Sakki ry ja OSKU ry

Suomessa vuokralla asuva opiskelija voi saada yleistä asumistukea. Asumistukea voivat saada myös omistusasunnossa asuvat. Lue lisää www.kela.fi.

Halutessasi voit liittyä Suomen Ammattiin opiskelevien Keskusliiton, SAKKI ry:n jäseneksi sekä Suomen opiskelija-allianssi OSKU ry:n jäseneksi. Jäsenillä on mahdollisuus saada valtakunnallinen opiskelijakortti, jolla saa monia etuja, kuten opiskelija-alennukset VR:ltä ja Matkahuollolta.

Opintolainan valtiontakaus Voit rahoittaa opintojasi myös ottamalla pankista opintolainaa. Maksat lainan takaisin opintojen päätyttyä. Takauksen määrään vaikuttavat ikäsi ja se, missä opiskelet. Lue lisää www.kela.fi

Opiskelijan hyvinvointipalvelut Kuraattori Kuraattorit tarjoavat opiskelijoille henkilökohtaista ohjauspalvelua oppilaitoksen kaikissa toimipaikoissa. Hyvinvointiryhmä (HVR) Hyvinvointiryhmät toimivat Kainuun ammattiopiston kaikissa toimipisteissä. Ryhmään kuuluvat keskeiset opiskelijoiden kanssa toimivat henkilöt. Opinto-ohjaaja Jokaisella koulutusalalla on ainakin yksi opinto-ohjaaja, joka auttaa sinua koulutuksen aikana hakeutumisvaiheesta valmistumiseen saakka sekä neuvoo valmistumisen jälkeisissä valinnoissa. Opintosihteeri Oppilaitoksen opintosihteerit palvelevat sinua opiskeluun liittyvissä asioissa. Opintosihteeri • neuvoo sinua opintotuki-, koulutuki-, tapaturmailmoitus- ja opiskeluajan asumisasioissa • antaa sinulle Matkahuollon ja VR:n opiskelija-alennukseen liittyviä lomakkeita ja opiskelutodistuksen.

Ruokailu Tarjoamme sinulle yhden maksuttoman aterian koulupäivänä. Luonnonvara-alan opiskelijat saavat kaksi ateriaa ja aamupalan.

Opiskelijayhdistys Kajaction ry Opiskelijakilta Kajaction käyttää opiskelijoiden äänivaltaa oppilaitokseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Yhdistyksen tarkoituksena on myös kasvattaa jäseniensä yhteishenkeä ja edistää hyviä harrastuksia. KAO:n nuorisoasteen opiskelijat ovat automaattisesti Kajactionin jäseniä.

58

Opiskelukustannukset Opiskelukustannukset vaihtelevat koulutusohjelmittain 300 – 1000 euron välillä.


Tsekkaa opiskelijoiden blogit www.kao.fi/blogit

KAO:n kautta ulkomaille Kansainvälisyys on osa ammatillista koulutusta. Jos olet kiinnostunut työssäoppimisesta ulkomailla, kannattaa lähteä mukaan. Ulkomailla tehty työssäoppiminen antaa hyvän lisän ammatilliseen osaamiseesi, kartuttaa kielitaitoa sekä vieraiden kulttuurien tuntemusta. Pyrimme tukemaan ulkomailla tapahtuvaa työssäoppimista myös taloudellisesti. Opiskelijavaihdon avulla saat tuntumaa ulkomaisiin koulutusjärjestelmiin sekä käytännön työelämään. Olemme tehneet yhteistyötä mm. Intian, Irlannin, IsoBritannian, Italian, Japanin, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Slovakian, Slovenian, Espanjan, Unkarin, USA:n, Venäjän ja Viron kanssa. Opiskelijamme ovat pitäneet ahkerasti blogeja työssäoppimisjaksoillaan. Blogien kautta pääset tutustumaan opiskelijoidemme arkielämään maailmalla. Mielenkiintoiset matkatarinat löydät kotisivultamme www.kao.fi/opiskelijalle/blogit

59


Nuori Yrittäjyys Oletko täynnä innovatiivisia ideoita, joilla voisit ansaita rahaa? Onko sinulla yrittäjyyteen liittyvä unelma, jonka tahtoisit toteuttaa opiskelukaveriesi kanssa? Kainuun ammattiopistossa opiskellaan yrittäjähenkisesti ja Nuori Yrittäjyys -ohjelma on vahvasti mukana opinnoissa useimmilla aloilla.

Yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa nuorille – tekemällä oppien! NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on suunnattu peruskoulun 9.-luokkalaisille sekä lukion ja ammatillisen toisen asteen opiskelijoille. Opinto-ohjelmassa perustetaan lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla toimiva harjoitusyritys (NY-yritys). Opiskelijat käyvät lukuvuoden aikana läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen. Ohjelman ja NY-yrityksen tarkoituksena on työelämätaitojen, yrittäjämäisen asenteen ja aktiivisen toimintatavan oppiminen jo opiskeluaikana. NY-yritys toimii oppimisen välineenä, joka tuo motivaatiota ja hyvän harjoitusalustan erilaisten taitojen oppimiselle. NY-yritys toimii oikealla rahalla ja myy tuotteitaan tai palveluitaan asiakkaille. Oikealla rahalla toimiminen lisää ohjelman vaikuttavuutta, opiskelijoiden motivaatiota toimintaan ja tuo ohjelmaan oikean liike-elämän elementtejä. Kun asiat tekee oikeasti, jäävät ne hyvin mieleen. Samalla kannustamme nuoria aktiivisiksi ja oma-aloitteisiksi tulevaisuuden tekijöiksi.

Innovoi yrittäjyysleirillä Miltä kuulostaa yhden koulupäivän tai vuorokauden mittainen yrittäjyysleiri, jossa pääset yhdessä koulukaveriesi kanssa harjoittelemaan innovointia, mainontaa, yhteistyötä ja ongelmanratkaisukykyä? NY:n eri kouluasteille suunnatuilla leireillä, kuten NY 24h -leirillä opitaan tekemällä oppien ja hauskalla tavalla yrittäjämäistä asennetta ja omien vahvuuksien hyödyntämistä. Lue lisää NY-toiminnasta www.nuoriyrittajyys.fi ja NY-ohjelmista: nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat

60


Yhteishakuohjeet Ammatillisen koulutuksen yhteishaku Yhteishaussa hakevat peruskoulun ja lukion päättäneet. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea yhteishaussa. Yhteishakuun kuuluvaan koulutukseen haetaan netin kautta: www.opintopolku.fi. Yhteishaun hakulomakkeen voi täyttää vain kerran, joten kaikki halutut koulutukset valitaan samalle lomakkeelle.

Hakuaika Yhteishaku syksyllä 2018 alkavaan koulutukseen on

20.2. - 13.3.2018 Nettihaun kautta tehtävä hakemus on jätettävä viimeistään 13.3.2017 klo 15.00 mennessä. Ole huolellinen määräaikojen suhteen. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Millä todistuksella haetaan? Perusopetuksen suorittaneet hakevat perusopetuksen päättötodistuksella. Lukion oppimäärän suorittaneet hakevat lukion päättötodistuksella.

Hakutoimisto

Opintie 3, OPPI 4, 87100 Kajaani Opintosihteeri Maija-Liisa Valtanen puh. 044 777 3115 hakutoimisto@kao.fi

Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA) Haku perusopetuksen jälkeiseen valmentavaan koulutukseen tehdään sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi.

Hakuaika VALMA-koulutukseen on 22.5.-24.7.2018 Nettihakemuksen on oltava tallennettuna hakujärjestelmään viimeistää 24.7.2018 kello 15.00 mennessä, www.opintopolku.fi

61


Hakutoivejärjestys

Yhteishaun hakukohteet

Yhteishaussa voi hakea enintään viiteen koulutukseen. Hakulomakkeella koulutukset järjestetään mieluisuusjärjestykseen hakulomakkeen nuolipainikkeilla siten, että ensisijainen hakutoive on lomakkeella ylimpänä. Hakija voi tulla valituksi vain ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteet riittävät. Alemmat hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti. Ylempiin hakutoiveisiin voi vielä tulla valituksi, jos toinen hakija peruuttaa opiskelupaikkansa.

Hakukohteina ovat suurimmaksi osaksi perustutkinnot. Perustutkinnon osaamisalavalinta tehdään vasta opiskelun alkaessa. Esim. kokiksi tai tarjoilijaksi haetaan molempiin ravintola- ja catering-alan perustutkintoon ja suuntautuminen valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Hakutoivemuutos hakuaikana Hakija saa hakemuksen lähettämisen jälkeen vahvistussähköpostin, jossa on muokkauslinkki. Linkin kautta voi muuttaa hakuaikana hakutoiveiden järjestystä ja lisätä tai poistaa hakutoiveita. Jos viesti katoaa, voit pyytää linkin uudelleen osoitteesta neuvonta@opintopolku.fi Ohjaus- ja neuvontapalvelut, Opetushallitus - puhelinneuvonta 029 533 1010

62

Hakijan terveys Joillakin aloilla voi olla terveydentilaa koskevia vaatimuksia opiskelijoiksi hakeville. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa koulutuksen valinnassa erityisesti tarkistaa, onko opiskelijavalinnassa ja tulevissa opinnoissa asetettu tiettyjä terveydellisiä vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle. Kun haet opiskelijaksi yhteishaussa johonkin ammatilliseen perustutkintoon, jossa on terveydellisiä vaatimuksia, merkitset yhteishaun sähköisessä hakulomakkeessa terveydentilaan liittyviä asioita, joissa arvioit itselläsi mahdollisesti olevia terveydellisiä esteitä tai puutteita. Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.


Pääsykokeet Oppilaitos järjestää pääsykokeet musiikkialan ja turvallisuusalan koulutukseen. Musiikkialan pääsykoe pidetään 2.-4.5.2018. Turvallisuusalan pääsykoe on 3.5.2018. Kaikki hakukelpoiset alalle hakeneet kutsutaan pääsykokeeseen kirjeitse. Jos olet hakenut useaan koulutukseen, sinut kutsutaan kokeeseen ylimpään hakutoiveeseen, jossa on koe. Koetuloksesi huomioidaan kuitenkin kaikissa samaan valintakoeryhmään kuuluvissa koulutuksissa. Pääsykokeesta voit saada 0-10 pistettä. Opiskelijaksi ei voida valita hakijaa, joka ei osallistu pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen.

Pääsykoepisteiden muodostuminen Turvallisuusalan perustutkinto Pääsykokeen pisteytys: • kirjalliset yksilötehtävät
 (0 – 2 pistettä) • fyysisen kunnon mittaus
 (0 – 3 pistettä) • haastattelu (0-5 pistettä). Pääsykoekutsu lähetetään hakijan ilmoittamaan osoitteeseen. Musiikkialan perustutkinto Musiikkialan perustutkintoon hakijat valitaan pelkän koetuloksen perusteella. Hylätty koetulos on esteenä opiskelijaksi valinnalle. Pääsykokeen pisteytys: • instrumenttitaidot ja yhtyesoitto (0 – 5 pistettä)

• instrumenttikohtainen valmistettujen kappaleiden esittäminen. Omaksumistehtäviä. • musiikin hahmottaminen (0 – 3 pistettä) • musiikin luku- ja kirjoitustaitoja, musiikin rakenteita ja analyysia sisältäviä tehtäviä. • haastattelu (0 – 2 pistettä) • yksilötilanteessa toteutettava haastattelu. Musiikin koulutusohjelmaan hakeneet valitaan instrumenttikohtaisesti siten, että valituista opiskelijoista voidaan koota toimivia yhtyeitä. Pääsykoekutsu lähetetään hakijan ilmoittamaan osoitteeseen ja se sisältää henkilökohtaisen valitakoeajan yhden päivän aikana. Valintakoe käsittää instrumenttikokeen, musiikinteorian ja säveltapailun tasokokeen sekä haastattelun. Valintakokeen ohje löytyy osoitteesta www.kao.fi/kaokonservatorio

Opiskelijavalinnan tulokset Opiskelijavalinnat julkaistaan aikaisintaan 14.6.2018 alkaen, jonka jälkeen koulutukseen hyväksytyt saavat tiedon kirjeitse.

Tärkeä päivämäärä 14.6.2018

63


Oma Opintopolku -palvelu

Opiskelijavalinta

Opintopolussa on Oma Opintopolku -palvelu kirjautuneille käyttäjille. Tunnistautumalla verkkopankkitunnuksin, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla saat käyttöösi Oma Opintopolku -palvelun. Käyttäjä voi muokata hakulomakettaan hakuaikana: vaihtaa hakutoiveiden järjestystä yhteishaussa ja lisätä tai poistaa hakutoiveita. Myös opiskelupaikan vastaanottaminen on mahdollista palvelun kautta.

Opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen siihen saakka, kunnes koulutuksen järjestäjä on tarkistanut koulu- ja työtodistukset sekä tarvittaessa lääkärintodistukset. Päätös voidaan perua, jos hakija on ilmoittanut virheellisiä tietoja.

Työmarkkinatuen rajoitukset

Mikäli hakija katsoo, ettei valintaa ole tehty opiskelijaksi ottamisen perusteiden mukaisesti, tulee hänen ensin ottaa yhteys oppilaitokseen tai Opetushallituksen ohjaus- ja neuvontapalveluun. Jos asia ei tällöin selviä, voi valintaa koskevasta päätöksestä valittaa aluehallintovirastoon 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu hakijalle tiedoksi. Aluehallintoviraston päätöksestä voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Alle 25-vuotiaan nuoren, joka ei ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, on tullut hakea edellisessä syyslukukaudella alkavia opintoja koskevassa haussa vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden opiskelijaksi ottamisen perusteet nuori täyttää. Opinnot voivat olla tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulusta tai ainoastaan peruskoulun oppimäärän suorittaneella kokopäiväisiä lukio-opintoja. Koulutukseen hakeutumisvelvollisuutta ei voi täyttää hakeutumalla työvoimakoulutukseen. Syyslukukauden katsotaan alkavan 1. päivänä syyskuuta, kun TE –toimistossa tehdään päätöksiä työttömyysturvasta. Myös abikeväänä pitää hakea koulutuksiin. Lisätietoja: www.te-palvelut.fi

64

Muutoksen haku

Mikä sivu se olikaan? ... www.opintopolku.fi


Pääsyvaatimukset Pohjakoulutusvaatimuksena ammatillisiin perustutkintoihin on perusopetuksen (peruskoulun) tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaminen tai vastaavat opinnot ulkomailla. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, joka ei ole suorittanut vaadittavaa pohjakoulutusta tai tutkintoa, mutta jolla koulutuksen järjestäjä katsoo muutoin olevan riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen. Erityisestä syystä voidaan koulutukseen valita myös oppivelvollisuuskoulun keskeyttäneitä vähintään 17-vuotiaita hakijoita. Ylioppilaiden aloituspaikoille ammatillisissa perustutkinnoissa on pääsyvaatimuksena lukion oppimäärä.

Opiskelijaksi ottamisen perusteet Ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijaksi ottamisessa noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön antamaa asetusta opiskelijaksi ottamisen perusteista. Opiskelijat valitaan heidän esittämän hakutoivejärjestyksen ja saamansa valintapistemäärän perusteella.

Hakeminen harkinnanvaraisen valinnan kautta Voit hakea harkinnanvaraisesti kaikkiin ammatillisen koulutuksen hakutoiveisiin, jos sinulla on jokin erityinen syy. Harkinnanvaraisen valinnan syitä ovat: • oppimisvaikeudet • sosiaaliset syyt • koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun) • koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella) • tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito. Harkinnanvaraisessa valinnassa oppilaitos voi valita sinut koulutukseen valintapisteistä riipumatta. koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista otetaan huomioon. Hakijan on toimitettava hakuaikana oppilaitokseen kaikki ne todistukset ja selvitykset, joita hän käyttää harkintaan perustuvan valinnan perusteena. Liitteiden mukana on oltava hakijan nimi ja hakemuksen numero.

Ammatillinen koulutus oppisopimuksena Mikäli sinulla on oppisopimustyöpaikka, voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon myös oppisopimuskoulutuksena. Ota yhteyttä Kainuun ammattiopiston oppisopimuspalveluihin: Kirsi Mustonen, p. 044 797 0874. Yhteishakulomakkeessa kysytään halukkuutta kaksoistutkinnon suorittamiseen ja perustutkinnon suorittamisesta oppisopimuskoulutuksena.

Lisätietolomake Mikäli haet KAO:n musiikkialan perustutkintoon on sinun lähetettävä täytetty lisätietolomake hakuaikana oppilaitokseen. Lomake löytyy netistä osoitteesta www.kao.fi/kaokonservatorio

Haku vapaille opiskelupaikoille Vapaista opiskelupaikoista voit tiedustella hakutoimistosta.

65


Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa estää opiskelijaksi ottamista, mutta SORA-tutkinnoissa opiskelijaksi hakijan on kyettävä terveydeltään ja toimintakyvyltään toimimaan turvallisesti opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä ja työssäoppimisessa silloin, kun opintoihin kuuluu alaikäisen turvallisuuteen, potilas- ja asiakasturvallisuuteen tai liikenteen turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Aikaisempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös voi estää opiskelijaksi pääsyn johonkin SORA-tutkintoon. Opiskelijaksi hakeutuvan on toimitettava oppilaitokselle tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Tiedon salaaminen voi myös olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaan liittyvät seikat jo hakeutumisvaiheessa. Tällä pyritään varmistamaan, että tutkinto on hakijalle soveltuva ja opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin sekä työhön. Oppilaitos voi hakijan antaman ilmoituksen perusteella pyytää toimittamaan tarkempia terveydentilatietoja esim. lääkärintodistuksen. Oppilaitos voi pyytää selvityksen terveydentilasta myös opiskelijaksi ottamisen jälkeen, jos on syntynyt epäily siitä, että terveydentila ei riitä opiskeluun ja alan työtehtäviin. Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa sellaisissa tilanteissa, joissa se on turvallisuusnäkökulman vuoksi perusteltua. Opintopolku.fi sivustolla on lueteltu tutkinnoittain ne terveyteen liittyvät vaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Alla on lueteltu ne perustutkinnot (SORA-tutkinnot), joita vaatimukset koskevat Kainuun ammattiopistossa: • kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, lastenohjaaja sekä nuoriso- ja yhteisöohjaaja • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja • turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja • logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja/yhdistelmäajoneuvonkuljettaja • rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja.

Rikostaustaote Kainuun ammattiopiston hyvinvointialalla (sosiaalija terveysalan perustutkinto ja kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto) alaikäisten kanssa työskenteleviltä opiskelijoilta vaaditaan rikostaustaote, jonka saa oikeusrekisterikeskuksesta. Oppilaitoksemme pyytää rikostaustaotteen ennen työssäoppimista kaikilta alan opiskelijoilta. Tällä varmennetaan, ettei opiskelijan taustalla ole seksuaalirikoksia, henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia tai vakavaa huumausainerikosta. Ote on opiskelijalle maksuton ja sen tilaaminen ohjeistetaan opintojen alettua.

66

Huumausainetesti Opintojen aikana Kainuun ammattiopisto voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä opiskelijan huumausaineiden vaikutuksen alaisena olemista opintoihin kuuluvissa käytännön työtehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on huumeriippuvuus. Huumausainetestaukseen liittyvät säännökset koskevat kaikkien koulutusalojen tutkintoja. Lisätietoa terveydentilavaatimuksista löydät osoitteesta www.opintopolku.fi > ammatillinen koulutus >> hakijan terveystila


Valintapistemäärän muodostuminen ammatilliseen koulutukseen hakeuduttaessa Opiskelijaksi ottaminen suoritetaan hakijoiden valintapistemäärän ja hakijoiden esittämän hakutoivejärjestyksen perusteella. Otettaessa opiskelijoita ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen, annetaan hakijalle pisteitä seuraavasti: Perusopetuksen suorittanut

Jos olet suorittanut jonkin seuraavista samana tai edellisenä vuonna kun haet: • perusopetuksen oppimäärän • kymppiluokan (vähintään 1 100 tunnin laajuinen lisäopetus) • ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuk sen VALMA/TELMA (vähintään 30 osaamispistettä) • kansanopiston lukuvuoden mittaisen linjan (vähintään 28 opiskelijaviikkoa) • maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille tarkoitetun lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen, LUVA (vähintään 25 kurssia).

Lukion oppimäärän suorittanut

-

6

pistettä

1-16

pistettä

Painotettavat arvosanat kaikilla koulutusaloilla ovat liikunta, kuvataide, käsityö, musiikki ja kotitalous. Näistä kolmen parhaan aineen keskiarvo.

1-8

pistettä

Työkokemus, joka on hankittu perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeen tai 16 vuotta täytettyä. Yhteishaussa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä tehty työ.

1-3

pistettä

1-3

pistettä

2

pistettä

2

pistettä

0-10

pistettä

0-10

pistettä

Yleinen koulumenestys Oppiaineet, joista keskiarvo lasketaan: • • • •

äidinkieli ja kirjallisuus toinen kotimainen kieli vieraat kielet uskonto tai elämänkatsomustieto • historia • yhteiskuntaoppi • matematiikka • fysiikka • kemia

• • • • • • • •

1-16

pistettä

biologia maantieto liikunta terveystieto musiikki kuvataide käsityö kotitalous.

Ammatillinen koulutus, joka on hakiessasi merkitty ensimmäiseksi hakutoiveeksi.

Mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta.

-

67


Yleinen koulumenestys Samaa taulukkoa käytetään sekä perusopetuksen että lukion oppimäärän suorittaneilla. Keskiarvo

5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7, 2 5

-

5,74 5,99 6,24 6,49 6,74 6,99 7, 24 7,49

Pisteitä

1 2 3 4 5 6 7 8

Keskiarvo

Pisteitä

-

9 10 11 12 13 14 15 16

7,50 7, 7 5 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25

7, 74 7, 9 9 8,24 8,49 8 ,74 8,99 9,24 10,00

Painotettavat arvosanat Keskiarvo

6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50

-

6,49 6,99 7,49 7,99 8,49 8,99 9,49 10,00

Pisteitä

1 2 3 4 5 6 7 8

Työkokemuspisteet Työkokemukseksi hyväksytään työsuhteessa saatu työkokemus, jonka olet hankkinut peruskoulun jälkeen tai täytettyäsi 16 vuotta. Osa-aikatyössä 150 tunnin mittainen saman työnantajan palveluksessa tehty työ vastaa yhden kuukauden työkokemusta. Työsuhteessa tapahtuvaan työhön rinnastetaan vähintään 3 kk pituiseen nuorisolaissa (1285/2016) tarkoitettuun työpajatoimintaan osallistuminen tai vähintään 3 kk pituiseen työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012) tarkoitettuun työvoimakoulutukseen liittyvään työssäoppimisjaksoon osallistuminen. Oppisopimuskoulutuksesta luetaan työkokemukseksi todistuksissa mainittu työkokemuksen määrä. Hakemuksessa otetaan huomioon työkokemus, joka on saatu ennen hakuajan päättymistä. Työkokemus/kk

3 kk - alle 6 kk 6 kk - alle 12 kk 12 kk -

68

Perusopetuksen suorittanut

Lukion oppimäärän suorittanut

Pisteitä

Pisteitä

1 2 3

1 2 3


Hakeminen ammatilliseen koulutukseen 20.2. - 13.3.2018 1. Kuka voi hakea? Voit hakea ammatilliseen perustutkintoon kun olet suorittanut peruskoulun.

2. Mihin voi hakea? Jos olet suorittanut lukion, voit hakea vain ylioppilaille varatuille opiskelupaikoille.

Voit hakea yhteishakuun kuuluvaan koulutukseen yhdellä hakemuksella, johon voit merkitä enintään viisi hakutoivetta.

Katso koulutukset osoitteesta www.opintopolku.fi

3. Hae netin kautta

4. Pääsykokeet

5. Tulokset

Koulutukseen haetaan netin kautta www.opintopolku.fi 20.2.-13.3.2018 välisenä aikana. Nettihaku sulkeutuu 13.3.2018 klo 15.00.

Koulutukseen voi olla pääsykoe. KAO:ssa pääsykokeet pidetään toukokuussa.

Tiedon opiskelupaikasta saat kirjeitse aikaisintaan 14.6.2018. Jos et saanut opiskelupaikkaa, saat myös siitä tiedon.

6. Opiskelupaikan vastaanottaminen

7. Jäitkö ilman opiskelupaikkaa?

Huolehdi, että otat opiskelupaikan vastaan 28.6.2018 mennessä.

Mikäli olet jäänyt varasijapaikalle yhteishaussa, saat tiedon kirjeitse kun varasijapaikka sinulle vapautuu. Varasijat ovat voimassa 17.8.2018 asti. Jos jäät kokonaan ilman opiskelupaikkaa, ota rohkeasti yhteyttä suoraan oppilaitokseen tai hakutoimistoon.

Nettihaku

www.opintopolku.fi

HOX! VALMA-koulutuksen hakuaika 22.5.- 24.7.2018 Hakeminen: www.opintopolku.fi

Lisätietoja saat hakutoimistosta Opintie 3, OPPI 4, Kajaani • hakutoimisto@kao.fi • puh. 044 777 3115

69


KAO:n toimipaikat Kainuun ammattiopisto on monialainen oppilaitos, joka antaa toisen asteen ammatillista koulutusta nuorille sekä aikuisille. Kiinteät toimipaikat ovat Kajaanissa ja Kuusamossa. Päätoimipaikkamme sijaitsee Kajaanissa.

Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani Puhelinvaihde (08) 61 651 etunimi.sukunimi@kao.fi www.kao.fi

Hakutoimisto

Opintie 3, OPPI 4, 87100 Kajaani hakutoimisto@kao.fi puh. 044 777 3115

Hyvinvointiala • Humanistinen- ja kasvatusala • Sosiaali- ja terveysala

Ketunpolku 4, Taito 2, 87100 Kajaani • opinto-ohjaaja Mirja Puumalainen-Tampio, puh. 044 797 4521

KAO Konservatorio

Timperintie 3, 87400 Kajaani • tutkintovastaava Tapani Komulainen, puh. 044 568 5881 • opinto-ohjaaja Eeva-Liisa Mulari, puh. 044 797 0810

YritysAmis Kulttuuri ja hiusala

Timperintie 3, 87400 Kajaani • opinto-ohjaaja Eeva-Liisa Mulari, puh. 044 797 0810

YritysAmis Liiketoiminta

Vuorikatu 2, 87100 Kajaani • opinto-ohjaaja Auli Karhu, puh. 044 797 0889

YritysAmis Luonto

Kirkkoahontie 115 (Seppälä), 87910 Linnantaus • opinto-ohjaaja Aimo Lasanen, puh. 044 284 7306

YritysAmis Matkailu ja ravitsemi

Opintie 3, Oppi 4, 87100 Kajaani • opinto-ohjaaja Merja Kela, puh. 044 797 4627

Tekniikan ja liikenteen ala

Opintie 3, Oppi 6, 87100 Kajaani • opinto-ohjaaja Kari Määttä, puh. 044 526 6913

KAO Kuusamo

Apajatie 1, 93600 Kuusamo • opinto-ohjaaja Jaana Pesonen, puh. 044 497 5019

VALMA-koulutus

Opintie 3, Oppi 7, 87100 Kajaani • Helena Kahl, puh. 044 294 4506 • Leena Tuure, puh. 044 797 0815 • Seija Forsberg-Piirainen, puh. 044 286 3625

70


n a a t u st Inno ! ä s s e d h y

71


Seuraa toimintaamme! www.kao.fi

Kainuunammattiopisto #kainuunammattiopisto @kaoinstag #kainuunammattiopisto @KAO_twiittaa #kainuunammattiopisto

KAJAANI

| KUUSAMO

Kainuun ammattiopiston Yhteishakuopas 2018  
Kainuun ammattiopiston Yhteishakuopas 2018  
Advertisement