__MAIN_TEXT__

Page 1

KAJAANIN KAUPUNGIN KOULUTUSLIIKELAITOS

toimintakertomus 2017


2 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Yhteystiedot Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Hallinto Rehtori Postiosoite Puhelinvaihde Internet Sähköposti

Markku Nissinen, puh. 044 710 1204 Vuorikatu 2, 87100 Kajaani (08) 61 651 www.kajaaninlukio.fi markku.nissinen@kajaaninlukio.fi

Johtaja Kehittämispäällikkö Taloussihteeri Postiosoite Puhelinvaihde Sähköposti

Liiketalous, luonnonvara-ala sekä kulttuuri-, matkailu-ja ravitsemisala Koulutuspäällikkö luonto

Leena Karjalainen 044 286 3649 leena.karjalainen@kao.fi Kirkkoahontie 115, Seppälä 87910 Linnantaus

Koulutusjohtaja liiketalous

Urpo Kovalainen 044 797 0847 urpo.kovalainen@kao.fi Vuorikatu 2 87100 Kajaani

Koulutuspäällikkö kulttuurimatkailu- ja ravitsemisala

Mari Karjalainen 044 797 0491 mari.karjalainen@kao.fi Opintie 3 87100 Kajaani

Hallinto Rehtori Postiosoite Puhelinvaihde Internet Sähköposti

Raimo Sivonen, puh. 044 308 9175 Opintie 3, 87100 Kajaani (08) 61 651 www.kao.fi raimo.sivonen@kao.fi

Hyvinvointi Koulutuspäällikkö Raisa Ikko 044 797 4594 raisa.ilkko@kao.fi Ketunpolku 4, Taito 2 87100 Kajaani

Tekniikka ja liikenne sekä sähkö-, turvallisuus- ja metalliala Koulutusjohtaja

Raimo Sivonen, puh. 044 308 9175 Opintie 3, 87100 Kajaani Heinisuontie 1, 87250 Kajaani Piilolantie 47, 88900 Kuhmo Nietostie 8, 01390 Vantaa

Logistiikka-, auto- ja rakennusala

Kuusamo Koulutusjohtaja

Anssi Tuominen, puh. 044 512 4933 Anu Kuosmanen, puh. 044 797 0828 Anneli Pitkänen, puh. 044 797 4976 Opintie 3, 87100 Kajaani (08) 61 651 etunimi.sukunimi@kao.fi

Anne Koski-Heikkinen 044 497 5001 anne.koski-heikkinen@kao.fi Apajatie 1 93600 Kuusamo

Koulutuspäällikkö

Kauko Polvinen, puh. 044 797 4537 Opintie 3, 87100 Kajaani Heinisuontie 1, 87250 Kajaani Piilolantie 47, 88900 Kuhmo Nietostie 8, 01390 Vantaa


Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 3

Kasvun ja innostuksen veturi Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos on toteuttanut toisen asteen koulutusta viiden vuoden ajan. Liikelaitoksen oppilaitoksia ovat Kajaanin lukio ja Kainuun ammattiopisto. Vuodesta 2013 jatkuneet talouden ja toimintojen sopeuttamistoimet jatkuivat entistä voimakkaampina ja kevään aikana käytiin yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa Kainuun ammattiopiston osalta. Ensin neuvottelut koskivat ammattiopiston Vuokatin toimipaikan siirtoa Vimpelinlaaksoon ja myöhemmin keväällä koko ammattiopistoa. Irtisanomisilta ja osa-aikaistamisilta ei voitu välttyä. Neuvottelujen taustalla olivat valtion suorittamat ammatillisen koulutuksen rahoituksen suurleikkaukset.

Talous taspainoon Suoritettujen toimenpiteiden ja henkilöstön vahvan sitoutumisen kautta koulutusliikelaitoksen talous saatiin käännettyä selvästi ylijäämäiseksi. Liikelaitoksen menopohja on nyt sopeutettu tulevien vuosien oletettua tulopohjaa vastaavalle tasolle. Uusi organisaatio otettiin käyttöön 1.8.2017 ja tilikartassa 1.1.2018. Esimiestehtäviä vähennettiin ja niitä yhdistettiin. Vähennykset suhteutettiin resurssi-, henkilöstö- ja opiskelijamäärien laskuun. Organisaatiota tullaan tarkastelemaan seuraavan kerran viimeistään keväällä 2020. Koulutusliikelaitoksen kokoaikainen henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 308. Lukiokoulutus vakiinnutti taloutensa jo edellisenä vuonna saavutetulle tasolle. Talouden tervehdyttämiseen ovat vaikuttaneet erityisesti hyvä hakijatilanne, vähäinen keskeyttämisten määrä, henkilöstön eläköitymiset ja kurssitarjottimen sopeuttaminen. Kurssitarjotinta voidaan kuitenkin edelleen pitää opiskelijan näkökulmasta monipuolisena. KAO:n liiketalouden koulutus ja Oppisopimuspalvelut siirtyivät Vuorikadun kiinteistöön jo marraskuussa 2016.

Vain muutos on pysyvää Kajaanin lukiolla vietettiin valtakunnalliset musiikkilukiopäivät 24 -25.4.2017 ja ne onnistuivat hyvin saadun palautteen perusteella. Kainuun ammattiopiston YritysAmis –toimintamalli sai toimintavuoden aikana paljon huomiota ja malli tukee hyvin reformin mukaista ammatillista koulutusta. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos purki kesän aikana Opintien alueelta OPPI 2 rakennuksen. TIETO 2 rakennuksessa olleet loput koulutusliikelaitoksen toiminnot

siirrettiin kesällä OPPI 4 rakennukseen. Aikuiskoulutuksen yhtiöittämisessä on onnistuttu suunnitellulla tavalla Edukai Oy:n kautta. Yhtiömuotoinen toiminta tuo lisähaastetta ja byrokratiaa ammatillisen koulutuksen toimintojen tehostamiselle, mutta tarjoaa myös aivan uusia mahdollisuuksia koulutusmarkkinoilla. Kainuun ammattiopisto ja Vuokatin urheiluopisto tunnustelivat toimintavuoden aikana yhteistyömahdollisuuksia ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen osalta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on monella tavalla kannustanut ja tukenut tätä kehitystä. Kainuussa ei ole muita ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kuin Kajaanin kaupunki ja Vuokatin säätiö. Uuden kuntalain mukaan kunnissa tulee olla pääsääntöisesti vain yksi hallintosääntö. Koulutusliikelaitoksen edustajat osallistuivat aktiivisesti uuden hallintosäännön valmisteluun. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnan jäsenmäärä laski 11 jäsenestä 9 jäseneen. Kuusamon kaupunki menetti yhden johtokuntapaikan ja Kuhmon kaupunki ja Suomussalmen kunta saavat 1/2 johtokuntapaikan eli kaksivuotiskaudet (jäsen/varajäsen). Uuden johtokunnan toimikausi on käynnistynyt hyvin ja vahvasti tulevaisuuteen katsoen.

Visiosta voimaa Koulutusliikelaitoksen uutta strategiaa on toteutettu kohta kaksi vuotta. Tavoitteena oli konkretisoida omaa toimintaa ohjaavat valinnat niin, että koko henkilöstö ja opiskelijat voivat ne ymmärtää ja sitoutua niihin. VISIO 2025: ”Koulutusliikelaitos - kasvun ja innostuksen veturi” kertoo tavoitteesta kaiken. Koulutusliikelaitos antaa palvelulupauksen, kaikki opiskelijamme työllistyvät ja menestyvät elämässään. Strategian toteuttamisessa on työtä riittänyt ja riittää varmasti myös tulevina vuosina. Toimintavuoden aikana työstettiin edelleen myös koulutuskonserniselvitystä ja sen ensimmäinen vaihe valmistui talvella 2017. Työtä on jatkettu konkreettisten yhteistyömallien avulla ja kaupunginjohtajan johtaman koulutuskonsernijohdon kautta. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi loppusyksystä 2017 Kajaanin kaupungille uudet lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat. Lukiokoulutuksen osalta koettiin suuri pettymys, kun kuvataiteen erityistehtävä menetettiin, mutta musiikin erityistehtävä pystyttiin säilyttämään ja sen turvaamiseksi tehdään jatkossa kaikki voitava.

Henkilöstö on ollut monien ristipaineiden kohteena koko toimintavuoden ajan. Epävarmuutta lisäsi myös ammatillisen koulutuksen reformilainsäädännön lopullisen valmistumisen siirtyminen ja siihen sisältyvän uuden rahoitusmallin ennakoimattomuus. Rahoitusmallin sisältämät siirtymäajat ovat kuitenkin tukeneet Kainuun ammattiopiston talouden tasapainottamista. Reformi vaikuttaa täysimääräisesti vuonna 2020 ja siihen pitää kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrkiä varautumaan. Erityisesti opiskelijapohjan rapautumisen estämiseksi on tehtävä kaikki voitava.

Kiittäen kohti tulevaa Henkilöstö on suorittanut tehtävänsä vastuullisesti ja yhdessä opiskelijoiden kanssa on pystytty edelleen rakentamaan tulevaisuuteen katsovaa toiminta- ja työskentelymallia. Liikelaitoksen toimintoja ja taloutta on hoidettu kokonaisuudessaan hyvin ja henkilöstön osallistuminen talouden sopeuttamiseen on ollut kunnioitusta herättävää. Kuusamon kaupungin sitoutuminen ja tuki KAOn Kuusamon toimipaikan osalta on ollut esimerkillistä. Liikelaitoksen viides toimintavuosi onnistui vaikeissa olosuhteissa hyvin ja tältä perustalta voidaan nyt jatkaa kohti uutta vuosikymmentä. Haluan kiittää koko liikelaitoksen henkilöstöä ja opiskelijoita hyvästä ja vastuullisesta työstä vuonna 2017.

Anssi Tuominen | johtaja


4 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Perustehtävä Koulutusliikelaitoksen tehtävänä on kouluttaa opiskelijat ammattiin ja jatko-opintoihin. Ammatillisen koulutuksen tulosalue, Kainuun ammattiopisto, vastaa ammatillisesta perus- ja lisäkoulutuksesta, työelämälle tarjottavista asiantuntijapalveluista ja palvelujensa kehittämisestä. Lukiokoulutuksen tulosalue, Kajaanin lukio, vastaa lukiokoulutuksesta ja jatko-opintokelpoisuuden saamisesta, etä- ja aikuislukiopalveluista ja palvelujensa kehittämisestä.

Visio 2025 Koulutusliikelaitos - kasvun ja innostuksen veturi.

Missio ja arvot Me lupaamme, että kaikki opiskelijamme työllistyvät ja menestyvät elämässä. ”Innostus, rohkeus, avoimuus. Valintasi joustavuus. Arvostaen ohjaamme, tulevan polkusi turvaamme. Ahkeran tekijän takaamme. Yhdessä huomisen rakennamme.”

Strategiset tavoitteet • Tunnemme asiakkaamme ja tarjoamme aktiivisesti ratkaisuja osaamistarpeisiin asiakasta arvostaen. • Henkilöstömme on sitoutunut huolehtimaan kysyntää vastaavasta osaamisensa ajantasaisuudesta. • Esimiestyömme on vastuullista, avointa ja uudistavaa. • Olemme globaali toimija. • Vahva taloutemme aktivoi kehittämistä ja kasvua. • Hyödynnämme käyttäjälähtöistä teknologiaa.


Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 5

Koulutusliikelaitos Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos on järjestänyt toisen asteen koulutusta viiden kalenterivuoden ajan. Liikelaitoksen vastuulla on järjestää ammatillista koulutusta, oppisopimuskoulutusta ja lukiokoulutusta Kajaanissa. Kuusamon kaupungin kanssa on solmittu ns. vastuukuntasopimukset ammatillisen koulutuksen järjestämisestä ko. kuntien alueilla. Koulutuksia toteutetaan markkinaehtoisesti. Liikelaitoksen toimintaa säätelevät lukiokoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta annetut lait ja asetukset sekä muut ammatillista ja lukio-opetusta koskevat säädökset ja määräykset, Kajaanin kaupungin hallintosääntö ja liikelaitoksen johtosääntö sekä liikelaitoksen johtajan delegointipäätös. Liikelaitoksella on oma johtokunta, jonka kautta kaupunki toteuttaa omistajaohjaustaan. Johtokunnassa on edustajat myös Kuusamosta, Kuhmosta ja Suomussalmelta. Liikelaitoksen ammatillisen koulutuksen tulosalue muodostuu Kainuun ammattiopisto -nimisestä oppilaitoksesta ja lukiokoulutuksen tulosalue muodostuu Kajaanin lukio–nimisestä oppilaitoksesta. Liikelaitoksessa on yhteensä viisi tulosyksikköä ja ns. yhteiset palvelut. Lisäksi koulutusliikelaitoksen yhteydessä toimii Edukai Oy, joka vastaa markkinaehtoisesta koulutuksesta.

Toiminnan tavoitteet ja toteuma TAVOITE

TOTEUMA KAO Kajaanin lukio

Vaikuttavuus Sijoittuminen tuloksellisuusmittarivertailussa 10:n parhaan joukkoon suurten, monialaisten koulutuksenjärjestäjien sarjassa.

Toteutunut sijaluku 9. sarjassa suuret monialaiset koulutuksenjärjestäjät.

Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys

ka 3,81

ka 3,84

ka 3,7 %

ka 0 %

Opiskelijapalautteet ka > 3,9 (KAO), ka > 3,7 (lukio).

Prosessien sujuvuus ja taloudellisuus Negatiivisten keskeyttämisten osuus lukuvuosittain < 3 % (KAO), < 0,5 % (lukio).

Henkilöstö Henkilöstön työtyytyväisyysmittaus, tavoite ka > 3,6.

Työilmapiiritutkimuksen toteuma ka 3,59.


6 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Johtokunta 2017 Pauli Pyykkönen pj. | Kajaani Erkki Hämäläinen, vpj. | Kuusamo Susanna Määttä | Kajaani Risto Haverinen | Kajaani Ella Kiljunen | Kajaani Esa Niiranen | Kajaani Olga Alanne | Kajaani Mervi Tornberg-Karjalainen | Kuusamo Pekka Heikkinen | Kuhmo Helena Kahl | Henkilöstön edustaja | Kajaani Helena Ohtonen | Kaupunginhallituksen edustaja | Kajaani

varajäsen Tommi Anttalainen | Kajaani varajäsen Tomi Meriläinen | Kuusamo varajäsen Kaisa Hujanen | Kajaani varajäsen Kari Saukkonen| Kajaani varajäsen Tiina Heikkinen | Kajaani varajäsen Karl Kunnas | Kajaani varajäsen Eila Aavakare | Kajaani varajäsen Pauli Miettinen | Kuusamo varajäsen Tuovi Kemppainen | Suomussalmi varajäsen Eira Piipponen | Kuhmo

Johtokunnan kokoukset Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta kokoontui vuonna 2017 seitsemän kertaa. Johtokunnan esittelijänä toimi koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta

Anssi Tuominen, liikelaitoksen johtaja

Kainuun ammattiopisto Raimo Sivonen, rehtori

Hallinto-, talous-, kehittämis-, työelämäja opiskelijapalvelut Anssi Tuominen johtaja

Hallinto- ja talouspalvelut Anssi Tuominen, johtaja Anneli Pitkänen taloussihteeri

Sähkö-,

Hyvinvointi Sosiaali-, terveys- ja kasvatusala Raisa Ilkko koulutus

turvallisuus-

päällikkö

Tekniikka ja liikenne Raimo Sivonen koulutusjohtaja

ja metalliala Raimo Sivonen koulutuspäällikkö Logistiikka-, auto-

Kehittämisja työelämäpalvelut Anu Kuosmanen kehittämispäällikkö

Opiskelijapalvelut Liisa Härmä koulutusjohtaja

ja rakennusala Kauko Polvinen koulutuspäällikkö

YritysAmis Urpo Kovalainen koulutusjohtaja Liiketalous Urpo Kovalainen koulutuspäällikkö Luonnonvara-ala Leena Karjalainen koulutuspäällikkö Kulttuuriala ja matkailu-, ravitsemis- ja talousala Mari Karjalainen koulutuspäällikkö

Kuusamo Anne Koski-Heikkinen koulutusjohtaja

Kajaanin lukio

EDUKAI OY

Markku Nissinen rehtori

Petra Tolonen toimitusjohtaja

Jaana Leinonen apulaisrehtori

Anssi Tuominen hallituksen pj.


Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 7

Henkilöstö

Henkilöstöjohtamisen tavoitteet Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen henkilöstöjohtamisen keskeiset periaatteet on määritelty vuonna 2016 uudistetussa strategiassa ja johtamisen periaatteet 2017 -asiakirjassa. Lisäksi koulutusliikelaitoksen henkilöstöhallintoa ohjaa Kajaanin kaupungin tavoitteet sekä ohjeet. Osaava, muutoskykyinen, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö sekä osallistava johtaminen ovat kehittämisen tärkein voimavara. Yhteisöllisyys tukee ja vahvistaa koko organisaatiota ja yksittäistä työntekijää jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössämme. Henkilöstön yhteisöllisyyttä ja jaksamista ylläpidetään muun muassa yhteisillä tilaisuuksilla. Lisäksi koulutusliikelaitoksen henkilökunta on voinut hyödyntää Kajaanin kaupungin henkilökuntaetuuksia. Koulutusliikelaitoksen henkilökuntakerho, jossa ovat jäseninä kaikki työntekijät, tukee monipuolisesti henkilöstön yhteisiä liikuntaja kulttuuriharrastuksia.

Koulutus ja kehittäminen Vuonna 2017 henkilöstölle kertyi yhteensä 765 koulutuspäivää. Koulutuskustannukset olivat yhteensä 226 199 euroa. Henkilöstön kehittämiseen käytettiin 0,7 % liikevaihdosta. Työelämäjaksoille osallistui koko henkilöstöstä 1 %. Työelämäjaksojen tarkoituksena on opetustehtävissä toimivien ammatillisen osaamisen vahvistaminen vastaamaan työelämän kehitystä ja tarpeita.

Henkilöstömäärä Koulutusliikelaitoksen kokonaishenkilöstömäärä vuonna 2017 oli yhteensä 308, joka sisältää sijaiset ja sivutoimiset 7 henkilöä. Koko henkilöstömäärästä vakituisia on 295 ja määräaikaisia 13. Opetushenkilöstöä oli 242. Rehtorit, ammattiopiston koulutusjohtajat ja koulutuspäälliköt on laskettu opetushenkilöstömäärään.


8 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Kehittäminen ja kansainvälisyys Kainuun ammattiopisto suunnittelee ja toteuttaa kehittämishankkeita, jotka tukevat perustehtävän suorittamista sekä parantavat opiskelijoiden ja henkilökunnan mahdollisuuksia toimia myös kansainvälisillä työ- ja koulutusmarkkinoilla. Vuoden 2017 aikana ulkopuolisella rahoituksella Kainuun ammattiopistossa (KAO) oli käynnissä yhteensä 54 hanketta. Hankesalkun koko oli 3.9 M€ eli noin 14 % KAOn liikevaihdosta.

Koulu Kotouttaa ja MyOppis- hankkeet olivat toteuttamassa Kainuun monikulttuurisuusviikkoa yhdessä kolmen muun hankkeen kanssa. Viikko huipentui Artti Antilan salissa pidettyyn tapahtumaan ”Mistä mun juttu? - tarinoita tosielämästä”, johon aamupäivällä osallistuivat opiskelijaryhmät. Oman tarinansa jakoivat Kongossa syntynyt helsinkiläinen räppäri PastoriPike sekä suorapuheiset toimittajat Susani Mahadura ja Yagmur Özberkan.

Monipuolisia hankkeita

Kansainvälinen KAO

Rakennerahastohankkeita oli 9, Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeita 24, Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahaston 4 hanketta ja Erasmus+ ja Interreg Pohjoinen -ohjelman hankkeita 17. Kajaanin lukio oli mukana kolmessa Opetushallituksen hankkeessa: Opiskele Liikkuen ja Koulu kotouttaa -hankkeet sekä Suomussalmen lukion kanssa yhteistyössä Osaajaksi Kulttuurikasvatuksen avulla -hanke.

Kansainvälinen toiminta jatkui vilkkaana vuonna 2017. KAO oli mukana joko koordinaattorina tai partnerina kuudessatoista (16) kansainvälisyyttä edistävässä hankkeessa. Yhteensä 62 opiskelijaa suoritti vähintään kolmen viikon työssäoppimis- tai oppilaitosjakson ulkomailla. Heidän lisäkseen 39 opiskelijaa osallistui lyhemmälle ulkomaan jaksolle. KAOlle puolestaan saapui 32 opiskelijaa.

Hankkeita on toteutettu kumppanuudessa työelämän ja muiden koulutusorganisaatioiden kanssa sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Investointeja hankkeen rahoituksella toteutettiin mm. metallialan oppimisympäristöihin robotiikassa ja automaatiotekniikassa.

Lukion kansainvälisyyttä edistävä kaksivuotinen ESR-hankehakemus hyväksyttiin kokonaisuudessaan kaikkien viiden hankkeeseen osallistuvan opettajan osalta, ja yhden opettajan kohdalta hanke ehti jo realisoitua. Sen sijaan yhteinen NordPlus-hanke ruotsalaisen ystävyyskoulun kanssa ei tällä kertaa johtanut toivottuun lopputulokseen. Vastaava hanke yhteistyössä latvialaisen lukion kanssa on vireillä vuoden 2018 aikana.

Tehokkaasti henkilökohtainen Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen avustamissa hankkeissa on voitu jatkaa työelämäyhteyksien vahvistamista kehittämällä edelleen työssä tapahtuvan oppimisen ja näyttöjen käytänteitä. Erityisesti on pyritty kehittämään oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistelmiä koulutuksen toteutuksessa ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista henkilökohtaistamisprosesseja tehostamalla.

kutsuvieraina unkarilaisen ystävyyskoulun 100-vuotisjuhliin lokakuussa 2017. Samoin saksalaisen ystävyyskoulun kanssa suunniteltiin jo vuonna 2018 toteutuvaa vierailua. Kajaanin lukiossa on perinteisesti opiskellut vuosittain muutamia vaihto-opiskelijoita. Vuonna 2017 opiskelijoita oli Saksasta, Ranskasta, Serbiasta ja USA:sta.

Lukiot yhteistyössä maailmalla

Vuonna 2016 alkanut Kajaanin lukion ja Suomussalmen lukion yhteishanke ”Osaajaksi kulttuurikasvatuksen avulla” päättyi vuoden 2017 aikana, jolloin toteutettiin opiskelijaryhmävierailu Venäjälle. Vaikka varsinaisia ystävyyskouluvieraita ei vuoden 2017 aikana tehty, osallistuivat Kajaanin lukion rehtori ja apulaisrehtori

KAO on mukana OPH:n rahoittamassa Kanada-verkostossa, lokakuussa saimme vieraaksemme viikoksi kokit Gaëtan Tessierin ja Gerard Fischerin Québecistä.


Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 9

Opiskelijan hyvinvointipalvelut Opiskelijapalveluiden osalta vuosi 2017 on ollut valmistautumista uuden lainsäädännön edellyttämiin muutoksiin, toiminnan organisoitumista oman oppilaitoksen näkökulmasta sekä verkostoitumista paikallisesti ja valtakunnallisesti. Keskeisenä tavoitteena kaikessa toiminnassa on opiskelijoiden hyvinvoinnin varmistaminen ja lisääminen. Organisaatiouudistuksen myötä opiskelijan tukipalvelut ryhmiteltiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Opiskelijapalvelut kattavat opintotoimiston, opiskeluhuollon, asuntola-asumisen, opinto-ohjauksen, opiskelijahallintajärjestelmien ja erityisen tuen palvelut.

OH Foorumissa pohdittiin opetusneuvos Elise Virneksen ja projektikoordinaattori Ville Virtasen johdolla ammatillisen koulutuksen reformin tuomia muutoksia. Foorumiin osallistui opetus- ja ohjaushenkilöstöä sekä oppilaitoksen johtoa. Tutkijatohtori Antti Maunu musisoi OH-foorumin alussa

Opiskeluhuolto työpaikoille Vuoden 2017 aikana opiskeluhuollossa toteutettiin Opiskeluhuolto työpaikoille -hanke. Hanke oli osa isompaa Itä-Suomen toisen asteen verkostokokonaisuutta. Hankkeen aikana kehitettiin opiskeluhuollon ja erityisopetuksen ohjausta työpaikoille erityisen tuen piirissä oleville opiskelijoille. Hankkeen aikana luotiin kuraattorien ja erityisopettajien käyttöön uusi ennakoiva ja valmistava työpaikoille jalkautuva ohjauksen malli. Hankkeen aikana kokeiltiin uudenlaista työpaikoille ohjausta Kainuun Soten palvelun tuottajien kanssa yhteistyössä. Hankkeen aikana saadut kokemukset olivat hyviä. Opiskelijat ja työnantajat ottivat uudenlaisen palvelun myönteisesti vastaan. Ennakoivassa mallissa opiskelijalle pyritään löytämään huolellisella valmistautumisella kykyihin ja osaamiseen sekä elämäntilanteeseen sopiva työpaikka. Opiskelijan ohjausta jatketaan työjakson aikana tiiviissä yhteistyössä yrityselämän edustajien ja ohjaavien opettajien kanssa.

Itä-Suomen yhteistyö KAO:n opiskeluhuolto oli järjestämässä ja toteuttamassa Itä-Suomen toisen asteen verkoston ja AVI:n kanssa yhteistyössä kolmansia Itä-Suomen opiskeluhuollon päiviä 7.-8.6.2017 Joensuuhun. Teemana oli opiskeluhuolto lukiossa ja ammatillisessa kou-

lutuksessa. Päivien tavoitteena oli koota vuosittain opiskeluhuolto työhön osallistuvat eri ammattiryhmien edustajat pohtimaan ajankohtaisia asioita. Päiville oli kutsuttuna 2017 terveydenhoitajat, kuraattorit, psykologit, lääkärit sekä opiskeluhuollon esimiehet.

Hyvinvointivirtaa Hyvinvointivirtaa viikon tapahtumia järjestettiin Kao:lla ja Kajaanin lukiolla viikolla 40. Ammatillisen koulutuksen Hyvinvointivirtaa-viikon erityisteemoina olivat vuonna 2017 oppilaitoksen liikunnallistaminen ja päihteettömyyden edistäminen. Kao:lla ja Kajaanin lukiossa teemaviikko näkyi 3.10. OPPI4-ala-aulassa ja torstaina 5.10. Kajaanin lukiolla liiketalouden ja lukion yhteistyönä. Tapahtumissa oli mm. opiskelijoiden oma hyvinvoinnin toimintapiste. Lisäksi tapahtumissa tuotiin esille terveellisen ravitsemuksen merkitystä. Yhteistyötahoja Kajaanin tapahtumissa olivat mm. Kainuun kriisikeskus, Kainuun prikaatin VMTK-toiminta, Kainuun Liikunta sekä Vuokatin urheiluopisto toimintaja työkyvyn testipisteellä. Teemaviikkoa koordinoi Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuurija urheiluliitto, SAKU ry.

OH Foorumi: Koulutusliikelaitoksen opiskeluhuollon asioissa kokoonnuttiin Ukkohal-

laan 30.11.-1.12.2017. Foorumiin olivat kutsuttuina tuttuun tapaan sekä yhteisöllisestä, että yksilöllisestä opiskeluhuollosta vastaavat henkilöt asiantuntevien kutsuvieraiden lisäksi. Tuolloin vielä lähestymisvaiheessa olleen ammatillisen koulutuksen reformin tuomiin kysymyksiin olivat kanssamme hakemassa vastauksia opetusneuvos Elise Virnes (OKM), projektikoordinaattori Ville Virtanen (Saku ry), sekä tutkijatohtori Antti Maunu (Turun yliopisto). Foorumissa keskityttiin opiskeluhuollon nykytilanteen kartoittamisen lisäksi reformin mahdollisiin yhteisöllisiin vaikutuksiin ja niihin reagoimiseen. Kuraattoritiimin järjestysvastuulla olevan opiskeluhuollon foorumin ajatus on koota yhteen toimijoita ja käsitellä ajankohtaisia aiheita.

Asuntolaelämää Asuntolatoiminta on tärkeä osa opiskelijapalvelua. Asuntola-asumista voidaan pitää välietappina itsenäiseen asumiseen, jossa opiskelijoiden tukena ovat asuntolaohjaajat. Asuntoloissa asutaan pääsääntöisesti sunnuntaista perjantaihin ja asuntolaohjaajien erillisellä luvalla myös viikonloppuisin. Asuminen asuntoloissa on maksutonta, yhteisöllistä soluasumista. Asuntolatoiminnasta on kerrottu Kao:n koulutusta esittelevällä videolla ”Löydä oma polkusi opiskella ammattiin”.


10 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Hyvinvointi

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusala

Valmistautuminen ammatillisen koulutuksen reformiin ja työelämäläheinen toiminta kuvastavat Hyvinvoinnin vuoden 2017 toimintaa. Toiminnallisuus näkyi osallistumisena 100-lahjaa hankkeeseen ja sitä kautta tuotettiin iloa ja apua eri ikäisille asiakkaille. Lahjoina virvottiin ikäihmisiä, oltiin muuttoapuna hoivakodin asukkaille, toteutettiin välituntiliikuntaa eri kouluilla, järjestettiin voimavara- ja lihaskuntotestejä sekä erilaisia tapahtumia. Kokonaisuutena toiminnassa näkyi laaja-alainen yhteistyö eri toimijoiden kanssa sekä alalla tapahtuva yhdessä tekeminen. opiskelijoiden luonteva toiminta monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Opiskelijoita oli vaihdoissa Virossa, Tsekissä, Espanjassa, Italiassa, Unkarissa ja Japanissa. Euroopassa oli 12 opiskelijaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työpaikoilla ja Japanissa kaksi opiskelijaa tutustui myös yhteistyöoppilaitokseen Kuriyamassa Hokkaidon saarella. Lisäksi alalla vastaanotettiin japanilaisia ja kanadalaisia opiskelijoita sekä asiantuntijoita. Lastenohjaajaopiskelijat järjestivät Kajaanissa ja Sotkamossa eri alakouluilla liikunnallisia välitunteja.

Monipuolista koulutustarjontaa Hyvinvoinnin koulutukset ovat olleet vetovoimaisia ja valmistuvat opiskelijat työllistyvät hyvin erilaisiin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan tehtäviin. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lisäksi alkoi koulutusta lapsi- ja perhetyön perustutkintoon. Lastenohjaakoulutusta toteutettiin yhteishaun kautta tulleille opiskelijoille sekä iltaisin monimuoto-opetuksena aikuisopiskelijoille. Työelämän tarpeisiin toteutettiin Vanhustyön erikoisammattitutkinnon Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen-tutkinnon osaa useammalle työpaikalle.

Kehittämistyötä hankkeilla Toimintavuosi 2017 oli hyvinvoinnin osalta monipuolista kehittämistä erilaisten hankkeiden avulla. Osaaja diggaa -hankkeessa kehitettiin simulaatiopedagogiikkaa ja Digios-hankkeessa teknologiaosaamista yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun soten kanssa. YSO1- hankkeessa keskityttiin yhteisten ja ammatillisten tutkinnon osien integroinnin kehittämiseen. Mukana oltiin myös

Koulu kotouttaa- ja ASTE-hankkeissa. Tulevan sote-uudistuksen myötä alkoi JärjestöKainuu2.0 -hanke, jossa myös oppilaitoksilla on oma roolinsa. Mukaan lähdettiin myös Opiskele liikkuen -hankkeeseen, jonka yhtenä tavoitteena on lisätä alalla opiskelevien liikkumista koulupäivien aikana.

Yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa Yhteistyö Kajaanin ammattikorkeakoulun sairaan- ja terveydenhoidon osaamisalan kanssa syventyi vuoden 2017 aikana yhteistyöiltapäivien, hankevalmisteluiden ja osaamisen kehittämisen kautta. Yhteistyössä edelleen kehitettiin tiiviimpää yhteistyötä työelämän kanssa. Kainuun ammattiopiston, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun soten työelämäyhteistyöpäivä järjestettiin teemalla ”Yhdessä kohti tulevaisuutta – miten kehitämme opiskelijaohjausta ja tuemme opiskelijan ammatillista kehittymistä”. Yhteistyössä toteutettiin myös PohjoisSuomen hoitotiedepäivät.

Hyvinvoinnin opettajat toimivat aktiivisesti Japani-verkostossa Hanakossa, jossa kehitettiin hyvinvointiteknologiaan liittyvä valinnainen tutkinnon osa ja vertaismentoroinnin kautta koulutettiin opettajia hyvinvointiteknologian käytössä. Opettajat tekivät neljä työvaihtoa ulkomaille omien alojensa työpaikkoihin tai opiskelijoiden ohjaukseen liittyen. Kotikansainvälistymiseen liittyen tehtiin aktiivista yhteistyötä kotoutumiskoulutusten kanssa. Opiskelijat harjoittelivat selkokielenkäyttöä ja maahanmuuttajien luontevaa kohtaamista. Tässä tehtiin yhteistyötä myös Koulu kotouttaa- hankkeen kanssa.

KV-toimintaa Kansainvälisyys näkyi Hyvinvoinnin toiminnassa muun muassa vaihtoina, joiden tavoitteena on opettajien ja

Hyvinvoinnin opettajat tekivät lähempää tuttavuutta Paron kanssa. Paro on hyljerobotti, jonka tehtävänä on herätellä ihmistä vuorovaikutukseen ja kontaktin ottamiseen.


Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 11

Liiketoiminta, luonto, kulttuuri, matkailu- ravitsemis- ja talousala

Vuoden 2017 aikana YritysAmis –ideologian kehittämistä jatkettiin henkilöstön kanssa. Elokuun alusta voimaan tulleessa organisaatiossa YritysAmis muodosti oman tulosyksikön. Kulttuurin, luonnon ja liiketalouden lisäksi elokuun matkailu-, ravitsemis-, talous- ja puhdistuspalvelualat tulivat vahvistamaan YritysAmis –ideologiaa. Marraskuussa vietettiin YritysAmis Kisällin avajaisia Opintie 3:ssa. YritysAmikselle myönnettiin 31.5.2017 tuotesuojaus Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Lukuisia esittelyitä ja huikeita onnistumisia Helsingissä, Brysselissä sekä Manhattanilla Vuoteen 2017 mahtui paljon onnistumisia. Toukokuussa Christina Pyykkönen, Kätevä Koivu NY voitti Suomen Nuoriyrittäjyys -finaalin Helsingissä ja pääsi edustamaan Suomea Brysseliin kesällä. Samaan aikaan, heinäkuussa, Porissa MTV3:sen Suomi Areenalla julkaistiin Suomen nuorkauppakamarin järjestämä Suomen Tuottavin Idea –kilpailun voittaja. Ykköspaikan sai YritysAmis ja tästä syystä logo olikin näkyvissä Times Square- aukiolla Manhattanilla, New Yorkissa parin viikon ajan. Saatesanoina saimme kuulla, että käsissämme on idea, joka voi levitä globaalisti, jos näin halutaan. Valtakunnallinen sekä myös kansainvälinen kiinnostus YritysAmista kohtaan jatkui. Lähes viikoittain saimme esitellä toimintaa vierailijoille, myös kansainvälisille ja saimme mahdollisuuden kertoa kokemuksistamme erilaisissa seminaareissa sekä koulutusorganisaatioiden valmennustilaisuuksissa mm. Imatralla, Lappeenrannassa, Vantaalla, Helsingissä, Jyväskylässä ym. vuoden aikana yhteensä noin yli 1100:lle henkilölle.

Nälkämaan markkinat – koulutuksella kylläiseksi Kainuun ammattiopiston yhteisenä ponnistuksena järjestettiin syyskuussa Nälkämaan markkinat –koulutuksella kylläiseksi -tapahtuma, joka juhlisti 120 -vuotista Seppälän toimipaikkaa. Ensikertaa markkina-alue jakautui Kirkkoahontien molemmin puolin Seppälän ja Impilinnan alueelle. Kainuun suurin myyntitapahtuma keräsi jälleen kahden päivän aikana n. 15000 kävijää YritysAmis Luontoon ja paikalla oli lähes 80 myyjää.

Suomen Nuoriyrittäjyys: Christina Pyykkönen, Kätevä Koivu NY edustaa Suomea Brysselissä.

YritysAmiksen koulutusjohtaja vaihtui YritysAmiksen koulutusjohtaja Maarit Tartia-Kallio jäi eläkkeelle vuoden 2017 lopussa. YritysAmiksen johtotiimin muodosti elokuun alusta koulutusjohtaja Urpo Kovalainen, koulutuspäällikkö Leena Karjalaisen ja koulutuspäällikkö Nina Ollila.

Taitaja-kisoissa YritysAmis oli vahvasti esillä, sillä näytöslajina esiteltiin kaupunkiviljely. Organisoinnista vastasi vahvasti tiimivastaava, opettaja, Renne Sänisalmi. YritysAmiksen henkilöstön virkistysiltapäiviä jatkettiin ja syksyllä virkistäydyimme kulttuurialalla. Henkilöstö pääsi räppäämään, nauttimaan hiusalan palveluista, treenaamaan kuvankäsittelyä, näyttämään maalaustaitonsa sisustamossa sekä valokuvaamaan greenscreenillä. Hyödynsimme oppimisympäristöjä ja ennen kaikkea opiskelijoiden osaamista virkistysiltapäivien järjestelyissä. YritysAmiksessa aloitettiin myös ensimmäiset ristipölytykset, eli kaikkien YritysAmiksen alojen toisen vuoden opiskelijat tutustuivat toisiinsa ja ratkaisivat ongelmia, kuten esim. Kyyttöjen pelastamisen. Hienoja kohtaamisia ja innovaatioita syntyi.

Tapahtumia, ristipölytystä, verkostoitumista, kaupunkiviljelyä ja riksailua NY-toiminta vahvistui entisestään ja NY-aluefinaali järjestettiin Kajaanin Prismassa helmikuussa. YritysAmiksen henkilöstö verkostoitui yrittäjien kanssa monella tapaa ja esimerkkeinä mm. Kainuun yrittäjien järjestämät Sosial Friday –tapahtuma YritysAmiksessa sekä lukuvuoden aloitus Impilinnassa, yhteistyössä Kainuun yrittäjien kanssa. Hossan kansallispuiston avajaisissa YritysAmis oli mukana esittelemässä toimintaa. Kesäkuun ja heinäkuun aikana YritysAmiksen opiskelijat tarjosivat Riksa-kyytipalvelua arkisin kauppatorilla viitenä päivänä viikossa sekä tilausajoja. Kokemukset olivat rohkaisevia ja toimintaa jatketaan myös seuraavana kesänä. Helsingin

Yritysamiksen henkilöstön virkistyspäivässä hyödynnettiin oppimistiloja sekä etenkin opiskelijoiden osaamista.

Helsingin Taitaja-kisoissa Yritysamis oli vahvasti esillä; näytöslajina kaupunkivieljely.


12 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Liiketoiminta, luonto, kulttuuri, matkailu- ravitsemis- ja talousala

Liiketoiminta YritysAmis liiketaloudessa YritysAmiksen Kahvila jatkoi toimintaa ja YritysAmiksen Toimistossa solmittiin sopimukset ensimmäisten kirjanpitoasiakkaiden kanssa. Sisäiset ja ulkoiset laskutukset, tiliöinnin olivat jo arkea työvuoroissa. Työelämälähtöisiä yhteistyöprojekteja toteutettiin yrittäjien kanssa. Helmikuussa YritysAmis liiketalous järjesti avoimet ovet Vuorikatu 2:ssa, kaupallisen alan koulutus palasi synnyinsijoilleen vuoden 2016 lopussa.

Luonnonvara-ala

Opettaja Kaija Meriläisen vastasi Sictec-projektista Suomen osalta yhdessä Saksan, Katalonian, Tanskan ja Italian opettajien kanssa. Kymmenet opiskelijat pääsivät käymään KV-vaihdoissa ja erityisen moni juuri Sictec-projektissa.

Seppälä on Kainuun vanhin ammatillinen oppilaitos, joka on perustettu vuonna 1897 ja Seppälän 120 vuotistaivalta juhlistettiin mm. Maaseutu tuli kaupunkiin -tapahtumalla Kajaanin kauppatorilla 1.11.2017. Samalla kellon lyömällä julkaistiin historiikki Seppälästä. Juhlavuoden kunniaksi järjestettiin perinteiset maalaismarkkinat uudistuneella nimellä ja ilmeellä: Nälkämaan markkinat. Muutaman vuoden tauon jälkeen ihmiset ottivat markkinat omakseen ja alueella kävi kaikkiaan 14 000 markkinavierasta.

Toukokuussa järjestettiin Vuorikadunensimmäinen kevätmyyntitapahtuma, jossa opiskelijat möivät mm. vanhaa kalustoa. Katri Kuvaja koordinoi tapahtuman ja se saa jatkoa myös tulevana vuonna. Nälkämaan markkinoiden ilmoittautumiset ja laskutuksen hoitivat liiketalouden opiskelijat.

Vuoden 2017 aikana tehtiin ensimmäinen yksityistäminen, jolloin kesäkuussa Aisti ja Tunne Oy otti ohjat koirakeskuksen ylläpidosta ja edelleen kehittämisessä yhteistyössä YritysAmiksen kanssa. Kokemukset ovat olleet todella lupaavia.

Avoimet ovet liiketoiminnan yksikössä.

Lukuvuoden aloitus palkitussa Impilinnassa.

Impilinnan upeasti peruskorjattu rakennus palkittiin 5-kanta rakennusperintö palkinolla. Seppälä Golf – matalan kynnyksen golfkenttä avasi ensimmäisen kerran harjoitusalueen ja yhden väylän pelattavaksi. Ensimmäiset golfin alkeiskurssit pidettiin kesäkuussa 2017.


Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 13

Liiketoiminta, luonto, kulttuuri, matkailu- ravitsemis- ja talousala

Kulttuuriala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Kulttuurialalla vuonna 2017 tapahtui historiaa, kun saimme iloita Kätevä Koivu NY:n kansallisesta ja kansainvälisestä menetyksestä. Media-alan tuottamia striimauspalveluita kysyttiin ulkopuolelta valtavasti. Muutoinkin oikeiden asiakasprojektien tekeminen oppimisen välineenä vahvistui.

YritysAmis Kisälli aloitti toimintansa marraskuussa Opintie 3:ssa. Syksyn 2017 aikana ensimmäiset NY-yritykset aloittivat Maratalla ja suosio tuotteille ja palveluilla oli taattu heti syksystä lähtien. Maratan opiskelijat olivat Mamsellin apuna järjestämässä Kajaanin kaupungin henkilöstöjuhlaa, joka pidettiin perjantaina 17.3.2017.

Hiusalalla KAO Hius nimettiin YritysAmis Hiukseksi. Hiusalan asiakaspalveluajat laajenivat viiteen päivään viikossa. Hiusalan ja muotikaupan opiskelijat pääsivät stailaamaan näyttelijöitä useisiin elokuva- ja tv-tuotantoihin. Elokuva- ja mediapalvelukeskuksen toiminta oli erittäin vilkasta. Kainuussa kuvatiin mm. Tuntematon sotilas – elokuvan talvikohtaukset, Jujun Ei Paluuta –musiikkivideo sekä The Rasmuksen Wonderman-musiikkivideo. Kainuussa järjestettiin myös Rendelelokuvan Red carpet –tilaisuudet sekä Tuntematon sotilas –elokuvan kutsuvierasensi-ilta. Aku Louhimies totesi yhteistyön sujuvan YritysAmiksen kanssa loistavasti. Opiskelijat pääsivät mukaan useisiin muihin tv-sarjojen ja elokuvien kuvauksiin hankkimaan osaamista. Konservatorion vuodessa suurta roolia näytteli kansaivälinen MusiCreatesprojekti, jossa eri Euroopan maista tulevat opiskelijat tuottivat ja esittivät musiikkia yhdessä. Hankkeeseen osallistui opiskelijoita Suomesta, Virosta, Skotlannista ja Pohjois-Irlannista.

Matkailualan opiskelijat pitävät latukahvilaa Sotkamossa Kaarreniemessä hiihtolomaviikot helmi-maaliskuussa 2017.

Muita merkittäviä maratan opiskelijoiden järjestämiä tempauksia olivat Suomi 100 –vuotta tapahtumat:

Vuoden ensimmäinen Kainuulainen vauva, hänen perheelle tehtiin leivonnaisia.

Himmeli 13.2.2017, matkailualan opiskelijat järjestivät musiikkihetken vanhainkodin asukkaille.


14 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Tekniikka ja liikenne Autoala

Turvallisuusala

Autoalalta kolme opiskelijaa suoritti neljän viikon kansainvälisen työssäoppimisen Slovakian pääkaupungissa Bratislavassa. Käytännön järjestelyt, majoituksen ja ruokailut kohteessa järjesti paikallinen KAO:n yhteistyöoppilaitos Stredna Priemyselna Skola Strojnicka. Opettaja Osmo Moilanen saattoi opiskelijat kohteeseen ja opasti heitä alkuun ensimmäisen viikon ajan. Opiskelijat työskentelivät paikallisessa autoalan yrityksessä.

Turvallisuusalalla on ollut monipuolinen vuosi. Opiskelijat pääsivät työskentelemään aidoissa ympäristöissä tapahtumapainotteisesti ja olivat aktiivisesti mukana tapahtuman suunnittelusta tapahtumien toteutukseen asti. Keväällä opiskelijat olivat järjestyksenvalvontatehtävissä muun muassa vanhojen tansseissa ja penkkareissa. Useaan tapahtumaan opiskelijat tekivät turvallisuus- ja pelastussuunnitelmia ja osan näistä tehtävistään opiskelijat lahjoittivat 100-vuotislahjana yrityksille sekä tapahtumanjärjestäjille.

Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella kansainvälinen työssäoppiminen oli tuonut heille lisää alakohtaista osaamista sekä erityisesti antanut rohkeutta selviytymiseen vieraassa maassa vieraalla kielellä.

Opinnot ovat edelleen liikuntapainotteisia ja opiskelijoilla on ollut mahdollisuuksia valita erilaisia toimintamuotoja liikkumiselle. Nämä liikuntahetket olivat pitkin syksyä antoisia.

Näkymä Tonavan yli Bratislavan Vanhaan kaupunkiin.

Opas esittelee vanhempaa Slovakialaista ajoneuvoa.

Yhteistyö työelämän kanssa on ollut sujuvaa ja onnistumisia on saatu puolin ja toisin. Yhteistyökumppaneiden työntekijöitä on ollut aktiivisesti mukana toiminnassa. Opiskelijat ovat työllistyneet hienosti jo opiskelun ohessa ja päässeet kiinni työelämään onnistuneesti. Yhteistyö on auttanut myös nopeuttamaan muutaman opiskelijan valmistumista. Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon opiskelijaryhmänä aloitti hyvä tiivis ryhmä.


Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 15

Tekniikka ja liikenne Metalliala

Rakennusala

Uudisrakennuskohteita

Kone- ja tuotantoteollisuudessa työvoimatarve on ollut suurta niin Kainuussa kuin koko Suomessa. Näiltä osin on ollut osaamisen hallitsijoiden markkinat. Vetovoima näkyi myös yhteishaussa keväällä 2017 ja ennätysmäärä opiskelijoita haki kone- ja tuotantotekniikan koulutuksiin. Työmarkkinoiden imu on myös vaikuttanut siihen, että ELY-keskus on hankkinut KAO:lta erilaisia lyhytkoulutuksia, joilla on pyritty täyttämään osaamisen aukkoja paikallisissa yrityksissä.

Talonrakennus ja LVI-aloilla aloitettiin syyslukukauden alusta alkaen siirtyminen Yritys-Amis-muotoiseen opetuksen järjestämiseen. Tämän prosessin apuna ovat toimineet Kulttuurialan Timperin toimipisteestä rakennushallille Tieto 4:seen syyslukukaudella osittain muuttaneet Tilasisustaja opiskelijat ja opettajat joilla on jo aiempaa kokemusta YritysAmistoiminnasta.

Rakennusalan muina oppimisympäristöinä ovat toimineet Kajaanin Huuhkajavaarassa rakennus-, talotekniikka- ja sähköalojen uudisrakennuskohteet Kekäletie 6:ssa ja Kekäletie 8:ssa. Kekäletie 6:n rakennus on edennyt sisätyövaiheeseen ja Kekäletie 8 on lähes valmis.

Talotekniikan alalla käynnistettiin NY-toiminta. Tammikuussa aloitti kaksi talotekniikan NY-yritystä. Syksyllä 2018 käynnistetään yrittäjyystoiminta myös rakennusalan opiskelijoiden kanssa. Tekemällä oppiminen on tehokas tapa hankkia osaamista omalla ammattialalla.

Rakennusalalla on vuoden mittaan toteutettu tutkintoon johtavaa ammatillista perus- ja lisäkoulutusta, työvoimapoliittisia täydennyskoulutuksia ja erilaisia työelämän vaatimia kortti- ja pätevyyskoulutuksia. Uusimpana esimerkkinä lakimuutoksen myötä hyvin ajankohtaiseksi käynyt tutkinnon osan sisältävä asbestipurkutyökoulutus.

Sähköala Sähköalan koulutusten osalta on ollut positiivinen vire, mm. uutena avauksena on aloitettu Terrafamelle sähköasentajan ammattitutkintokoulutus. Opiskelijat ovat saaneet hyvin työssäoppimispaikkoja ja valmistuneet ovat työllistyneet. RACE21 kansainvälisyyshankkeen myötä opiskelijoillamme on ollut mahdollisuus olla mukana kehittämässä yritysten robotiikkaa mm. Espanjassa yhdessä eurooppalaisten opiskelijoiden kanssa. Keväällä hankittiin robotiikkaan liittyvää laitteistoa, mikä helpottaa sujuvan oppimispolun rakentamisen Kajaanin ammattikorkeakouluun.

Rakennus Tieto 4:n eli Raksan tiloja on kunnostettu syksyn ja talven aikana. Tiloja on järjestelty ja kunnostettu, luokka- ja sosiaalitiloja on maalattu pirteämmiksi ja tilasisustaja-opiskelijat valmistivat tiloihin kalusteita. Remontin 1. vaiheessa hallin betonilattiat on purettu, täyttösoraan on asennettu tuuletusputkisto, lämpöeristeet sekä uuden betonisen lattialaatan raudoitukset. Uusi laatta valettu noin puoleen hallin lattiapinta-alasta.

Koulutuksia

Uutena koulutuksena alkaa 2018 vuoden aikana pintakäsittelyalan perustutkinto. Pintakäsittelyalan tutkinnolla vastataan työelämän tarpeisiin, ja koulutetaan tekijöitä työelämään. OPS uudistusten myötä opiskelijan henkilökohtainen polku mahdollistaa kunkin opiskelijan erikoistumisen hänelle sopivaan osaamiskokonaisuuteen kaikilla aloilla.

Halliin siirretään Timperin toimipisteen puuntyöstökoneet, sillä rakennusalan entiset koneet on myyty. Opiskelijoiden yhteinen olohuone, taukopaikka, valmistuu syksylle. Rakennusalan työllisyystilanteen huomattava paraneminen on näkynyt työssäoppimisen työpaikkojen runsaalla tarjonnalla, ja on edesauttanut ja helpottanut opiskelijoiden sijoittumista aitoihin työtehtäviin yrityksissä.

Muutosten tuulet puhaltavat Raksalla. Uudistuksia koetaan betonilattiaa myöden.


Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 16

VALMA

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

VALMA-opiskelijoita vasemmalta oikealle Akseli Parviainen, Jan Kyllönen ja Tommi Kemppainen.

Järjestyksessään toiset opiskelijat uudesta Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavasta VALMA koulutuksesta saivat todistuksensa keväällä 2017.

ja tutustua eri koulutusaloihin koulutuskokeilujen kautta. Jos valmiudet riittävät opiskelijat voivat siirtyä opiskelemaan ammatilliseen perustutkintoon jo VALMA vuoden aikana.

VALMA -koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen päättäneet nuoret, jotka tarvitsevat opiskeluvalmiuksien vahvistamista sekä ohjausta ja tukea koulutuksen ja ammatin valinnassa. Kohderyhmänä ovat myös eri syistä koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, jotka eivät ole löytäneet itselle sopivaa koulutuspaikkaa. Koulutus edistää myös erityistä tukea tarvitsevien ja maahanmuuttajataustaisten nuorten tasavertaisuutta koulutuksessa, työelämässä ja hyvän elämän saavuttamisessa yhteiskunnan jäsenenä.

VALMA koulutuksessa on erittäin tärkeää yhteistyö opiskelijoiden huoltajien, nivelvaiheen sidosryhmien kuten perusopetuksen, sosiaali-, terveys- ja nuorisotyön viranomaisten, työpajatoimijoiden kanssa. Opiskelijahuolto ja kuratiiviset palvelut tukevat saumattomasti opintoja. Koulutuksen avulla voidaan vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia hakeutua jatkokoulutukseen ja suorittaa ammatillinen perustutkinto. Opiskelijasta pidetään huolta ryhmässä hänen yksilölliset tavoitteet huomioiden.

VALMA koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja koulutus muodostuu pakollisista, valinnaisista ja vapaasti valittavista koulutuksen osista. Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa myös ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osia

Toimintavuosi 2017 aloitettiin peruskorjatuissa ja uudistetuissa rakennus Oppi 7:n tiloissa, joiden avajaisia vietettiin 10.2.2017. Paluu Opintielle samaan pihapiiriin, jossa suurin osa koulutusaloista sijaitsee, mahdollistaa opiskelijoiden joustavat siirtymiset koulutuskokeiluihin.

VALMA-opiskelijat Vuokatista ulkoilupäivänä. Abiya matumaini Jafete, Warisara Takam-Härkönen, Christiana Do Carmo ja Bhima Timsina.

VALMA:n opiskelijat osallistuivat osaltaan Suomi 100 lahjojen antamiseen. maaliskuun 24 päivä opiskelijat ulkoiluttivat Hoitokoti Onnin asukkaita ja marraskuun 28. päivä vierailimme Hoivakoti Kajaanin Helmessä. Kokemukset olivat antoisia lahjan saajille, että lahjan antajille, opiskelijoille. Syksy 2017 aloitettiin hiukan uudella organisoinnilla. Opiskelijamme ovat yhtenäisenä ryhmänä. Ryhmää eriytetään tarpeen vaatiessa ja osaamistavoitteiden mukaan. VALMA -koulutuksesta on muotoutumassa ”läpikulkupaikka.”

VALMA-opiskelijat Chiraphat Aimnak kitaran kanssa ja takana Karwan Musa Hoivakoti Helmessä, jossa kävimme marraskuussa vierailemassa.


Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 17

Oppisopimuskoulutus

Jussi Väisänen valmistui keväällä 2017 oppisopimuskoulutuksen kautta maaseutualan perustutkintoon, maaseutuyrittäjäksi. Jussi aloitti oppisopimuskoulutuksen suoraan peruskoulun jälkeen. Oppisopimustyöpaikan tarjosi oma kotitila, Konapin kanala Kuhmossa. ”Oppisopimuksessa saimme molemmat osapuolet juuri sitä, mitä tarvitaankin” työnantaja Sami Väisänen toteaa.

Oppisopimuskoulutuksen kysyntä jatkoi kasvamistaan Toimintavuoden 2017 oppisopimuskoulutuksessa oli yhteensä 407 opiskelijaa. Perustutkintokoulutuksessa opiskeli 129 opiskelijaa ja ammattitai erikoisammattitutkintokoulutuksessa 230 opiskelijaa. Muussa lisäkoulutuksessa opiskeli 48 opiskelijaa. Vuoden 2017 opiskelijavirtauma oli 624 opiskelijaa. Edellisten vuosien tavoin vuoden 2017 aikana perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen kysyntä jatkoi kasvamistaan. Tekniikan ja liikenteen sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alojen opiskelijamäärät kasvoivat noin 30 %. Oppisopimuspalvelut on vastannut hyvin asiakkaiden osaamistarpeen kasvuun, ja kaikki Kainuun ammattiopistolle myönnetyt oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuspaikat täyttyivät. Tutkinnon suoritti 137 opiskelijaa ja todistuksen tutkinnon osan suorittamisesta sai 40 opiskelijaa.

Oppisopimusviikko järjestettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti

OpsoDiili Pohjoinen –hankkeen toimesta. KAO oli hankkeessa osatoteuttajana (ESR 1.5.2015 - 28.2.2018).

Toimintavuoden 2017 aikana järjestettiin yrityksille, nuorille ja nuorten parissa toimiville erilaisia infotilaisuuksia, oppisopimustyöpajoja sekä aamiaistilaisuuksia oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista.

MyOppis -hankkeessa tuotettiin materiaalia maahanmuuttajien ohjaukseen

Tiedottaminen huipentui lokakuussa järjestettyyn Oppisopimusviikkoon. Oppisopimuspalvelut järjesti erilaisia oppisopimustapahtumia teemoittain eri kohderyhmille koko viikon ajan. Oppisopimusviikko järjestettiin valtakunnallisesti ensimmäistä kertaa. Viikon tarkoituksena oli, että mahdollisimman moni saisi kuulla oppisopimusopiskelun mahdollisuuksista. Tiedottamisen lisäksi Oppisopimuspalvelut toteutti osaamis- ja työvoimatarvekartoituksia kainuulaisiin yrityksiin. Osa toteutetuista kartoituksista johti oppisopimusten solmimiseen. Oppisopimuskoulutuksen tunnettuuden lisääminen sekä osaamis- ja työvoimatarvekartoitukset toteutettiin

Kainuun ammattiopisto oli mukana Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen -verkostohankkeessa (OPH 11.1.2016 - 31.12.2017). Hankkeessa toteutettiin ja kehitettiin tapoja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukemiseksi erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. Eri tahoille järjestettyjen tiedottamis- ja keskustelutilaisuuksien sekä maahanmuuttajien lisäohjauksesta saatujen kokemusten pohjalta hankkeessa koottiin tietoa maahanmuuttajien ohjauksen hyvistä käytänteistä ohjausta tekeville henkilöille ja maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Materiaalit ja hankkeen aikana kuvatut videot julkaistiin internet -sivustolla osoitteessa www.myoppis.fi.


18 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

KAO Kuusamo Yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa Toimintavuoden 2017 kuluessa KAO Kuusamo osallistui aktiivisesti useiden paikallista elinkeinoelämää tukevien hankkeiden ja kokonpanojen työryhmiin, hyvinä esimerkkeinä elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle-hanke ja Seudullisten yrityspalveluiden yhteistyöryhmä.

Vuoden tapahtumia ja oppimisprojekteja Tammikuussa järjestettiin koko oppilaitoksen yhteisvoimin perinteiset CHANCE -koulutus ja työelämämessut. Messuvieraina olivat kaikki Kuusamon ja lähiseudun 9-luokkalaiset sekä Kuusamon lukion ja ammattiopiston opiskelijat. Messupäivän kuluessa vieraat saivat arvokasta tietoa tulevaisuutensa opinto- ja työelämäsuunnitelmien tekemiseen. Keväällä oppilaitoksessa järjestettiin kestävän kehityksen teemaviikko. Henkilöstön työhyvinvointia pidettiin yllä mm. yhteisellä kevätretkellä, jolloin tutustuttiin Rukan seudun matkailualan yrityksiin sekä upeasti Suomi 100 –hengessä entisöityyn Kuusamon Lahtelassa sijaitsevaan Salpalinjan linnoitusalueeseen.

Toukokuussa liiketalouden alan opiskelijoiden järjestämä perinteinen ”Kevätkirppis”-tapahtuma kokosi suuren ja iloisen osallistujajoukon. Kevätjuhlaa vietimme Suomi 100-teemalla Kuusamotalossa. Juhlassa ojennettiin ammatillinen perustutkintotodistus 95:lle opiskelijalle, ja aiemmin lukuvuoden kuluessa ammattiin oli jo valmistunut 58 opiskelijaa. Syksyllä uusi lukuvuosi pyörähti käyntiin vauhdikkaalla Arctic business race –tapahtumalla, jossa toimipaikan eri ammattialojen opiskelijaryhmät kilpailivat Kuusamon keskustassa suorittaen liiketalouteen ja kulttuuriin liittyviä tehtäviä. Lukuvuoden alkaessa ammatillisen koulutuksen uudistukset olivat päivittäinen puheenaihe ja valmistautuminen lain mukanaan tuomiin muutoksiin aloitettiin erilaisissa aiheeseen liittyvissä koulutustilaisuuksissa. Uusien opiskelijoiden oppilaitokseen kotoutumista helpotettiin yhteisellä ryhmäytymispäivällä ja eipä lukukautta ilman liiketalouden alan opiskelijoiden järjestämää kirppis- ja rompetoritapahtumaa 23. syyskuuta! Matkailualan opiskelijat vastasivat niin ikään syyskuussa perinteeksi muodostuneiden Kuusamon ikämessujen toteutuksesta.

Matkailualan opiskelijan vastasivat Kuusamon Ikämessujen toteutuksesta.

Henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehdittiin myös syyskaudella, esimerkkinä 5.lokakuuta ”unelmien työpäivä” sekä Suomi 100 teemaan liittyvät opiskelijoiden järjestämät yhteiset tapahtumat. Opiskelupäiviin pystyttiin tuomaan lisää liikunnallisuutta liikuntatutorien vauhdittamina ja ”Opiskele liikkuen” –hankkeen myötä. Taitaja9 -paikalliskisat järjestettiin perinteiseen tapaan marraskuussa ja kisapäivän aattoiltana järjestettiin avoimet ovet tapahtuma kaikille ammatillisesta koulutuksesta

Toimintavuoden 2017 aikana KAO Kuusamo hoiti mallikkaasti kansainvälistymistä, esimerkkinä matkailun koulutuksen kehittämiseen tähtäävä ADVENT-hanke ja opiskelijavaihdot mm. Japanin, Maltan ja Viron välillä.


Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 19

KAO Kuusamo Luovuutta, yhteistyötä ja kansaivälisyyttä Lähihoitajaopiskelijat hankkivat syksyn aikana luovan ilmaisun osaamista käymällä paikkakunnan päiväkodeissa ja eskareissa esittämässä itsevalmistamansa näytelmät. Kuusamon Venetsialaisiin lähihoitajaopiskelijat osallistuivat järjestämällä ohjelmaa lapsiperheille. Samoin he järjestivät yhteistyössä Kuusamon kehitysvammaisten tuki ry:n kanssa jäsenillan paikkakunnan kehitysvammaisille ja valtakunnallisella vanhustenviikolla opiskelijat osallistuivat erilaisiin tapahtumiin, esim. Ikämessu-tapahtumaan. Parturi-kampaajaopiskelijat olivat myös mukana vanhustenviikolla. Marraskuussa eri ammattialojen opiskelijoita osallistui yhteistyöprojektien välityksellä Ruka Nordic talviurheilukisoihin, sähköalan opiskelijat rakensivat tietoliikennejärjestelmiä ja rakennusala toimitsijakatoksia. Juuri ennen joululomaa liiketalouden alan opiskelijat ehtivät vielä kartuttaa opintomatkakassaansa järjestämässään joulumarkkinatapahtumassa. Matkailualan opiskelijat järjestivät ”Metsän joulu” –tapahtuman Kuusamon upean talvisessa luontokaupungissa. Vuosi 2017 oli monenlaisten oppimisprojektien vuosi. Toimintavuoden 2017 aikana KAO Kuusamo hoiti mallikkaasti kansainvälistymistä, esimerkkinä matkailun koulutuksen kehittämiseen tähtäävä ADVENT-hanke ja opiskelijavaihdot mm. Japanin, Maltan ja Viron välillä.

Matkailualan opiskelijat järjestivät Metsän joulu -tapahtuman Kuusamon luontokaupungissa.

Tonttulan tytöt ilahduttivat kävijöitä Metsän joulu -tapahtumassa.

Syksyllä 2017 lähihoitajaryhmässä vieraili japanilaisia opiskelijoita osana KAO:n yhteistyötä japanilaisen ystävyyskoulun kanssa. Tutustuimme mm. toistemme tapoihin pedata hoivasänky - paljon yhteistäkin löytyi.


20 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Kajaanin lukio Digitalisaatio kotiutuu Kajaanin lukioon Toimintavuosi 2017 oli Kajaanin lukiolle monellakin tapaa käänteentekevä vuosi. Arki jatkui lukiossa vanhoihin rutiineihin pohjautuen.  Koeviikot, ylioppilasjuhlat, vanhojen päivät ja penkkarit kuuluivat monien muiden vuosittain toistuviin ja arkea rytmittäviin tapahtumiin aikaisempien vuosien tapaan. Mutta toisaalta digitalisaatio vyöryi yhä voimakkaammin lukionkin arkeen. Vuoden 2017 aikana jo puolet ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettavista aineista suoritettiin sähköisesti. Siirtymävaihe vaati sekä opiskelijoilta, että henkilöstöltäkin merkittäviä panostuksia opiskeluun ja opetukseen, jotta itse ylioppilaskirjoitukset voitiin toteuttaa mahdollisimman häiriöttömästi.  Unohtaa ei myöskään sovi Kamit – tuen korvaamattoman tärkeää merkitystä.  Digitalisaatio on ollut jo pitkään osa lukion lukuvuositavoitetta yleisemminkin. Vuonna 2017 tämä pyrittiin huomioimaan entistä enemmän myös pedagogiikassa. Toimitilaratkaisujen osalta toimintavuosi 2017 oli ensimmäinen, jolloin sekä liiketalouden koulutusyksikkö että oppisopimuspalvelut toimivat lukion yhteydessä Vuorikadulla. Tämä mahdollisti uudenlaisia yhteistyömuotoja eri tahojen välillä. Kiinteistövuokrarasituksen jakauduttua nyt useammalle taholle, mahdollisti tämä omalta osaltaan myös lukion talouden tasapainottamisen.

Penkkareihin otettiin tuttuun tapaan vaikutteitea yhteiskunnallisista kuumista perunoista.

Hankkeita ja tapahtumia, konserniyhteistyötä Vuoden 2017 aikana Kajaanin lukio osallistui useisiin erilaisiin hankkeisiin ja järjesti aikaisempien vuosien tapaan niin henkilöstön kuin opiskelijoidenkin toimesta lukuisia erilaisia tapahtumia. Ensimmäisten toisen asten oppilaitosten mukana Kajaanin lukio lähti mukaan Liikkuva Opiskelu –hankkeeseen. Hankeen ensimmäinen toimintavuosi oli painopisteeltään lähinnä henkilöstön perehdyttämistä ja varsinaisen toiminnan suunnittelua. Vuoden 2017 aikana valmistui hankkeen puitteissa myös uusi opetussuunnitelma mahdollista maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valmentavaa koulutusta varten. Yhteishakussa koulutukseen ei kuitenkaan hakeutunut riittävää määrää opiskelijoita.

Digitalisaatio vyöryi myöa ylioppilaskirjoituksiin.

Kajaanin lukio osallistui yhteistyössä Suomussalmen lukion kanssa Osaajaksi kulttuurikasvatushankkeeseen. Osana hanketta ryhmä lukiolaisia vieraili tutustumismatkalla Venäjän Karjalassa. Tapahtumista mainittakoon erityisesti valtakunnalliset musiikkilukiopäivät huhtikuussa 2017 osana Suomi 100 –juhlallisuuksia, Syntymäpäivätyttö -näyttely ja liiketalouden kanssa yhteistyössä toteutettu Parasta just nyt –tapahtuma. Näiden lisäksi niin tutorit, tossututorit, opiskelijakunnan hallitus kuin opetushenkilöstökin järjesti vuorollaan lukuisia koko kouluyhteisöä ilahduttaneita tapahtumia. Osana itsenäisyyden juhlavuotta myös syksyn ylioppilasjuhlat olivat tavanomaista juhlallisemmat.


21 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Talous 2017 Vuonna 2017 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen liikevaihto oli 31,1 milj.euroa. Liikevaihdosta 88,75 prosenttia muodostui yksikköhintarahoitteisesta koulutuksesta.

Kulujakauma suhteutettuna liikevaihtoon Henkilöstökulut | 59 % Palvelujen ostot | 15 % Liiketoiminnan kulut | 19 % Aineet ja tarvikkeet | 6 % Poistot ja arvonalenemiset | 2 % Henkilöstökulut │ 59 % Palvelujen ostot │ 15 % Liiketoiminnan kulut │ 19 % Aineet ja tarvikkeet │ 6 % Poistot ja arvonalenemiset │ 2 %


Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 22

Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2017 LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT TUET JA AVUSTUKSET VALTIOLTA TUET MUILTA

31 126 543,66 337 011,46 1 328 123,58 161 079,88

MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot

-6 828 997,00 -2 006 452,82 -4 822 544,18

HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)

-18 291 680,89 -14 631 556,27 -2 950 097,02 -710 027,60

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut

-554 449,88 -5 856 318,38 1 421 312,43

0,00 4 967,39 0,00 -1 117,50 -8 518,26

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

1 416 644,06

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA

1 416 644,06

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTO S Poistoeron vähennys (+) Rahastojen vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)

Tuloslaskelman tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuottoprosentti Kunnan sijoittaman pääoman tuottoprosentti Voittoprosentti

374 202,33 -186 895,67 561 098,00 1 790 846,39

12,10 12,10 4,55


23 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

31.12.2017

31.12.2016

2 579 572,82 728 475,61 0,00 728 475,61 1 822 625,75 319 889,61 213 687,31 851 828,68 437 220,15 28 471,46 28 471,46

2 342 511,35 514 283,74 0,00 514 283,74 1 799 756,15 195 156,89 316 334,84 804 212,00 484 052,42 28 471,46 28 471,46

55 416,63 55 416,63

56 368,46 56 368,46

VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Keskeneräiset tuotteet

13 524 168,52 1 715 332,01 1 715 332,01

12 467 048,73 1 637 502,43 1 637 502,43

Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset

825 000,00 825 000,00 10 980 759,31 1 143 517,49 9 359 980,45 477 261,37

8 999 637,86 8 999 637,86 1 825 739,34 1 019 951,13 379 869,48 425 918,73

Rahat ja pankkisaamiset Kassatilit Maksuliiketilit

3 077,20 3 077,20 0,00

4 169,10 4 169,10 0,00

VASTAAVAA YHTEENSÄ

16 159 157,97

14 865 928,54

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet Kuljetusvälineet Muut koneet ja kalusto yht. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet


Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 24

31.12.2017

31.12.2016

11 982 004,36 750 000,00 4 446 124,80 4 995 033,17 1 790 846,39

10 752 255,97 750 000,00 5 007 222,80 3 095 220,66 1 899 812,51

432 729,00 432 729,00

245 833,33 245 833,33

75 478,09 75 478,09

76 429,92 76 429,92

VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat

3 668 946,52 3 668 946,52 0,00 473 877,92 589 227,21 631 815,21 1 974 026,18

3 791 409,32 3 791 409,32 0,00 284 464,79 572 078,02 384 530,63 2 550 335,88

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

16 159 157,97

14 865 928,54

79,15 9,70 6 786 0

75,43 9,30 4 995 0

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Kehittämisrahasto Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat

Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € Lainakanta 31.12., 1000 €


KAJAANIN KAUPUNGIN KOULUTUSLIIKELAITOS Toimintakertomus 2017

Profile for Kainuun ammattiopisto

Toimintakertomus 2017  

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen toimintakertomus 2017.

Toimintakertomus 2017  

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen toimintakertomus 2017.

Advertisement