Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos toimintakertomus 2020

Page 1

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos Toimintakertomus 2020


Sisällysluettelo Liikelaitoksen johtajan katsaus ....................................................................................................................................................... 3 Vuosi 2020 pähkinänkuoressa ........................................................................................................................................................ 4 Strategia 2020-2025........................................................................................................................................................................... 5 Toiminnan tavoitteet ja toteuma ................................................................................................................................................ 6-7 Organisaatio .......................................................................................................................................................................................... 8 Koulutusliikelaitos lukuina ................................................................................................................................................................ 9 KAOn vuosi 2020 ............................................................................................................................................................................... 10 Kuvia KAOn toiminnasta ...................................................................................................................................................................11 Kajaanin lukion vuosi 2020 ............................................................................................................................................................. 12 Hallinto Kuvia lukion toiminnasta ..................................................................................................................................................................13 Asuntolaelämää Opintiellä......................................................................................................................................................... 14-15 Tuloslaskelma ................................................................................................................................................................................. 16-17 Tase ..........................................................................................................................................................................................................18 Vuorikadun kampuksen laajennusosa (kuva) ...........................................................................................................................19 Yhteystiedot .......................................................................................................................................................................................20

2 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos


Liikelaitoksen johtajan katsaus Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos on vastannut toisen asteen koulutuksesta kahdeksan vuoden ajan. Liikelaitoksen oppilaitoksia ovat Kajaanin lukio ja Kainuun ammattiopisto. Kiinteät toimipaikat sijaitsevat Kajaanissa, Vuokatissa, Kuusamossa ja Vantaalla. Liikelaitoksen taloudellinen tulos on erinomainen vuodelta 2020. Ammatillisen koulutuksen rahoituksessa tuloksellisuuden osuus kasvoi vuonna 2020 ja Kainuun ammattiopisto pärjäsi koulutuksen järjestäjien välisessä vertailussa hyvin. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän ennakoimattomuus ja kilpailutilanne suhteessa muihin koulutuksen järjestäjiin tuo kuitenkin haasteita tulevaisuuden suunnitteluun. Vuosittaiset rahoitusvaihtelut voivat olla suuria ja niihin pitää osata varautua. Keskeistä on oman toiminnan jatkuva kehittäminen. Kajaanin lukio on vakiinnuttanut kestävän taloutensa jo neljänä edellisenä vuonna saavutetulle vakaalle tasolle. Tervettä talouskehitystä ovat tukeneet erityisesti kohtuullisen hyvä hakijatilanne, vähäinen keskeyttämisten määrä ja kurssitarjottimen kehittäminen sekä kiinteistömenojen jakaminen KAO:n liiketalouden sekä hius- ja musiikkialan koulutuksen kanssa. Strategia ja organisaatiouudistus Keväällä 2020 valmistui lopullisesti uusi strategia ja sen jälkeen saatiin myös uuden organisaation valmistelu päätökseen ja se astui voimaan 1.8.2020. Organisaatiouudistuksen lähtökohtana oli moniportaisuuden vähentäminen ja esimiesten saavutettavuuden parantaminen. Suurin muutos olikin tulosyksiköiden uudelleen organisoitumisessa. Esimiestasoa madallettiin ja tulosyksikköjakoa tarkasteltiin uudelleen. Tuloyksiköitä uudessa organisaatiossa on yhdeksän (9), viisi tulosyksikköä enemmän kuin aikaisemmin. Koulutusliikelaitoksen uuden strategian tavoitteiden pohjalta aloitettiin vuosille 2020-2025 uusien toimintasuunnitelmien rakentaminen. Koulutusliikelaitoksen strategiassa pyritään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

kuin koko henkilöstöltä. Etätyön tekeminen vauhditti sähköisen päätöksenteon valmisteluja ja opetuksen uudelleen järjestämistä. Sähköisten opetus- ja asiakaspalvelujen merkitys tulee jatkossa entisestään kasvamaan. Työnteko tulee muuttumaan ja työssä tarvitaan entistä enemmän sähköisiä pilvipalveluja, kanavia viestintään ja työkaluja, jotka mahdollistavat yhteistyön osapuolten ollessa fyysisesti hajallaan. Ja lähiopetuksen arvo ja merkitys nousivat keskustelussa aivan uudelle tasolle. Ympäristöasioiden näkökulmasta koronavuosi on tuonut hyvääkin. Matkustamisen väheneminen on näkynyt taloudessa ja ympäristökuormituksessa. Koulutusliikelaitoksessa ei ole voitu järjestää normaalilla tavalla fyysisiä tapahtumia. Valmistujaisia on vietetty pienessä piirissä ja erilaisia tapahtumia striimattuna verkossa. Henkilöstön tavanomaisia kevätjuhlia ja pikkujouluja ei ole järjestetty. Etäopetuksen ruokailukustannusten kattamiseksi opiskelijoille maksettiin vappusatanen. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos varautui influenssavirukseen ja siitä aiheutuviin terveydellisiin haittoihin suojaamalla henkilöstönsä influenssarokotteella marraskuussa 2020. Rokotteen ottamista suositeltiin erityisesti koronapandemian aikana, koska samanaikaisesti sairastettu influenssa ja korona voi olla vielä vaarallisempaa. Rokotteen otti 71 % henkilöstöstä. Anssi Tuominen Johtaja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Yksi isoista strategisista teemoista on pedagogiikan uudistaminen ja tämän myötä palkattiin organisaation sisältä kaksi uutta pedagogista suunnittelijaa. Työelämäyhteistyön laajentamiseksi avattiin työelämäkoordinaattorin tehtävä. Strategian mukaisesti toiminnassa korostetaan kestävää kehitystä kaikilla osa-alueilla: opetuksessa, toimintakulttuurissa ja johtamisessa. Kestävän kehityksen tukemiseen ja ylläpitämiseen nimettiin kestävän kehityksen lehtori. Koronan vaikutukset toimintaan Vuosi 2020 tullaan muistamaan koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista. Terveysturvallisuussyistä ja valmiuslain mukaisesti koulutusliikelaitoksessa otettiin keväällä käyttöön etätyö, -opetus ja -kokoukset. Tilanne vaati melkoisen digiharppauksen niin opiskelijoilta Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 3


Vuosi 2020 pähkinänkuoressa •

Keväällä 2020 valmistui koulutusliikelaitoksen uusi strategia.

Uuden organisaation valmistelutyö saatiin päätökseen ja se astui voimaan 1.8.2020 alkaen.

Vuotta 2020 leimasi koronavirus. Korona-tilanne paheni maaliskuussa 2020 ja sen seurauksena henkilöstö siirtyi etätyöskentelyyn ja opiskelijat etäopetukseen Suomen hallituksen 16.3.2020 tekemän päätöksen mukaisesti.

Etäopetuksen ruokailukustannusten kattamiseksi opiskelijoille maksettiin vappusatanen.

Koulutusliikelaitos mahdollisti henkilöstönsä suojaamisen influenssavirukselta järjestämällä influenssarokotustilaisuudet omissa tiloissaan.

Vuorikatu 2 kiinteistön peruskorjaus- ja uudisrakennus valmistuivat vuoden 2020 aikana. Liiketoiminta, musiikkiala, hius- ja kauneudenhoitoala muuttivat väistötiloista peruskorjattuun tilaan vuoden alussa. Uudisrakennukseen henkilöstö muutti elokuun alusta. Samoissa tiloissa toimii myös Kajaanin lukio. Vuorikadun kampuksella työskentelee päivittäin noin 900 opiskelijaa ja työntekijää.

Kajaanin kaupungin tietohallinnon uudelleen järjestelyissä koulutusliikelaitoksen tietohallinto KamIT siirtyi osaksi Kajaanin kaupungin tietohallintoa 1.8.2020 alkaen.

Kajaanin kaupungin taloushallinnon uudelleen järjestelyissä koulutusliikelaitoksen taloushenkilökunta siirtyi osaksi kaupunkikonsernin taloushallintoa 1.1.2020 alkaen.

Kajaanin lukion uudet nettisivut julkaistiin joulukuun alussa 2020.

Vuorikadun laajennusosa iltavalaistuksessa.

4 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos


Strategia 2020-2025

Perustehtävä Tarjoamme kaikille mahdollisuuden osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja oppimiseen. Olemme kannustavia ja rohkaisevia realisteja. Opimme elämästä ja epäonnistumisista.

Visio 2025 ”Innostuksen ja kestävän kehityksen lähde” Innostumme yhdessä. Toimimme kestävällä tavalla, huolehtien opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnista.

Arvot Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys. Hyvät tavat.

Strategiset tavoitteet Ihmisläheinen organisaatio ja johtaminen. Pedagogiikan uudistaminen. Työelämä- ja korkeakouluyhteistyön vahvistaminen. Itseohjautuvuuden ja vuorovaikutustaitojen tukeminen.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 5


Toiminnan tavoitteet ja toteuma Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen toiminnan tavoitteet pohjautuvat Kajaanin kaupungin strategian neljään kasvuteemaan; Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa, Resurssiviisautta luontokaupungissa, Tulevaisuus on nuorissa ja Osaajista elinvoimaa.

Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

Resurssuviisautta luotokaupungissa

6 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos


Tulevaisuus on nuorissa

Osaajista elinvoimaa

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 7


Organisaatio Vaalikauden 2019–2021 johtokunnan jäsenet

varajäsen Pauli Pyykkönen pj. | Kajaani varajäsen Erkki Hämäläinen, vpj. | Kuusamo (16.6.2020 saakka) Anne Koski-Heikkinen vpj. | Kuusamo (17.6.2020 alkaen) varajäsen Noora Kyllönen | Kajaani varajäsen Eero Suutari | Kajaani varajäsen Ella Kiljunen | Kajaani varajäsen Esa Niiranen | Kajaani (31.1.2021 saakka) varajäsen Karl Kunnas | Kajaani (1.2.2021 alkaen) varajäsen Olga Alanne | Kajaani varajäsen Mervi Tornberg-Karjalainen | Kuusamo Perustettu Henkilöstöä varajäsen Tuovi Kemppainen | Suomussalmi varajäsen Minna Keränen | Henkilöstön edustaja Helena Ohtonen | Kaupunginhallituksen edustaja

Tommi Anttalainen | Kajaani Tomi Meriläinen | Kuusamo Susanna Määttä | Kajaani Kari Saukkonen | Kajaani Tiina Heikkinen | Kajaani Karl Kunnas | Kajaani (31.1.2021 saakka) Esa Pellikka | Kajaani (1.2.2021 alkaen) Eila Aavakare | Kajaani Pauli Miettinen | Kuusamo Johtokunnan Pekka Heikkinen | Kuhmo varsinaista jäsentä Eira Piipponen

2013

329

11

91,2 %

31,8

5%

3,66

1014

8

Johtokunnan kokoukset Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta milj. kokoontui vuonna 2020 kuusi kertaa.kasvu Vakituisessa Liikevaihto euroa Liikevaihdon Johtokunnantyösuhteessa esittelijänä toimii koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen. vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen organisaatio 1.8.2020 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta

Henkilöstön työolobarometrikysely

Kehittämis- ja työelämäpalvelut kehittämispäällikkö Anu Kuosmanen

Kajaanin lukio rehtori Jaana Leinonen

1397

3580

rehtori Raimo Sivonen 31.12.2021 saakka

Toimipaikkaa

Hallinto- ja talouspalvelut johtaja Anssi Tuominen controller Piia Rissanen

Eläköitymistä vuoden aikana

Kainuun ammattiopisto

6

Hallinto-, talous-, kehittämisja työelämäpalvelut sekä sisäinen tarkastus johtaja Anssi Tuominen

Henkilöstön koulutuspäivää Liikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen

apulaisrehtori Kaisa Polvinen

Tutkintoa ja tutkinnon osaa suoritettu

7

Opiskelijaa

90 805

Sähkö-, turvallisuus-, metalli- ja media-ala

Rakennus-, talotekniikka, pintakäsittely-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelu- ja autoala

Sosiaali-, terveys-, kasvatus ja liikunta-ala

Liiketoiminta, hius- ja kauneudenhoito- ja musiikkiala

Logistiikka ja maarakennusala

Luonnonvaraala

koulutuspäällikkö

koulutuspäällikkö

koulutuspäällikkö

koulutuspäällikkö

koulutuspäällikkö

Jori Kortetjärvi

Kauko Polvinen

Raisa Ilkko

Urpo Kovalainen

Renne Sänisalmi

8 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Sairauspoissaolotyöpäiviä

EDUKAI OY toimitusjohtaja Anne Huotari

hallituksen pj. Anssi Tuominen

Matkailu- ja ravitsemisala, YTO-aineet ja Valma

Kuusamo

koulutuspäällikkö

koulutuspäällikkö

koulutuspäällikkö

opintoasianpäällikkö

Renne Sänisalmi

Mari Karjalainen

Jaana Pesonen

Liisa Härmä

Kuppia kahvia

Opiskelijapalvelut


Koulutusliikelaitos lukuina

2013

318

17

56 %

44 %

87,4 %

henkilöstöä eläkkeelle siirtyi koulutuspäiviä Perustettu Henkilöstön Eläköitymistä määrä vuoden aikana

Henkilöstöstä naisia

Henkilöstöstä miehiä

Toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita

sairauspoissalot toistaiseksi voimassa määräaikaista laskivat olevaa työsuhdetta työsuhdetta

612

25 %

9

Henkilöstön koulutuspäivää

Sairauspoissaolot laskivat työpäivissä mitattuna

Johtokunnan varsinaista jäsentä

8,8 %

4

6

47

521

naista miestä johtokunnan jäseniä Tilojen määrä Toimipaikkaa Toimipistettä vähentynyt Suomessa Kajaanissa

Hanketta

Yhteistyöyrityksiä (oppisopimusten osalta)

1020

202

Ammatillisen tutkinnon suorittaneita

Yo-tutkinnon suorittaneita

24,4 %

Oppisopimuksena suoritettuja opiskelijavuosia

183

Eri kunnasta opiskelijoita

henkilöstöä eläkkeelle siirtyi koulutuspäiviä

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 9


KAOn vuosi 2020 Vuoden 2020 toimintakertomukset ovat varmaan kaikilla alkuun samanmuotoiset: vuosi, mikä jäi koronan takia historiaan erilaisena vuotena. Ja näinhän se on. Tammikuusta maaliskuun puoliväliin elettiin ns. normaaliaikaa ja tuntuu, ettei sitä pätkää vuodesta enää kukaan edes muista, mutta sitten kaikki muuttui. Kevään etätyöjakso vaikutti meidän kaikkien elämään niin opiskelun ja työskentelyn osalta, mutta samalla myös vapaa-ajan osalta. Kaiken päällä oli huoli omasta ja läheisten terveydestä. Onneksi kuitenkin kesän jälkeen pystyimme palaamaan lähiopetukseen erilaisin suojaustoimin ja koulutyö näiltä osin eteni kohtuullisen normaalissa uomassa. Valitettavasti koronatilanteen alueelliset muutokset vaikuttivat siihen, että KAOn Kuusamon ja Vantaan yksikössä siirryttiin jälleen etätyöskentelyyn joulukuun alkupuolella. Keväällä keskeinen huoli opiskelujen osalta oli valmistumisvaiheessa olevien mahdollisuus suorittaa näyttöjä ja muuta valmistumiseen liittyvää arviointia. Toisaalta mieltä painoi myös se, että kuinka monen opiskelijan opintojen eteneminen vaarantuu. Vuonna 2020 tutkinnon (perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto) suoritti Kainuun ammattiopistossa 1177 opiskelijaa, edellisenä vuonna tutkinnon suorittaneita oli 1267 opiskelijaa. Joten tutkintojen määrä putosi jonkin verran. Vähenemisestä 50 tuli perustutkintojen osalta. Osalla opintojen viivästymiseen on vaikuttanut työpaikalla tapahtuvan oppimisen väheneminen etenkin keväällä ja kesällä. Mutta tätä kirittiin kiinni syksyn aikana. Opiskelijamäärä pysyi Kainuun ammattiopistossa kuitenkin aikalailla ennallaan. Etäopiskelujakso osoitti, että hyvin nopeallakin aikataululla pystyttiin organisoimaan uudentyyppinen tapa oppia. Ei se tietenkään mennyt ihan sujuvasti ja ongelmitta, mutta isossa kuvassa yllättävän hyvin. Etätyöskentelyjakson aikana kaikki oppivat uudentyyppisen tavan työskennellä ja osa siitä jää pysyväksi käytännöksi ja toimintaa kehitetään edelleen. Kaikki olivat kuitenkin tyytyväisiä, että syksyllä palattiin lähiopetukseen. Oppilaitos ei ole pelkästään työtä ja opiskelua varten, myös sosiaalisia kontakteja (turvaetäisyyksin) tarvitaan. Eniten koronavuosi vaikutti kansainväliseen liikkuvuuteen. Monet odotetut oppimistilanteet rajojen tuolla puolen tai opiskelijoiden ja opettajien saapumiset Suomeen jäivät odottamaan rajojen avautumista. Tosin monet kansainväliset kokoukset, kuten myös kokoukset kotimaisten toimijoiden kanssa siirtyivät sähköisille alustoille. Teams ja Zoom taisivat olla yleisimmät termit, kun kokouksia järjestettiin. Tämä on varmaan ilmiö, mikä jää pysyväksi ja on samalla yksi osa arvoihimme perustuvaa kestävää kehitystä.

10 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Kaikista vuoden aikana tulleista mutkista ja haasteista huolimatta, vuoden kokonaissaldoa voinee pitää kuitenkin ihan hyvänä. Olemme pystyneet ylläpitämään perustoimintamme hyvällä tasolla. Pelko talouden jyrkästä heikkenemisestä eivät toteutuneet ainakaan vuonna 2020 ja työvoiman kysyntä ja samalla työllistymismahdollisuudet pysyvät kasvu-uralla. Mitä vuodesta 2020 opimme, oli se, että kaikkeen pitää varautua. Maailmalla tapahtuvat asiat heijastuvat meidänkin elämäämme ennemmin tai myöhemmin. Joten olkaamme aktiivisia, seurataan ympäristöämme, mutta samalla pidetään huoli toisistamme. Raimo Sivonen rehtori Kainuun ammattiopisto


Hyvinvointivirtaa 30.9.

Uskalla yrittää -semifinalistit

KAO Taitaja -semifinalistit

Vuoden yrittäjä-oppisopimusopiskelija Anni Yli-Lonttinen

Kuva: Elias Schmidt

Vuorikadun avoimet ovet 20.2. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 11


Kajaanin lukion vuosi 2020 Vuosi 2020 oli Kajaanin lukiossa, kuten muissakin oppilaitoksissa, hyvin erikoinen. Alkuvuosi alkoi rauhallisissa merkeissä, ja helmikuussa vietettiin perinteiset penkkarit ja vanhojentanssit. Maaliskuussa alkoivatkin sitten historiaan jäävät tapahtumat. Kajaanin lukiossa siirryttiin etäopetukseen jo 16.3. alkaen koulutusliikelaitoksen omalla päätöksellä. Tällä haluttiin turvata ylioppilaskirjoitusten läpivienti vaikeassa tilanteessa. Ilmoitus etäopetukseen siirtymisestä annettiin sunnuntai-iltana, ja opettajille jäi vain yksi ilta valmistautua etätunteihin. Ensimmäisen viikon ajan opettajat pitivät etätunteja luokista ylioppilaskirjoitusvalvontojen ohessa ja opettelivat yhdessä käyttämään erilaisia etäopetusohjelmia. Kirjoitukset saatiin järjestettyä onnistuneesti, ja opettajat siirtyivät pitämään etäopetusta kotoa. Hankalasta tilanteesta huolimatta opetus saatiin pyörimään, ja opiskelijat saivat tehtyä opintojaan eteenpäin. Ongelmia toki oli jonkin verran, mutta kokonaisuudessaan etäopetusjakson voi sanoa onnistuneen hyvin. Keväällä Kajaanin lukiosta valmistui 149 ja Kajaanin lukion aikuislinjalta 3 ylioppilasta. Ylioppilasjuhlaa emme voineet järjestää kokoontumisrajoitusten takia, ja todistukset postitettiin ylioppilaille. Teimme myös lyhyen onnittelutallenteen, jossa oli rehtorin ja ylioppilaan puheet sekä musiikkia. Elokuussa pääsimme aloittamaan lukuvuoden lähiopetuksessa, ja näin saimmekin jatkaa lukukauden loppuun saakka erilaisten turvajärjestelyjen, kuten maskien avulla. Elokuun lopussa pidettiin kevään ylioppilaille juhla, joka jäi keväällä pitämättä. Jokainen ylioppilas sai tuoda juhlaan mukanaan kaksi vierasta. Vieraille suositeltiin kasvomaskin käyttöä, ja suurin osa sitä pitikin, sillä Kainuussa todettiin juhlaviikolla tartuntapiikki. Syksyn ylioppilasjuhlaa vietettiin joulukuun alussa. Tällöin ylioppilaaksi pääsi 49 Kajaanin lukion ja yksi Kajaanin lukion aikuislinjan opiskelija. Paikalla olivat kokoontumisrajoitusten takia vain ylioppilaat ja juhlan esiintyjät. Ylioppilaiden läheiset, lukion henkilöstö ja muut vieraat seurasivat tilaisuutta striimattuna.

12 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Alkuvuoden tapahtumia ja ylioppilasjuhlia lukuun ottamatta lukuvuosi sujui pääosin oppituntien ja opetuksen parissa. Henkilöstö teki muiden töiden ohella uutta opetussuunnitelmaa, joka otetaan käyttöön elokuussa 2021. Tapahtumia ei voitu järjestää, ja ylimääräisiä kontakteja pyrittiin välttämään. Vuosi oli epävarmuutensa takia raskas sekä opiskelijoille että henkilöstölle, mutta siitä selvittiin. Seuraavaan vuoteen päästään siirtymään monta kokemusta ja oppia rikkaampana.

Jaana Leinonen Rehtori Kajaanin lukio


KLL:n henkilöstöpäivä 17.1.2020

Wanhojen tanssit

Penkkarit

Ylioppilasjuhlat syksy 2020 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 13


Asuntolaelämää Opintiellä se fyysinen aikuinen siinä samassa talossa erilainen ja konkreettinen turva. KAOn asuntoloihin eivät kajaanilaiset opiskelijat pääse asumaan, vaan kaikki asukkaat ovat kauempaa. Tulijoita on sen verran paljon, että tällainen rajanveto on ollut tehtävä. Asuntolaohjaajilla onkin melkoinen palapeli tehtävänä, jotta opiskelijoille saataisiin petipaikat järjestymään. Loppukesästä Tuulan puhelin käy kuumana, kun opiskelijoiden vanhemmat soittavat nuortensa asuntolapaikkojen tiimoilta. Kaikille paikkaa ei vain saada järjestymään, kun halukkaita on enemmän kuin huoneita. Tämän solun opiskelijat ovat Kuhmosta, Suomussalmelta, Sotkamosta ja Vuolijoelta. ”Vaikka Kajaanin ja Sotkamon välillä on hyvät bussiyhteydet, asettaa minun alani omat haasteensa kulkemiseen. Usein keikkoja on iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin kulkeminen ei olekaan niin yksinkertaista”, muusikko-opiskelija Aatu sanoo. Asuntolassa saa asua myös viikonloppuisin, jos siihen on perusteltu tarve. Tällöin kuitenkin luotto pitää ansaita ja se täytyy pitää. Jos mokaa kunnolla, ei viikonloppuasumiseen heltiä lupaa uudelleen kovin helposti, jos ollenkaan. ”Joskus opiskelija menettää luoton jo elokuussa”, Tuula huokaa. Kaikkien opiskelijoiden kanssa keskustellaan käytännöistä heti alkuun ja pelisääntöjä kertaillaan myös matkan varrella.

Oppi 10 B-talon solussa on alkuillasta rauhallinen tunnelma. Istumme asuntolaohjaaja Tuulan ja solun asukkaiden kanssa porisemassa asuntolaelämästä. Solussa asuu muusikko- ja lukio-opiskelija Aatu, sähköalan opiskelijat Joopi ja Kristian sekä turvallisuusalalla opiskelevat Otto ja Leevi. Plus- ja miinuspuolista kysyttäessä poikien mielestä parasta asuntolassa asumisessa on sen maksuttomuus ja kavereiden seura. Myös se koettiin hyvänä, että asuntolassa pääsee tutustumaan muiden alan opiskelijoihin oman luokan lisäksi.

Asuntolaan ei saa tuoda alkoholia edes täysi-ikäiset. Koulun alue on täysin päihteetön, joten tästä ei ole neuvottelun varaa. Tupakantumppeja kertyy yhden talon kulmalle, vaikka periaatteessa tupakointi on kielletty. Keväisin asuntoloiden pihalla on yhteiset siivoustalkoot, jolloin viimeistään tupakantumpitkin saavat kyytiä. Kaikille talkoisiin osallistuville on tietysti talkootarjoilu. Onneksi tämä perinne on voitu säilyttää myös korona-aikana, pihalla on helppo pitää turvavälit kunnossa.

Miinuspuoliksi nostettiin oman rauhan puute. Tosin jos sanoo reilusti kaipaavansa yksityisyyttä, niin sitä kunnioitetaan. Tässä solussa Tuula antaa kiitosta pojille, että he ovat koulineet toisiaan ja solussa vallitsee mukava ryhmäkuri. Järjestyssääntöjen mukaan hiljaisuus alkaa klo 22, mutta se ei Tuulan mukaan aina kaikissa soluissa toteudu. Toisinaan asuntolaohjaajan pitää ottaa järeämpiä keinoja käyttöön, kun ruokaa laitetaan ja metelöidään puolen yön aikaan. Pääsääntöisesti asuntolaelämään opitaan suhteellisen mukavasti, joillain se ottaa pidemmän ajan. ”Jotkut eivät opi siihen koskaan”, Tuula huomauttaa. Vapauteen liittyy kuitenkin myös vastuu, joka voi olla nuorelle uusi asia. Poikien mukaan asuntolaelämä on pehmyt lasku itsenäiseen elämään, johon moni peruskoulusta tullut ei ole vielä valmis. Talossa on asuntolaohjaaja iltaisin paikalla ja se on poikien mielestä hyvä asia. Etenkin alkusyksystä hänellä on tärkeä ja tarpeellinen rooli, kun asuntolaelämään totutellaan. Vaikka vanhemmat olisivatkin puhelimen päässä, on 14 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Aatu opiskelee kaksoistutkintoa.


ilta pistäytymään ja moikkaamaan, mutta siihen tottui tosi nopeasti. Nyt se ei jännitä enää ollenkaan.” Otto ja Leevi tuumaavat.

Leevi, Joopi, Otto ja Kristian Normaalisti asuntolaan saa tuoda vieraita, mutta näin korona-aikana vieraat on kielletty. Vierailuaika on rajattu kello 17-21 välille, mutta tästä voi Tuulan mukaan vähän joustaa, jos luottoa löytyy ja vieraiden kanssa osataan olla siivosti. Jopa yökyläily esimerkiksi toiselta paikkakunnalta tulevan perheenjäsenen kohdalla onnistuu, jos asukas asuu yksin huoneessa. Tämäkin on neuvoteltavissa oleva asia. Tuulan mukaan elo asuntolassa on mennyt vuosien saatossa varsin mukavasti. Mitään isompia läheltä piti -tilanteitakaan ei ole onneksi ollut. ”Yksi roskis on syttynyt palamaan ja muutama nakit ja muusi -tapaus muistuu mieleen”, Tuula muistelee. Nakit ja muusi tarkoittaa sitä, että opiskelija tulee päihtyneenä yömyöhään soluun ja laittaa pitsan uuniin lämpiämään. Unen voittaessa pitsa alkaa kärytä ja aiheuttaa hälytyksen. Ennen vanhaan nuoret käyttivät paljon enemmän alkoholia, jolloin sattumuksiakin oli enemmän. Tuula vertaa vanhoja aikoja villiin länteen, kun nykyään nuoret ovat pääsääntöisesti huoneissaan ja pelaavat tietokoneilla. Energiajuomia kuluu paljon ja yön tunnit voivat vierähtää pelikoneen ääressä. Aamulla kouluun nousu saattaakin olla sitten vaikeaa. ”Nyt on aika erilaiset ongelmat kuin 10 vuotta sitten. Myös autokanta on muuttunut, ennen vanhaan kaikilla oli amis-Corolla wundereineen ja karvanoppineen. Nyt täällä näkyy paljon Audeja, Bemareita ja Mersuja”, Tuula kertoo havainnoistaan. Tyttöjen ja poikien välisistä eroista kysyttäessä Tuula sanoo heti siisteyden. Tyttöjen talo on kaiken kaikkiaan siistimpi. Toki tämä riippuu paljon myös tyypistä, eli sotkua löytyy ihan kaikista taloista. Tuulaa vaatii vaatemytyt lattioilta siivottavaksi viimeistään torstaina klo 20 mennessä. Hän sanoo antaneensa sen verran siimaa, että olkoot vaatekasat alkuviikon, mutta kerran viikossa ne täytyy jaksaa siivota pois. ”Koska asuntolassa on paljon asukkaita, on tietyistä säännöistä vain pidettävä kiinni, vaikka se voi jostain kuulosta nipotukselta”, Tuula perustelee. Se on nuorillekin helpompaa, kun he tietävät raamit, joissa toimitaan. Rajat tuovat myös turvaa, vaikka yhteentörmäyksiltäkään ei aina vältytä. Jos nuorella ei ole ollut kotona rajoja tai vastuuta kotitöistä, voi asuntolan toimintamalli olla aluksi pieni shokki. Tuula sanoo tuntevansa asukkaat melko hyvin ja hän haluaakin oppia tuntemaan nuoret. Apuna hänellä on alkuun kansio, jota hän opiskelee iltaisin. Koska Tuula kiertää jokaisen huoneen joka ilta (su-to), tulevat nuorten luonteet viimeistään näillä kierroksilla tutuiksi. ”Aluksi se oli vähän outoa, kun asuntolaohjaaja tuli joka

Kesällä asuntola on kuukauden päivät tyhjillään. Tuolloin asuntoihin tehdään tarvittavat siivoukset ja kohennukset. Solujen lisäksi opiskelijoiden käytössä on yhteisiä tiloja. He voivat pelata biljardia ja pingistä tai käydä kuntosalilla. Saunaosaston vieressä on tilava tv-huone, jonka sohville mahtuu helposti kuusikin nuorta viettämään aikaa. Tuulan mukaan nuoret ovat tykänneet asua asuntolassa, tästä kertoo hänen saamansa palaute jälkeenpäin. Useampi nuori on tullut kiittämään, että armeijassa olo sujui paljon helpommin, kun alla oli muutaman vuoden asuntolaelämä. Myös sellaista on nähty, että asuntolasta omaan kämppään muuttanut nuori onkin alkanut notkua uudelleen asuntolalla. ”Kotona yksin on tylsää, kun kaikki kaverit ovat täällä”, kuului tämän nuoren vastaus. Vaikka tyttöjä ja poikia ei laiteta taloihin sekaisin, voi rakkaustarinoita silti syntyä. Toisinaan viereisestä talosta löytynyt seurustelukumppani saattaa pysyä vierellä pitkäänkin ja onpa näistä romansseista syntynyt ihan perheitäkin. ”Minulla on Facebook-kavereissa entisiä asukkaita, jotka ovat alkaneet seurustella asuntolassa asuessaan, ja he ovat sittemmin perustaneet perheen.” Tuula iloitsee. Vaikka aivan kaikki päivät eivät olekaan ruusuilla tanssimista, ilmiselvästi hän tykkää työstään tosi paljon.

Asuntolapaikkoja 2020–2021 lukuvuonna • Opintie 227 (4 taloa) • Seppälä 92 (3 taloa) • Kuusamo 80 (1 talo) • Vuokatti 62 (1 talo) • Kuusamossa asukkaita 55–60 läpi vuoden • Vuokatissa asukkaita 50 -55 läpi vuoden. Jatkossa asuntolakapasiteetti tulee pienenemään Kajaanin osalta 35 paikalla. Oppi 3 poistuu käytöstä 1.7.2021 alkaen ja asuntola muuttaa osoitteeseen Ketunpolku 5. 1.8.2021 alkaen asuntolapaikat jaetaan ensisijaisesti oppivelvollisille.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 15


Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

3 Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma

3.1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma sisältää ulkoiset tuotot ja kulut Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

-5 019 063,34

34 228 921,79 1 561 022,87 0,00

31 836 775,67 1 733 660,21 0,00 -3 476 011,08

-7 279 218,85

-15 006 216,61

-492 859,41

Liikeylijäämä (-alijäämä)

3 970,17 -1 500,00 -7 393,49

Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia

-6 059 748,40

-2 803 694,12

-18 391 058,14

-439 124,45

Tuloslaskelman tunnusluvut: Sijoitetun pääoman tuotto, % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % Voitto, %

-17 534 518,41

-902 165,54

-753 369,75

-5 927 344,74

-5 725 908,60

3 290 157,39

20 879,64

-4 923,32 3 285 234,07

3 691,03 -1 500,00 -6 950,85

3 285 234,07

-4 042 845,46 4 545 798,47

-9 535 759,48

-14 291 699,84

-2 891 982,12

Liiketoiminnan muut kulut

Varausten ja rahastojen muutos Poistoeron vähennys (+) Rahastojen vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)

1.1.-31.12.2019

-2 260 155,51

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot

Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä

1.1.-31.12.2020

502 953,01 3 788 187,08

-4 759,82 16 119,82 16 119,82

-399 188,68 800 861,58

21,55 21,55 9,60

401 672,90 417 792,72

0,13 0,13 0,05

Sijoitetun pääoman tuotto % = 100 * (yli-alijäämä ennen satunnaisia eriä + kunnalle maks. korkokulut + muille maks. korkokulut + korvaus peruspo:sta)/ (oma pääoma + sijoitettu koroll. vieraspääoma + poistoero ja vap.eht. Varaukset) Kunnan sijoittama pääoman tuotto % = 100 * (yli-alijäämä ennen satunnaisia eriä + kunnalle maks. korkokulut + korvaus peruspo:sta)/ (oma pääoma + lainat kunnalta + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)

16

16 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos


Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Tase 3.3 Tase

Tase

VASTAAVAA

31.12.2020

31.12.2019

PYSYVÄT VASTAAVAT

6 960 239,97

4 875 480,41

Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot Muut pitkävaikutteiset menot

1 951 213,59 9 633,33 1 941 580,26

534 135,98

Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Kuljetusvälineet Muut koneet ja kalusto yht. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

4 980 554,92 2 660 884,94 420 828,18 481 379,80 1 417 462,00 0,00

2 016 900,41

Sijoitukset Osakkeet ja osuudet

28 471,46 28 471,46

28 471,46 28 471,46

TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet

63 152,19 63 152,19

66 909,88 66 909,88

13 500 932,19 0,00 0,00

12 919 958,51 322 171,56 322 171,56

0,00 0,00

225 000,00 225 000,00

Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Saamiset kunnalta Siirtosaamiset

13 498 335,84 849 078,38 335 099,93 12 052 928,78 261 228,75

12 371 463,55 2 128 961,63 251 371,74 9 222 525,64 768 604,54

Rahat ja pankkisaamiset Kassatilit Maksuliiketilit

2 596,35 2 596,35 0,00

1 323,40 1 323,40 0,00

20 524 324,35

17 862 348,80

VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Keskeneräiset tuotteet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ

16 433,33 517 702,65

4 312 872,97 0,00 616 350,20

333 471,77 1 346 150,59

19 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 17


Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Peruspääoma Kehittämisrahasto Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen

Lainat kunnalta Saadut ennakot Ostovelat Velat kunnalle Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat

VASTATTAVAA YHTEENSÄ Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 € Lainakanta 31.12., 1 000 €

31.12.2020

31.12.2019

12 117 261,22 750 000,00 3 799 464,75 3 779 609,39 3 788 187,08

12 874 872,61

4 777 546,83 4 777 546,83

734 701,37

83 213,65 83 213,65

750 000,00 8 345 263,22 3 361 816,67 417 792,72

734 701,37

86 971,34 86 971,34

3 546 302,65 3 546 302,65 0,00 830 859,45 1 010 545,74 142 924,98

4 165 803,48 4 165 803,48 0,00 875 621,50 1 463 643,71 149 201,65

363 529,38 1 198 443,10

406 346,49 1 270 990,13

20 524 324,35

17 862 348,80

85,79 7,59 7 568 0

80,12 9,80 3 780 0

Omavaraisuusaste % = 100 * (oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko omapääoma - saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus % = 100 * (vieras pääoma - saadut ennakot) / käyttötulot Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € = edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä)

3.4 Tilikauden tuloksen käsittely Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta allekirjoittaa koulutusliikelaitoksen tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja päättää, että tilikauden ylijäämä 3 788 187,08 € kirjataan koulutusliikelaitoksen taseeseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätilille. Liikelaitoksen johtokunta esittää tilinpäätöksen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

20 18 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos


Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 19


Yhteystiedot Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos Opintie 3, 87100 Kajaani Vaihde (08) 61 651 etunimi.sukunimi@kao.fi www.kao.fi www.kajaaninlukio.fi Oppilaitokset sosiaalisessa mediassa: Facebook: @kainuunammattiopisto @kajaaninlukio Instagram: @kaoinstag @kajaanin_lukio Twitter: @kao_twiittaa


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.