KAO Yhteishakuopas 2022

Page 1

K A I N U U N

A M M A T T I O P I S T O N

yhteishakuopas

2022 Y H T E I S H A K U

2 2 . 2 . — 2 2 . 3 . 2 0 2 2


Moi!

Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Meiltä saat osaamista, ammatin, elämän eväitä ja tärkeää tietotaitoa urallesi. Kainuun ammattiopisto järjestää toisen asteen ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille. Perustehtävän, ammatillisen koulutuksen vastuullisen järjestämisen lisäksi, Kainuun ammattiopisto toimii aktiivisesti alueen elinkeinoelämän kehittämiseksi ja kasvualojen tukemiseksi yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kainuun ammattiopisto tarjoaa ammatillista koulutusta monipuolisesti. Tarjontaan kuuluvat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot ja erilaisissa kehittämishankkeissa järjestettävät lyhyt- ja täydennyskoulutukset. Kainuun ammattiopisto toteuttaa ammatillista koulutusta valtakunnallisesti. Vakituiset toimipaikat sijaitsevat Kajaanissa, Kuusamossa, Vantaalla ja Vuokatissa. Seuraavilla sivuilla pääset tutustumaan kaikkiin meidän tarjoamiin tutkintoihin, joihin voit hakea yhteishaussa. Yhteishaussa voivat hakea perusopetuksen päättäneet joilla ei ole aiemmin suoritettua toisen asteen tutkintoa. Kaikki tarpeellinen tieto yhteishaussa hakemiseen löytyy osoitteesta: www.kao.fi/yhteishaku

SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys Tutkinnot yhteishaussa Ajoneuvoasentaja 4 Automaatioasentaja 5 Autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja 6 Elektroniikka-asentaja 7 Eläintenhoitaja 8 Hyvinvointiteknologia-asentaja 9 Kampaaja 10 Kokki 11 Koneautomaatioasentaja 12 Koneistaja 13 Lastenohjaaja 14 Levyseppähitsaaja 15 Liikuntaneuvoja 16 Lähihoitaja 17 Maalari 18 Maarakennuskoneenkuljettaja 19 Maaseutuyrittäjä 20 Matka-asiantuntija 21 Matkailupalvelujen tuottaja 22 Mediapalvelujen toteuttaja 23 Merkonomi 24 Metsäkoneenkuljettaja 25 Muusikko 26 Nuoriso- ja yhteisöohjaaja 27 Prosessinhoitaja 28 Putkiasentaja 29 Puutarhuri 30 Sähköasentaja 31 Talonrakentaja 32 Tarjoilija 33 Turvallisuusvalvoja 34 Vastaanottovirkailija 35 TUVA 36 Yhteishakuohjeet 37 Kaksoistutkinto 38 Vuokatti-Ruka Urheiluak. 38 Jatkuva haku

2

3

39


Mikä on hyvä aika oppia? Jokaisella meillä tulee arjessa ja vapaa-ajalla eteen tilanteita, että olisipa tuostakin hyvä tietää enemmän. Asiat voivat olla pieniä tai suuria ja usein monikin asia ratkeaa kaverilta kysymällä tai googlesta hakemalla. Oikeastaan koko elämä on näiden pienten ja suurten kysymysten ratkomista. Huomaamattamme opimmekin näiden arkisten asioiden kanssa toimimalla jo paljon. Opimmeko tarpeeksi, se onkin jo toinen juttu. Normaalielämässä oppimisen polku etenee useimmiten niin, että peruskoulun jälkeen haetaan opiskelupaikkaa ja opiskellaan itseään kiinnostava tutkinto, tehdään töitä, haetaan jatko-opintoihin, täydennetään osaamista työn ohessa jne. Jokaisella polku on itsensä näköinen, välillä haaveet käyvät toteen, välillä ne hieman odotuttavat. Kainuun ammattiopisto on valmis olemaan mukana Sinun oppimisen polullasi. Tulit suoraan peruskoulusta, olet ammatinvaihtaja tai haluat täydentää tai syventää osaamistasi. Opinto-oppaasta löytyvät erilaiset mahdollisuudet toteuttaa oppimista ja tarvittaessa keskustelet opinto-ohjaajien tai oppaasta löytyvien yhteyshenkilöiden kanssa, minkälainen polku olisi Sinun elämäntilanteesi sopivin. Oli tavoitteenasi tutkinnon suorittaminen, jonkin tutkinnon osan suorittaminen, tapahtuuko oppiminen mahdollisella työpaikalla oppisopimuksena tai kouluyhteisössä luokissa ja työsaleissa. Mikäli tästä opinto-oppaasta ei löydy haluamaasi tutkintoa, kannattaa myös keskustella mahdollisuudesta suorittaa tutkinto oppisopimuksena ja Kainuun ammattiopiston laajennetun järjestämisluvan myötä voi hankkia tutkinnon myös yhteistyössä toiselta oppilaitokselta. Vastaus otsikon kysymykseen ”Mikä on hyvä aika oppia” on: aina on hyvä aika oppia ja opiskella, koko elämä on oppimista. Ota Kainuun ammattiopisto kumppaniksi tähän. Tervetuloa!

Raimo Sivonen

Kainuun ammattiopiston rehtori 2007—2021

3


Ajoneuvoasentaja Ajoneuvoalan perustutkinto • Kajaani, Kuusamo Autoalan perustutkinto on suunnattu autoalasta kiinnostuneille, ajoneuvoasennukseen suuntautuneille henkilöille. Koulutuksesta saat perusvalmiudet ajoneuvojen huolto- ja korjaustöihin. Opinnoissasi perehdyt auton rakenteeseen, toimintaan, huoltoon, korjaukseen ja vianetsintään. Voit halutessasi valita lisäksi tutkinnon osia esimerkiksi raskaskone- ja autoalan sähkötekniikasta. Opintoihisi sisältyy mm. • huoltotekniikkaa • autojen korjaustekniikkaa • diagnostiikkaa. Ajoneuvoasentajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja käytännön harjoittelua oppilaitoksen opetushallissa sekä yrityksissä. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi Kuusamo • 044 497 5003 • kaokuusamo@kao.fi

4

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku


Automaatioasentaja Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto • Kajaani Koulutus on suunnattu sähkö- ja automaatioalasta kiinnostuneille. Koulutuksesta saat monipuoliset valmiudet automaatiotekniikan laitteiden asentamiseen, huoltoon ja korjaamiseen. Opintoihin sisältyy mm. • • • •

sähkötekniikan, elektroniikan ja tietotekniikan perusteet erilaisten ohjelmoitavien logiikoiden ohjelmointi tietokoneella erilaisten kappaleenkäsittelylaitteiden ja komponenttien toiminta asennus ja käyttö.

Automaatioasentajana voit työskennellä teollisuusyrityksissä, jotka käyttävät prosessi- ja automaatiotekniikkaa (paperiteollisuus, kemianteollisuus ja elintarviketeollisuus) ja prosessi- ja automaatiotekniikkaa valmistavissa yrityksissä (kone- ja metallituoteteollisuus, elektroniikka- ja sähköteollisuus). Automaatioasentajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulun oppimisympäristössä ja työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku

5


Autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Logistiikan perustutkinto • Kajaani Koulutus on suunnattu kaikille autonkuljettajan tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtävistä kiinnostuneille henkilöille. Koulutus antaa perusvalmiudet autonkuljettajan / yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammatissa toimimiseen sekä mahdollistaa suuntautumisen erilaisiin kuljetustoimintoihin. Koulutuksen aikana suoritat BC-luokan ajokortin. Myös BCE-luokan ajokortin (rekkakortin) suorittaminen on mahdollista. Opintoihisi sisältyy mm. • • • • •

logistiikan perustaitoja ajoneuvon huoltamista kuljettamista varastotoimintoja kuorman käsittelyä.

Autonkuljettajan / yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja käytännön harjoittelua oppilaitoksen opetushallissa sekä yrityksissä. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi

6

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku


Elektroniikka-asentaja Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto • Kajaani Koulutus on suunnattu elektroniikka-asentajan ammatista kiinnostuneille. Koulutuksesta saat monipuoliset valmiudet käyttöjärjestelmien ja tarvittavien ohjelmien käyttöön sekä elektroniikkalaitteiden testaus-, huolto-, korjaus- ja käyttöönottotehtäviin. Koulutuksessa opiskelu painottuu valintojesi mukaan. Opintoihin sisältyy mm. • • • • •

sähkötekniikan perusteet elektroniikan perusteet tietotekniikka, tietoliikennetekniikka ja tietoverkot tietokonetekniikka ohjelmointi.

Elektroniikka-asentajana voit työllistyä ICT-yritysten, teollisuuden ja asennusja huoltoliikkeiden palvelukseen. Koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulun oppimisympäristössä ja työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku

7


Eläintenhoitaja Maatalousalan perustutkinto • Kajaani Koulutus on suunnattu eläintenhoitoalasta kiinnostuneille. Koulutuksesta saat valmiudet toimia eläintenhoitajana erilaisissa eläimiin ja eläinten hoitoon liittyvissä työtehtävissä. Opintoihisi sisältyy mm. • • • •

eläinten lajinmukainen käyttäytyminen ja hyvinvointi eläinten ruokinta ja hoitaminen tuotantovaiheen ja iän mukaan yrittäjyys asiakaspalvelu.

Eläintenhoitajan koulutuksessa osaaminen hankitaan käytännönläheisesti työskentelemällä koulutilan navetassa, tallissa ja yhteistyökumppanin eläinhoitolassa (Aisti & Tunne Oy), sekä eläinalan yrityksissä. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi

8

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku


Hyvinvointiteknologia-asentaja Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto • Kajaani Koulutus on suunnattu hyvinvointiteknologia-asentajan ammatista kiinnostuneille. Koulutuksesta saat monipuoliset valmiudet hyvinvointiteknologia-asennuksien asiantuntijana toimimiseen. Opintoihin sisältyy mm. • • • •

sähkötekniikan perusteet elektroniikan perusteet tietotekniikkaa ja robotiikkaa ohjelmointia.

Hyvinvointiteknologia-asentajana voit työskennellä turvallisuusalan asennus- ja huoltoliikkeissä, apuvälineiden ja laitteiden asennus- ja huoltoliikkeissä ja teknisen tukihenkilön tehtävissä. Hyvinvointiteknologia-asentaja -koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulun oppimisympäristössä ja työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku

9


Kampaaja Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto • Kajaani Koulutus on suunnattu kaikille kauneudenhoitoalasta kiinnostuneille. Koulutuksesta saat monipuoliset perusvalmiudet hiusalan työtehtäviin. Opintoihisi sisältyy mm. • • • • •

hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt kampaukset ja ehostus värjäyskäsittelyt permanenttikäsittelyt hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta.

Opintojen jälkeen voit työskennellä kampaajana erilaisissa hius- ja kauneudenhoitoalan yrityksissä tai toimia myynti-, koulutus- ja konsultointitehtävissä tehtaiden ja maahantuojien palveluksessa. Kampaajat ovat asiakaspalvelun ja hiusalan ammattilaisia, jotka leikkaavat ja värjäävät hiuksia, hoitavat asiakkaiden hiuksia ja hiuspohjaa, tekevät permanenttikäsittelyjä, hiuspidennyksiä, ehostuksia ja kampauksia. Kampaajan koulutukseen hakevalla ei saa olla toistuvaa tai kroonista käsi-ihottumaa tai astmaa, sillä alalla käsitellään voimakkaita kemikaaleja. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi

10

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku


Kokki Ravintola- ja catering-alan perustutkinto • Kajaani, Kuusamo Koulutus on suunnattu ravintola- ja cateringalasta kiinnostuneille henkilöille. Koulutuksesta saat valmiudet toimia ravitsemisalan ruoanvalmistuksen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä sekä asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä. Opintoihin sisältyy mm. • ravitsemispalveluissa toimiminen • lounas- ja annosruokien valmistus. Kokkina voit työskennellä ravintoloissa, catering-alalla, henkilöstöravintoloissa, kahviloissa, pikaruoka- , juhlapalvelu- tai matkailuyrityksissä sekä suurtalouden toimipaikoissa. Kokin koulutus toteutetaan lähiopetusta, henkilökohtaista ohjausta, verkko- ja etäopetusta, käytännön harjoituksia, projektiopintoja ja työpaikoilla tapahtuvaa koulutusta (koulutussopimus tai oppisopimus) yhdistämällä. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi Kuusamo • 044 497 5003 • kaokuusamo@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku

11


Koneautomaatioasentaja Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto • Kajaani Koulutus on suunnattu koneautomaatioasentajan ammatista kiinnostuneille. Koneautomaatioasentajan koulutuksesta saat monipuoliset perusvalmiudet alan työtehtäviin. Opintoihisi sisältyy mm. • • • • •

sähkömekaaniset asennukset asennusmittausten suorittaminen laakerointien irrotus ja asennus voiteluhuolto pneumatiikka- ja hydrauliikkajärjestelmien vianhaku sekä kunnossapito.

Koneautomaatiosentajana voit työskennellä mm. kiinteistöautomaatioon erikoistuneissa yrityksissä, prosessi- ja automaatiotekniikkaa valmistavissa yrityksissä tai koneita ja laitteita valmistavissa teollisuus- ja kunnossapitoyrityksissä. Koneautomaatioasentajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja käytännön harjoittelua oppilaitoksen opetushallissa sekä yrityksissä. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi

12

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku


Koneistaja Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto • Kajaani Koulutus on suunnattu koneistajan ammatista kiinnostuneille. Koneistajan koulutuksesta saat valmiudet metalliteollisuuden erilaisiin valmistustehtäviin ja tuotantolaitosten kunnossapitotehtäviin, NC-koneiden ohjelmointiin sekä erilaisten valmistukseen ja kunnossapitoon liittyvien sovellusohjelmien käyttöön. Opintoihisi sisältyy mm. • asennuksen ja automaation perustyöt • koneistuksen perustyöt • levytöiden ja hitsauksen perustyöt. Koneistajana voit työskennellä erilaisissa kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksissä, kuten konepajoilla, telakoilla, korjaamoissa, verstailla ja tehtailla. Koneistajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja käytännön harjoittelua oppilaitoksen opetushallissa sekä yrityksissä. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku

13


Lastenohjaaja Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto • Kajaani Koulutus on suunnattu kaikille kasvatus- ja ohjausalasta kiinnostuneille. Hakeutumisvaiheessa selvitetään, onko tutkinto hakijalle soveltuva. Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Kasvatuksen ja ohjauksen perustutkinnon keskeistä osaamista ovat ihmisten kohtaaminen, eri-ikäisten kasvatus ja ohjaaminen. Opintoihisi sisältyy mm. • tietoa lapsen kasvun ja kehityksen ohjaamisesta ja tukemisesta • tietoa erilaisista perheistä • ohjauksen menetelmiä esim. nukketeatteri, musiikki, ympäristökasvatus, liikunta, kuvataiteet sekä käytännön työelämässä toimimista. Lastenohjaajana voit työskennellä päiväkodeissa, perhepäivähoitajana, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana sekä seurakunnan lapsityössä. Koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja käytännön harjoittelua oppilaitoksessa ja työelämäprojekteissa. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi

14

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku


Levyseppähitsaaja Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto • Kajaani Koulutus on suunnattu levyseppähitsaajan ammatista kiinnostuneille. Levyseppähitsaajat työskentelevät esimerkiksi konepajoissa, telakoilla, tai rakennustyömailla. Levyseppähitsaajan koulutuksesta saat monipuoliset perusvalmiudet alan työtehtäviin. Opintoihisi sisältyy mm. • Asennuksen ja automaation perustyöt • Valmistustyötehtävissä toimiminen • Hitsaus- ja levytyöt Levyseppähitsaajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja käytännön harjoittelua oppilaitoksen opetushallissa sekä yrityksissä. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku

15


Liikuntaneuvoja Liikunnanohjauksen perustutkinto • Vuokatti Koulutus on suunnattu urheilusta ja liikuntaneuvojan ammatista kiinnostuneille. Liikuntaneuvojan koulutuksesta saat valmiudet toimia liikunnan ammattilaisena, jonka osaamisen ytimessä on liikunnan ohjaaminen, liikuntaympäristöjen kehittäminen sekä tapahtumien järjestäminen. Opintoihisi sisältyy mm. • erilaisten liikuntamuotojen ja lajien hallintaa • liikuntaohjelmien laatimista • liikunta- ja kilpailutapahtumien järjestämistä. Liikuntaneuvojan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja käytännön harjoittelua Vuokatti Sportin monipuolisessa harjoitteluympäristössä sekä yrityksissä. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi

16

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku


Lähihoitaja Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto • Kajaani, Kuusamo Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille. Koulutuksesta saat laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin sekä erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon vähintään yhdelle työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvälle osa-alueelle. Näistä valintamahdollisuuksista löydät lisätietoa nettisivuiltamme. Opintoihin sisältyy mm: • • • • •

kasvun ja osallisuuden edistäminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen kotihoidossa toimimista sairaanhoitotyössä toimimista ikääntyvien osallisuuden edistäminen.

Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuden arviointiin. Hakeutumisvaiheessa selvitetään, onko tutkinto hakijalle soveltuva. Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi Kuusamo • 044 497 5003 • kaokuusamo@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku

17


Maalari Pintakäsittelyn perustutkinto • Kajaani Pintakäsittelyalan perustutkintokoulutus on suunnattu rakennusmaalarin ammatista kiinnostuneille henkilöille. Rakennusmaalarina hallitset seinien, kattojen ja lattioiden tasoitustyöt. Osaat tehdä sisä- ja ulkomaalaustyöt pohjatöistä valmiiseen pintaan asti. Hallitset seinien tapetoinnin ja lukkopontillisten lattiamateriaalien asennuksen. Voit syventää osaamista valinnaisilla tutkinnon osilla, joita tässä tutkinnossa on esimerkiksi puupintojen pintakäsittely, vedeneristyksen perustyöt, tapetointi, lattiapäällysteiden uusiminen, rakennuspintojen ruiskumaalaus sekä pientalojen ulkomaalaus. Osaat valita monipuolisesti materiaalit sekä oikeanlaiset työmenetelmät ja työvälineet. Työskentelet oikeissa asiakasprojekteissa ja hankit työelämän taitoja jo opiskeluaikana. Työpainotteisessa koulutuksessa työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Opiskelija voi opintojensa aikana siirtyä yksilöllisen opintopolkunsa mukaisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen muodosta toiseen. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi

18

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku


Maarakennuskoneenkuljettaja Rakennusalan perustutkinto • Kajaani Koulutus on suunnattu maarakennuskoneenkuljettajan ammatista kiinnostuneille henkilöille. Koulutuksesta saat valmiudet käyttää ja huoltaa maarakennuskoneita turvallisin työmenetelmin. Opintoihin sisältyy mm. • maarakennuskoneiden käyttöä ja huoltoa • maarakennuskoneiden 3D-ohjausta • maa-ainesten kuljetusta (BC-luokan ajokortti suoritetaan koulutuksen aikana) Maarakennuskoneenkuljettajana voit työskennellä piha- ja ympäristörakentamisen, kunnallistekniikan rakennustöiden, vesihuollon hoito- ja ylläpitotehtävien, asfalttipäällysteen levitystehtävien parissa työntekijänä tai yrittäjänä. Maarakennuskoneenkuljettajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulun oppimisympäristössä ja työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku

19


Maaseutuyrittäjä Maatalousalan perustutkinto • Kajaani Koulutus on suunnattu maatalousalasta kiinnostuneille. Koulutuksesta saat perusvalmiudet maaseutuyrittäjänä-työkoneenkuljettajana toimimiseen. Opintoihisi sisältyy mm. • • • •

erilaisiin koneisiin, huoltoon perehtymistä maaseutuyrittämistä maatalouden käytännön töitä peltotöitä.

Lisäksi valintasi mukaan esimerkiksi • • • •

luonnonmukaista tuotantoa maatalouskoneiden mm. traktorin käyttöä ja huoltoa hevosen hoitoa lypsykarjan hoitoa.

Koulutuksen aikana suoritat T-luokan ajokortin, tulityökortin sekä työturvallisuuskortin. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi

20

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku


Matka-asiantuntija Matkailualan perustutkinto • Kajaani, Kuusamo Matka-asiantuntijan koulutus on suunnattu matkailualasta kiinnostuneille. Koulutuksesta saat valmiudet toimia myynti- ja neuvontatehtävissä matkailualalla sekä opastaa asiakkaita matkapalvelujen ostamisessa. Opintoihisi sisältyy mm. • • • • • •

asiakaspalvelua matkailuenglantia ja -ruotsia tieto- ja viestintätekniikkaa suullista ja kirjallista viestintää markkinointia yrittäjyyttä.

Matka-asiantuntijana voit työskennellä matkailun myynti- ja neuvontaorganisaatioissa, matka- tai matkailutoimistoissa, myyntipalveluissa, matkailukeskuksissa, keskusvaraamoissa, liikenneyhtiöissä tai myynti- ja neuvontapisteissä. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi Kuusamo • 044 497 5003 • kaokuusamo@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku

21


Matkailupalvelujen tuottaja Matkailualan perustutkinto • Kajaani, Kuusamo Matkailupalvelujen tuottaja -koulutus on suunnattu matkailualasta kiinnostuneille. Koulutuksesta saat valmiudet toimia matkailupalvelujen tuotteistamiseen ja toteuttamiseen liittyvissä ohjelma- ja asiakaspalvelutehtävissä. Opintoihisi sisältyy mm. • • • •

asiakaspalvelua matkailuenglantia- ja -ruotsia markkinointia ja myyntiä eläinten, varusteiden ja välineiden huoltoa ja hoitoa.

Matkailupalvelujen tuottajana voit työskennellä matkailukeskusten ja -alueiden yrityksissä tai organisaatioissa, ohjelmapalveluyrityksissä, hotelleissa tai maatilamatkailuyrityksissä. Matkailupalvelujen tuottajan koulutus toteutetaan lähi-, verkko- ja etäopetusta, käytännön harjoituksia, projektiopintoja ja työpaikoilla tapahtuvaa koulutusta (koulutussopimus tai oppisopimus) yhdistämällä. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi Kuusamo • 044 497 5003 • kaokuusamo@kao.fi

22

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku


Mediapalvelujen toteuttaja Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto • Kajaani Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto on suunnattu kaikille media-alasta kiinnostuneille. Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon, audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan suorittaneella on valmiudet toimia media-alalla audiovisuaalisen viestinnän työtehtävissä esimerkiksi media-, pelija viestintätuotteiden suunnitteluun, valmistamiseen, tuottamiseen ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä. Opintoihisi sisältyy mm. • • • •

alan ammattiohjelmien käyttöä valo- ja videokuvausta ja editointia www-sivujen tekemistä graafisen ilmaisun perusteita.

Mediapalvelujen toteuttaja -koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja käytännön harjoittelua oppilaitoksen oppimisympäristöissä sekä yrityksissä. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku

23


Merkonomi Liiketoiminnan perustutkinto • Kajaani, Kuusamo Koulutus on suunnattu merkonomin ammatista kiinnostuneille. Asiakaspalvelun ja myynnin opinnoista saat monipuoliset valmiudet asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä toimimiseen. Opintoihisi sisältyy mm. • • • • • • •

asiakaspalvelu ja myynti sähköinen kaupankäynti tuotetuntemus ja tuotteiden esittely mainonnan ja kampanjoiden suunnittelu ja toteutus esitteiden, julkaisujen ja ilmoitusten tekeminen somistus tapahtumien järjestäminen.

Merkonomin koulutuksessa painotetaan työelämälähtöistä oppimista, jossa taitoja harjoitellaan erilaisissa projekteissa ja yritysmäisessä oppimisympäristössä. Osaamista hankitaan niin itsenäisesti, ryhmissä, ohjauksessa, kuin verkon ja somen välitykselläkin. Opintoihin kuuluu myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista joka toteutetaan alan yrityksissä. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi Kuusamo • 044 497 5003 • kaokuusamo@kao.fi

24

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku


Metsäkoneenkuljettaja Metsäalan perustutkinto • Kajaani Koulutus on suunnattu metsäalasta, teknologiasta ja metsäkoneenkuljettajan ammatista kiinnostuneille. Koulutuksesta saat valmiudet toimia metsäkoneenkuljettajana ja tehden koneellista puunkorjuuta hakkuutyömaalla: työvaiheita ovat puunkaato, runkojen karsinta ja katkonta sekä kuormaus ja kuljetus metsästä tienvarteen. Hankit osaamista myös metsäkoneiden kunnossapidosta. Opintoihisi sisältyy mm. • • • • •

Talousmetsien käsittely, Kajaani Metsätraktorin käyttö, Kajaani Metsäkoneiden kunnossapito, Kajaani Koneellinen puutavaran valmistus, Toivala Muuntokoulutus ajokoneenkuljettaja, Toivala.

Kajaanissa alkava metsäkoneenkuljettajakoulutus järjestetään Savon ammattiopiston ja Kainuun ammattiopiston yhteistyönä. Puutavaran lähikuljetukseen (ajokone) suuntautuvien opiskelijoiden opetus järjestetään Kajaanissa. Hakkuukoneenkuljettajaksi suuntautuvien opiskelijoiden toinen opiskeluvuosi toteutetaan Siilinjärven Toivalassa. Metsäkoneenkuljettaja -koulutukseen haetaan yhteishaussa Savon ammattiopiston SAKKYn kautta. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku 25


Muusikko Musiikkialan perustutkinto • Kajaani Musiikkialan perustutkinto on suunnattu musiikkialasta kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat valmistua muusikon ammattiin tai suuntautua alan jatko-opintoihin. Opiskelu ja alalla toimiminen edellyttävät ryhmätyövalmiuksia, musiikillista sopeutumiskykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vastuunottoon. Hakijoilta vaaditaan edeltävinä opintoina vähintään peruskoulun oppimäärä sekä musiikilliset valmiudet ja taidot. Opintoihin sisältyy mm. • • • •

pääinstrumenttitaitojen kehittäminen sekä sivuinstrumenttiopinnot erilaisissa esityskokoonpanoissa toimiminen musiikin teoria-, bisnes- ja työelämäopintoja musiikkiteknologiaa ja musiikin tekemistä

Valmistuttuasi voit työskennellä erilaisissa kokoonpanoissa, toimia musiikin palvelu- ja tuotantotehtävissä sekä musiikkialan viestintään liittyvissä tehtävissä. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi

26

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku


Nuoriso- ja yhteisöohjaaja Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto • Kajaani Koulutus on suunnattu kaikille kasvatus- ja ohjausalasta kiinnostuneille. Hakijalta ei vaadita aikaisempaa osaamista. Hakeutumisvaiheessa selvitetään, onko tutkinto hakijalle soveltuva. Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Opintoihisi sisältyy mm. • • • • •

luonto- ja elämystaitojen sekä monikulttuurisen toiminnan ohjausta kulttuuri- ja liikunnanohjausta nuorten sosiaalista vahvistamista yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaamista käytännön työelämässä toimimista

Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia työelämäprojekteja esim. nuorten tapahtumien järjestämistä, ohjattua toimintaa nuorille tai erilaisten esitysten tekemistä digitaalisilla välineillä. Nuoriso- ja yhteisöohjaajana voit työskennellä mm. kuntien nuorisotoimessa, nuorten työpajoilla, kouluilla, järjestöissä ja yrityksissä. Koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja käytännön harjoittelua oppilaitoksessa ja työelämäprojekteissa. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku

27


Kuva: Terrafame

Prosessinhoitaja Prosessiteollisuuden perustutkinto • Kajaani Koulutuksesta saat valmiudet toimia prosessiteollisuudessa eri alojen tuotannon käyttö- ja käynnissäpitotehtävissä. Opintoihin sisältyy mm. • • • • •

tuotantoprosessien käynnissäpito kemianteollisuuden yksikköprosessien hallinta tuotantoprosessien hallinta ja prosessin ohjaaminen tuotantoprosessissa toimiminen hydrometallurgisten prosessien hallinta.

Prosessinhoitajana voit työskennellä erilaisten tuotteiden valmistusprosessien ja niihin liittyvien laitteiden ohjaus-, valvonta- ja hoitotehtävissä teollisuuden alan yrityksissä. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Opintojen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi

28

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku


Putkiasentaja Talotekniikan perustutkinto • Kajaani Koulutus on suunnattu putkiasentajan ammatista kiinnostuneille. Koulutuksesta saat monipuoliset tiedot ja taidot putkiasentajan ammatissa toimimiseen. Opintoihin sisältyy mm. • • • • •

putkialan perustyöt lämmityslaitteiden ja lämmitysputkistojen asentaminen vesi- ja viemärikalusteiden sekä -putkien asentaminen järjestelmien säätäminen ja mittaaminen putkien liittäminen hitsaamalla ja juottamalla.

Putkiasentajana voit työskennellä esimerkiksi LVI-urakoita tekevän yrityksen palveluksessa, kiinteistöjen huollossa, sekä kuntien vesi-, viemäri- ja energialaitosten palveluksessa. Voit toimia myös itsenäisenä yrittäjänä tai laitteiden myyntiedustajana. Putkiasentajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulun oppimisympäristössä ja työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku

29


Puutarhuri Puutarha-alan perustutkinto • Kajaani Koulutuksesta saat valmiudet toimia puutarhurin tehtävissä ja syvempää osaamista kukka- ja puutarhakaupasta, puutarhatuotannosta tai viheralalta. Seppälässä toimit työelämälähtöisessä oppimisympäristössä, jossa pääset työskentelemään kasvihuoneessa, puutarhamyymälässä sekä avomaalla. Seppälässä sijaitsee maailman pohjoisin vertikaalipuutarha, jossa opiskelijat työskentelevät yrittäjien kanssa. Opintoihisi sisältyy mm. • asiakaspalveluosaamista • kasvituntemusta • teknologiaosaamista Puutarhurina voit toimia kukka- ja puutarhakaupassa tuotteiden ja palveluiden myyntitehtävissä, viljelijänä puutarhatuotannossa tai viherrakentamisen tai viheralueiden kunnossapitotehtävissä. Koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulutilalla ja työpaikalla. Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuden arviointiin. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi

30

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku


Sähköasentaja Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto • Kajaani, Kuusamo Koulutus on suunnattu sähkö- ja automaatioalasta kiinnostuneille. Sähköasentajan koulutukseen hakeutuvalla tulee olla myös työtehtävien edellyttämä värinäkökyky. Koulutuksesta saat monipuoliset valmiudet sähköasentajan työtehtävissä toimimiseen. Opintoihin sisältyy mm. • • • • • • •

sähkötekniikan perusteet elektroniikan perusteet tietotekniikka sisäjohtoasennukset kiinteistöjen sähköasennukset automaatiotekniikka ohjaus- ja valvontajärjestelmät.

Sähkösentajana voit työllistyä sähköasennusyritysten, teollisuuden ja sähkölaitosten palvelukseen tai ryhtyä myös itsenäiseksi yrittäjäksi. Sähköasentajan koulutuksen aikana osaamista hankitaan tekemällä oppien oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä ja kyseessä olevissa ammattialan yrityksissä. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi Kuusamo • 044 497 5003 • kaokuusamo@kao.fi

Lisätietoa Tutustu koulutuksesta tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku www.kao.fi/yhteishaku

31


Talonrakentaja Rakennusalan perustutkinto • Kajaani, Kuusamo Koulutus on suunnattu talonrakentajan tehtävistä kiinnostuneille henkilöille. Talonrakentajan koulutuksesta saat monipuoliset valmiudet rakennusalan työtehtävissä toimimiseen. Opintoihin sisältyy mm. • • • • • • • •

perustusvaiheen töitä betoni- ja raudoitustöitä runkovaiheen töitä vesikattotöitä julkisivu- ja sisustusvaiheen töitä muuraus- ja laatoitustöitä kalusteasennusta ja listoitustöitä. ovi- ja ikkuna-asennuksia.

Talonrakentajana voi työskennellä rakennusliikkeiden, rakennusaine-, elementti- ja rakennuspuusepänteollisuuden sekä valtion ja kuntien palveluksessa tai toimia itsenäisenä yrittäjänä. Talonrakentajan koulutus koostuu käytännön harjoituksista oppilaitoksen opetushallissa ja oikeissa rakennustyömaakohteissa. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi Kuusamo • 044 497 5003 • kaokuusamo@kao.fi

32

Lisätietoa Tutustu koulutuksesta tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku www.kao.fi/yhteishaku


Tarjoilija Ravintola- ja catering-alan perustutkinto • Kajaani, Kuusamo Koulutus on suunnattu ravintola- ja catering-alasta kiinnostuneille henkilöille. Koulutuksesta saat valmiudet toimia ravitsemisalan asiakaspalvelun ja tarjoilun suunnittelu-, toteuttamis- ja myyntitehtävissä. Opintoihin sisältyy mm. • Asiakaspalvelu ja myynti • Annosruokien ja juomien tarjoilu. Tarjoilijana voit työskennellä ravintoloissa, henkilöstöravintoloissa, pubeissa, yökerhoissa, liikenneasemilla, kahviloissa, pikaruoka-, juhlapalvelu- tai matkailuyrityksissä sekä suurtalouden toimipaikoissa. Tarjoilijan koulutus toteutetaan lähiopetusta, henkilökohtaista ohjausta, verkko- ja etäopetusta, käytännön harjoituksia, projektiopintoja ja työpaikoilla tapahtuvaa koulutusta (koulutussopimus tai oppisopimus) yhdistämällä. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi Kuusamo • 044 497 5003 • kaokuusamo@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku

33


Turvallisuusvalvoja Turvallisuusalan perustutkinto • Kajaani Koulutus on suunnattu turvallisuusalasta kiinnostuneille. Koulutuksesta saat valmiudet toimia onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa, sekä rikollisen toiminnan torjumiseksi erilaisissa turvallisuusalan tehtävissä. Koulutus tarjoaa myös hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet julkisen sektorin ammatteihin, mm. poliisin, palo- ja pelastustoimen ja vankeinhoidon ammatteihin. Opintoihin sisältyy mm. • • • •

turvallisuusalan perustaitoja vartiointi- ja palvelutoimintaa turvatekniikkaa uhkatilanteiden hallintaa ja itsepuolustusta.

Opiskelusi aikana suoritat vartijan ja järjestyksenvalvojan peruskurssit. Turvallisuusvalvojana voit toimia erilaisissa vartiointitehtävissä, pelastustoimessa, turvasuojauksen suunnittelu-, asennus- ja ylläpitotehtävissä, tavaroiden kuljetuksessa, vastaanotto- ja vahtimestaripalvelussa tai turvatarkastuksessa. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi

34

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku


Vastaanottovirkailija Matkailualan perustutkinto • Kajaani, Kuusamo Vastaanottovirkailijan koulutus on suunnattu matkailualasta kiinnostuneille. Koulutuksesta saat valmiudet toimia majoitusliikkeiden asiakaspalvelutehtävissä, matkailutuotteiden ja -palvelujen myynnissä ja neuvontatehtävissä. Opintoihisi sisältyy mm. • • • • •

asiakaspalvelua ja myyntiä tuotteistamista matkailuenglantia ja -ruotsia opastuspalveluita yrittäjyyttä.

Vastaanottovirkailijana voit työskennellä hotelleissa tai muissa majoitusliikkeissä. Vastaanottovirkailijan koulutus toteutetaan lähi-, verkko- ja etäopetusta, käytännön harjoituksia, projektiopintoja ja työpaikoilla tapahtuvaa koulutusta (koulutussopimus tai oppisopimus) yhdistämällä. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi Kuusamo • 044 497 5003 • kaokuusamo@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku

35


TUVA-Koulutus Kajaani, Kuusamo Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus eli TUVA-koulutus on suunnattu sekä oppivelvollisille että muille valmentavaa koulutusta tarvitseville. Koulutuksen kesto on enintään vuosi, mutta opiskelija voi siirtyä jo aiemmin ammatillisiin opintoihin tai lukioon, kun hän on saavuttanut tarvittavat valmiudet ja tietää, mitä haluaa opiskella. TUVA-koulutuksen aikana opiskelija voi tarkentaa suunnitelmiaan jatko-opinnoista, korottaa perusopetuksen arvosanoja ja opiskella osia lukio- ja ammatillisesta koulutuksesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opiskelijan valmiuksien ja tavoitteiden perusteella. Koulutuksessa vahvistetaan opiskelutaitoja ja elämänhallintaa. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden täytyy osata suomea niin hyvin, että he voivat hyötyä valmentavan koulutuksen opiskelusta ja heillä on mahdollisuus saavuttaa tarvittavat valmiudet toisen asteen opiskeluun valmentavan koulutuksen aikana. Lisätietoa koulutuksesta saat haku- ja opintotoimistosta: Kajaani • 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi Kuusamo • 044 497 5003 • kaokuusamo@kao.fi

36

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku


Yhteishakuohjeet Yhteishaussa voivat hakea perusopetuksen tänä keväänä tai aiemmin päättäneet, joilla ei ole aiemmin suoritettua toisen asteen tutkintoa. Et voi hakeutua yhteishaussa jos olet perusopetuksen jälkeen suorittanut ammatillisen tutkinnon, lukion oppimäärän tai korkeakoulututkinnon. Yhteishakuun haetaan netin kautta: www.opintopolku.fi. Yhteishaun hakulomakkeen voi täyttää vain kerran, joten kaikki halutut koulutukset valitaan samalle lomakkeelle. Vuoden 2022 yhteishaun hakuaika on 22.2.—22.3.2022. Ole huolellinen määräaikojen suhteen. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Perusopetuksen suorittaneet hakevat perusopetuksen päättötodistuksella. Opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen siihen saakka, kunnes koulutuksen järjestäjä on tarkistanut koulu- ja työtodistukset sekä tarvittaessa lääkärintodistukset. Päätös voidaan perua, jos hakija on ilmoittanut virheellisiä tietoja. Valintojen tulokset ja paikan vastaanotto • Opiskelijavalinnat julkaistaan aikaisintaan 16.6.2022 • Jos annoit hakulomakkeella oman sähköpostiosoitteesi, saat sähköpostiisi sähköisen tuloskirjeen, josta näet valintatilanteesi. Lisäksi saat sähköpostiisi linkin, jonka kautta voit ottaa vastaan tai perua saamasi opiskelupaikan.

Ota paikka vastaan mahdollisimman pian tai viimeistään 30.6.2022. Oppilaitos lähettää opiskelijavalintapäätöksen sinulle kirjeitse. Voit tarkistaa valintatietosi ja ottaa opiskelupaikkasi vastaan myös Opintopolku.fi Oma Opintopolku -palvelussa. Oma Opintopolku -palvelu vaatii vahvan tunnistautumisen, eli pääset kirjautumaan palveluun verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Lisätietoa hakemisesta yhteishaussa: www.kao.fi/yhteishaku www.opintopolku.fi Opintotoimisto p. 040 165 0010 • hakutoimisto@kao.fi • opintotoimisto@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku

37


Kahden tutkinnon suorittaminen Ammattiin opiskelevalla on mahdollisuus suorittaa ammatillisen perustutkinnon ohella ylioppilastutkintoon tähtääviä lukio-opintoja ja osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Kaksoistutkinnossa ei suoriteta koko lukion oppimäärää vaan siinä tähdätään enimmäkseen niiden oppiaineiden opiskeluun, mitä aiotaan kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa. Lukiossa suoritetut opinnot korvaavat osan ammatilliseen perustutkintoon kuuluvista opinnoista. Kaksoistutkinto sopii hyvin opiskelijalle, jota kiinnostavat lukiotavoitteiset opinnot ja yleissivistys ammatillisen osaamisen lisäksi. Myös jatko-opintoihin tähtääville on hyötyä kaksoistutkinnosta.

Kahden tutkinnon suorittaminen vaatii vahvaa sitoutumista opintoihin. Valmistuessaan opiskelija saa ammatillisen perustutkintotodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen. Kaksoistutkinto-opiskelijaksi ilmoittaudutaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä tai opintojen alkaessa. Lukioaineet suoritetaan Kainuun ja Koillismaan lukioissa. Lukio-opinnot kuuluvat osana ammatillisiin opintoihin. Ammatillisen todistuksen lisäksi saat ylioppilastutkintotodistuksen. Voit halutessasi suorittaa myös lukion yksittäisiä kursseja, jolloin suoritat vain ammatillisen tutkinnon. Lisäksi ennen kirjoituksia suoritetaan ylioppilaskirjoituksiin valmentavia kursseja.

Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia tarjoaa urheilusta innostuneille tavoitteellisille nuorille alustan, jossa kasvaa ja kehittyä ja tavoitella myös huippu-urheilumenestystä. Valmennuksesta vastaavat paikallisten urheiluseurojen ammattivalmentajat. Hakijoille järjestetään pääsykokeet vuosittain huhti-toukokuun aikana. Akatemiavalmentajat ilmoittavat tarkat pääsykoeajankohdat hakijoille. Lisätietoa: vrua.fi

38

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku


Jatkuva haku Jatkuva haku mahdollistaa koulutukseen hakeutumisen joustavasti ympäri vuoden. Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan. Voit hakeutua koulutukseen jatkuvan haun kautta erityisesti, jos: • olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon • sinulla on työelämässä hankittua osaamista • haluat suorittaa ammatillisen perustutkinnon • haluat suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai niiden osia • haluat suorittaa ammatillisen tutkinnon oppisopimuskoulutuksena • et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa. Voit hakea jatkuvassa haussa ammatillisiin perustutkintoihin, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Kokonaisten tutkintojen lisäksi voit suorittaa pelkkiä tutkinnon osia. Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/jatkuvahaku

39


KAINUUN AMMATTIOPISTO Kajaani Opintie 3, 87100 Kajaani Puhelinvaihde (08) 61 651 etunimi.sukunimi@kao.fi www.kao.fi Koulutusalojen osoitetiedot osoitteesta: www.kao.fi Hakutoimisto Opintie 3, OPPI 4, 87100 Kajaani hakutoimisto@kao.fi p. 040 165 0010 Kuusamo Apajatie 1, 93600 Kuusamo kaokuusamo@kao.fi • p. 044 497 5003 Vuokatti Vuokatti Sport Academy Opistontie 4, 88610 Vuokatti • Opintosihteeri Eija Rantala-Sorsa, p. 044 7148 291 eija.rantala-sorsa@vuokattisportacademy.fi Vantaa Nietostie 8, 01390 Vantaa • Tiimivastaava Markku Suonpää, p. 044 797 0840 markku.suonpaa@kao.fi KAO Sosiaalisessa mediassa: Facebook: @kainuunammattiopisto @kaokuusamo Instagram: @kaoinstag @kaokuusamo Twitter: @kao_twiittaa