Page 1

Nr. 47 | 2015 | Årgang 20

Vi er trygge på at Risa leverer


INNHOLD

06 Store utfordringer på Langevatn 08 Deltablock 12 Løsdriftfjøs i Brekkå 18 Vi er trygge på at Risa leverer 22 Berdskapsøvelse på Bjorhaug 34 Risa energi 41 Gand Videregående 43 Kompetanseheving 44 Jæren distriktspsykiatriske Senter

Postboks 14 Bjorhaugslettå 44 4367 Nærbø T 51 79 13 00 www.risa.no Gudmestadveien 371 4367 Nærbø T 51 79 18 00 www.jaerbetong.no Postboks 222 Bjorhaugslettå 4367 Nærbø T 51 79 95 55 www.bha.no

Ansvarlig utgiver: Risa konsernet Redaksjonen: Hilde Gunn Ødegård Aksnes, Ove Scheie, Stein Arild Boi Pedersen, Cathrine Nord-Varhaug, Bjørn Risa, Jan Arne Wold, Olaf Nagelhus og Marianne Sør-Reime Trykk og repro: Kai Hansen Trykkeri


Konsernet

02 03

lederen

Sol og skyer Det korte bildet er skyggelagt og det blir tøft en tid framover. Derfor må vi finpusse på alle sider ved driften. Pris og kost blir viktigere enn noen gang. I vår langsiktige strategi har vi sagt at vi skal bli bedre på lønnsomhet i jobbene vi gjør. Planlegging er viktigere enn noen gang, og vi har mange gode prosesser som det jobbes med på alle nivå. Bemanningen er bra og tilgang på ansatte med relevant kompetanse er god.

Det betyr likevel ikke at vi øker bemanningen med det første, men styrker med god kompetanse. Slik som tidene er nå er det en nedgang i etterspørselen etter mange av de tjenestene vi leverer. Vinteren blir tøff, men det er lys i enden av tunnelen. Utsiktene ser gode ut på litt lengre sikt.

Risa service Maskinene, utleie og verksted går nå over i nytt

selskap. Her skal kosten ned, samtidig som logistikk og planlegging av parken skal bli bedre. Trackunit leverer GPS til cirka 800 enheter. Det betyr at hver prosjekteier kan følge kosten time for time. Gevinsten er at vi får mer ledig utstyr. Allerede 1. januar er vi i gang.

Hendene på rattet Fremtiden og det lange bildet er langt mer positivt enn det korte bildet. Vei, sanering, rassikring og energi er noe det snakkes mye om i alle leire. Når jobbene kommer er vi klare og skal ta vår del av markedet. La oss håpe at kontraktene blir av den størrelsen som gjør at vi kan være med og holde hendene på rattet og ikke sitte i baksetet. Her kan hver enkelt påvirke mulighetene, og vi blir ikke bedre enn det svakeste leddet.

fortsatt på optimalisering av arbeidsprosessen for å spare tid og penger.

Gode signaler At vi er offensive med stadige fornyinger av maskinparken er et tegn på at vi har tro på fremtiden. Vi jobber også aktivt når det gjelder lærlinger og ser verdien i å investere i fremtidig kompetanse og fortsette å bygge en sterk bedriftskultur. Og helt til slutt: Risa-rocken var en stor suksess, og det slår oss hvor trivelig og kjekt det er med sommerfest i uformelle linjer. Vi trør til igjen med Risa-rocken på Nærland lørdag 3. september 2016. Jeg vil takke alle ansatte for flott innsats i året som Bjørn risa snart er slutt og ser frem til mer utfordringer i 2016. Konsernsjef

Tydeligere krav

Ønsker dere alle en riktig god jul og godt nytt år!

Risa-gruppen med alle våre ansatte er klar for å løse oppgavene som kommer fremover.

Bjørn Risa, Konsernsjef

Vi jobber tettere med våre leverandører og setter tydeligere krav til hvordan vi ønsker å ha det. Det gjør jobben med å levere flotte nye anlegg enklere for oss og er vinn-vinn for alle parter. Vi ser


Status Jærbetong

Ellers vil jeg takke alle gode kunder, leverandører og medarbeidere som virkelig har stått på og gjort en god jobb i år også.

• Ferdigbetong har hatt en betydelig nedgang, vi så i fjor at dette ville komme og har gjort tiltak i forhold til dette. Det er spesielt store prosjekt vi har manglet, ellers har vi levert mye til bolig og landbruk, noe næringsbygg og tunnelsikring. Det gledelige nå er at vi er i gang med et stort vannbehandlingsanlegg på Langevatn. På grunn av strenge krav til riss bruker vi en ny lavvarmesement CEM III/B, på de fleste konstruksjonsdelene. • Peleproduksjonen har en økning på 100% i forhold til det dårlige fjoråret. Det har vært flere prosjekter til Østlandet, Sørlandet, Sandnes, Sola og noen store på Forus. • Dekkeelementer: I begynnelsen av 2015 leverte vi siste del av et stort Bubbledeck prosjekt i Jåttåvågen. Etter det har det kun vært småprosjekter med plattendekk til Landbruk og Bubbledeck til garasjer/verksted. Nå har vi fått to store prosjekt med plattendekke både til Kristiansand og Langevatn, så det blir mye å gjøre i den avdelingen i vinter og til våren. • Recon løblokker har igjen hatt et godt år, like i nærheten av rekordåret 2014. Dette er til alle slags prosjekter, store murer ved næringsbygg, boligblokker, kaier og mindre murer til private prosjekt. Murer til veiprosjekter har hatt en stor økning dette året.

Tor Magne Kvia

• Deltabloc type DB 65, arbeidsrekkverk i betong, går det jevnt og trutt av hele tiden. Type DB 80, som er permanent veirekkverk, har vi fått et prosjekt som er større enn det vi har levert de siste 5 år til sammen. Dette leveres til E-18, Tangen – Aust Agder grense. • Sandaband pluggemørtel har vært dårlig i 2015. På grunn av oljeprisen har aktiviteten vært lav, mye er satt på vent. Vi har levert til en brønn på Ekofisk og har fire konkrete brønner som vi venter på.

lederen

I 2015 har vært et år med god aktivitet på noen produkter og dårligere på andre, men i sum blir det et brukbart resultat til slutt.


En Cowboy fra Jæren

04 05

Jan Svela

En stor hvit pickup og en smilende kar i boots med den største beltespenna på Jæren møtte meg på Malmheim. Her bygger Jan Svela og JS service nytt løsdriftfjøs til Tormod Ropeid. Dette er et av flere fjøs JS service har satt opp. “Det er mange av bøndene som legger om til løsdrift, og det nyter vi godt av”, sier Jan. “Nedgangstidene kjenner vi lite til. Fjøset her på Malmheim er på ca. 1000 m2, og det er nokså typisk for det vi bygger. Utfordringen på disse byggene er som regel å få til en god sirkulasjon i gjødselkjelleren som strekker seg under hele fjøset.” “De siste 20 åra har vi fått betongen fra Jærbetong. De leverer alltid, og det er viktig for oss at når vi ringer og bestiller, så leverer de.” Jan Svela er en typisk jærbu. Han snakker rett fra

levra og vet akkurat hvordan han vil ha det. Han innrømmer glatt at USA ligger hjertet hans nært. JS service har ca. 50 % av jobbene sine innen bolig og 50 % innen landbruket. De har eksistert

i 23 år og holder til på Bryne. “Det er viktig for oss å få tak i gode folk”, sier Jan. “Folk som kan ta i et tak. Helst bør de komme sør fra Skjævelandsbrua”, sier han med et flir.


Roger Halle

Teststøp av plattendekk med dyser.


Store utfordringer på Langevatn Plattendekk med 96 000 dyser med en toleranse på +/- 2 mm. er litt av en utfordring. Det er 2000 dyser i hvert kammer på utvidelsen av vannrenseanlegget til IVAR på Langevatn. For å spare arbeid og tid i monteringen av disse dysene, foreslo Jærbetong å prefabrikkere dekkene med dysene innmontert. Det betyr en mye enklere montering. Dersom en skulle satt inn dysene i etterkant, måtte arbeiderne ligget på ryggen i den ca. 1 meter høye åpningen og montert inn alle 96 000 dysene. ”Nå gjør vi det i hallen her hos oss”, sier Tor Magne Kvia. Roger Halle (prosjektleder), Kruse Smith Entreprenør: Dette setter store krav til Jærbetong sin leveranse, men det vil spare oss for det møysommelige arbeidet med montering av dysene på plassen her. Jeg vet at Jærbetong har levert og vil levere den kvaliteten og de produktene vi trenger til denne jobben. Jærbetong leverer plattendekk som forskaling på alle dekkene her på Langevatn. Det letter arbeidet på plassen. Vi har en forskalingshøyde på over 7 meter, noe som i utgangspunktet er en risikosport å forskale på ordinær måte. Nå blir det bare å sette opp stemplingen for plattendekk, og dermed er HMS mye bedre ivaretatt. IVAR vet hva de vil ha, og det blir satt store krav til vanntetthet på grunn av et høyt vanntrykk. Dette er veldig interessant og lærerikt. Kruse Smith har fått god hjelp fra Jærbetong for å fylle kravene i dette enorme prosjektet. Vi har fått en ny type betong som kalles CEMIII/B. Den gir lite varmeutvikling. Varme er uønsket her fordi det kan gi spenninger og fare for riss i betongen. Kruse Smith har fått en formidabelt stor betongjobb her med en høy vanskelighetsgrad på utførelsen. Totalt er det 29 000 kubikk betong og 7000 tonn med armering. I tillegg er det mange andre leveranser på dette prosjektet som hulldekker, element, fasader, tømmer, fliser og maling. Betingelsene for utførelsen er noe av det mest kompliserte jeg har vært med på, sier Roger Halle. Når man har jobbet her en stund, ser man virkelig kompleksiteten og størrelsen på prosjektet. Vi har en flott gjeng med veldig god kompetanse, og sammen skal vi klare dette.

IVAR bygger nytt renseanlegg på Langevatn, noe som vil øke kapasiteten betraktelig. Fra dagens bruttoareal på 7300 m2 vil anlegget øke til 27600 m2. Anlegget skal være ferdig i drift sommeren 2018.

06 07


Deltablock Det er stor aktivitet i hallen der det støpes Deltablock til vegrekkverk.

Det er stor aktivitet i hallen der det støpes Deltablock. Formann Cato Kvia kan fortelle at de skal levere 9000 meter betongrekkverk innen april 2016. Dette er den største ordren vi har hatt siden vi startet produksjonen for 5 år siden. Totalt utgjør dette 1500 blokker som Bertelsen & Garpestad AS skal sette ut på E18 Tangen-AustAgder grense ved Kragerø. ”Dette er ikke bare en stor jobb for oss, men også Herdekammer

Cato Kvia

for Werdal Transport AS som skal frakte blokkene, totalt 170 trailerlass. For å klare å levere så mange blokker på så kort tid er det kjøpt inn en ekstra form og bygget herdekammer, sier Cato. Dette gir oss mulighet for dobbel produksjon. Blokkene som kommer ut av forma er så varme at det ryker av dem. Finishen er veldig bra, rett og slett et bra produkt som det ikke er så mange som produserer. Jan Egil Haugstad og Cato Kvia


Spesialprodukter Morten Sundvor

Stian Aarsland

Stian Aarsland har ansvaret for det som vi kan kalle spesialprodukter. Det er få begrensninger, vi kan produsere det meste. Noe av det siste vi har produsert var et oppsamlingskar som var 2,5 meter bredt og over 7 meter langt. Vekta på dette var 12 tonn. Det mest utfordrende vi har hatt var nok et kunstprosjekt vi gjorde for Stavanger kommune. Men dette er kjekt, det er gildt med nye ting som gir et avbrekk fra normalproduksjonen. I hallen står det nå et stort fundament for et skilt som er 9 m2, ca. 5,5 tonn, så da blir det dimensjoner på fundamentet. Det har ennå ikke hendt at vi har sagt nei til en jobb, avslutter Stian.

08 09


Bussgarasje Forus Like etter sommeren i år startet Masiv opp byggingen av ny bussgarasje for Norgesbusser. Det blir en unik terminal med verksted, vaskehall og karosseriverksted. Her skal det være plass til 250 busser. Prosjektet skal være ferdig til 30. september 2016. Høiland og Tveit AS har ansvaret for betongjobben.

De er godt i gang med fundament, golv og løfteramper. De regner med å bruke ca. 4000 m3 med standardbetong fra Jærbetong. ”Vi bruker for det meste Jærbetong”, sier Halvor Tveit som er daglig leder i Høiland og Tveit as. ”Vi

Halvor Tveit

er veldig fornøyd med produktet de leverer, og vi ser at de har god logistikk, noe som gjør at vi får svært lite kostnader på venting.” Høiland og Tveit AS holder til på Ålgård og har sju ansatte. De startet opp for ti år siden og gjør det meste innen betongarbeid, fra hytter og hus til blokker.

Seabrokers peling bussanlegg

På dette området skal det peles ca. 850 peler, det vil si ca. 9000 løpemeter med betongpeler. For tiden har Seabrokers to rigger med til sammen fire mann som jobber med dette. Grunnen de jobber på er en blanding av morenegrus, leire og stein ned til fjell. ”Betongpeler fra Jærbetong har

god kvalitet, og de leverer når vi trenger det”, sier Snorre Berget, prosjektleder hos Seabrokers Entreprenør Service, som er den største aktøren på pelemarkedet her i regionen. Når Seabrokers har satt pelene, kan andre komme inn og gjøre blant annet betongarbeidet.

Snorre Berget


Aldri god betong med dårlig tilslag! Jærbetong ser det som en stor fordel å ta over mer av verdikjeden og har dermed knytta til seg tilslagsverket. Det betyr overtakelse av 1 hjullaster og 2 mann. Vi vil fortsatt kjøpe råvarer fra Risa sier, Tor Magne Kvia, admin. Dir. Jærbetong. Risa borer, skyter og knuser. Mens vi tar den videre finknusingen, sikting og vasking. Vi knuser og sikter ut fraksjoner fra

0-5, 0-8, 8-16 og 16-22. Alt salg av varer fra pukkverket til entreprenører og private fortsetter som før men det blir fakturert fra Jærbetong. Siden vi nå har kjøpt tilslagsverket og varelageret har vi full kontroll på verdikjeden, sier Tor Magne.

10 11

Joakim Aniksdal og Kai Pollestad

Jærbetong blir ny Mapei forhandler Vi tar over lageret og blir forhandler av Mapei produkter fra nyttår, sier Tor Magne Kvia. Vi vil forhandle reperasjonsmørtel, ekspanderende mørtel, avrettingsmasser, fliselim og fugemasse. Vi vil også kunne levere alle typer herdeplast, epoxy, polyuretan, impregnering og herdemembran. I tillegg har vi også tilsetningstoffer og fiber til betong. Vi regner med at kundene blir de samme som før, men i tillegg kan privatpersoner handle her. Jærbetong har hatt et kundeforhold til Mapei i 30 år så vi kjenner produktene godt og vår mann Gaute Lende vil bistå med løsninger og kunnskap.

Gaute Lende


Løsdriftfjøs i Brekkå

Ernst Høien

I flott natur i Brekkå på Høyland, midt mellom Lye og Undheim, er det full aktivitet på et nytt løsdriftsfjøs. Her holder Gunnar Høien AS på med forskaling og støping av grunnmur og gjødselkjeller. Det skal bli en diger gjødselkjeller som vil ha en intervalldrevet pumpe installert. Dette er en typisk jobb for firmaet som holder til på Vigrestad med sine fem ansatte. Ernst Høien tar seg knapt tid til en liten pause i forskalingen. Men vi får ut av han at de har ca. 90 % av jobbene sine innen landbruket. De regner med å være ferdige med sin del av jobben i løpet av november. Det er Grude bygg som skal sluttføre jobben. I dag skal det støpes ca. 50 m3 og bilene kommer i jevnt sig fra Jærbetong. ”Vi tar all betongen fra Jærbetong”, sier Ernst, ”vi er kjempefornøyd og ser ingen grunn til å bytte”.


Gyula Szanto

Bulktransport Jærbetong

Hver dag, minst tre ganger, kjører Gyula Szanto til Risavika for å hente sement til anlegget på Nærbø. Hver dag, minst tre ganger, kjører Gyula Szanto til Risavika for å hente sement til anlegget på Nærbø. For å holde blandeverket i gang, må det inn ca. 110 tonn hver dag. Den nye Mercedes trekkvogna med rød bulkhenger er lett å kjenne igjen. Når Gyula kommer inn til Jærbetong med last, er det full fart. Han har nesten ikke tid til å prate og maten inntas i farten. ”Tidligere kjørte jeg blandebil”, sier Gyula,

Vi går mot vinter og alt det fører med seg: glatte veier, mørke og dårlig sikt. Mange av oss har kjørt lenge og har erfaring med å kjøre bil som er så topptung og med en last som forflytter seg. Det er ting vi må ha fokus på hver dag. For de som ikke har så mange år på veien, er det mye å hente i erfaringsoverføring. Det er noen av oss som kjører pumpebil, og her er det enda viktigere å tenke langt fram. Jeg oppfordrer alle til å ta seg tid til å gjøre jobben på en trygg og sikker måte. La oss alle gjøre en innsats slik at vi kommer like hele hjem hver dag.

”men i ett år har jeg kjørt bulk, og det er noe jeg trives godt med. Du er din egen herre, på en måte, og det er mer forutsigbart.” Siloene på Jærbetong har en kapasitet på totalt 500 tonn, og det er Gyula sin jobb å fylle på disse. ”I løpet av et år betyr det at jeg kjører 28 000 tonn med sement”, sier Gyula. ”Da var bilen tom og jeg er klar for neste tur”, sier Gyula med et stort smil og så drar han av gårde.

verneombud

Toralv Haaland

12 13


Knut Terje Vatland og Kim Jarle Reiestad

Åsveien Hana Oppover i lia i Åsveien på Hana reiser det seg seks bygg med totalt 40 boenheter. Det er bratt, og det må bygges murer for å holde massene på plass. Her treffer jeg Knut Terje Vatland. Han er prosjektleder i Øster Hus Tomter. De har valgt å bruke blant annet Reconblokker fra Jærbetong til noen av murene. Blokkene ligger oppover i terrenget, og her er det som sagt bratt. På toppen møter vi Kim Jarle Reiestad som jobber som håndmann i Risa. Det er den første Reconmuren han har jobbet med.

”I dette tilfellet valgte vi Recon fordi det er lett å tilpasse, det er prisgunstig og det er kjapt å bygge”, sier Knut Terje. ”Det er som å bygge med Lego, og så blir det fint!” ”Når vi først fikk lagt første rekka gikk det veldig raskt”, sier Kim Jarle Reiestad som har jobbet som håndmann i åtte år i Risa. ”Vi er for tiden fire mann og to maskiner på denne jobben.” ”Dette prosjektet skal være ferdig til jul”, sier Vatland, og han legger til at de regner med å holde fristen.


Hvem er vi? Morten Sundvor Morten Sundvor (46) har jobba i Jærbetong siden 1997. Han har vært innom mange forskjellige jobber som for eksempel blander, laborant, sjåfør og betongkontroll.I dag jobber han med betongkontroll, en jobb som blir mer og mer omfattende ettersom kunden forespør mer og mer spesialtilpasset betong i tillegg til dokumentasjon. ”Jeg trives veldig godt”, sier Morten, ”spesielt vekslingen mellom kontor og utejobbing. Akkurat nå er det mange turer til Langevatn for å teste betongen til det nye vannrenseanlegget til IVAR. Her er det strenge krav, og det betyr at jeg må ofte ut å kontrollere.” Det er kontrollklasse 3 og det vil si at betongen kontrolleres både på Jærbetong og på byggeplass. Her logger jeg også temperaturen under herdeprosessen, sier Morten. Veggen på kontoret er full av kursbevis. Kurs må til for å drive med kontroll av betong, og det er en rivende utvikling av produkter og strengere krav til kontroll som må følges opp.

14 15

Marcel Burdil

Mette Ueland

Marcel Burdil (36) har jobbet i Jærbetong siden 2006. Han kommer fra Slovakia med far fra Tsjekkia og mor fra Slovakia er han en mann fra Tsjekkoslovakia. Marcel jobber i hallene på Jærbetong. Jeg setter stor pris på variasjonen dette gir meg, sier Marcel. Ingen dager er like og det passer meg perfekt. Jeg liker å jobbe med presisjon og for meg er det viktig å levere høy kvalitet. Når en kunde får varer med god kvalitet og da kommer han tilbake og kjøper mer. Da jeg kom til Jærbetong begynte jeg i pelehallen og har etter hvert lært meg de forskjellige operasjonene. Marcel har egentlig bakgrunn i hotellfag med flere fagbrev, som bartender og hotellmanager, han har familien sin i Slovakia. Jærbetong er fleksible med ferier slik at jeg kan dra hjem 2-4 ganger i året.

Dette er verdens beste jobb! “Ken he vel 50 fornøyde mannfolk rundt seg kver dag!” “Denne jobben må de hala meg vekk i frå, eg seie aldri opp!” Mette Ueland er damen som sier dette. Et stort smil lyser opp i ansiktet hennes når hun snakker om jobben sin. Hun har vært 11 år i Jærbetong og har ansvaret for kantina. Her er det varmrett én dag hver andre uke, og hver fredag er det kake eller noe søtt. Men de som kjører betongbil har ikke alltid tid til å sette seg i kantina, så da lager Mette matpakker. Noen standard og andre spesialtilpassa med navn på. Mette steller godt med folka på Jærbetong. Dagen starter 07.30 og hun er ferdig klokka 13.00. Det er helt perfekt, sier Mette. ”Da får jeg tid til mye resten av dagen, som å jogge, sykle eller ta meg en tur på motorsykkel sammen med mannen.”


Ekta vare ett år For ett år siden lanserte vi et konsept som aldri kan bli godt nok, og som heller ikke har utløpsdato. Ekta vare har fått god mottakelse både internt og eksternt. Som jeg har sagt tidligere: Tankene og retningslinjene herfra påvirker alle ledd av organisasjonen vår – fra intern kultur til framtidig posisjonering og forretningsutvikling.

Å tenke seg om – det er Ekta vare det

Vi har alltid hatt HMS øverst på lista vår, men dessverre har vi hatt noen uheldige hendelser i år. Det betyr at vi må legge enda hardere press på oss selv og hverandre. Vi må virkelig ta innover oss hvor avgjørende HMS er både i risikofylte operasjoner og ellers i arbeidagens rutiner. For meg er det aller viktigste at du som jobber i Risa skal komme hjem til familien din i god behold. Husk at Ekta vare er å tenke seg om og være seg bevisst om du er på rødt, grønt eller gult. Det dreier seg om å ta gode valg.

Mørke skyer og blå himmel Markedssituasjonen denne vinteren er som vi alle vet tøff. Antallet prosjekter er begrenset og på flere jobber dras oppstartstidspunktet ut. Vi er ikke alene om å oppleve dette - det gjelder alle anleggsentreprenørene. 1. desember sendte vi ut en felles pressemelding sammen med Stangeland, Bjelland, Nordbø og Rygg. Her forteller vi hvor paradoksalt det oppleves å måtte sende ut permitteringsvarsel, samtidig som vi venter større etterspørsel etter tjenestene våre om ikke så fryktelig lenge. Vi håper dette vil føre til at myndighetene sørger for å fremskynde noen av de planlagte prosjektene slik at vi snarest kan gjenoppta full drift og at vi slipper å måtte gå til større permitteringer. Markedsutsiktene på litt lengre sikt er altså gode, og vi har flere bein å stå

på. Blant annet har vi lykkes med satsingen på energi. Her har vi skaffet gode prosjekter, god omsetning og sørget for gode resultater – med andre ord en vellykket posisjonering. Ellers venter vi på store prosjekter som Rogfast, Transportkorridor vest, dobbeltsporet på Jærbanen og utbedring av E134 og E39 – for å nevne noen av de store satsingene som vi har foran oss.

Rigget for framtiden Med positive utsikter er det godt å vite at vi er klare når skyene sprekker og sikten blir klarere utover våren. Vi utfører arbeid av høy kvalitet, vi har kompetanse som trengs og vi har god kontroll på prosjektene våre. Etableringen av Risa Service, der maskiner og utstyr legges i eget selskap, vil medføre mer fokus og bevisstgjøring på ressursbruk/utnyttelse i prosjektene. Dette betyr på sikt lavere maskinkost og dermed bedret konkurranseevne for Risa AS. Vi er Ekta vare – og vi er rigget for framtiden. Ha en riktig god jul!

Trond Viding Tvedt, Adm. dir.

lederen

Høsten raste som vanlig avgårde, og snart er vi klare for juleferie og noen velfortjente fridager.


HMS-Uka

16 17 Eirik Rake, Gudmund Kvia, Trond Viding Tvedt, Torill Sigurdsen, Maria Tefsland og Ole Sjølyst

Risa har kontinuerlig fokus på HMS. Det gjøres forskjellige grep for at dette fokuset skal være på topp hele tiden. I sommer hadde vi en negativ trend med tanke på skader. Felles for alle hendelsene var én ting: Fokuset på sikkerhet var for dårlig. Ledelsen tok dette alvorlig. På kort varsel tømte de kalenderen for én uke og reiste rundt på anlegg i hele bedriften. ”Vi kom med et trist budskap”, sier Eirik Rake (HMS/kvalitetsjef). ”Vi hadde sett en trend med flere alvorlige nestenulykker. Det hadde i tillegg toppet seg med en alvorlige personskade. De ansatte tok heldigvis dette på alvor, og vi fikk fram viktigheten av å stoppe opp og tenke seg om.” ”HMS-uka kom som et tillegg til de kampanjene som allerede kjøres i Risa. Vi ble veldig godt mottatt, og det var tydelig at de ansatte satte pris på at ledelsen var engasjerte og at de brydde seg”, sier Eirik. Vi vet at det er krevende å ha fokus på HMS hele tiden. Arbeiderne har mange krav rundt seg og skal ta mange hensyn.

Til slutt er likevel det viktigste å velge rett når det kommer til HMS.” Eirik understreker at med “Ekta vare” og med kulturen Risa har, så er det å prioritere HMS satt høyest. Det er dette ledelsen virkelig vil, og det er dette som gjelder! ”Det at ledelsen nå går foran, betyr lite hvis ikke alle er med og bidrar, både for seg selv og i samarbeid med våre leverandører og kunder. Vi lykkes kun hvis alle er med på dette. Risa har i lang tid arbeidet for bedre HMS-kultur, og det har vist seg når det kommer til skader. Men bransjen har sine utfordringer. Ofte er det et fokus på å levere til kunden raskest mulig. Dette kan føre til at man tar unødig risiko og at det går på bekostning av egen sikkerhet. Ingen jobb er verdt å risikere livet for, og vi har ingen å miste”, sier en engasjert HMS sjef. ”Risafolk er generelt flinke til å rapportere uønskede hendelser, men vi kan bli enda flinkere. Med slike rapporter kan vi lære av feil som blir gjort og dermed unngå ulykker i framtiden.”

“Ekta vare” går videre, i tillegg til våre månedlige kampanjer med ulike temaer.

Eirik Rake


Vi er trygge på at Risa leverer

Erlend Aksnes, Eivind Stangeland, Øivind Kommedal, Harald Bøhn og Trond Viding Tvedt


Det var God tone da Risaland fikk storfint besøk fra Statens vegvesen Latteren satt løst da et topptungt trekløver fra Statens vegvesen besøkte Risa 27. oktober. Det var likevel alvorlige tema som ble diskutert. Planene tilsier nemlig at det skal bygges vei som aldri før på Sør-Vestlandet. Da er det godt å høre at Risa har tillit. – Vi har i dag større trygghet enn noen gang på at Risa leverer. Dere har hatt en flott utvikling de siste årene, og vi ser at dere satser seriøst på å levere topp kvalitet. Godordene kommer fra Øivind Kommedal, som nå går av som seksjonsleder for veg i Statens vegvesen Sør-Rogaland. Kommedal har fulgt utviklingen i mange år, og Risas administrerende direktør Trond V. Tvedt kvitterte stolt på skrytet. – Det er godt å høre at en av våre viktigste oppdragsgivere ser resultater av en bev-isst satsing fra vår side, sa Tvedt stolt.

Erfarne folk overtar Kommedal hadde med seg hele to påtroppende ledere til møtet. Det skal nemlig både kompetanse og erfaring til for å fylle den avtroppende seksjonslederens store sko. - Fullt så galt er det heldigvis ikke, opplyser Eivind Stangeland. Vi skiller nå ut inves-terings- og utbyggingsprosjekter som et eget område, mens resten av den gamle seksjonens ansvarsområde stort sett blir beholdt i den seksjonen som jeg overtar ansvaret for, forklarer han. Den påtroppende lederen for utbyggingsseksjonen heter Harald Bøhn. Både han og Stangeland er erfarne vegfolk, så Risa kan

se fram til at det fortsatt vil sitte gode folk på oppdragsgiversiden.

Mye å ta fatt i De to nye seksjonslederne kommer ikke til å bli arbeidsledige med det første. - Jeg skal hovedsakelig ha ansvaret for investeringsprosjekter. I løpet av de neste tre årene kommer sannsynligvis investeringsbudsjettene i vår region til å bli nesten doblet, sier Harald Bøhn. – I tillegg har vi store oppgaver som skal gjennomføres innen drift og vedlikehold, skyter Eivind Stangeland inn. Han berømmer samtidig det gode samarbeidet med Risa i den såkalte Stavangerkontrakten. - Vi jobber for å oppnå en jevnere kvalitet på vedlikeholds- og driftsarbeidet, og her må jeg si at Risa gjør det veldig godt. Jeg ser at Risa kaller seg ”Ekta vare” for tiden, og mye av arbeidet i Stavangerkontrakten er absolutt ”Ekta vare”, sier den påtroppende seksjonslederen. Alt kan likevel bli bedre, og verken Statens vegvesen eller Risa har tenkt å ligge på latsi-den i årene framover. Risas veidriftssjef Erlend Aksnes benyttet anledningen til å lufte noen av utfordringene han opplever for tiden. - Vi har en rekke oppgaver som vi må løse. Det er nok å nevne sprøytemiddelforbud, arbeidstidsbestemmelser, nye førerkortkrav og generelt nye krav til kompetanse. Vi skal selvsagt løse dette, men vi trenger forståelse og god dialog med Statens vegvesen slik at vi får gjennomført alt dette på en måte som er realistisk og tro-verdig, presiserer Aksnes. Eivind Stangeland er enig, men legger vekt på at kompetansekravene til for eksempel vin-terdrift er kommet for å bli. - Skal en drive med vinterdrift må alle sjåfører gjennomgå opplæring og ta en ny ek-samen på

våre trafikkstasjoner. Dette er et absolutt kompetansekrav som vi ikke kommer utenom, sier Stangeland. Han poengterer også at Statens vegvesen har et enda høyere mål: - Vi ønsker å heve vinterdrift som fag, og det kommer nye kompetansekrav allerede neste år.

Balansert forhold Selv om argumentene var friske når temaet var framtidige utfordringer, var Øivind Kom-medals avgang som mangeårig seksjonsleder også en anledning til å ta et historisk tilba-keblikk. - For meg er det som om Risa har gjennomgått ulike faser. Fram til 1980- og 90-tallet hadde vi det trauste Risa på Jæren. Fra tidlig på 1990-tallet skjedde det en gradvis profesjonalisering, både når det gjelder kvaliteten på leveransene og ikke minst på HMS-området. I dag kaller Risa sin satsing for ”Ekta vare”, og det er jo i praksis å bygge videre på den profesjonaliseringen som selskapet har vært gjen-nom i mange år allerede. I dag er Risa absolutt der vi ønsker at selskapet skal være, og stort sett har det nok vært slik de siste 10-12 årene. Det skal ikke legges skjul på at Risa og Statens vegvesen har hatt sine feider. På tross av det har tonen alltid vært god, noe ikke minst Kommedal har sett. - Jeg vil si at vi i dag har et forhold til Risa som er både godt og balansert. Det er klart vi kommer til å ha utfordringer også i årene framover, men jeg ser at tonen er god og konstruktiv. Da er utgangspunktet godt for videre samarbeid. Eivind Stangeland er enig. – I dag priser vi også inn samhandlingsaktiviteter, nettopp for å vise at dialog og god kommunikasjon mellom oss og leverandørene er viktig. For oss er samhandlingsprosessen viktig, ikke minst at vi får til en god dialog før en begynner arbeidet.

18 19


Risa Rock

Gravemaskiner i Portal er det som møter Risa-ansatte når de kommer til Nærland. Her er alt klart for en skikkelig fest. Grillen er varm og baren er åpen. Stemningen er det heller ingenting å si på. Her blir det liv!! Over 300 er påmeldt til Risa Rock på Nærland. Utenfor konsertlokalet er det folksomt. Men det er ikke bare folk som opptar plassen. Store deler av Risa sin nyeste maskinpark er stilt opp. Oppvarmingen står det lokale bandet Flat Fungus for. Senere kommer Onsdagsbandet, et band som vanligvis spiller i Mandal, og som mange Rogalendinger på sørlandsferie kjenner til. Dette var en fest for hele Risafamilien med Jærbetong, Risa og Bjørns hage og anlegg i Nærlandparken som driftes og eies av Risa.

20 21


beredskapsøvelse på Bjorhaug

En gravemaskin holder på å fylle masse inntil den ene veggen på en kulvert. Belastningen på veggen blir for høy, og sammenkoblingene, som viser seg å være for svake, gir etter, og dekket faller ned. To personer fra Kvia, som står inne i kulverten, får den tunge konstruksjonen over seg. På utsiden jobber to arbeidere fra Risa. Den ene kjører en vals som velter når massene gir seg. Den andre befinner seg på toppen av kulverten og blir med i fallet til dekket. Ulykken er et faktum, og øvelsen er i gang. Stedet for øvelsen er den nye omkjøringsveien på Bjorhaug, en veg på 850 meter. Mye av aktiviteten for dagen ligger få steinkast unna Risa sitt hovedkontor. Det er Risa som er hovedentreprenør på dette prosjektet, og Kvia AS er underentreprenør og har arbeidet med to underganger. Mannskap fra Nærbø Røde Kors og Politiet er med for å hjelpe og observere. I tillegg er AMK, Arbeidstilsynet, Brannvernet i Hå og Hå kommune blitt varslet og bistår fra sine poster for å gjøre øvelsen realistisk. Observatører fra Risa og Kvia AS er satt ut for å registrere hva som skjer. Ulykkesområdet er kaotisk og uoversiktlig. Det ropes og skrikes fra de som spiller overlevende. Kroppen til den ene er dekket av blod, mens en annen har flere sår etter et stygt fall. Presset på de som er aktører i denne øvelsen, er stort. Ikke alle vet helt hva de skal gjøre. Beredskapsteamene både hos Risa og Kvia sine kontorer har blitt alarmert og er samlet på beredskapsrommene. Det jobbes iherdig for å fremskaffe informasjon om hva som har skjedd, hvor mange som er skadet og om det er noen omkomne. Informasjonsbehovet er stort,

telefonene er flittig i bruk og logg føres på tavlen.

Tommy Kvia: Dette var første gang vi i Kvia AS har hatt en beredskapsøvelse. Lærekurven for samtlige hos oss har vært veldig bratt og god. Jeg tror neste gang beredskapsgruppen vår samles til øvelse, så vil den fungere mye bedre. Nå skal vi ha en evaluering for å gå gjennom dagen i dag og så skal vi ha en ny øvelse på et senere tidspunkt.

Eirik Rake: Vi visste ingen ting om scenarioet for denne øvelsen og at Kvia AS ble involvert i denne øvelsen var veldig spennende. Utfordringen for oss var at det ble mange aktører som skulle håndteres på en god måte. Det var krevende å holde oversikten på informasjonen, både hva som kom inn, hva som vi formidlet ut, og om alle hadde fått info når de skulle. Dette var utrolig lærerikt!

Trond Tvedt: Jeg synes det var en realistisk og god øvelse. Selv om det var så nært som det var i dag, så er det vanskelig å holde oversikten over hva som skjer og det aktuelle hendelsesforløpet. Vi må gå gjennom evalueringen og se hvordan vi varslet, om vi varslet rett og tidsnok. I Risa må vi øve på slike hendelser, for de kan skje. Denne typen øvelser bør vi ha minst én gang i året for å trene organisasjonen og for at beredskapsgruppen skal øve på hvilke oppgaver de har. Når vi har denne typen øvelser, viser vi at dette tas på alvor. Dette er ”Ekta vare”, og i ”Ekta vare” er HMS i fokus. Risa er ”Ekta vare”!

22 23


Formannskulen Så var det tid for nye kandidater til formannskolen hos Risa. Før de går inn til den første undervisningstimen, får vi en prat med Kato Skrettingland og Mads Ove Håland.

Kato har 23 år bak seg i Risa, mens Mads Ove har 6 år. Begge er spente og forventningsfulle til det som skal skje de neste månedene. Kato håper selvsagt å lære noe som gjør jobben hans lettere. ”Det er viktig for meg å lære mer om systemene og praktisk bruk av PC i jobben min”, sier han. ”Jeg håper å lære mer om kontrakter og ledelse av prosjekter”, legger Mads Ove til, og Kato nikker. Det er blitt mer og mer krevende å følge opp kontraktene, så vi trenger mer kunnskap om det, slik at vi kan gjøre en bedre jobb for selskapet. Det er viktig for dem begge å kunne hjelpe til å få en bedre inntjening. Kato innrømmer at han måtte motivere seg litt for å ta i gang med dette, Formannskolen består av 17 samlinger. I år er det 12 deltakere. Risa gjør dette for å: • Bevisstgjøre rollen • Øke kompetansen • Sørge for at gjeldende regler og prosedyrer blir fulgt • Ruste lederne til forhandling • Bygge gode ledere

”men tilbakemeldingene fra de som har tatt det før, var så gode at jeg fant ut at her må jeg trø til.” Mads Ove legger til at han synes at det er veldig positivt og flott at Risa legger til rette for dette, og at kurset blir holdt på denne tiden av året når det er litt mindre ”trøkk”. De er begge enige om at dette også er med på å bygge nettverk og relasjoner til andre i selskapet. Dette er viktig faglig, men også sosialt. ”Vi har en super arbeidsplass som legger alt til rette for oss. Jeg har jobbet her 23 år”, sier Kato, ”men med mange forskjellige jobber. Jeg har fått lov til å utvikle meg, og det setter jeg stor pris på”.

Mads Ove Håland

Kato Skrettingland


Når Volvo inviterer på seilerfest i den svenske skjærgården, sier vi i Risa ikke nei. Etter å ha seilt 71 745 kilometer, kommer seks av syv båter fram til Gøteborg. Nytt av året er at alle båtene er like, slik at det blir en ren konkurranse om hvem som er best. Den siste konkurransen er et såkalt ”In-port race” i Gøteborg. For å komme nært opp til båtene, får Risagjengen være med som mannskap på Camper V070 som fikk sølv i 2011/12. Dessverre er det nesten vindstille, så det blir ikke så mye fart og spenning. Men for deltakerne var dette en viktig konkurranse. Stillingen var nemlig så jevn at plasseringen endret seg etter seilasen. Team Abu Dhabi står til slutt som vinner av Volvo Ocean Race 2014/15. For Trond Viding Tvedt ble dette en spesiell tur. Med en bestefar som i sin tid deltok i Americas Cup, er han nok i en særklasse når det gjelder interesse for seiling. Det at han fikk tilbud om å bli med å seile Camper til Norge, kom som en stor overraskelse, men Trond er ikke den som sier nei til en slik utfordring. Her er hans egen beskrivelse av turen: Å seile med Camper var rått! Helt fantastisk! Opplevelse for livet!! Jøss - tenk å få seile med en VOR70, en av de raskeste seilbåtene som noen gang er bygget. Husk, Camper ble nr 2 i forrige VOR der den blant annet logget maksfart litt over 40 knop og seilte 566 sjømil på 24 timer...

Om turen: Vi brukte ca. 10 timer fra kai til kai. Underveis hadde vi litt varierende vestlig vind med styrke fra 10 til 15 m/s. Rolig vind tidlig på dagen ble friskere og mer stabil utover dagen/ettermiddagen når vi nærmet oss norskekysten. Vi startet rolig, det vil si 8-10 knop, mens toppfarten på turen var like i underkant av 20 knop. Vi var 12 stykker ombord, 8 i mannskap og 4 som var ”gjestemannskap”. Jan Wangaard var kaptein om bord. Han var en av mine ”helter” rundt 1980-81 da han ble verdensmester i brettseiling, og jeg kjøpte mitt første brett...

Volvo Ocean Race

24 25


Jubilanter i risa 2015 Fra venstre: Jonas Skrettingland (ordfører), Odd Magne Fosse (30),
Kato Risa (30), Egil M Gimre (30), Johannes Skårland (25), Bjørn Risa (Arbeidende styreformann)

Bak fra venstre:
 Odd Terje Friestad (10), Åshild Gudmestad (10), Joakim Reime (10), Eivind Egeland (10), Jan Ingve Vigre (10), Kenneth Rege (10), Jonny Lien (10),
 Ernst Magne Lode (10), Alf Magne Sørensen (10), Alen Cerni (10), Ruben Rosland (10), Ahmo Secic (10), Torill Sigurdsen (personalsjef) og Trond Viding Tvedt (Administrerende direktør) Fremme
fra venstre:Ordfører Jonas Skrettingland, Kato Risa (30), Odd Magne Fosse (30), Egil M Gimre (30), Johannes Skårland (25), Bjørn Risa (Arbeidende styreformann)


Hvem er vi? Annette Birkeland Annette Birkeland, 37 år, er født og oppvokst i Stavanger, men nå bosatt på Tjelta. ”Jeg er siddis i hjertet, men stortrives med å jobbe på Jæren og i Risa hvor det er masse kjekke folk og et veldig godt arbeidsmiljø”, sier Annette. Hun har jobbet i Risa i drøyt 5 år som personal- og lønnsmedarbeider. Akkurat nå bruker jeg mye tid på å implementere et nytt kompetansesystem. Systemet skal imøtekomme eksterne dokumentasjonskrav og gjøre det lettere tilgjengelig for de ansvarlige på prosjektene. Arbeidsoppgavene mine er blant annet å påse at retningslinjer, rutiner og lovverk blir fulgt i ansettelsesforhold. Jeg har ansvaret for lønn hos Bjørns hage og anlegg, og jeg bistår Nina som er lønnsansvarlig i Risa. På fritiden liker jeg godt å trene i treningsstudio. Det er kjekt å være i aktivitet. Jeg har en gutt på 12 år, så naturlig nok går det også mye tid til oppfølging av han og hans fritidsinteresser.

26 27

Jørn Salte

Anders Birkeland

Jørn Salte (53) jobber som utleiekoordinator i Risa. Her har han jobbet i 10 år. ”Jeg har ansvaret for å holde utstyret og alt det de trenger til driften ute på anleggene”, sier Jørn, ”i tillegg har jeg service på dette utstyret for å sikre at det fungerer. Det er først og fremst snakk om småutstyr, men det blir i framtiden også snakk om alt til og med gravemaskiner som vi skal betjene anleggene med. I dag har avdelingen to lastebiler som går fast rundt til anleggene med utstyr, og når vi trenger ekstra biler, så leier vi det inn. På fritiden liker Jørn friluftsliv med turer i terrenget, sykling og trening i trimrommet hjemme. Så sant ikke været setter en stopper for det, er det av gårde med en turgjeng i helgene. ”Ellers liker jeg godt å se på fotball, og Bryne er ett av favorittlagene”, sier Jørn. ”Det var en lidelse å se den siste kampen da de berget plassen i 1. divisjon!”

Anders Birkeland (39) har jobbet med vei i Risa siden 2008. Før det var han i Statens vegvesen i 9 år. ”Jeg er inspektør eller bas på Flekkefjordkontrakten”, sier Anders. ”Det vil si at jeg kjører inspeksjon for å avdekke feil og mangler på veinettet. Dersom jeg finner avvik, som for eksempel slitte skilt eller mer alvorlige ting så rapporterer jeg det, og så blir det rettet enten av oss eller av SVV. Jeg er også verneombud for ca. 12 ansatte. Det innebærer at jeg har en vernerunde ca. én gang i måneden i tillegg til jevnlig rapportering.” Anders er familiemann, og mye av tiden går til å kjøre unger på fotball og andre aktiviteter. ”En perfekt helg for meg er å være på heia i lag med familien for å nyte friluftsliv, jakt eller en båttur. Jakt og spesielt harejakt med hund står høyt på lista.”


overleveringer Det er levert 7 nye Mercedes lastebiler fra Bertel O. Steen. En ny Scania tungtrekker med 730 HK kom i november. Utenom dette er det i løpet av høsten levert: • 17 anleggsmaskiner fra Volvo Maskin + 76 små maskiner til barn • 40 arbeidsbiler fra Kverneland Bil Bryne. • 1 ny servicebil til avdeling nord • Valtra traktor • 6 stk VW Transportere


28 29


Flomsikring Ålgård Vi jobber for å stoppe 200-års flommen, sier Frank Tunheim og viser hvor høyt opp den kan komme.

Frank Tunheim markerer hvor høy en 200 års flom vil være

Midt i Ålgård sentrum jobber en gjeng fra Risa med flomsikring. Det vil si at de utvider elveløpet noen steder slik at elva kan svelge unna mer vann. Ny barrikade på 555 meter er snart ferdigstilt. Ca. 350 meter OB 1400 skal legges opp, flere kummer og drens skal på plass for å kunne ta unna grunnvannet som vil stige når flomvann presser på. Risa begynte på denne jobben 10. juli i 2015, og det skal være ferdig i uke 50. Arbeidet har gått greit, sier en fornøyd Frank Tunheim. Vi har vært

skikkelig heldige med været. Lite regn og lav vannstand når vi holdt på med gravearbeidet, hjalp mye. Vi la en duk langs det gamle flomvernet for å hindre vannet i å komme inn under gravearbeidet, og det funka fint. Under arbeidet måtte vi være forsiktige så ikke elva ble forurenset, og det har vi klart. I tillegg til selve flomvernet skal det også legges rør for en kanal som skal gå inn mellom de nye bygningene som etter hvert kommer opp. Arbeidet utføres for Gjesdal kommune. Halvor Øverland som har doktorgrad i flomsikring har prosjektert anlegget. ”Det har vært mange forskjellige selskap inne på denne jobben, og da blir det alltid litt mer krevende med logistikken, men det har gått fint”, sier Frank. Vi har hatt et godt samarbeid med kommunen og Sven Olav Jensen.


Ny vei til Risaland

Like utenfor kontordøra til Risa på Bjorhaug bygges det ny omkjøringsvei for Nærbø som en gang i fremtiden skal koples på Ringveien. Jan Emil Reinertsen er prosjektleder fra Risa.

Jan Emil Reinertsen

Det skal bygges 850 meter med ny vei mellom FV 161 Bjorlandsvegen og FV 160 Bernervegen. I første omgang vil vegen stoppe inne på industriområdet på Bjorhaug og vil lette mye av tungtransporttrafikken gjennom Nærbø sentrum. ”Prosjektet består av VA anlegg, ny rundkjøring i Bernervegen og to stedstøpte underganger som Kvia AS lager for oss”, sier Jan Emil. ”De har utført et flott arbeid!” ”Vi startet opp på våren og skal være ferdig i juni 2016, så prosjektet har en varighet på 14 måneder. Hå kommune er byggherre med innleid prosjektleder fra Novaform. Det synes vi er veldig ryddig og greit.” ”Ved Bernervegen, som er en av hovedvegene mot Nærbø sentrum, er det laget en ny rundkjøring med en delfrist i fremdriftsplanen. Vi er noen uker forsinket der, sier Jan Emil, men det er mange planer og data som ikke alltid henger sammen, så vi har hatt litt ekstra arbeid med noen justeringer av eksisterende høyder på Bernerveien mot nye høyder på rundkjøringen. I skrivende stund er vi likevel i innspurten der, og det gjenstår kun litt skraping og asfaltering.” Tre til fire gravemaskiner og like mange håndfolk er i arbeid fra Risa, i tillegg har Kvia seks til åtte personer på prosjektet. ”Som regel bygger vi i eksisterende anlegg, men

denne gangen er det på dyrka mark der det aldri har vært bygget vei før. Det betyr egne avtaler med grunneiere som vi må følge med tanke på sortering av jord og stein. Det har gått greit, men vi hadde et parti midt på hvor vi måtte skifte ut noe masse på grunn av dårlige grunnforhold. Der måtte vi tilføre mer fjellmasse.” ”Det er litt spesielt at jobben er like ved veggene til Risa, men det gjør at vi får fulgt ekstra godt med på utførelse og fremdrift”, sier Jan Emil Reinertsen.

30 31


Årne Skrettingland

Risa river gamle Trallfabygget på Bryne

Et landemerke på Bryne forsvinner. Det gamle Trallfabygget er borte, jevnet med jorden. Risa sin rivingsavdeling med Årne Skrettingland i spissen gjorde jobben tidlig i september. Her skal det komme et nytt skolebygg på til sammen 9050 m2 som skal huse 300 elever. 3000 m3 masse har blitt kjørt på området. ”Jobben her har vært grei den”, sier Årne Skrettingland. ”Men vi fant en del forurenset masse som måtte fjernes.” Slike jobber liker Årne, som leder en egen avdeling som jobber med riving. Jeg har alltid likt denne typen arbeid, og når Risa ville satse på det, hadde jeg lyst å lede det. ”På denne jobben fikk vi tilsyn fra fylkesmannen. Det er noe som skjerper oss, og det er bra. Det var et varslet tilsyn, og da får vi en god anledning til å gå gjennom prosedyrene våre. Vi fikk 3 avvik som ble ryddet opp i. Helst vil vi jo ikke ha noen, men vi kan leve med dette. Siden vi ble invitert til å holde et innlegg for alle kommuner om erfaringer med riveprosjekt, så må det jo ha gått ganske bra”, smiler Årne. ”Etter at vi reiv bygget, har vi knust betongen slik at vi kan benytte den om igjen til fyllmasse. På dette prosjektet er det nært til både jernbane og andre bygg, så det krever at vi er forsiktige slik at vi ikke forvolder skade”, sier Bent Ove Barka som også jobber i samme avdeling. ”Rivingsavdelingen hadde for ei tid tilbake en spesiell jobb på jordsatellittstasjonen på Eik. Vi

Bent Ove Barka

skulle ta ned en parabol på 18 meter i diameter med en samla vekt på ca. 13 tonn. Denne jobben

gjorde vi unna på 4,5 timer med hjelp av en 50 tonner og tre mann”, sier Årne.


Rekefjord Stone As

forlenger kontrakten med Risa

Siden 2013 har Risa boret, sprengt og transportert masse i Rekefjord på oppdrag fra Rekefjord Stone AS. Kontrakten er nå forlenget fram til mars 2020 Dette er vi veldig glade for sier Årne Skrettingland og Ragnar Lende. Dette er en ren produksjonsjobb for oss. Vi borer, sprenger og transporteren masse til Rekefjord Stone AS (RSA) sin knuser, i tillegg laster vi stein på båt. Steinmassene som produseres blir brukt i Europa, hovedsakelig til asfaltproduksjon og vindmøllefundament i tillegg leveres det stein som skal til havner. Fordelen med steinen fra Rekefjord er at den er mye tyngre enn vanlig masse. Den inneholder

Årne Skrettingland og Tore Jonny Wollertsen

Noritt noe som gjør at den har en egenvekt på 3,2 tonn pr kubikk mot normalen som ligger på 2,7 tonn. Vi har i snitt 6-7 mann fra Risa på jobb hos RSA, men hvis det kommer spesialprosjekt så kan det fort bli det dobbelte. Da må vi snu oss fort om og dekke RSA sine bestillinger, sier Aarne. De som jobber her trives veldig godt og da er en reise tid på en drøy time ikke noe problem. Tore Jonny Wollertsen i Rekefjord Stone AS er godt fornøyd med Risa sine folk.

Svein Jåstad som er bas her er enestående. Han og arbeidslaget fra Risa løser arbeidsoppgavene på en flott og pålitelig måte, sier Tore Jonny.

-Totalt løfter Risa 1 500 000 tonn stein i året for RSA -750 000 tonn fjell går gjennom knuseren årlig

32 33


Risa Energi I Ryfylke har Risa to prosjekt for Statnett. Det ene ligger nede ved vannet i Kvilldal. Der skal en gammel tipp planeres ut slik at en kan tilrettelegge for nye kraftlinjer. 140 000 m3 med masse skal flyttes. I tillegg skal det legges 2 ganger 300 meter med 1000mm rør som en flomsikring. Dette er ledd i en svær utbygging som Statnett har kalt for ”vestre korridor”. ”Vestre korridor” er en fellesbetegnelse for sentralnettet på Sør-Vestlandet og berører

fylkene Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Oppgraderingen vil foregå trinnvis hvor de mest kritiske ledningene oppgraderes først. Beregnet kostnad er mellom 8 og 10 milliarder. Innen 1.8.2017 skal Stanett gjennomføre: • Oppisolering av ledningene på strekningen Lyse– Førre–Saurdal til 420 kilovolt spenningsnivå • Nybygging/omlegging av ledninger ut fra nye Lyse transformatorstasjon og inn til nye Saurdal transformatorstasjon • Omlegging av ledningen utenfor Førre stasjon • Oppgradering av 18 master mellom Liastølen og Saurdal transformatorstasjoner Fra Kvilldal går ferden 600 høydemeter opp til Saurdal. Her er det overtagelse i dag. Tre mann fra Risa og byggeleder Robert Østborg går gjennom hele anlegget. Her har Risa flytta 152 000 m3 masse, planert ut et område på ca. 35 mål, bygd

Fra venstre Sverre Herabakka, Robert Østborg, Gudmund Kvia og Trond Olsen

snøskjermer og støpt en kanal for å lede bort flomvann og gjørme. En ufordring som har sinket arbeidet litt, er at de gamle fyllingene både i Saurdal og Kvildal har inneholdt en del gammelt skrot, som for eksempel en Mazda pickup. Risa har i snitt hatt 20 personer i sving her siden juni i år. Etter at gjennomgangen er ferdig, gjenstår bare papirarbeidet, og Robert er stort sett fornøyd med jobben. Det er bare litt rydding som gjenstår, og så er det klart. ”Utfordringen her har først og fremst vært den korte tiden vi har hatt”, sier Robert. Han legger til at det også er utfordrende å jobbe på et anlegg som er i drift: ”Da tenker jeg blant annet på sikkerhetssoner osv. ”Vi har hatt et veldig godt samarbeid”, sier Robert, noe Gudmund Kvia nikker bekreftende til.


Stikkerne på Risa

Masseberegning, dokumentasjon, prosjektering, kontraktsavregning og selvsagt stikning er begreper som raskt kommer på banen når jeg spør om oppgavene til stikningsavdelingen til Risa. Jarle Vatne (51) opprinnelig fra Farsund (har bodd og jobbet 27 år i Rogaland) er stikningsleder for til sammen 12 stikkere. Det er ikke lenger bare landmåling vi driver med, sier han. Det blir faktisk mindre av det og mer av andre ting ettersom oppdragsgivere krever mer og mer dokumentasjon. Vi er inne i starten på prosjektene eller egentlig før det siden vi jobber nært med anbudsavdelingen og vi er med helt til slutt når arbeidet er ferdig og de siste beregningene skal gjøres. For at vi skal få til et godt prosjekt er det viktig med et godt samarbeid både internt og med oppdragsgiver. Dersom vi klare å ta sakene etter hvert så blir det mye lettere å håndtere enn viss alt hoper seg opp til slutten av jobben. Vi ser ofte at ved god prosjektering så blir det mindre konflikter og et bedre resultat for alle. På slutten av måneden er det ofte lys på kontoret til stikkerne til langt utpå kvelden. Vi har det ofte travelt når det nærmer seg faktureringsdato, sier Jarle. I tillegg er det oppfølging av hvert enkelt prosjekt. Arbeidsfolket kan ikke gå i gang før vi har gjort jobben vår og vi må følge prosjektene hele tiden. Vi har derfor delt jobbene opp i distrikt slik at det skal bli minst mulig kjøring på folkene våre. Torgeir Line er en av de som jobber i avdelingen til Jarle han håndterer kikkerten til en halv million på en sikker og bestemt måte. Så er det å finne merkene og ta målingene sine. I dag er det kontroll av boltene på en kulvert en annen dag er det å skanne en tunnel eller en skjæring. Samarbeidet mellom anleggsleder og stikker er viktig for at vi skal få et godt resultat.

34 35 Jarle Vatne

Det er med tungt hjerte jeg ser at det henger noen tunge skyer over vår nærmeste fremtid, men utsiktene ser heldigvis lyse ut på litt lengre sikt. Vi skal ikke la oss trykke ned av de labre kortsiktige utsiktene, men heller se hva hver enkelt av oss kan bidra til og gjøre i denne situasjonen. Jeg vil be alle om å være lojale til beslutninger som nå blir tatt fra ledelsen, slik at effekten på tiltakene som blir gjort får full virkning. På litt lengre sikt

er jeg sikker på at vi igjen vil trenge både ansatte, innleide og enda flere gode kollegaer. Arbeidsmiljøet er fortsatt veldig bra hos oss, jeg har mange gode og kjekke kolleger. Med rett fokus er jeg sikker på at det blir en god juleferie med familie og venner. Så ser vi framover mot en bedring i markedssituasjonen slik at alle hjulene kommer i gang igjen. Lykke til alle sammen.

Barkas hjørne

Bent Ove Barka

Torgeir Line


Framtids utsikter på Haugalandet Harald Nordnes

”Vi har mye på gang, og mer kan det bli”, sier Harald Nordnes. ”Vi er optimistiske og ser at vi faktisk kan vokse her på Haugalandet. I dag skal vi ha et avklaringsmøte med Hydro. Det gjelder grunnarbeidet for den nye fabrikken de skal sette opp der det gamle Søderberg-anlegget stod. Her skal vi i gang så snart som mulig. I forbindelse med Johan Sverdrup-utbyggingen til Statoil skal det lages landfall for kabelen som skal forsyne Johan Sverdrup med strøm fra land. Her vil vi også gjerne være med“, sier Harald. ”Vi har nok på mange måter en noe enklere situasjon her enn sør i fylket. Vi er ikke så mange om beinet, så konkurransen er ikke så tøff. Det er også mange prosjekter for Statens vegvesen som er kommet langt, slik at de kan startes opp med det første. Da snakker jeg bla. om E-39 og E-134 som politikerne har prioritert. Det er ferdig godkjente reguleringsplaner i Vindafjord og Etne som kommer ut i løpet av ett år. Disse jobbene vil vi være med å sloss om. Dersom dette går veien, har vi for få folk, men det er jo et luksusproblem”, sier Harald med et smil. ”Vi vil gjerne ta grep her i regionen, men også se mot Hardanger og Haukeli, Suldal og Sauda.” Harald har nettopp kommet tilbake til Risa etter en liten gjesteopptreden i Implenia. ”Det var fantastisk å komme tilbake til denne arbeidsplassen”, sier Harald. ”Det var en rar følelse da jeg slutta, spesielt det å forlate gode kollegaer og venner i Risa. Jeg var på et møte med Risa like etter jeg hadde slutta, og jeg må si jeg kjente på at jeg ikke lenger var en del av dette firmaet, og det var nok en klump der”, innrømmer Harald. ”Men så var Trond Tvedt så storsinna at han tok meg inn igjen etter en kort tid, og nå er jeg hjemme”, sier Harald.


Vidar Tøtlandsmo, Harald Nordnes og Amund Kongstorp

Kvala

Vidar Tøtlandsmo og Harald Nordnes

36 37

Risa er i gang med en ny strekning på FV 47 ved Kvala på Karmøy. Der skal det bygges to nye rundkjøringer, to bruer og en ny kulvert for å skjerme bebyggelsen som ligger nært opp mot veien. Dette er et prosjekt på 180 mill. Første spadestikk ble tatt 12. oktober, og det hele skal stå ferdig i November 2017. Byggherre er Statens vegvesen. Regionleder Harald Nordnes og anleggsleder Vidar Tøtlandsmo er guider i dag. Vi står på en liten høyde slik at vi kan se hele anlegget. Foreløpig har de fjernet masse og skog slik at de kan sprenge seg ned for å lage kulverten som skal gå gjennom området. Kulverten skal være på fire felt. Ser vi den andre veien, kan vi skimte Kvalaelva mellom trær og busker. ”Her skal det bygges ei bru på 90 meter. Det betyr at vi må legge om veien mens den jobben gjøres“, sier Vidar. ”Vi har inngått et samarbeid med SV betong for produksjonen av bruene og kulverten”, sier Harald. ”Vi vil ha en grunnbemanning på 20 her, men til tider kan nok det komme opp i 50.”

Trond Viding Tvedt, Einar Færaas, Petter Steen jr og Janne Johnsen


Risa avdeling sørlandet 2015 har vært preget av ”historisk” stor aktivitet og dalen har vært farget ”rød” av våre biler og maskiner fra Sirdalsvatnet i sør til Suleskard i nord. Dette har vært mulig å få til som følge av hjelp og godt samarbeid på tvers av våre regioner. Rassikring Fv42, ny tunnel. Tunellen hadde gjennomslag i september. Nå pågår arbeid med veibane og utvendig OV anlegg. Ertsmyra: Prosjektet er i rute, tross store utfordringer med massebalanse og senking av tomt. Vei og sikkerhetprosjektet, med oppgradering av veinett på Tonstad er ferdigstilt og overlevert Statnett (utført av Energi). Fv 465, Dalevein mellom Tonstad og Tjørhom. Her holder veivedlikeholdsavdelingen på med oppgradering og forarbeid for asfalt. Øvre Sirdal: Her har det som ”vanlig” vært god aktivitet hos våre faste kunder. Vi har i år jobbet og tilrettelagt hyttetomter på Tjørhomfjellet, Furuåsen, Solheim og ikke minst Brenda Heia i Hønedalen. I tillegg til dette har vi to prosjekter gående for Statens vegvesen med rassikring av en parsellen langs Ortevatn. Denne jobben skal være ferdig 1 juli 2016. På Fidjeland har vi nettopp ferdigstilt erosjonssikring av Jogla bru. Håpet nå er at snøen uteblir og Mads Hompland godt arbeidsvær frem mot jul


Hytter og rassikring I øvre Sirdal går det mye i tilrettelegging av hyttefelt og rassikring av veier. Kenneth Folkvord fra Nærbø er anleggsleder med ansvar for 5 hyttefelt og et par rassikringsjobber. Det har vært full fart her det siste halvåret, sier Kenneth og han legger til at det er mindre byråkratisk her enn i mer sentrale strøk og dermed så går det rask unna. Vi blir med inn i Hønedalen der de er i ferd med å sluttføre Brendeheia hyttefelt. Oppdragsgiver er Sinneshytten og Sol eiendom. Arbeidet startet her i fjor og på det meste har det vært arbeid for 13 stk. Her har vi laget veier og planert tomter, sier Kenneth. Disse tomtene ligger flott til med utsikt mot Tjørhomfjellet og flere blir tatt i bruk denne vinteren. Kenneth har ansvaret for 4 hyttefelt til og på det meste var det 40 stk. i arbeid her i øvre del av dalen. Kenneth bor på Nærbø og kjører opp og ned hver dag, så han kjenner veien godt. Etter Hønedalen tar vi turen enda lenger opp i Sirdal. I nærheten av Fidjeland ligger en av mange rasutsatte

Brendeheia hyttefelt

strekninger. For å bøte på dette bygges det fresespor og rasvoller. Vi har steinras på sommeren og snøskred på vinteren, sier Kenneth. Her legger vi veien ut i 400 meters lengde, slik at vi skaper en sone der snøen kan samles opp på vinteren. For å få bort vannet under snøsmeltingen er det laget åtte stikkrenner på denne strekningen. Det som nå gjenstår er å sette opp rasvollen. Den bygges opp med stein ut mot veien og en skrå voll av masse inn mot fjellet. Her på dette stedet er det så rasutsatt at det sitter vakt på vinteren for å passe på at ikke noen kjører in i snøskred. To mann sitter og lytter og ser etter skred. Nå slipper de forhåpentligvis dette, sier Kenneth. Om en veistrekning får rassikring eller ikke kommer an på hyppigheten av ras i området. Det er kontraktøren som melder inn dette til Statens vegvesen og de prioriterer i forhold til innrapporterte ras. Dette er en viktig jobb for å sikre veien til de som ferdes her, sier Kenneth.

Kenneth Folkvord og Ingve Håland

38 39


I disse tider er det viktig å tilpasse seg markedet. Tøffe tak har vi allerede tatt der vi har trimma organisasjonen, og vi følger spent med på utviklingen videre i markedet. Framover må vi være villige til å gjøre nødvendige tilpasninger, samtidig som vi må ta vare på ressursene for å være klar når markedssituasjonen bedrer seg.

På privatmarkedet er det fortsatt mye aktivitet, og vi får jevnlig henvendelser fra folk som ønsker å få oppgradert uteområdene sine. Vår formann er stadig ute på befaringer hos privatpersoner for å kunne gi pristilbud. Vi tilbyr også prosjektering av private hager, tegninger og beskrivelser for de som ønsker det. Mange fornøyde kunder og en positiv utvikling på dette området gleder oss. Vi har for andre år på rad rekordlavt sykefravær på 1,13 % (2014 1,45%). Dette er kjempebra, og det forteller mye om organisasjonen vår.

Vi har en stabil ordrereserve for 2016 som i skrivende stund er på 46 mill. Den skulle vært noe høyere, men det gir oss en trygghet og stabilitet inn i 2016. Av store jobber som er i startgropa, vil jeg nevne Hundvågtunellen og FV 47 Kvala for Risa, samt FV 44 Vaulen for Nordbø maskin. Jeg ser frem til et nytt spennende år og vil ønske alle ansatte, kunder og andre samarbeidspartnere en GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!

Christian Kinden

lederen

I disse tider er det viktig å tilpasse seg til markedet.


Gand videregående På Gand videregående skole er Gintaras Kubilius i gang med å legge brostein. ”Vi har ca. 100 m2 med brostein som skal legges her før vi er ferdige. Her har vi valgt å legge kantsteinene uten fuger, noe som er vanlig i resten av Europa”, sier Egil Bærheim.”Da slipper vi ødelagte betongfuger fra for eksempel salting, eller at det vokser ugress som sprenger ut fugene. Georg Stangeland har hatt ansvaret for grunnarbeidet, mens vi har jobben med steinarbeid, planting, barking og leveransen av et balanseapparat. De store granittsteinene er heist inn med gravemaskin og støpt fast i et armert fundament. Plenen er sådd og vil bli grønn og fin til våren. Samarbeidet har gått kjempefint, og vi er snart ferdige med jobben her”, sier Bærheim. Egil Bærheim

40 41


Ny mester Einar K. Jensen har jobbet 12 år i BHA, og de to siste årene har han brukt på videreutdannelse. Nå er han ferdig med mesterbrevet. ”Når jeg ser tilbake på de to årene jeg har brukt, så har tiden gått ganske fort”, sier Einar. ”Men når jeg var midt oppi det, så var det travelt og til tider slitsomt. Det går jo utover det meste man holder på med.” ”Det første året var det jobbing med del 1 av en prosjektoppgave. I tillegg hadde vi temaer som etablering og ledelse. Prosjektoppgaven måtte bestås før vi fikk gå opp til eksamen i mai. Det andre året var det å jobbe videre med prosjektoppgaven og vi fordypet oss i faglig ledelse. Prosjektoppgaven måtte igjen bestås før eksamen i mai. Vi laget et fiktivt firma og måtte innom de prosessene som trengs for oppstart og drift av et foretak. Det var veldig lærerikt! Jeg sender en stor takk til Jarle Storlid som jeg samarbeidet med på prosjektoppgaven.” Av fem anleggsgartnere var det bare Einar og Jarle som fullførte og bestod eksamen. ”Med et stort frafall er jeg veldig glad jeg fullførte”, sier Einar. ”Jeg synes at strykprosenten etter eksamen var veldig høy. Lærerne var også litt sjokkerte over det. Folkeuniversitetet har hatt det faglige ansvaret for undervisningen. Fire til fem timer, to ganger i uka var det undervisning på Ullandhaug. Vi hadde også to samlinger i Oslo med den faglige biten.” ”Jeg må takke ei fantastisk jente for all støtte, som tok en større byrde på hjemmefronten. Vi var enige på forhånd om at jeg skulle ta denne utdanningen. Det var jeg som maste om å finne tid til å jobbe med leksene og stod for mesteparten av klagingen. Men i ettertid er jeg veldig glad for det arbeidet jeg la ned den dagen resultatet ble lagt fram og jeg hadde bestått.” ”Det at jeg nå har mesterbrev, betyr at jeg har fått mer kunnskap faglig sett. Bjørns hage og anlegg dekket kostnadene for utdanningen. Det synes jeg var sjenerøst, og jeg setter veldig stor pris på det. Jeg tror også at Bjørns hage og anlegg vil dra nytte av utdannelsen jeg har tatt.” Einar K. Jensen


Kompetanseheving Bojan Petkovic

Mikael Hamran

Tommy Lende

Lasse Ellingsen

Jeg har hatt fem kjempegode år i BHA og trives utrolig bra. Jeg jobber for det meste med grønt, men er også innom stein og belegg. For meg er det fantastisk at BHA støtter oss med fagutdanning. Etter hvert som jeg har jobbet her, har jeg fått mer og mer lyst til å ta mer utdannelse. Opprinnelig var planen å bli bilmekaniker, men jeg trivdes ikke med det, så jeg fullførte ikke den utdannelsen. Her har jeg det veldig bra, og jeg trives i jobben. Været kan jo være så som så, men det blir en vant til.

Dette er mitt femte år i BHA. Her jobber jeg med stein, trearbeid og planting. Jeg liker den variasjonen som disse forskjellige fagfeltene gir meg. Fagbrevet tar jeg først og fremst fordi jeg vil ha en utdannelse. Det er alltid greit å ha et papir på det en kan. Så må jeg jo innrømme at det er ok med de ekstra kronene et fagbrev gir. Nå er jeg ferdig som privatist og eksamen er tatt, så nå gjenstår bare praktisk prøve før jeg er ferdig. Jeg setter stor pris på at arbeidsgiver støtter opp om ekstra utdannelse.

Jeg har jobbet her siden 2003 som gravemaskinfører. Fagbrevet tar jeg for å ha et papir på den kompetansen jeg har. I 2002 tok jeg et kurs og besto teorieksamen, men tok ikke praksisdelen. Nå var det utgått, så da var det fint å få alt fullført. At arbeidsgiver er med på å støtte opp om kompetanseheving, synes jeg er kjempeflott, og det håper jeg de fortsetter med.

1. april i år startet jeg i BHA med steinarbeid. Jeg har vært i bransjen i 14 år uten å ha fagbrev, og jeg ser at det blir viktigere og viktigere å ha papirene i orden. Jeg leser en del faglitteratur og holder meg oppdatert på det som skjer i bransjen, og da er det fint å få et fagbrev. Det har vært lærerikt og interessant. Og at BHA hjelper til med prosessen, er storartet. Jeg har jobbet andre steder der de har vært positive, men det har bare blitt med praten. Her hos BHA er Hilde Gunn veldig flink til å få gang på ting, og det gjør det lett for oss som vil ta fagbrevet.

42 43


Jæren distriktspsykiatriske senter Oppgradering av uteareal og parkering. Kunde og prosjektadministrator er Odd Arne Malmin. Odd Arne Malmin

Ronny Balogh

Dette er ikke en kjempestor jobb, men Bjørns hage og anlegg (BHA) har gjort en kjempebra jobb. Jeg sendte mail til Ronny i går med kun tre ord: Du er best! Det sier jo litt det. Jeg har jobbet med mange firmaer her, men det er BHA sitt mannskap som har krevd minst oppfølging. Har Ronny og teamet satt en dato for levering, så er det det som gjelder, ferdig med det! Jeg er så lei av bortforklaringer. Greit at det kan skje noe som ødelegger tidsskjemaet, men å komme med dårlige forklaringer hele tiden holder ikke! Her har det hele veien blitt kommunisert godt og BHA har levert bra!

Du har en kunde her som er veldig godt fornøyd med det som dere har levert. Ronny smiler og fortsetter: Det er godt det, men det er jo sånn det skal være. Kunden skal bli fornøyd! Vi har utvidet parkeringen her med ti plasser og satt opp støttemur fra Jærbetong. Muren er solid og lett å plassere. Gjerdet har vi satt helt på kanten siden muren er så stødig. Vi har satt opp ny kantstein, nye grøfter, klargjort til asfaltering og flyttet på planter. Vi har også laget fundament til sykkelparkering. Vi har jobbet her en måned og vi har levert alt til avtalt tid.


Julebord Alle ansatte med følge var invitert til julebord på Ganddal bydelshus lørdag 21. november Her spiste vi kjempegod, tradisjonell julemiddag og hadde en kjekk kveld. Christian hadde laget en konkurranse som innebar bygging av legosett på kortest mulig tid, samt styring av helikopter som skulle innom tre ulike landingspunkt for å få godkjent oppdrag. Hvert bord var et lag, og konkurranseinstinktet var absolutt til stede. Premien til vinneren var flaxlodd og i tillegg ble lego og helikopter fordelt på vinnerbordet. Vi hadde også en liten utlodning der noen ansatte fikk med seg blant annet fenalår, konfekt og adventskalender. Siste del av kvelden hadde vi «live» musikk og flere benyttet anledningen til å ta seg en svingom på dansegolvet. En minnerik og kjekk kveld.

44 45

Jubilanter i BHA Fra venstre: Nils Mellemstrand (20 år), Anne Jorun Gudmestad (10 år), Geir Varhaug. På høyre side lengst borte: Oddbjørn Gåsland (10 år), Hilde Gunn Ødegård Aksnes og Sveinung Nilsen (10 år).

Det går mot nok en årsavslutning og det er et mye strammere arbeidsmarked vi leverer til. I harde tider er det nødvendig å ”holda gang på det og gi alt”. Vi merker det alle at det er et annet arbeidspress nå og skal vi komme gjennom denne litt stramme tiden så nytter det ikke å ligge på latsiden. Vi må alle stå på og det vet jeg at gjengen i BHA vil gjøre. Vi har nettopp i disse dager fått en avtale med Seabroker om brøyting og strøing i vinter så det er jo kjempebra. Nå er det snart Jul og et nytt år står for døren så jeg vil benytte anledningen og ønske alle en GOD JUL og et riktig Godt Nytt År!!

tillitsvalgt

Sveinung Nilsen


Ragnar og Hilde Egenberg Kveseth

DENNE HAGEN SKRYTER VI AV TIL ALLE! Vi falt helt for denne løsningen som Christian Kinden og Bjørns hage og anlegg kom med til oss. ”Vi hadde tenkt å skjerme oss inne med en høy hekk og litt plen, men etter en befaring hos oss så kom de med flotte idéer om hvordan vi kunne få hagen opparbeidet.” Hilde og Ragnar Egenberg Kveseth er strålende fornøyde med resultatet i hagen deres på Jåsund. ”Vi ville gjerne ha en hage som var lett å vedlikeholde, og det har vi fått”, sier Hilde og Ragnar. Det har blitt brukt mye stein og ellers inneholder hagen alt mulig fra frukttrær og bærbusker til urter, siv og blomster, som kan høstes og brukes hele året. ”Vi føler at hagen har blitt en god opplevelse som vi nyter og ser på hver dag.”

”Da vi gikk for denne løsningen var arbeiderne raskt i gang med arbeidet. Vi ble imponert over hvor godt de jobbet sammen, hvor trivelige de var og hvor dyktige de var i faget. Det virket på oss som at de virkelig la sjela si i prosjektet, og at dette var en jobb som Bjørns hage og anlegg syntes var spennende. De har hele tiden kommet med ideer og løsninger for at vi skulle bli fornøyde, og det har vi blitt i aller høyeste grad! Denne hagen skryter vi av til alle! Tilbakemeldinger fra naboer er også ubetinget positive. Til våren skal vi ha Bjørns hage og anlegg inn på ny for å fullføre uteplassen med mur og grillplass. Det gleder vi oss veldig til!”


Hvem er vi?

La våre dyktige fagfolk 䰀愀 瘀爀攀 搀礀欀琀椀最攀 昀愀最昀漀氀欀 琀愀 樀漀戀戀攀渀 ℀ ta jobben! Vi fjerner gamle oljetanker. 嘀椀 昀樀攀爀渀攀爀 最愀洀氀攀 漀氀樀攀琀愀渀欀攀爀Ⰰ 琀愀 欀漀渀琀愀欀琀 洀攀搀 刀漀渀渀礀 䈀愀氀漀最栀 Ronny ( 928 07 213 嘀椀 昀樀攀爀渀攀爀 最愀洀氀攀 漀氀樀攀琀愀渀欀攀爀Ⰰ 䴀漀戀椀氀 㤀㈀㠀  㜀 ㈀㄀㌀  琀愀 欀漀渀琀愀欀琀 洀攀搀 刀漀渀渀礀 䈀愀氀漀最栀 䴀漀戀椀氀 㤀㈀㠀  㜀 ㈀㄀㌀ 

䰀愀 瘀爀攀 搀礀欀琀椀最攀 昀愀最昀漀氀欀 琀愀 樀漀戀戀攀渀 ℀ Ta kontakt med:

Aurimas Jaugelis Aurimas er 34 år og har jobbet som gartner i BHA i åtte år. Han kommer fra Litauen og bor nå i Sandnes. De første årene jobbet jeg bare i sesongen, men nå 䈀攀猀欀樀爀椀渀最 Beskjæring er det hele året. Jeg jobber med privatmarkedet, 一 攀爀 搀攀琀 琀椀搀 昀漀爀 戀攀猀欀樀爀椀渀最 愀瘀 戀甀猀欀攀爀 漀最 琀爀爀⸀ Nå er det tid for beskjæring av og da går det i å vedlikeholde hager med klipping 吀愀 欀漀渀琀愀欀琀 洀攀搀 嘀攀氀椀戀漀爀Ⰰ 瘀爀 攀欀猀瀀攀爀琀 瀀 漀洀爀搀攀琀Ⰰ  busker og trær. Ta kontakt med vår 䈀攀猀欀樀爀椀渀最 av gress og beskjæring av busker, hekker og trær. 昀漀爀 攀渀 戀攀昀愀爀椀渀最 漀最 攀琀 瀀爀椀猀琀椀氀戀甀搀 ekspert på området for en befaring Vi har også avtale med en del borettslag om vedli-一 攀爀 搀攀琀 琀椀搀 昀漀爀 戀攀猀欀樀爀椀渀最 愀瘀 戀甀猀欀攀爀 漀最 琀爀爀⸀ 䴀漀戀椀氀 㤀㈀㠀  㜀 㤀 㜀 og et pristilbud. 吀愀 欀漀渀琀愀欀琀 洀攀搀 嘀攀氀椀戀漀爀Ⰰ 瘀爀 攀欀猀瀀攀爀琀 瀀 漀洀爀搀攀琀Ⰰ  kehold av fellesarealene deres, sier Aurimas. Jeg Velibor ( 928 07 907 昀漀爀 攀渀 戀攀昀愀爀椀渀最 漀最 攀琀 瀀爀椀猀琀椀氀戀甀搀 liker at arbeidet er variert, og jeg liker å jobbe ute selv om været ikke alltid er like bra. Da jeg først kom til Norge, var det først og fremst på grunn av pengene, men nå trives vi godt her, og samboeren min jobber også i Norge. Det ville vært vanskelig for å meg å dra tilbake til Litauen nå. Jeg trives her i Norge og i BHA.

䴀漀戀椀氀 㤀㈀㠀  㜀 㤀 㜀

        䜀씀刀䐀匀刀伀䴀 伀䜀 䠀䄀䜀䔀

Thorsten Behlke Thorsten er 48 år og kommer opprinnelig fra Rostock i tidligere DDR. I 2007 kom han til Norge. Det var viktig for meg å kunne språket, så jeg tok et 500 timers norskkurs i Tyskland før jeg dro til Norge. Det var dårlige tider, så jeg ville prøve noe nytt. Det har jeg ikke angret på, sier Thorsten på perfekt norsk. Nå har jeg jobbet åtte og et halvt år i BHA. Jeg begynte som håndmann og maskinfører, og i dag har jeg ansvaret for åtte mann. Nå for tiden går det mye i befaring, prising og oppfølging på privatmarkedet. Vi jobber med naturstein, skifer og belegningsstein. Da jeg kom fra Tyskland, hadde jeg bakgrunn i entreprenørbransjen, men der var det lite jobbing med naturstein, så det var nytt for meg. Jeg trives veldig godt i BHA og i Norge, jeg vurderer å søke om norsk statsborgerskap. Det er godt miljø på arbeidsplassen, og samarbeidet går veldig fint. Jeg har kone og en sønn og bor på Lye, sier Thorsten.

    ␀渀猀欀攀爀 搀甀  昀椀欀猀攀 漀瀀瀀 椀 最爀搀猀爀漀洀 漀最⼀攀氀氀攀爀 栀愀最攀㼀  吀愀 欀漀渀琀愀欀琀 洀攀搀 吀栀漀爀猀琀攀渀Ⰰ 昀漀爀 戀攀昀愀爀椀渀最 漀最  攀琀 甀昀漀爀瀀氀椀欀琀攀渀搀攀 瀀爀椀猀琀椀氀戀甀搀⸀ Gårdsrom og hage         䜀씀刀䐀匀刀伀䴀 伀䜀 䠀䄀䜀䔀

    ␀渀猀欀攀爀 搀甀  昀椀欀猀攀 漀瀀瀀 椀 最爀搀猀爀漀洀 漀最⼀攀氀氀攀爀 栀愀最攀㼀  Ønsker du å fikse opp gårdsrom   䴀漀戀椀氀 㤀㈀㠀  㜀 ㈀㄀㐀 吀愀 欀漀渀琀愀欀琀 洀攀搀 吀栀漀爀猀琀攀渀Ⰰ 昀漀爀 戀攀昀愀爀椀渀最 漀最  og/ eller hage? 攀琀 甀昀漀爀瀀氀椀欀琀攀渀搀攀 瀀爀椀猀琀椀氀戀甀搀⸀ Ta kontakt for befaring

og uforpliktende pristilbud.   䴀漀戀椀氀 㤀㈀㠀  㜀 ㈀㄀㐀

Thorsten ( 928 07 214

眀眀眀⸀戀栀愀⸀渀漀

眀眀眀⸀戀栀愀⸀渀漀 Bjorhaugslettå, 4365 Nærbø post@bha.no Telefon +47 51 79 95 55

www.bha.no

46 47


Returadresse: Risa-konsernet PB 14, Bjorhaugslettå 4367 Nærbø

Å gjøre hverandre gode Risa-konsernet består av tre selskaper med hovedvekt på entreprenørtjenester. Konsernet har totalt 550 ansatte og en omsetning på 1,5 milliarder kroner. Med høy kompetanse, fokus på HMS og mye kremmerånd har Risa-konsernet de siste årene blitt markedsledende i sørvest Norge på

se våre nye nettsider!

risa.no jaerbetong.no bha.no

Rongaren0215ny