Page 2

NHOLD INNHOLD Konsernet

4 Jul i Risa

8 En dag i hallen

15 Glidstøpte ”Rotnetanker” på Grødeland

4

8

22 God gang i Sirdal

28 Nye maskiner

31 Vi bygger gode ledere

37 Administrasjonen ut

44 Vi investerer i helse og trivsel

Ansvarlig utgiver: Risa konsernet Redaksjonen: Hilde Gunn Ødegård Aksnes, Stein Arild Boi Pedersen, Cathrine Nord-Varhaug, Bjørn Risa og Jan Arne Wold Trykk og repro: Kai Hansen Trykkeri Opplag: 3000

22 Risa Konsernet

Risa Konsernet Jærbetong AS

Risa AS Jærbetong AS

P.boks 14, Bjorhaugslettå 4367 Nærbø Tlf: 51 79 13 00 post@risa.no

Gudmestadveien 371 P.boks 14, Bjorhaugslettå 4365 Nærbø 4367 Nærbø Tlf:Tlf. 5151 7979 1318 0000 post@jaerbetong.no post@risa.no

P.boks 14, Bjorhaugslettå Gudmestadveien 371 4367 4365Nærbø Nærbø Tlf. Tlf.51 5179 7913 1800 00 post@risa.no post@jaerbetong.no

2 I

Rongaren nr. 45 2014

AS Betong Risa AS

Skurvemarka 1 P.boks 14, Bjorhaugslettå 4330 4367Ålgård Nærbø Tlf. Tlf.51 5160 7952 1300 00 post@betong.no post@risa.no

AS Betong Bjørns Hage og AnleggBjørns AS Hage og Anlegg AS Skurvemarka P.boks 222, 1Bjorhaugslettå 4330 Ålgård 4367 Nærbø Tlf.Tlf. 5151 6079 5295 0055 post@betong.no post@bha.no

P.boks 222, Bjorhaugslettå 4367 Nærbø Tlf. 51 79 95 55 post@bha.no

96293 rongaren0214 lav  
Advertisement