Page 1

Karjasekiri

ud t a t s nni aega! O oulu j

November-detsember 2009 Toimunud:

• Kristlik juhtimiskonverents “The Global Leadership Summit” • Soome-Ugri konverents Tamperes Tulemas: • Diakonikool jaanuar-märts 2010

Sünnipäevalapsed ja pulma-aastapäevad:

Detsember

8 – Svetlana Streltšenko 9 – pastor Viktor Romanov 18 – pastor Jorma & Kaja Õigus pulma-aastapäev 22 – diakon Aino ja Vello Ilves pulma-aastapäev 22 – pastori k.t. Jaana Jaanus 26 – pastor Leevi Väli 27 – pastor Janno Peensalu 28 – Jaana ja Toivo Jaanus pulma-aastapäev

Jaanuar

4 – pastor Miguel Zayas 6 – pastori k.t. Eha Kriit 15 – Alta Vähi 20 – Alla Krjukova 20 – Vello Ilves 28 – Mai Zayas

KOHT SINU JAOKS! Eesti Kristlik Nelipühi Kirik Toompea 3, 10130 Tallinn, Eesti Tel.: +372 660 7874 GSM: +372 566 33110 Faks: +372 660 6982

Piiskopi tervitus

Kui nüüd on mingisugune julgustus Kristuses, kui mingisugune armastuse lohutus, kui mingisugune Vaimu osadus, kui mingisugune südamlikkus ja kaastunne, siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi, et teil on sama armastus, et olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast, nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu. Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses: kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all, ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand - Jumala Isa kirkuseks. Fl 2:5-11

Vahel libiseme Piiblit lugedes tekstist nii üle, et ei märka, mida meile tegelikult öelda tahetakse. Vahel võib pealiskaudse lugemise põhjuseks olla suhtumine, et me juba teame millest juttu tuleb. Eelpool nimetatud tekst on olemuslikult väga tihedalt seotud jõuludega. Siin apostel Paulus selgitab Jeesuse päritolu ja tulekut siia maailma, just jõulusündmuste kaudu me seda tähistamegi. Kuid me teeme vea, kui näeme jõulusündmust eraldi sündmusena, mis on lahus Jeesuse elust, tema surmast ja ülestõusmisest. Samuti selgitab Paulus selles tekstis igapäevaelulisi probleeme, kuidas me peaksime elama selles maailmas, eriti milline peaks olema kristlase, Kristuse järgija eluhoiakud. Pauluse sõnumiks on, et Jeesuse eeskujul peaks meiegi elus olema eesmärk teenida teisi ja otsida nende heaolu. Pauluse sõnad olid: „…ükski ei vaata selle peale, mis on tulus temale, vaid selle peale, mis on tulus teisele…“ Fl 2:4 (1968.a. tõlge). Just seda tegi Jumal, kui ta saatis siia maailma oma Poja. Ta ei mõelnud enesele, vaid meile, so teistele. Sellist käitumist seab apostel Paulus meile eeskujuks. Piibel kõneleb meile, et Jeesus on Jumal. Johannes tunnistab: „Alguses oli Sõna, Sõna oli Jumala juures, Sõna oli Jumal…“ (Jh 1:1). Samuti Paulus ütleb, ta ei arvanud saagiks olla Jumalaga võrdne. Ta loobus jumalikust olemisest ja võttis orja näo. Jõulusündmuse saladus seisneb selles, et Jumal sai inimeseks, ta võttis inimese näo. Üks lugu räägib perekonnast, kus oli kujunenud välja traditsioon, kuidas jõule tähistati. Nimelt, ema läks lastega kirikusse ja isa


jäi koju ajalehte lugema. Siis, kui ema lastega kirikust tagasi tuli, sai perekond kodus jälle kokku ning kõik asusid kingipakke avama. Isa selles perekonnas ei olnud halb mees, kuid ta ei suutnud uskuda lapsepõlve lugusid sellest, kuidas Jumal sai inimeseks ja sündis sellesse maailma. Kui perekond oli läinud kirikusse, avas ta ajalehe ja luges seda oma kamina ees. Korraga ta kuuleb koputust oma aknal. See oli üks lind, kes oli lennanud vastu jäätunud aknaklaasi, proovides leida võimalust talvise külma käest soojemasse keskkonda pääseda. Sellel mehel tekkis kaastunne selle linnukese vastu ning ta läks välja, et seda lindu pisutki aidata.

õigustest, võimet omada sama meelsust oma elus, olles pigem valmis loobuma teiste pärast. Olid jõulud, aasta 1910. Kindral William Booth, Päästearmee rajaja, elas Londonis ning oli lähedal oma elu lõpule. Tema tervis oli halb ja ta ei saanud osaleda Päästearmee iga-aastasel kokkutulekul. Ta oli invaliid, tema silmanägemine oli tuhm ja keegi ei osanud arvata, kas ta võiks elada järgmiste jõuludeni. Kuid keegi soovitas tal kirjutada üks kiri kokkutulnutele, mida võiks avateenistusel ette lugeda, et see võiks julgustada Päästearmee sõdureid nende töös eriti jõulude ajal, kus paljud nendest töötasid pikki tööpäevi, et hoolitseda teiste eest.

Samal ajal, kui see mees püüdis lindu aidata, lendas linnukene veel tugevamini akna vastu. Kuid märgates meest, lendas lind poolkülmununa lähimasse põõsasse, kartes, mida mees võib temaga teha. Mida enam mees püüdis lindu aidata, seda enam püüdis lind põgeneda ja veel sügavamale põõsastesse pugeda.

William Booth teadis, et tal ei ole piisavalt raha, et täita kõigi vaeste vajadusi, olles teadlik meeleheitest, mis valitses tänavatel. Ta otsustas kirjutada sõnumi, mis kõige paremini iseloomustaks tema elu ja Päästearmee missiooni.

Kui mees nägi, et külmetanud lind vigastab ennast, ütles nördinud mees: „Rumal lind, kas sa ei saa aru, et ma proovin sind aidata?“ Mees peatus hetkeks ja mõtles: „Kui sa ainult mõistaks, et sa ei saa lennata välja, kui ma ometi oleksin lind ja saaksin sinust aru?

Kui tuhanded olid kogunenud ja said teada, et William Booth ei saanud sellest kokkutulekust osa võtta, valgus masendus ja pessimism üle saali. Kuid siis koosoleku juhataja teatas, et William Booth on saatnud telegrammi. Ta avas selle ning selles oli ainult üks sõna: Teised.

Just samal ajal helisesid kirikukellad ja kui mees kuulis kirikukellade helinaid, langes ta oma põlvedele ja mõistis, mis on jõulude tegelik tähendus ning miks ristirahvas jõule tähistab. Jõulude tähendus seisneb selles, et Jumal saab inimeseks. Jeesus eksisteeris enne maailma algust, tema lõi selle maailma koos Isa ja Püha Vaimuga. Tema valis saada lapseks, kannatada inimkannatusi, ta valis olla mitte mõistetud inimeste poolt, ta valis surra häbistavalt ristil. Seda võib olla raske mõista, et Jumal armastab sind nii palju, et ta on valmis seda kõike sinu eest tegema. Aga see on nii. Tema armastab sind samapalju: sõltumata sellest, mis sa oled teinud, sõltumata sellest milline on sinu taust, sõltumata sellest kes sa oled või sõltumata sellest, kui palju sa tema armastust väärid. Olgu teil samasugune meel, kui Kristusel Jeesusel, kes ei arvanud olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus iseenese olust ja sai inimeseks. Jeesus tegi seda meie pärast. Ma ei tea, millal see oli, millal sina loobusid oma hüvest, heaolust, soodustusest, kellegi teise heaks? Millal oli viimane kord, kui tegid midagi enda arvelt, kellegi teise heaks? See tähendab loobuda oma

Ei ole vaja rõhutada, saame kõik sellest aru, et elame väga isekas ja egoistlikus maailmas, enamus mõtlevad ainult iseendale. Pole ime, et enesekeskne elustiil tahab väga kergesti meile külge hakata. Selline mõtteviis ohustab ka kogudust. Ega Paulus asjata sellest ei kirjuta. Kuid just vastupidine, isetu teenimine, pühendumine, armastamine, isegi oma vaenlaste ja tagakiusajate armastamine on olnud koguduse võidu tagatis läbi aegade. Soovin sulle armas sõber imekauneid jõulupühi, õnnistatud ja kordaminekuterohket uut 2010. aastat!

Sinu karjane piiskop Ago Lilleorg

EKNK kantselei suletud: 24.12.2009 - 03.01.2010


Tulemas Diakonikool jaanuar-märts 2010 I sessioon 15.-16. jaanuar 2010 II sessioon 5.-6. veebruar 2010 III sessioon 19.-20. märts 2010 Diakonikoolis anname üldteadmised kiriku struktuurist, diakonirollist koguduses, Piibli nõudmistest koguduse abilise suhtes, praktilisest teenimisest jne. Diakonikool annab eelduse, et selle läbija võib saada kohaliku pastori poolt esitatud diakoniordinatsiooni taotlemiseks.

Avaldusi on võimalik esitada aadressil www.eknk.ee/diakonikool Avalduste esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2010. Diakonikool toimub EKNK Tartu Maranata koguduse majas, Teguri 17, Tartus. Täpsem informatsioon: Eesti Kristlik Nelipühi Kirik Tel.: +372 660 7874, GSM: +372 566 33110, eknk@eknk.ee, www.eknk.ee/diakonikool

Toimunud Kristlik juhtimiskonverents „The Global Leadership Summit“ 13.-14. novembril toimus Tallinna Tehnika Ülikoolis kristlik juhtimiskonverents „The Global L e a d e r s h i p S u m m i t “. R a h v u s v a h e l i n e juhtimiskonverents toimus Eestis teist korda ja koondas Tehnika Ülikooli aulasse üle 500 kristliku juhi Eestimaa erinevatest kogudustest ja organisatsioonidest. GLS juhtimiskonverents toimub videokonverentsina, kus kõnelejateks mitmed nimekad juhtimisspetsialistid, o r ga n i s a t s i o o n i d e j u h i d j a p a s t o r i d . G L S juhtimiskonverentsi ellukutsujaks on Willow Creek Community Church Ameerikas Chicago külje all asuvas South-Barringtonis. Kõrgetasemeline juhtimiskonverents on toimunud juba alates 1995. aastast, kuid väljapoole Ameerikat jõudis GLS videokonverentsidena alates 2005. aastast. Igal aastal osaleb konverentsil Chicagos kohapeal üle 7000 inimese ning sattelliit otseülekannetena jõuab konverents Põhja-Ameerika erinevatesse paikadesse ja Kanadasse u. 65 000 inimeseni. Videokonverentsina jõudis GLS 2009. aastal 54 riiki üle 50 000 osalejani. Global Leadership Summit'i ellukutsuja ja Willow Creek koguduse vanempastor Bill Hybels on öelnud: „Maailmas ei ole midagi kaunimat kui kohalik kogudus, mis toimib õigesti. Kohalik kogudus on maailma ainus lootus“. Visioonist aidata kogudustel olla maailma lootuseks ja toimida õigesti on kantud kõik GLS juhtimiskonverentsid. 2009. aasta konverents kutsus läbi erinevate ettekannete juhte ja nende poolt juhitud organisatsioone muutustele. Bill Hybels kõneles konverentsil, kuidas tänastes muutunud ja muutuvates oludes koguduse juhtidena toimida. Tuntud juhtimisspetsialist ja Harvard Business School professor Gary Hamel kutsus aga juhte üles reformima ja kaasajastama organisatsioone, mis on takerdunud liigsesse bürokraatiasse või iganenud normide

võrgustikku. Sellest, kuidas muutusi ellu viia kõnelesid vennad Dan ja Chip Heath. Südamliku ja isikliku kogemuse andestuse teemal jagas laste abistamisega tegeleva organisatsiooni Compassion juht Wess Stafford. Konverentsi teisel päeval kõneles New Yorgis asuva presbüteri koguduse pastor Tim Keller kadunud poja loo (Lk 15:11-32) põhjal sellest, kuidas igal kristlasel on oht muutuda Isa vanema poja sarnaseks kadunud pojaks. Juhtimismõtteid jagasid teisel päeval veel CNN-i analüütik David Gergan ja Suurbritannia endine peaminister Tony Blair. Sellest, kuidas ühest väikesest ideest sai alguse tänaseks pea 100 milj. dollarilise aastakäibega heategevusliku sihtotstarbega mikrolaene vahendav organisatsioon KIVA.org rääkis selle juht Jessica Jackley. Konverentsi lõpetas Detroidis väga rasketes oludes tegutseva koguduse pastor Harvey Carey, kelle sõnumiks oli kõigi takistuste kiuste evangeeliumi inimesteni viimine. Ta julgustas kogudusi rohkem tegutsema nende inimeste heaks, kes veel Kristust ei tunne. Kogudustel on sageli kiusatus jääda oma nelja seina vahele, kuid meie tõeline eesmärk peaks olema hoopis nende vahel välja minna. GLS juhtimiskonverentsil oli võimalus registreeruda juba ka järgmise aasta konverentsile. 2010. aastaks registreeriti kokku rohkem inimesi kui osales käesoleva aasta konverentsil ehk mitmed kogudused plaanivad GLS-le tulla suurema meeskonnaga kui käesoleval aastal. Järgmisel aastal toimub GLS juhtimiskonverents Tallinnas 12.-13. novembril. Täpsemat infot konverentsi kohta leiab aadressilt www.gls.ee Meelis Kibuspuu GLS Eesti juhatuse esimees


Soome-Ugri konverents Tamperes

13.-15. novembril toimus Soomes, Tampere Nelipühi koguduses Soome-Ugri konverents. Konverentsi peakorraldajaks oli Pekka Yleinus, (istub all paremal) kes ise on olnud 20 aastat misjonäriks Aafrikas. Osavõtjaid oli kohale tulnud Handimaalt, Komist, Permist, Mordvast, Marimaalt, Udmurtiast, Moskvast, Ungarist ja Eestist. Esimesel õhtul anti kõigile võimalus ennast lühidalt tutvustada ja teisel päeval räägiti vaimulikust tööst Soome-Ugri rahvaste hulgas. Kuulsime ka huvitavaid tunnistusi, kuidas Jumal oli tulnud ühe või teise rahva juurde. Handimaa on täis ebajumala kummardamist ja elavast Jumalast pole seal enamus inimesi veel kuulnud. Nadezda, kes on hant ja õpib Tartu Ülikoolis, rääkis oma loo, kuidas ta leidis Jumala. Ta oli 4 kuune, kui ta oli suremas ja Jumal ilmutas ennast talle. Ta lahkus oma kehast ja nägi seda ülevalt. Kui ta kasvas suuremaks ja nägi ohvritalitusi, siis ta küsis oma vanaisalt: „Kes on kõige kõrgem Jumal?“ Ta vastas: „Sinu vanavanaisa jumal.“ Ta tahtis ka teada, kes on see Jumal, kes ennast talle ilmutas kui ta oli veel 4 kuune. Ka koolis olles otsis ta seda Jumalat ja mõtles, kuidas ta saaks teda leida? Pärast kooli lõpetamist asus ta edasi õppime teise kooli ja kohtus seal ukrainlastest misjonäriperega. Ta kuulas, mida nad rääkisid ja ütles taas: „Jumal kui sina oled see tõeline Jumal, siis ilmuta ennast mulle aasta jooksul.“ Kuu aega hiljem kutsuti teda ukrainlaste kirikusse ja ta sai päästetud. Sellest ajast peale sai ta hakata suhtleme selle Jumalaga, kes ennast ilmutas talle aastaid tagasi. Selle ukrainlaste koguduse kaudu on paljud handid leidnud tõelise Jumala. Kuulsime tunnistust mordvalasest, kes häbenes olla mordvalane, sest ümberringi oli vaid vene keel. Ta

otsustas olla venelane, sest koolis kiusati teda taga ja karistati kui ta rääkis oma emakeeles. Selle tulemusena hinded langesid. Tal ei lubatud ka rääkida oma põlvnemisest. Hiljem ta abiellus kuid miski tema sees ei andnud talle rahu. Ühel päeval tulid kogudusse külalised Sotšist, kaasas mordva keelne Uus Testament ja küsisid pastorilt, kas siin on mordvalasi? Ja keegi ütles, see vend, tema on mordvalane! Välismaalased olid rõõmsad ja kallistasid seda meest. Need olid soomlased ja eestlased. Mees rääkis: „Kui võõrad olid ära läinud, siis ma nutsin. Jumal oli saatnud inimesed nii kaugelt maalt, et tuua mulle mordva keelne Uus Testament. Enam mul ei ole häbi olla mordvalane!“ Sellest ajast hakkas ta paluma eestpalvet koguduses mordvalaste eest. Jumal õnnistas teda ja temast sai võrratu Jumala sulane oma rahva hulgas. Piiblit ja selle osi on tõlgitud erinevatesse Soome-Ugri keeltesse kuid mitte kõigil ei ole veel võimalik lugeda Jumala Sõna oma ema keeles. 1590 aastal tõlgiti Piibel Ungari keelde, 1642 said soomlased omakeelse Piibli, 1739 sai Eesti rahvas endale Piibli, 1811, 1895 said saamid omakeelse Piibli. U d m u rd i d s a i d 1 9 9 7 a a sta l U u e Testamendi, mis trükiti Iževskis, 2008 aastal said komid Uue Testamendi ja ka maridel on nüüd omakeelne Uus Testament. Kõigi rahvagruppide jaoks on tõlgitud vähemalt 1 evangeelium. Töö jätkub. Varsti saavad Uue Testamendi veel neli rahvust. Handi naised rahvariietes

Toimunud

Iraida Popova on üks Piiblitõlkijatest Komis. Ta testis Piibli tõlkimise ajal, kas inimesed saavad komi keelde tõlgitud tekstidest aru. Ta läks ühe naise juurde, kes oskas hästi komi keelt ja palus tal aidata. See naine hakkas kohe vabandama, et ta ei saa, sest tal on peres probleemid kuid lõpuks oli ta nõus. Hakates lugema Piibli tekste oma emakeeles lõid tal silmad särama: „Sellest tuleb J u m a l a S õ n a ko m i keeles? Kas seda tehakse kõigi rahvaste jaoks, trükitakse Piibel oma emakeelde?“ Tal oli suur


Toimunud

Soome-Ugri konverents Tamperes

huvi Jumala Sõna vastu. Iraida kutsus teda kirikusse ja see naine tuli. Tänaseks on ta päästetud, käib Komi koguduses ja ka tema pere on muudetud! Selliseid näiteid on palju, kus oma emakeelne Jumala Sõna läheb inimeste südamesse. Jätkub Vana Testamendi ja lastepiibli tõlkimine. Inimesed väga ootavad oma keelset Piiblit. Palvetage Piiblitõlkimise eest! Handid. Lilia tuli päästmisele Hantõ-Mansiskis, õppis Iževskis ja tal olid plaanid…. kuid Jumal ütles talle, sa pead minema tagasi oma külla. Ta oli seal ainus usklik ja tal oli seal raske, sest teda ei mõistetud, kuid ta hoidis usu alles. 93 aastane Handi pastor Peter, kes tema eest palvetas, kirjutas talle ja alati oma kirjades ta küsis: Kui palju on juba päästetud? Kuidas ärkamisega on? jne. Lilia ei teadnud mida vastata… Tiina Kärkkäinen Soomest, sai Püha Vaimuga ristitud 18 aastaselt ja Jumal kutsus teda misjonäriks V e n e m a a l e , põhjarahvaste juurde. Ta elas Eestis ja õppis siin piiblikoolis, ning sel ajal Jumal rääkis talle väga palju põhjarahvastest. Heigo andis talle Handimaal elava Lilia aadressi ja nad hakkasid kirjutama üksteisele. 2003 aastal sattus Tiina Ovkordi külla, kus ta hakkas koostöös teiste misjonäridega tegema lastetööd ning inimesed hakkasid usku tulema. Samas kerkis üles vastuseis kooli poolt. Täiskasvanud hakkasid tulema usku. Siis juhtus midagi kummalist. Usklik noormees, Rimma poeg, poos end üles ja paari kuu pärast teine, uskmatu poeg poos end üles. Mõistmatu lugu! Terve küla oli Rimma vastu ja süüdistasid teda, et kõik see juhtus sellepärast, et ta jättis ebajumalate teenimise ja astus „sekti“. Pärast seda uppus veel üks usklik. Mitu surma järjest. Usklikel oli raske ja nad palvetasid ning inimesed Soomes, Eestis, Krasnojarskis ja mujal palvetasid. Olukord m u u t u s ra h u l i ku m a ks . J u m a l a n d i s j õ u d u edasiminekuks. Jumala abiga on nad nüüd ehitanud palvemaja, õpivad, kuidas üksteisele andestada ja kuidas üksteist armastada. Selle töö tulemusena on seal väike

kogudus, kuhu kuulub umbes kümme inimest. 2006. aastal ristiti veel mõned inimesed. Kogu handi rahva ajaloos on see esimene kogudus, kus räägitakse emakeeles. Palvetage handirahva eest, sest Jumal tahab selle väikese rahva kaudu austada oma suurt nime. Marimaa. Larissa Orzajeva, kes tegeleb Piibli tõlkimisega mari keelde, rääkis pisut Marimaa elust ja olust. Tõelised marid on uhked selle üle, et nad on säilitanud oma keele ja kultuuri. Kõrgem klass koguneb hiies, et palvetada ja tuua ohvreid jumalatele. Peajumal on suur valge jumal Oš Poro Kugu Jumo, maailma looja kuid tal pole poega. Selle asemel on palju teisi jumalaid maa-, vee-, metsa-, saatusejumal jne. Nad palvetavad ka mägede poole ja rahvuskangelaste poole abi saamiseks. Nad arvavad, et see on õige ja usuvad seda siiralt. Maridel on raske pöörduda ristiusku, sest see on nende silmis venelaste usk. Kes on pöördunud ristiusku, on maride silmis reeturid, kes on salanud oma esivanemate usu. Maridel on nüüd omakeelne Uus Testament ja inimesed näevad, et see ei ole ainult venelaste vaid ka maride Jumal, kes räägib nende omas keeles. Vaatamata raksele vaimulikule õhkkonnale, Jumal armastab Marimaad. Tõlkimisel on Vana Testament, on rajatud kogudusi ja kirikuid erinevates paikades üle Vabariigi. Igal aastal käivad grupid Soomest, Eestist ja mujalt kuulutamas evangeeliumi Marimaal. Inimesed tulevad päästmisele ja on tänulikud. Kogesime seda ise sel suvel Marimaa külades kuulutades. Suur puudus on töötegijatest, eriti külades, kus inimesed pöörduvad, kuid neil pole karjast. Palvetage Marimaa eest, et Jumal tooks sinna ärkamise ja läkitaks töötegijaid. Lõpetuseks tsiteerin Udmurtia, Iževski Filadelfia koguduse piiskoppi, Pavel Zhelnovakovi, kes ütles: „Me oleme mitte ainult väikese rahva esindajad, aga me oleme esmalt suure Jumala rahva esindajad! Meil peab olema suur visioon!“ Koostanud Piret Neimann


Reklaam

Oikumeeniline misjonikalender 25 kr

EKNK Kalender 2010 Kalender sisaldab: • piiblilugemise programmi, millega loed Piibli aastaga läbi • EKNK 2010. aasta suuremaid sündmusi ja tähtpäevi • EKNK koguduste, tööharude ja koostööpartnerite andmeid

Spiraalköites seinakalender tutvustab igal kuul tänapäeva Eestist väljaläkitatud misjonäre ja nende tööd. Kalender on valminud viie misjonäre läkitava Eesti kiriku koostööna.

Kalendaariumisse on märgitud suuremad kirikupühad, tuntumad rahvakalendri tähtpäevad, välismisjonäride sünnipäevad, kuu faasid ja päikese tõus/loojang ning suuremad kirikuelu sündmused.

HIND: 25.- EEK

Ilmunud CD lastele ja pühapäevakoolidele EKNK Abja-kogudus on valmis saanud kristlike lastelaulude CD-ga, mis kannab pealkirja "ARMASTUS IMEHEA". CD-l on 21 lihtsat pühapäevakooli laulu. Kes pühapäevakooliga on tegelenud, saab kindlasti äratundmise osaliseks. Plaadi sihtgrupp on kuni 10-aastased lapsed ja samuti pühapäevakoolid. Pühapäevakoolidel on suurepärane võimalus lastega laulda selle plaadi saatel. Kui lastekiriku õpetaja ei oska pilli mängida siis plaat mängijasse ja ülistus olemas! Täpsem informatsioon: Mirjam Järve, 56 150 867, eknkabja@hot.ee

Plaadi hulgihind on 100.- EEK


Reklaam Müügil ülistusmuusika plaat „Au Su nimele” TELLIMUS: Plaate on võimalik tellida ka oma kogudusse müüki hulgihinnaga! (tallinn@eknk.ee)

CD hind: 180.- EEK

TUTVUSTUS: CD „Au Su nimele" on eriline, sest see sündis kahekümne erineva kristliku kiriku ja koguduse muusikute koostöös. Kooris ja ansamblis osales üle 70-ne laulja ja pillimehe, kes teenisid rahvast Tallinna Linnahallis oktoobris 2007 toimunud koosolekutel, kui Eestit külastas rahvusvaheliselt tuntud evangelist Steve Hill.

Kirjutada tuleks soovitud plaatide arv, aadress ning kontaktinimese nimi, tel. number. Plaadid postitatakse koos saatekirjaga. Kui CD müüdud, leiate saatekirjalt vastavad juhised, kuhu raha üle kanda. Kui CD-d jäävad aga seisma, siis võtame teiega teatud aja möödudes ise ühendust ja toimetame need tagasi. INFO: Mare Peterson EKNK Tallinna kogudus 6 606 973 tallinn@eknk.ee

Müügil 4PÜHI Kirjastuse poolt välja antud raamatud: • Ian Fisheri raamat „Luba end julgustada“. Raamatu hind 150.krooni • Lee Strobel „Kohtuasi Looja kasuks“. Raamatu hind 120.- krooni • John C. Maxwell „Ärieetikat kui niisugust pole olemas“. Raamatu hind 20.- krooni

Müügil Hillsongi plaadid ja DVD-d

DVD – 239.- EEK CD – 189.- EEK

› EKNK keskuses müügil MP3 plaadid Talvekonverentsi ja Pastorite päevade ürituse jutlustega ning DVD Islami väljakutse seminarist! Plaadi hind 80 krooni, DVD hind 50 krooni. Saadaval 15.-19. mail 2006 toimunud Nelijärve juhtimiskoolituse MP3 plaat hinnaga 100.- krooni. Müügil pastorite päevade raames toimunud ps. Daniel Cheahi konverentsi salvestis 11. novembrist hinnaga 30.krooni. › EKNK keskusest võimalik tellida 20. oktoobril toimunud Juhtide seminari CD plaate, kus kõnelejateks Stephen Hill ja Martti Kallionpää. Plaate on võimalik osta pühapäeviti pärast EKNK Tallinna koguduse jumalateenistust või tellida aadressil tallinn@eknk.ee. › NB! Endiselt müügil kiriku aastapäeva puhul ilmunud 15 tegutsemisaastat tutvustav raamat, mis on varustatud rohke ajaloolise pildimaterjaliga ning selgitavate tekstidega eesti, inglise ja vene keeles.. Kutsume üles pastoreid raamatut oma koguduse raamatuletis müüma. EKNK keskuses on raamatud veel saadaval! Raamatu hind on 90.- krooni, kaks raamatut 150.- krooni. Kasutage head võimalust ja ostke kaks raamatut korraga! Raamatu ingliskeelset väljaannet (A Place for You) on võimalik osta ka internetikauba-majast Amazon.com. Alljärgnevalt ka otselink: https://www.mobipocket.com/en/eBo oks/BookDetails.asp?BookID=45551

DVD – 249.- EEK CD – 199. - EEK

Karjasekirja võib välja panna koguduse stendile! | Järgmine Karjasekiri ilmub jaanuaris 2010

KARJASEKIRI  

EKNK koguduse karjasekiri