Page 1

Termograafiline ülevaatus Põllu 135-12, Tallinn Korteri välispiirete kontroll Mõõdistamise aeg 19.11.08 Tööde algus 18.30 Tööde lõpp 19.30

Ilmastik Tuul 0-5 m/s

Info mõõdetava objekti kohta

Tellija: Mõõdistas: Analüüsis: Vastutav spetsialist:

Kaido Irval

Välistemperatuur Sisetemperatuur Selge ilm IV kordne korterelamu.

Tel: 56 677 755

Ülar Härm

Tel: 56 66 80 76

Ülar Härm

Tel: 56 66 80 76

T.Rähmonen

Tel: 53 48 99 59

Mõõdistamisel kasutatud firma FLIR infrapunakaamerat ThermaCam E300 firma FLUKE sisekliimatester 975V Airmeter TERMOPILT OÜ on registreeritud Majandustegevuse registris, tegevusaladel: Ehitiste ekspertiiside teostamine Registreeringu number: EEK000228 Omanikujärelvalve Registreeringu number: EEO000725

0°C 23°C


Sisukord Eessõna.................................................................................................................................................3 Dokumendis kasutatud sümbolite seletused.....................................................................................3 Välimine ülevaatus ...............................................................................................................................4 Tänavapoolne külg ...........................................................................................................................4 Siseülevaatus alumisel tasandil ............................................................................................................4 Magamistuba ....................................................................................................................................4 Kabinet .............................................................................................................................................8 Tüdruku tuba ..................................................................................................................................10 Poisi tuba ........................................................................................................................................12 Siseülevaatus kõrgemal tasandil.........................................................................................................14 Elutuba ...........................................................................................................................................14 Köök ...............................................................................................................................................17 Põrandad.........................................................................................................................................19 Kokkuvõte ..........................................................................................................................................20 Kalkulatsioonid ..............................................................................................................................20 Paneellagede lisasoojustuse arvutus...............................................................................................20 Välisseinte lisasoojustuse arvutus ..................................................................................................21 Tähelepanekud ...............................................................................................................................21 Järeldused ning soovitused.............................................................................................................22 Eestis kasutatavad soovituslikud piirete soojusjuhtivuste normväärtused W/m2°C ......................23 Kalibreerimistunnistus .......................................................................................................................24

www.termopilt.ee

2


Eessõna Käesolevas töös on kontrollitud hoone konstruktsioonide soojuspidavust termograafilisel meetodil pinnatemperatuuride detailse mõõtmise teel. Mõõtmiste tulemused on töödeldud ja visualiseeritud firma FLIR spetsiaaltarkvara abil. Aruandesse on valitud vaid paremini situatsiooni iseloomustavad ülesvõtted. Dokumentatsiooniga kaasas oleval disketil on kõik objekti inspekteerimise käigus tehtud salvestised. Lisatud termopildid on radiomeetrilised jpg failid, mis on vaadeldavad ka tavaliste pilditöötlusprogrammide abil, kuid avades spetsiaaltarkvaraga (FLIR ThermaCam QuickView, FLIR ThermaCam Reporter) on need taaskasutatavad analüüsi teostamiseks. Analüüsi tarbeks tehtud arvutuste tulemused on ligilähedased ja ei pretendeeri absoluutsele täpsusele. Küll aga on arvutused piisava täpsusklassiga hinnangu andmiseks.

Dokumendis kasutatud sümbolite seletused Sümbol

Seletus

Sp1

Pildil märgitud punkti (Sp) temperatuur

Ar1: Max

Pildil märgitud piirkonna (Ar) maksimaalne temperatuur

Ar1: Min

Pildil märgitud piirkonna minimaalne temperatuur

Ar1: Average

Pildil märgitud piirkonna keskmine temperatuur

Li1: Max

Pildil märgitud joone (Li) maksimaalne temperatuur

Li1: Min

Pildil märgitud joone minimaalne temperatuur

www.termopilt.ee

3


Välimine ülevaatus Tänavapoolne külg 2.5 °C

2

Sp2 Sp1

1

Ar1 0 -0.3

Filename Ar1 Average Temperature Sp1 Temperature Sp2 Temperature

IR_4605.jpg 1.0 °C 1.3 °C 0.0 °C

Siseülevaatus alumisel tasandil Magamistuba Rõdu uks 22.6 °C

Sp1 20

Ar1

15

12.0

Filename IR_4606.jpg Sp1 Temperature 20.5 °C Ar1 Min. Temperature 7.8 °C

Rohelise värviga piirkonnal on ruumi kõrgema suhtelise õhuniiskuse puhul reaalne kondensaadi tekkimise oht.

www.termopilt.ee

4


sein 24.0 °C

Ar1

22 20 18

Sp1 16 15.2

Filename Ar1 Average Temperature Sp1 Temperature Ar1 Min. Temperature Ar1 Max. Temperature

IR_4607.jpg 20.4 °C 21.2 °C 19.1 °C 21.5 °C

välisnurk 24.6 °C

Ar1

24

Sp1 22 20 18

15.9

Filename IR_4608.jpg Ar1 Average Temperature 19.5 °C Sp1 Temperature 21.9 °C

www.termopilt.ee

5


paneellagi 25.9 °C

Ar1 24 22

Sp1

20 18 17.2

Filename IR_4609.jpg Ar1 Average Temperature 20.3 °C Sp1 Temperature 24.0 °C

25.9 °C

Ar1 24 22 20

Sp1 18 17.2

Filename IR_4610.jpg Ar1 Average Temperature 19.9 °C Sp1 Temperature 22.2 °C

www.termopilt.ee

6


põrand 23.0 °C 22

20

18

Ar1 16

Sp1

15.4

Filename IR_4611.jpg Ar1 Average Temperature 19.2 °C Sp1 Temperature 20.5 °C

põrand 19.9 °C

Sp1 Ar1 19

18 17.6

Filename IR_4612.jpg Ar1 Average Temperature 18.7 °C Sp1 Temperature 19.5 °C

www.termopilt.ee

7


Kabinet Rõduga piirnev sein 21.5 °C

20

Sp2 Sp1

18

16.3

Filename IR_4613.jpg Sp1 Temperature 15.3 °C Sp2 Temperature 19.3 °C

Rõduga piirnev sein 22.3 °C

Sp2

Ar1

22

20

Sp1

18

15.9

Filename Ar1 Average Temperature Sp1 Temperature Sp2 Temperature

IR_4614.jpg 17.3 °C 20.5 °C 15.3 °C

www.termopilt.ee

8


Lae välisnurk 20.4 °C 20

19

Li1

18

17 16.4

Filename IR_4615.jpg Li1 Max. Temperature 15.3 °C Li1 Min. Temperature 12.4 °C

lagi 21.2 °C

Ar1

21

20

Sp1 19

Li1

18 17.3

Filename Li1 Max. Temperature Li1 Min. Temperature Ar1 Average Temperature Sp1 Temperature

IR_4616.jpg 16.2 °C 15.4 °C 19.4 °C 21.5 °C

www.termopilt.ee

9


Tüdruku tuba sein 22.1 °C

Ar1 20

Sp1

15

11.7

Filename IR_4617.jpg Ar1 Average Temperature 16.9 °C Sp1 Temperature 20.5 °C

lagi 24.3 °C

Ar1

20

Sp1 15 14.2

Filename IR_4618.jpg Ar1 Average Temperature 19.1 °C Sp1 Temperature 22.0 °C

www.termopilt.ee

10


lagi 21.4 °C

Sp1 Ar1

21

20

19 18.8

Filename IR_4619.jpg Ar1 Average Temperature 19.8 °C Sp1 Temperature 21.4 °C

sein 21.1 °C 21

Ar1 Sp2

20

Sp1 19

18

sissepuhke piirkond

Filename Ar1 Average Temperature Sp1 Temperature Sp2 Temperature

17.3

IR_4620.jpg 18.8 °C 20.5 °C 16.3 °C

www.termopilt.ee

11


põrand 20.6 °C

Ar1

20

Sp1 19

18

17 16.6

Filename IR_4621.jpg Ar1 Average Temperature 19.0 °C Sp1 Temperature 20.1 °C

Poisi tuba lagi 23.4 °C

Ar1 22

20

Sp1

18.3

Filename IR_4622.jpg Ar1 Average Temperature 19.8 °C Sp1 Temperature 22.4 °C

www.termopilt.ee

12


23.4 °C

Ar2 Li1

22

Sp1 20

Ar1

18.3

Filename Li1 Max. Temperature Li1 Min. Temperature Ar1 Average Temperature Ar2 Average Temperature Sp1 Temperature

IR_4623.jpg 18.9 °C 17.2 °C 20.9 °C 19.6 °C 22.8 °C

20.5 °C

Ar1 20

Sp1

19

18

17.3

Filename IR_4624.jpg Ar1 Average Temperature 19.1 °C Sp1 Temperature 20.5 °C

www.termopilt.ee

13


lagi 22.4 °C

Ar1

22

Sp1

20

18

16.6

Filename IR_4625.jpg Ar1 Average Temperature 20.0 °C Sp1 Temperature 21.0 °C

Siseülevaatus kõrgemal tasandil Elutuba 23.1 °C

Ar1 22

Sp1 20

18 17.2

Filename Ar1 Average Temperature Sp1 Temperature Ar1 Min. Temperature

IR_4626.jpg 18.8 °C 21.6 °C 16.1 °C

www.termopilt.ee

14


Silluse piirkond 23.3 °C

Ar1

22

Ar2

20

Sp1 18.7

Filename Ar1 Average Temperature Ar2 Average Temperature Sp1 Temperature

IR_4627.jpg 21.1 °C 19.6 °C 22.7 °C

Trepi pealne 22.9 °C

22

Sp1 Ar1

21

20

19.1

Filename IR_4628.jpg Ar1 Average Temperature 20.1 °C Sp1 Temperature 21.7 °C

www.termopilt.ee

15


lagi 23.8 °C

Ar1

23

22

Sp1 21

20.0

Filename IR_4629.jpg Ar1 Average Temperature 22.7 °C Sp1 Temperature 22.5 °C

esikupealne 23.8 °C

23

Sp1 Ar1

22

21

20.0

Filename IR_4630.jpg Ar1 Average Temperature 21.4 °C Sp1 Temperature 22.8 °C

www.termopilt.ee

16


25.6 °C

Ar1 24

22

Sp1 20 19.4

Filename IR_4631.jpg Ar1 Average Temperature 21.8 °C Sp1 Temperature 23.7 °C

Köök 44.5 °C

Ar1 40

30

Sp1 20 16.0

Filename Ar1 Average Temperature Sp1 Temperature Ar1 Min. Temperature

IR_4632.jpg 18.3 °C 21.5 °C 15.0 °C

www.termopilt.ee

17


lagi 41.1 °C

Ar1

40

30

Sp1 19.9

Filename IR_4633.jpg Ar1 Average Temperature 23.6 °C Sp1 Temperature 23.9 °C

vahesein 41.0 °C 40

Ar1

Ar2 30

Sp1 20 17.3

Filename Ar1 Average Temperature Ar2 Average Temperature Sp1 Temperature

IR_4634.jpg 20.7 °C 19.5 °C 22.2 °C

www.termopilt.ee

18


Põrandad Köögi põrand 33.8 °C

Ar1 Sp1 30

25

19.9

Filename Ar1 Average Temperature Sp1 Temperature Ar1 Min. Temperature Ar1 Max. Temperature

IR_4635.jpg 31.0 °C 24.9 °C 24.9 °C 33.8 °C

Elutoa ja köögi põrand 33.3 °C

Ar1 30

25

Sp1

20 17.7

Filename Ar1 Average Temperature Sp1 Temperature Ar1 Max. Temperature Ar1 Min. Temperature

IR_4636.jpg 28.8 °C 23.7 °C 31.5 °C 26.7 °C

www.termopilt.ee

19


Kokkuvõte Kalkulatsioonid Kontrollimaks hoone põhikonstruktsiooni üldist soojuspidavust, on teostatud temperatuuridel põhinev, kaudne soojuspidavuse hindamine. • • •

Mõlema tasandi välisseinte soojusjuhtivus jääb vahemikku U=0,35…1,3W/m2°C (keskmine U=0,8W/m2°) Madalama korteriosa paneellagede soojusjuhtivus jääb vahemikku U=0,6...1,0W/m2°C Kaldlagede soojusjuhtivus kõrgemas korteriosas jääb vahemikku U=0,2...0,3W/m2°C

Paneellagede lisasoojustuse arvutus

Piirde nimetus Piirde hinnanguline soojusjuhtivus Lisasoojustuse paksus Soojustuse soojusjuhtivustegur λ Piirde uus soojusjuhtivus U

paneellagi 0,6-1,0 W/m² °C 170 0,04 0,18

mm W/m°C W/m² °C

Kütteperioodi keskmised soojusvood Algne paneellagi

Pärast soojustamist

25

25 21

20 15

15

10

10

20,6 16,5

5

5 1,1

0 -5

21

20

19,3

1.01.2005

2.01.2005

3.01.2005

4.01.2005

Soojuskulu läbi piirde praegu

5.01.2005

6.01.2005

7.01.2005

93

-0,2 -0,6

0

-0,6

-5

8.01.2005

kWh/m²

Soojusenergia kokkuhoid soojustamise tulemusena

01.01.05

02.01.05

03.01.05

Soojuskulu pärast soojustamist 72

www.termopilt.ee

04.01.05

05.01.05

21

06.01.05

kWh/m²

kWh/m²

20


Välisseinte lisasoojustuse arvutus Piirde nimetus sein Piirde hinnanguline soojusjuhtivus 0,35-1,3 W/m² °C Lisasoojustuse paksus Soojustuse soojusjuhtivustegur λ Piirde uus soojusjuhtivus U

150 0,05 0,24

mm W/m°C W/m² °C

Kütteperioodi keskmised soojusvood Algne sein

25

Pärast soojustamist

25

22

19,6

20

21,3

20

15

15

10

10

15,9

5

5 1,2

0 -5

22

1.01.2005

2.01.2005

3.01.2005

4.01.2005

Soojuskulu läbi piirde praegu

5.01.2005

6.01.2005

7.01.2005

97

-0,1 -0,6

0

-0,6

-5

8.01.2005

kWh/m²

Soojusenergia kokkuhoid soojustamise tulemusena

01.01.05

02.01.05

03.01.05

Soojuskulu pärast soojustamist 69

04.01.05

05.01.05

29

06.01.05

kWh/m²

kWh/m²

Tähelepanekud Tubade temperatuur alumisel tasandil jääb vahemikku 20-22°C ning ülemisel tasnadil 2124°C Suht. õhuniiskus korteris 41% ja CO2 990 ppm. Madalama korteriosa põrandlagede teperatuurid kraadi võrra madalamad ruumi temperatuuridest. Välisseintes on märgata kohati ebasümmeetriliselt jahedamaid laike. Paneellagede välisnurgad ning ääred oluliselt jahedamad kõrvalolevatest piiretest.

www.termopilt.ee

21


Järeldused ning soovitused Korteri sisekliimaparameeterid näitasid normaalset õhuvahetust, hoolimata mõnevõrra suremast inimeste hulkast. Mõõdetud CO2 sisaldus oli hetkel 990ppm, mis jääb kvaliteetse õhuvahetuse 1000 ppm piiresse. Mõõdetud suhtelist õhuniiskus 41% võib pidada normaalseks. Ebasümmeetrilised jahedamad laigud seintes on tingitud ilmselt välispiirete läbipuhutavusest, mida on märgata magamistoa rõduukse esises ning sellest vasakule poole jääva kabineti seina ümbruses. Paneellagede jahedamad välisnurgad ning ääred on tingitud ilmselt puudulikust soojapidavusest. Paneellagede hinnanguline soojusjuhtivus korteri lõikes jääb U=0,8W/m2° piiresse (vt. tabelit lk 23), ning lisades neile vähemalt 170mm lisasoojustust on võimalik saavutada normilähedased tulemused. Antud olukorras on mõistlik kasutada lisasoojustusena puistevilla. Välisäärtesse võimalusel puistata pisut paksem kiht kui 170mm. Paneellagedele ligipääsu tagamiseks tuleb tõenäoliselt eluruumide poolt sobilikus piikonnas avada sein. Kaldlagede hinnanguline soojusjuhtivus jääb vahemikku U=0,2...0,3W/m2°C, mis jääb üldjuhul normipiiresse ning seega lisasoojustuse vajadus puudub. Välisseinte hinnanguline soojusjuhtivus korteri lõikes jääb vahemikku U=0,35…1,3W/m2°C, mis ületab enamjaolt kordi soovitusliku normväärtust. Võttes aluseks hinnanguliselt saadud keskmise soojusjuhtivuse väärtuse U=0,8W/m2°C, tuleb seintele lisada täientavalt 150mm lisasoojustust, tagamaks normväärtust. Üldjuhul soojustatakse kiviseinasid ainult väljastpoolt. Ainult sisemise soojustuskihiga kiviseinal on oht, et kõvemate külmadega kümub see läbi, mistõttu võivad kahjustada saada muud konstruktsioonilised osad. Kuna kandeseinu (ilmselt Narva-plokk) katab tagant tuulduv silkaatmüüritis, siis puudub sellele otsene ligpääs väljastpoolt ning välimise lisasoojustuse paigaldus sisuliselt võimatu. Välistada ei saa võimalust, kus soojustuskiht (näiteks polüstüreen) on küll olemas silikaatmüüri ning kandeseina vahel, aga läbipuhutavuse tõttu see ei tööta. Sel juhul on üheks võimaluseks piirata välisõhu liikumist amiinoplast vahuga, konsulteerudes eelnevalt sellega tegeleva OÜ Thermiga. Kuna termopiltide põhjal ei ole täpselt võimalik välja selgitada, miks seinad sooja ei pea, tuleb teostada spetsialistide poolt sobivas kohas piirete avamaine. Selgitades välja probleemi on võimalik leida koos pädeva projekteerijaga soojustustöödeks sobivaim meetod. Sisetemperatuuridest kraadi võrra jahedamad põrandad viitavad jaheda välisõhu liikumisele õõnespaneelides. Teadaolevalt on alumine korter samuti kasutuses, mistõttu ei tohiks põrandad olla jahedamad ruumi temperatuuridest. Kuna vahelae õõnespaneelid toetuvad kahelt küljelt müüritisele ning on otstest avatud ühel küljel, siis soojustuskihi mitteolemasolul või selle ebakvalteetse paigalduse puhul tekibki välisõhu lubamatu liikumine paneelides.

www.termopilt.ee

22


Eestis kasutatavad soovituslikud piirete soojusjuhtivuste normväärtused W/m2°C U-arvu väärtused EVS 837-1:2003 Piirdetarindid. Osa 1: Üldnõuded tsise=18°C tsise=22°C W/m²°C Välissein 0,28 0,23 Katuslagi 0,22 0,18 Põrand välisõhu kohal 0,22 0,18 Mitteköetava pööningu põrand 0,22 0,18 Mitteköetava ruumiga külgnev sein 0,45 0,37 Aken, välisukse klaas 2,1 1,72 Välisukse klaasita osa 0,7 0,57 Külmasild 0,6 0,49 Tänan, et valisite meid oma partneriks, OÜ TERMOPILT nimel Ülar Härm

www.termopilt.ee

23


Kalibreerimistunnistus

www.termopilt.ee

24

Põllu 135-12 korteri termopilt analüüs  
Põllu 135-12 korteri termopilt analüüs  

Korteri aadress Põllu 135-12, Tallinn.

Advertisement