Page 1

Kristel Prii, Kristi Raudlepp, Liina Jasmin, Kai Auger


Eesmärk   Meeskonnatöö tulemuslik rakendamine  Tutvuda mardipäeva traditsioonidega  Arendada eneseväljendusoskust  Saada suur kotitäis komme


Oodatav tulemus   Õpilane väärtustab traditsioone  Oskab kasutada bubbl.us märksõnaskeemi oma tegevuskava koostamiseks  Iga õpilane panustab projekti  Toimiv ja atraktiivne esinemiskava  Suur kotitäis komme


Probleemülesanne   Panna kokku meeskond ja viia läbi kombekohane mardijooks


Kestvus   Eeltöö 3. – 10. november  Mardijooks 10. novembri õhtul  11. november kokkuvõtete tegemine ja kommisöömine 


Tegevuskava   Panna kokku 4 – 5 liikmeline meeskond  Õpilased tutvuvad mardipäeva traditsioonidega internetis  Lisaks uurib infot vanematelt ja vanavanematelt  Koostavad saadud info põhjal trajektoori ja bubbl.us mõistekaardi


Tegevuskava   Esinemiskava koostamine ja selle rakendamine 10. novembri õhtul  Etteastete hindamine 11. novembri õhtul  Kommikottide kaalumine  Kommide söömine ja kogemuste jagamine


Hindamine   Õpilane, kes on koostööaldis, näeb vaeva ja täidab kõik ülesanded saab hindeks “väga hea”  Õpilane, kelle on midagi esitamata saab hindeks “puuduliku”


Kommikrohket mardijooksu!   Aitäh tähelepanu eest!

Mardipaev  

Mardipäeva opiprojekt

Mardipaev  

Mardipäeva opiprojekt