Page 1


Kolekcja porcelany - wybrana jako ilustracja codziennego relaksu - jest bardzo różna. Przygotowując nowy katalog

PorceLine staraliśmy się jednak utrafić w jeden panujący aktualnie styl estetyczny, królujący zwłaszcza w branży reklamowej. Wszystkie produkty prezentowane w tym zbiorze okryte są naszą troską o przydatność w sytuacjach, w których rozmowa, zwłaszcza przy kawie, może być jedyną okazją do stworzenia dobrych relacji. Bywa, że doskonała forma naczyń zastępuje pierwsze słowa zapewnień lub rekomendacji. Jacy jesteśmy - to widać. Nasz wizerunek odbija się w tych przedmiotach, które stawiamy pomiędzy sobą w trakcie rozmowy. Dlatego to takie ważne. I takie wysmakowane. Zapraszamy!

China collection - carefully selected to reflect everyday moments of relaxation - is very much differentiated. While designing the new

PorceLine Catalogue, we have, ho-

wever, done our best to target the one, actually prevailing aesthetic style, dominating especially in the advertising and promotion branch. All the products, displayed in this collection, are topped with our greatest care of their usability in situations in which a talk with coffee may be the only chance to create good relations. It happens that the perfectness of shape and refinement of form may remarkably replace the first words of assurance or recommendations. It becomes overtly clear what kind of people we are. Our image and psyche are reflected in these little objects which we place between us during conversation. Therefore it is so important. And so much tasteful in its careful arrangement. You are cordially invited!

„Kawa to balsam dla serca i ducha.” “Coffee is a balm to the heart and spirit.” Giuseppe Verdi


index KUBKI MUGS

5

FILIŻANKI CUPS

31

ZESTAWY SETS

47

PARTY TIME PARTY TIME

55

ZAMÓWIENIA specjalne SPECIAL orders

63

OPAKOWANIA PACKAGING

67

informacja TECHNICZNA TECHNICAL info

71

Uwaga: ceny produktów podane w katalogu są cenami netto, nie uwzględniają kosztów nadruku oraz obowiązują wyłącznie w połączeniu z ofertą nadruku.

Legenda / Legend Spoon str./p. 29

Do produktu pasuje łyżeczka-klip / Clip-spoon available

Wzór zastrzeżony / Registered design

Porcelana Royal White / Royal White porcelain

20

65 x 65 mm

60 x 175 mm

09

65 x 65 mm

Nowość 2009 / Novelty 2009

Standardowe powierzchnie zdobienia dla nadruku bezpośredniego oraz kalkomanii. Zdobienie w innym miejscu lub większej powierzchni wymaga konsultacji z działem handlowym. The standard decorative elements’ areas for the direct imprint and  transfer. Decorative elements on other or bigger area needs consultation with the sales department.


POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

nadruk nadruk nadruk nadruk

na uchu / imprint on the handle ..................................... wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... od spodu / imprint on the bottom (outside) .................

50x10mm 50x10mm Ø 30mm Ø 30mm


POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

nadruk nadruk nadruk nadruk

na uchu / imprint on the handle ..................................... wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... od spodu / imprint on the bottom (outside) .................

50x10mm 50x10mm Ø 30mm Ø 30mm
„Kawa jest słodsza niż tysiąc pocałunków.” „Coffee tastes lovelier than a thousand kisses.” J.S. Bach


* ceny produktów podane w katalogu są cenami netto, nie uwzględniają kosztów nadruku oraz obowiązują wyłącznie w połączeniu z ofertą nadruku

M/001/P

Softy

300 ml / h: 116 mm / Ø 80 mm

Spoon

Silicone sylikonowa nakładka / silicon overlay

żółty yellow pomarańczowy orange czerwony red zielony green niebieski blue czarny black

6,25pln*

a

65 x 50 mm

45 x 190 mm

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

65 x 50 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle ..................................... 30x10mm nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x15mm

opakowania / packaging: P/702, P/703, P/704, P/705, P/707, P/708 , P/710, P/711

Spoon str./p. 29

20

09
M/002/P

Swing

2,85pln

290 ml / h: 100 mm / Ø 76 mm

Ra

M/003/P

2,85pln

Ra

6,80pln

Swing Set

290 ml / h: 100 mm / Ø 76 mm talerzyk / plate 182 mm

15,00pln

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint

45 x 40 mm 50 x 30 mm

45 x 40 mm

nadruk nadruk nadruk nadrukna uchu / imprint on the handle ..................................... 50x10mm wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................. 40x20mm wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) .... 25x25mm od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. 35x35mm

opakowania / packaging: Swing: P/702, P/703, P/704, P/705, P/707, P/708, P/720 Swing Set: P/709

40 x 40 mm


M/004/P

Romantic

280 ml / h: 105 mm / Ø 70 mm

8,00pln

Ra

40 x 30 mm

40 x 30 mm

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint

40 x 30 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle ..................................... 50x10mm nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x15mm

opakowania / packaging: P/702, P/703, P/710, P/711, P/720

20

09
M/005/P

Mezzo

350 ml / h: 110 mm / Ø 86 mm

R c/a

9,00pln

R d/a

9,50pln

R e/a

11,00pln

R i/a

9,00pln

R l/a

9,00pln

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

55 x 20 mm

55 x 20 mm

55 x 45 mm

nadruk nadruk nadruk nadruk

10

na uchu / imprint on the handle ..................................... wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... od spodu / imprint on the bottom (outside) .................

opakowania / packaging: P/702, P/703, P/705, P/707, P/710, P/711, P/712, P/720

55 x 45 mm

50x10mm 50x20mm Ø 30mm Ø 30mm


M/006/P Kick 240 ml / h: 90 mm / Ø 77 mm

3,50pln

Ra

45 x 30 mm

45 x 30 mm

nadruk nadruk nadruk nadruk

opakowania / packaging: P/702, P/703, P/720

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint

na uchu / imprint on the handle ..................................... 50x10mm wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x20mm wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 30mm od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 30mm

11


M/007/P

Rainbow

280 ml / h: 102 mm / Ø 86 mm

żółty yellow pomarańczowy orange czerwony red zielony green niebieski blue czarny black

a

7,55pln

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint

40 x 25 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle ..................................... 30x10mm nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x20mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 30mm

12

opakowania / packaging: P/702, P/703, P/704, P/705, P/707, P/708,

40 x 25 mm


M/008/P

Joy

270 ml / h: 94 mm / Ø 78 mm

3,75pln

Ra

4,75pln

R a/c

4,95pln

R a/d

6,95pln

R a/e

4,75pln

R a/i

5,05pln

R a/l

60 x 45 mm

170 x 35 mm

nadruk nadruk nadruk nadruk

opakowania / packaging: P/702, P/703, P/704, P/705, P/707, P/708, P/710, P/711, P/712, P/720

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

60 x 45 mm

na uchu / imprint on the handle ..................................... 50x10mm wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x20mm wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 30mm od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 30mm

20

09

13


M/009/P

Jazz

270 ml / h: 105 mm / Ø 75 mm łyżeczka plastikowa plastic spoon żółty yellow pomarańczowy orange

a

czerwony red

4,85pln

zielony green niebieski blue czarny black

M/010/P

Jazz Set

270 ml / h: 105 mm / Ø 75 mm talerzyk / plate 175 mm a

9,00pln

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

55 x 40 mm

55 x 40 mm

150 x 30 mm

nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x20mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 25mm

14

opakowania / packaging: Jazz: P/702, P/704, P/707, P/708 Jazz Set: P/709


M/011/P

Magnetic

300 ml / h: 102 mm / Ø 73 mm

8,30pln

Ra

45 x 45 mm

45 x 45 mm

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint

45 x 45 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle ..................................... 50x10mm nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x15mm

opakowania / packaging: P/702, P/703, P/710, P/711, P/720

20

09

15


M/012/P

Melodie

240 ml / h: 100 mm / Ø 75 mm

170 ml / h: 80 mm / Ø 68 mm

a

170 ml: 2,90pln 240 ml: 3,05pln

M/013/P

Melodie Set

kubek/mug 240 ml / h: 100 mm / Ø 75 mm 170 ml / h: 80 mm / Ø 68 mm talerzyk 175 mm

a

170 ml: 7,40pln 240 ml: 7,60pln

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

50 x 45 mm

50 x 45 mm 160 x 25 mm

50 x 35 mm

nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 30x15mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 35mm

16

opakowania / packaging: Melodie: P/702 Melodie Set: P/709

150 x 25 mm

50 x 35 mm


M/014/P

Creativo

270 ml / h: 100 mm / Ø 72 mm

6,20pln

a

7,10pln

c

7,60pln

d

6,60pln

j

6,60pln

k

40 x 35 mm

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint

40 x 35 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle ..................................... 90x10mm nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x20mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 55mm

opakowania / packaging: P/702, P/703, P/704, P/707, P/708, P/710, P/711, P/712

17


M/015/P

Aramis

M/016/P

270 ml / h: 108 mm / Ø 89 mm

Sky*

300 ml / h: 120 mm / Ø 72 mm

*

Do końca czerwca 2009, produkt dostepny w Polsce wyłącznie dla czlonków Klubu Partnerskiego.

Spoon

Until the end of June 2009, in Poland the product available only for the members of Partner Club.

a

7,85pln

Ra

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint

4,80pln nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

65 x 65 mm 50 x 60 mm

18

65 x 65 mm

50 x 60 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle ..................................... 50x10mm nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 50x20mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 45mm

opakowania / packaging: P/702, P/714

60 x 175 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle ..................................... 50x15mm nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x10mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 35mm

20

09

Spoon str./p. 29


M/017/P

Black&White

280 ml / h: 106 mm / Ø 71 mm

5,50pln

Ra

5,50pln

l

60 x 100 mm

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint

60 x 100 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle ..................................... 50x10mm nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x10mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 40mm

opakowania / packaging: P/710

20

09

19


M/019/P

Slim Lady

300 ml / h: 127 mm / Ø 80 mm

Spoon

c/a

6,70pln

d/a

7,15pln

g/a

6,50pln

i/a

6,50pln

k/a

6,50pln

l/a

6,50pln

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

160 x 25 mm 50 x 50 mm

50 x 50 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle ..................................... 50x10mm nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x20mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 35mm

20

opakowania / packaging: P/702, P/703

Spoon str./p. 29


M/020/P

Strong Man

500 ml / h: 104 mm / Ø 80 mm

7,00pln

a

8,00pln

j

8,00pln

l

50 x 40 mm

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint

50 x 40 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle ..................................... 80x15mm nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x20mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 50mm

opakowania / packaging: P/702

21


M/021/P

Tomek Royal

M/022/P

330 ml / h: 97 mm / Ø 80 mm

Ra

3,50pln

300 ml / h: 105 mm / Ø 86 mm

3,65pln

Ra

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

Ilona Royal

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

230 x 90 mm

60 x 50 mm

190 x 80 mm

60 x 50 mm 205 x 30 mm

nadruk nadruk nadruk nadruk

na uchu / imprint on the handle ..................................... 50x10mm wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x20mm wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 30mm od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 55mm

22

opakowania / packaging: P/701, P702/, P/703, P/704/, P/707, P/708, P/710, P/711, P/712

nadruk nadruk nadruk nadruk

na uchu / imprint on the handle ..................................... 50x10mm wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 50x20mm wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 30mm od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 35mm

opakowania / packaging: P/701, P702/, P/703, P/704/, P/707, P/708, P/710, P/711, P/712


Trójka

M/024/P

270 ml / h: 90 mm

4,70pln

nadruk kalką / transfer imprint

60 x 60 mm

60 x 60 mm

280 ml / h: 95 mm

4,30pln

a

y

nadruk kalką / transfer imprint

60 x 60 mm

nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 50x20mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. 40x40x40mm

opakowania / packaging: P/702, P/704, P/707, P/708

Ice King

50 x 80 mm

50 x 80 mm

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

M/023/P

50 x 80 mm

nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x20mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. 40x40mm

opakowania / packaging: P/702, P/703, P/704, P/707, P/708

23


M/025/P

Elite

M/026/P

270 ml / h: 100 mm / Ø 85 mm

a

300 ml / h: 95 mm / Ø 82 mm

4,70pln

a

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint

45 x 30 mm

24

4,10pln

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

45 x 30 mm

nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x20mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 30mm

opakowania / packaging: P/702, P/703

Opty

175 x 80 mm 170 x 25 mm

nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 50x20mm nadruk wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 30mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 35mm

opakowania / packaging: P/702, P/703, P/704, P/707, P/708, P/711, P/712


M/027/P

Aida

M/028/P

300 ml / h: 115 mm / Ø 80 mm

Milky

270 ml / h: 127 mm / Ø 77 mm

Spoon Spoon

2,80pln

a

nadruk kalką / transfer imprint

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

3,05pln

a

190 x 25 mm 50 x 55 mm

50 x 55 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle ..................................... 50x10mm nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x20mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 30mm

opakowania / packaging: P/702, P/710

Spoon str./p. 29

65 x 75 mm

65 x 75 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle ..................................... 50x10mm nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 50x20mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 35mm

opakowania / packaging: P/702

Spoon str./p. 29

25


M/029/P

Cezar

330 ml / h: 98 mm / Ø 80 mm k*/a

6,50pln

kz*/a

6,50pln

l*/a

6,50pln

lz*/a

6,50pln

M/030/P

Cezar Set 8,60pln

kubek / mug: 330 ml / h: 98 mm / Ø 80 mm podkładka / coaster: Ø 90 mm k*/a

6,50pln

k

2,10pln

kz*/a

6,50pln

kz

2,10pln

l*/a

6,50pln

l

2,10pln

lz*/a

6,50pln

lz

2,10pln

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

230 x 90 mm 190 x 80 mm

70 mm

nadruk nadruk nadruk nadruk

26

na uchu / imprint on the handle ..................................... 50x10mm wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x20mm wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 30mm od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 55mm

opakowania / packaging: Cezar: P/701, P702/, P/703, P/704/, P/707, P/708, P/710, P/711 Cezar Set: P/701, P702/, P/704/, P/707, P/708, P/710, P/711, P/712


M/031/P

Speedy

M/032/P

270 ml / h: 93 mm / Ø 72 mm

Heros

330 ml / h: 97 mm / Ø 80 mm

plastikowe kółka / plastic wheels żółty / yellow czerwony / red czarny / black szary / grey

8,00pln

a

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

a

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

12,00pln

230 x 90 mm 190 x 80 mm

nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x20mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 30mm

opakowania / packaging: P/702, P/705

nadruk nadruk nadruk nadruk

na uchu / imprint on the handle ..................................... 40x10mm wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 50x20mm wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 30mm od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 55mm

opakowania / packaging: P/701, P702/, P/703, P/704/, P/707, P/708, P/710, P/711, P/712

27


M/033/P

X-man

M/034/P

300 ml / h: 99 mm / Ø 81 mm

d/l

15,50pln

l/d

15,50pln

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

50 x 45 mm

50 x 45 mm

nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x10mm nadruk wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 25mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 30mm

28

270 ml / h: 103 mm / Ø 75 mm

a

nadruk kalką / transfer imprint

opakowania / packaging: P/702, P/703

Piza

8,20pln

nadruk kalką / transfer imprint

210 x (90-82) mm

nadruk na uchu / imprint on the handle ..................................... 50x10mm nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x15mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 50mm

opakowania / packaging: P/702, P/703, P/704, P/707, P/708, P/710, P/712


SP/100

Spoon h: 130 mm

1,85pln

łyżeczka plastikowa plastic spoon biały white pomarańczowy orange czerwony red niebieski blue

Łyżeczka pasuje do produktów / Spoon fits the following products:

Softy M/001/P, Sky M/016/P, Slim Lady M/019/P, Aida M/027/P, Milky M/028/P

29


31


„Nic tak nie stymuluje komórek mózgowych jak filiżanka kawy.” “There’s nothing like a cup of coffee to stimulate our brain cells.” Sherlock Holmes


Pearl

C/201/P

150 ml / h: 70 mm / Ø 70 mm Ø spodek/saucer 130 mm

10,00pln

Ra

10,00pln

Ra/l

50 x 30 mm

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint

50 x 30 mm

32

mm

opakowania / packaging: P/722

20

09

33


C/202/P

Allure

200 ml / h: 79 mm / Ø 80 mm spodek/saucer 185 mm

Ra

13,50pln

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint

40 x 25 mm

nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x15mm nadruk wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 20mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 30mm

34

opakowania / packaging: P/721

60 x 40 mm


C/203/P

Swan

150 ml / h: 53 mm / Ø 92 mm spodek/saucer 165 mm

7,39pln

a

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint

40 mm nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 50x10mm nadruk wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 40mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 30mm

opakowania / packaging: P/713, P/716, P/717

35


C/204/P

Wind

150 ml / h: 80 mm / Ø 80 mm Ø spodek/saucer 148 mm

Ra

9,15pln

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint

35 x 25 mm

35 x 25 mm

40 mm

nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 50x10mm nadruk wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 30mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 30mm

36

opakowania / packaging: P/713, P/722, P/723, P/716, P/717

20

09


C/205/P

Romantic

120 ml / h: 80 mm / Ø 64 mm spodek/saucer 130 mm

9,50pln

Ra

35 x 35 mm

35 x 35 mm

35 x 35 mm

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint

35 x 35 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle ..................................... 40x8mm nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 30x10mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. 30x30mm

opakowania / packaging: P/716, P/717, P/722, P/723

20

09

37


C/206/P

Swing

180 ml / h: 71 mm / Ø 75 mm spodek/saucer 137 mm

Ra

9,60pln

40 x 30 mm

nadruk nadruk nadruk nadruk

38

0 x 30 mm

na uchu / imprint on the handle ..................................... 30x8mm wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x15mm wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ......... 20x20mm od spodu / imprint on the bottom (outside) .................. 30x30mm

opakowania / packaging: P/704, P/713, P/714, P/715, P/716, P/717, P/722, P/723

50 x 30 mm

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint

40 x 40 mm


C/207/P

Kick

120 ml / h: 74 mm / Ø 71 mm Ø spodek/saucer 135 mm

5,40pln

a

6,40pln

Ra

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint

40 x 20 mm

40 x 20 mm

40 x 20 mm

40 mm

nadruk nadruk nadruk nadruk

opakowania / packaging: P/704, P/713, P/714, P/716, P/717

na uchu / imprint on the handle ..................................... wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... od spodu / imprint on the bottom (outside) .................

40x10mm 40x15mm Ø 20mm Ø 20mm

39


C/208/P

Silver Moon

C/209/P

170 ml / h: 77 mm / Ø 85 mm spodek/saucer 130 mm

Dream

150 ml / h: 65 mm / Ø 90 mm spodek/saucer 177 mm

spodek w kolorze metalicznym / metallic colour saucer

Ra

Ra

10,20pln

nadruk kalką / transfer imprint

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint

9,50pln

45 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle ..................................... 40x8mm nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x10mm nadruk wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 35mm

opakowania / packaging: P/716, P/717, P/722

40

20

nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 50x10mm nadruk wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 30mm

09

opakowania / packaging: P/721

20

09


C/210/P

Beauty

C/211/P

70 ml / h: 58 mm / Ø 62 mm Ø spodek/saucer 125 mm

7,25pln

150 ml / h: 81 mm / Ø 65 mm spodek/saucer 135 mm

Ra

9,50pln

a

nadruk kalką / transfer imprint

30 x 15 mm

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint

Magnetic

30 x 15 mm

35 x 35 mm

30 mm 40 x 25 mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. 20x20x20mm

opakowania / packaging: P/713, P/716, P/717

nadruk na uchu / imprint on the handle ..................................... 40x10mm nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x10mm nadruk wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ...... 30x30mm

opakowania / packaging: P/716, P/717, P/722

20

09

41


C/212/P

Elite

C/213/P

80 ml / h: 63 mm / Ø 63 mm spodek/saucer 123 mm

Slim Lady

160 ml / h: 81 mm / Ø 73 mm Ø spodek/saucer 140 mm

160 ml / h: 83 mm / Ø 81 mm spodek/saucer 152 mm

a

80 ml: 6,00pln 160 ml: 6,60pln

35 x 20 mm

35 x 20 mm

7,35pln

d/a

8,05pln

g/a

6,90pln

i/a

6,90pln

k/a

6,90pln

l/a

6,90pln nadruk kalką / transfer imprint

35 x 20 mm

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint

c/a

30 mm

50 x 40 mm

50 x 40 mm

40 x 25 mm

40 x 25 mm

40 x 25 mm

115 x 10 mm

40 mm

145 x 15 mm

nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 30x10mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 20mm

42

opakowania / packaging: P/709

nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x15mm nadruk wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 20mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 25mm

opakowania / packaging: P/704, P/713, P/716, P/717, P/722, P/723


C/214/P

Opty

C/215/P

100 ml / h: 63 mm / Ø 68 mm Ø spodek/saucer 120 mm

Alicja

200 ml / h: 74 mm / Ø 90 mm Ø spodek/saucer 140 mm

150 ml / h: 64 mm / Ø 74 mm Ø spodek/saucer 130 mm 220 ml / h: 67 mm / Ø 82 mm Ø spodek/saucer 150 mm

nadruk kalką / transfer imprint

45 x 45 mm

a

6,65pln

b/a

6,65pln

c/a

7,50pln

d/a

10,80pln

e/a

6,50pln

i/a

6,50pln

l/a

nadruk kalką / transfer imprint

Opty 220ml

45 x 45 mm

45 x 2 mm

45 x 2 mm

30 x 15

40 x 2

Opty 100ml nadruk kalką / transfer imprint: 35x20mm spodek/saucer: 40x20mm / Ø 35mm

a

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

100 ml: 4,25pln 150 ml: 5,60pln 220ml: 7,30pln

5,40pln

mm

45 mm

50 mm

Opty 150ml nadruk kalką / transfer imprint: 40x30mm spodek/saucer: 40x25mm / Ø 45mm 100ml

150ml

220ml

nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside .......... 30x15mm 35x10mm 40x15mm nadruk wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside)... Ø 20mm Ø 20mm Ø 30mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ............. Ø 20mm Ø 30mm Ø 35mm

opakowania / packaging: P/713, P/716, P/717

nadruk nadruk nadruk nadruk

na uchu / imprint on the handle ..................................... wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... od spodu / imprint on the bottom (outside) .................

opakowania / packaging: P/704, P/713, P/716, P/717

40x6mm 40x15mm Ø 20mm Ø 25mm

43


C/216/P

O’le

C/217/P

Diana

180 ml / h: 64 mm / Ø 89 mm Ø spodek/saucer 155 mm

espresso 100 ml / h: 70 mm / Ø 58 mm Ø spodek/saucer 120 mm

coffee 200 ml / h: 71 mm / Ø 79 mm Ø spodek/saucer 140 mm

tea / cappuccino 220 ml / h: 52 mm / Ø 99 mm Ø spodek/saucer 160 mm

a

100ml: 4,80pln 200ml: 7,70pln 220ml: 8,10pln

a

4,60pln

b/a

5,60pln

c/a

5,70pln

d/a

7,00pln

e/a

10,80pln

f/a

5,70pln

g/a

5,70pln

h/a

5,70pln

i/a

6,00pln

j/a

6,00pln

k/a

6,00pln

l/a

5,70pln

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint

nadruk kalką / transfer imprint

O’le 200ml 50 x 20 mm

45 x 30 mm

50 x 20 mm

40 x 20 mm

O’le 100ml nadruk kalką / transfer imprint: 35x25mm spodek/saucer: 35x20mm / Ø 35mm

35 mm

40

mm

O’le 220ml nadruk kalką / transfer imprint: 45x20mm spodek/saucer: 40x20mm / Ø 40mm 100ml

200ml

220ml

nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 25x10mm 40x15mm 40x20mm nadruk wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 20mm Ø 20mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 20mm Ø 25mm Ø 25mm

44

45 x 30 mm

opakowania / packaging: P/713, P/716, P/717

nadruk nadruk nadruk nadruk

na uchu / imprint on the handle ..................................... wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... od spodu / imprint on the bottom (outside) .................

opakowania / packaging: P/713, P/714, P/715, P/716, P/717

30x8mm 40x15mm Ø 20mm Ø 20mm


C/218/P

Fantasy

150 ml / h: 65 mm / Ø 74 mm Ø spodek/saucer 155 mm

filiżanka / cup

4,00pln

Ra

4,30pln

c/R a

4,50pln

d/R a

4,80pln

e/R a

4,30pln

i/R a

4,30pln

l/R a

Istnieje możliwość dowolnego łączenia przedstawionych kolorów spodków i filiżanek.

spodek / saucer

There is a possibility of mixing cups and saucers of given colours.

5,15pln

c

5,40pln

d

5,80pln

e

4,90pln

Ra

5,15pln

i

5,15pln

l

55 mm

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

175 x 30 mm 190 x 55 mm

nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x10mm nadruk wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 40mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 45mm

opakowania / packaging: P/713, P/716, P/717, P/722

20

09

45


47


“Kawa musi być gorąca jak piekło, czarna jak diabeł, czysta jak anioł, słodka jak miłość.” “Coffee must be black as the devil, hot as hell, pure as an angel, sweet as love.” Charles Maurice de Talleyrand-Perigord


S/301/P

Romantic Set

miseczka / bowl 142 mm

12,00pln miseczka / bowl 98 mm

10,00pln

mlecznik / milk jug 150 ml

11,00pln

cukiernica / sugar bowl 150 ml

12,50pln

dzbanek / pot 700 ml

32,00pln

filiĹźanka ze spodkiem / cup and saucer 120 ml

9,50pln Ra

S/302/P

Swan Set

cukiernica / sugar bowl 180 ml

9,50pln

mlecznik / milk jug 150 ml

6,10pln

dzbanek / pot 900 ml

24,00pln

filiĹźanka ze spodkiem / cup and saucer 150 ml

7,40pln

a

49


S/303/P

Wind Set dzbanek / pot 900 ml

30,00pln

cukiernica / sugar bowl 200 ml

15,00pln

mlecznik / milk jug 180 ml

12,00pln

filiĹźanka ze spodkiem / cup and saucer 150 ml

9,15pln Ra

S/304/P

Magnetic Set

dzbanek / pot 1000 ml

32,00 pln

miseczka / bowl 152 mm

12,00pln miseczka / bowl 112 mm

10,00pln

mlecznik / milk jug 150 ml cukiernica / sugar bowl 350 ml

12,50pln

11,00pln

filiĹźanka ze spodkiem / cup and saucer 170 ml

9,50pln 50

Ra


S/305/P

Swing Set

cukiernica / sugar bowl 150 ml

8,50pln

filiĹźanka ze spodkiem / cup and saucer 180 ml

9,60pln

mlecznik / milk jug 150 ml

talerz / plate 182 mm

6,20pln

7,30pln

Ra

S/306/P

Silver Moon Set

miseczka / bowl 142 mm

12,00pln miseczka / bowl 111 mm

11,00pln

dzbanek / pot 1000 ml

29,00pln

cukiernica / sugar bowl 250 ml

12,00pln

filiĹźanka ze spodkiem / cup and saucer 170 ml

spodek w kolorze metalicznym / metallic colour saucer

10,20pln

Ra

51


S/307/P

Opty Set

dzbanek / pot 650 ml 24,85pln

mlecznik / milk jug 200 ml

6,49pln

filiżanka ze spodkiem / cup and saucer 100ml 4,25pln 150ml 5,60pln 220 ml 7,30pln

cukiernica / sugar bowl 250 ml

11,60pln

a

S/308/P

cukiernica / sugar bowl 250 ml

O’le Set dzbanek / pot 1200 ml 25,00pln

mlecznik / milk jug 250 ml

6,00pln

8,20pln

2,85pln

filiżanka ze spodkiem / cup and saucer 200 ml 7,70pln filiżanka ze spodkiem / cup and saucer 220 ml 8,10pln

52

a


S/309/P

Duo Set

opakowania / packaging: P/709

dzbanek / pot 650 ml

filiĹźanka ze spodkiem / cup and saucer 220 ml

21,50pln

S/310/P

a

Dream Set

miseczka / bowl 215 mm

12,50pln

miseczka / bowl 163 mm

11,00pln

filiĹźanka ze spodkiem / cup and saucer 220 ml

9,50pln

Ra

53


55


W zabawie ujawniamy, jakimi jesteśmy ludźmi.” „In our play we reveal what kind of people we are.” Owidiusz


B/401/P

Malt

B/402/P

500 ml / h: 158 mm / Ă˜ 94 mm

7,90pln

opakowania / packaging: P/718

Salzburg

500 ml / h: 156 mm / Ă˜ 88 mm

8,90pln

x

x

opakowania / packaging: P/718

57


B/403/P

Minden

B/404/P

500 ml / h: 185 mm / Ă˜ 80 mm

x

opakowania / packaging: P/718

58

500 ml / h: 190 mm / Ă˜ 78 mm

x

9,50pln

Denver

9,10pln

opakowania / packaging: P/718 Ra


B/405/P

Teodor

B/406/P

700 ml / h: 193 mm / Ø 79 mm

16,00pln

Brunon

600 ml / h: 130 mm / Ø 80 mm

14,50pln

m

a

opakowania / packaging: P/718

B/407/P

Ludwig

700 ml / h: 153 mm / Ø 79 mm

14,50pln

a

59


B/408/P

Tokyo

B/409/P

300 ml / h: 188 mm / Ø 78 mm 500 ml / h: 224 mm / Ø 87 mm

300 ml: 5,20pln 500 ml: 7,30pln

x

60

300 ml / h: 150 mm / Ø 65 mm 400 ml / h: 160 mm / Ø 70 mm

x

Ra

Lazy

300 ml: 2,45pln 400 ml: 2,80pln


G/501/P

Zip

G/502/P

280 ml / h: 144 mm / Ø 76 mm

3,55pln

290 ml / h: 132 mm / Ø 62 mm

x

G/503/P Max

2,25pln

G/504/P

340 ml / h: 135 mm / Ø 75 mm

4,25pln

Simple

x

Impilabile

380 ml / h: 138 mm / Ø 80 mm

x

4,10pln

x

61


G/505/P

La Bella

250 ml / h: 95 mm / Ø 80 mm

x

4,07pln

opakowania / packaging: P/702, P/706 Ra

G/506/P

Coffee and Tea

G/507/P

220 ml / h: 92 mm / Ø 74 mm Ø spodek / saucer 138 mm

x

opakowania / packaging: P/709

62

260 ml / h: 145 mm / Ø 74 mm

x

7,85pln

Ra

Boston

6,10pln

opakowania / packaging: P/702


„Światem rządzi wyobraźnia.” „Imagination rules the world.” Napoleon Bonaparte 63


So/601/P

Bamboo

8,20pln Komplet tworzą: jasnozielony kubek Justyna, bambusowy zaparzacz, opakowanie z białej mikrofali. Cena zestawu nie uwzględnia nadruku na kubku. The set includes: bright green mug Justyna, bamboo tea infuser, white corrugated board packing. The price does not include mug decoration.

So/602/P

Porceland

6,80pln

Komplet tworzą: biała płytka ceramiczna o powierzchni nadruku 98x98 mm, ekskluzywne opakowanie. Cena zestawu nie uwzględnia nadruku na płytce. The set includes: white ceramic coaster with the overprint area 98x98 mm, exclusive packing. The ptrice does not include coaster decoration.

64


So/603/P

Chocolate Dream

12,50pln (minimalna ilość zam. 72 szt.)

Komplet tworzą: kremowo - biała filiżanka Alicja ze spodkiem, czekoladka deserowa z nadrukiem wykonanym białą czekoladą, śnieżnobiałe opakowanie. Cena zestawu nie uwzględnia nadruku na filiżance i spodku. The set includes: cream - white cup Alicja with sauer, dessert chocolate with white chocolate overprint, pure white packing. The price does not include cup and saucer decoration.

So/604/P

Sweet Surprise

4,20pln

Komplet tworzą: oryginalna - ręcznie robiona belgijska pralinka do wyboru Bresil (mleczna czekolada z migdałami) lub Carre Café (kawowa pralinka w ciemnej czekoladzie) zapakowana w subtelne, złote pudełko ze złotym sznureczkiem. Zestaw dopasowany do: Mezzo, Joy, Swing kubek & filiżanka, Ilona, Tomek, Ice King. The set includes: original hand-made Belgian chocolate in 2 options: Bresil (milch chocolate with almonds) or Carre Café (original plain chocolate with coffee flavour) wrapped with gold box. The set matches following products: Mezzo, Joy, Swing mug & cup, Ilona, Tomek, Ice King.

65


So/605/P

Piggy Bank

h 90 mm

11,00pln

a

opakowania / packaging: P/702 Ra

S/305/P Swing talerz / plate

Ra

66

7,30pln

So/606/P

Opty

talerz / plate Ø 180 / Ø 250 / Ø 270

182 mm

a

Ø 180: 3,65pln Ø 250: 9,00pln Ø 270: 10,20pln


“Dawanie samo w sobie jest doskonałą radością.” “Giving itself is absolute happiness.” Erich Fromm 67


P/701/P 0,75pln

P/702/P 1,20pln

P/703/P 1,20pln

P/705/P 1,30pln

P/706/P 1,30pln

P/707/P 1,20pln

P/708/P 1,30pln

P/709/P 1,80pln

P/710/P 1,30pln

P/711/P 1,80pln

P/712/P 2,20pln

P/713/P 1,80pln

68

P/716/P 2,80pln

P/714/P 3,65pln

P/717/P 3,50pln

P/704/P do kubka: 1,30pln do filiĹźanki: 1,90pln

P/715/P 3,85pln

P/718/P 1,60pln


Royal Black

P/720/P 4,60pln

P/721/P

5,70pln

P/722/P 4,90pln

P/723/P 5,00pln

69


ikona / icon

kod / code

odpowiednik / equivalent PMS

RAL

Ra

Royal white

-

-

a

biały / white

-

9016

b/a

kremowy z zewnątrz, biały wewnątrz / cream outside, white inside

6499

1015

c

żółty / yellow

c/a

żółty z zewnątrz, biały wewnątrz / yellow outside, white inside 109

1003

Rc/a

żółty z zewnątrz, „royal white” z zewnątrz+wewnątrz / yellow outside, „royal white” outside+inside

Ra / c

„royal white” z zewnątrz, żółty wewnątrz / „royal white” outside, yellow inside

d

pomarańczowy / orange

d /a

pomarańczowy z zewnątrz, biały wewnątrz / orange outside, white inside

1575

2008

Rd/a

pomarańczowy z zewnątrz, „royal white” z zewnątrz+wewnątrz / orange outside, „royal white” utside+inside

Ra / d

„royal white” z zewnątrz, pomarańczowy wewnątrz / „royal white” outside, orange inside

e/a

czerwony z zewnątrz, biały wewnątrz / red outside, white inside

1797

3000

Re/a

czerwony z zewnątrz, „royal white” z zewnątrz+wewnątrz / red outside, „royal white” outside+inside 179

-

Ra / e

„royal white” z zewnątrz, czerwony wewnątrz / „royal white” outside, red inside

f/a

jasnozielony z zewnątrz, biały wewnątrz / light green outside, white inside

390

6017

g/a

ciemnozielony z zewnątrz, biały wewnątrz / dark green outside, white inside

3308

6004

h/a

lazurowy z zewnątrz, biały wewnątrz / azure outside, white inside

660

5015

i/a

reflex blue z zewnątrz, biały wewnątrz / reflex blue outside, white inside

Ri/a

reflex blue z zewnątrz, „royal white” z zewnątrz+wewnątrz / reflex blue outside, „royal white” outside+inside

2728

5010

Ra / i

„royal white” z zewnątrz, reflex blue wewnątrz / „royal white” outside, reflex blue inside

j j/a

granatowy / navy blue granatowy z zewnątrz, biały wewnątrz / navy blue outside, white inside

654

5003

k

kobaltowy / cobalt

k/a

kobaltowy z zewnątrz, biały wewnątrz / cobalt outside, white inside 2755

5022

Process black

9005

k*/ a

70

kolor / colour

kobaltowy + złoty rant z zewnątrz, biały wewnątrz / cobalt with gold stripe outside, white inside

kz*/a

kobaltowy marmur + złoty rant z zewnątrz, biały wewnątrz / cobalt marble with gold stripe outside, white inside

kz

kobaltowy marmur / cobalt marble

l

czarny black

l/a

czarny z zewnątrz, biały wewnątrz / black outside, white inside

Rl/a

czarny z zewnątrz, „royal white” z zewnątrz+wewnątrz / black outside, „royal white” outside+inside

Ra / l

„royal white” z zewnątrz, czarny wewnątrz / „royal white” outside, black inside

l*/ a

czarny + złoty rant z zewnątrz, biały wewnątrz / black with gold stripe outside, white inside

lz*/ a

czarny marmur + złoty rant z zewnątrz, biały wewnątrz / black marble with gold stripe outside, white inside

lz

czarny marmur / black marble

m

manganowy / manganic

175

-

x

szkło / glass

-

-

y

szkło szronione / frozen glass

-

-


Elementy zdobienia dodatkowego / Additional decorative elements

Nadruk triadowy CMYK print

Nadruk wokół kubka Print under the handle

Nadruk na uchu Print on the handle

Nadruk na dnie - wewnątrz Print on the bottom inside

Nadruk od spodu Print on the bottom outside

Specjalne zdobienie na uchu Special handle decoration

Zdobienie paskiem na spodku Decoration with stripe on the saucer

Nadruk aplą na spodku Print on the whole saucer

Nadruk złotem błyszczącym Glossy gold print

Nadruk złotem matowym Matt gold print

Nadruk platyną błyszczącą Glossy silver print

Nadruk transparentny (Topnik) Transparent print

Zdobienie paskiem Decoration with stripe

Nadruk na ściance wew. Prnt on the inside

Nadruk na spodku Print on the saucer

Personalizacja Personal print

Nadruk platyną matową Matt silver print

Zdobienie tapetą powierzchni obłej All around decoration of ovoid surface

Informacja techniczna / Technical information

Przygotowanie projektów: - grafika w formie wektorowej w programie Corel, lub jako plik w formacie EPS - czcionki zamienione na krzywe - zalecamy określenie kolorów wg wzornika Pantone - minimalna grubość linii w pozytywie 0,2 mm, w negatywie 0,4 mm - minimalna wielkość pisma w pozytywie 7 pkt., w negatywie 10 pkt. - rozdzielczość dla projektów rastrowych: 300 DPI

Artwork preparation: - the graphic in a vector form in Corel, or as a file in EPS - fonts changed into curves - it is advisable to specify colours according to PMS system - minimal thickness in positive is 0,2 mm, in negative is 0,4 mm - minimal size of writing in positive is 7 points and in negative is 10 points - required resolution for raster projects is 300 DPI

Trwałość nadruku: Nadruki na wyrobach porcelanowych i porcelitowych są wypalane w temperaturze 800-8400C, co zapewnia ich trwałość na zmywanie w zmywarkach mechanicznych. Nadruki na szkle wypalane są w temperaturze 560-6200C. Z tego powodu zaleca się zmywanie ręczne.

Durability of the imprint: Imprints on porcelain and ceramic products are being burnt in the temperature of 800-8400C, which provides them with resistance to washing in a dishwasher. Imprints on glass are being burnt in the temperature of 5606200C and this is advisable not to wash in a dishwasher.

Kolory produktów przedstawione w katalogu są tylko poglądowe i ich odcień w rzeczywistości może się różnić. The colours of products shown in the catalogue are only examplary and in reality their shade can be slightly different.

71


Przed Państwem nowy katalog sygnowany marką

Blue Ceramics z propozycjami, które na pewno wzbudzą wiele zainteresowań. Podobnie jak wszyscy zauważamy i doceniamy tempo rozwoju i potrzeby rynku reklamy w Europie. Staraliśmy się w naszej ofercie uwzględnić każdy gust i każdą okazję. Jesteśmy pewni, że podołaliśmy temu wyzwaniu. Siła nowej estetyki i strategii marketingowej, jaką przekazujemy wraz z tą ofertą - powinny zadziałać. Zachęcamy do przejrzenia katalogu i dokonania wyboru na miarę roku 2009.

Here

is

a

new

Catalogue,

signed

with

the

Blue Ceramics brand and containing proposals which will certainly arise a lot of interest. Just as everyone else, we perceive and value the rate of development and the need of the advertising & promotion market in Europe. We have undertaken every possible effort to take into account any taste and any occasion. We are convinced that we have successfully proven ourselves in this trial. The strength of the new aesthetics and marketing strategy, which we convey with this offer, should have their effect. You are strongly encouraged to have a look into the Catalogue and make selection by the challenging standards of the year 2009.
index KUBKI MUGS

5

FILIŻANKI CUPS

23

OPAKOWANIA PACKAGING

27

WYPRZEDAŻ SALE

30

informacja TECHNICZNA TECHNICAL info

31

Uwaga: ceny produktów podane w katalogu są cenami netto, nie uwzględniają kosztów nadruku oraz obowiązują wyłącznie w połączeniu z ofertą nadruku.

Legenda / Legend Spoon str./p. 21

Do produktu pasuje łyżeczka-klip / Clip-spoon available

Wzór zastrzeżony / Registered design

20

65 x 65 mm

60 x 175 mm

09

65 x 65 mm

Nowość 2009 / Novelty 2009

Standardowe powierzchnie zdobienia dla nadruku bezpośredniego oraz kalkomanii. Zdobienie w innym miejscu lub większej powierzchni wymaga konsultacji z działem handlowym. The standard decorative elements’ areas for the direct imprint and transfer. Decorative elements on other or bigger area needs consultation with the sales department.


* ceny produktów podane w katalogu są cenami netto, nie uwzględniają

M/035/B

kosztów nadruku oraz obowiązują wyłącznie w połączeniu z ofertą nadruku.

Jasmine

400 ml / h: 120 mm / Ø 80 mm

Spoon

a

3,06pln*

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

230 x 60 mm 200 x 35 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle ..................................... 60x10mm nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x10mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 35mmopakowania / packaging: P/702

Spoon str./p. 21


M/036/B

Mini Specta

300 ml / h: 94 mm / Ø 79 mm

2,65pln

a

3,10pln

c/a

3,50pln

d/a

5,95pln

e/a

3,50pln

j/a

3,50pln

l/a

na uchu / imprint on the handle ..................................... wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... od spodu / imprint on the bottom (outside) .................

50x10mm 40x15mm Ø 40mm Ø 40mm

65 x 5

200 x 25 mm

nadruk nadruk nadruk nadruk

opakowania / packaging: P/702, P/703, P/710, P/711, P/712

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

65 x 50 mm

20

09
M/037/B

Star

330 ml / h: 103 mm / Ø 82 mm

a

3,06pln

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint

nadruk nadruk nadruk nadrukna uchu / imprint on the handle ..................................... wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... od spodu / imprint on the bottom (outside) .................

50x10mm 50x10mm Ø 40mm Ø 40mm

opakowania / packaging: P/702, P/703, P/704, P/705, P/707, P/708, P/712


M/038/B Handy

M/039/B

300 ml / h: 85 mm / Ø 90 mm

2,62pln 3,85pln

Peak

300 ml / h: 152 mm / Ø 62 mm

a

4,16pln

d/a

nadruk kalką / transfer imprint

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

a

175 x 80 mm

65 x 45 mm

65 x 45 mm 225 x 15 mm

nadruk nadruk nadruk nadruk

na uchu / imprint on the handle ..................................... 50x10mm wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 50x20mm wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 60mm od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 55mm

opakowania / packaging: P/702, P/703

nadruk na uchu / imprint on the handle ..................................... 60x8mm nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 30x10mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 35mm

Spoon str./p. 21
M/040/B

Ilona

300 ml / h: 105 mm / Ø 86 mm

a

2,55pln

c/a

3,70pln

d

3,60pln

d/a

4,35pln

e/a

5,70pln

i/a

3,60pln

l/a

3,60pln

zobacz katalog Porceline str. 22 / see Porceline catalogue p. 22

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

60 x 50 mm

60 x 50 mm 205 x 30 mm

nadruk nadruk nadruk nadruk

10

na uchu / imprint on the handle ..................................... 50x10mm wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 50x20mm wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 30mm od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 35mm

opakowania / packaging: P/701, P702/, P/703, P/704/, P/707, P/708, P/710, P/711, P/712


M/041/B Ocean

M/042/B

300 ml / h: 125 mm / Ø 68 mm

Geo

400 ml / h: 122 mm / Ø 91 mm

Spoon

Spoon

2,93pln

a

3,06pln nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint

a

210 x 30 mm

180 x 100 mm

180 x 115 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle ..................................... 50x8mm nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x10mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 30mm

opakowania / packaging: P/702, P/703, P/705

Spoon str./p. 21

nadruk nadruk nadruk nadruk

na uchu / imprint on the handle ..................................... wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... od spodu / imprint on the bottom (outside) .................

opakowania / packaging: P/702

Spoon str./p. 21

70x10mm 50x10mm Ø 30mm Ø 40mm

11


M/043/B

Justyna

350 ml / h: 106 mm / Ø 91 mm

a

2,78pln

b

3,55pln

c

3,55pln

d

4,40pln

e/a

6,65pln

f

3,45pln

g

3,45pln

h

3,45pln

i

3,55pln

j

3,55pln

k

3,55pln

l

3,45pln

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

210 x 30 mm 65 x 50 mm

nadruk nadruk nadruk nadruk

12

na uchu / imprint on the handle ..................................... wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... od spodu / imprint on the bottom (outside) .................

65 x 50 mm

50x10mm 50x20mm Ø 30mm Ø 30mm

opakowania / packaging: P/702, P/703, P/705, P/707, P/710, P/711, P/712, P/719


M/044/B London

M/045/B

Norton

330 ml / h: 100 mm / Ø 82 mm

270 ml / h: 115 mm / Ø 78 mm

Spoon

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

230 x 85 mm 210 x 75 mm

nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x15mm nadruk wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 45mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 50mm

opakowania / packaging: P/701, P/702, P/703, P/704, P/705, P/707, P/708, P/710, P/711, P/712

a

a

3,72pln

b

3,72pln

c

5,00pln

d

6,40pln

e/a

3,72pln

f

3,72pln

g

3,72pln

h

4,10pln

i

4,10pln

j

4,10pln

k

4,10pln

l

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

2,46pln

3,50pln

200 x 95 mm 172 x 88 mm

nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x20mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 45mm

opakowania / packaging: P/702, P/710

Spoon str./p. 21

13


M/046/B

Montana

M/047/B

280 ml / h: 114 mm / Ø 75 mm

300 ml / h: 102 mm / Ø 78 mm

a

3,25pln

c

4,35pln

a

2,93pln

i

3,60pln

d/a

3,39pln

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint

45 x 50 mm

nadruk kalką / transfer imprint

45 x 50 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle ..................................... 50x8mm nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x20mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 20mm

14

opakowania / packaging: P/702, P/710

Quadro

nadruk nadruk nadruk nadruk

na uchu / imprint on the handle ..................................... wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... od spodu / imprint on the bottom (outside) .................

opakowania / packaging: P/701, P/702, P/703, P/710, P/711, P/712

40x10mm 40x10mm Ø 30mm Ø 40mm


M/048/B Beata

M/049/B

2,25pln

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

280 ml / h: 100 mm / Ø 75 mm

a

200 x 90 mm

220 x 95 mm 175 x 90 mm

opakowania / packaging: P/702, P/703, P/710

a

3,49pln

b

4,79pln

d

3,65pln

h

3,65pln

l/a

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

170 x 83 mm

nadruk na uchu / imprint on the handle ..................................... 40x8mm nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x20mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 40mm

2,60pln

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

300 ml / h: 108 mm / Ø 74

Anna

nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x20mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 45mm

opakowania / packaging: P/702, P/703, P/704, P/707, P/708, P/710

15


M/050/B

Arek

M/051/B

250 ml / h: 106 mm / Ø 71 mm

240 ml / h: 85 mm / Ø 80 mm

a

2,20pln

a

2,20pln

c

3,10pln

c

3,07pln

j

3,05pln

k

3,07pln

k

3,15pln

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

Monika

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

215 x 95 mm 178 x 90 mm

220 x 75 mm 190 x 65 mm

nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x20mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 40mm

16

opakowania / packaging: P/702, P/703, P/710

nadruk nadruk nadruk nadruk

na uchu / imprint on the handle ..................................... 50x8mm wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x20mm wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 30mm od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 50mm

opakowania / packaging: P/702, P/704, P/707, P/708, P/711, P/712


M/052/B Ness

M/053/B

300 ml / h: 92 mm / Ø 73 mm

Round

300 ml / h: 103 mm / Ø 83 mm

2,60pln

a

2,93pln

2,93pln

c

c

2,93pln

g

2,93pln

j

2,93pln

j

5,80pln

e/a

2,93pln

l

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

60 x 40 mm

200 x 25 mm

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint

60 x 40 mm

210 x 82 mm

nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 50x10mm nadruk wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 30mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 30mm

opakowania / packaging: P/701, P702/, P/703, P/704/, P/707, P/708, P/710, P/711, P/712

nadruk nadruk nadruk nadruk

na uchu / imprint on the handle ..................................... wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... od spodu / imprint on the bottom (outside) .................

opakowania / packaging: P/701, P/702, P/703, P/704, P/708, P/710, P/711, P/712

40x8mm 40x15mm Ø 30mm Ø 35mm

17


M/054/B

Tomek Classic

330 ml / h: 98 mm / Ø 80 mm

a

1,85pln

b

2,46pln

c

2,46pln

d

3,85pln

e/a

3,85pln

f

2,60pln

g

2,60pln

h

2,60pln

i/a

3,00pln

i

3,00pln

j

2,80pln

k

2,80pln

l

2,60pln

zobacz katalog Porceline str. 22 / see Porceline catalogue p. 22

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

230 x 90 mm 190 x 80 mm

nadruk nadruk nadruk nadruk

18

na uchu / imprint on the handle ..................................... 50x10mm wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x20mm wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 30mm od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 55mm

opakowania / packaging: P/701, P702/, P/703, P/704/, P/707, P/708, P/710, P/711, P/712


M/055/B Tomek

Small

M/056/B

200 ml / h: 80 mm / Ø 75 mm

Tomek Big

450 ml / h: 108 mm / Ø 90 mm

Spoon

2,70pln

a

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

250 x 100 mm

215 x 75 mm

220 x 95 mm

175 x 70 mm

nadruk nadruk nadruk nadruk

na uchu / imprint on the handle ..................................... 50x8mm wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x20mm wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 30mm od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 50mm

opakowania / packaging: P/702, P/703

a

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

1,70pln

nadruk nadruk nadruk nadruk

na uchu / imprint on the handle ..................................... 60x10mm wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 50x20mm wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 35mm od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 60mm

opakowania / packaging: P/702

Spoon str./p. 21

19


M/057/B

Cold Lady

M/058/B

350 ml / h: 105 mm / Ø 90 mm

y

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

75 x 25 mm 65 x 50 mm

2,46pln nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

75 x 25 mm

75 x 70 mm

230 x 90 mm

75 x 70 mm

65 x 50 mm

nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 50x20mm nadruk wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 30mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 50mm

20

350 ml / h: 94 mm / Ø 80 mm

y

3,60pln

Snow Queen

opakowania / packaging: P/702, P/703, P/705, P/707, P/710, P/711, P/712, P/719

nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 50x20mm nadruk wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 30mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 50mm

opakowania / packaging: P/701, P702/, P/703, P/704/, P/707, P/708, P/710, P/711, P/712


SP/100

Spoon h: 130 mm

1,85pln

łyżeczka plastikowa plastic spoon biały white pomarańczowy orange czerwony red niebieski blue

Łyżeczka pasuje do produktów / Spoon fits the following products:

Jasmine M/035/B, Peak M/039/B, Geo M/042/B, Ocean M/041/B, Norton M/045/B, Tomek Big M/056/B

21


22


23


C/219/B

Glamour

180 ml / h: 75 mm / Ø 64 mm spodek/saucer 167 mm

a

6,00pln

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint

45 x 40 mm

45 x 40 mm 50 x 40 mm

nadruk nadruk nadruk nadruk

24

na uchu / imprint on the handle ..................................... 40x8mm wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x10mm wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 25mm od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 30mm

opakowania / packaging: P/709

35 mm


C/220/B

Roma

200 ml / h: 60 mm / Ø 78 mm Ø spodek/saucer 140 mm

4,44pln

a

5,36pln

b/a

5,75pln

c/a

6,78pln

d/a

10,60pln

e/a

5,36pln

f/a

5,55pln

g/a

5,55pln

h/a

5,55pln

i/a

5,86pln

j/a

5,86pln

k/a

5,55pln

l/a

7,00pln

lz*/a

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

230 x 48 mm 170 x 40 mm

55mm

nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 40x20mm nadruk wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 30mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 35mm

opakowania / packaging: P/704, P/713, P/716, P/717

25


C/221/B

Sonata

250 ml / h: 62 mm / Ø 92 mm Ø spodek/saucer 145 mm

a

4,47pln

d/a

6,47pln

e/a*

6,47pln

j/a

6,47pln

* patrz str. 29 / see p. 29

POWIERZCHNIA NADRUKU / IMPRINT SIZE

nadruk kalką / transfer imprint nadruk bezpośredni / direct imprint

55 x 35 mm

245 x 20 mm

55 x 35 mm

45 mm

nadruk wewnątrz na ściance / imprint on the inside ................ 50x10mm nadruk wewnątrz na dnie / imprint on the bottom (inside) ... Ø 40mm nadruk od spodu / imprint on the bottom (outside) ................. Ø 30mm

26

opakowania / packaging: P/713


Opakowania / Packaging

P/702/P 1,20pln

P/701/P 0,75pln

P/704/P do filiĹźanki: 1,90pln do kubka: 1,30pln

P/709/P 1,80pln

P/712/P 2,20pln

P/703/P 1,20pln

P/705/P 1,30pln

P/707/P 1,20pln

P/710/P 1,30pln

P/711/P 1,80pln

P/716/P 2,80pln

P/713/P 1,80pln

P/717/P 3,50pln

P/719/P 1,80pln

27


Elementy zdobienia dodatkowego / Additional decorative elements

Nadruk triadowy CMYK print

Nadruk na dnie - wewnątrz Print on the bottom inside

Nadruk na uchu Print on the handle

Nadruk od spodu Print on the bottom outside

Zdobienie paskiem Decoration with stripe

Zdobienie paskiem na spodku Decoration with stripe on the saucer

Nadruk aplą na spodku Print on the whole saucer

Personalizacja Personal print

Nadruk złotem matowym Matt gold print

Nadruk platyną błyszczącą Glossy silver print

Zdobienie tapetą powierzchni obłej All around decoration of ovoid surface

28

Nadruk wokół kubka Print under the handle

Nadruk platyną matową Matt silver print

Nadruk na ściance wew. Prnt on the inside

Nadruk na spodku Print on the saucer

Nadruk złotem błyszczącym Glossy gold print

Nadruk transparentny (Topnik) Transparent print


odpowiednik / equivalent ikona / icon

kod / code

a

biały / white

b

kremowy / cream

b/a

kremowy z zewnątrz, biały wewnątrz / cream outside, white inside

c c/a

d d /a

*

kolor / colour PMS

RAL

-

9016

6499

1015

109

1003

1575

2008

żółty / yellow żółty z zewnątrz, biały wewnątrz / yellow outside, white inside

pomarańczowy / orange pomarańczowy z zewnątrz, biały wewnątrz / orange outside, white inside

czerwony z zewnątrz, biały wewnątrz / red outside, white inside

1797

* filiżanka i spodek Sonata / cup and saucer Sonata

179

e/a

-

f

jasnozielony / light green

f/a

jasnozielony z zewnątrz, biały wewnątrz / light green outside, white inside

g

ciemnozielony / dark green

g/a

ciemnozielony z zewnątrz, biały wewnątrz / dark green outside, white inside

h

lazurowy / azure

h/a

lazurowy z zewnątrz, biały wewnątrz / azure outside, white inside

i

reflex blue

i/a

reflex blue z zewnątrz, biały wewnątrz / reflex blue outside, white inside

j

granatowy / navy blue

j/a

granatowy z zewnątrz, biały wewnątrz / navy blue outside, white inside

k

kobaltowy / cobalt

k/a

kobaltowy z zewnątrz, biały wewnątrz / cobalt outside, white inside

l

czarny black

l/a

czarny z zewnątrz, biały wewnątrz / black outside, white inside

lz*/ a

czarny marmur + złoty rant z zewnątrz, biały wewnątrz / black marble with gold stripe outside, white inside

y

szkło szronione / frozen glass

390

6017

3308

6004

660

5015

2728

5010

654

5003

2755

5022

Process black

9005

-

-


Wyprzedaż / Sale

M/199/P Atos 240 ml biały / white

4,50pln

M/195/P Snow Queen 300 ml zielony / green

5,50pln

So/699/P Popielniczka / Ashtray 100mm szroniona / frosty

3,50pln

30

M/198/P Mars 300 ml biały / white

M/197/P Portos 320 ml biały / white

M/196/P Trapo 280 ml biały / white

2,50pln

5,50pln

2,50pln

C/399/P Atena 200 ml żółty / yellow

C/399/P Atena 200 ml kobalt / cobalt

C/398/P Ines 200 ml żółto-biały / yellow-white

4,50pln

4,50pln

4,50pln

P/799/P opakowanie / packing

1,00pln


Informacja techniczna / Technical information PL

Przygotowanie projektów: - grafika w formie wektorowej w programie Corel, lub jako plik w formacie EPS - czcionki zamienione na krzywe - zalecamy określenie kolorów wg wzornika Pantone - minimalna grubość linii w pozytywie 0,2 mm, w negatywie 0,4 mm - minimalna wielkość pisma w pozytywie 7 pkt., w negatywie 10 pkt. - rozdzielczość dla projektów rastrowych: 300 DPI Trwałość nadruku: Nadruki na wyrobach porcelanowych i porcelitowych są wypalane w temperaturze 800-8400C, co zapewnia ich trwałość na zmywanie w zmywarkach mechanicznych. Nadruki na szkle wypalane są w temperaturze 560-6200C. Z tego powodu zaleca się zmywanie ręczne.

EN

Artwork preparation: - the graphic in a vector form in Corel, or as a file in EPS - fonts changed into curves - it is advisable to specify colours according to PMS system - minimal thickness in positive is 0,2 mm, in negative is 0,4 mm - minimal size of writing in positive is 7 points and in negative is 10 points - required resolution for raster projects is 300 DPI Durability of the imprint: Imprints on porcelain and ceramic products are being burnt in the temperature of 800-8400C, which provides them with resistance to washing in a dishwasher. Imprints on glass are being burnt in the temperature of 560-6200C and this is advisable not to wash in a dishwasher.

Kolory produktów przedstawione w katalogu są tylko poglądowe i ich odcień w rzeczywistości może się różnić.

The colours of products shown in the catalogue are only examplary and in reality their shade can be slightly different.

31

Maxims  

kruusid, tassid

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you