Page 189

ANSATTE I KAGGE FORLAG OG J.M. STENERSENS FORLAG JORUNN SANDSMARK

JOAKIM BOTTEN

ERLING KAGGE

ANJA GUSTAVSON

TUVA ØSTVEDT

ASLAK NORE

TUVA ØRBECK SØRHEIM

GURO SOLBERG

FORLEGGER TUVA@KAGGE.NO 971 83 483

REDAKTØR GURO@KAGGE.NO 924 27 604

NINA TANDBERG

SOLVEIG ØYE

INGRID GREAKER MYHREN

MAIKEN FOTLAND

HANS PETTER BAKKETEIG

MAGNUS SKJÆRAASEN AARØ

TERESE MOE LEINER

CHARLOTTE SABELLA

FORLAGSSJEF JORUNN@KAGGE.NO 480 01 280

FORLEGGER ERLING@KAGGE.NO

ADMINISTRASJONSKOORDINATOR TUVA.OSTVEDT@KAGGE.NO 477 58 275

REDAKSJONSSJEF NINA@KAGGE.NO 990 02 310

SJEFREDAKTØR INGRIDGM@KAGGE.NO 991 64 267

REDAKTØR HANSPETTER@KAGGE.NO 476 74 759 DESIGNSJEF TERESE@KAGGE.NO 905 62 992

REDAKTØR JOAKIM@KAGGE.NO 415 60 312

REDAKTØR ANJA@KAGGE.NO 924 51 196

REDAKTØR ASLAK@KAGGE.NO 402 33 886

REDAKTØR SOLVEIG@KAGGE.NO 470 26 022

REDAKTØR MAIKEN@KAGGE.NO 993 23 502

REDAKTØR MAGNUS@KAGGE.NO 992 97 972

REDAKSJONSKONSULENT CHARLOTTE@KAGGE.NO 452 43 559

Profile for Kagge Forlag

Alle bøker 2019  

Alle bøker 2019  

Advertisement