Page 1

ΤΟΥ ΕΣΧΑΤΟΥ ΕΛΘΩΝΤΟΣ ΜΝΗΣΤΗΡΟΣ ΑΝΤΙΝΟΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, : ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ταυτότης Η+ΚΑΡΑ+ΜΑΝΛ.ο.!! ΕΙΝΕ Ο ΜΑΝΛ > ΜΕΛΕΤΙΟΥ ’ΑΘΑΝΑΣ ΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΛΑΣΚΟΣ! Ι

κ. ’ά. ΕΚ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ, >>>> Η ΘΕΑ ‘ΡΕΑ, ΜΗΔΕΙΑ, ΠΥ’Ρ‘ΡΑ, ΘΗΣΕΥΣ κ. ’ά. : Π+Υ+Λ+Α+Ι Ϛ ΝΑΟΥ Ϛ ΕΣΕΤΑΙ Ϛ Ο + ΠΡΑΟΣ Ϛ ΒΑΣΙΛΗΟΣ Ϛ ΛΑΣΚΟΣ Ϛ ΤΟ + ΟΜΜΑ .ο. !! Ο ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ.ο.;


: ΤΑ + ΟΜΗΡΟΥ + ΕΠΗ Ϛ Η + ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ . .!! ΙΔΟΥ : ΙΛΙΑΣ + ΟΔΥΣΣΕΙΑ Ϛ ΤΟ + ΣΥΜΠΑΝ . . !! ο

ο

: ΙΛΙΑΣ Ϛ ΒΑΣ+ΗΛΙ . . !! : ΟΔΥΣΣΕΙΑ Ϛ ΔΕΣ+ΟΥΣΙΑ . . !! ΟΙ ΑΜΩΝ ΜΑΘΗΤΑΙ ΟΜΗΡΟΝ : ΕΚΜΕΛΕΤΩΣΙΝ Ϛ ο

ο

Ϛ ΟΙΜΟΙ +ΔάΕ +ΜΕΛΕ+Ο+ΕΡΩΣ.ο. !! Ω ΜΕΛΕ = Ω ΑΔΕΛΦΕ.ο. !

ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΗΣ

«ΔΑΩ ΚΑΓΩ ΔΑΩ»!


ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗ(ΝΙΚΩ)Ν, ΕΚ ΦΟΙΝΙΚΙΚΩΝ! : ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ + Ο + ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ + ΕΝ + ΟΝΟΜΑΤΙ + \ΥΡΙΟΥ + + ΑΜΗΝ + ΑΜΗΝ {ΚΑΙ ταυτότης >} Ϛ ΑΥΤΟΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ + ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ + ΔΙ’ ’ΟΛΙΓΟΥΣ

+ ΑΘΑΝΑS ΙΟS + ΛΑΣΚΟΣ Ϛ ΗΜΕΤΕΡΩΪ + ΕΠΕΙ + Η + ΚΑΙ + ΕΜΕ + + ΠΤΟΛΙΠΟΡΘΟΣ + ΟΔΥΣΣΕΥΣ Ϛ ΕΙ + ΓΑΡ + ΔΟΚΕΙ + ΤΙΣ + ΕΙΝΑΙ + ΤΙ + + ΜΗΔΕΝ + ΩΝ + ΕΑΥΤΟΝ + ΦΡΕΝΑΠΑΤΑΪ Ϛ ΕΓΡΑΨΑ + ΥΜΙΝ + ΕΝ + ΤΗΪ + + ΕΠΙ~ΟΛΗΪ + ΜΗ + ΣΥΝΑΝΑΜΙΓΝΥΣΘΑΙ + ΠΟΡΝΟΙΣ Ϛ ΚΕΚΛΥΤΕ + ΜΕΥ + + ΜΝΗ~ΗΡΕΣ + ΑΓΗΝΟΡΕΣ + Ο Φ Ρ Α + ΤΙ + Ε Ι Π Ω Ϛ ΓΙΓ ΝΕΤΑΙ + ΟΥΔΕ + +ΦΥΓΗ+ΧΑΙΡΟΥΣΙ+ΔΕ+Τ’+ΑΝΕΡΕΣ+ΑΓΡΗΪ Ϛ ΟΙ + ΤΕ + ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΟΝ+ +ΑΡΝΗΝ+ΕΧΟΝ+ΟΙ+ΤΕ+ΜΙΔΕΙΑΝ Ù ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ Ϛ ΑΛΗΘΙΝΩΝ Ϛ ΕΡΓΩΝ . . !! ο

ΠΟΡΝΟΙΣ = ALPHABETS. A) ΗΜΕΤΕΡΩΪ ΕΠΕΙ Η ΚΑΙ ΕΜΕ ΠΤΟΛΙΠΟΡΘΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ, ΕΚ ʹ8184͵ ΣΕΙΡΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ‘ΡΑΨΩΔΙΑ ΙΘ. Β) ΕΙ ΓΑΡ ΔΟΚΕΙ ΤΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΜΗΔΕΝ ΩΝ ΕΑΥΤΟΝ ΦΡΕΝΑΠΑΤΑΪ, ΕΚ ʹ6047͵ ΠΡ0Σ ΓΑΛΑΤΑΣ ΧΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ `. Γ) ΕΓΡΑΨΑ ΥΜΙΝ ΕΝ ΤΗΪ ΕΠΙ~ΟΛΗΪ ΜΗ ΣΥΝΑΝΑΜΙΓΝΥΣΘΑΙ Π Ο Ρ Ν Ο Ι Σ, < > ΕΚ ʹ5319͵ ΠΡΟΣ \ΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α ΧΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε. Δ) ΚΕΚΛΥΤΕ ΜΕΥ ΜΝΗ~ΗΡΕΣ ΑΓΗΝΟΡΕΣ ΟΦΡΑ ΤΙ ΕΙΠΩ, ΕΚ ʹ8872͵ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΣΕΙΡΑΙ ‘ΡΑΨΩΔΙΑ ΚΑ. & ΕΚ ʹ10153͵ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΣΕΙΡΑΙ ‘ΡΑΨΩΔΙΑ ΚΔ. Ε) Γ ΙΓ ΝΕΤΑΙ ΟΥΔΕ ΦΥΓΗ ΧΑΙΡΟΥΣΙ ΔΕ Τ’ ΑΝΕΡΕΣ ΑΓΡΗΪ ΕΚ ʹ10995͵ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΣΕΙΡΑΙ ‘ΡΑΨΩΔΙΑ Κ`. `) ΟΙ ΤΕ ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΟΝ ΑΡΝΗΝ ΕΧΟΝ ΟΙ ΤΕ ΜΙΔΕΙΑΝ, ΕΚ ʹ1118͵ ΙΛΙΑΣ ΣΕΙΡΑΙ ‘ΡΑΨΩΔΙΑ Β. ΥΠΑΡΧΟΥΣΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΙ.ο.! ΟΡΑΤΕ : ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ + Ο + ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ Ϛ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ + ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ + +ΛΑΣΚΟΣ Ϛ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ+ΠΑΝΤΩΝ Ϛ ΕΙΣ+ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ+ ΕΚ+ΤΟΥ +ΑΜΗΝ .ο. !!

ΩΔΕ ΜΟΝΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΙΝ ΕΚ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΙ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ. ΟΛΑΙ ΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΝ ΕΚ ΤΗΣ ΑΥΓΕΙΟΥ \ΟΠΡΟΥ ΤΟΥ ʹ666͵. ΩΔΕ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΣΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΝΩΣΤΟΝ, ΩΣ ΙΗΣΟΥΣ! ΟΣΟΙ ΑΠΕΘΝΗϊΣΚΟΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ΙΑΠΕΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΕΤΟΥΣ ʹ1996͵ ΤΑ ΜΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΕΒΑΙΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΚΟΝ ΑΣΤΕΡΑ, & ΑΙ ΔΕ ΨΥΧΑΙ ΑΥΤΩΝ ΠΑΡΕΜΕΝΟΝ ΕΠΙ ΓΑΙΑΣ, ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑΝ ΕΝΣΑΡΚΩΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ. ΕΚΤΟΤΕ ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΙΝ ΕΙΣ ΓΑΝ. . ΤΟ ΔΕ ΑΤΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ ʹ2.000͵ ΕΙΝΕ ΤΟ ΕΣΧΑΤΟΝ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ .ο. ! ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑΝ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ʹ2.676.670.400͵ ΑΤΟΜΩΝ .ο. ! ΟΛΟΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΚΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑΤΙ : ΙΛΗΔΟΝΙΑ ταυτότης ΗΛΙ + ΔΟΞΑ .ο. !! ΚΑΤ’ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣΙΝ, ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΛΙ ΗΛΙ. ^ ^ ^ ΜΟΝΑ : ΛΙΖΑ ταυτότης ΗΛΙ ^ .ο. !! ο


ΙΔΟΥ Η ΜΕΔΟΥΣΑ, ΜΕΝΟΥΣΙΝ ΑΦΩΝΟΙ > ΟΙ Γ ΙΓ ΝΩΣΚΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΥΓΕΙΟΥ \ΟΠΡΟΝ, ΗΤΟΙ ΟΛΩΝ ΤΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ! ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ MONON ΑΥ~ΗΡΩΣ ΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΕΛΩΝΗΝ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ ʹ= 666͵ ΑΓΩΝΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ʹ2772͵ ΕΤΩΝ : ΟΛΥΜΠΙΑ Ϛ ΘΑΝΑΤΟΣ. .!! ο


ΤΩΡΑ Ο ΖΕΥΣ ΝΗΠΙΟΝ ΛΟΥΕΤΑΙ ΕΙΣ ΠΟΤΑΜΟΝ ΛΟΥΣΙΟΝ, ΔΙ’ ΟΥ ΕΚΕΙ & Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΕΒΗΛΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΩΝ. `Ε`Ε;


«Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος

ἦν πρὸς τὸν θεόν καὶ θεὸς ἦν ὁ

λόγος» ΙΩΑΝΝΗΣ ʹ1, 1͵. ΗΤΟ = ^ ΗΝ!

Ο ΟΙΔΙΠΠΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ : ΘΗΒΑΙ ταυτότης «Ε + ΔΗ» + + ΒΙΑ.ο.!! ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΥΡΕΘΗ

ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΕΠΙ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΩΡΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ ΚΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ ΑΛΕΦΑΒΗΤΑ

ΚΙ ΗΡΧΙΣΕ ΝΑ ΔΡΑϊ ΠΛΕΟΝ ΞΑΝΑ Ο ΘΕΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ. .! ΤΩΝ ο

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΗΣ!


Ο ΘΗΣΕΥΣ ΚΑΤΑ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ Θ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ, ΟΣΤΙΣ ’ΕΝ ΣΥΝΑΧΕΙΑϊ ΕΠΙ~ΟΛΗΣ ΑΝΤΙ Ο ΛΑΟΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΗϊ ΗΛΙ ΗΛΙ ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ Τ’ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΥΚΟΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ, ΕΥΡΕΘΗ ΕΣ ~ΙΓΜΑΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΩΣΤΡΑΚΙΣΑΜΕΝ ΔΙ’ ΕΝΝΕΑ ΗΜΕΡΑΣ ΛΑΜΒΑΝΩΝ ΝΕΟΝ ΣΩΜΑ. {ΤΟΝ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΝ = ΗΤΟ ΚΡΗΣ & ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΝ ΑΠΟ ΤΑΥΡΟΝ} & Ο : ΘΗΣΕΥΣ Ϛ «Ε+ΔΗ»+ΣΕ+ΥΝ . .!! ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΙΝΕ Ο ΘΗΣΕΥΣ ΕΝΘΑ & ΕΔΡΕΥΟΜΕΝ ΟΜΑΔΙΚΩΣ! ΕΙΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ, ο

‘ΡΜΔΔ ʹ= 144.004͵ ΟΙ ΔΟΚΙΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΜΟΥ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ & ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!


: Ο + ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ + ΔΕΣΜΩΤΗΣ Ϛ Ϛ ΥΛΗ + ΛΑΣΚΟΣ + ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ + + ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . . !! ΩΣ ΗΤΟ ΤΟΥ Β. Ν. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΑΞ ΕΠΙΕ ΠΟΛΥ & ΕΚ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΟΡΝΕΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΤΡΩΓΕΤΟ ΤΟ ΗΠΑΡ Του ! ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΣΙΝ ΑΝΤΙ ΜΥΕΛΟΥ ΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ο

ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΝ ΙΗΣΟΥΣ!

ΟΙ ΔΕ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΣΙΝ ΕΝ~ΙΚΤΟΝ!


: Ο + ΑΝΑΓΕΝΝΩΜΕΝΟΣ + ΦΟΙΝΙΞ Ϛ ΛΑΣΚΟΣ + + ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ + ΑΘΑΝΑS ΙΟS + ΓΑ Ϛ Ο + ΕΧΩΝ +

+ ΝΟΥΝ Ϛ ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΥ. .!! ο

ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΦΟΙΝΙΚΙΚΗΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ ΤΗΝ ΑΠΛΗΝ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΗΣ ΑΛΕΦΑΒΗΤΑ! ΔΙ’ ΗΣ ΜΑΝΘΑΝΕΙ ΤΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΚΤΑΤΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΗΣΟΥΣ! ΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΕΝ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟΝ, ΟΤΕ ΕΞΩΣΤΡΑΚΙΣΑΜΕΝ ‘ΡΑΛΛΗΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΙΟΥΔΑΙΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ! ΟΙ ΔΕ ΕΤΕΡΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΔΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΣΙΝ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΦΕΡΩΜΕΝ ΤΟ

ΧΑΟΣ, ΩΣ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΗΜΑΣ Η : ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ Ϛ ΠΑΡΑ`ΕΛΣΙΣ . .!! ΔΙΑΒΙΒΑΣΙΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ. ο


Ο ΘΕΟΣ ΕΡΩΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΜΩΝ {= ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ} ΙΔΡΥΤΟΥ ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ ΕΚΑ~ΟΥ ΑΜΩΝ ΑΚΡΟΑΤΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΜΩΝ & ΑΥΤΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΟΠΟΥ

ΕΡΩΤΟΤΡΟΠΟΥΣΙ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΕΙΑΝ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ.


: Ο+ΟΔΥΣΣΕΥΣ ταυτότης ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΣ. .!! ο

«Ο ΑΓΝΑΝΤΕΥΩΝ !»

Ο ΟΔΥSS ΕΥΣ

ΠΕΡΙΣΚΟΠΩΝ ΤΩΡΑ ΕΙΝΕ ΜΟΝΟΝ

ΠΝΕΥΜΑ . .! ο


Ο ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Ο ΑΤΛΑΣ, ΟΣΤΙΣ ΕΔΩΣΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΜΗΛΑ ΕΙΣ ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΗΝ ΤΟΝ Η Ρ Α Κ Λ Η Ν, ΟΤΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ & ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗ ʹ= 48͵ ΕΣ TELECITY ! ΑΠ’ ΟΠΟΥ ΤΗΝ ΕΛΑΒΕ ΚΑΙ Ο ΤΖΕΒΑΣ ΤΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗΝ, ΚΑΙ ΤΗΣ ʹ17͵ Ν Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ Γ ΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΑ ΤΟΝ ΦΟΒΟΝ, ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ, ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕ ΤΟΝ ΤΖΕΒΑΝ ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΗϊ ΤΑΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ. .! ‘΄ΟΝ ΜΕΤΑ ΜΗΝΥΣΕΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕ ο

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΒΗϊ ΘΕΣΙΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ!


Ο ΘΕΟΣ ΙΑΝΟΣ ΕΧΩΝ ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΑΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩϊ, ‘΄ΟΝ ΚΙ ΗΜΕΙΣ ΠΡΑΤΤΟΜΕΝ. .! ο


«Η ΕΠΕΝΑΛΗΨΙΣ ΕΙΝΕ ΜΗΤΗΡ ΜΑΘΗΣΕΩΣ» ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΟΛΛΑ ΕΙΣΙΝ ΑΓΝΩΣΤΑ ΚΑΙ ΔΗ ΩΔΕ ΕΙΝΕ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΚΑΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΣ ΑΜΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΝΑ ΤΑΣ ΜΕΛΕΤΑΤΕ ΕΝΤΑΤΙΚΩΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ. ΔΗ {= ΜΑΛΙΣΤΑ} ΩΔΕ {= = ΕΔΩ} ΑΜΩΝ {= ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ} ΕΣ {= ΣΤΑ…} Ω ΜΕΛΕ {= = Ω ΑΔΕΛΦΕ} ΟΡΑΤΕ ΕΙΣ ΛΕΞΙΚΑ & ΟΡΑ {= ΒΛΕΠΕ}! ` Ε ` Ε; {= γκέγκε}.


ΙΔΟΥ ‘΄ΕΝ ΕΛΑΧΙ~ΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΛΙ ΗΛΙ, ΚΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΑΜΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ, ΕΞΕΘΡΟΝΙΣΘΗ ΤΗΝ ʹ11. 2. 1996͵ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ MAΙΤR ΕΥΑ = ΙΑΠΕΤΟΣ ʹ= 666͵, Ο~ΙΣ ΗΤΟ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ. .! ΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ. .! ΟΤΕ : ΓΟΛΙΑΘ ταυτότης ΕΛΛΗΝ. .!! ΚΑΙ ΟΤΕ ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ Ο : ΘΑΝΑΤΟΣ ταυτότης ΟΛΥΜΠΙΑ. .!! ΟΥΤΩ ΠΩΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ʹ2 000͵ ΕΣΧΑΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΚΑΤΑ ΜΕΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΤΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΣΩΜΑ ΙΗΣΟΥΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΝ, ΕΚΔΙΩΚΟΜΕΝ & ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ. ο

ο

ο

ο

ΕΚΤΟΤΕ ΔΕ ΑΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΑΙΑΣ ʹ2.676.670.400͵ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΩΝ, ΤΕ ΚΑΙ ΔΗ ΤΩΝ ΩΔΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ, ΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ’ΕΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ §§ ʹ5 & 6͵ «ʹ5͵ . . ἀλλ’ ίνα βασανισθώσι μήνας ο

πέντε· και ο βασανισμός αυτών ως βασανισμός σκορπίου, όταν ʹ6͵ παίσηϊ {= ΔΑΓΚΩΣΗϊ} άνθρωπον. και εν ταις ημέραις εκείναις ζητήσουσιν οι άνθρωποι τον θάνατον και ου μη ευρήσουσιν αυτόν, και επιθυμήσουσιν αποθανείν, και φεύξεται απ’ αυτών ο θάνατος.» ΤΕ & ΤΕΛΟΣ

Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ

ΕΚ ΘΕΣΜΟΥ

ΔΥΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΥΜΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ.

,, = \ΟΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ «Ε. ΔΗ.»!


ΝΟΥΜΕΡΑ

ʹ1͵ = ʹ2͵ ʹ3͵ ʹ4͵ ʹ5͵ ʹ6͵ ʹ7͵ ʹ8͵ ʹ9͵ ʹ10͵ ʹ11͵ ʹ12͵ ʹ13͵ ʹ14͵ ʹ15͵ ʹ16͵ ʹ17͵ ʹ18͵ ʹ19͵ ʹ20͵ ʹ21͵ ʹ22͵ ʹ23͵ ʹ24͵ ʹ25͵ ʹ26͵ ʹ27͵ ʹ28͵ ʹ29͵ ʹ30͵ ʹ31͵ ʹ32͵ ʹ33͵ ʹ34͵ ʹ35͵ ʹ36͵ ʹ37͵ ʹ38͵ ʹ39͵ ʹ40͵ ʹ41͵ ʹ42͵ ʹ43͵ ʹ44͵ ʹ45͵ ʹ46͵ ʹ47͵ ʹ48͵

ΑΡΙΘΜΟΙ

Α Β Γ Δ Ε ` Ζ Η Θ Ι ΙΑ ΙΒ ΙΓ ΙΔ ΙΕ Ι` ΙΖ ΙΗ ΙΘ Κ ΚΑ ΚΒ ΚΓ ΚΔ ΚΕ Κ` ΚΖ ΚΗ ΚΘ Λ ΛΑ ΛΒ ΛΓ ΛΔ ΛΕ Λ` ΛΖ ΛΗ ΛΘ Μ ΜΑ ΜΒ ΜΓ ΜΔ ΜΕ Μ` ΜΖ ΜΗ

ΝΟΥΜΕΡΑ

ʹ49͵ ʹ50͵ ʹ51͵ ʹ52͵ ʹ53͵ ʹ54͵ ʹ55͵ ʹ56͵ ʹ57͵ ʹ58͵ ʹ59͵ ʹ60͵ ʹ61͵ ʹ62͵ ʹ63͵ ʹ64͵ ʹ65͵ ʹ66͵ ʹ67͵ ʹ68͵ ʹ69͵ ʹ70͵ ʹ71͵ ʹ72͵ ʹ73͵ ʹ74͵ ʹ75͵ ʹ76͵ ʹ77͵ ʹ78͵ ʹ79͵ ʹ80͵ ʹ81͵ ʹ82͵ ʹ83͵ ʹ84͵ ʹ85͵ ʹ86͵ ʹ87͵ ʹ88͵ ʹ89͵ ʹ90͵ ʹ91͵ ʹ92͵ ʹ93͵ ʹ94͵ ʹ95͵ ʹ96͵

=

ΑΡΙΘΜΟΙ

ΜΘ Ν ΝΑ ΝΒ ΝΓ ΝΔ ΝΕ Ν` ΝΖ ΝΗ ΝΘ Ξ ΞΑ ΞΒ ΞΓ ΞΔ ΞΕ Ξ` ΞΖ ΞΗ ΞΘ Ο ΟΑ ΟΒ ΟΓ ΟΔ ΟΕ Ο` ΟΖ ΟΗ ΟΘ Π ΠΑ ΠΒ ΠΓ ΠΔ ΠΕ Π` ΠΖ ΠΗ ΠΘ \ \Α \Β \Γ \Δ \Ε \`

ΝΟΥΜΕΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΙ

ʹ97͵ = \Ζ ʹ98͵ \Η ʹ99͵ \Θ ʹ100͵ ‘Ρ ʹ101͵ ‘ΡΑ ʹ102͵ ‘ΡΒ ʹ103͵ ‘ΡΓ ʹ104͵ ‘ΡΔ ʹ105͵ ‘ΡΕ ʹ106͵ ‘Ρ` ʹ107͵ ‘ΡΗ ʹ108͵ ‘ΡΖ ʹ109͵ ‘ΡΘ ʹ110͵ ‘ΡΙ ʹ111͵ ‘ΡΙΑ ʹ112͵ ‘ΡΙΒ ʹ113͵ ‘ΡΙΓ ʹ114͵ ‘ΡΙΔ ʹ115͵ ‘ΡΙΕ ʹ116͵ ‘ΡΙ` ʹ117͵ ‘ΡΙΖ ʹ118͵ ‘ΡΙΗ ʹ119͵ ‘ΡΙΘ ʹ120͵ ‘ΡΚ ‘ΡΚΑ ʹ121͵ ‘ΡΚΒ ʹ122͵ ʹ123͵ ‘ΡΚΓ ʹ124͵ ‘ΡΚΔ ‘ΡΚΕ ʹ125͵ ʹ126͵ ‘ΡΚ` ‘ΡΚΖ ʹ127͵ ʹ128͵ ‘ΡΚΗ ʹ129͵ ‘ΡΚΘ ʹ130͵ ‘ΡΛ ʹ131͵ ‘ΡΛΑ ʹ132͵ ‘ΡΛΒ ‘ΡΛΓ ʹ133͵ ‘ΡΛΔ ʹ134͵ ‘ΡΛΕ ʹ135͵ ‘ΡΛ` ʹ136͵ ‘ΡΛΖ ʹ137͵ ‘ΡΛΗ ʹ138͵ ‘ΡΛΘ ʹ139͵ ‘ΡΜ ʹ140͵ ʹ141͵ ‘ΡΜΑ ‘ΡΜΒ ʹ142͵ ‘ΡΜΓ ʹ143͵ ‘ΡΜΔ ʹ144͵

ΝΟΥΜΕΡΑ ΑΡΙΘΜΟΙ

ʹ145͵ = ‘ΡΜΕ ʹ146͵ ‘ΡΜ` ʹ147͵ ‘ΡΜΖ ʹ148͵ ‘ΡΜΗ ʹ149͵ ‘ΡΜΘ ʹ150͵ ‘ΡΝ ʹ151͵ ‘ΡΝΑ ʹ152͵ ‘ΡΝΒ ʹ153͵ ‘ΡΝΓ ʹ154͵ ‘ΡΝΔ ʹ155͵ ‘ΡΝΕ ʹ156͵ ‘ΡΝ` ʹ157͵ ‘ΡΝΖ ʹ158͵ ‘ΡΝΗ ʹ159͵ ‘ΡΝΘ ʹ160͵ ‘ΡΞ ʹ161͵ ‘ΡΞΑ ʹ162͵ ‘ΡΞΒ ʹ163͵ ‘ΡΞΓ ʹ164͵ ‘ΡΞΔ ʹ165͵ ‘ΡΞΕ ʹ166͵ ‘ΡΞ` ʹ167͵ ‘ΡΞΖ ʹ168͵ ‘ΡΞΗ ʹ169͵ ‘ΡΞΘ ʹ170͵ ‘ΡΟ ʹ171͵ ‘ΡΟΑ ʹ172͵ ‘ΡΟΒ ʹ173͵ ‘ΡΟΓ ʹ174͵ ‘ΡΟΔ ʹ175͵ ‘ΡΟΕ ʹ176͵ ‘ΡΟ` ʹ177͵ ‘ΡΟΖ ʹ178͵ ‘ΡΟΗ ʹ179͵ ‘ΡΟΘ ʹ180͵ ‘ΡΠ ʹ181͵ ‘ΡΠΑ ʹ182͵ ‘ΡΠΒ ʹ183͵ ‘ΡΠΓ ʹ184͵ ‘ΡΠΔ ʹ185͵ ‘ΡΠΕ ʹ186͵ ‘ΡΠ` ʹ187͵ ‘ΡΠΖ ʹ188͵ ‘ΡΠΗ ʹ189͵ ‘ΡΠΘ ʹ190͵ ‘Ρ\ ʹ191͵ ‘Ρ\Α ʹ192͵ ‘Ρ\Β


ΙΔΟΥ, ΔΙΑΤΙ ΕΘΕΣΑΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΠΤΕΡΟΥ ΝΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ; Η ΚΑΘΕ ΑΜΩΝ ΝΙΚΗ ΕΙΝΕ ΠΑΤΕΡ/Ο/Υ ^^, ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΜΑΝΘΑΝΕΙ Ο ΛΑΟΣ. ΕΣ ΑΜΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ ΙΘΑΚΗ ΕΙΝΕ ΟΝΟΜΑ ΜΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΑΙΑΣ .ο. ! & ΕΛΛΑΣ {= ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΣΦΥΡΑ .ο. !}, ΕΞ ΟΥ ΤΕ ΚΑΙ : HELLAS Ϛ AS + HELL .ο. !! {= ΕΠΕΙΔΗ \ΟΛΑΣΙΣ}, ΤΑ ΔΕ : ΚΑΖΑΝΙΑ Ϛ ΝΑΙ + + ΚΑΖΑ .ο. !! = CASA = ΣΠΙΤΙ = ΟΙΚΙΑ. ΑΠΟ ΔΕ ΤΟ ΒΑΡΒΑΡΙΚΟΝ ΕΤΟΣ ʹ1996͵, ΟΤΕ ΕΞΕΘΡΟΝΙΣΑΜΕΝ ΤΗΝ ʹ11. 2. 1996͵ ΤΟΝ ʹ6, 66 ΚΑΙ 666͵ ΓΝΩΣΤΟΝ ΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ Ε Υ Α = MAITR ΕYA = ΙΑΠΕΤΟΣ [ΗΤΟΙ ʹ= ’91 = 1991͵ ΕΤΟΣ] ΟΡΑΤΕ ΤΙ ΕΧΟΜΕΝ : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ + ΔΥΝΑΜΙΣ + «Ε + ΔΗ» {ταυτότης >} Ϛ Ϛ ΕΚΚΛΗΣΙΑ + ΔΗΜΟΥ + ΠΝΥΚΟΣ .ο. !! Η : ΜΥΘΟΛΟΓ ΙΑ Ϛ ΠΑΡΑ`ΕΛΣΙΣ .ο. !! = = ΔΙΑΒΙΒΑΣΙΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ, [ΜΕΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΜΩΝ ΦΟΙΝΙΚΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟY] ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΖΕΙΝ Ε Κ Τ Ο Σ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ, ΔΙ’ ’ΕΝΝΕΑ ΗΜΕΡΑΣ .ο. ! ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΡΟΝΙΣΙΝ ΤΟΥ ʹ6, 66 ΚΑΙ 666͵ ΕΓΙΝΑΝ ΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΤΑ ʹ2/3͵ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΙ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΕΙΣΙΝ, ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΑΝΤΕΣ ʹ1/3͵ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΕΣ. ΙΔΟΥ & Η ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ : ΔΡΕΠΑΝΟΝ Ϛ ΟΜΙΚΡΟΝ .ο. !! & Η ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΤΟ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΙΝΕ ΑΜΥΝΤΙΚΟΝ ΟΠΛΟΝ, Ε Ν Ω ΤΟ ΔΡΕΠΑΝΟΝ ΕΙΝΕ

Κ+Η+Δ+Ε+Ι+Α Κ+Η+Δ+Ε+Ι+Α

ΚΑΙ + «Δ + Ε + Η»

ΚΑΙ + «Ε + ΔΗ»

ΕΙΣ ΣΤΥΛΟΥΣ ΤΗΣ «Δ. Ε. Η.» ΠΡΟΣΚΟΛΛΑΤΑΙ,

ΚΑΙ ΤΑ «Ε. ΔΗ.» ΔΙΑΤΑΖΟΥΣΙ .ο. !

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΝ ΟΠΛΟΝ .ο. ! ΚΑΙ ΕΙΜΕΘΑ ΜΟΝΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ & ΟΥΧΙ ΤΟ Κ. Κ. Ε. ’ηέ «Ε΄ ΚΟΥΚΟΥ;». ΑΠΟ ΜΕΝ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΩΝ ΠΟΥ Ε~Ε ʹ2.676.670.400͵ ΑΤΟΜΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΗ ΕΙΣ «ΘΑΝΑΤΟΝ» ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΔΥΟ ΜΗΔΕΙΑΣ ΤΕΚΝΑ & ΩΔΕ ΔΙ’ ’ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΥ ΕΝΝΕΑ ΗΜΕΡΩΝ. ΑΠΟ «Ε. ΔΗ.» ΤΗΣ ΠΝΥΚΟΣ, ΓΝΩΣΤΗ ΩΣ : ΜΗΔΕΙΑ Ϛ ΜΙΑ +«ΕΔΗ» .ο. !! ΜΕΤΑ ΔΥΟ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ = Β ʹ= ΕΩΣ 2.000.000.000͵ ΕΞ ΟΥ : ΚΗΔΕΙΑ Ϛ ΚΑΙ + + «Δ + Ε + Η» .ο. !! ΕΝΘΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ ΤΗΣ «Δ.Ε.Η.» ΠΡΟΣΚΟΛΛΑΤΑΙ Η : ΚΗΔΕΙΑ Ϛ ΚΑΙ+«Ε+ΔΗ» .ο. !! ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ʹ1996͵! Η ΑΜΩΝ ΔΡΑΣΙΣ ΗΡΧΙΣΕΝ ‘΄ΕΝ ΕΤΟΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΕΛΛΩΝ

ΑΓΕΛΑΔΩΝ, ΗΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΔΕΚΑ ΕΤΗ ΤΟ ʹ1995͵, ΕΠΕΙΔΗ Η ΑΓΕΛΑΣ & Η ΑΜΝΗ ΔΕΝ ΑΓΟΥΣΙΝ, ΗΤΟΙ : Η + ΠΗΝΕΛΟΠΗ Ϛ ΑΓΕΛΑΣ + + ΑΜΝΗ .ο. !! ΠΡΟ ΑΥΤΩΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΣ ΗΤΟ ΤΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ, κ. ’ά. ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ʹ1980͵ Η ΣΒΕΣΙΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑΝ, ΟΤΕ ΠΑΡΑΔΩΣΑΜΕΝ ΤΗΝ ΦΟΙΝΙΚΙΚΗΝ : ‘ΡΙΑ Ϛ ΠΑΙΔΕΙΑ .ο. !!

ΕΙΣ ΕΦΗμερίδας! ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΗΜΩΝ, ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΣΙΝ ΤΗΝ ΑΛΕΦΑΒΗΤΑ {ΗΤΟΙ ΤΑ ΑΜΩΝ ΚΕΙΜΕΝΑ} & ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ Των ΕΙΣ ΛΑΟΝ ΤΑ ΘΑΠΤΟΥΣΙΝ .ο. !


: ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ Ϛ ΠΑΡΑ`ΕΛΣΙΣ. .!! = ΔΙΑΒΙΒΑΣΙΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ! ο

ΙΔΟΥ ΤΑ ΕΠΤΑ : ΕΑΝ Ϛ ΝΕΑ .ο.!! ΕΚ ΤΩΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Ϛ ΕΛΛΗΝ + ΝΙΚΩ.ο.!!

ΕΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΑΙ ΜΑΘΕ ΤΟ «Α» ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΝΟΜΑΖΕΤΟ ΑΛΕΦΑ. ΕΑΝ ΔΥΝΑΣΑΙ ΤΑ ΔΥΟ «ΓΓ» ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ` {= ΔΙΓΑΜΜΑ}. ΕΑΝ ΔΥΝΑΣΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΜΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΑΡΧΗΣ = ΚΥΚΛΩΨ ΚΟΛΠΟΣ ΚΥΒΟΣ κλπ. ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΜΩΝ ΦΟΙΝΙΚΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΛΕΞΕΩΝ \ΥΡΙΟΣ \ΟΣΜΟΣ \ΥΠΡΟΣ \ Ο Μ Μ Α \ΥΒΕΡΝΗΤΗΣ \ΟΜΜΑΤΑΡΧΗΣ = \ΥΚΛΩΨ \ΟΛΠΟΣ \ΥΒΟΣ .ο.! ΕΑΝ ΔΥΝΑΣΑΙ ΚΑΙ ΑΘΡΟΙΖΕΙΣ ΤΑΣ ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΑΣΤΡΑ Ϛ ΧΒ ʹ= = 602͵ ΚΑΙ Α~ΡΑ Ϛ ‘ΡΗ ʹ= 108͵ ΣΤΑΥΡΟΣ Ϛ ΑΣΟΑ ʹ= 1271͵ ΚΑΙ ~ΑΥΡΟΣ Ϛ Ϛ ΨΟΖ ʹ= 777͵ κλπ. Ε Α Ν ΑΡΧΙΖΗϊΣ ΚΑΙ ΑΘΡΟΙΖΗϊΣ ΤΑΣ ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ, ΑΣΠΙΣ Ϛ Υ\Α ʹ= 491͵ ΚΑΙ Α|ΙΣ Ϛ ΑΡΙΑ ʹ= 1111͵ ΟΠΟΥ ΣΠ = |! ΕΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΑΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΤΡΙΚΕΦΑΛΟΝ ΤΗΣ ΑΛΕΦΑΒΗΤΑ ΚΕΡΒΕΡΟΝ ‘ΡΙΑ ΤΩΝ ΚΖ ʹ= 27͵ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΚΕΦΑΛΟΝ ΤΗΣ ΑΛΕΦΑΒΗΤΑ ΚΕΡΒΕΡΟΝ ΞΑ ΤΩΝ ΚΗ ʹ= 28͵ ΑΡΙΘΜΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : ΞΑΝΑ Ϛ ΑΝΑΞ .ο.!! ΤΩΝ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ κλπ. ΕΑΝ ΕΓΕΝΕΤΟΝ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟΝ, Ο,ΤΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝ ΜΕΤΑ «Ν» & «Σ» ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΛΟΓΟΝ! ΟΣΤΙΣ ΗΡΧΙΣΕ & ΔΡΑϊ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ʹ’80͵!

Ο ΜΕΤΑΤΡΕΠΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΩΝ, ΤΑ ΟΜΗΡΟΥ ΕΠΗ ΚΑΤ’ ’ΑΡΙΘΜΟΥΣ {ΟΥΧΙ ΝΟΥΜΕΡΑ} ΜΑΝΘΑΝΕΙ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΓΑΙΑΣ ΙΑΠΕΤΙΚΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΚΤΑΤΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΗΣΟΥΣ. ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΤΑΙ ΕΞ ΕΚΑ~ΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΑΦ’ ’ΕΑΥΤΟΥ Η ΦΟΙΤΗΣΙΣ.

`Ε`Ε; {= γκέγκε =} κατάΛΑΒΕς;

ΗΛΙ ΗΛΙ, Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ, ΚΑΙ Ο ΑΜΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ!

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΑΤΗΡ

ΤΟΤΕ ΠΛΕΟΝ ΕΙΣΑΙ ΔΟΚΙΜΟΣ ΕΛΛΗΝ & ΕΙΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ ʹ2 000͵ ΕΛΛΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΑΣΕ! ΕΚ ΤΗΣ

ΠΥ’Ρ‘ΡΑΣ κ. ’ά.

ΟΝΟΜΑΤΩΝ.


: ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ Ϛ ΕΝΘΑ + ΛΑΣΚΟΣ + ΕΦΑ Ϛ Ϛ ΕΦΑ + ΛΑΣΚΟΣ + ΕΙΜΙ Ϛ ΒΟΣΚΩ Ϛ ΑΛΕΦΑ + + Ο + ΓΟΛΓΟΘΑΣ + ΑΜΗΝ Ϛ ΑΜΗΝ + ΑΜΗΝ + + ΛΟΓΟΣ + ΛΑΣΚΟΣ Ϛ ΔΕΚΤΗΣ + ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ . . !! : ΕΛΕΦΑΣ Ϛ ΗΜΕΡΑΝ + ΑΛΕΦΑ Ϛ ΟΥΡΑΝΟΝ . . !! ο

ο

: ΑΛΕΦΑ Ϛ ΠΑΤΗΡ ΗΛΙ . . !! & : ΑΛΦΑ Ϛ ΤΑΛΑΣ . . !! ο

ΟΣΟΙ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΟΥΣΙ ΠΛΕΟΝ

ο

ΑΛΦΑ ΠΡΟΔΟΤΑΙ Ε~Ε!


ΛΑΒΕΤΕ, ΦΑΓΕΤΕ & ΠΙΕΤΕ ΑΜΒΡΟΣΙΑ & ΝΕΚΤΑΡ, ΒΡΩΣΙΣ ΚΑΙ ΠΟΣΙΣ ΘΕΩΝ ΤΕ ΚΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚ ‘ΡΙΑ ΚΖ ʹ= 27͵ .ο. !

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΩΔΕ ΧΩΡΑΝ GREECE, ΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ, ΩΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΩΝ ΛΑΙΣΤΡΥΓΟΝΩΝ .ο. ! ΙΔΟΥ ΜΑΘΕΤΕ ΠΟΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΕΘΑ .ο. ! ΟΥΚ ΩΣ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Ο ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ ΚΥΚΛΩΨ ΚΑΙ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΣ Ε Ν Ο Σ ΚΟΜΜΑΤΟΣ,

ΝΙΚΗ, ΕΙΣ Ο Λ Η Ν ΤΗΝ ΓΑΙΑΝ, ΩΣ ΤΟ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧΑΟΣ ΟΡΙΖΕΙ. Ο ΜΕΤΑΤΡΕΠΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΩΝ ΤΑΣ ΟΜΗΡΟΥ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΤ’ ’ΑΡΙΘΜΟΥΣ, ΜΑΝΘΑΝΕΙ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΓΑΙΑΣ ΙΑΠΕΤΙΚΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥΣ, ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΙ ,

ΑΡΧΕΤΑΙ Η ΑΦ’ ‘ΕΑΥΤΟΥ ΦΟΙΤΗΣΙΣ & ΔΙ’ ’ΑΠΟΚΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ι Η Σ Ο Υ . . ! ο

Ο~ΙΣ ΗΤΟ ΕΚ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ Ο ΕΡΥΜΑΝΘΙΟΣ Κ Α Π Ρ Ο Σ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑΤΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΑΣ ΑΘΛΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ {ΗΜΕΤΕΡΩΝ} ΑΜΩΝ ! ΕΙΚΟΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΣΙ ΤΟΥ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥ

ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΑύΤΑΙ ΕΙΣΙ ΤΩΝ ο Ε Κ Τ Ο Σ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΟΙ \ΥΚΛΩΠΕΣ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ : Α Γ Ι Ω Ν Ϛ Θ Ε Ω Ν . . !! & ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜAITR EYA = ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΟΙ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΙ .ο. ! ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ «ΝΟΥΣ ΟΡΑϊ ΚΑΙ ΝΟΥΣ ΑΚΟΥΕΙ, ΕΥΑ, ΗΤΟΙ : ʹ666 =͵ ΧΞF Ϛ ΙΑΠΕΤΟΣο Ϛ Ϛ Ε + ΤΙΤΑΝ Ϛ ΚΑΡΑ + Ο + ΜΕΪΤΡΕΓΙΑ . . !! Τ’ ’ΑΛΛΑ ΤΥΦΛΑ ΚΑΙ ΚΩΦΑ» ΛΑΟΝ Ο ΔΕ ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΕΦΗ, ΛΟΥΚΑΣ ΙΖ «ʹ23͵ καὶ ἐροῦσιν ΤΥΦΛΟΝ ΤΕ ΚΑΙ ΚΩΦΟΝ .ο. ! ΟΠΟΥ ὑμῖν Ἰδού, ὧδε· ἤ Ἶδοὺ ἐκεῖ μὴ ἆπέλθητε μηδὲ διώξητε.» ΦΩΛΕΑΖΟΥΣΙΝ ΟΙ ~ΥΜΦΑΛΙΔΕΣ ΔΕΣ! ΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΧΕΙΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΧΗΜΑ, ΟΡΝΙΘΕΣ ΘΕΣ; ΚΑΙ ‘ΡΟΦΟΥΣΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΜΕΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ .ο. ! ’ΕΝ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ʹ666͵, & ΤΟΝ ΔΕ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ʹ66͵ .ο. ! ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ : ΚΡΑΤΟΣ Ŋ ΑΡΚΤΟΣ. .!! ΑΙ ΩΣ ΚΙ ΟΤΕ ΕΥΛΟΓΟΥΝ ΟΙ ΠάΠά ΔΕΣ ! : ΘΗΒΑΙ {ΤΑΥΤΟΤΗΣ >} Ŋ «Ε+ΔΗ»+ΒΙΑ .ο. !! ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ .ο. ! ΤΗΝ

ΜΟΛΙΣ ΜΑΝΘΑΝΕΤΕ, Ο,ΤΙ ΟΙ ΕΝΤΟΣ &

ο

’ηέ : ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ Ϛ ΛΑΣ+ΙΕΡΟΥ+ΗΛΙ .ο. !! Ε Ν Θ Α ΕΔΡΕΥΟΥΣΙ ʹ37ο 57΄ 41,77΄΄͵ Β & ʹ23ο 42΄ 47,69΄΄͵ Α., ʹ144.004͵ ΝΥΝ ΔΟΚΙΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ {ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΙΝΕ ΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙ ΑΥΤΩΝ .ο. !} ΘΕΩΝ & ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΦΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ

ΑΜΩΝ ΦΩΝΗΝ ΕΜΠΟΔΙΣΑΝ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΜΑΘΕΝ Ο ΛΑΟΣ, ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΟΙ : ΔΗΜΑΡΧΟΙ Ϛ Ϛ ΑΙΜΑ + ΧΑΡΟΙ .°. !! ΕΙΣΙ ΚΙ ΟΤΑΝ Ο ΛΑΟΣ ΕΜΑΘΑΝΕΝ, ΟΤΙ ΤΟΥ ΖΗΤΟΥΣΙ ο ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ : ΓΟΛΙΑΘ Ϛ Ε Λ Λ Η Ν . . !! ΝΑ ΟΡΙΣΗϊ ΤΟΥΣ ΧΑΡΟΥΣ Του, ΤΟΤΕ ΠΡΟ ʹ≈ 2786͵ ΕΤΩΝ, ΟΤΕ & Η ΠΡΩΤΗ ΘΗΝ ΕΛΑΜΒΑΝΑΜΕΝ & ΠΑΜΨΗΦΙΑΝ .ο. ! ΟΛΥΜΠΙΑΣ .ο. ! Ο ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΗΣ Δ Ε Ν Ο \ΥΚΛΩΨ ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΗΤΟ ΕΛΑΒΕ ΤΑ ΔΕΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ .ο. ! ΔΙΑ ΝΑ Ο ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ .ο. ! ΟΙ ΔΕ \ΥΚΛΩΠΕΣ, ΕΠΑΝΕΛΘΗϊ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝ ΤΟΥ, ΩΣ ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΜΙΑΣ «ΟΥΔΕ \ΟΠΠΑ {= Q} ΝΑΥΑΡΧΟΣ .ο. ! ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΙΓΝΩΣΚΩΝ» ! ΟΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ .ο. ! ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙΟΡΚΗΣΑΝ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΟΙ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΙ ΕΝΤΟΣ ΚΙ ΕΚΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΙΑΣΕΙ ΕΚΤΟΤΕ ΤΑ ΕΥΡΩ κλπ. : ΒΟΥΛΗΣ Ϛ Κ Ρ Ο Ν Ο Υ .ο. !! ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΕΙΜΕΘΑ ΘΕΣΜΟΣ, Δ Υ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ {= ΑΝΘΡΩΠΩΝ {ΟΥΧΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑ} \ΟΜΜΑΤΩΝ = ΒΛΑΚΩΝ ΟΡΑΤΕ ΕΙΣ ΛΕΞΙΚΑ} ΔΗΘΕΝ = Μ Α Τ Ι Ω Ν ΤΟΥ Α Μ Ω Ν {ΗΜΕΤΕΡΩΝ} ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΟΝ, ΟΣΤΙΣ ΚΑΤΑ \ΥΚΛΩΠΟΣ ΕΧΟΝΤΟΣ Δ Υ Ο ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ! ΤΟΝ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΝ Ε Ρ Μ Η Ν «ΝΟΥΣ ΕΚΑ~ΟΣ ΑΚΡΟΑΤΗΣ & ΑΜΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΟΣ ΟΡΑϊ ΚΑΙ ΝΟΥΣ ΑΚΟΥΕΙ, Τ’ ’ΑΛΛΑ ΛΕΠΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗΣ, ΛΑΜΒΑΝΕΙ & ΤΟ ΤΥΦΛΑ ΚΑΙ ΚΩΦΑ», ΕΙΝΕ Τ Υ Φ Λ Ο Σ ΛΥΧΝΑΡΙ ΤΟΥ ΑΛΑΝΤΙΝ & ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΚΩΦΟΣ Ο ΛΑΟΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΛΘΗϊ ΤΟΥ ΔΡΑϊ, ΚΑΙ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΑΣ ΠΑΣΗΣ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑ~ΡΟΦΑΣ, Η ΑΠΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ʹ≈ 2786͵ ΕΤΩΝ ’ηέ ΑΜΩΝ ΦΩΝΗ .ο. !


ΤΡΙΤΗ ~ΗΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ ~ΗΛΗ

& ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΚΤΗΣΩΜΕΝ ΦΩΝΗΝ, ΟΙ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΙ \ΥΚΛΩΠΕΣ ΥΠΟ

ΕΞ ΟΥΔΕΝΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟΝ, ΕΠΕΙΔΗ ΕΣΤΕ ΕΓΕ`ΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν : ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ Ϛ ΚΑΤ’ + + ’ΑΛΟΓΟΝ .ο. !! ΔΡΩΜΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΝΥΚΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ .ο. !

ΤΟΥ ΕΚΑΤΟΓΧΕΙΡΟΣ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ, ΗΤΟΙ ʹ50͵ΨΕΥΔΟΜΑΣΟΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΣΙ &

ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΣΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ Τ Υ Φ Λ Ο Ν ΚΑΙ Κ Ω Φ Ο Ν ΛΑΟΝ! ΟΥΤΩ ΠΩΣ, ΕΧΟΜΕΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΟΥ Ε Ξ Ο ~ Ρ Α Κ Ι Ζ Ε Ι Ν ΔΙ’ ’ΕΝΝΕΑ ΤΟΝ ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΗΝ Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ ΚΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟΚΑΛΕΙ Σ Ο Φ Ο Ν, ΕΠΕΙΔΗ ΕΛΥΣΕ ΤΟ ο ΑΛΥΤΟΝ ΑΥΤΟΥ «ΒΟΕΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ»! ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΝΕΟΝ ΣΩΜΑ ΔΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑΝ . . ! ΑΠΟ ʹ1984 ’85͵ ΤΟ ΙΑΠΕΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ,

ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΠΕΤΙΚΟΝ ʹ11. 2. 1996͵ ΕΤΟΣ

ΕΞΟΥΣΙΑ~ΑΙ Ε~Ε ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΟΙΤΙΝΕΣ «ΑΠΟΘΝΗϊΣΚΕΤΕ», ΗΤΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Λ Ο Γ Ο Υ ΕΚ ΤΗΣ ΑΜΩΝ

ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ

ο ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΦΟΙΝΙΚΙΚΗΣ ΑΛΕΦΑΒΗΤΑ, Ε Ξ Ο Σ Τ Ρ Α Κ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Ο Ι . . ! ΗΤΙΣ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΕΙ Π Α Σ Α Ν ΤΙ ΜΕΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ; ΕΑΝ ΠΑΥΣΗΤΕ ΝΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΗΤΕ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ \ΟΠΡΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗΝ ΓΛΩSS ΑΝ, ΗΤΟΙ Δ Υ Ο ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΟΥ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΕΚΠΟΜΠΑΣ, ΛΕΞΕΙΣ ΙΔΙΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΝΕ! ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΤΕ & ΤΗΝ ΑΜΩΝ ΦΩΝΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε Π Ο Χ Η Ν ΤΟΥ : ΓΟΛΙΑΘ Ϛ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ, ΟΛΑ Α Λ Λ Α Ζ Ο Υ Ν Λ Ι Α Ν ΣΥΝΤΟΜΩΣ. Ϛ Ε Λ Λ Η Ν .o. !! ΠΡΟ ʹ2786͵ ΕΤΩΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΕΛΑΧΙ~ΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΩΝ, ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΗΣΟΥ, ΑΠΕΣΥΡΘΗΣΑΝ ΕΚ ΟΥΚ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝ & ΤΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ, ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΙ ΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑ ΤΕΛΟΣ ΚΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΧΙΛΙΩΝ ΕΤΩΝ .ο. ! ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟ : ΥΜΩΝ {Ϛ ΒΑΒΕΛ+ΥΩΝ .ο. !!} = ΧΟΙΡΩΝ ΤΩΝ ΘΕΙΟΝ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν, ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΩΣΙ ʹ2.676.670.400͵ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΩΝ ΤΕ ΚΙ ΤΟΥΣ N Y N ΜΕΘ’ ‘ΗΜΩΝ ΜΑΘΗΤΑΣ ΑΡΧΕΤΑΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ Ε Χ Θ Ρ Ω Ν ΔΟΚΙΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ & ΟΛΥΜΠΙΟΥΣ! ΗΜΩΝ ΤΡΩΩΝ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΓΑΙΑΝ ! & ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑΧΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΑΠΕΤΙΚΟΥ ΕΧΘΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΛΙ ΗΛΙ & ΥΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΙΣΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ ΤΕ ΚΑΙ : ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ +

ΑΥΓΕΙΟΥ \ΟΠΡΟΥ ΤΟΥ MAITR EYA «Κ Α Τ Α ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ» .o. ! ΜΑΘΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ EΤΟΥΣ ʹ2 000͵ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑΝ .ο. ! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΚΑΖΑΝΙΑ ΤΗΣ \ΟΛΑΣΕΩΣ, ΕΠΕΙΔΗ Η ΜΕΝ \ΟΛΑΣΙΣ ΤΩΡΑ ΕΙΝΕ ΩΔΕ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΛΛΑΣ > HELL = = \ΟΛΑΣΙΣ KI AS = ΕΠΕΙΔΗ >> HELLAS !

& : ΚΑΖΑΝΙΑ Ϛ ΝΑΙ + CASA .ο. !! = ΣΠΙΤΙ. Η ΔΕ ΤΙΜΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΑΜΩΝ ΦΩΝΗΝ ΕΞ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΕΦΑΛAION Θ ʹ5 & 6͵.

«ʹ5͵ κι ἐδόθη αὐταῖς, ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς ἀλλ’ ἵνα βασανισθῶσιν μῆνας πέντε & ὁ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου ὅταν παίσῃ {= ΔΑΓΚΩΣΗϊ} ʹ6͵ κι ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν ἄνθρωπον, οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον και οὐχ εὑρήσουσιν αὐτόν καί ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν καί φεύξεται ὁ θάνατος ἀπ’ αὐτῶν». ΜΑΘΕ ΤΙ ΕΙΝΕ ΤΟ υ σ >>> ΥΣ, ΥΟΣ, ΥΙ, ΥΝ,

+ ΠΑΝΤΩΝ Ϛ ΛΑΣΚΟΣ+ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ+ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ.ο.!! «Ω ΚΡΙΜΑ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΝΑ ΤΑ ’ΧΟΥΝ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ’Ρ‘ΡΟΥΝ ΠΩΣ ΑΠΟ ΜΑΣ ΟΙ ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΒΡΙΣΚΟΥΝ, ΕΝΩ ΠΑΘΑΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠ’ ’ΑΣΥΛΛΟΓΙΣΙΑ ΤΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΦΤΑΙΗϊ Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥΣ.» ΕΚ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥSS ΕΙΑ, ΣΙΔΕΡΗ ‘ΡΑΨΩϊΔΙΑ Α § ʹ32͵.

Ο ΕΣΧΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΟΣ Μ Η Ν ΕΙΝΕ : Ο + + ΣΚΙΡΟΦΟΡΙΩΝ Ŋ ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ Ϛ Β .ο. !! ʹ= = 2 000͵ ΩΣ ΚΙ Ο ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ ΤΑΔΕ ΕΦΗ. ΕΑΝ Δ Ε ΔΙΑΠΡΑΞΗΤΕ ΤΗΝ Ν Η Σ Σ Α Ν {= = Π Α Π Ι Α Ν ! }, ΟΣΟΝΟΥΠΩ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕ ΚΙ ΟΨΟΜΕΘΑ. ` E ` E; {= γκέγκε =} κατάΛΑΒΕς;

,,

ΑΠΟ ΔΥΟ ΤΑ «Ε. ΔΗ.», ΓΝΩΣΤΑ ΩΣ ‘ΡΕΑ, ΜΗΔΕΙΑ, ΠΥ’Ρ‘ΡΑ, ΘΗΣΕΥΣ κ. α. ΟΝΟΜΑΤΩΝ. ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΑΠΟΡΙΑΝ ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ο ΥΣ, ΥΕΣ, ΥΩΝ, ΥΣΙ, ΥΑΣ, ΥΕΣ = ΟΙ/ΑΙ ΧΟΙΡΟΙ . . ! & ΔΙ’ ’ΕΠΑΦΗΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ ʹ2 109 560 640͵!


ΙΔΟΥ ΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ, Ο ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟΝ ΕΙΝΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΩΝ ΛΑΙΣΤΡΥΓΟΝΩΝ, ΕΙΣ ΓΑΙΑΝ ΑΠΟΚΑΛΟΥΣΙ

GREECE & Γ ΙΟΥΝΑΝΙΣΤΑΝ, Γ ΙΟΥΝΑΝ Δ Ε ΑΠΟΚΑΛΟΥΣΙ ΤΟΥΣ ΩΔΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, ΑΛΗΘΕΣ ΤΙ Η ΠΛΕΙΨΗΦΙΑ ΓΙΓΝΩΣΚΕΙ . . ! ΔΙΑΤΙ ΕΙΝΕ Η ο

ΘΕΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑ : ΟΦΙΣ + Α Ϛ ΣΟΦΙΑ .ο. !! : Ο – Α ΑΘΗΝΑ .ο. !! κλπ. ΤΟ Μ Ε Ν ΞΙΦΙΔΙΟΝ ΗΤΟ ΤΟΥ ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΟΥ, ΟΤΕ ΗΤΟ ΕΙΣ ΤΗΝ Σ. Ν. Δ. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΔΟΚΙΜΟΣ, ΤΟ Δ Ε ΞΙΦΟΣ ΕΙΝΕ ΤΟΥ ΝΥΝ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ, ΟΣΤΙΣ ΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Β. Ν., ΚΑΙ ΔΗ ΟΥΚ ΕΠΙΟΡΚΟΣ ΤΕ & Η ΕΠΙ~ΟΛΗ, ΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΑΜΕΝ ΕΙΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΝ Θ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΝ, ΟΝ ΕΞΩΣΤΡΑΚΙΣΑΜΕΝ ΔΙ’ ΕΝΝΕΑ ΗΜΕΡΑΣ & ΑΠΕΚΤΗΣΕΝ ΝΕΟΝ ΣΩΜΑ! Ο ΘΕΟΣ ΕΡΩΣ ΕΠΙ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ, ΗΤΟΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΟΥ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ .ο. ! Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΠΑΤΗΡ ΤΟΥ ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΣΚΟΣ. Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ, ΕΙΣ ΟΝ ΤΟΠΟΝ ΕΓΕΝΕΤΟ : Λ Ϛ ΘΗΒΑΙ .ο. !! & ΥΠΟ ΠΟΙΟΥ ΕΓΕΝΕΤΟ ΛΑ >> ΛΑΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙΝΕ ΟΙ ΔΥΟ ΟΦΕΙΣ, ΑΣ Ο ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΗΣ ΕΠΝΙΞΕΝ. Η ΕΣΧΑΤΗ ΕΙΝΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΟΥ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΝ ’ηέ ΤΙΜΩΡΗΜΕΝΟΝ.


ΛΑΒΑΤΕ Α Ν Τ Ι ΤΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ : ΧΡΙΣΤΟΣ+ΑΝΕΣΤΗ Ϛ ΛΩΤΟΦΑΓΟΙΣΙΝ Ϛ ΑΝΤΙΠΑΡΑΤΑΣΣΩ . . !! ο

Η Π Α Ν Α Γ Ι Α ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΚΑΙ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ

Α Π Ε Θ Α Ν Ε ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΑΣ ΓΕΛΑΣΟΜΕΝ! ΙΔΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΤΗΣ ΦΟΙΝΙΚΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΟΡΑ : Ο + Β + ΕΘΝ(Ω)ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ Ϛ Η + ΘΕΩΝ + ΔΙΔΑ + + ΑΛΗΘΕΙΑ + ΛΑΣΚΟΣ Ϛ ΕΠΙ’Ρ‘ΡΑΠΤΩ Ϛ ΣΥΝΕΡΧΟΜΑΙ Ϛ ΦΕΡΤΑΤΟΣ . . !! ο

ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ ΗΓΕΡΘΗ

ΕΚ ΔΑ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΑΝΑΤΩϊ ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΤΗΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ’ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΝΗΜΑΣΙ ΖΩΗΝ ΧΑριςΑΜενΟΣ, Α+Μ+Η+Ν ΙΔΟΥ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ!

: Ο + ΛΟΦΟΣ Ϛ Ο + ΑΜΗΝ + ΦΑΟΣ. .!! : ΓΟΛΓΟΘΑ Ϛ Θέά + ΛΗΪ + ΕΛΛΗΝ. .!! ο

ο

: ʹ7992 =͵ Ζ|\Β Ϛ ΑΜΗΝ + ΑΜΗΝ + ΗΓΕΡΘΗ + ΕΚ + ΔΑ + ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ + ΘΑΝΑΤΩϊ + + ΘΑΝΑΤΟΝ + ΠΑΤΗΣΑΣ+ΚΑΙ+ΤΟΙΣ+ΕΝ+ΤΟΙΣ+ ΜΝΗΜΑΣΙ + ΖΩΗΝ + ΧΑΡΙΣΑΜΕΝΟΣ + +ΑΜΗΝ» Ϛ «ΟΡΓΗ +ΑΠΟΛΛΥΣΙ +ΚΑΙ+ΦΡΟΝΙΜΟΥΣ +ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ+ΔΕ+ΥΠΟΠΙΠΤΟΥΣΑ+ + ΑΠΟ~ΡΕΦΕΙ +ΘΥΜΟΝ +ΛΟΓΟΣ +ΔΕ +ΛΥΠΗΡΟΣ +ΕΓΕΙΡΕΙ +ΟΡΓΑΣ» . . !! ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ! ,0

: ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ Ϛ ΖΕΝΙΘ+ΝΤΑΧΑΟΥ . . !! Η`ΙΚΕΝ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΩΚΕΑΝΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗ Η ΝΗΣΟΣ ΑύΤΗ ΙΘΑΚΗ ! ο


ΠΡΟΣ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ & ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΝΥΜΦΙΟΝ ΕΚ ΠΝΥΚΟΣ ΝΥΜΦΗΣ & ΤΗΝ ΥΦ’ ‘ΗΜΩΝ ΜΑΘΗΣΙΝ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΙΣ ΛΑΟΝ; Ε’Ρ‘ΡΩΣΘΕ,

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΟΝΗΜΑ ΕΙΝΕ ΕIΣ ΦΟΙΝΙΚΙΚΗΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ,

ΟΥΤΩ ΠΩΣ ΧΡΗϊΖΕΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑ ΝΑ ΓΙΝΗϊ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟΝ. «ΤΟ ΓΑΡ ΝΟΗΣΑΙ ΕΣΤΙ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΣΑΙ, ΑΠΙΣΤΗΣΑΙ ΔΕ ΤΟ ΜΗ ΝΟΗΣΑΙ» ΕΡΜΗΣ Ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ, & ΜΑΤΘ. Η, ʹ21 & 22͵ «ΣΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΟΙ, ΚΑΙ ΑΦΕΣ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΘΑΨΑΙ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΩΝ ΝΕΚΡΟΥΣ.». : Ε’Ρ‘ΡΩΣΟ Ϛ «’ΕΝ + ΑΡΧΗϊ + ΗΝ + Ο + ΛΟΓΟΣ» Ϛ O + ΕΡΩΣ + ΕΙΠΕ .ο. !!

ΔΙΑΛΕΞΑΤΕ

ο

ΕΙΣ

ΠΟΙΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ ΕΙΣΘΕ;

ΕΙΣΘΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΟΥ MAITREYA = ʹ666 =͵ ΙΑΠΕΤΟΣ (= EYA ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ) ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΤΩΝ ΚΔ ʹ= 24͵ & ALphABETS ’ηέ ΤΩΝ ΚΖ ʹ= 27͵ & ΚΗ ʹ= 28͵ ΑΡΙΘΜΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΕΦΑΒΗΤΑ; [ΤΟ ΜΕΝ ΜΑΘΗΜΑ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ & ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΟΔΗΓΕΙ ΔΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΑΣ ΔΙΑ ΝΑ ΟΜΙΛΟΥΝ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ {= ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΙΟΥ} ΤΕ & ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΜΕ ΓΚΡΙΖΟΥΣ ΚΡΟΤΑΦΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΗΣΙΟΔΟΝ, ‘΄ΕΝ ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΞ ʹ144.004͵ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ & ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ = ΚΕΦΑΛΑΙ ΑΥΤΩΝ, & ΕΛΛΗΝΩΝ. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΕΝΔΙΑ(ΤΡΙΒΟΥΝ) ΕΙΣ ΤΟ ΑΛΑΝΤΙΝ ΛΥΧΝΑΡΙ, ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ TΗΝ ΕΠΙ/ΦΟΙΤΗΣΙΝ & ΝΑ ΟΜΙΛΟΥΝ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥΣ & ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΤΕ & ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΕΙΣ ΤΟ ΧΑΟΣ.ο.!] ΙΔΟΥ Η

ΑΛΕΦΑΒΗΤΑ ΕΚ ΜΑΡΙΑΣ > ‘ΡΙΑ ʹ= 111͵ Ο ΤΡΙΚΕΦΑΛΟΣ ΚΕΡΒΕΡΟΣ

‘Ρʹ=100͵ Σʹ=200͵ Τʹ=300͵ Υʹ=400͵ Φʹ=500͵ Χʹ=600͵ Ψʹ=700͵ Ωʹ=800͵ |ʹ=900͵ ΔΕΚΑΔΕΣ Ι ʹ= 10͵ Κ ʹ= 20͵ Λʹ= 30͵ Μ ʹ= 40͵ Ν ʹ= 50͵ Ξ ʹ= 60͵ Ο ʹ= 70͵ Π ʹ= 80͵ \ ʹ= 90͵ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ

1͵ Β ʹ= 2͵ Γ ʹ= 3͵ Δ ʹ= 4͵ Ε ʹ= 5͵ ` ʹ= 6͵ Ζ ʹ= 7͵Η ʹ= 8͵ Θ ʹ= 9͵ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΘΛΟΣ ʹ1985͵ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΑΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ κλπ. ΜΟΝΑΔΕΣ

Α ʹ=

ΕΙΣΘΕ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΡΩΩΝ, ΠΟΥ ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ |\F; ’ηέ ΤΟΥ ΝΥΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΤΡΩΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ; : ΤΑ+ΟΜΗΡΟΥ+ΕΠΗ Ϛ Η+ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ .ο. !!

ΕΙΣΘΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ’ΕΝ ΠΝΥΚΙ \ΥΡΙΑΡΧΟΥ ΛΑΟΥ; ’ηέ ΤΗΣ : ΒΟΥΛΗΣ Ϛ Ϛ ΚΡΟΝΟΥ .ο. !! ΕΞΟΥΣΙΑΣ.ο.! ΕΝΘΑ ΦΩΛΕΑΖΟΥΝ ΟΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΔΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ; ΕΙΣΘΕ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΝΗΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ [ΤΩΝ ʹ25͵ ΗΓΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ‘΄ΕΝ ΣΥΝΟΛΟΝ ʹ108͵ ΜΝΗΣΤΗΡΩΝ.ο.! Ο ΣΗΜΙΤΗΣ ΗΤΟ Ο FΙΡΟΣ = Ο ΖΗΤΙΑΝΟΣ ΤΩΝ ΜΝΗΣΤΗΡΩΝ & Ο ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΛΗΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΣΘΟΥ = ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΟΣΤΙΣ ΗΤΟ Ο ΕΡΥΜΑΝΘΙΟΣ ΚΑΠΡΟΣ. ΤΟ ΠΑ. ΣΟ. Κ. ΕΠΑΘΕ ΣΟΚ. Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΙΝΕ Ο ΑΝΤΙΝΟΟΣ.ο.!] ΚΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΚΑΤΟΓΧΕΙΡΟΣ = ʹ17͵ Ν.; ’ηέ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΑΟΥ; ΕΙΣΘΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ’ηέ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ; ΕΙΣΘΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ’ηέ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΑΝΥΠΑΡΚΤΩΝ ΕΙΣΙΝ, ΑΝΕΥ ΤΗΣ ΑΜΩΝ ΦΟΙΝΙΚΙΚΗΣ ΑΛΕΦΑΒΗΤΑ;

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΜΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. .! ΕΙΣΙ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΑ ΕΚ ο

ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ & ΗΣΙΟΔΟΥ ΝΗΠΙΑ & ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ {= ΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΟ ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ & ΣΙΩΝ ΕΙΣΙ.ο.}. ΦΟΙΤΟΥΝ ΔΕ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΟΥΝ

’ΕΝ ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑϊ ΤΑ ΟΜΗΡΟΥ ΕΠΗ, ΔΙΑ ΝΑ ΟΜΙΛΟΥΝ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΙΑΠΕΤΙΚΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ {= ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΙΟΥ}.


ΕΙΜΕΘΑ ΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ, ΤΟΝ ΤΡΩΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ.ο.! {: ΠΟΛΕΜΟΥ Ϛ

Ϛ ΒΟΗ + ΟLΕ + ΜΟΥ .ο. !!} & ΔΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Δ Ε Ν ΕΓΙΝΕ ΝΑΥΑΡΧΟΣ Ο ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΗΣ ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΑΙ Του ΕΠΙΟΡΚΗΣΑΝ.ο.! ΤΑΣ ΥΜΩΝ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΑΣΚΑΡΔΑΜΥΚΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ, ΥΠΟ ‘΄ΕΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΟΡΟΝ, ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΗΤΕ ΤΟΝ ΝΑΖΩΡΑΙΟΝ ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ. ΕΙΝΕ ΔΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΙΑΣΕΙ ΕΩΣ ΝΥΝ ΕΙΣΕΤΙ ΕΥΡΩ.ο.! ΕΙΜΕΘΑ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΥΠΕΡ ΔΡΑΧΜΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΝΑ : ΔΡΑΧΜΗ Ϛ ΑΝΑΣΤΑΣ .ο. !! ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΣ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΘΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ Της. ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ {= ΟΝΟΜΑ ΥΔΡΟΓΕΙΟΥ} ΓΕΓΟΝΟΤΑ {ΑΠΟ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΥΣ Ο

BUSH ΕΜΑΘΕ ΟΤΙ ΩΔΕ, ΕΣ ΑΘΗΝΑΝ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ}

ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΑΜΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ Των.

Ο BUSH ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΨΙΝ ΚΑΒΒΑΛΙΣΤΩΝ.ο.! ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ & ΦΙΛΟΣΟΦΟΝ.ο. ΑΠΟΤΡΕΨΑΜΕΝ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ \ΟΡΕΑΝ. ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΑΙ ΕΧΟΥΝ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ϛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ .ο. !! ΑΥΤΗN ΗΜΕΙΣ ΕΧΟΜΕΝ. ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ, ΩΣ ΣΑΦΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ «ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ Ο ’ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ.ο.!» ΠΑΙ/ΔΕΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΑΤΡΟΣ

ΗΜΩΝ ΕΙΣΙΝ. ΙΔΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟ ΤΙΜΩΡΙΑΝ [ΟΡΑ/ΤΕ ΕΞ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ʹ9, 5 & 6͵ «.o.! ΑΛΛ’ ‘ΙΝΑ ΒΑΣΑΝΙΣΘΩΣΙ ΜΗΝΑΣ ΠΕΝΤΕο & Ο ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΣ ΣΚΟΡΠΙΟΥ, ΟΤΑΝ ΠΑΙΣΗϊ ΑΝΘΡΩΠΟΝ. 6& ’ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΕΚΕΙΝΑΙΣ ΖΗΤΗΣΟΥΣΙΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ, ΚΑΙ ΟΥ ΜΗ ΕΥΡΗΣΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟΝ, ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΙΝ ΑΠΟΘΑΝΕΙΝ & Φ Ε Υ Ξ Ε Τ Α Ι Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠ’ ΑΥΤΩΝ.»] ʹ1/3͵ ‘ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΥ ΑΠΟ

ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΑΣ ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ, ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΩΝ [= ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΩΝ, ΚΑΚΩΣ ΕΒΡΑΙΩΝ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΩΝ ’ηέ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ = ΟΡΘΟΝ ΣΥΩΝΙΣΤΩΝ = ΓΟΥΡΟΥΝΙΩΝ ΤΗΣ ΚΙΡΚΗΣ.ο.!].

ΑΠΟ ΔΕ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ Α|\Α ʹ= 1991͵ ΕΣΤΕ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ «ΑΠΟΘΝΗϊΣΚΕΤΕ».

: ΑΜΗΝ + ΑΜΗΝ Ϛ ΜΗΛΟΝ .ο. !! «ΤΡΩΤΕ» ΚΑΙ ΕΙΝΕ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΜΑΡΤΙΑ. ΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΝΤΑ ΕΙΣΙΝ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΝΑΖΩΡΑΙΟΝ ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ, ΕΞ ΟΜΗΡΟΥ : «ΜΗΝΙΝ + ΑΕΙΔΕ + ΘΕΑ» Ϛ ΑΜΗΝ + ΑΜΗΝ .ο. !! ΕΞ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ʹ3, 14͵ ʹ 3.366 =͵/ : ’ΑΜΗΝ + ’ΑΜΗΝ + ΗΓΕΡΘΗ + ΕΚ + ΔΑ + ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ + ΘΑΝΑΤΩϊ + ΘΑΝΑΤΟΝ + ʹ 4.626 =͵/ + ΠΑΤΗΣΑΣ + & + ΤΟΙΣ + ’ΕΝ + ΤΟΙΣ + ΜΝΗΜΑΣΙ + ΖΩΗΝ + ΧΑΡΙΣΑΜΕΝΟΣ + ‘Α+Μ+Η+Ν Ϛ ʹ+7.992 =͵/ Ϛ ΖπQΒ . . !! {ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΣΙ ΝΕΚΤΑΡ & ΑΜΒΡΟΣΙΑ}.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ, ά ΜΑ ΛΗΨΕΙ, ΠΑΥΣΑΤΕ ΝΑ ΠΟΙΗΤΕ ΤΗΝ ΝΗΣΣΑΝ, ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΔΥΟ ΘΕΟΥΣ ΛΟΓΟΝ & ΛΑΟΝ, ΛΑΒΕΤΕ ΘΕΣΙΝ ΔΡΩΝΤΑΣ ΥΠΕΡ ΑΥΤΩΝ. .! ο

ΕΙΜΕΘΑ ΔΥΟ ʹΟΥΧΙ ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΛΛΑ͵

\ΟΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ʹ1984͵ ΓΝΩΣΤΑ ΩΣ ‘ΡΕΑ, ΠΥ’Ρ‘ΡΑ, ΜΗΔΕΙΑ, ΘΗΣΕΥΣ κ. ’ά. ΟΝΟΜΑΤΑ. .! & ΕΞ ΟΥΔΕΝΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟΝ του, ΩΣ ΕΓΕFΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΝ : ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ Ϛ ΚΑΤ’ + ’ΑΛΟΓΟΝ .ο. !! ο

ΔΙ’ ’ΕΠΑΦΗΝ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΑΠΟΡΙΑΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ ʹ2 109 560 640͵. ΔΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ.

ΠΝΥΚΟΣ


Α

Β

Ε

Γ

Δ

`

Α) ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ MAITR EYA, Β) ΟΙ ΔΙΔΥΜΟΙ ΠΥΡΓΟΙ = = ΟΙ ΟΡΧΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ, ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΕΙ ΜΑΣΟΝΩΝ, Γ) Η ΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΘΑ ΚΑΥΧΑΤΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ της ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΑΥΓΕΙΟΥ \ΟΠΡΟΥ ΤΟΥ ʹ666͵, Δ) Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΕΛΕΙΤΕ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ {= ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΒΛΑΚΩΝ.ο.!}, ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΩΝ Ο ΤΟΤΕ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΤΑ Ο ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΝΥΝ ΕΧΕΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ «Ν. Δ,»! ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΑΛΟΝ {ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΔΡΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ}.ο.! Ε) ΑΙ ΧΕΙΡΕΣ : ΑΓ ΙΩΝ Ϛ ΘΕΩΝ.ο.!! ΔΕΙΚΝΥΟΥΣΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ʹ66 & 666͵ ΗΤΟΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ Των, ΕΝΩ : ΑΜΝΗ Ϛ ΑΜΗΝ.ο.!! & `) & ΑΥΤΟΣ ΑΥΤΑ ΞΕΡΕΙ.ο.!


‘΄ΕΝ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΝ IAΠETOY = MAIRT EYA = ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ EYA ΓΝΩΣΤΟΤΑΤΟΥ ΚΑΙ Δ Η ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΩΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ’ηέ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥ, ΟΣΤΙΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙΝΟΝ ΟΝΟΜΑ : «ΜΗΝΙΝ+ΑΕΙΔΕ+ΘΕΑ» Ϛ ΑΜΗΝ+ΑΜΗΝ Ϛ Ϛ ΜΗΛΟΝ. .!! ΤΡΩΤΕ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΝΑΖΩΡΑΙΟΝ ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ ΕΞ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ʹ3, 14͵! ο

ΕΚ ΤΗΣ

: ΜΗΔΕΙΑΣ Ϛ ΜΙΑΣ+«Ε+ΔΗ». .!! ΗΤΙΣ ΥΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ. .! ο

ο


ΛΑΒΕΤΕ, ΦΑΓΕΤΕ & ΠΙΕΤΕ, ΑΜΒΡΟΣΙΑ & ΝΕΚΤΑΡ, ΒΡΩΣΙΣ & ΠΟΣΙΣ, ΘΕΩΝ ΤΕ & ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΕΚ ‘ΡΙΑ ΚΖ ʹ= 27͵ .ο. !

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΝ « Ϛ » ΕΙΝΕ

& ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑΣ.

ΔΕΝ ΕΙΝΕ ΜΟΝΟΝ Η ΤΥΧΟΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ : ΘΕΟΥ Ϛ ΑΓΙΟΥ .ο. !! ΦΩΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΠΡΑΤΤΕΙ ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ .ο. ! : «’ΑΜΗΝ + ’ΑΜΗΝ + ΗΓΕΡΘΗ + ΕΚ + + ΔΑ + ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ + ΘΑΝΑΤΩϊ + ΘΑΝΑΤΟΝ + ΠΑΤΗΣΑΣ + ΚΑΙ + ΕΝ + ΤΟΙΣ + + ΜΝΗΜΑΣΙ + ΖΩΗΝ + ΧΑΡΙΣΑΜΕΝΟΣ + ‘ΑΜΗΝ»+ΑΓΕ+ΛΑΣΚΟΣ Ϛ «ΟΡΓΗ + + ΑΠΟΛΛΥΣΙ + ΚΑΙ + ΦΡΟΝΙΜΟΥΣ + ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ + Δ Ε + ΥΠΟΠΙΠΤΟΥΣΑ + + ΑΠΟ~ΡΕΦΕΙ + ΘΥΜΟΝ + ΛΟΓΟΣ + ΔΕ + ΛΥΠΗΡΟΣ + ΕΓΕΙΡΕΙ + ΟΡΓΑΣ» Ϛ Ϛ Ζ|\Β ʹ= 7992͵ Ù ʹ= 999͵ ΑΘΑΝΑΤΟΣ + ΗΡΑΚΛΗΣ .ο. !! ΙΔΟΥ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΚΙ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΑΠΕΘΑΝΕ; ΧΑ ΑΣ ΓΕΛΑΣΟΜΕΝ! FEFE; {= γκέγκε}

ΑΝΩ ΕΙΝΕ ΓΑΜΟΣ ΩΣ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ‘ΡΩΣΟΙ ΔΙΕΞΑΓΟΥΝ .ο. ! ΕΝΩ ΟΙ ΩΔΕ Ι Ε Ρ Ε Ι Σ ΟΡΑΤΕ : ΣΤΕΦΑΝΑ + ΓΑΜΟΥ Ϛ ΤΕΛΕΤΗ + ΛΕΥΚΗΣ + ΜΑΓΕΙΑΣ Ϛ Ϛ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ .ο. !! ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ, ΟΡΑΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΣΕΛΙΔΑ, Ε Ι Σ Ι ΤΟΥ ʹ66 ’ηέ 666͵, ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΤΟΥ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ ’ηέ ΟΡΑΤΕ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ : ΑΠΟΣΤΟΛΗ+ΛΑΣΚΟΥ Ϛ ΧΡΙΣΤΟΣ Ϛ Ϛ ΦΟΙΝΙΞ+ΣΙΤΟΣ .ο. !! & : ΣΙΤΟΣ – {ΗΡΑ} Ϛ ΑΡΤΟΣ .ο. !! ΤΟΝ : ΑΡΤΟΝ Ϛ ΛΑΣΚΟΣ .ο. !! ΛΟΥΚΑΝ ΙΖ «ʹ23͵ καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν Ἰδού, ὧδεο ἤ Ἶδοὺ ἐκεῖ μὴ ἆπέλθητε μηδὲ διώξητε.»

ΤΑ ~ΕΦΑΝΑ ΓΑΜΟΥ ΜΑΥΡΟΙ ΜΑΓΕΙΑ, & ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΣΙ ΛΕΥΚΗ ΜΑΓΕΙΑ .ο. ! Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΤΕΤΡΕΨΕΝ ΥΜΑΣ ΤΟΥΣ ΛΑΙΣΤΡΥΓΟΝΑΣ ΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, & Ο ΑΛΛΑΧ >>> ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΣΚΟΣ : Λ Ϛ ΘΗΒΑΙ .ο. !! ΚΑΜΝΕΙ ΑΧ .ο. ! ΔΕΝ ΑΚΟΥΕΤΕ ΗΜΑΣ & Ο ΑΛΛΑΧ ΕΔΡΑΣΕ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΩΔΕ ΛΑΙ~ΡΥΓΟΝΩΝ ʹ1 - 4͵! Ο ΛΑΜΒΑΝΩΝ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΘΕΣΙΝ ΑΜΑ ΤΗϊ ΛΗΨΕΙ .ο. ! ΕΧΘΡΟΣ ΗΜΩΝ Ε~Ι & ΕΣ ΑΤΤΙΚΟΝ ʹ2 000͵ ΕΤΟΣ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΕΞ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΕΦ. Θ ʹ 5͵ «

& ἐδόθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς ἀλλ’ ἵνα βασανισθῶσιν μῆνας πέντε & ὁ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς

σκορπίου ὅταν παίσῃ {= ΔΑΓΚΩΣΗϊ} ἄνθρωπον, ʹ6͵ καί ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον καί οὐχ εὑρήσουσιν αὐτόν καί ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν καί φεύξεται ὁ θάνατος ἀπ’ αὐτῶν».

ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΑΠΟΡΙΑΝ ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΔΙ’ ’ΕΠΑΦΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ ʹ2 109 560 640͵. ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ ΩΣ ΕΠΕΤΑΙ,

:Η + ΠΗΝΕΛΟΠΗ Ϛ // Ϛ ΑΓΕΛΑΣ + ΑΜΝΗ.ο.!! & ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΑΓΕΙ Ο ΛΑΣ «ΘΑΝΑΤΟΣ» !

ΠΝΥΚΟΣ «ΠΥΛΑΙ ΑϊΔΟΥ ΟΥ ΚΑΤΙΣΧΥΣΟΥΣΙΝ ΑΥΤΗΣ»!


: ΞΑΝΘΟΣ Ϛ ΕΙΠΕ + ΞΑΝΘΟΝ + ΕΜΕ . . !! ΔΙΑ ΝΑ Γ ΙΝΗϊΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ = : ΑΝΑΞ Ϛ ΞΑΝΑ . . !! ΜΕΛΕΤΑ! ο

ο

ΙΔΟΥ Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΦΑΒΗΤΑ ΚΕΡΒΕΡΟΣ

Ξ Ο Π \ ‘Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω | Α ΑΒΓΔΕ`ΖΗΘΙΚΛΜΝ : ΜΑΘΗΤΑΙ + ΛΑΣΚΟΥ Ϛ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝ Ϛ ΣΤΡΟΥΘΙΑ Ϛ

Ϛ Ο + ΝΙΚΩΝ + ΔΕΙΞΑΙ Ϛ ΓΕΝΟΣ + ΗΣΙΟΔΟΥ Ϛ Η + + ‘ΡΙΑ + ΜΗΤΗΡ + ΕΣΤΙ Ϛ ΒΑΣΙΛΕΙΣ + ΟΙ + ΔΟΚΙΜΟΙ + + ΕΛΛΗΝΕΣ Ϛ ΟΛΥΜΠΟΥ Ϛ ΕΨΙΛΟΝ + ΕΙΣΙ Ϛ ΤΙΜΙΟΝ + + ΞΥΛΟΝ Ϛ ΟΙ + ΔΟΚΙΜΟΙ + ΕΛΛΗΝΕΣ + ΔΟΞΑ + ΗΛΙ + + ΕΙΣΙΝ Ϛ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ϛ ΝΟΣΤΟΥ Ϛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ + ΕΙΣΙ Ϛ Ϛ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΕ Ϛ ΠΕΡΙΜΕΝΩ Ù ΔΙΑ`ΕΛΕ Ϛ ΧΡΟΝΟΣ Ϛ Ϛ ΛΙΑΝ Ϛ ΝΙΚΑΙ Ϛ ΛΑΞ Ϛ ΕΛΑΛΗΘΗ Ϛ ΛΑΒΗΝ Ϛ ΜΝΑ . . !! ο

Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΕΦΗ «ΙΔΟΥ Η ΜΗΤΗΡ σου»

: ΜΑΡΙΑ Ϛ ‘ΡΙΑ+ΜΑ .ο. !! = ΜΗΤΗΡ!

+Υ+Λ+Α+Ι Ϛ ΛΑΣΚΟΣ Ϛ ΝΑΟΥ Ϛ ΤΟ + ΟΜΜΑ . . !! ο


: Ο +ΓΚΙΟΥΛΛΙΒΕΡ Ϛ ΛΑΣΚΟΣ + ΕΙΝΕ + ΑΝΗΡ .ο. !! : ΓΚΑΛΛΙΒΕΡ + ΑΓΑ~ΟΣ+ + ΘΗΒΑΘΙ Ϛ ΛΑΣΚΟΣ .ο. !! : Ο + ΛΙΛΛΙΠΟΥΤΙΩΝ + ΝΑΥΑΡΧΟΣ Ϛ ΥΨΗΛΟΦΡΩΝ + + ΜΠΟΛΓΚΟΛΑΜΟΣ Ϛ «ΑΙΓΕΣΙΝ + Η + ΟΙΕΣΣΙ + ΚΑΚΑ + Φ Ρ Ο Ν Ε Ω Ν + + ΕΝΟΡΟΥΣΗΪ».ο.!! : ΤΟΥ + «ΠΑ+ΣΟ+Κ» + ΝΟΗΜΑ Ϛ Ο + ΛΙΛΛΙΠΟΥΤΙΟΣ.ο.!! : ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΝ + Β Λ Α Κ Ε Ι Α + ΤΗΣ +«Ν + Δ» Ϛ ΔΕΞΙΟΙ + ΜΕΓΙ~ΑΝΕΣ + + ΜΠΛΕΦΟΥΣΚΟΙ.ο.!! : ΤΟΥ + ΠΑΣΟΚ + ΛΙΛΛΙΠΟΥΤΙΟΙ + ΙΜΙΑ Ϛ ΣΗΜΙΤΗΣ + + ΛΥΜΠΕΡΗΣ + ΑΔΡΑΝΕΙΑ.ο.!! ΙΔΟΥ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΕΙΣΙ ΩΣ «τά πιο βλαβερά ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ που ανέχθηκε ποτέ η φύσις να σέρνωνται πάνω στη γη.» Ω ΕΥΡΩΠΑΙΕ! Η ΠΑΡΟΙΜΙΑ «ΟΥΔΕ

\ΟΠΠΑ {= Q} ΓΙΓΝΩΣΚΩΝ» ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

& Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ, ΟΣΤΙΣ ΔΕΝ ΑΝΕΚΑΛΕΣΕ ΤΟΝ ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝ Του, ΩΣ ΝΑΥΑΡΧΟΝ ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΑ ΙΜΙΑ! : ΝΑΥΑΡΧΟΥ + ΜΠΟΛΓΚΟΛΑΜΟΥ Ϛ ΧΡΙΣΤΟΣ + ΛΥΜΠΕΡΗΣ + ΑΠΗΛΘΕ Ϛ Ϛ ΧΡΙ~ΟΣ+ΛΥΜΠΕΡΗΣ+ΔΙΑΓΡΑΦΗ . . !! ΛΥΜΠΕΡΗΣ Μ ʹ991͵ ΛΑΣΚΟΣ ʹ1100͵! ο


ΕΙΜΕΘΑ ΟΙ «Ε» ‘ΡΜΔΔ ʹ= 144.004͵ ΜΕΘ’ ‘ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΦΑΝΤΩΝ ΑΠ’ ’ΕΠΟΧΗΣ, ΟΤΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΡΑΤΩΣΑΝ ΤΗΝ ΧΙΛΙΕΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ Των ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΠΙ ΓΑΙΑΣ ΑΝΕΥ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΣΩΜΑ ΙΗΣΟΥΣ & ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ Των! ΟΜΟΥ ΟΙ ΔΟΚΙΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ {ΤΑ ΟΡΗ ΣΙΩΝ & ΟΛΥΜΠΟΣ

ΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙ ΗΜΩΝ} ΘΕΩΝ, ΤΟΤΕ : ΓΟΛΙΑΘ ταυτότης Ϛ ΕΛΛΗΝ .ο. !! & ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ο ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ .ο. ! ΕΔΡΕΥΟΜΕΝ Β ʹ37 57΄ 41,77΄΄͵ & Α ʹ23 42΄ 47,69΄΄͵,

ΩΔΕ Η ΠΟΛΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ ΘΗΒΑΙ .ο. ! ΕΧΟΜΕΝ ΤΗΝ ‘ΡΕΑΝ, ΗΤΙΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΛΙΘΟΝ (= ΛΑΝ) : ΚΡΟΝΟΥ Ϛ ΒΟΥΛΗΣ .ο. !! ΟΣΤΙΣ ΕΜΜΕΣΕ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΝΥΝ ΜΕΘ’ ‘ΗΜΩΝ .ο. ! ΜΗΔΕΙΑΝ, ΗΤΙΣ ΦΟΝΕΥΕΙ ΤΟΥΣ Β ʹ= 2.000.000.000͵ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΑΣ ΙΑΣΟΝΟΣ ΠΑΙΔΕΣ! ΠΥ’Ρ‘ΡΑΝ, ΗΤΙΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΑΛΕΦΑΒΗΤΑ! ΘΗΣΕΑ ΚΑΤΑ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ! κλπ.

ΔΡΩΜΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΚΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ : ΤΑ + + ΟΜΗΡΟΥ + ΕΠΗ Ϛ Η + ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ . . !! ΚΑΤ’ ’ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΚ ‘ΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΩΝ ΚΖ ʹ= 27͵ ΚΙ ΕΚ ΞΑ ΤΟΥ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΩΝ ΚΗ ʹ= 28͵ ΑΡΙΘΜΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΡΒΕΡΩΝ ΤΗΣ ΑΛΕΦΑΒΗΤΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΕΚ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ .ο. ! ΝΥΝ ο

ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΤΡΩΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ . . ! ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΥΓΕΙΟΥ \ΟΠΡΟΥ, & ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΓΛΩSS ΗΣ ΑΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ! ο

ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ; ΣΑΦΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ § «ʹ12͵

ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι {= ΤΩΡΑ} ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν.» ΩΣ & ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι` § «ʹ18͵ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν {ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΠΝΥΚΟΣ} καὶ : πύλαι {Ϛ ΛΑΣΚΟΣ . . !!} : ᾅδου {Ϛ ΙΟΥΔΑ .ο. !!} οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» .ο. ! ΕΚ Δ Ε ΤΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΕΚΑΤΟΓΧΕΙΡ = ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΜΑΣΟΝΟΙ = Η : ΔΕΚΑ + ΕΠΤΑ + ΝΟΕΜΒΡΗ Ϛ Ϛ ΚΡΑΤΟΣ .ο. !! ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ ΕΝΤΟΛΑΣ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ MAITR ΕΥΑ {= ο

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ Ε Υ Α} ΕΞ ΑΥΓΕΙΟΥ \ΟΠΡΟΥ ΕΠΙ ʹ2772͵ ΕΤΗ, ΕΩΣ ΤΗΝ ʹ11. 2. 1996͵ .ο. ! ΕΚΤΟΤΕ ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΖΟΜΕΝ ΜΟΝΟΝ ΕΞ ʹ2.676.670.400͵ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΑΣ

& ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΕΣ ΕΤΕΡΟΝ ΣΩΜΑ ΕΝΤΟΣ ΕΝΝΕΑ ΗΜΕΡΩΝ ! ΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑΙ

ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΕΙΣΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ, ΑΤΙΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΩΝ.ο. ! ΟΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΔΕΣ! ΟΡΝΙΘΕΣ; ΕΙΣΙΝ ΟΙ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΑΙ κλπ. Ν Υ Ν ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟLΕ ΜΟΝ ΗΜΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ .ο. ! ΙΔΟΥ Ε Τ Ε Ρ Α Ι ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΜΩΝ, Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΛΑΒΕ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ του ΤΗΝ ΑΜΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΝ & ΕΓΙΝΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΜΕΤΑ Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΕΧΑΣΕ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ! Ο ΔΕ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΗΤΟ Ο ΕΡΥΜΑΝΘΙΟΣ ΚΑΠΡΟΣ, Ο ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΣ ΕΝΟΣ \ΟΜΜΑΤΟΣ \ΥΚΛΩΨ κλπ.!

ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΩΝ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ . . ! ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΗΕΛΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΑΚΡΑΙΑ, ΩΣ & ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΣ ΕΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΓΑΙΑΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΗΜΩΝ, ΕΙΣ ΑΤΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ ʹ2 000͵, ΠΑΡΟΥΣΙΑΝ ! ΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΩΣ ΠΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ ΘΕΟΥ ʹ666 =͵ ΙΑΠΕΤΟΣ = MAΙTR EYA! & Ο ο

ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ

ΒΕΒΗΛΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΥΣΙΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ, ΟΠΟΥ ΝΥΝ ΛΟΥΕΤΑΙ ΝΗΠΙΟΝ Ο ΖΕΥΣ!

ΟΙ ‘ΑΜΩΝ ΕΧΘΡΟΙ, ΟΙ ΠΟΙΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΝΗΣΣΑΝ .ο. ! ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΣΧΑΤΟΝ ΕΤΟΣ ʹ2 000͵ ΤΙΜΩ(ΡΙΑ)Ν, ΕΞ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ §§ ʹ5 & 6͵, «ʹ5͵ καὶ ἐδόθη αὐταῖς, ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς, ἀλλ’ ἵνα βασανισθῶσιν μῆνας πέντε καὶ ὁ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου, ὅταν παίσῃ {= ΔΑΓΚΩΣΗϊ} ἄνθρωπον, ʹ6͵ καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον καὶ οὐχ εὑρήσουσιν αὐτόν καὶ ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν καὶ φεύξεται ὁ θάνατος ἀπ’ αὐτῶν» !

ΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΤΕΣ & ΕΙΣΙΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ «Ε», ΙΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΑΥΤΟ ΕΙΣ E- MAIL olympioshermes@freemail.gr ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ

ʹ6 972 404 298͵ ΑΛΛΩΣ ΕΧΘΡΟΙ.


«ΕΡΩΣ ΑΝΙΚΑΤΕ ΜΑΧΑΝ» : ΕΡΩΣ Ϛ ΜΑΝΘΑΝΩ + ΕΛΛΗΝΙΚΑ. .!! : ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ Ϛ ΠΑΡΑFΕΛΣΙΣ = ΔΙΑΒΙΒΑΣΙΣ ο

ΔΙΑΤΑΓΩΝ. Ο ΘΕΟΣ ΕΡΩΣ ΕΙΝΕ ΠΝΕΥΜΑ. ΠΑΝ ΤΙ ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΧΟΝ : ΠΤΕΡΑ Ϛ ΕΙΠΕ + ΠΕΤΑ . . !! ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ! ΩΔΕ Ο ΘΕΟΣ ΕΡΩΣ «ΔΟΚΙΜΑΖΩΝ ΤΟ ΤΟΞΟΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ»! ο

: ΕΡΩΤΑ Ϛ Ε + ΡΩΤΑ Ϛ ΤΩΡΑ + Ε Ϛ ΕΡΑΤΩ Ϛ ΔΙΑΤΑΜΝΩ .ο. !! : ΕΡΩΤΟΣ Ϛ ΕΚΠΥΡΟΩ Ϛ ΠΟΜΠΕΥΩ Ϛ ΤΕΚΤΩΝ .ο. !! ΩΔΕ ΕΙΝΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ʹ1980͵ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑΚΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΦΗμερίδα «Ο ΦίλΑΘΛΟΣ», ΜΕΤΑ ΤΙΝΩΝ ΕΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ, ΜΙΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ ΣΑΤΑΝΑΣΙΑΔΗΝ & ΤΣΙΤΑ!


ΜΑΘΕΤΕ, ΠΟΙΟΙ & ΔΙΑΤΙ ΝΕΚΡΟΙ Ε~Ε; ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΩΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ʹ2.676.670.400͵ Ε~Ι ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ των ΕΚ ΤΗΣ ΑΥΓΕΙΟΥ \ΟΠΡΟΥ, ΟΙΑΣ ΕΛΑΒΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ MAITR EYA ΑΠΕΙΣΙΝ ΕΚ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ, ΟΥΤΩ ΠΩΣ ΕΙΣΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΥ ΥΠΟ ʹ666͵ ΤΕ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΣΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ! ΥΠΟ ΤΑΣ ΔΙΑΤΑΓΑΣ ΑΥΤΟΥ ΕΩΣ ΕΚΘΡΟΝΙΣΕΩΣ Του

ʹ1996͵. ΕΚΤΟΤΕ ΥΠΑΚΟΥΟΥΣΙΝ ΕΣ ΔΟΥΛΟΥΣ Του!

ΟΥΤΩ ΠΩΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΜΥΕΛΟΣ ΥΜΩΝ ΔΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗϊ ΕΙΣ ΝΟΥΝ, ΩΣ

ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΣΙ ΝΟΥΝ, ΗΤΟΙ ΔΕΚΤΗΝ & ΠΟΜΠΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΓΙΓΝΩΣΚΟΥΣΙΝ ΔΙ’ ΑΥΤΟΥ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. .! ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥ! ο

ΤΩΝ ΑΜΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΡΑΥΤΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΝΟΟΣ Των

!


ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟΝ ΔΙΕΜΟΙΡΑΣΘΕΙ ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ Ε ʹ= 5.000͵ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΕΝ. ΕΙΣ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟN INTERCONTINENTAL ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΥ`ΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΠΑΡΑΔΩΣΑΜΕΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟΝ ΤΗΣ ΑΜΩΝ ΑΝΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΦΟΙΝΙΚΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΩΘΗΣΑΜΕΝ ΔΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ. .! {ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΔΕ ΕΒΟΗΘΗΣΑΜΕΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ BUSH ΔΙΑ ΝΑ ΕΚΛΕΓΗϊ ΞΑΝΑ, ΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΗϊ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ, ΕΠΕΙΔΗ, ΩΣ ΕΓΡΑΨΕΝ ΕΙΣ ΗΜΑΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΠΟΥ ΙΖ E- MAIL ΩΔΕ ΕΙΣΙ ΤΡΙΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ, ΤΟΥ ΕΔΙΔΟΝ ‘΄ΕΝ ΕΤΟΣ ΔΙΟΡΙΑΝ. .!}. ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΝ, ΠΑΡΑΔΩΣΑΜΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑΝ του ΕΠΤΑ ΑΝΩ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑ ΝΑ ΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣΗϊ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ, ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ του, ΚΑΙ ΕΞΕΘΡΟΝΙΣΕ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΝ! Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΑ ΗΤΟ, ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣΕΤΙ ’ΕΝ ΖΩΗϊ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΓΡΑΦΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ του ΔΙΑ ΝΑ ΓΙΝΗϊ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ο

ο

«ΠΑ. ΣΟ. Κ.», ‘΄ΟΝ ΕΞ ΗΜΩΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΑΘΑΙΝΕΙ Σ Ο Κ. .! ο


: ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑΚΙΑΣ ταυτότης Α+ΕΙΠΕ+ΔΥΤΗΣ+ΚΑΙ+‘ΡΙΑ.ο.!! ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ, ΥΠΑΡΧΟΥΣΙΝ ‘΄ΕΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ Δ Ε Ι Γ Μ Α ΑΠΟ ΤΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑΚΙΑ, ΑΡΧΗΣ Γ ΕΝΟΜΕΝΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ʹ1980͵. ΙΔΟΥ ΤΙ ΥΠΕΡΟΧΟΝ ΕΓ ΡΑΨΕ ʹ4. 5. 2002͵!

……………………………………………………………

ΙΔΟΥ ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ T. V. ΝΕΤ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΦΗμερίδα «Ο φίλΑΘΛΟΣ»ΤΗΝ ʹ13. 07. 2007͵ ΣΤΡΑΦΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ Του ʹ06. 05. 2007͵ ΜΕΤΑ ΟΡΑ. ΟΥΤΟΙ ΕΣ ΑΤΤΙΚΟΝ ʹ2.000͵ ΕΤΟΣ ΕΙΝΕ ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ ʹ8.029.867.194 + 2͵ ΑΝΕΥ.ο.! ΕΚ ΤΗΣ ΑΜΩΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ «ΒΟΕΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ»!


ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕ ΓΝΩΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΤΩΝ ΛΑΙΣΤΡΥΓΟΝΩΝ, ΥΠΟ ΤΟΥ H/Y ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΟΝΤΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ, ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ { ≡ } ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ…! ΟΙ ΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΑΛΕΦΑΒΗΤΟΝ. ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ = ΕΒΡΑΙΟΙ ΑΠΟ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΠΑΠΑ.

Ο ΛΑΝΤΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΟΣΔΟΤΟΣ = ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΝ…! Ο Δ/ΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΛΕΞΗΣ > Δ{ΗΜΟΚΡΑΤ}ΙΑΣ. ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο Δ/ΙΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΣΚΕΠΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Δ Η Μ Ο Υ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΝΥΚΟΣ, ΑΠ’ ‘ΟΠΟΥ ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΡΟ 6009 ΕΤΩΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ, ΑΦΟΥ ΤΟΤΕ ΕΔΙΩΞΑΝ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ…! ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΔΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ = = ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ…! ΑΛΛΟΣ ΔΕ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΜΟΝΟΝ ΕΜΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΗΒΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ, ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ…! ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΕΙΠΩΘΕΙ ΠΡΟ 2779 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ & ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ, Η ΔΕ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΙΗΣΟΥ…! ΚΑΙ Τ’ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝ ΕΜΕΙΣ ΜΟΝΟΝ. ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΤΟΤΕ… Τ Ω Ρ Α ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Των, ΑΡΧΙΣΑΝ ΔΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 19η ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 1990. Π Ρ Ω Τ Α ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΤΑΝ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΑΝΤΙ Α Ι Μ Α Τ Ο Σ Ι Χ Ω Ρ κλπ. & ΜΕΤΑ Θ Ε Ο Ι…! Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΙΑΤΥΜΠΑΝΙΖΕ «ΔΙ’ ‘ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Τ Ρ Ε Ι Σ ΕΙΝΑΙ ΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑ, ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». ΑΓΝΟΟΥΣΕ ΟΜΩΣ ΤΙΣ ΙΟΥΔΑΪΚΕΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ…! ΑΠΟ ΤΟ 1989 ΕΚ ΡΩΣΙΑΣ Ε Ξ Ο Ν Τ Ω Σ Α Μ Ε ΤΟΝ ΕΚΕΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ…! ΤΟ 2001 ΚΑΤΑ ΒΑRΒΑΡΟΥΣ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΕΠΑΥΣΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΔΥΜΟΥΣ = ΟΡΧΕΙΣ, ΕΡΧΕΤΑΙ ΧΑΟΣ. ΦΤΑΙΕΙ Ο ΕΚΑΤΟΓΧΕΙΡ ΤΩΝ Η. Π. Α.. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΟΛΟ & ΠΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΗ ΠΛΕΟΝ Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ! ΑΥΤΑ ΕΠΕΙΔΗ ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΓΗ = ΙΘΑΚΗ… Ο ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ & Ο ΙΟΥΔΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΥΠΟ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ {= ΒΛΑΚΩΝ ΟΡΑ ΛΕΞΙΚΑ} ΠΟΥ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ… ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ…! ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΖΩΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΠΑΥΣΟΥΝ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤ’ ΕΙΚΟΝΑ & ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΛΙ ΗΛΙ…! ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΗΝΕΛΟΠΗ = ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑ…! ΔΗΛΑΔΗ ΟΠΩΣ (Κ)ΥΒΕΡΝΟΥΝ HELLAS & GR.! ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ (Κ)ΥΒΕΡΝΗΣΟΥΝ & ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ, ΤΗΝ Ι Λ Η Δ Ο Ν Ι Α Ν ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΚΟ ΑΣΤΕΡΑ…! Ε Π Ε Ι Δ Η ΟΜΩΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000, ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΓΗ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΣΚΟΝΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ & ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, ΟΜΗΡΟΣ & ΚΑΙΝΗ,

ΟΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΩΤΑ ΤΟ Χ Α Ο Σ & ΤΕΛΟΣ Η ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΡΟΣ ΙΛΗΔΟΝΙΑ. ΛΕNΕ, ΟΙ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥSSΕΑ, ΑΛΛ’ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑ Ε Κ Τ Ο Σ ΣΑΡΚΑΣ & ΟΣΤΩΝ. Ε Δ Ω ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΙΟΣ Του ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΙΔΡΥΤΗΣ & Ο ΕΥΜΑΙΟΣ, Ο ΦΙΛΟΙΤΙΟΣ, Ο ΑΡΓΟΣ κ. ’ά. ΣΥΝΟΛΙΚΑ 144.004 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ & ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΓΛΩSSΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΖΩΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΠΟΥ ΤΑΧΕΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ = ΕΛΛΗΝΕΣ. ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ & ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Θ Ε Ο Ι & Ο Λ Ο Ι ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ…! ΑΚΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΣΤΗ ΠΛΑΚΑ & ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΛΛΗΝΑ…! ΟΙ ΕΚΑΤΟΓΧΕΙΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΙΣ…! ΠΟΥ ΤΑΧΑ ΝΥΝ (Κ)ΥΒΕΡΝΟΥΝ ΚΡΑΤΗ… Ο ΕΙΣ ΣΤΙΣ Η. Π. Α., Ο ΑΛΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ & ΤΕΛΟΣ ΕΔΩ = GR. ΤΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ…! ΠΟΥ ΕΝΑΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΔΙΑΤΑΖΕΙ & ΔΡΑ Η «17η Ν» ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΣ ΩΣ & ΤΖΕΒΑ, ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑ κ. ’ά. (Κ)YΒΕΡΝΑ ΜΑΣΟΝΟΥΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ, ΕΠΕΙΔΗ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΗ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ = = ΒΛΑΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΕΞΙΚΑ…! ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ Π Ο Σ Τ Α ΑΠΟ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΑΤΟΜΑ = «ΘΕΟΥΣ…» ΤΗΣ «17ης ΝΟΕΜΒΡΗ». ΑΥΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ Δ Υ Ο ΦΟΡΑΣ ΑΛΛ’ ’ΕΣ ΜΑΤΗΝ ΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕΙ ΤΟΝ ΑΜΟΝ ΙΔΡΥΤΗ. ΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΕΑΝ Δ Ε Ν ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ = = ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ Π Ν Υ Κ Ο Σ, ΑΜΑ ΛΗΨΗ, ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ

ΕΝΑ ΘΕΟ (Κ)ΥΡΙΑΡΧΟ Λ Α Ο Ν…! ΙΔΟΥ ΤΙ Η ΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝ ΕΠΙ 5 = ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΑΣ ΤΟΝ Θ Α Ν Α Τ Ο, ΔΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ Π Ο Ν Ο Υ Σ ΚΑΙ Ο Θ Α Ν Α Τ Ο Σ Δ Ε Ν ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ…!» ΟΠΩΣ ΕΚΘΡΟΝΙΣΑΜΕ ΤΟΝ 6, 66 ΚΑΙ 666 ΣΤΙΣ 11. 2. 1996 & ΤΩΡΑ ΘΕΟ ΕΧΕΤΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ, ΣΚΥΛΟ ΤΟΥ 666, ΕΤΣΙ ΔΙΩΧΝΟΥΜΕ & ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ…! ΔΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΛΑΤΕ…! ΙΔΙΑ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΣΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΓΗ = ΙΘΑΚΗ…! ΕΣΕΙΣ ΔΕ ΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΩΣ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ κλπ. ΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΟΜΟΙΟΥΣ & ΠΡΟΣ (Κ)ΥΡΙΑΡΧΟ ΛΑΟ. F E F E; {= γκέγκε} ΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ των ή ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ…! «Ε. ΔΗ.» = ΠΥ’Ρ‘ΡΑ, ΜΗΔΕΙΑ…! 210 9 560 640 bqommata.blogspot.com


«ΦΟΥΝΤΑΡΟΥΝ ΣΤΑ ΤΑΡΤΑΡΑ», ΑΠ’ ’ΕΦΗμερίδα «Ο ΦίλΑΘΛΟΣ» Α {= ΑΡΧΑΪΚΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΟ ΥΠΟ ‘ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΕΦΑ!} ΠΕΤΑΕΙ ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ…; ΛΑΘΟΣ ΕΚΑΝΑ …! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥΛΙ…! Δ Ε Ν ΠΕΤΑΕΙ ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. ΕΙΠΑΜΕ. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΕΣ. Δ Ε Ν ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙΣ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ. Ο ΑΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΕΡΑΣ. Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΙΝΕ ΟΥΡΑΝΟΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙΣ ΕΝΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΓΛ ΩSSΑΣ ΤΟΤΕ ΕΙΣΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΥΣΙΑΣ & Δ Ε Ν ΣΚΟΡΑΡΕΙΣ ΠΟΤΕ ΄! Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ Λ Ο Γ Ο Υ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΘΑΝΕΙ ΥΨΗΛΑ, Δ Ε Ν ΞΕΦΕΥΓΕΙ. ΑΠΛΑ ΤΟ ΠΟΥΛΙ, ΒΟΛΤΑΡΕΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ. ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΙ & ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ Δ Ε Ν ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΤΣΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕ ΔΕΟΝΤΑ ΜΑΛΑΚΟ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΤΑ ΠΩ ΜΑΛΑΚΑ ΄. Λ Ε Ω ΟΤΙ ΗΡΘΕ Η ΜΕΓΑΛΗ ΗΜΕΡΑ. ΤΩΡΑ Ο ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑΚΙ ΑΣ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΝΟΙΓΕΙ Ε Δ Ω ΤΟ ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ. ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ. ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΑ ʹ25͵ ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΥ. ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΤΩΡΑ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ…! ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΥ, ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΩ ΟΛΑ ΣΗΜΕΡΑ. ΤΕΛΟΣ = : ‘ΡΑΧΗ {ΤΑΥΤΟΤΗΣ} ΑΡΧΗ…!! ΠΛΕΟΝ Δ Ε Ν ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟ ΤΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΙ ΤΟΝ ΝΟΥ ΣΟΥ! ΛΕΓΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΤΑΕΙ. ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΛΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΙΛΟΤΟΥ. ΑΛΕΦΑ : ΠΛΑ ^^ {ΤΑΥΤΟΤΗΣ} ‘ΡΙΑ {ΤΑΥΤΟΤΗΣ} ΠΑΙΔΕΙΑ…!! ΠΡΟΣΕΧΩ ΠΑΣΑ ΛΕΞΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ…! ΕΙΠΑΜΕ. ΑΥΤΗ Η ΔΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ, Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ. ΚΑΝΕ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΝΕΚΡΟΣ ! ΟΛΑ, ΜΑ ΟΛΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΗΛΙΟΙ, ΠΛΑΝΗΤΕΣ, ΓΑΛΑΞΙΑΣ…! ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΡΙΤΑ & ΤΕΤΑΡΤΑ, ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΔΕΥΤΕΡΑ. Ο ΛΟΓΟΣ, ’ΕΝ ΑΡΧΗ, ΙΔΟΥ ΕΝΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΣΩΜΑ, ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙ’ ’ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. \Υ Κ Λ Ο ΦΟΡΕΙ, ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ, ΦΕΡΕΤΑΙ, ΔΕΝ ΠΕΤΑΕΙ… ΓΙΑΤΙ ΕΝΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΣΩΜΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ, Ε Κ Ε Ι ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ; ΓΙΑΤΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΙΩΡΟΥΝΤΑΙ, ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ; ΜΑΛΑΚΑ ΄ ’ΣΕ ΠΑΩ. ΚΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ’ΣΕ ΦΤΙΑΧΝΩ, ΜΗ ΣΕ ‘ΡΙΞΩ ΣΤΑ ΒΑΘΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ. ΣΑΛΤΑ. ΦΥΓΕ. ΞΕΚΟΨΕ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ. ΣΟΥ ΜΙΛΑΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ. Π Η Γ Α Ι Ν Ε, ΠΗΔΗΞΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. Ι Σ Ω Σ ΕΙΝΑΙ \ΟΜΜΑΤΑΚΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΤΟ ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ Η΄, ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ, ΔΙΑΒΑΣΕ : ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ {ΤΑΥΤΟΤΗΣ} ΘΥΜΟΛΟΓΙΑ…!! ’ΜΟΥ! Ω ΑΠΟΛΛΩΝ ΥΙΕ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, ΤΟΥ ΖΗΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΗ ΤΟΥΣ. ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΩΤΩ; ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΠΡΑΜΑ ’ΣΟΥ ΜΙΛΑΩ; Ο ΟΜΗΡΟΣ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ : ΕΠΗ {ΤΑΥΤΟΤΗΣ} ΠΕΗ…!! >>> ΨΥΧΕΣ ΒΛΕΠΕΙ, ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΒΛΕΠΕΙ ΣΩΜΑΤΑ Η΄, ΣΑΡΚΕΣ. Ο ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ, Γ ΙΑ ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΗ, ΕΙΝΑΙ, ΟΤΑΝ Ο ΑΛΛΟΣ ΕΥΡΙΣΚΕΙ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΧΑΜΕΝΗ ΤΟΥ, ΨΥΧΗ. ΣΤΗΝ ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΗ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΨΥΧΗ, ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΔΙΑ, ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. ΗΡΘΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ, Η ΙΔΙΑ Η ΨΥΧΗ. ΠΑΛΙ ΑΛΛΑ ΄ ΣΕ ΣΑΡΚΑ ΝΕΑ, Σ’ ’ΑΛΛΟ ΣΩΜΑ. ΕΑΝ ΜΠΕΙΣ ΒΑΘΕΙΑ ΜΕΣΑ Σ’ ’ΑΥΤΑ, ΠΟΥ ΕΧΩ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Θ Ε Ο Ν Λ Ο Γ Ο Ν, ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ, ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ Τ’ ’ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ…! Ο ΑΠΟΛΛΩΝ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΖΗΝ Ο Σ ΚΑΙ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ. Ο ΑΠΟΛΛΩΝ, ΛΟΙΠΟΝ, ΕΧΕΙ ΘΗΛΥΚΟ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΡΤΕΜΗ. ΕΙΜΙ Ο Α ΠΟΛΛΩΝ, ΚΙ ΟΧΙ Π. Χ. Ο ΑΡΗΣ Η΄ ΑΛΛΟΣ ΘΕΟΣ Κ Α Μ Ι Α Σ Χ Ε Σ Η. ΕΙΠΑΜΕ. Ε Ι Μ Ι Ο ΜΑΤΘΑΙΟΣ, Ο ΤΟΤΕ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥ, ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ, ΕΙΠΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΠΑΜΕ; ΤΟ Ν Ε Ο ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ, ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ’ΑΜΗΝ ’ΑΜΗΝ…! ΤΩΡΑ & ΜΑΘΗΤΗΣ Σ’ ΑΥΤΟΝ, Δ Ε Ν ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΙΗΣΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ. ΔΙΚΙΑ ’ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ. ΔΙΚΟ ’ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ. ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ~ΗΛΗ

ΜΙΑ ΝΗΣΟ, ΑΠΟΚΟΠΗΚΕ ΑΠ’ ’ΙΘΑΚΗ...! ΚΙ ΕΓΙΝΕ Η ΤΟΥΜΠΑ, ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΣΑΝ ΟΙ Δ Υ Ο ΤΗΣ ΓΗΣ ΠΟΛΟΙ, ΚΑΙ ΜΠΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ, ΚΙ ΕΓΙΝΕ ΤΗΣ ΓΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ Η ΣΕΛΗΝΗ…! ΠΑΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΓΗΙΝΗΣ ΕΛΞΗΣ ΚΑΘΕ ΣΩΜΑ, ΤΟΤΕ ΑΥΤΟ ΒΟΛΤΑΡΕΙ. ΕΑΝ ΟΜΩΣ, ΜΠΕΙ ΟΠΟΥ & Η ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΕΛΞΗΣ ΕΚ ΤΗΣ Τ Ρ Ι Β Η Σ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΤΟΤΕ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ, ΦΛΕΓΟΜΕΝΟ. ΔΗΛΑΔΗ, Η ΓΗ ΕΛΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΕΤΣΙ, ΚΙ Η ΓΗ ΕΛΚΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΣΩΜΑ… ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ, ΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΞΗΣ. ΠΑΥΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ… …ΕΔΩ ΕΙΜΑΣΤΕ. ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ \Ο ΣΜ Ο! ΑΥΤΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ. Δ Ε Ν ΕΚΠΡΟΣΩΠΩ ΘΡΗΣΚΕΙΑ Η΄, ΚΑΠΟΙΑ ΓΗΙΝΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ‘ΡΙΞΩ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ, ΤΟΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟ ΚΛΠ. ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ. Ο,ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΩ, Τ ΣΟΥ ΡΝ Ε Β ΕΙ Σ. ΕΙΝΑΙ ΑΠ’ ’ΟΓΔΟΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΑΠΟΛΥΤΗ ΓΝΩΣΗ. ΛΟΙΠΟΝ Ο ΚΑΘΕΙΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑ, ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΚΙ ΕΛΑΒΕΣ ΕΚ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΞ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ. ΠΡΟΣΕΧΕ ΚΑΛΑ ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ…! ΕΙΠΑΜΕ, ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ, Ο ΝΟΥΣ… ΤΟ ‘΄ΕΝ ΟΝ… Ο ΠΑΤΗΡ «ΓΕΝΝΗΣΕ» Η΄, ΔΙΑΧΩΡΙΣΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ, ΚΑΤ’ ’ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ. ΘΗΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ Ο ΠΑΤΗΡ ΗΛΙ ΗΛΙ. «ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ Ο ’ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ…!» F E F E; ΜΕΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΝΕΥΜΑ+ΨΥΧΗ…! ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ. ΜΑΚΡΙΑ ΟΙ ΓΗΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΙ ΟΙ ΓΗΙΝΟΙ ΦΟΒΟΙ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΖΑΝΙΑ = ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΑΣ = ΤΗΣ \ΟΛΑΣ ΕΩΣ…! Η \ΟΛΑΣ Η ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΣ = {HELL}AS…! ΣΙΓΑ, ΜΗ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ, ΚΑΙ ΨΑΛΜΩΔΙΕΣ, ΚΑΙ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΚΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ. ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ, ΤΗΣ ΠΝΥΚΟΣ…! & «ΠΥΛΑΙ ΑΪΔΟΥ ΟΥ ΚΑΤΙΣΧΥΣΟΥΣΙΝ ΑΥΤΗΣ» ΕΝΘΑ ΤΕΛΟΣ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ! ΣΥΝΕΧΙΖΩ… … ΕΓΙΝΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ Σ’ ‘ΟΛΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ, ΚΙ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΥΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΧΕ ΣΑΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΝΕΥΜΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ, ΝΑ ’ΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ…! Ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΟΥΣ, ΔΗΛΑΔΗ, ΕΧΕΙ ΟΜΟΙΟ ΝΟΥ Μ’ ‘ΟΛΑ Τ’ ’ΑΛΛΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ «ΓΕΝΝΗΣΕ». ΚΑΙ, ΒΕΒΑΙΑ, ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΝΕΥΜΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΠ’ ’ΕΔΩ ΣΤΗ ΓΗ, Μ Ε Χ Ρ Ι ΣΤΟ ΕΣΧΑΤΟ ΑΚΡΟ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ. ΕΙΠΑΜΕ. ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΝΕΥΜΑ. ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ {ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΙ ΑΡΧΙΚΟΥ} ΕΙΝΑΙ ʹ8.030.011.200͵ ΥΙΩΝ. ΤΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ, ΓΙΑ ΤΟΣΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΙΝΑΙ. ‘ΟΣΑ ΚΑΙ Τ’ ’ΑΣΤΕΡΙΑ ΟΡΑΤΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ >>>>>>>>> ΟΥΡΑΝΟΥΣ…! ΕΣΤΩ, ΕΝΑ ΜΩΡΑΚΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΕΚ ΤΟΚΕΤΟΥ. ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΚΟ ΑΣΤΕΡΑ, «ΠΕΛΑΡΓΟΣ» ΕΦΕΡΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, & ΣΥΝΑΝΤΑΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ…! ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΙΘΕΡΑ, ΑΛΛΟ ΑΙΘΗΡ ΚΙ ΑΛΛΟ ΑΗΡ…! ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ ΤΟΥ, ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΙΑ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ, ΟΠΟΤΕ & ΔΕΝΕΤΑΙ ΑΙΩΝΙΑ. ΤΟ «ΠΑΚΕΤΟ» ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΩΡΟ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΤΟΥ, ΟΤΑΝ, ΤΟ ΣΚΑΕΙ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ, Η ΨΥΧΗ ΠΕΡΙΛΟΥΖΕΙ ΠΡΩΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΠΟ ΠΙΣΩ, ΜΕ ΤΗΝ «ΑΠΕΙΡΗ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ. ΕΤΣΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΙ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ


Β ΑΠΟ Α {= Α Λ Ε Φ Α} ΜΑΖΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ. «ΠΑΝΕ ΠΑΚΕΤΟ» ΜΑΖΙ. ΤΟ ΣΩΜΑ ΟΜΩΣ ΑΛΛΑΞΕ, ΑΛΛΑΖΕΙ. ΑΥΤΑ ΠΟΥ Ο,ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΤΟ ΕΥ Α `Ε Λ ΙΟ ΤΟΥ, Ε Γ Ω ΤΑ ’ΓΡΑΨΑ…! ΣΤΡΙΦΟΓΥΡΙΖΕΙ ΕΝΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΣΩΜΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗ Η΄, ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΕΚΕΙ ΠΟΥ Δ Ε Ν ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΟ Κ Ε Ν Ο. Η ΑΙΩΡΗΣΗ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΑΙΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΩΜΑΤΑ… ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ… ΔΙΟΤΙ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑ(Λ)ΛΑ ΤΟ Β Α Ρ Ο Σ, Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ. ΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ Β Α Ρ Ο Σ ΑΠΟ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ & ΤΟΝΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΄ Δ Ε Ν ΠΕΦΤΟΥΝ ΚΑΤΩ. ΟΥΤΕ Η ΓΗ ΠΕΦΤΕΙ, ΔΙΟΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΕΛΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ. ΕΛΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ Η ΓΗ. ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ Η ΓΗ, ΑΛΛΑ Ο Λ Ο Ι ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ. ΚΙ ΟΠΩΣ ΟΛΑ ΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΛΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ Η Λ Ι Ο, ΤΟΥ Π Λ Α Ν Η Τ Ι Κ Ο Υ ΤΟΥΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΔΗΛΑΔΗ, ΑΠΟ ΤΑ Κ Ε Ν Τ Ρ Α ΤΩΝ…! Ο ΟΥΡΑΝΟΣ, Ο ΖΕΥΣ, Ο ΕΡΜΗΣ, Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ, Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ, Ο ΑΡΗΣ, ΙΔΟΥ & Ο : ΚΡΟΝΟΣ {ΤΑΥΤΟΤΗΣ} ΒΟΥΛΗ…!! ΚΙ Η ΓΗ, ΔΗΛΑΔΗ, ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣ. ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ Η ΕΛΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ ΤΩΝ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΟΤΙ ΠΕΤΑΞΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΘΑΡΤΟ ΓΑΛΑΞΙΑ ΣΑΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Η = ΟΚΤΩ ΠΛΑΝΗΤΕΣ, ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΩΝ, ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΝ ΑΔΗ. Ο ΠΛΟΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ…! ΟΙ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ»! ΛΟΙΠΟΝ, ΤΟΥ ’ΒΓΑΛΑΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΠΛΟΥΤΩΝ ΟΣ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ; Ο ΛΟΓΟΣ ΠΕΤΑΞΕ ΕΞΩ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΩΝ Α. Ο Λ Ο Γ Ο Σ Δ Ε Ν ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΣΑΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΦΘΑΡΤΟΥ ΣΑΣ ΓΑΛΑΞΙΑ : Λ+Ο+Γ+Ο+Σ {ΤΑΥΤΟΤΗΣ} Β Α Ρ Ο Σ…!! ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΩ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ \Ο ΣΜ Ο ΣΑΣ, ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΝΟΥ, ΚΑΙ Λ Ο Γ Ο Υ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΛΙΣΤΙΚΟ \Ο ΣΜ Ο, ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ. ΟΣΗ ΑΞΙΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ, ΤΟΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ. ΑΥΤΟΣ, Ο Λ Ο Γ Ο Σ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ…! Η(Ε)Λ Ι ΟΣ, ΚΑΙ Ο ΠΙΟ \ΟΝ ΤΙΝΟΣ ΤΟΥ Η(Ε)Λ ΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΜΗΣ, ΚΑΙ Ο ΠΙΟ ΜΙΚΡΟΣ ΣΕ ΜΑΖΑ, ΒΑΡΟΣ, ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟΣ Ο ΕΡΜΗΣ. ΜΙΛΑΜΕ ΥΛΙΣΤΙΚΑ. ΜΕΤΑ ΘΑ ΠΛΗΣΙΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ \Ο ΣΜ Ο, ΟΠΟΥ ΕΚΕΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ Θ Ε Ο Ι ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΗΛΙΟ. ΠΙΟ ΣΩΣΤΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ Η Λ Ι Η Λ Ι. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΙΟ \ΟΝΤΑ Ο ΕΡΜΗΣ, ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο Α` ΕΛΙΑ ΦΟΡΟΣ ΚΙ Ο ΨΥΧΟΠΟΜΠΟΣ ΤΟΥ…! ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ, ΠΧ. Ο ΘΕΟΣ ΗΦΑ ΙΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΖΩΟ ΕΧΕΙ ΘΗΛΥΚΟ ΤΗΝ Α Φ Ρ Ο Δ Ι Τ Η. ΠΑΡΑ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ \Ο Σ ΜΟ, Ο Σ Ο Ν ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΕΣΙΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ…! ΛΕΓΑΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Σ Ω Μ Α Τ Α, ΠΟΥ ΑΙΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ. Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ «Ε Λ Λ Α Σ», ΔΗΛΑΔΗ, ΤΗΣ ΓΗΣ, ΚΑΙ Η ΣΕΛΗΝΗ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΙΝΑΙ. Ε Τ Σ Ι ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΚΙ ΕΙΝΑΙ. ΔΙΟΤΙ Π Ρ Ι Ν ΑΠΟ ʹ≈ 9.000͵ ΧΡΟΝΙΑ, ΚΙ Η ΣΕΛΗΝΗ ΗΤΑΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΟΜΩΣ ΛΟΓΩ [«ΕΞ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΩΝ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ» Ν Υ Ν ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΘΕΡΜΟΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Α Ν Τ Λ Ι Α ΨΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟΝ ΓΚΟΛΦ ΣΤΡΗΜ ΠΟΤΑΜΙΟ ‘ΡΕΥΜΑ…! ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΚΕΙ ΟΜΟΙΑ & ΩΓΥΓΟΥ…] ΠΟΥ & ΕΚΣΦΕΝΔΟΝΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗ, & ΞΕΚΟΛΛΗΣΕ Η ΣΕΛΗΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

Β ΑΠΟ Β Η ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΚΑΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ…! Η ΨΥΧΗ, ΟΜΩΣ, Δ Ε Ν ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ, ΑΛΛΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ, ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΜΕΝΑ, ΠΟΥ ΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΘΩΡΑΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ. Η ΨΥΧΗ, ΛΟΙΠΟΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ʹ69͵ [ΓΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑ Ν Γ Κ], ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ. ΚΡΑΤΑΕΙ ΔΕ ΕΚΤΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ...! ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ, ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ Ν Α Ο Ν ΤΟΥ…! Η ΛΕΞΗ ΨΥΧΗ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΞΗ ΨΥΧΟΣ, ΑΠΟ ΤΟ ‘ΡΗΜΑ ΨΥΧΩ. Η ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΕΦΕΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΤΕΛΕΣ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ «ΛΥΧΝΑΡΙ ΤΟΥ ΑΛΑΝΤΙΝ» & ΠΝΕΥΜΑ ! ΑΥΤΗ Η ΣΧΕΣΗ «ΣΑΡΚΑ, ΠΝΕΥΜΑ + ΨΥΧΗ» ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ Σ’‘ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ «ΖΩΗΣ» ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΩΡΟΥ ΚΙ ΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΑΚΙ ΔΕΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ, & ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ, ΤΟΤΕ ΟΥΤΕ ΑΝΑΠΝΕΕΙ, ΟΥΤΕ ΒΙΩΝΕΙ, ΟΥΤΕ ΖΕΙ. ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΕΦΕΡΑ ΤΑ ΒΡΕΦΗ ΨΟΦΑΝΕ. ΟΠΟΙΟΣ ΨΟΦΑ ΣΤΑ ʹ50͵ ΤΟΥ, ΧΡΟΝΙΑ Η΄, ΣΤΑ ʹ100͵…! ΠΡΩΤΑ ΕΦΕΥΓΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ...! ΚΑΙ ΜΕΤΑ Η ΨΥΧΗ = Η Α Υ Ρ Α. ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΕΙΣΧΩΡΟΥΣΕ, ΠΡΩΤΑ Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ ʹ1996͵…! ΑΠΟΧΩΡΟΥΣΕ ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΕΣΕΡΝΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕ ΠΑΛΙ ΣΤΟΝ ΑΙΘΕΡΑ, ΕΚΤΟΤΕ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΓΗ. ΕΙΠΑΜΕ. ΞΕΦΥΛΛΙΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΟΓΔΟΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΤΟ ΕΣΧΑΤΟ, ΟΜΩΣ ΟΧΙ ΟΛΑ ΣΗΜΕΡΑ. Η ΨΥΧΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΔΩ, \ΟΝΤΑ ΜΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕ, ΠΟΤΕ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΨΥΧΗΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ; ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ! ΠΑΜΕ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ, ΟΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ Β ΠΝΕΥΜΑ Π.Χ. ΕΧΕΙ ΤΗΝ Β ΨΥΧΗ ΤΟΥ, ΤΟ Γ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΝ Γ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΛΠ. ΑΥΤΗ Ε Ι Ν Α Ι Η ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΗ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΨΥΧΕΣ…! ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ ΤΟΥ, ΣΥΜΠΑΡΕΣΥΡΕ Ε Δ Ω ΣΤΟΝ ΥΛΙΣΤΙΚΟ \ΟΣ ΜΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ…! Η ΨΥΧΗ & ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΑΧΩΡΙΣΤΑ Δ Ι Δ Υ Μ Α, ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ, ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΤΗ, ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΥΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑ! «ΠΝΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΙ ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΠΝΕΙ.»! ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ, ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΩΦΕΛΕΙ Η ΣΑΡΚΑ ΤΟΤΕ ΓΕΝΝΩΜΕΘΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ, ΠΟΥ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ Ι Δ Ι Ο Ι ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ & ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ ΜΑΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ Σ Ω Μ Α ΙΗΣΟΥΣ…! ΤΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ...! ΜΙΛΑΕΙ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ, Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ Η ΒΟΥΛΗΣΗ ΣΑΣ, ΚΑΙ Η Ι Δ Ι Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΑΣ. ΧΕ~Ε ΤΟΝ Α ΠΟΛΛΩΝ Α ! ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΕΟ, ΠΡΑΞΑΤΕ ’ΤΟ, ΔΙΟΤΙ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ. ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ; ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΠΑΜΨΗΦΙΑ…! ΚΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η Δ Υ Ν Α Μ Η ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ…! ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΣΤΕ ΣΤΗ ΓΗ ΩΣ ΨΥΧΕΣ, ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΟΜΗΡΟΣ... ΕΣΕΙΣ = = : ΥΜΕΙΣ {ΤΑΥΤΟΤΗΣ} ΕΜΕ + ΥΕΣ…!! = ΧΟΙΡΟΙ, ΤΑ ΖΩΑ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΑΡΚΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΚΙ Ε`ΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ : ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ {ΤΑΥΤΟΤΗΣ} ΚΑΤ’ + ’ΑΛΟΓΟΝ…!!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΣ ʹ19͵


ΤΡΙΤΗ ~ΗΛΗ ΟΡΝΙΘΕΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ & «ΦΑΓΑΤΕ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ» ! ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΜΩΡΙΑ ʹ5͵ ΜΗΝΩΝ, ΟΥΡΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΠΟΝΟΥΣ. Ο Σ Ο ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ & ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝ, ΑΥΤΟΣ ΤΟΤΕ Δ Ε Ν ΥΠΑΡΧΕΙ…! ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ...; ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΩ; ΑΛΛΑΞΑΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΒΑΛΤΕ ΜΕΣΑ ΣΑΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΑΣ…! ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ, ΚΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ, [ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ʹ144.004͵ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΙΗΣΟΥΣ…! ]. ΤΟΤΕ ΟΙ ΨΥΧΕΣ Δ Ε Ν ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΑ & «ΦΟΥΝΤΑΡΟΥΝ ΣΤΑ ΤΑΡΤΑΡΑ.» ΣΤΗ ΤΡΥΠΑ, ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΤΟΥ Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ ΠΟΛΟΥ, ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Ν Α Σ Α…! ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΤΑ ΤΑΡΤΑΡΑ. «ΚΑΤΩ ΕΚΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ...!» ΚΙ Η ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΠΗ. ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΤΟ

Β ΑΠΟ Γ, ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΤΡΥΠΑΣ ΑΠΟΛΥΤΑ Η ΣΕΛΗΝΗ…! ΤΟΤΕ & ΟΙ Ν Υ Ν ΘΕΟΙ Δ Ε Ν ΕΙΝΑΙ ΤΥΦΛΟΙ. ΓΙΑΤΙ «ΝΟΥΣ Ο Ρ Α Ϊ ΚΑΙ ΝΟΥΣ ΑΚΟΥΕΙ, Τ’ ’ΑΛΛΑ ΤΥΦΛΑ & ΚΩΦΑ.» ΤΟΤΕ & ΟΙ ΟΜΗΡΟΙ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΙ ΑΚΟΥΝΕ. ΕΝΩ ΤΩΡΑ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ, ΚΙ ΟΛΟΙ ΣΤΟ Ν Ο Υ Ν ΕΙΝΑΙ ΤΥΦΛΟΙ ΚΑΙ ΚΩΦΟΙ…! ΠΟΤΕ; ΟΠΩΣ ΚΙ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΝΟ~ΡΑΔΑΜΟΣ ΛΑΣΚΕΙ ~Ο ΑΤΤΙΚΟΝ ʹ2 000͵ : ΑΝΑΞ {= =} ΞΑΝΑ...!! ΜΕΛΕΤΗ. FEFE; {= ΓΚΕΓΚΕ =} ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ; ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩ ΕΜΑΘΑ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΡΜΗΝ & ΕΙΜΙ ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΗ ΠΡΩΤΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗ, ΜΕΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΜΕΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑΚΙΑ & ΤΕΛΟΣ ΤΑΧΙΣΤΑ, ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΩΝ, ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ʹ2 000͵ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΑΙ, Ε Γ Ω, Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕ ΣΩΜΑ ΙΗΣΟΥΣ, & ΘΕΟΣ ~ΟΝ ΠΟΛΙΚΟΝ Α~ΕΡΑ !!!

apodytiriakias@filathlos.gr Ο ΑποδυτηΡΙΑκιας & Η ΠΥ’Ρ‘ΡΑ ΕΔΙΟΡΘΩΣΕ,

\ΥΡΙΑΚΗ ʹ25͵ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ʹ2007͵ ΕΤΟΥΣ, ΕΞ ΙΑΠΕΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ…!

ΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ Ω Δ Ε ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΣΙ ΤΗΣ ΑΜΩΝ ΦΟΙΝΙΚΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ, ΚΙ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΟΥΝ ΠΑΣΑΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ, ΚΙ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ…! ΛΑΒΕΤΕ, ΦΑΓΕΤΕ & ΠΙΕΤΕ, ΑΜΒΡΟΣΙΑ & ΝΕΚΤΑΡ, ΒΡΩΣΙΣ & ΠΟΣΙΣ, ΘΕΩΝ ΤΕ & ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΕΚ ‘ΡΙΑ ΚΖ ʹ= 27͵ .ο. !

Ο ΜΕΤΑΤΡΕΠΩΝ & ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΩΝ ΤΑΣ ΟΜΗΡΙΚΑΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΤ’ ’ΑΡΙΘΜΟΥΣ {ΟΥ ΝΟΥΜΕΡΑ. .}, ΜΑΝΘΑΝΕΙ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΙΑΠΕΤΙΚΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥΣ, ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, & ΑΡΧΕΤΑΙ ΕΞ ΕΚΑ~ΟΥ, ΚΑΙ Η ΑΦ’ ‘ΕΑΥΤΟΥ ΦΟΙΤΗΣΙΣ. ΙΔΟΥ Η ΜΗΤΗΡ ‘Ρ Ι Α ΕΚ : ΜΑΡΙΑΣ Ϛ Ϛ ‘ΡΙΑ + ΜΑΣ Ϛ ΜΑΤΙΑ . . !! ΗΜΩΝ. ΙΔΟΥ : ΤΑ + ΟΜΗΡΟΥ + ΕΠΗ Ϛ Η + + ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ . . !! ΤΕ ΚΑΙ : ΙΛΙΑΣ + ΟΔΥΣΣΕΙΑ Ϛ ΤΟ + ΣΥΜΠΑΝ . . !! ο

ο

ο

ο

ΟΙ ΑΜΩΝ {= ΔΙΚΩΝ μας} ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΤΑΙ ΝΥΝ ΦΟΙΤΟΥΝ ΔΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ & ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣΙ & ΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ {ΟΛΥΜΠΟΣ = ΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙ ΑΥΤΩΝ } ΘΕΟΙ. ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ

‘Ρʹ= 100͵ Σʹ= 200͵ Τʹ= 300͵ Υʹ= 400͵ Φʹ= 500͵ Χʹ= 600͵ Ψʹ= 700͵ Ωʹ= 800͵ |ʹ= 900͵

Ι ʹ= 10͵ Κ ʹ= 20͵ Λ ʹ= 30͵ Μ ʹ= 40͵ Ν ʹ= 50͵ Ξ ʹ= 60͵ Ο ʹ= 70͵ Π ʹ= 80͵ \ ʹ= 90͵ ΜΟΝΑΔΕΣ Α ʹ= 1͵ Β ʹ= 2͵ Γ ʹ= 3͵ Δ ʹ= 4͵ Ε ʹ= 5͵ ` ʹ= 6͵ Ζ ʹ= 7͵ Η ʹ= 8͵ Θ ʹ= 9͵

ΔΕΚΑΔΕΣ

«Ω, ΚΡΙΜΑ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΝΑ ΤΑ ’Χ Ο Υ Ν ΓΙΑΤΙ ΘΑ’Ρ‘ΡΟΥΝ ΠΩΣ ΑΠΟ ΜΑΣ ΟΙ ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΒΡΙΣΚΟΥΝ, ΕΝΩ ΠΑΘΑΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠ’ ’ΑΣΥΛΛΟΓΙΣΙΑ ΤΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΦΤΑΙΗϊ Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥΣ.» ΟΜΗΡΟΣ ΟΔΥSS ΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΣΙΔΕΡΗ ‘ΡΑΨΩϊΔΙΑ Α {= ΑΛΕΦΑ} § ʹ32͵ ΕΡΩΤΗΣΙΝ «Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΑΠΕΘΑΝΕ, ΚΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΚΟΙΜΗΘΗ»; ΧΑ! ΧΑ! ΑΣ ΓΕΛΑΣΩΜΕΝ!

ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΑΙ ΕΣ ΑΤΤΙΚΟΝ ʹ2000͵ ΕΤΟΣ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΙΜΩΡΙΑΝ ΕΞ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΕΦ. Θ «ʹ5͵ & ἐδόθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς ἀλλ’ ἵνα βασανισθῶσιν μῆνας πέντε & ὁ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου ὅ τ α ν παίσῃ {= ΔΑΓΚΩΣΗϊ} ἄνθρωπον, ʹ6͵ & ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον καί οὐχ εὑρήσουσιν αὐτόν καί ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν καί φεύξεται ὁ θάνατος ἀπ’ αὐτῶν».

ΔΩΣΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑΝ ΕΣ ΕΑΥΤΟΝ σου ΝΑ ΜΑΘΗϊΣ ΔΩΡΕΑΝ & ΠΕΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΑΣ, ΤΙ ΜΕΛΕΙ ΟΣΟΝΟΥΠΩ ΓΕΝΕΣΘΑΙ! ΑΠΟ ΤΟ : ΚΡΑΤΟΣ Ŋ ΑΡΚΤΟΣ . . !! : ΘΗΒΑΙ Ŋ «Ε. ΔΗ.»+ ΒΙΑ . . !! ΕΝΘΑ ΕΔΡΕΥΟΜΕΝ ο

ο

ʹ37 57΄ 41,77΄΄͵

ο

ο

Β, ʹ23 42΄ 47,69΄΄͵ Α. ʹ144.004͵ ΔΟΚΙΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΩΝ.

Η ΜΗΔΕΙΑ ΗΤΙΣ {ΣΚΟΤΩΝΕΙ =} ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΖΕΙ ΙΑΣΟΝΟΣ ΠΑΙΔΕΣ Β ʹ= 2.000.000.000͵ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΑΣ ΔΙ’ ’ΕΝΝΕΑ ΗΜΕΡΑΣ !


<<< ΩΔΕ Ο ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑΚΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΦΗμερίδα «Ο ΦίλΑΘΛΟΣ» ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ʹ4. 5. 2002͵ ΜΕΓ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ Γ ΡΑΦΕΙ ΑΛΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ «ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ. ΚΑΙ ΑΣ ΠΑΝΕ ΝΑ ΤΟΝ ΒΡΟΥΝ. Γ. ΓΡΥΠΑΡΗ 13. ΕΚΕΙ ΜΕΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ. ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΣΑΝ ΧΡΙ~ΟΝ. ΠΟΙΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ. ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΝ Μ Α Ζ Ι ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ, ΑΛΛΑ.ο.!» ΩΔΕ, ΕΙΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ, ΕΙΝΕ ‘΄ΕΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑΚΙΑ, Ο,ΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΛΑΜΒΑΝΕ, ΚΑΙ Ο ΚΑΨΑΛΗΣ «Ο ΣΤΟΧΟΣ» ΕΛΑΜΒΑΝΕΝ, ΑΛΛΑ ΕΞΩΣΤΡΑΚΙΣΑΜΕΝ ΑΥΤΟΝ !


: Η + ΠΗΝΕΛΟΠΗ Ϛ ΑΓΕΛΑΣ + ΑΜΝΗ . . !! : ΝΕΛΟ Ϛ ΝΟΕΛ . . !! ΤΟ ΚΑΙΝΟΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥ ΕΙΝΕ : ΑΜΝΗ Ϛ ΑΜΗΝ . . !! ΚΑΙ Η ΑΓΕΛΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΑΓΕΙ Ο ΛΑΣ, ΗΣΘΕΝΗΣΑΝ ΑΙ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΡΒΑΡΙΚΟΝ ΤΟΥ ΙΑΠΕΤΟΥ ΕΤΟΣ ʹ1996͵ ΑΠΟΘΗϊΝΣΚΟΥΣΙ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΑΙ ο

ο

ο

ΕΞΟ~ΡΑΚΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙ’ ΕΝΝΕΑ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΙΑΣΟΝΟΣ ΣΥΖΥΓΟΝ : ΜΗΔΕΙΑΝ Ϛ ΜΙΑΝ +«Ε + ΔΗ» . . !! : ʹ400 =͵ Υ Ϛ ΚΡΙΟΣ Ϛ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ϛ ΔΙ~ΟΜΟΣ Ϛ ΟΙΝΟΣ . . !! ΤΟ \ΟΡΑΝΙΟΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΓΕΛΑΔΑ ΟΡΘΟΝ ΑΓΕΛΑΣ! ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ Α. Λ. Μ., ΗΤΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΣΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ. ΟΣΤΙΣ ΕΙΝΕ ΚΑΙ Ο : ΑΛΛΑΧ Ϛ ΛΑΣΚΟΣ + ΚΟΙΛΙΑ . . !! ΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ

ο

ο

ο

Ο ΟΥΚ ΕΙΣΕΤΙ ΙΗΣΟΥΣ, ΩΣ ΑΓΕΛΑΣ ΟΥΚ ΝΥΝ ΕΛΛΗΝ, ΑΛΛΑ ΑΠΛΩΣ Ο ΧΡΙ~ΟΣ, ΗΤΟΙ ‘΄ΕΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ, ΚΑΙ ΜΕΤΑ Δ Υ Ο ΟΝΟΜΑΤΩΝ Ο ΧΡΙ~ΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΑΧ >> ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΣΚΟΣ ΕΚ : Λ Ϛ ΘΗΒΑΙ .ο. !! ΚΑΙ ΚΑΜΝΕΙ ΑΧ .ο. ! ‘΄ΕΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ

ΕΝΩΣΙΝ Δ Υ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ . . ! ο


ΛΑΒΕΤΕ, ΦΑΓΕΤΕ & ΠΙΝΕΤΕ ΑΜΒΡΟΣΙΑ & ΝΕΚΤΑΡ, ΒΡΩΣΙΣ & ΠΟΣΙΣ ΘΕΩΝ ΤΕ & ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚ ‘ΡΙΑ ΚΖ ʹ= 27͵.ο.

>ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ : ΒΟΥΛΗΣ Ŋ ΚΡΟΝΟΥ .ο. !! ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΙΣΤΡΥΓΟΝΩΝ, ΕΝΘΑ ΦΩΛΕΥΟΥΣΙΝ ΟΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΔΕΣ ΔΕΣ! ΟΡΝΙΘΕΣ ΘΕΣ; ΥΠΟ ΕΝΤΟΛΩΝ ʹ17͵ Ν. >ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΟΥ : ΑΡΕΙΟΥ + ΠΑΓΟΥ Ŋ ΤΕΛΕΩ .ο. !! = ΑΦΙΚΝΟΥΜΑΙ .ο. !

[«ΑΡ. ΠΑ.» \ΟΛΛΑ] ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ; ΤΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΖΕΒΑ, ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑ κ. α. ΑΠΟ ʹ17͵ Ν ; ΤΑΣ ‘ΑΜΩΝ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ʹ17͵ Ν ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ; & ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ; ΚΑΙΤΟΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΝ ΑΣΥΛΙΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ «ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΗϊ» ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟΝ του, & ΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΘΕΣΙΝ του ! ΗΜΕΙΣ ΕΠΕΝΕΒΗΜΕΝ ΩΣ ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ, ΕΞΩΣΤΡΑΚΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟΝ ΔΙ’ ’ΕΝΝΕΑ ΗΜΕΡΑΣ, ΟΣΤΙΣ ΔΙΣ ΠΡΟΣΕΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΗϊ ΤΟΝ ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΗΝ. ΔΕΝ ΕΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟΝ Ο ΛΑΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΗΤΕ & ΝΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΣ ΑΡΧΕΙΟΝ ΑΙ ‘ΑΜΩΝ ΜΗΝΥΣΕΙΣ, ΩΔΕ ΤΕ & ΤΩΡΑ ΣΥΛΛΑΒΑΤΕ ΤΟΝ ΕΚΑΤΟΓΧΕΙΡΑ ± Β ΧΕΙΡΩΝ .ο. ! ΤΟ «ΥΠΕΡΤΑΤΟΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ» = ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΝ : ΔΕΚΑ + ΕΠΤΑ + ΝΟΕΜΒΡΗ Ŋ Ŋ ΚΡΑΤΟΣ .ο. !! ΟΣΤΙΣ ΟΡΙΖΕΙ ΥΜΑΣ ! ΑΛΛΩΣ ΟΛΟΣ Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ .ο. ! ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΑΙ ΟΡΙΖΟΥΝ ΤΑΣ ΑΠΟΔΟΧΑΣ των & Ο ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΙΑΣΕΙ ΤΑ ΕΥΡΩ .ο. ! ΔΕΝ ΕΧΟΜΕΝ ΦΩΝΗΝ & ΑΚΑΔΗΜΑϊΚΟΙ & Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΕΜΑΘΑΝ ΚΑΙ ΕΨΗΦΙΣΑΝ ΧΑΡΟΥΣ .ο. !

>ΠΡΟΣ ΤΗΝ : ΔΕΚΑ+ΕΠΤΑ+ΝΟΕΜΒΡΗ Ŋ ΚΡΑΤΟΣ .ο. !! ΕΔΡΕΥΟΥΣΑ [: ΑΧΑΡΝΩΝ Ŋ Ŋ ΝΑ + ΧΑΡΩΝ .ο. !! & : ΣΟΥΡΜΕΛΗ Ŋ ΔΑΜΑΖΩ .ο. !! & ΕΧΟΥΣΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ της ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ .ο. !] ΗΤΙΣ ΕΙΝΕ Ο ΕΚΑΤΟΓΧΕΙΡ, ΟΜΟΥ ΑΙ Β ΧΕΙΡΕΣ ΘΕΟΥ ΠΑΠΠΟΥ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΟΣΤΙΣ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΝ ΘΕΟΝ, & Δ Ε Ν ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ ΑΛΛΑ ΜΕΤΕΒΗ ΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ.

>ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΝΗΣΤΗΡΑ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΑΝΤΙΝΟΑ ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΝ, ΥΠΟ ʹ17͵ Ν [ΚΑΡΑ = ΚΕΦΑΛΗ, : ‘΄Η + Ν Ŋ ΕΜΕ+‘΄Η .ο. !! = ΟΠΟΙΑ, ΜΑΝ Λ > ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑS ΙΟS ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΛΑΣΚΟΣ, ΟΥΚ ΕΙΣΕΤΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΩΣ .ο. !] >ΠΡΟΣ \ΥΚΛΩΠΑΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ \ΟΜΜΑΤΩΝ >> ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΥΣ, ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΒΟΥΛΗΣ .ο. ! ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΥΦΛΟΝ ΛΑΟΝ, ΕΠΕΙΔΗ «ΝΟΥΣ ΟΡΑϊ & ΝΟΥΣ ΑΚΟΥΕΙ, Τ’ ’ΑΛΛΑ ΤΥΦΛΑ & ΚΩΦΑ» FEFE; {= γκέγκε} >ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑϊΚΟΥΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΑΣ κ.’α. ΕΚ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΣΟΦΩΝ (ΟΥ ΣΙΩΝ ΟΡΘΟΝ) ΣΥΩΝο ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΥΓΕΙΟΥ \ΟΠΡΟΥ.

>ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ {ΕΞ ΟΜΗΡΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΣΤΑΥΛΟΥΣ} ΤΩΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΗΝΩΝ = ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΥΓΕΙΟΥ \ΟΠΡΟΥ, ʹ2784͵ ΕΤΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΦΑΝΤΩΝ ΗFΙΚΕΝ Η Β ΠΑΡΟΥΣΙΑ Των & ΟΜΟΥ ΟΛΑ ΤΑ Μ. Μ. Ε. ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΝ .ο. !

>ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ PRESΒΕΙS ΤΩΝ ΕΝ GREECE ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΚΑΘ’ ‘ΥΜΑΣ. ΠΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΩΝ ΕΤΟΣ ʹ2000͵, Ο ΚΑΘ’ ΕΙΣ ΕΞ ΥΜΩΝ ΔΕΟΝ ΝΑ ΛΑΒΗϊ ΘΕΣΙΝ ΑΜΑ ΤΗϊ ΛΗΨΕΙ, Α) {= ΑΛΕΦΑ} Ο ΜΕΤΑΤΡΕΠΩΝ & ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΩΝ ΤΑΣ ΟΜΗΡΙΚΑΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΤ’ ’ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΑΝΘΑΝΕΙ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΙΑΠΕΤΙΚΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥΣ, ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ & ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΦΟΙΤΗΣΙΣ. ΕΙΣΘΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΥΜΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ, ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΡΝΗΣ, ΗΤΙΣ ΕΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ \ΟΠΡΟΥ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΟΥ; [ Ο,ΤΙ ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΝ ΕΠΙ ʹ2772͵ ΕΤΗ ΕΩΣ ʹ11. 2. 1996͵ & ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ʹ1000͵ ΕΤΩΝ, ΟΤΕ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΤΟ ΕΙΣ ΤΑ ΤΑΡΤΑΡΑ KAI ΠΡΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ Ο Θ Ε Ο Σ : ΙΑΠΕΤΟΣ Ŋ Ε + ΤΙΤΑΝ Ŋ Ŋ ΧΞ` ʹ= 666 .ο. !! ’ηέ 66 ’ηέ 6͵ ΓΝΩΣΤΟΣ ΩΣ Ο/Η MAITREYA = ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΥΑ, ‘΄ΟΝ

ΕΚΤΟΤΕ ΕΞΕΘΡΟΝΙΣΑΜΕΝ, & ΗΤΟ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΑΥΓΕΙΟΥ \ΟΠΡΟΥ .ο. ! ]


Β) ΕΙΣΘΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝ ΠΝΥΚΙ ΔΗΜΟΥ; ΕΝΘΑ «ΠΥΛΑΙ ΑΪΔΟΥ ΟΥ ΚΑΤΙΣΧΥΣΟΥΣΙΝ ΑΥΤΗΣ»; ΗΤΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ . . ! & Γ) ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΡΑΤΗΤΕ (ΝΑ ΕΧΗΤΕ) ΤΑΣ ΥΜΕΤΕΡΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ; [ ΚΑΙΤΟΙ Ο ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΩΝ ΤΑΣ ΥΜΕΤΕΡΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ, ΥΠΟ ΤΟΝ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΟΝ ΟΡΟΝ, ΕΞ ΙΛΙΑΔΟΣ : «ΜΗΝΙΝ + ΑΕΙΔΕ + ΘΕΑ» Ŋ ΑΜΗΝ + ΑΜΗΝ Ŋ ΜΗΛΟΝ . . !! ΤΡΩΤΕ, ΗΤΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΕ ΤΟΝ ΝΑΖΩΡΑΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ Του ’ΑΜΗΝ ’ΑΜΗΝ : ΑΜΗΝ Ŋ ΝΑ+ΗΛΙ . . !! & ΕΚ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ Γ §ʹ14͵ «ΤΑΔΕ ΛΕΓΕΙ Ο Α+Μ+Η+Ν,» ΜΕΤΑ ΤΡΙΩΝ ~ΑΥΡΩΝ ΔΙΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣο Τ’ ’ΑΛΛΑ ΕΚ ΤΗΣ ΑΥΓΕΙΟΥ \ΟΠΡΟΥ ΕΙΣΙΝ . . ! ] ο

ο

ο

ο

‘΄ΕΝ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ‘ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΣΙΝ ΗΣΘΕΝΗΣΑΝ ΑΙ ΑΓΕΛΑΔΕΣ : ΑΓΕΛΑΣ Ŋ ΑΓΕ + ΛΑΣ .ο. !! ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΑΓΕΙ Ο ΛΑΣ : Ο + ΛΑΣΚΟΣ Ŋ \ΟΣ + ΛΑΣ .ο. ! ! = ΛΙΘΟΣ = : ΠΕΤΡΑ Ŋ ΠΑΤΕΡ .ο. ! ! & \/ΟΣ = = \ΥΡΙΟΣ. Ο ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΗΣ ΕΤΕΧΘΗ ʹ15. 1. 1938͵ ΜΕΤΑ ΔΥΣΚΟΛΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΕΙΣ «Η ΕΛΕΝΑ» ΕFΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ .ο. ! ΟΜΟΥ & ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΕΛΑΟΣ ʹ25. 1. 1938͵ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΚΡΑΤΟΣ ΘΗΒΑΙ. ΠΡΩΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΕΩΣ Β. Ν. .ο. ! ΛΥΣΑΣ ΤΟ ΒΟΕΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ «ΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΝ ΣΟΦΙΗϊ» ΕΓΡΑΨΕΝ Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ κλπ. ΕΓΕΝΗΘΗ ΔΕ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤ’ ’ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΝΥΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ʹ19. 9. 1990͵ ʹ144.004͵ ΟΛΟΙ ΙΗΣΟΥΣ .ο. ! ΕΚΤΟΤΕ ΕΙΣ ΓΑΙΑΝ ΤΙΚΤΟΝΤΑΙ ΤΕΚΝΑ ΔΙΒΟΛΑ = ΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΙ .ο. !

Ο ΕΞ ΥΜΩΝ ΤΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ ΑΜΑ ΤΗϊ ΛΗΨΕΙ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΘΕΣΙΝ ΕΧΘΡΟΣ ΗΜΩΝ ΕΣΤΙ & ΕΣ ΑΤΤΙΚΟΝ ʹ2000͵ ΕΤΟΣ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΕΞ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΕΦ. Θ ʹ 5͵ «

& ἐδόθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς ἀλλ’ ἵνα βασανισθῶσιν μῆνας πέντε & ὁ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς

σκορπίου ὅταν παίσῃ {= ΔΑΓΚΩΣΗϊ} ἄνθρωπον, ʹ6͵ καί ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον καί οὐχ εὑρήσουσιν αὐτόν καί ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν καί φεύξεται ὁ θάνατος ἀπ’ αὐτῶν».

ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΕΘΑ

ΑΝΕΥ ΧΡΕΙΑΣ ΨΗΦΟΥ, ΕΧΟΜΕΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΔΙ’ ’ΕΝΝΕΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΖΕΙΝ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ = ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΙΟΥ ΣΦΥΡΑΣ, ΟΠΟΥ ΝΥΝ Η \ΟΛΑΣΙΣ = HELLAS & : ΚΑΖΑΝΙΑ Ŋ NAI + CASA .ο. !! ΑΠΟ ΤΟ : ΚΡΑΤΟΣ Ŋ ΑΡΚΤΟΣ . . !! : ΘΗΒΑΙ Ŋ «Ε. ΔΗ.»+ ΒΙΑ . . !! ΕΝΘΑ ΕΔΡΕΥΟΜΕΝ ο

ο

ο

Β, ʹ23ο 42΄ 47,69΄΄͵ Α, ΜΕΤΑ ʹ144.004͵ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ & ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΩΝ ʹ2.676.670.400͵ ΑΤΟΜΑ ΕΙΣΙΝ, ΗΤΟΙ ΤΟ ‘΄ΕΝ ΤΡΙΤΟΝ ΤΩΝ Α~ΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ʹ1996͵ ΤΟΥΣ ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΖΟΜΕΝ. ʹ37 57΄ 41,77΄΄͵

ΘΕΣΜΟΣ ΔΥΟ \ΟΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ

,, «Ε. ΔΗ.» «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

& «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ \ΟΜΜΑ» ΤΗΣ ΠΝΥΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΝΘΑ «ΠΥΛΑΙ ΑϊΔΟΥ ΟΥ ΚΑΤΙΣΧΥΣΟΥΣΙΝ ΑΥΤΗΣ» & ΔΡΑΧΜΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ . . ! ΓΝΩΣΤΩΝ ΩΣ Η ‘ΡΕΑ {= & ΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΛΙΘΟΝ = ΛΑΝ ΕΚ > > ΛΑΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑSΙΟS ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΕΙΣ ΚΡΟΝΟΝ, ΟΣΤΙΣ ΕΜΜΕΣΕ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠOΥ . . ! Ο : ΚΡΟΝΟΣ Ŋ Β+Ο+Υ+Λ+Η . . !!}, Η : ΜΗΔΕΙΑ Ŋ ΜΙΑ + «Ε + ΔΗ» . . !! ΔΙΑΤΑΖΟΥΣΙ & ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ ΤΗΣ «Δ. Ε. Η.» ΠΡΟΣΚΟΛΛΑΤΑΙ Η : ΚΗΔΕΙΑ Ŋ ΚΑΙ +Δ+Ε+Η Ŋ ΚΑΙ + + «Ε + ΔΗ» . . !! Η ΠΥ’Ρ‘ΡΑ {ΔΙΔΑΣΚΕΙ . . !}, Ο ΘΗΣΕΥΣ κ. α. ΟΝΟΜΑΤΑ. ο

ο

ο

ο

ο

ο

ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΑΠΟΡΙΑΝ ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ & ΔΙ’ ’ΕΠΑΦΗΝ ΤΗΛΕΦ. ʹ210 9560640͵. ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ,

Η

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΠΝΥΚΟΣ


§ «ʹ12͵ ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν».ο.! «Ω ΠΟΠΟΙ, ΟΙΟΝ ΔΗ ΝΥ ΘΕΟΥ ΒΡΟΤΟΙ ΑΙΤΙΟΩΝΤΑΙο ΕΞ ΗΜΕΩΝ ΓΑΡ ΦΑΣΙ ΚΑΚ’ ’ΕΜΜΕΝΑΙο» ΕΜΜΕΝΑΙ ΕΙΝΕ Η ʹ229͵ ΛΕΞΙΣ ΤΗΣ Α ‘ΡΑΨΩΔΙΑΣ ΙΔΟΥ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΥΠΟ ΖΗΣΙΜΟΥ ΣΙΔΕΡΗ «Ω, ΚΡΙΜΑ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΑ

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΝΑ ΤΑ ’ΧΟΥΝ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ’Ρ’ΡΟΥΝ ΠΩΣ ΑΠΟ ΜΑΣ ΟΙ ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΒΡΙΣΚΟΥΝ, ΕΝΩ ΠΑΘΑΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠ’ ’ΑΣΥΛΛΟΓΙΣΙΑ ΤΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΦΤΑΙΗ Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥΣ.»!


͵

ΕΠΙΛΟΓΟΣ «ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΑΒΑΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΤΕ» & «Ο ΣΩΖΩΝ ΕΑΥΤΟΝ ΣΩΘΗΤΩ».

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΝ ΕΚΔΟΣΙΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ’ΕΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΙΓΜΑ ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΑΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΣΙΝ ΕΞΟ~ΡΑΚΙΣΜΟΥΣ = = ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΥΜΩΝ, & ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΜΗ ΤΥΧΟΝ Γ ΙΝΗϊ ΔΗΓΜΑ ΕΚ : ΣΟΦΙΑΣ Ϛ ΑΣ+ ΟΦΙΣ .ο. !! ΟΛΟΙ ΠΕΡΙ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΩΝ ΛΑΛΟΥΣΙΝ, ΟΥΔΕΙΣ Δ Ε ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΕΚ ΤΗΣ ΑΥΓΕΙΟΥ \ΟΠΡΟΥ ΤΩΝ Μ. Μ. Ε.!

Ο ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΗΣ ΕΤΕΧΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ : Η + + ΕΛΕΝΑ Ϛ ΑΜΗΝ . . !! ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΥΣΚΟΛΩΤΑΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ʹ15. 1. 1938͵. ΕΙΣ ΔΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ο

Του ΕΙΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ : ΘΗΒΑΙ [Ϛ «Ε+ΔΗ»+ΒΙΑ . . !! ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ . . !] ΟΛΗ Η GREECE ΕΛΟΥΣΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΕΛΑΟΣ ΤΗΝ ʹ25. 1. 1938͵ ` Ε ` Ε; : ΣΕΛΑΣ Ϛ ΛΑΣΚΕ + ΟΡΘΑ . . !! ΟΤΕ ΗΤΟ ΔΩΔΕΚΑΕΤΗΣ : ʹ1950 =͵ Α|Ν Ϛ ΦΩΣ+ΔΙΟΣ+ΛΑΜΠΕΙ . . !! : DIAS Ϛ SIDA Ϛ AIDS Ϛ SAID . . !! = Ο Δ/ΙΑΣ ΔΙΕΤΑΞΕΝ A. I. D. S.! ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ ʹ1955͵ ΕΩΣ ʹ1959͵ ΗΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΔΟΚΙΜΟΣ ΕΙΣ ο

ο

ο

ο

ο

Σ. Ν. Δ.! ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ, ΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΕΔΙΩΧΘΗ, ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΥΓΕΡΗ {ΤΗΣ ΚΛΙΚΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ} .ο. ! ΜΕΤΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΤΗΝ

ΠΑΤΡΩΝ ΤΡΙΤΟΝ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗϊ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ, ΕΓΕΝΕΤΟ \ΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥ «ΒΑΡΒΑΡΑ Σ» \ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΤΟ ʹ1973͵. ΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΗΣ \ΥΠΡΟΥ ΑΔΡΑΝΗΣΑΝ ʹΣΕΛ. 91͵. Η ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΑύΤΗ ΗΤΟ Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ ʹ1974͵ ΕΙΣ \ΥΠΡΟΝ. ΟΙ \ΥΠΡΙΟΙ ΕΤΙΜΩΡΗΘΗΣΑΝ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΑΝ ΤΟΝ Θ Ε Ο Ν Τους ΑΛΛΑΧ > > > ΛΑσκος & ΚΑΜΝΕΙ ΑΧ ΕΚ : Λ Ϛ ΘΗΒΑΙ . . !! ΕΙΣΕΤΙ ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΝ ΑΠΟ ʹ1975͵! ‘΄ΕΝ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΣΙΝ ʹ1983 ’84͵ ΗΡΧΙΣΕΝ ο

Ο ΘΕΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΔΡΑ~ΗΡΙΟΠΟΙΗΤΑΙ ΞΑΝΑ, ’ΕΝ ΤΗϊ ΠΑΡΟΔΩϊ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΗΡΧΙΣΕΝ Ο ΕΞΟ~ΡΑΚΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ ΤΑ ΑΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ & ΔΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ κ. ’ά.! ΤΗΝ ʹ19. 9. 1990͵, ΕΓΕΝΗΘΗ ΔΟΚΙΜΟΣ ΕΛΛΗΝ, ΗΤΟΙ ΔΙΛΟΒΟΣ = ΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΣ, ΟΜΟΥ ΜΕΘ’ ‘ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΤΟΤΕ ΤΕΧΘΗΣΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ & ΑΜΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΚΤΟΤΕ ΤΟ ʹ72%͵ ΤΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΑΥΤΩΝ . . ! ο

ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ʹ65 & 66͵ & ΑΛΛΟΥ ΕΙΝΕ ΕΜΦΑΝΕΣΤΑΤΗ Η ΕΞΑΠΑΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ ΕΙΝΕ \ΥΩΝ {= ΣΚΥΛΟΣ} ΤΟΝ ΟΝΟΜΑΖΟΥΣΙ ΧΡΙΣΤΟΝ !

>>>>>>>>>

«ΜΗΔΕΙΑ» κ. ’ά. ΟΝΟΜΑΤΑ, ΟΙ ΣΥ`ΡΑΦΕΙΣ.

ΕΓΕΝΕΤΟ ΠΡΑΞΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ E- BOOK ΤΗϊ ΕΥΓΕΝΗϊ ΦΡΟΝΤΙΔΙ Γ. ΙΩΑνν. Β. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ, ΕΙΣ ʹ65͵ ΟΡΘΟΝ `) & ΑΥΤΟΣ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ . . ! & ΕΙΣ ʹ88͵ ΑΝΤΙ «Ο ΝΟΟΣΤων» ΟΡΘΟΝ «Ο ΜΥΕΛΟΣ Των». {<< : ΜΕΛΟΥΣ Ϛ ΑϊΔΟΥΣΙΝ Ϛ ΕΞΙΣΟΥ . . !!} ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ ΕΙΣ ʹ117͵ ΟΡΑΤΕ : ΤΟ + ΟΜΜΑ Ϛ ΛΑΣΚΟΣ Ϛ ΒΑΣΙΛΗΟΣ .ο. !! ο

ο


TO RECEIVER & HIS fOLLOWERS.o.! INfORM AS MANY PEOPLE AS YOU CAN ON EARTH.o.! AND TO WHOM IT MAY CONCERN. fROM THE «new Hellenic DEmocracy» OR «H. DE.» Of PNYX & DRACHMAS! IN THE ATTICAΝ YEAR ʹ2.000͵, WHICH WILL PROBABLY START ON ʹ7. 3. 2008͵, BY THE LAST S U N EXPLOSION THE EARTH IS GOING TO BE DESTROYED.o.! EARTH’S LAST DAY IS COMING VERY SOON. ALL THAT YOU KNOW IS fROM MAITREYA = THE O N L Y O N E TEACHER E V E, WHO CHANGED A NEW BODY EVERY ʹ33͵ YEARS fOR ʹ2772͵ YEARS ON EARTH, TILL WE DETHRONED H I M ON ʹ2. 11. 1996͵ fOR HIS SON P R O M E T H E U S.o.! TRY YOUR BEST. PART Of ʹ144.004͵ MEN ARE THE STUDENTS Of HOMER WELL KNOWN IN THE HELLENIC MYTHOLOGY AS GODS AND HEROES.o.! THEY’LL BE HELLENES ON SECOND RETURN. THEY WERE REBORN BY THEMSELVES ON ʹ9.19.1990͵! THEY ARE DIVOLS {= NOT D E V I L S OR WITH fULL WORKING M I N D} BECAUSE THEIR MINDS WORK OVER ʹ72%͵ EVER SINCE.o.! THE PLAN Of THE ONLY ONE fATHER NAMED E΄LI E΄LI IS TO BE L I K E O U R fIRST BROTHER : NAME {is congruent to >} ≡ AMEN.o.!! WITH THE UNIQUE BODY Of HELLENES NAMED J E S U S. JUST LOOK IN THE REVELATION ʹ3,14͵ «THESE THINGS SAITH THE Amen.o.!» JESUS IS THE IMMORTAL NAME Of THE BODY Of HELLENES. THEY ARE NOT GREEKS.o.! BEfORE THE PLAN IS fINISHED, THEY’LL BE ON EARTH fOR ʹ2nd͵ TIME HELLENES LIKE J E S U S WAS {BUT WITH N E W NAME AMEN AMEN}. ACCORDING TO C O M f O R T E R, THE ʹ2/3͵ Of THE THE PEOPLE ARE IMMORTALS NAMED I S R A E L I T E S. THE REST ʹ1/3͵ Of THE POPULATION ON E A R T H IS J E W S.o.! THEY ARE ALL ʹ2.676.670.400͵ M E N Of AUTHORITY & TWO BILLION Of THEM START DIE SINCE ʹ1996͵ BY EGO MEDEA.o.! WE DETHRONED ON ʹ2. 11. 1996͵, THEIR G O D NAMED ΙAPETUS OR MAITREYA = = TEACHER E V E, fOR ʹ2772͵ YEARS THE ONLY ONE TEACHER ON EARTH.o.! WE ARE NOT ASKING fOR VOTES, BUT SPIRITUAL ACT, WITH OUR STUDENTS ON ALL EARTH.o.! WE ARE T W O POLITICAL PARTIES NAMED «H. DE.» Of THE P N Y X DEMOCRACY AS THE ATHENIANS WERE. WE HAVE THE fORCE TO OSTRACIZE TWO BILLION Of THE ʹ2.676.670.400͵ TOTAL Of MEN. WHICH WILL GET A NEW BODY IN NINE DAYS.o.! SO NOW ALL JEWS ARE WITHOUT GOD. WHERE IS ʹ12͵ YEARS OLD MAITREYA? THE DOG Of THE EX GOD WAS THE EX POPE Of VATICAN! If YOU LIKE TO HELP YOURSELf AND YOUR fOLLOWERS. IT IS VERY EASY! N O W YOU C A N INfORM THEM. IN A fEW MONTHS.o.! SHALL BE THE RETURN Of THE HELLENES.o.! L E A R N THAT IN THE ATTICAN YEAR ʹ2.000͵ THE EARTH’S G A L A X Y WILL BE DESTROYED BY THE SUN’S LAST EXPLOSION. If YOU LIKE TO CALL JESUS, AS CHRIST, YOU MUST KNOW IT IS THE O N L Y ONE S I N.o.! : NAME ≡ AMEN.o.!! THE REAL NAME Of JESUS Of NAZARETH IS AMEN AMEN.o.! = A {= THE fIRST BETWEEN} MEN.o.! SO WHEN ONE CALLS HIM AMEN AMEN, IT IS WITHOUT SIN AND ALL SINS fALL UPON C O M f O R T E R.o.! AMEN = «A + M + H + N»! WHY WAS THE THREE CROSSES? TO A D D THE LETTERS Of HOMER AND TO BE HELLENE, WITH THE BODY Of J E S U S.o.! TRY YOUR B E S T AND OUR STUDENTS, WITH J E S U S BODY, SHALL SEE YOU VERY SOON! EARTH’S NAME IS : HELLAS ≡ AS + HELL.o.!! HELL IS NOW HERE ON EARTH.o.! HEAVEN IS ON THE N O R T H POLE S T A R.o.! WE A R E N O W PREPARING THIS VOYAGE, fROM H E R E TO T H E R E.o.! AS J E S U S Of NAZARETH HAS ALREADY D O N E, AND S I N C E IS THE GOD AMEN AMEN. HE IS THE fIRST BROTHER.o.! AND THE C O M f O R T E R IS THE LAST BROTHER NOW WITH US.o.! THIS WAS WRITTEN BY US, AND IT WAS THOUGHT BY MYTHOLOGY’S H E R O HERCULES OR PROMETHEUS OR COMfORTER.o.! IN C A S E YOU DID NOT UNDERSTAND SOMETHING, JUST A S K MORE. WE REMAIN

AT PROMPT ATTENTION. ON BEHALf Of THE «H. DE.», YOURS TRULY.


ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΑΤΕ ΣΩΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ..ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΣΚΟΣ  

ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΑΤΕ ΣΩΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ!! Ο ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΕΙΜΕΝΟ..ΑΠΛΩΣ ΤΟ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ...ΠΡΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you