Page 1

Ametiala töötasud, sügis 2012 – raporti näidis Vastanud ettevõtteid Ametiala nimetus

Töötajate arv ametialal

Statistiline keskmine

230

1234

110

Ametiala töötasu vahemikud, okt 2012 4200

4500 4000 3500 3000

Mediaan

1110

1100

Ametiala kirjeldus ISCO koodi järgi.

90 protsentiil ehk 10% vastajatest maksab sellest veel rohkem või ootab sellest veel rohkem palka.

2800

2500

Vahemik, kuhu jäävad poolte (50%) vastajate poolt pakutav või oodatav palk.

2000 1500

1400

1000 950

500 0

10 protsentiil ehk 10% vastajatest maksab sellest veel vähem või ootab sellest veel vähem palka.

Ettevõtte sisesed töötasude erinevused, okt 2012

Tulemustasu, okt 2012 100% 100%

90% 80%

Töötajate arvuga kaalutud keskmine

85%

80%

70%

60%

60%

60%

50% 40%

40%

30%

20%

20%

25%

10%

20%

15%

0%

0% Ainult põhipalka maksnud org-d

Lisatasu maksnud organisatsioonid

Allikas: Tööandjate palgauuring, sügis 2012 Koostaja: Kadri Seeder

Tulemustasu keskmine osatähtsus

Vastajate osatähtsus, kes ütlesid, et ametialal on organisatsioonis erinevad töötasud

Miinimum ja maksimum töötasu vahe

NÄIDIS


Soodustused ametialal, sügis 2012 Ametiala grupis sagedamini pakutavad soodustused Erialase täiendkoolituse võimalused Võimalus rääkida kaasa töökorralduses Kaasaegne ja mõnus töökeskkond Kaasaegsed töökaitsevahendid

Rahaline toetus isikliku sündmuse puhul (nt lapse… organisatsioonisisesed karjäärivõimalused Preemiad ja lisatasud heade töötulemuste korral Organisatsiooni toodete või teenuste saamine… Ametitelefon, sh võimalus kasutada seda isiklikuks… Sportimisvõimalused soodustingimustel Paindlik tööaeg

0% 50% Lisaks tuleb arvestada soodustustega, mida pakutakse kõigile töötajatele, sh juhtidele.

Lisatasude osatähtsus töötasu fondist

100%

Soodustuste osatähtsus töötasu fondist

30%

30%

25%

25%

20%

20%

15%

17%

15%

16%

10%

11%

10%

9%

5%

5%

0%

0% 2012.a.

2011.a.

Allikas: Tööandjate palgauuring, sügis 2012 Koostaja: Kadri Seeder

2011.a.

2012.a.

NÄIDIS


Ametiala töötasud, sügis 2012 Võrdlus töötajate ja tööotsijate küsitlusega Pakutav ja oodatav netopalk ametialal, sügis 2012 4000 3500 3500

3200

3000 2500

2500 2200

2000 1500

1300 1000

1090

500

750

1000

0 Pakutav netopalk

Netopalga ootused

Vastajate arv: 102

Ametialal töötada soovivad vastajad ja nende palgaootused Sugu 2500

Elukoht

Vanus 2303

2500

2300

2250

2100 2000

2000 1750 1600

1500

1500

1500 1112 1000

1000

500

500

0

0 Naine

Mees

Allikas: Tööandjate palgauuring, sügis 2012 Koostaja: Kadri Seeder

25-34

35-44

45-54

55-64

Tallinn ja Harjumaa

Muu Eesti

NÄIDIS


Töötajate jaoks olulised soodustused ja töötingimused Valdkonnas töötada soovivate vastajate jaoks kandideerimisel väga olulised soodustused Erialase täiendkoolituse võimalused Rahalised preemiad ja lisatasud Ametiauto või isikliku sõiduauto kasutamise… Ametitelefon, sh võimalus kasutada seda… Tasemehariduse kulude katmine Esimeste haiguspäevade hüvitamine Lisapuhkus keskmise palga säilitamisega Tööle ja töölt koju sõidu korraldamine või kulude… Tööandja pension Sportimisvõimalused tasuta või soodustingimustel

Organisatsiooni toodete või teenuste saamine… Lõunasöök tasuta või soodustingimustel 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Valdkonnas töötada soovivate vastajate jaoks kandideerimisel väga olulised töötingimused Töötasu makstakse ametlikult Meeldiv tööõhkkond (kolleegid, ülemused) Korralik töökeskkond (ruumid, valgustus, temperatuur) Karjääri ja tööalase arengu võimalused Jõukohane töökoormus Paindlik tööaja algus ja lõpp Tavapärane tööaeg (E-R, 8 tundi päevas) Töö asukoht kodu lähedal Graafikujärgne või vahetustega töö Osaline tööaeg (vähem kui 8 tundi päevas või 40 tundi nädalas) 0% Allikas: Tööandjate palgauuring, sügis 2012 Koostaja: Kadri Seeder

20%

40%

60%

80%

100%

NÄIDIS

Salaries by occupation  
Salaries by occupation  

Example of mini report

Advertisement