__MAIN_TEXT__

Page 1

a papalin

Aylýk Haber Gazetesi Yýl 2 Sayý:19 Mayýs-Haziran 2010

GÜVENCELÝ ÝÞ GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN

26 Mayýs'ta kamu çalýþanlarý ve iþçiler, baþta güvencesiz çalýþmaya son verilmesi olmak üzere taleplerini hükümete duyurmak için tüm yurtta hizmet üretimini durdurdu.

AYKÜSAD Resim Atölyesi b Tabiat Parký Konferansý b Türk-Yunan Festivali b Ýsrail Durdurulmalýdýr b

2 4 5 6

3 b sayfa:

7 Ayvalýk Çözüm Bekliyor b 8 Gýrgýr Avcýlýðý b b 9 Kent Konseyi Genel Kurulu b Roman Derneði Açýldý 11

Profile for kadri kaya

Papalina 19. sayı  

Ayvalık'ın aylık haber gazetesi Papalina'nın 19. sayısı

Papalina 19. sayı  

Ayvalık'ın aylık haber gazetesi Papalina'nın 19. sayısı

Profile for kadrikaya
Advertisement