Page 1

II Gold House

GOLD HOUSE EGA GRUP GERGÝ TAVAN SÝSTEMLERÝ DÝYARBAKIR BÖLGE BAYÝSÝ

DEKORASYON


II Gold House

GOLD HOUSE EGA GRUP GERGÝ TAVAN SÝSTEMLERÝ DÝYARBAKIR BÖLGE BAYÝSÝ

GERGÝ TAVAN NEDÝR? Gergi tavan sistemi, sýra dýþý yapýsý ile ýsýtýlarak istenilen forma girebilen, çeþitli renk ve dokularda özel alüminyum profillerine gerilerek uygulanmasý tekniðidir. Düz, dairesel ve diðer geometrik formlu tavanlarýn yaný sýra tonoz ve kubbe gibi radyuslu uygulamalara olanak saðlar. Bu esneklik sayesinde her projede kendine has, tavan ve duvarlarda özgün tasarým imkaný sunar. Temel özellikleri; • Sudan ve nemden etkilenmez. • Bakým ve boya gerektirmez. • Temizlenebilir. • Üzerine ankastre aydýnlatma armatürleri konulabilir. • Arkadan aydýnlatma yaparak soft ýþýk kaynaðý olarak kullanýlailinir. • Hafiftir. Yaklaþýk 200gr/m² • Yangýnda alev almaz. • Hijyeniktir. • Esnektir. • Estetiktir. • Ultraviyole ýþýnlardan etkilenmez.(X ýþýnlarý) • Kýsa sürede ve kolaylýkla montaj yapýlýr. • Üzerine resim baský yapýlabilir. • Çatlama ayrýlma gibi sorunlar çýkatmaz. • Gerektiðinde sökülüp tekrar monte edilebilir.

DEKORASYON

KULLANILDIÐI YERLER Konferans salonu Dekorasyonu Kültür merkezi Sinema dekorasyonu Düðün salonu Restoran Dekorasyonu Sauna ve Hamam Yüzme Havuzu Maðazalar iç Dekorasyon Sanat Galerileri Teþhir Stantlarý Maðaza Dekorasyonu Hastahaneler Konut tavanlarý Villalar


II Gold House

GOLD HOUSE EGA GRUP GERGÝ TAVAN SÝSTEMLERÝ DÝYARBAKIR BÖLGE BAYÝSÝ

DEKORASYON


II Gold House

GOLD HOUSE EGA GRUP GERGÝ TAVAN SÝSTEMLERÝ DÝYARBAKIR BÖLGE BAYÝSÝ

DEKORASYON

Fýrat Bulvarý Yeni Son Durak Nu Jiyan Sitesi B/Blok Altý Tel : 0 412 251 11 01 Gaziler/DÝYARBAKIR diyarbakirgergitavan@hotmail.com

goldhouse  

zagrousgroup

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you