Page 1

Aracýnýzda Dört Mevsim Bahar Serinliðini Yaþayýn


·

· ·

·

Firmamýz 1990 yýlýnda mahmut özfidan tarafýndan kurulmuþ olup, araç karoser imalatý çalýþma faaliyeti göstererek baþlamýþtýr. Her geçen yýl siz deðerli müþterilerimize vermiþ olduðumuz güvenilir hizmetten dolayý firmamýz aldýðý öneriler, övgüler ve heyecan ile daima yeniliklere açýk bir þirket olmuþtur. Referans listemizin her gün daha da büyümesi ve taleplerin artmasý üzerine, ilk olarak 2000 yýlýnda evaair ismi ile minübüs klimasý üretimine baþlamýþtýr. Tesisimizde 2012 Yýlý itibari ile mevcut 3 çeþit olan ürün kapasitemizi Siz deðerli müþterilerimizin talepleri doðrultusunda 5 kat artýrmýþtýr ve artýrmayada devam edecektir. Siz deðerli müþterilerimize profesyonel kaliteli ve güvenilir hizmet vermek için çalýþýyor ve üretiyoruz.

MÝSYONUMUZ; · Pazardaki üstün konumunu muhafaza etmek ve daha yukarý taþýmak. · Kaliteli üretimi,uygun fiyatla birleþtiren firma olmak. · Türkiye'nin dünya ototmotiv pazarýnda iyi bir yer edinmesine katkýda bulunan, otomotiv ve soðutucu sektörüne yeni ürünler kazandýran Ülke için istihdam yaratan yenilikçi ve karlý bir kuruluþ olmak. VÝZYONUMUZ; · Tavan tipi klimanýn kullanýldýðý her araçta ilk akla gelen dünyaca tanýnmýþ bir marka olmak · Seçkin çalýþanlarýyla iþ mükemmeliyetini hedeflemek. · Sektörümüzde üretim ve hizmet anlayýþýnda,uygulamasýnda örnek ve pazarýný geliþtiren firmalar arasýnda olmak. · Mutlak müþteri memnuniyetini karþýlamak. · Müþteri taleplerini kaliteli, zamanýnda ve taahhüt edildiði þekilde karþýlamak. · Araç klimalarý ve kabin soðutucularý üretiminde en iyiler arasýna girmiþ tedarikçiler tarafýndan takdir ve tercih edilen firma olmak.


ES - 80

MÜNÜBÜS KLÝMASI / MÝNÝ BUS COOLER

Klima iç plastik kapaklarý /air inside the plastic caps Klima Soðutma Kapasitesi (Cooling Capacity) Yolcu Kapasitesi (Passenger Capasity

10-15

Kondenser Akýmý

Hava Akýmý (m/h)

(Condencer Flow)

(Air Flow)

2 axials / 2 Eksen 3.000 (m/h)

2 axials / 2 Eksen 3.000 (m/h)

Kompresör

Max. Ýþletme Basýncý (Opareting Pressure)

(Compressor)

138 - 165 cc 25 Bar Montaj Þekli (Mounting Type)

Dýþ Ortam Sýcaklýk (Ambietn Temperature)

Dýþ Ortam Sýcaklýk +35 ’C 8000 Watt ( 6900 kcal/h

Araç Gurubu ( Vehicle group)

Güç (Power)

Ambulans Küçük Münübüsler ( Ambulances ) (Small Mini Buses)

12v VDC 38 A 24v VDC 25 A

Üstten

Gaz (Refrigerant)

R-134 a

Spllit Yükseklik ( Heigth)

Ölçüler (mm)

En (width)

Boy (Length)

Kondenser

90 cm

85 cm

13 cm

Evaporatör

35 cm

80 cm

14 cm


ES - 120 MÜNÜBÜS KLÝMASI / MÝNÝ BUS COOLER

Dijital Gösterge / Digital indicator

Klima iç plastik kapaklarý /air inside the plastic caps

Klima Soðutma Kapasitesi (Cooling Capacity) Yolcu Kapasitesi (Passenger Capasity

10-15

Kondenser Akýmý

Hava Akýmý (m/h)

(Condencer Flow)

(Air Flow)

2 axials / 2 Eksen 4.000 (m/h)

2 double blowers Çift üfleyici 1,300 (m/h)

Kompresör

Max. Ýþletme Basýncý (Opareting Pressure)

(Compressor)

138 - 165 cc 25 Bar Montaj Þekli (Mounting Type)

Dýþ Ortam Sýcaklýk (Ambietn Temperature)

Dýþ Ortam Sýcaklýk +35 ’C 8000 Watt ( 6900 kcal/h

Araç Gurubu ( Vehicle group)

Güç (Power)

Ambulans Küçük Münübüsler ( Ambulances ) (Small Mini Buses)

12v VDC 38 A 24v VDC 25 A

Üstten

Gaz (Refrigerant)

R-134 a

Spllit Yükseklik ( Heigth)

Ölçüler (mm)

En (width)

Boy (Length)

Kondenser

120 cm

134 cm

18 cm

Evaporatör

35 cm

80 cm

14 cm


ES - 130 MÜNÜBÜS KLÝMASI / MÝNÝ BUS COOLER

Dijital Gösterge / Digital indicator

Klima iç plastik kapaklarý /air inside the plastic caps

Klima Soðutma Kapasitesi (Cooling Capacity) Yolcu Kapasitesi (Passenger Capasity

10-20

Kondenser Akýmý

Hava Akýmý (m/h)

(Condencer Flow)

(Air Flow)

2 axials / 2 Eksen 4.500 (m/h)

Çift Üfleyici Double blowers 1,600 (m/h)

Kompresör

Max. Ýþletme Basýncý (Opareting Pressure)

(Compressor)

Dýþ Ortam Sýcaklýk (Ambietn Temperature)

Araç Gurubu ( Vehicle group)

Güç (Power)

Münübüsler (Small Mini Buses)

12v VDC 38 A 24v VDC 25 A

138 - 165 cc 25 Bar Montaj Þekli (Mounting Type)

Dýþ Ortam Sýcaklýk +35 ’C 10000 Watt ( 8600 kcal/h

Üstten

Gaz (Refrigerant)

R-134 a

Spllit Ölçüler (mm)

Ölçüler (mm)

Ölçüler (mm)

Kondenser

131 cm

130 cm

16 cm

Evaporatör

40 cm

99 cm

20 cm

Ölçüler (mm)


ES - 150 MÜNÜBÜS KLÝMASI / MÝNÝ BUS COOLER

Dijital Gösterge / Digital indicator Klima iç plastik kapaklarý /air inside the plastic caps Klima Soðutma Kapasitesi (Cooling Capacity) Yolcu Kapasitesi (Passenger Capasity

17-21

Kondenser Akýmý

Hava Akýmý (m/h)

(Condencer Flow)

(Air Flow)

2 axials / 2 Eksen 5.400 (m/h)

Çift Üfleyici Double blowers 1,600 (m/h)

Kompresör

Max. Ýþletme Basýncý (Opareting Pressure)

(Compressor)

Dýþ Ortam Sýcaklýk (Ambietn Temperature)

Araç Gurubu ( Vehicle group)

Güç (Power)

Münübüsler (Small Mini Buses)

12v VDC 38 A 24v VDC 25 A

138 - 165 cc 25 Bar Montaj Þekli (Mounting Type)

Dýþ Ortam Sýcaklýk +35 ’C 12000 Watt ( 9800 kcal/h

Üstten

Gaz (Refrigerant)

R-134 a

Spllit Ölçüler (mm)

Ölçüler (mm)

Ölçüler (mm)

Ölçüler (mm)

Kondenser

120 cm

170 cm

18 cm

Evaporatör

40 cm

99 cm

20 cm


ES - 250 SOÐUTUCU / COOLER

Dijital Gösterge / Digital indicator

ES-250 Evaporatör Ünite /Evaporator Unit

Klima Soðutma Kapasitesi (Cooling Capacity)

ES-250 -5 C ( 10 m³)

2350 Watt

Montaj Þekli (Mounting Type)

+0 C (16m³)

Dýþ Ortam Sýcaklýk (Ambietn Temperature)

+30 ’C -5 C ( 10 m³)

Aðýrlýk (Weight)

Güç (Power)

Kondenser : 12 kð Evaporator : 15 kð

12v VDC

Gaz (Refrigerant)

2715 Watt

+0 C (16m³)

Üstten ve Alýndan

24v VDC

R-134 a

-5 C ( 10 m³)

Spllit

En (width)

Boy ( Length)

Yükseklik (height)

Kondenser

57 cm

67 cm

27 cm

Evaporatör

56 cm

77 cm

16 cm

Ölçüler (mm)

+0 C (16m³)


ES - 275 SOÐUTUCU / COOLER

Dijital Gösterge / Digital indicator

ES-275 Evaporatör Ünite /Evaporator Unit

Klima Soðutma Kapasitesi (Cooling Capacity)

ES-275 -18 C ( 9 m³)

1700 Watt

Montaj Þekli (Mounting Type)

0 C (18m³)

Dýþ Ortam Sýcaklýk (Ambietn Temperature)

+30 ’C -18 C ( 9 m³)

Aðýrlýk (Weight)

Güç (Power)

Kondenser : 17 kð Evaporator : 15 kð

12v VDC

Gaz (Refrigerant)

3200 Watt

0 C (18m³)

Üstten ve Alýndan

24v VDC

R-134 a

-18 C ( 9 m³)

Spllit

En (width)

Boy ( Length)

Yükseklik (height)

Kondenser

60 cm

95 cm

26 cm

Evaporatör

57 cm

107 cm

16 cm

Ölçüler (mm)

0 C (18m³)


ES - 275 EVAP X SOÐUTUCU / COOLER

Dijital Gösterge / Digital indicator

ES-275 EVAP X Evaporatör Ünite /Evaporator Unit

Klima Soðutma Kapasitesi (Cooling Capacity)

ES-275 X -18 C ( 9 m³)

2180 Watt

0 C (18m³)

Dýþ Ortam Sýcaklýk (Ambietn Temperature)

-18 C ( 9 m³)

Aðýrlýk (Weight)

Montaj Þekli

Güç (Power)

Gaz (Refrigerant) 0 C (18m³)

3875 Watt

Kondenser : 18 kð Evaporator : 15 kð (Mounting Type)

+30 ’C

Üstten ve Alýndan

12v VDC 24v VDC

R-134 a

Spllit

-18 C ( 9 m³) 0 C (18m³) Yükseklik (height)

En (width)

Boy ( Length)

Kondenser

60 cm

95 cm

26 cm

Evaporatör

57 cm

107 cm

16 cm

Ölçüler (mm)


FORD KAMYON

KAMYON SOÐUTUCU / TRUCK COOLER


gizli klima MÜNÜBÜS KLÝMASI / MÝNÝ BUS COOLER

Klima Soðutma Kapasitesi (Cooling Capacity) Yolcu Kapasitesi (Passenger Capasity

17-15

Kondenser Akýmý

Hava Akýmý (m/h)

(Condencer Flow)

(Air Flow)

2 axials / 2 Eksen 3,000 (m/h)

Çift Üfleyici Double blowers 1,300 (m/h)

Kompresör

Max. Ýþletme Basýncý (Opareting Pressure)

(Compressor)

Dýþ Ortam Sýcaklýk (Ambietn Temperature)

Araç Gurubu ( Vehicle group)

Güç (Power)

Münübüsler (Small Mini Buses)

12v VDC 38 A 24v VDC 25 A

138 - 165 cc 25 Bar Montaj Þekli (Mounting Type)

Dýþ Ortam Sýcaklýk +35 ’C 8000 Watt ( 6900 kcal/h

Üstten

Gaz (Refrigerant)

R-134 a

Spllit

Ölçüler (mm)

Ölçüler (mm)

Ölçüler (mm)

Ölçüler (mm)

Kondenser

-----------

------------

------------------------

Evaporatör

35 cm

80 cm

14 cm


iS MAKiNASI Construction Machinery


MERCEDES KAMYON KAMYON SOÐUTUCU / TRUCK COOLER


ES-13 EVAPORATOR EVAPORATOR /EVAPORATOR


848 EVAP EVAPORATOR /EVAPORATOR


www.

evaairklima.com.tr

ÜRÜNLERÝMÝZ Minibüs Klima Çeþitleri Soðutucu Çeþitleri Kamyon (Kabin) Klimalarý Ýþ Makinalarý Klimalarý Traktör Klimalarý Biçerdöver Klimalarý Ýsteðe Göre Özel Ýmalat Klimalar YETKÝLÝ SERVÝS/BAYÝÝ

TelFax :+90 412 255 04 07 Gsm : +90 507 753 52 21 +90 532 358 11 72 evaairkalima@hotmail.com starotomotiv@hotmail.com

Diyarbakýr/TURKEY

evaair  

zagrousssss

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you