Page 1

1 Haziran - 31 Aralık 2016 / Sayı 77

‘A Plus Üniversite’: Kadir Has

T

ürkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) sonuçları yayınlandı. 174 üniversitede yaklaşık 11 bin öğrenciyle yapılan anket çalışmasında Kadir Has Üniversitesi, ‘A Plus Üniversiteler’ arasında yer aldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel’in gerçekleştirdiği Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nda 174 üniversitede tüm sınıf düzeylerinde 10 bin 894 öğrenci ile anket çalışması yapıldı. Üniversiteler; öğrenim deneyiminin tatminkarlığı, yerleşkenin ve yaşamın doyuruculuğu, akademik Destek ve ilgi, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet, öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği, kişisel gelişim ve kariyer desteği gibi alt başlıklara gore sıralandı. 174 üniversitede yürütülen araştırmada, Kadir Has Üniversitesi 13’üncü sırada yer alarak ‘A Plus Üniversiteler’arasına girdi. Sıralamada üniversitelere ‘A+’, ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’ ve ‘FF’ gibi notlar verildi. En yüksek memnuniyet oranına sahip üniversiteler ‘A+’, en düşük olanlar ise ‘FF’ aldı.

13. Kadir Has Ödülleri Sahiplerini Arıyor

Türkiye’nin eğitim gönüllüsü Kadir Has adına ihdas edilmiş ödüllerin on üçüncüsü Kent Çalışmaları ve Yeni Kentsel Oluşumlar alanında “Üstün Başarı Ödülü” ve “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü” kategorilerinde veriliyor.

Kentlerin dönüşmesi ekonomik gelişmenin bir sonucu olduğu gibi, aynı zamanda onu hazırlayan bir etmen. Dönüşümler, çözülmesi gereken mimarlık ve mühendislik sorunlarının yanı sıra, çok ciddi sosyolojik sorunlar da doğuruyor. Bugünkü kültür çalışmalarının ağırlık merkezini oluşturan kimlik, aidiyet, mekan gibi olgular kent ölçeğinde meydana gelen değişimlerden etkilenerek yeni içerikler, boyutlar kazanıyor. Kent ölçeğinde ortaya çıkan melez kültürler ile farklı sosyal ve siyasal aidiyetlerin çarpışması da, daha önce kent incelemelerinde ele alınmayan farklı boyutları ortaya çıkarıyor. Kadir Has Üniversitesi Merkez Cibali Kampüsü’nün önemli bir dönüşüm projesinin parçası olması, kampüsün yerleşik olduğu bölgenin gelişim ve dönüşümüne farklı şekillerde katkıda bulunup sorunların çözümüne bilimsel alternatifler üretmeye çalışması, üniversite bünyesindeki Mimarlık Bölümü ve İstanbul Araştırmaları Merkezi ile önemli kent sorunları ve kentsel dönüşümün farklı yönlerini düzenli şekilde ele alması 13’üncü Kadir Has Ödülleri’nin konusunun “Kent Çalışmaları ve Yeni Kentsel Oluşumlar” olarak belirlenmesinde etkili oldu. 2017 Kadir Has Ödülleri, 2 Mart 2017 tarihine kadar ilgili konuda tüm bilim alanlarından başvurulara açık.

KHAS’ta İki Gün Kadir Has Üniversitesi, lise öğrencilerinin Mesleki Eğilim ve Yönelimlerini belirlemelerine ışık tutmak, kariyerlerinde daha doğru kararlar alarak kendilerine uygun meslekleri seçmelerine yardımcı olmak amacıyla “ücretsiz” fakülte bilgilendirme dersleri düzenliyor. Adayların kendilerine uygun olabilecek meslekleri yakından tanıyıp, hatta deneyimleyebilecekleri bir dizi programı içeren “Üniversitede 2 Gün Geçirmek İster misin” etkinliğinde aynı zamanda Üniversite öğrencisi olmayı da deneyimleyecekler. Etkinlik boyunca farklı fakülte hocalarından eğitim alacak öğrenciler, öğrenci kulüpleri ile bir araya gelerek kampüs havasını teneffüs edebilecekler. 10-11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katılabileceği etkinlikte öğrencilere katılım belgesi de verilecektir.

Rektör-Mezun Buluşmaları Devam Ediyor Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın, mezunlarla öğle yemeğinde bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak finans sektöründen bir grup mezun ile buluşan Aydın, sektörde neler yaptıklarını ve kariyer öyküleri bu toplantıda dinleme fırsatı buldu. 01 HAZİRAN - 31 ARALIK 2016 | NEWSLETTER KHAS | 1


Haberler / Etkinlikler

Mesleki İlgi ve Yönelim Testi’ne Hazır Mısın? Kadir Has Üniversitesi; lise öğrencilerinin mesleki ilgi ve yönelimlerini belirlemelerine ışık tutmak, kariyerlerinde daha doğru karar alarak kendilerine uygun meslekleri seçmelerine yardımcı olmak amacıyla Mesleki İlgi ve Yönelim Testi‘ni, (MIT) aday öğrencilerin kullanımına ücretsiz olarak sunuyor. Aday öğrencilere, MIT’yi doldurmalarının ardından değerlendirme ve raporlama için bir gün ve saat veriliyor; belirtilen gün ve saatte Kadir Has Üniversitesi’nde ağırlanan öğrenciler MIT sonuçlarının birebir değerlendirilmesinin ardından; (arzu eden öğrenciler velileri ile de katılabilir) yönelimleri doğrultusundaki alanları yine Kadir Has Üniversitesi akademisyenleri ile görüşerek bilgi sahibi oluyor.

Sorularınız ve randevu talebiniz için iletişim bilgileri;

Sevda ZAİM AYDINLI Esma BOĞAZLIYAN sevday@khas.edu.tr esmab@khas.edu.tr 0212 533 65 32 (1223/1224)

KHAS, En Gözde Üniversiteler Arasında! Her yıl üniversiteleri çeşitli kriterlere göre inceleyerek başarı sıralarını belirleyen URAP, 2015-2016 sıralamasını açıkladı. URAP’ın amacı yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metodlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak. Açıklanan sıralamaya göre Türkiye’nin en başarılı 20 vakıf üniversitesi ve sıralamasında Khas da yer alıyor.

KHAS Bahar Dönemi Lisansüstü Programları’na 17 Ocak 2017 tarihine kadar başvuruda bulunabilirsiniz. Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yer alan programları bu linkten inceleyebilirsiniz: http://www.khas.edu.tr/619/enstituler

Sosyal Bilimler Enstitüsü Esra Akgüç Ertekin Tel: 0212 533 65 32/ Dahili 1653 E-posta: sbe@khas.edu.tr

Fen Bilimleri Enstitüsü Mine Duru Tel: 0212 533 65 32 / Dahili 1654 E-posta: fbe@khas.edu.tr

2 |

01 HAZİRAN - 31 ARALIK 2016 | NEWSLETTER KHAS


Uluslararası ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES), 14 Aralık Çarşamba günü saat 13:30-16:00 arasında Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü Galata Salonu’nda gerçekleşen Türk - Yunan Genç Liderler Güvenlik Sempozyumu açılış oturumuna ev sahipliği yaptı. Program, “Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algısı” konulu araştırma sonuçlarının sunumu ile başladı. Sonuçlar daha önce gerçekleştirilen ve aynı konuda Yunan Elitlerinin fikirlerini ölçen araştırma sonuçları ile karşılaştırıldı. Bahsi geçen araştırma sonuçları CIES Direktörü Doç. Dr. Dimitrios Triantaphyllou tarafından paylaşıldı.

Kadir Has Üniversitesi ve Turkcell Akademi İşbirliğiyle Bayiler Sertifikalandırılıyor Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Turkcell Akademi ortaklığında Turkcell bayilerine yönelik sertifika programı düzenlendi. Programın amacı bayi sahiplerinin liderlik ve kurumsallaşma gibi alanlarda eğitimler alması. Program 4 hafta boyunca 4 farklı grup ile gerçekleştirildi. Programın amacı bayilerin de kendi içlerinde kurumsallaşmasının ve dünyada değişen yönetim. Program sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Haberler / Etkinlikler

Türk - Yunan Genç Liderler Güvenlik Sempozyumu

Türkiye’de Yeni Medya Eğilimleri Araştırması Sonuçları Açıklandı

K

Yekta Kopan, KHAS’lılarla buluştu

Yekta Kopan, edebiyat yolculuğunu ve yaptığı çalışmaları Khas’ta düzenlenen söyleşide öğrencilerle paylaştı.

adir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de Yeni Medya Eğilimleri Araştırması”nın sonuçları açıklandı. Yeni Medya Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Bozdağ’ın yürütücülüğünde Prof. Dr. Banu Baybars Hawks, Doç. Dr. Eylem Yanardağoğlu ve Yaşama Dair Vakfı’ndan Ulaş Tol ile Saygın Vedat Alkurt tarafından gerçekleştirilen araştırma, internet ve yeni medya araçlarının kullanımına ilişkin birçok veriyi ortaya çıkardı. İnternetin artık günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğu gerçeği yadsınamaz. İnternet, hayatı kolaylaştıran pek çok özelliğe sahip. Bilgilenme, eğlenme, vakit geçirme gibi pek çok katkısı var. Ancak burada bir ikilem söz konusu: internet bir yandan kişiye fayda sağlarken, öte yandan yeni bir bağımlılık konusu olmaya başlıyor. Her 3 internet kullanıcısından biri uyanır uyanmaz internete giriyor. Uyandıktan sonraki 1 saat içinde internete girenlerin oranı ise yüzde 62. İnternet kullanıcılarının yüzde 70’i de uyumadan önceki son 1 saate kadar internet ortamında vakit geçiriyor. İnternet demek ‘sosyal medya’ demek Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre gündemin internetten, çoğunlukla da sosyal medyadan takip edildiğini aktaran Bozdağ, “Gündem artık sosyal medyadan takip ediliyor. İnternet, televizyon ve gazete gibi geleneksel kitle iletişim araçlarına göre daha itibarlı ve güvenilir görünüyor. İnternet ‘gündem’in tanımını da genişletiyor. Kullanıcılar için hem ülke gündeminden, hem yakın çevrelerinde olup bitenden haberdar olmayı kapsıyor. Sosyal medya ve uygulamalar hem haber alma, hem de aile, arkadaş, müşteriler ve tanıdıklarla haberleşme ihtiyacını karşılıyor.” dedi. 01 HAZİRAN - 31 ARALIK 2016 | NEWSLETTER KHAS | 3


Haberler / Etkinlikler

“Evi Yeniden Kurmak” Sergisi Galeri KHAS’da Galeri KHAS’da Yeni Dönem Eda Soylu Sergisi İle Açıldı

‘Rezan Has: 90 Yılın Tanıklığı’ Sergisi Açıldı

K

adir Has Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Galeri Khas, yeni döneme küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın yaptığı Eda Soylu’nun ‘Evi Yeniden Kurmak’ isimli sergisiyle girdi. Eda Soylu’nun mekan düşüncesinin ve özel olarak da ev kavramının sökümüne ve yeniden kurulmasına dayanan çalışması galeri mekanında kurulmuş bir yerleştirme. Gerek farklı evlerin yıkımlarından toplanmış yapı malzemelerini gerekse sanatçının kendi evinden ‘söktüğü’ ve galeri mekanına taşıdığı mimarlık elemanlarından oluşturduğu yerleştirmesi ev, hane, mekan kavramlarının yapısökümünü ve yeniden inşasını içeriyor. Soylu, galeri mekanına ise betonla bütünleştirdiği gerçek kurutulmuş çiçekleri uygulayarak ve bunları çiğneyerek yok etmesini isteyerek izleyiciyi karmaşık ve kendisiyle çelişen bir eyleme sürüklüyor. Sergi 13 Ocak tarihine kadar ziyaret edildi.

Kadir Has Üniversitesi Rezan Has Müzesi’nin, ismini gururla taşıdığı Rezan Has’ın 90 yıllık hayatına tanıklık edeceği sergi 28 Ekim 20161 Mart 2017 tarihleri arasında Rezan Has Müzesi’nde ziyarete açık olacak. Sanatseverler Rezan Hanım’ın 90 yıllık tanıklığına şahit olacak. Cumhuriyetin ilk hanımefendilerinden Rezan Has’ın renkli dünyasına aralanan kapıyla; 1923 sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin modernleşme çabalarının bir halkası olarak Batı kültürünün İstanbul cemiyet hayatına yansımaları ele alındı. Sergide Rezan Hanım’ın 50 yılda zevkle oluşturduğu plak koleksiyonundan bir seçki görülebilir. 1950’lerin kültür hayatından 60’ların müzik dünyasına, canlı orkestralardan plağa, darbelerle sekteye uğrayan sosyal hayatın 80’lerden sonra tekrar sosyalleşme alanı olarak yeniden biçimlenmesine kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin modern yüzü ile tanışmak mümkün.

Rezan Has Kimdir?

1927 yılında, İstanbullu bir anne ile Kayserili bir babanın çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya gelir Rezan Has. Annesi, İstanbul’un Kanlıca semtinin tanınmış sakinlerinden Yağcızâde Ailesi’nden Şehime Hanım, babası ise Kayseri’nin ünlü Germirli Ailesi’nden Mehmet Bey’dir. Rezan Germirli’nin çocukluğu İstanbul’un Kanlıca semti ile Kayseri merkez ile yanı başındaki Germir’de geçer. Germirli Ailesi’nin beş evlâdından ikincisi olan ve ilkokulu Kayseri’de okuyan Rezan Germirli, ortaokulu İstanbul Kandilli Kız Lisesi’nde yatılı okur. Rezan Germirli’nin yolu 1942 yılında, Kayseri’nin önde gelenlerinden Has Ailesi’nin oğlu Kadir Has’la kesişir. Çift, 1960 yılında İstanbul’a taşınır.

4 |

01 HAZİRAN - 31 ARALIK 2016 | NEWSLETTER KHAS

Adını taşıyan Rezan Has Müzesi’yle kültür ve sanata olan merak ve desteğini ölümsüzleştiren Rezan Has, pek çok kişi ve kuruma maddi ve manevi destek sağlamıştır. Toplumsal ve kültürel hayata katkıda bulunan ve bu doğrultuda eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında; eşi Kadir Has ile birlikte ihtiyaç sahiplerinden desteğini esirgememiş olan Rezan Has, 1991’de eşi ile birlikte kurdukları “Kadir Has Vakfı” ile hayır işlerine devam etmektedir. Rezan Has, ince zevki, sahip olduklarını paylaşma konusundaki alçakgönüllülüğü, ailesine ve ülkenin gençlerine olan tükenmez inancı ile modern Türkiye kadınının parlayan yüzüdür.


K

adir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün, NATO Kamu Diplomasisi Bölümü, Ankara Politikaları Merkezi, Bosphorus Energy Club ve KHAS Avrupa Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIES) işbirliğiyle düzenlediği “25 Yıllık Bağımsızlığın Ardından Sovyet Sonrası Sistem: Politik ve Sistematik Dinamikleri ve Riskleri Anlamak” konulu uluslararası konferansa yerli ve yabancı birçok akademisyen katıldı. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının 25’inci yılında, etkisi hala devam eden bu tarihi olayın yankıları tartışıldı.

KHAS Psikoloji Laboratuvarı Açıldı

Devlet Hastanelerinde Kürtaj Yasal, Ancak Ulaşılabilir Değil

K

adir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi, Türkiye’deki devlet hastanelerinde kürtaj hizmetleriyle ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. “Yasal Ancak Ulaşılabilir Değil: Türkiye’deki Devlet Hastanelerinde Kürtaj Hizmetleri” adlı çalışma, Türkiye’de kürtajla ilgili birçok ilgi çekici veriyi ortaya çıkardı. Türkiye’de hizmet veren devlet hastanelerinin 431’inde kadın doğum birimi bulunuyor. 431 hastanenin tümüne, “Hastanenizde kürtaj hizmeti veriliyor mu?” sorusunu yönelten Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi, hastanelerin yüzde 11,8’inden, kadın doğum bölümleri bulunmasına rağmen “Hayır” yanıtını aldı. İletişime geçilen 431 hastaneden sadece yüzde 7,8’lik bir oran isteğe bağlı kürtaj hizmeti verirken, yüzde 78’i ise yalnızca tıbbi zorunluluk gerektiren durumlarda gebelik sonlandırma operasyonu gerçekleştiriyor. Konu ile ilgili bilgi vermek istemeyen hastane oranı ise yüzde 1,4. Batı Marmara ve Doğu Karadeniz’de kürtaj hizmeti veren devlet hastanesi yok Batı Marmara ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, doğurganlık çağında olan yaklaşık 1 buçuk milyon kadın bulunuyor. Buna rağmen bu bölgelerde isteğe bağlı olarak kürtaj hizmeti veren devlet hastanesi bulunmuyor. Kadın doğum bölümleri bulunan 58 eğitim ve araştırma hastanesinden yüzde 17,3’ü isteğe bağlı kürtaj hizmeti verirken; yüzde 71,1’i tıbbi zorunluluklarda bu hizmeti veriyor. Yine eğitim ve araştırma hastanelerinden yüzde 11,4’ü kadın doğum bölümleri bulunmasına rağmen kürtaj hizmeti vermiyor.

Haberler / Etkinlikler

25 Yıllık Bağımsızlığın Ardından Sovyet Sonrası Sistem Kadir Has’ta Masaya Yatırıldı

Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde kurulan Psikoloji Laboratuvarı Eylül 2016 tarihinden itibaren bölümdeki öğretim üyeleri ve öğrencilerin kullanımına açıldı. Laboratuvarda Yrd. Doç. Dr. Ahu Gökçe ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Harma tarafından yönetilen çeşitli araştırmaların konuları arasında kişilerarası ilişkiler ve iletişim, duygu ve biliş, bellek-dikkat ilişkisi gibi konular yer alıyor.

UEFA Futbol Hukuk Programının İlki Sona Erdi Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’nin (UEFA) bu yıl ilk defa gerçekleştirdiği “UEFA Futbol Hukuku Programı”nın “CAS Sistemi ve İşleyişi” başlıklı dördüncü ve son modülü, 12-15 Eylül tarihleri arasında İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde düzenlendi. Programda başarılı olan öğrencilerin akademik sertifikalarını 16 Eylül akşamı UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenen bir törenle programın lider akademik ortağı olan Kadir Has Üniversitesi’ni temsilen Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Levent Bıçakcı takdim etti.

01 HAZİRAN - 31 ARALIK 2016 | NEWSLETTER KHAS | 5


Haberler / Etkinlikler 6 |

Kadir Has Üniversitesi Çin Halk Cumhuriyeti’nden Gelen Öğrencileri Ağırladı Kadir Has Üniversitesi ile Zhejiang Gongshang Üniversitesi arasında imzalanan uluslararası işbirliği anlaşması kapsamında 19 Çinli öğrenci 2 öğretim üyesi eşliğinde Kadir Has Üniversitesi’ne geldi. Aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi’nden gidecek 19 öğrenci ve 1 öğretim üyesi de Zhejiang Gongshang Üniversitesi’nde Eylül ayında 2 hafta süreyle eğitim aldı.

K

Mezuniyet Coşkusu

adir Has Üniversitesi 2015-2016 öğretim yılında 944 mezun verdi. Mezun olan öğrenciler Volkswagen Arena’da gerçekleştirilen coşkulu bir tören ile diplomalarını aldılar. Mezuniyet törenine, Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nuri Has, Kadir Has Vakfı Başkanı Can Has, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Prof. Dr. Mustafa Aydın, “Üniversite denilince, çoğu kez akla öğrencilere meslek kazandırmaya yönelik bilgilerin aktarıldığı yüksek öğretim kurumları gelir. Oysa üniversite, bunun çok ötesinde görevleri olan, çok daha geniş işlevlere sahip bir eğitim-öğretim yuvasıdır. Hiçbir üniversite kendini, bugün artık basit bir internet taraması ile bulunabilecek bilgilerin mekanik şekilde öğrenciye aktarılması misyonu ile sınırlayamaz. Sınırlamaya kalkar ise, bizim anladığımız gerçek anlamında ‘üniversite’ olmaktan çıkar. Gerçek üniversiteler, bu basit işlevin çok daha ötesinde, hayatın temeli olan bilginin üretildiği, değerlendirildiği, toplumsal gelişme, kültürel ilerleme ve ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesi için ana itici güç olan, kaliteli ve kalifiye insan gücünün yetiştirildiği dinamik yapılardır. Eğer biz eğiticiler, yetiştirdiğimiz ve mezun ettiğimiz öğrenciler eliyle daha iyi bir dünya oluşturma misyonuna hizmet edemiyorsak, o zaman gerçek işlevimizi yerine getiremiyoruz demektir” şeklinde konuştu.

Sinema-TV Yüksek Lisans Mezunu Abdurrahman Öner’e Antalya Film Festivali Destek Fon Ödülü

Uluslararası Altın Terazi Kısa Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülünün Sahibi Öğrencimiz Muaz R. Güneş Oldu

53. Uluslararası Antalya Film Festivali ve Antalya’nın marka değerine katkıda bulunmayı, Antalya’daki film üretimini arttırmayı amaçlayan ve geçen yıl başlatılan Antalya Film Destek Fonu tarafından, ‘Aydede’ isimli projesi ile Sinema-TV Yüksek Lisans mezunumuz Abdurrahman Öner fon almaya hak kazandı.

Uluslararası Altın Terazi Kısa Film Yarışması’na dünya genelinden yaklaşık üç bin başvuru oldu ve En İyi Film Ödülünü Film ve Drama Yüksek Lisans öğrencisi Muaz Ramazan Güneş’in senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı “Yumurta” filmi aldı.

01 HAZİRAN - 31 ARALIK 2016 | NEWSLETTER KHAS


5 – 7 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Kristal Elma Festivali’nde Kadir Has Üniversitesi mezunlarından Semih Türkmen ve Eray Çankır ile Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Arda Erdik toplamda 49 elma topladı. Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nden 60 öğrencinin ve öğretim üyelerinin soluksuz takip ettiği Kristal Elma Festivali’nde, KHAS öğretim görevlisi ve mezunları toplam 49 ödül kazandı.

En yaratıcı reklamcı: Kadir Has mezunu Eray Çankır Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunu Eray Çankır 4 kristal, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 7 elma kazandı. Minoa – Kitapsever Raket ile Açıkhava Promosyon, Juico – Fazlalıklarınızdan Kurtulun ile Basın/ İçecekler, Sağlık ve Sağlık Ürünleri, Turkcell – Aşka Gebe ile hizmet dalında olmak üzere 4 Kristal Elma almaya hak kazanan Çankır, Juico – Fazlalıklarınızdan Kurtulun projesi ile aynı zamanda Açıkhava Poster/Billboard dalında Bronz Elma’ya layık görüldü. Eray Çankır Turkcell markası için hazırladığı Aşka Gebe ile de hizmet dalında Kristal Elma’nın yanında Radyo Kampanyaları dalında Gümüş Elma da kazandı. Çankır, Nat Geo Kids için hazırladığı Akıllı Çocuklar – Deniz işi ile de Eğlence dalında Bronz Elma kazanarak, Kristal Elma Festivali’nden 7 ödülle ayrıldı.

Haberler / Etkinlikler

KHAS’lılar Kristal Elma’da Ödülleri Topladı

Semih Türkmen, 30 yaş altı en yaratıcı 30 genç listesine girdi Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunu Semih Türkmen, gelecek vadeden gençler listesinde yer aldı. Kristal Elma’da Toblerone– En Uzun Gece projesi ile Basın – Gıda dalında Gümüş Elma kazanan Semih Türkmen Nescafe – Doğal USB projesi ile de Basın – İçecekler dalında Gümüş Elma’ya layık görülerek ilk Kristal Elma Festivali’nden iki ödülle ayrılmış oldu.

Arda Erdik Kristal Elma’ya adını altın harflerle yazdırdı Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nde Reklam Yazarlığı dersleri veren Arda Erdik 1 Büyük Ödül, 10 Kristal, 15 Gümüş ve 14 Bronz olmak üzere toplamda 40 elma kazanarak Kristal Elma Festivali’ne damga vurdu.

Ecem Uzun: Bu Ödülde Kadir Has Üniversitesi’nin de Payı Var 53. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde, Yeşim Ustaoğlu’nun Tereddüt filmiyle, En İyi Kadın Oyuncu dalında iki Altın Portakal kazanan Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Bölümü öğrencisi Ecem Uzun, ödül yolculuğunu, kariyer hedeflerini ve sonraki projelerini anlattı.

KHAS Reklam Atölyesi’nden İsmet Yıldırım’a İnovasyon Ödülü İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü öğrencisi İsmet Yıldırım, Türk Hava Yolları’nın hizmetlerini genişletmek ve iyileştirmek için düzenlediği yarışmaya geliştirdiği fikrini http://inovasyonlaucuyoruz. com/ adresine yolladı ve Mayıs ayı içerisinde 1 haftalık San Francisco gidiş-dönüş uçak bileti kazandı.

01 HAZİRAN - 31 ARALIK 2016 | NEWSLETTER KHAS | 7


Haberler / Etkinlikler

KHAS Tiyatro Bölümü Alanındaki En İyi Bölümler Listesinin Başında Yer Aldı

Üniversiteye girişte ikinci basamak sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) 18 puan türünde birer şampiyon çıktı. Şampiyonlardan biri de TM-1, TM-2 ve TM-3 puan türlerinde 500 tam puan alan İsmail Murat Aydın şimdi KHAS İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Psikoloji okuyor.

Doç. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe’ye Proje Desteği

KHAS Tiyatro Bölümü, uluslararası web sitesi broadwayworld.com tarafından, Türkiye’deki en iyi 5 Sahne Sanatları Bölümü arasında 1. sırada gösterildi.

KHAS İstanbul Çalışmaları Merkezi TÜBİTAK Desteği Almaya Hak Kazandı İstanbul Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. H. Murat Güvenç’in, merkezimiz misafir araştırmacılarından Dr. Özlem Ünsal Kavlak ve B. Elvan Erginli ile birlikte hazırladıkları “Kentsel Bölgeyi İzlemek: İstanbul Örneği” başlıklı proje TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (SOBAG) kapsamında proje desteğine hak kazandı.

Prof. Dr. Asker Kartarı’nın Eş Editörlüğündeki Kitap Almanya’da Yayınlandı Khas İletişim Fakültesi, Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Asker Kartarı’nın eş editörlüğünü yaptığı “Cultures of Crisis in Southeast Europe” adlı kitap Almanya’da yayınlandı. 8 |

LYS Birincisinin Tercihi Yine KHAS Oldu

01 HAZİRAN - 31 ARALIK 2016 | NEWSLETTER KHAS

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve Uluslararası İşbirliği ve Eğitim Koordinatörü Doç. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe’nin KHAS koordinatörü olarak uluslararası konsorsiyum içinde görev aldığı “BUILDPEACE-Bütünleşik Formel ve Informel Öğrenme Yaklaşımları ile Barış İnşa Etmek” başlıklı proje Avrupa Birliği Erasmus+ programının Key Action 2013-Strategic Partnerships for Higher Education çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Doç. Dr. Mary Lou O’Neil, Yrd. Doç. Dr. Olgun Akbulut ve Rosa Maria Quirant Quiles’e EC Horizon 2020 Desteği Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet AUM Müdürü Doç. Dr. Mary Lou O’Neil, Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Olgun Akbulut ve Merkez Görevlisi Rosa Maria Quirant Quiles tarafından önerilen proje, H-2020-GERI Programı kapsamında proje desteğine hak kazandı.

RTS Bölüm Başkanı Doç. Dr. Melis Behlil’den Hollywood Kitabı Kitap, 1975-2005 yılları arasında Hollywood’ta çalışan yabancı yönetmenler üzerinden Hollywood’un nasıl küreselleştiğini anlatıyor. Yönetmenlerin Hollywood’a nasıl geçiş yaptığına odaklanan kitap; James Bond filmi yönetmenleri, kendi filmlerini tekrar Hollywood şirketleri için çeken yönetmenler ve müzik videoları ile reklam yönetmenliklerinden gelen yönetmenler olarak üç bölüme ayrılıyor.


KHAS’ta Bütün Kürsüler Akıllandı

Y

İ

letişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Banu Baybars Hawks’ın editörlüğünü yaptığı “Framing Violence -Conflicting Images, Identities, and Discourses” başlıklı kitap, Cambridge Scholars Yayınları tarafından yayınlandı. Dünya genelinde artan şiddet ve şiddetin ortaya çıkan yeni biçimlerinin ele alındığı kitaba aralarında Çiğdem Bozdağ, Çınar Narter, Gürkan Mıhçı, İrem Inceoğlu, Sarphan Uzunoğlu, Serkan Bayraktaroğlu, Ayten Görgün Smith ve Suncem Koçer gibi Kadir Has Üniversitesi’nden akademisyenlerin de bulunduğu isimler makaleleriyle katkı sundu. Kitap toplam 16 bölüm ve 233 sayfadan oluşuyor.

eni eğitim döneminde tüm sınıflarda akıllı kürsü kullanılmaya başlandı. Akıllı kürsü sayesinde dersler çok daha interaktif. Teknolojiyi en aktif şekilde kullanan eğitim kurumlarından Kadir Has Üniversitesi önemli bir girişime daha imza attı. Altyapı yeniliklerine ‘Akıllı Kürsü’yü ekleyen Kadir Has’ta yeni eğitim döneminde tüm sınıflarda akıllı kürsü kullanılmaya başlandı. Akıllı kürsü sayesinde öğretim üyeleri ve öğrenciler birçok avantaja sahip olacak. Öğretim üyeleri ders notlarını akıllı kürsü aracılığıyla dilediği yerden öğrencilerle paylaşabilecek, öğrenci dersi takip edebiliyor.

Haberler / Etkinlikler

Prof. Dr. Banu Baybars Hawks’ın Editörlüğünü Yaptığı ‘Framing Violence’ Kitabı Yayınlandı

Bizi Sosyal Medyadan da Takip Edin! KHAS etkinlik ve haberlerinden haberdar olmak için bizi Sosyal Medya adreslerinden de takip edebilirsiniz.

KHAS’ın Başarı Yılı

Kadir Has Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyeleri, 2015-2016 Akademik Yılı’nda gerek kendi alanlarında, gerekse de sportif branşlarda ödüle doymadı. Akademik yıl boyunca çeşitli branş ve derecelerde onlarca başarıya imza atan KHAS’lılar reklamdan tasarıma; hukuktan spora tam 56 ödül kazandı.

Adres : Kadir Has Caddesi Cibali Haber : Özge Ercan

34083 İstanbul

Fotoğraf : Ulaş Tosun

Tel

Tasarım : İlkhan Akın

E-mail : newsletter@khas.edu.tr

Yöneten : Birsu Şentürk

Web

: 212 533 65 32 : http://www.khas.edu.tr

01 HAZİRAN - 31 ARALIK 2016 | NEWSLETTER KHAS | 9

Profile for Kadir  Has University

Newsletter Khas 77  

Newsletter Khas 77  

Advertisement