Page 1

01 - 28 Şubat 2015 / Sayı 63

Yeni Medya Okur yazarı Nasıl Olunur?

K

adir Has Üniversitesi ve Alternatif Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongresi 26-27 Şubat’ta Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti. Yeni Medya Okuryazarlığı teması ile tasarlanan konferansta yeni medya okuryazarlığını odağa alan özgün bilimsel çalışmalar ve örnekler sunuldu. Kongre, internet üzerinden canlı yayın ile de takip edilebildi. Toplamda 51 sunum, 6 atölye çalışması yapıldı. 481 kişinin katıldığı kongre için açılmış olan #YeniMedya2015 etiketine ise 1.521 tweet atıldı.

Harvard ile “Güçlü Liderler” Yetiştirilecek Harvard Kennedy School tarafından sunulan “Sivil Toplum Kuruluşları Liderliği için Stratejik Yönetim” yönetici eğitim programı, 10-15 Mayıs tarihleri arasında Cibali Kampüsü’nde düzenlenecek.

B

eş günlük program, kar amacı gütmeyen hükümetdışı kuruluş yöneticilerine, örgütlerinin liderliğini güçlendirme, uzun soluklu ve sağlam ortaklıklar kurma gibi konularda gerekli perspektif ve yöntemleri kazandırmayı amaçlıyor. Dersler süresince

Harvard Üniversitesi öğretim elemanları ve araştırmacıları tarafından, vaka analizi denilen ve Harvard Kennedy School’un çeşitli bölümlerinde ve Yönetici Eğitim Programı’nda sıklıkla uygulanan bir metot kullanılacak. https://exed.hks. harvard.edu/ Programs/ngo/ overview.aspx

Komşu’nun Seçimi Tartışıldı Khas Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES) ve Boğaziçi Üniversitesi Yunan Tarihi ve Kültürü Çalışma Grubu işbirliğiyle 4 Şubat’ta Galata Salonu’nda bir panel düzenledi. Panelde, 25 Ocak’ta Yunanistan’da yapılan seçimlerin sonuçları ve bunların Yunan dış ve iç politikasına etkileri ele alındı. Panele katılan konuşmacılar: Arianna Ferentinou (İstanbul Bilgi Üniversitesi); Kostas Ifantis (Kadir Has Üniversitesi ve Atina Üniversitesi), Vangelis Kechriotis (Boğaziçi Üniversitesi), Dimitrios Triantaphyllou (Kadir Has Üniversitesi) ve Hakan Yılmaz (Boğaziçi Üniversitesi) idi. 01 - 28 ŞUBAT 2015 | NEWSLETTER KHAS | 1


si

Haberler / Etkinlikler

AİHM Konuşuldu Hukuk Fakültesi İş Hukukunda Güncel Sorunlar’ın 5. Seminerinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hükümleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına göre çalışanların hakları ve Türk hukukunu konuştu. Seminer 28 Şubat’ta Cibali Kampüsü’nde yapıldı.

Yazmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı

B

ilgi Merkezi, aboneliğini sürdürdüğü veritabanları ve akademik araçlardan etkin bir şekilde yararlanılabilinmesi için “KhasBM Seminerleri” kapsamında bir dizi atölye, eğitim ve seminerler gerçekleştiriyor. Serinin ilk etkinliği EndNote Referans Yönetim Aracı’yla ilgili idi. “Yazmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı” adıyla 9 Şubat’ta gerçekleştirilen etkinliğin sunumu Researchsoftware eğitmenleri tarafından yapıldı. İkinci etkinlik Turnitin ve Ithenticate (Plagiarism Resources) üzerine olup Techknowledge eğitmenleri tarafından 12 Şubat’ta verildi. 3. etkinlik LexisNexis Akademik Veritabanı’nı içerdi ve yine Techknowledge eğitmenleri tarafından verildi. Şubat ayının son etkinliği Elsevier Semineri, 25 Şubat’ta gerçekleşti ve Elsevier Yayınevi’nin Science Direct, Scopus ve Mendeley veritabanlarını konuşuldu.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İSTANBUL BAROSU İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KOMİSYONU

İŞ HUKUKUNDA

GÜNCEL SORUNLAR (5) SEMİNERİ

“AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ ve AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINA GÖRE ÇALIŞANLARIN HAKLARI ve TÜRK HUKUKU” BİRİNCİ OTURUM Oturum Başkanı: Ümran SAYIŞ (Yargıtay 9. HD. Başkanı)

“AİHS ile AİHM KARARLARININ İÇ HUKUKA ETKİSİ” Yard. Doç. Dr. Olgun AKBULUT Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi

“AİHM’NİN SOSYAL HAKLARA BAKIŞI ve UYGULADIĞI YORUM METODU” Duygu KÖKSAL AİHM Raportörü

İKİNCİ OTURUM Oturum Başkanı: Seracettin GÖKTAŞ (Yargıtay 22. HD. Başkanı)

“ÇALIŞANLARIN ÖZEL ve AİLE YAŞAMINA SAYGI HAKKI, DÜŞÜNCE ve İFADE ÖZGÜRLÜKLERİ” Av. Dr. Evra ÇETİN İstanbul Barosu

“ÖRGÜTLENME HAKKI KAPSAMINDA SENDİKAL HAK ve ÖZGÜRLÜKLER” Prof. Dr. Murat ENGİN Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

GENEL GÖRÜŞME Oturum Başkanı: Ömer Hicri TUNA (Yargıtay 7. HD. Başkanı)

28 ŞUBAT 2015 / Saat 9:30 - 17:00 Kadir Has Üniversitesi Kadir Has Kampüsü, D Blok Büyük Salon, Cibali / İstanbul

www.khas.edu.tr

AB ve Hukuk

{

Hukuk Fakültesi düzenlemiş olduğu “52. Yılında AB-Türkiye İlişkileri: Ankara Ortaklık Anlaşması ve Geri Kabul Anlaşması Sempozyumu” 27 Şubat’ta Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirdi. Sempozyumun ilk oturumunda Prof. Dr. Işıl Özkan, Yrd. Doç. Dr. Gülüm Özçelik, Yrd. Doç. Dr. Ceren Zeynep Pirim ve Dr. Vahit Polat, AB ve Türkiye İlişkilerinin güncel durumunu Gümrük Birliği’ni de içerecek şekilde ele aldı. 2. oturumda Prof. Dr. Symeon Karagiannis, Doç. Dr. Mehmet Rıfat Tınç, Dr. Fadime Kılıç ve Av. Nazım Türkkol, Türk vatandaşlarının AB ülkelerindeki hakları üzerinde duruldu ve son olarak 3. oturumda Dr. Ümit Kılınç, Yrd. Doç. Dr Maria Varaki, Yrd. Doç. Dr. Ceyda Süral ve araştırma görevlisi Ali Soysüren, 2014 yılında AB ile Türkiye arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması’nı ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nu incelediler.

Tüketici Korunsun

{

Hukuk Fakültesi’nin düzenlediği “Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununa Disiplinlerarası Yaklaşımlar” konulu sempozyumu 23 Şubat’ta Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti. Sempozyumda tüketici hukuku için önem taşıyan üç anabilim dalı temel alınarak oluşturulan üç ayrı oturum ile konunun her yönüyle ele alındı.

Ticaret ve İnsan Hakları’nda Gelişmeler Hukuk Fakültesi 26 Şubat’ta Uluslararası Hukuk Forumları serisini başlattı. Slovenya Kranj’da yer alan Hükümet ve Avrupa Çalışmaları Enstitüsü’nde İnsan Hakları Hukuku alanında çalışan Yrd. Doç. Dr. Jernej Letnar ČCernic’in verdiği açılış seminerinin konusu “Ticaret ve İnsan Hakları Alanında Güncel Gelişmeler” idi. 2 | 01 - 28 ŞUBAT 2015 | NEWSLETTER KHAS

IEEE Ağustos’ta Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi; IEEE Computational Intelligence Society ve ODTÜ ile birlikte organize ettiği “IEEE International Conference on Fuzzy Systems” etkinliğini 2-5 Ağustos’ta Cibali Kampüsü’nde düzenleyecek.


TÜBİTAK-TEYDEB’den Örnek Kitap

B

S

Katı Atıklara Kriton Curi Ödülü

Projelerin Kalitesi Nasıl Artırılır?

Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD), katı atıklar konusunda çalışan genç bilim adamlarını teşvik ve destek amacı ile Prof. Dr. Kriton Curi Genç Araştırmacılar Ödülü organize ediyor. Ankara’da gerçekleştirilecek olan IFAT Fuarı etkinlikleri kapsamında yapılacak ödül töreni 17 Nisan’da yapılacak.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerini nicelik ve nitelik olarak artırmak amacıyla başlatılan Proje Performans Ödülü (PPÖ) uygulaması çerçevesinde proje çıktılarının, ARDEB Proje Takip Sistemi (PTS)’nden ilgili projelerle ilişkilendirilmesi gerekiyor.

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı, üniversitesanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, Türkiye’ye katma değer yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunacak yeni ürün veya üretim yönteminin geliştirilmesi ve mevcut üründe veya üretim yönteminde yenilik yapılmasına yönelik yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını içeren projeleri desteklemeyi amaçlıyor. 2015 yılı SAN-TEZ Programı başvuruları 2 Şubat’ta başlamış olup başvurular yıl içerisinde sürekli olarak alınacak. Başvuruların, proje yürütücüsü olan akademisyen tarafından online olarak biltek.sanayi.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekiyor.

anayi kuruluşlarının kendi aralarında, üniversitelerle ve araştırma kurumlarıyla ulusal/ uluslararası işbirliği içinde, proje esaslı Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) başarıyla tamamlanmış projelerden oluşan örnek bir kitabı yayıma sundu. Kitapta, teknoloji grupları (BİLTEG, BİYOTEG, ELOTEG, METATEG, MAKİTEG, USETEG) esas alınarak belirlenen projeler; projelerin önemi, ulusal ve uluslararası yansımaları, projenin teknolojik ve ticari kazanımları, alınan ödül ve patentler ana başlıkları altında incelendi.

Duke Üniversitesi’nde Bir Konuşma

Beden Moda Mekan

Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü ve İstanbul Çalışmaları Merkezi’nden öğretim üyesi Prof. Dr. Sibel Bozdoğan, Duke Üniversitesi’nde “Urban Development as Politics of Performance: Istanbul’s Transformation under the AKP” başlıklı konuşma gerçekleştirdi.

Bahar döneminde Doç. Dr. Funda Uz ve Öğr. Gör. Dr. Fatmagül Aslaner yürütücülüğünde verilen IA 402 Bitirme Projesi dersi kapsamında 20 Şubat’ta C Blok’ta yeni amfide Beden-Moda-Mekan temalı etkinlikte Ozan Avcı ve Niyazi Erdoğan’ı konuşmacı olarak ağırlandı.

Haberler / Etkinlikler

SAN-TEZ Başvuruları Başladı

01 - 28 ŞUBAT 2015 | NEWSLETTER KHAS | 3


Haberler / Etkinlikler

2014’te 87 Milyon Araç Üretilmiş

E

ndüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ID402-Bitirme Stüdyosu kapsamında Mercedes-Benz Türk A.Ş. Otomobil Satış Müdürü Mehmet Anamur 17 Şubat’ta Cibali Kampüsü’nde Türkiye’de otomotiv sektörü ve dinamikleri hakkında bir sunum yaptı. Anamur 2014 yılında dünyada yaklaşık 87 milyon araç üretilen otomotiv sektörünün küresel ve Türkiye ölçeğinde yapısını ele alırken sektörde satış ve pazarlama faaliyetleri, sektör dinamikleri, servis

sistemleri ve yan sanayi gibi konularda da bilgi verdi. Anamur, ayrıca MercedesBenz’in otomobil dünyasına ve gelecek dönem teknolojilere bakışını mobilite, güvenlik, sürüş teknolojileri, sektörde araştırma geliştirme kavramları üzerinden değerlendirdi.

{

Diplomasi Sofrasında Suriye Yemekleri

Bölgelerarası mutfak kültürü mirasının ortaklaştırıcı özelliği esas alınarak başlayan Diplomasi Sofrası dördüncüsüne ev sahipliği yaptı. 26 Şubat’ta gerçekleştirilen Suriye mutfağı, şef Mohammad Nizar Bitar’ın hazırladığı yemeklerle gerçekleşti.

{

Akbel, Radyo Dersi Vermişti Dünya Radyo Günü Kutlandı

13

Şubat günü 2011 yılından bu yana Dünya Radyo Günü olarak anılıyor ve kutlanıyor. Radyonun bilgilendirme, eğitme ve eğlendirme işlevlerinin özellikle gençlik tarafından hatırlanması ve dünyada barış ve toleransın yaşatılması için radyonun yeri Unesco Genel Direktörü İrina Bokova’nın mesajında geniş bir biçimde yer aldı. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından desteklenen kutlamalar çerçevesinde TRT Radyo Daire Başkanı Amber Türkmen ve Unesco Türkiye Milli Komisyonu adına Radyo-Televizyon Sinema Bölümü’nden Prof. Dr. Deniz Bayrakdar konuşma yaptılar. Bu yıl etkinlik “Gençlik” teması çerçevesinde Radyonun Geleceği başlığıyla bir konser ve paneli içerdi. Panelde SinemaTelevizyon Yüksek Lisans Programı öğrencisi ve asistanı Alaz Burak Şen panelist olarak yer aldı. Program Harbiye’deki İstanbul Radyosu binasında düzenlendi.

4 | 01 - 28 ŞUBAT 2015 | NEWSLETTER KHAS

İ

letişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde 2011-2012 eğitimöğretim yılı bahar döneminde part-time öğretim görevlisi olarak ders veren TRT spikerlerinden Can Akbel 22 Şubat’ta vefat etti. Akbel’in cenazesi, 23 Şubat’ta TRT İstanbul Bölge Müdürlüğü Radyoevi Harbiye’de yapılan törenin ardından, Bebek Camii’nde kılınan ikindi namazına müteakip Çengelköy Mezarlığı’na defnedildi. 70’li yıllarda TRT’de sunduğu Güne Bakış adlı haber programıyla yepyeni bir akım yaratan Can Akbel 81 yaşında idi.


Konuk Hoca: Yasin Beceni

İletişim Fakültesi’nde yarı zamanlı olarak ders vermekte olan Dr. Esin Paça Cengiz, tam zamanlı öğretim görevlisi olarak RTS Bölümü’nde başladı. Araştırma görevlisi Zeynep Altundağ ise sekiz yıldır görev yapmakta olduğu fakülteden edindiği burs ile Almanya’da doktora çalışmalarına devam etmek üzere ayrıldı.

Türkiye Bilişim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yasin Beceni, İletişim Fakültesi’nde Prof. Dr. Deniz Bayrakdar tarafından verilmekte olan CF106 Communicationscapes adlı derse 26 Şubat’ta konuk oldu. Beceni, “Laws and Regulations on Communication in Turkey” (Türkiye’de İletişim’deki Yasalar ve Düzenlemeler)” başlıklı konuşma yaptı.

Comunicar’ın Hakemi

Rektör, Reklam Atölyesi’nde Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın 23 Şubat’ta yeni Reklam Atölyesi’ni ziyaret etti.

20 Yıllık İç Göçün Profili

İ

stanbul Çalışmaları Merkezi Conversations seminerleri kapsamında 19 Şubat’ta İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Dr. Özge Aktaş Mazman “İstanbul’a 1980-2000 Döneminde Ülke İçinden Gelen Göçmenlerin Sosyo-Ekonomik Profilleri”; 26 Şubat’ta Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayfer Bartu Candan ve Dr. Cenk Özbay “Yeni İstanbul” başlıklı konuşma yaptılar.

Murat Birsel, Salı Seminerleri’nde Salı Seminerleri’nin ilk konuşmacısı yazılı ve televizyondan bilinen gazeteci Murat Birsel “Uluslararası Bir Gölge Oyunu” konuşmasını 17 Şubat’ta Cibali Kampüsü’nde verdi.

Khas İngilizce Hazırlık Okulu’nda görevli okutmak Dr. Erdem Öngün, SSCI ve diğer birçok seçkin veri tabanında taranan İletişim ve Medya Eğitimi temel içerikli “Comunicar” adlı akademik dergide dört yıl süreliğine hakem olarak atandı.

Haberler / Etkinlikler

İF’te Terfiler Konuşuldu

Şehir Filmleri: Amerika

İ

stanbul Çalışmaları Merkezi ve Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü tarafından Bahar dönemi “Şehir Filmleri: Amerika” serisi gösterilmeye başlandı. Gösterimler Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü Sinema B Salonu’nda gerçekleşiyor.

Khas Gilt’ten Mish Girişimci İnovatif Liderler Takımı tarafından düzenlenen ‘MİSH 2015’ adlı etkinlik 20 Şubat’ta Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti. Etkinlikte Moda, İletişim, Spor ve Haber sektörlerini ele alınarak alanında uzman dört konuşmacı ağırlandı.

01 - 28 ŞUBAT 2015 | NEWSLETTER KHAS | 5


Haberler / Etkinlikler

Canlı Yayın’da Khas’ı Anlattı

K

has Eğitim Teknolojileri Koordinatörü İpek İli Erdoğmuş, Eskişehir’de düzenlenen Akademik Bilişim 2015 Konferansı’nda canlı yayında üniversiteyi anlattı. “Üniversitelerde Eğitim-Öğretim Destek Ofisleri: Rolleri ve Geleceği” başlıklı panelin ilk turunda Koç, Orta Doğu Teknik, Atılım ve Kadir Has Üniversiteleri’nin ilgili birim yöneticileri birimlerin faaliyetlerini anlattı. Panelin ikinci turunda ise birimlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ile geleceği tartışıldı. Panel aynı zamanda konferansın websitesinden canlı olarak yayınlandı.

Yunanca Konuşma Dersleri

Emlakçılar Amfi’de Derste

Khas Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin düzenlediği Yunanca konuşma dersleri 28 Şubat’ta başladı. Bu konuşma derslerinin amacı Yunanca’nın temel gramerini bilenlerin telaffuza dikkat ederek konuşma ve dinleme becerisini geliştirmek. Program tarihleri: 28 Şubat-30 Mayıs tarihlerinde Cumartesi günleri 15:30-18:00 arasında gerçekleştirilecek.

Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi, Pazarlanması ve Gayrimenkulde Yeni Eğilimler Sertifika Programı 20 Şubat’ta Cibali Kampüsü’nde başladı. Programda sektörü etkileyen eğilimlerin analizi, proje geliştirme, yapım, satış ve kiralama aşamaları inceleniyor. Bu aşamalarda üst yönetimin ve pazarlama biriminin diğer birimler ve farklı disiplinlerle ilişkisi ele alınarak uygulamalarla katılımcıların ilişki yönetimi ve planlama yetkinliğinin de artırılması hedefleniyor. Programın sonunda katılımcıların sektöre ilişkin yeni bir vizyon ve farkındalık kazanmaları sağlanacak.

Xcode Platformunda Kullanın Khas Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, IOS için Uygulama Geliştirme Sertifika Programı 21 Mart’ta başlıyor. iPhone ve iPad’e uygulama geliştirmek isteyen yazılımcı ve yazılımcı adayları için eğitimler verilecek. Eğitim sonunda katılımcılar Objective-C ve Swift programlama dillerini Xcode platformunda kullanarak iPhone ve iPad için diledikleri uygulamaları geliştirebilecek ve geliştirdikleri uygulamaları App Store üzerinden yayınlama imkanına sahip olacaklar. 6 | 01 - 28 ŞUBAT 2015 | NEWSLETTER KHAS

YBEM’den Sertifika Geçidi Khas Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen; Sosyal Medya Uzmanlığı sertifika programı 7 Şubat’ta başladı. Programın içeriği Kurumsal İletişim ve Pazarlama İletişim, Sosyal Medya ve Yeni Medya, Dijital Pazarlama, Viral Pazarlama, E-ticaret gibi birçok konuyu kapsıyor.

• •

Seçim Kampanyası Yönetimi ve Siyasi İletişim Sertifika Programı 7 Mart’ta başlıyor. Siyaset için İletişim, Liderlik ve İmaj Yönetimi, Medya ve Seçimler gibi konuları kapsayan program dört modülden oluşuyor. İlki Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşecek.


Khas Türk Müziği Korosu 2015 yılı Türk Müziği Konseri’ni şef Asuman Ercan yönetiminde 11 Şubat’ta Cibali Kampüsü’nde verdi.

Khas’ta Fotoğraf Konuşmaları Khas Fotoğraf Kulubünün düzenlediği ‘Fotoğraf Konuşmaları’ adlı seminer dizisi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın ‘Fotoğraf Öldü mü, Doğuyor mu?’ adlı paneliyle 11 Şubat’ta Galata Salonu’nda başladı. ‘Sahne, Potre ve Popülarite’ başlıklı sunumuyla da 25 Şubat’ta Muhsin Akgün’ü konuk etti.

Haberler / Etkinlikler

Has Musiki İcra Ettiler

Yılın Lider Kadını Ödülü

Sinema ve Ses temalı Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler konferansı 7-9 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Konferansın ana hedefi, Türkiye’deki film akademisyenleri, sinemacılar ve sinemaseverleri bir çatı altında toplayarak, konuya dair yeni açılımlar oluşturacak üretken bir ortam yaratmak. 171 18 30 numaralarından öğrenciye ulaşabilirler.

Tek Potada Tek Birinci

Khas Öğrenci Konseyi tarafından gerçekleştirilen, Tek Pota Basketbol Turnuvası’nda Blue Devils takımı birinci oldu.

Demokrasi Denetçileri Derneği’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle verdiği “Lider Kadınlar Ödülleri” sahiplerini buldu. Dedeman Oteli’nde düzenlenen törende demokrat duruş ve faaliyetleriyle kadınlara örnek olan Khas Yayın Koordinatörü ve İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü öğretim görevlisi Dr. Ayten Görgün Smith ile birlikte Belma Akçura, Şükran Özçakmak, Mehveş Evin, Melis Alphan, Sedef Kabaş, Amberin Zaman, Suna Vidinli ödüllerini aldılar.

Patika Yarışı’nda 3.lük

22 Şubat’ta gerçekleştirilen Aydos Patika Yarışı’nda kadınlar genel klasmanında 3. olan öğrencimiz Yeşim Sertcan’ı kutluyoruz.

01 - 28 ŞUBAT 2015 | NEWSLETTER KHAS | 7


Haberler / Etkinlikler

…Kısa…Kısa…Kısa…

Liselilere Üniversite Tanıtımlarına Devam

Mersin’in Tarsus ilçesinde tecavüz girişimine direndiği için 11 Şubat’ta bir minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan için üniversite öğrencileri ve çalışanları tepkilerini siyah giyerek gösterdi.

Lars Loren’in yazdığı, Serdar Biliş’in yönettiği ‘SAVAŞ’ 14 Şubat’ta Sahne Kadir Has’ta oynandı.

Türkiye’de Kültür Alan›nda Çal›flan ‹lk UNESCO Kürsüsü Kadir Has Üniversitesi’nde Kuruldu Türkiye’deki Dünya Miras› Alanlar›’n›n tan›t›m› ve toplumsal kat›l›m› yeni medya arac›l›¤› ile sa¤layacak projelerin üretilece¤i UNESCO Kürsüsü dünyadaki dördüncü kürsü unvan›n› tafl›yor.

Khas Lisans Tanıtım Birimi, 13 Şubat’ta Ankara Ted Koleji’nde aday öğrencilerin sorularını yanıtladı; 21 Şubat’ta Final Okulları’nda düzenlenen Üniversiteler Günü’nde aday öğrencilere üniversiteyi anlattı. 27 Şubat’ta Vefa Lisesi ziyaret edildi. Prof. Dr. Erdal Panayırcı lise öğrencilerine Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin bölümlerini anlattı. Şehit Cengiz Sarıbaş Lisesi öğrencileri 27 Şubat’ta Cibali Kampüsü’ne ziyarette bulunarak, akademisyen ve öğrencilerden bilgi aldılar.

Haber Fotoğraf Tasarım Yöneten

8 | 01 - 28 ŞUBAT 2015 | NEWSLETTER KHAS

‹stanbul’a Adanm›fl Ömrün Ad›

Panorama Khas’ın 16. sayısı çıktı! 2014 Dünyas›nda Ak›lda Kalanlar

ISSN: 2146-4820

Gelecek Eskisi Gibi De¤il

K›fl 2015, Say› 16

PANoRaMA

İletişim Fakültesi öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat, 13 Şubat’ta İstek Vakfı Semiha Şakir Lisesi’nde düzenlenen konferansta “Internet ve Sosyal Medya Kullanımı” başlıklı bir konuşma yaptı.

Khas Kürek Takımı antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.

Spor Çalışmaları Merkezi’nin aylık e-bülteni Ocak 2015 tarihli 13. sayısı yayınlandı.

Yorum

/KhasSCM

Editörün Köşesi Akademik takvimin en yoğun aylarına girmiş bulunuyoruz. UEFA, FIFA, CAS gibi uluslararası spor kurumlarının yanı sıra, uluslararası anlamda bağlantılı olduğumuz üniversitelerden davet ettiğimiz akademisyenler, programlarımızdaki derslerini Mart ve Nisan aylarında verecekler. Özellikle Mart ayında merkezimizin faaliyetlerini daha yakından takip etmenizi öneririm. Zira bu akademik yılda spor hukuku, spor yönetimi ve spor medyası alanlarından birçok önemli akademisyen ve pratisyeni programlarımızda konuk edeceğiz. Her yıl yalnızca bir kere bu imkanı sunabildiğimiz için bu etkinlikleri kaçırmamanızı öneririm. Ayrıca 7 Şubat Cumartesi günü Türkiye Atletizm Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı ile ortaklaşa olarak düzenleyeceğimiz “Atletizm Forumu: Nereye Koşuyoruz?” paneliyle ülke ve dünya atletizminin güncel sorunlarını alanın uzmanları ve resmi federasyon yetkilileriyle birlikte tartışacağız. Bu sorunlara hep birlikte çözüm önerileri üretmek forumun ana hedefi olacak. Sertifika programlarımızda ise yolu yarıladık. Her sene Kasım-Nisan ayları arasında düzenlediğimiz programlarımızda 60 saatlik eğitim geride kaldı. Nisan ayı ortasında sona erecek derslerin ardından her sene olduğu gibi bu sene de öğrencilerimizi ‘mezuniyet sınavı’na alacağız. Bu sınav sonucunda da en başarılı olanlardan başlamak üzere iş ve staj imkanlarımızı öğrencilerimiz için kullanacağız. Sertifika programlarımızın en büyük hedefi ise öğrencilerimizi mezun olduktan sonra da faydalanabilecekleri iletişim ağımıza dâhil etmektir. Bu şekilde hem onları iş ve kariyer sahibi yaparken hem de her geçen gün büyüyen iletişim ağımızı daha da güçlendirmiş olmaktayız. Herkese bol sporlu günler dilerim. Emir Güney Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü

@KhasSCM

Ocak 2015, Sayı 13

Spor Çalışmaları Merkezi’nin Kasım ayı sonunda başlayan sertifika programlarında yolun yarısı olan sekiz hafta geride kaldı. Programlardaki eğitimler Nisan ayı ortasındaki mezuniyet sınavlarıyla sona erecek.

2014/2015 Sertifika Programlarında Yolu Yarıladık

S

por Çalışmaları Merkezi’nin 2014/2015 akademik yılında düzenlediği Spor Hukuku & Yönetimi Sertifika programında ilk sekiz haftada verilen Spor Hukuku modülündeki tüm dersler tamamlandı. Programda Şubat ayı itibarıyla Spor Yönetimi modülüne geçildi. Yönetim modülü de Hukuk modülü gibi sekiz hafta sürecek ve dersler Nisan ayı ortasında sona erecek. Merkezin bir diğer programı olan Spor İletişimi Sertifika Programı’nda da sekiz hafta geride kaldı ve programın yarısına ulaşılmış oldu. Geride kalan sekiz haftada Türkçe, Haber Dili ve Yazımı, Televizyon Editörlüğü, Türkiye’de Spor Gazeteciliğinin Tarihi ve Dönüşümü, Spor Spikerliği ve Olimpiyat Tarihi gibi daha teorik ağırlıklı dersler yapıldı. Kalan sekiz haftada ise öğrencilerin kendi becerilerini de ortaya koyabileceği pratik derslerin yanı sıra Dış Haberler Editörlüğü, Kurgu, Montaj ve Teknik, Spor Müsabakalarında Yayın Yönetmenliği, Spor Pazarlaması gibi daha spesifik konular işlenecektir. Spor Hukuku ve Yönetimi Sertifika Programı’nda başlayacak Spor Yönetimi modülünde ise teorik ve pratik derslerin bir arada olacağı bir eğitim içeriği

mevcut olacak. Spor Yönetimine Giriş, Spor Ekonomisine Giriş, Kurumsallaşma ve Yönetim Modelleri, Spor ve Sosyoloji ve Spor Pazarlamasına Giriş dersleri gibi teorik ağırlıklı derslerin yanı sıra, Spor Kulüplerinde Gelir Gider Kalemleri, NBA Değer Zinciri ve Ekonomik Boyut, UEFA Kriterleri ve Finansal Fair Play ve Sporda Proje Yönetimi gibi daha spesifik konular işlenerek katılımcıların aldıkları teorik temelleri örneklerle pekiştirmeleri sağlanacaktır. Nisan ayı ortasına kadar sürecek eğitimlerin ardından yapılacak mezuniyet sınavlarıyla öğrencilerimiz değerlendirilecek ve bu sınavda başarılı olanlar öncelikli olmak üzere mezunlarımıza iş ve staj imkanları yaratılacaktır. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılarımıza Mayıs ayı içerisinde düzenlenecek olan ‘Mezunlar Günü’ programı dahilinde sertifikaları dağıtılacaktır. Website:http://scm.khas.edu.tr Facebook:/groups/KhasSCM Twitter:@KhasSCM mail:scm@khas.edu.tr OCAK 2015 | HABER BÜLTENİ SÇM

1

Bize Has dergisinin 5. sayısı çıktı.

Adres : Kadir Has Caddesi Cibali : Sena Ural 34083 İstanbul : Ulaş Tosun Tel : 212 533 65 32 : Birsen Duyar Akdemir E-mail : newsletter@khas.edu.tr : Ayten Görgün Smith Web : http://www.khas.edu.tr

63 sayı newsletter khas  
63 sayı newsletter khas  
Advertisement