Page 1

01 - 31 Ocak 2015 / Sayı 62

Yunanistan Seçimleri Tartışılacak

K

has Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES) ve Boğaziçi Üniversitesi Yunan Tarihi ve Kültürü Çalışma Grubu işbirliğiyle hazırlanan panelin konusu, Yunanistan’da 25 Ocak’ta yapılan seçimlerin sonuçları ve bunların Yunan dış ve iç politikasına etkileri olacak. Panel, 4 Şubat Çarşamba günü saat 13.3015:30 arasında Galata Salonu’nda yapılacak. Konuşmacılar: Arianna Ferentinou (İstanbul Bilgi Üniversitesi), Kostas Ifantis (Kadir Has Üniversitesi ve Atina Üniversitesi), Vangelis Kechriotis (Boğaziçi Üniversitesi), Dimitrios Triantaphyllou (Kadir Has Üniversitesi) ve Hakan Yılmaz (Boğaziçi Üniversitesi).

11. Kadir Has Ödülleri

K

Sahiplerini Arıyor

adir Has Üniversitesi tarafından üniversitenin kurucusu işadamı Kadir Has’ın ismini yaşatmak üzere başlatılan ve 11. kez verilecek olan Kadir Has Ödülü’nde bu yılki konu Toplum-SiyasetEkonomi olarak belirlendi. “Üstün Başarı Ödülü” verilecek isme 20 bin dolar ve berat takdim edilecek. Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü’nün sahibi olacak başarılı isim 10 bin dolar ve berat alacak. Ödüller kapsamında, Üstün Başarı Ödülü alanında aday gösterilecek adayların, önemli başarılara imza atmış olmaları, ulusal ve/veya uluslararası tanınırlığa ulaşmış olmaları, toplum yararına ilgili alanda hizmetlerde bulunmuş olmaları ve Türkiye’nin gelişimi ve uluslararası tanınırlığına katkıda bulunmaları gerekiyor.

Türkiye’nin Kültür Alanında Çalışan İlk Unesco Kürsüsü Başkanı

K

has Dünya Miras Alanlarının Yönetimi ve Tanıtımı UNESCO Kürsüsü protokolü 7 Ocak’ta imzalandı. Kürsü, Türkiye’nin ilk dünyanın dördüncü kürsüsü unvanını taşıyor. Program; eğitim, araştırma ve akademisyenler için uluslararası değişim olanağı sunan bir platform. Kürsü, Doç. Dr. Yonca Kösebay Erkan başkanlığında çoklu disiplinli bir ekiple hizmet verecek. Ekip üyeleri, Prof. Dr. Füsun Alioğlu, Doç. Dr. Murat Çetin, Doç. Dr. Levent Soysal, Yrd. Doç.Dr. Ayşe Çoşkun Orlandi, Yrd. Doç.Dr. Taner Arsan ve öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat bilgi ve deneyimleriyle programa katkı sağlayacaklar. Khas UNESCO Kürsüsü, Türkiye Milli Komisyonu’nun desteği ile Türkiye ve bölge coğrafyasında bölgesel olarak kültürel mirasın korumasına hizmet edecek bir mükemmeliyet merkezi olma hedefiyle çalışacak.

01 - 15 OCAK 2013 | NEWSLETTER KHAS | 1

01 - 31 OCAK 2015 | NEWSLETTER KHAS | 1


Haberler / Etkinlikler

Araştırma Sonuçları: Parlamenter Sistem En İyisi

IV. Uluslararası Çatışma, Terörizm ve Toplum Konferansı

2

İ

014 Türkiye SosyalSiyasal Eğilimler Araştırması Sonuçları Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Zaim ve İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Banu Baybars Hawks’ın düzenledikleri basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı. Khas tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilen araştırmaya göre 2014’te halk geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk sırada ekonomik sıkıntı ve işsizliği konuştu. Terör sorunu yine

M

yükselişe geçerek kamuoyu gündeminde yerini alırken, siyasette tüm liderlerin şahsi başarısı düştü. Ankete katılanların yüzde 50,3’ü paralel yapının varlığına inanmakla birlikte, bunu sorun olarak görenlerin oranı yüzde 3,6’da kaldı. Katılımcıların yüzde 38,4’ü, Aralık 2013 operasyonlarının hükümetteki yolsuzlukları ortaya çıkarma girişimi olduğunu düşünüyor ancak araştırma sonuçlarında yolsuzluk Türkiye’nin ilk 10 sorunu içinde yer almıyor. Türk halkı yüzde 79,3 ile en iyi yönetim biçimini parlamenter sistem olarak görüyor.

2015’in İlk Dış Kaynaklı Proje Desteği

ühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyoinformatik ve Genetik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kemal Yelekçi, “Epigenetik Kimyasal Biyoloji (EPICHEM)” başlıklı COST (European Cooperation in Science and Technology-Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği) aksiyonuna dahil oldu. Bu aksiyonun temel amacı, epigenetiğe odaklanmış, Avrupa’nın ilk kimyasal biyoloji ağını kurmak ve akademiden, araştırma enstitülerinden, KOBİ’lerden ve çokuluslu organizasyonlardan gelen araştırmacılar için ortak bir zemin sağlamak. Prof. Dr. Kemal Yelekçi böylece Kadir Has Üniversitesi’nin 2015 yılında almaya hak kazandığı ilk dış kaynaklı proje desteğinin sahibi oldu.

2 | 01 - 31 OCAK 2015 | NEWSLETTER KHAS

letişim Fakültesi’nin düzenlediği Uluslararası Çatışma, Terörizm ve Toplum Konferansı’nın dördüncüsü 7-8 Nisan’da Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirecek. Bu yılın ana teması Şiddeti Çerçevelemek: Sınırlar, Çatışmalar ve Kimlikler olarak belirlendi. Özellikle son yıllarda, sınırlar ve kimlikler tarafından etkilenen ve onları etkileyen çatışmalara daha sıklıkla tanık olunmaya başlandı. Kuzey Amerika ve Avrupa’daki göç hareketlerinden Orta Doğu’daki anlaşmazlıklara kadar pek çok sorunun temelinde ‘sınır’ ve ‘kimlik’ kavramları yatıyor. Konferansın teması bu nedenle sürekli değişen sınırlar, kimlik anlayışları, bunların beraberinde getirdiği çatışmalar üzerine kurulu. Konferans sırasında özellikle bu çatışmalara yaklaşımda siyasi söylemler, medya çerçeveleri ve diğer iletişim süreçlerinin etkileri üzerinde tartışmalar yapılacak.

Seçim Kampanyası Yönetimi ve Siyasi İletişim

Khas akademisyenleri, siyasi parti temsilcileri ve milletvekillerinin bir araya geldiği Seçim Kampanyası Yönetimi ve Siyasi İletişim Sertifika Programı 7 Mart'ta başlıyor. Program Siyaset için İletişim, Liderlik ve İmaj Yönetimi, Medya ve Seçimler, Kampanya Yönetiminin Alfabesi gibi önemli birçok konuyu kapsıyor.


Haberler / Etkinlikler

TÜBİTAK’tan Khas’a 1 Milyon Lira Hibe

G

Mühendislik İlk Doktora Mezununu Verdi

M

ühendislik ve Doğa Bilimleri Faklütesi araştırma görevlisi Eylem Erdoğan 15 Aralık 2014’te başarıyla savunduğu Performance Analysis of Low Complexity Maximal Ratio Transmission Approaches in Multi-Relay Networks başlıklı teziyle 8 Ocak’ta fakültenin ilk doktora mezunu unvanını da almış oldu. Danışmanlığını Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tamer Dağ’ın ve Yrd. Doç. Dr. Tansal Güçlüoğlu’nun yaptıkları tezin jürisinde Prof. Dr. Erdal Panayırcı, Prof. Dr. Hakan Çırpan ve Prof. Dr. M. Ertuğrul Çelebi görev aldılar.

Sinema ve Ses Tartışılacak Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı’nın 16. sının teması Sinema ve Ses olarak belirlendi. Konferans 7-9 Mayıs tarihleri arasında Cibali Kampüsü’nde gerçekleşecek. Konferans bildirileri 27 Şubat tarihine kadar ipekbesun@gmail.com adresine gönderilebilir.

En İyi Prodüksiyon Tasarımı Ödülü Khas’a Khas Radyo Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Kağan Kerimoğlu, International Independent Film Awards’da En İyi Prodüksiyon Tasarımı ödülünü aldı.

{

Alzheimer, Parkinson, Huntington Araştırılacak

K

has Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyoinformatik ve Genetik Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Şebnem Eşsiz Gökhan’ın yürütücüsü olduğu proje, TÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı kapsamında proje desteğine hak kazandı. “NMDA tipi Glutamat Reseptörlerinin Çalışma Mekanizması ve Açık İyon Kanalı İnhibitörleri ile Etkileşimleri” başlıklı projede, Alzheimer, Parkinson ve Huntington gibi nerödejenatarif hastalıkların oluşumunda ve sinir hücre ölümünde etkin rol oynayan, glutamat tipi iyon kanalı proteinlerinin çalışma mekanizması araştırılacak. Projede, glutamat reseptörü aktivasyon mekanizmasını moleküler seviyede anlayarak, açık iyon kanalın aşırı uyarılmasını inhibe edici yeni bağlayıcı bölgelerin bulunması ve bu bölgelere bağlanabilecek yeni ilaç molekülü tasarımı yapılması hedefleniyor.

Atatepe Ödül Getirdi

{

irişimcilik, Yenilikçilik ve Teknoloji Transferi Araştırma ve Uygulama Merkezi (İNEO), TÜBİTAK 1601-Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında iki yıl süreyle, yılda 500 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon lira değerinde hibe desteği almaya hak kazandı. TÜBİTAK’ın “Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması” başlıklı çağrısına, Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi’nin rehberliğinde yapılan başvuru olumlu sonuçlandı. Khas, başvuruda bulunan 21 üniversite içinde hibe almaya hak kazanan 9 üniversite arasına girmeyi başardı.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Murat Çetin ve ekibinin hazırladığı mimari ve çevre düzenleme projesi, ulusal bir mimarlık yarışmasında 1. Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü. Yurt çapında 130 proje ekibinin katıldığı yarışmanın konusu Anamur Atatepe’de yapılacak bir sosyal merkez binası ve tepenin peyzaj düzenlemesiydi.

01 - 31 OCAK 2015 | NEWSLETTER KHAS | 3


Haberler / Etkinlikler

Horizon 2020 Tam Erişime Açıldı

D

ünyanın en büyük araştırma ve yenilik programı TÜBİTAK’ın Horizon 2020 Türkiye araştırma dünyasına tam erişimine açıldı. 2014 yılında imzalanan bir anlaşma ile Türkiye, Avrupa Birliği’nin yedi yıllık yeni araştırma ve yenilik çerçeve programı Horizon 2020 (H2020)’ye tam erişim hakkına sahip olmuştu. Programdan sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ Birlikleri, bireysel araştırmacılar, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası organizasyonlar yararlanabilecek.

iPhone-iPad İçin Uygulama Geliştirebilecekler Khas Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde iOS Uygulama Geliştirme Sertifika Programı 21 Mart’ta başlıyor. iPhone ve iPad’e uygulama geliştirmek isteyen yazılımcı ve yazılımcı adayları için eğitimler verilecek. Eğitim sonunda katılımcılar Objective-C ve Swift programlama dillerini Xcode platformunda kullanarak iPhone ve iPad için diledikleri uygulamaları geliştirebilecek ve geliştirdikleri uygulamaları Apple App Store üzerinden yayınlama imkanına sahip olacaklar.

SAN-TEZ Toplantısı STRAR ve INEO işbirliğiyle 6 Ocak’ta Cibali Kampüsü’nde SAN-TEZ Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Ahmet Yaşar Şağban tarafından SAN-TEZ Destek Programı hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

4 | 01 - 31 OCAK 2015 | NEWSLETTER KHAS

Marie Curie Başvuruları Başladı

H

orizon 2020 Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları kapsamında yer alan ve sektörler ve ülkelerarası bilgi ve teknoloji transferi yoluyla akademi ve sanayi arasındaki işbirliğini arttırmayı hedefleyen Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme-RISE) için, 2015 yılı başvuruları 6 Ocak itibarıyla kabul edilmeye başlandı.

Bologna Süreci’nde İkinci Etaptayız Bologna Süreci’nde ikinci etap olan “dış kalite değerlendirmesi” aşaması için oluşturulan çalıştay 20 Ocak’ta Cibali Kampüsü’nde toplandı. Prof. Dr. Lerzan Özkale yönetiminde gerçekleşen çalıştay temel konulara dikkat çekmeyi amaçlıyordu.

Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları Yapıldı

K

has Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora başvuruları 5-23 Ocak tarihleri arasında yapıldı. Başvuru yapan adaylar, aranan kriterler dahilinde Kadir Has Bursu, Üstün Başarı Bursu ve Mezun Bursu gibi burslarından faydalandı.Ocak

Diplomasi Sofrası: Ukrayna Bölgelerarası mutfak kültürü mirasının ortaklaştırıcı özelliği esas alınarak başlayan Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin düzenlediği Diploması Sofrası’nın üçüncüsü 23 Ocak’ta gerçekleşti. Proje kapsamında Ukraynalı şef Tetiana Minaieva Cibali Kampüsü’nde ağırlandı.


Ç

Haberler / Etkinlikler

Çocuklar için MBA

ocuklar için MBA Programı 26 Ocak’ta Khas Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nde başladı. Programın amacı 8-14 yaş arasındaki çocukların etkili iletişim, kendi kişiliklerini keşfetme, zamanlarını en etkin biçimde düzenleyebilme, pazarlık yapma, takım içinde ve tek başına çalışmayı öğrenme konularında yardımcı olmak ve onların küçük yaştan itibaren bir işletmeci ve girişimci gibi düşünme hevesine sahip olmalarını sağlamak.

K

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

has Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Aile Danışmanlığı Sertifika Programı’nın içeriği Aile Danışmanlığına Yönelik Temel Psikoloji, Aile Danışmanlığına Giriş, Aile Danışmanlığında Yaklaşımlar, Danışmanlık Becerileri, Ailede İletişim ve Eğitim gibi birçok konudan oluşuyor. Eğitim 60 saat teorik, 30 saat uygulama olup 28 Şubat- 2 Ağustos tarihleri arasında Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak.

Tiyatro Bölümü Son Sınıf Bireysel Projeleri Oyun Adı: Akademi İçin Üç Vaka Analizi Öyküler: Franz Kafka-Akademi İçin Bir Rapor, Ursula K. Le Guin-Gy Uçanları, Mine Söğüt-Beni Öldürmek İsteyen Muhteşem Hayat Oyuncular: Sezer Arıçay, Nazlı Bulum, Yasemin Taş Yönetmen: Saim Güveloğlu Oyun Hakkında: Akıl hastanesi yönetimi, hastaların kendi öykülerini anlatmalarının rehabilitasyon sürecinde bu hastalar için çok faydalı olduğunu keşfeder. Üniversitelerle ortak yapılan çalışmayla, üç akıl hastası kendi gerçek hikayelerini anlatmaları için akademi önüne çıkarılırlar. Bu üç hastanın anlatıları için yukarıdaki öykülerden faydalanıldı. Kafka ve Mine Söğüt’ün öyküleri olduğu gibi korundu, Le Guin’in öyküsünde kısaltmalara gidildi. 6 Şubat Cuma 18:30-20:00/GALATA SALONU

Pilates Eğitimi Başlıyor 10 Şubat-2 Nisan’da salı ve perşembe günleri saat 18:30-19:30’da Kadir Has Spor Salonu içerisinde yer alan Stüdyo Oda’da düzenlenecek Pilates Eğitim Programı toplamda 8 hafta ve 16 saat olarak gerçekleşecek. Program dört modülden oluşacak. Khas mensuplarına katılım ücreti 350 lira olacak.

Tam: 20 TL/Öğrenci: 10 TL NOT: Her iki oyuna bilet Tam: 30 TL, Öğrenci: 15 TL Rezervasyon için 0212 533 65 32 dahili: 1311 Biletler oyun saatinden 2 saat önce Galata Salonu’nun önündeki bilet masasından satın alınabilir.

01 - 31 OCAK 2015 | NEWSLETTER KHAS | 5


Haberler / Etkinlikler

Khas Bebekleri İngilizce Hazırlık Birimi’nde görev yapmakta olan öğretim elemanı Anna Valerio’nun kızı Ada 7 Ocak’ta; Uluslararası İşbirliği ve Eğitim Koordinatörlüğü uzmanı Mehmet Fırat Ünal ve Aslı Ünal’ın oğulları Ervin Mete 25 Ocak’ta dünyaya geldi.

Kayıplarımız Khas Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Uğur Bektaş 8 Ocak’ta vefat etti. İletişim Fakültesi öğretim görevlisi, Girişimcilik, Yenilikçilik ve Teknoloji Transfer Ofisi UAM Müdürü İsmail Hakkı Polat’ın babası Adnan Polat 23 Ocak’ta vefat etti. Merhumlara Allah’tan rahmet kederli ailesi, sevenleri ve Kadir Has Üniversitesi camiasına başsağlığı dileriz.

…Kısa...Kısa…Kısa… Öğrencilerin hazırladığı semt gazetesi Cibali Postası’nın 12. sayısı çıktı.

Kürek Takımı iki hafta sürecek kış antrenman kampına başladı.

Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin yeni bir girişim olarak başlattığı Khas Faculty of Art and Design Newsletter’ın ilk sayısı çıktı.

İNEO “Girişimcilik, Yenilikçilik Sertifika Programı” ilk mezunlarını verdi.

YÖS Deneme Sınavı 28 Şubat’ta Khas’ta.

Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde Yunanca Dil Kursu başlangıç seviyesi 24 Şubat’ta başlayacak.

Pusula Haber, Fener Rum Patrikhanesi’ndeki Vaftiz ve Denize Haç Atma Töreni’ni izledi.

Öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Yelekçi’ye COST Desteği verildi.

Öğretim üyeleri Doç. Dr. K. Ali Akkemik ve Doç. Dr. Dimitrios Triantaphyllou’ya Proje Desteği aldı.

2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi başladı.

Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nde Sosyal Medya Uzmanlığı Programı 11. Dönem 7 Şubat’ta başlıyor.

2014 yılı Akademik Değerlendirme Toplantısı 9 Ocak’ta Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Spor Çalışmaları Merkezi’nin aylık e-yayını olan SÇM Bülteni’nin 12. sayısı yayınlandı.

Rezan Has Müzesi 28 Ocak’ta Ulan İstanbul dizisine ev sahipliği yaptı.

Adres : Kadir Has Caddesi Cibali Haber : Sena Ural-Tuba Kaplan 34083 İstanbul Fotoğraf : Ulaş Tosun Tel : 212 533 65 32 Tasarım : Birsen Duyar Akdemir Faks : 212 531 38 53 Yöneten : Ayten Görgün Smith E-mail : newsletter@khas.edu.tr Web

6 | 01 - 31 OCAK 2015 | NEWSLETTER KHAS

: http://www.khas.edu.tr

Newsletter Khas 62  
Newsletter Khas 62  
Advertisement