Page 1

01 - 31 Aralık 2014 / Sayı 61

NYIT ile Protokol

K

adir Has Üniversitesi ile New York Institute of Technology arasında lisans ve yüksek lisans programları işbirliği anlaşması 2 Aralık’ta imzalandı. İmza töreninden sonra New York Institute of Technology (NYIT) Başkanı Dr. Edward Guiliano konuşma yaptı. Konuşmasında Dr. Guiliano, bu yüzyıldaki küresel eğitim hakkında fikirlerini paylaştı. NYIT’de 3+2 ve 1+1 eğitim fırsatları konusunda bilgi verdi, soruları yanıtladı.

Khas 2015 Yılbaşı Partisi Kadir Has Üniversitesi çalışanları ve aileleri, 2015 yılına 26 Aralık’ta yapılan yılbaşı partisiyle girdi. Cibali Kampüs A Blok’ta yapılan parti, açık büfe ikramıyla başladı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın yaptığı konuşmada herkes için barış, sağlık, başarı ve mutluluk diledi. Behzat Gerçeker ve ENBE orkestrasının sahne aldığı gecede arya, zeybek, salsa, pop gibi farklı müzikler eşliğinde doyasıya eğlenildi. Gecenin sürprizi Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Asker Kartarı’nın solo zeybek gösterisi oldu. Bu enfes gösterinin ardından yılbaşı hediye çekilişine geçildi. Khas 3414 ürünlerinin yanı sıra ipad, ipodlar talihlilerine verildi. Geleneksel yılbaşı pastasını Rektör konuk çocuklarla birlikte kesti ve dansa kalınan yerden devam edildi.

Asya Topluluğu Projesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. K. Ali Akkemik’in yürütücüsü ve Doç. Dr. Dimitrios Triantaphyllou’nun ise araştırmacısı olduğu proje, Japonya’daki One Asia Vakfı tarafından desteklenmeye hak kazandı. “Asya Topluluğu: Vizyon ve Uygulama” başlıklı etkinlik projesinde, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerince ortak olarak Khas öğrencilerine Asya Topluluğu konusunda lisans ve yüksek lisans dersleri açılacak. Ayrıca, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi ile işbirliği yapılarak çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi ve sonuçta konuyla ilgili bir kitap hazırlanması planlanıyor. 01 - 31 ARALIK 2014 | NEWSLETTER KHAS | 1


Haberler / Etkinlikler

Profesörlük Konuşmaları Khas öğretim üyelerinden Murat Güvenç’in Profesörlük Konuşması 2 Aralık’ta, Mitat Çelikpala’nın 16 Aralık’ta, Serhat Güvenç’in 30 Aralık’ta gerçekleştirildi. Profesörlerin konuşma başlıkları ise şöyle idi: Prof. Dr. Murat Güvenç: “Stability and Change in Turkey’s Electrola Geographies” (Türkiye’nin Seçim Coğrafyalarındaki İstikrar ve Değişim). Prof. Dr. Mitat Çelikpala: “Mesleğiniz mi Sizi Seçer yoksa Siz mi Mesleğinizi? Profesörlüğe Erişen Bir Akademik Yolculuk” Prof. Dr. Serhat Güvenç: “The Cold War and the Birth of Turkish Motor Vehicle Industry : The Tuzla Jeep Experiment” (Soğuk Savaş ve Türk Motorlu Taşıt Endüstrisinin Doğuşu: Tuzla Jeep Deneyimi)

Khas FabLab’i Dubai’de Tanıttı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Tekinay, 8 Aralık’ta Dubai’de yapılan Worldwide Engineering Education Forum (WEEF) 2014’e davetli konuşmacı olarak katıldı. Küresel Mühendislik Dekanları Konseyi üyesi olan Prof. Tekinay, mühendislik eğitiminde transdisipiner çalışmalar ve uluslararası işbirlikleri ile ilgili konuşmasında Khas FabLab Istanbul ve Şehir Mühendisliği inisiyatiflerini örnek olarak tanıttı. Yaklaşık 1600 delegenin katıldığı konferansta bölge ülkelerinde ve Hindistan, Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri’nde potansiyel işbirlikleri belirlendi.

2 | 01 - 31 ARALIK 2014 | NEWSLETTER KHAS

İ

UNDP Başarı Hikayesi Oldu

ktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Meltem Şengün Ucal, kadın tüketicileri ve çocukları bilinçlendirmeyi amaçlayan Türkiye’de Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü projesi (EVÜDP) Hibe Programı ile desteklenen beş projeden biri oldu ve 100 bin ABD Doları almaya hak kazandı. Küresel Çevre Fonu (GEF) ve UNDP kaynakları ile finanse edilen EVÜDP, piyasa dönüşümünü hızlandırarak ve enerji verimli aletlerin hem aile bütçelerine hem çevreye yararlı olduğu konusunda insanları bilinçlendirerek evlerdeki elektrik tüketiminin ve buna bağlı olarak sera gazı salımının azaltılmasını amaçlıyor. UNDP (United Nation Development Programme-Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı) 19 üniversite arasından 5 üniversite seçti, bunlardan Khas projesi başarı hikayesi oldu.

Akıllı Şehirler Konuşuldu

T

ürkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen, Akıllı Şehirler konulu 8. İstanbul Bilişim Kongresi, 26-27 Kasım’da yapıldı. Kongre Başkanları, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Tekinay ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Taner Arsan ile TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tosunoğlu idi. Belediye başkanlarının, belediye çalışanlarının, sektör temsilcilerinin, akademisyenlerin, bilgi işlem uzmanlarının

ve diğer çözüm odaklı uzmanların katıldığı kongre, Türkiyenin ilk Şehir Mühendisliği Laboratuvarı’nı kurmuş olan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ilişkilendirilerek üniversite-sanayi-yerel yönetim Ar-Ge döngüsünü etkinleştiren etkinlikte Akıllı Şehir çözümlerinin İstanbul’daki entegrasyon sorunları konuşuldu. Türkiye’nin ilk ve tek FabLab’i “FabLab Istanbul” Kadir Has Üniversitesi’nde, Cibali Kampüsü’nde kurulmuştur.


M

ühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen “Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri Yardımı ile Konsept Değerlendirme: Bir Literatür Araştırması ve Yeni Yaklaşımlar” semineri 5 Aralık’ta Cibali Kampüs’te gerçekleştirildi. Seminerin özeti ise şöyle: “Yeni ürün geliştirme (NPD) ortamında mevcut alternatifler arasından en uygun konseptin seçilmesi uzun yıllardan beri hızlı büyüyen pazarlarda çoğu şirket için çok kritik bir konu olmuştur. Çünkü bu şirketler makul fiyat ve tatmin edici kalite düzeyinde en kısa sürede pazara yeni ürünler sunmak zorundadırlar. Birçok konsept alternatifi ve değerlendirme kriterleri sözkonusu olduğunda, problem çok kriterli bir karar verme (MCDM) problemi haline gelmektedir. Bu nedenle, birçok şirket bu zor ve zaman alıcı süreci en iyi şekilde yürütebilmek için çeşitli yöntemler kullanmışlardır. Onun içindir ki: bu sunumda, öncelikle mevcut literatürde bulunan konsept değerlendirme problemi için kullanılan MCDM yöntemleri sınıflandırmakta, daha sonra da ilgili problem için geliştirilen yeni yaklaşımlar tanıtılmaktadır.”

KSS Pazaryeri 2014

K

has ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSSD) işbirliği ile düzenlenen Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çözümleri Pazaryeri 2014 etkinliğinin altıncısı 10 Aralık’ta Khas’da gerçekleştirildi. KSS uzmanları ve şirketlerin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, üniversite KSS Kulüpleri, öğrenciler, medya ve kamu kuruluşlarının içinde bulunduğu yaklaşık 300 kişilik bir katılımcı profili ile gerçekleşen etkinlikte Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri verildi. Türkiye’nin ilk çevreci stadı olacak olan Vodafone Arena, Beşiktaş Spor Kulubü’ne KSS Katkı Ödülü getirdi. Ödülü kulüp adına Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman aldı. Bu yıl bireysel olarak “Her Okula Şiir Kitaplığı” kampanyası ile şair, editör ve yayıncı Enver Ercan, Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Katkı Ödülünü’nün diğer sahibi oldu.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen proje destek programlarının 2015 yılı başvuru tarihleri belirlendi. ARDEB’in yürüttüğü destek programlarından; 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 3501-Kariyer Geliştirme Programı ve 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı 1. dönem online başvurularının 16 Ocak-6 Mart 2015, 2. dönem online başvurularının ise 15 Temmuz-4 Eylül tarihleri arasında yapılması gerekiyor.

İ

Haberler / Etkinlikler

Proje Destek ProgramTarihleri

ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME

Finansal Yönetim ve Otelcilik Deneyimi

ktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslarası Ticaret ve Finans Bölümü tarafından düzenlenen Pera Palace Hotel Jumeirah Genel Müdürü Pınar Kartal Timer’in konuşmacı olarak katıldığı “Finansal Yönetim ve Otelcilik Deneyimi: Pera Palace Hotel Jumeirah Örneği” konferansı 23 Aralık’ta Galata Salonu’nda gerçekleşti.

K

Diplomasi Sofrası

has Diplomasi Sofraları’nın konuğu Ermenistan’ın ardından İsrail oldu. Komşu ülkeler ile arasındaki kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla başlayan Diplomasi Sofraları 28 Kasım’da İsrail daveti ile devam etti. Khas Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi, Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi ve İletişim Fakültesi’nin uzmanlık alanlarıyla desteklediği Diplomasi Sofrası’nda iki ülkeden akademisyenlerin yanısıra medya mensupları, iş adamları, diplomatlar ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

01 - 31 ARALIK 2014 | NEWSLETTER KHAS | 3


Haberler / Etkinlikler

Zindan, PR Öğrencisi

G

eçmişte TV dizilerinin çocuk yıldızı Diyarbakır Belediye Tiyatrosu’nun eski oyuncusu Zindan Çakıcı, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü 1. sınıfta okuyor. Mahsun Kırmızıgül’ün başrolünü oynadığı 2005 yılı yapımı “Aşka Sürgün” adlı dizinin bölümlerinde rol alan Zindan Çakıcı için Kırmızıgül, “Zindan çok başarılı bir oyuncu. Mimikleriyle harikalar yaratıyor.

Üniversitede Derse Girmek İster Misin?

K

urumsal İletişim Merkezi Lisans Tanıtım faaliyetleri ede t i s r e kapsamında, aday Üniv girmek öğrencilerin Kadir Has derse Üniversitesi’ni daha sin? i r e m t is yakından tanımaları, bölümler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmaları ve kendilerine uygun meslek seçimleri yapabilmeleri için planlanan “Üniversitede Derse Girmek İster misin?” organizasyonunun üçüncüsü 14 Mart, 14 Nisan ve 5 Mayıs’da saat 15:00-17:00’da Cibali Kampüsü’nde gerçekleşecek. Derslerin ardından katılımcılara sertifikaları verilecek. 09 Nisan 2014 - 30 Nisan 2014 - 07 Mayıs 2014 28 Mayıs 2014 Sertifika Töreni

Saat: 15:00 - 17:00 Kadir Has Kampüsü, Cibali / İstanbul

KATILIM ÜCRETSİZDİR

facebook/Khasedutr

twitter/@khasedutr

FAKÜLTE ADI

DERS ADI

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

21.YÜZYILDA BİLİM, TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK

Sanat ve Tasarım Fakültesi

KENT ve MİMARLIK: TASARIM SÜRECİNDE YARATICILIK

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

TOPLUM, BİLİMLER ve SOSYAL MEDYA

İletişim Fakültesi

MEDYA-İLETİŞİM VE SOSYAL MEDYA: EĞLENCE, TİCARET VE  YENİ MEDYATİK YAŞAM TARZI

Hukuk Fakültesi

DEĞİŞEN DÜNYA, TÜRKİYE ve HUKUK SİSTEMİ

ŞVURU

BA 4-1227 23-122 65 32 /12 du.tr 0212 533 ab@khas.e u.tr .ed esm tr @khas sevday r@khas.edu. aki kubra.c

www.khas.edu.tr

Türkiye ve İsrail Konuşuldu Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Merkezi (MARC), Van Leer Kudüs Enstitüsü ve Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin işbirliğiyle 6 Kasım’da “Orta Doğu Demokrasilerinde Çatışma Konuları: Türkiye ve İsrail”i ele alan iki panel düzenlendi. İngilizce yapılan panele İsrail ve Türkiye’den akademisyen, siyasetçi ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

İstanbul İçin Sohbetler İstanbul Çalışmaları Merkezi’nin Conversations seminerleri kapsamında 5 Aralık’ta Edhem Eldem “Geç Osmanlı Döneminde İstanbul’un Dönüşümüne Tekrar Bakmak”; 11 Aralık’ta Orhan Esen “İstanbul’un Kentleşmesi Düzen-Enformalite Ekseninde Bir Dönemselleştirme”; 18 Aralık’ta Katharina Sucker “EV-Ideas: The Gated Community as Virtual Space” başlıklı konuşmalar yaptılar.

4 | 01 - 31 ARALIK 2014 | NEWSLETTER KHAS

Eğer oyunculuğu aklına koyarsa ileride çok başarılı bir oyuncu olacak” demişti.

Kır Mekanı Araştırılacak Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Perrin Öğün Emre’nin araştırmacısı olduğu proje, TÜBİTAK 100-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında proje desteğine hak kazandı. “Kır Mekanının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Dönüşümü: Modernleşen ve Kaybolan Geleneksel Mekanlar ve Anlamlar” başlıklı projede, kaybolan ve yeni gelişen köylerin sosyo-ekonomik özelliklerinin araştırılarak değişim süreçlerinde etkili olan nedenlerin tespit edilmesi ve kırsal kalkınma ve nüfus politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması amaçlanıyor.

E

yüp Çocuk Esirmege Yurdundaki 7-12 yaş arası çocukların yeni yıl isteklerini gerçeğe dönüştürmek için, kullanılmamış kitap, kırtasiye, kıyafet, oyuncak hediyeleri A Blok 206 no’lu odanın yanındaki çam ağacının altına bırakılıyor. Süre 9 Ocak Cuma günen kadar uzatıldı.

Yeni Ders 1 Yaşına Bastı Yeni Medya Bölümü öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat, 6 Ocak’ta Türkiye’nin ilk tablet tabanlı üniversite dersine ilişkin 1 yıllık deneyim ve araştırma sonuçlarını bizlerle paylaştı.


İletişim Fakültesi, İletişim Tasarımı Production Design adlı 4. sınıf dersi kapsamında Avustralyalı sanatçı Deborah Kelly kendi çalışmalarını ve yapım süreçlerini anlattığı “Necessity is the Mother of Intervention” (İhtiyaç Müdahalenin Annesidir) başlıklı seminer 4 Aralık’ta verdi. 18 Aralık’ta ise Ethnogram Şirketi’nden Aydıncan Ataberk şirketlere verdikleri Etnografik Araştırma ve Strateji hizmetlerinden ve tasarım süreçlerinden söz etti.

Orhan Kemal Anıldı

1

00. doğum yılında ülke genelinde pek çok etkinlikle anılan Türk Edebiyatının usta kalemlerinden Orhan Kemal için 13 Kasım’da “Orhan Kemal’in Cibali Sokakları” konulu bir etkinlik düzenlendi. Khas Türk Dili Dersi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen programda yazarın oğlu Işık Öğütçü ile Khas Yazı Merkezi’nde uzman olarak görev yapan N. Buket Cengiz’in moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirildi. Öğütçü, Khas kampüsünün de bulunduğu Cibali semtinin yazarın roman ve hikâyelerindeki önemine değinerek babasıyla olan

Haberler / Etkinlikler

{

{

İhtiyaç Müdahalenin Annesidir

Fütürizm Okulu Devam Ediyor

çocukluk anılarını paylaştı. Etkinlik sonrasında üniversitenin hemen arka sokağında bulunan, yazarın 1950’li yıllarda yaşamış olduğu eve küçük bir gezi düzenlendi.

“Girişimin Filmin Olsun”

K

has Khas Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi öğrencileri TOBB Genç Girişimciler Kurulu’nun 2014 yılında açtığı tanıtım filmi yarışmasında Birincilik ödülü aldı. Kanka Grubu adıyla yarışmaya katılan; Zülfiye Görmez, Ayperi Cindibek, Ahmet Mahir Kar ve Toygun Uğur Tosunoğlu’ndan oluşan film ekibi “Girişimin Filmin Olsun” başlığı altındaki yarışmaya “Genç Girişimcilik Yükseliyor” adlı filmleriyle katıldı. Dinamik ve genç kurgusuyla dikkat çeken film Türkiye’de Genç girişimciliğin gelişimini anlatıyor. Ödüllü öğrenciler 25 Aralık’ta Khas Kısa Film Kulübü’nün etkinliği ile kampüste bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Ödül kazanan filmin başvuru, çekim ve kurgu aşamasını kulüp üyeleriyle paylaşan öğrenciler, özellikle bu tür yarışmalara katılımın önemi üzerinde durdular. Ekip, kulübün üyelerini yeni filmler ve yarışmalar konusunda da bilgilendirdi.

Dijital Tasarım Semineri

Selimpaşa Kampüsü’nde 19 Aralık’ta düzenlenen Dijital Tasarım Semineri’ne Kariyer Mimarı Bilişim Teknolojileri Akademisi’nin iki eğitmeni katıldı. Konuşmacılar Arda Otuk ve Özgün Ateşli tasarım dünyasının trendleri ve klasikleri üzerine konuştu. Grafik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Radyo ve Televizyon Teknolojisi öğrencilerinin ilgi gösterdiği seminerde, sosyal medya ve tasarım konusu ilgi gördü. Khas Kısa Film Kulübü’nün düzenlediği seminerin devamında tasarım yazılımları hakkında da bilgilere yer verildi.

01 - 31 ARALIK 2014 | NEWSLETTER KHAS | 5


Haberler / Etkinlikler

Tiyatro ve Müzik Üzerine

Deadalus Nasıl Kuruldu? Galata salonu 11 Aralık 2014 14.00 - 16.00

Emre Evrenos

T

iyatro sanatçısı Sacit Akel ile müzisyen Serap Yağız, Selimpaşa Kampüsü’nde öğrencilerle buluştu. İki saat süren seminerde tiyatro ve tiyatro müziği üzerine detayları öğrencilerle paylaşan iki sanatçı, oyunlarından örnekler vererek gençleri büyüledi. Soru cevaplarla ilerleyen seminer şarkılar ve şiirlerle taçlanırken, tiyatro topluluklarında görevli öğrenciler Sacit Akel yönetiminde diyafram çalışma yöntemlerini de öğrendi. Khas Kısa Film Kulübü tarafından 11 Aralık’ta gerçekleşen bu seminer sonrasında kulüp çalışanları bu tür sahne sanatlarına yönelik etkinliklerin çoğaltılacağını belirttiler.

Toplumsal Cinsiyet Khas Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi’nin ve Hukuk Fakültesi’nin katkılarıyla düzenlenen “toplumsal cinsiyet” temalı SBE Salı Seminerleri’nde 9 Aralık’ta Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal “Medeni Hukuk’ta Kadın”, 23 Aralık’ta Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Reyda Güner “Hukuk Teorisinde Feminist ve Queer Yaklaşımlar” konusunda seminerler verdiler.

Sanat Öğretmenleri İçin Kitap Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nur Balkır Kuru’nun “Visual Culture in Art Teacher Education” (Sanat Öğretmeni Eğitiminde Görsel Kültür) başlıklı kitabı Lambert Academic Publishing tarafından 9 Aralık’ta yayınlandı. 1991’de Dokuz Eylül Üniversitesi’nden mezun olan Yrd. Doç. Dr. Balkur Kuru, 1997’de İngiltere Newcastle Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini, 2009’da Amerika North Texas Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı.

6 | 01 - 31 ARALIK 2014 | NEWSLETTER KHAS

Nazar Şigaher

Türkiye'de Çağdaş Anlamda Tasarım ve

İ

Bir Proje Olarak

ç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 11 "Daedalus" Aralık’ta Cibali Kampüs’te “Türkiye’de Çağdaş Anlamda Tasarım ve Bir Proje Olarak Deadalus” adlı bir etkinlik düzenledi.. Güz 2014 döneminde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak bölüme davet edilen İç Mimar Emre Evrenos ile İç Mimar Nazar Şigaher’in yarattıkları marka olan Deadalus’un kuruluş öyküsünü ve çağdaş tasarım anlayışlarını paylaştılar.

Peyzaj Düzenlemesine Ödül İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Çetin ve ekibinin hazırladığı mimari ve çevre düzenleme projesi, ulusal bir mimarlık yarışmasında 1. Mansiyon ödülüne layık görüldü. Yurt çapında 130 proje ekibinin katıldığı yarışmanın konusu Anamur Atatepe’de yapılacak bir sosyal merkez binası ve tepenin peyzaj düzenlemesi idi.

Kıdemli Akustik Danışman Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Konca Şaher, Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım” başlıklı projeye yerel kıdemli akustik danışman olarak dahil oldu. Proje İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve Kocaeli’nin yerleşim alanları dahilinde bulunan karayolu, demiryolu, havaalanı ve ticari işletme kaynaklı gürültünün değerlendirilmesini ve nihai stratejik gürültü haritaları oluşturulmasını amaçlıyor.


Mimarlık Bölümü’nün düzenlediği Herkes İçin Mimarlık adlı konuşma dizisinden biri de 4 Aralık’ta yapıldı. Türkiye’deki güncel toplumsal sorunları mimarlık alanından sorgulamanın, kamusal fayda yaratmaya odaklı bir mimarlık pratiği için yeni tasarım yöntemleri üretmenin ve mimarlık eğitimine ilerici açılımlar kazandırabilmenin yollarını araştıran bu genç grubun ‘Atıl Köy Okulları’ gibi ülke genelinde paylaşımcı yöntemlerle gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler Cibali Kampüsü’nde paylaşıldı.

Tasarım Bienali Devam Ediyor “Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil” başlığıyla gerçekleştirilen “2. İstanbul Tasarım Bienali” akademi çalışmaları kapsamında Cibali Kampüsü’nde açılan tasarım sergisi 9 Ocak’a kadar görülebilir.

Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Konuşmalar Mimarlık ve Çevre • İçTasarımı Bölümü olarak 11 Aralık’ta Galata Salonu’nda “Türkiye’de Çağdaş Anlamda Tasarım ve Bir Proje Olarak Deadalus” gerçekleştirildi. dizilerinden • Konuşma 24 Aralık’ta olanına mimar Nevzat Sayın, Hazal Seval ve Nesli Aksu katıldılar. Nevzat Sayın, 2006’dan bu yana İzmir Dikili’ye bağlı Yahşibey Köyü’ndeki Emre Senan Tasarım Vakfı’nda mimarlık öğrencileriyle gerçekleştirdiği “Yahşibey Yaz Okulu” konulu bir konuşma yaptı.

Haberler / Etkinlikler

“Herkes İçin Mimarlık”

…Kısa...Kısa…Kısa… İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Eser Selen bölüm başkan yardımcısı, Halkla İlişkiler Bölümü’nden Efe Sevin yardımcı doçent, Reklamcılık Bölümü’nden Serpil Özdemir öğretim görevlisi olarak atandılar.

Bilgi Merkezi “Küstüm Yeni Saatleri Oynamıyorum” Sergisi

Güz Dönemi Final Sınavları dolayısıyla Bilgi Merkezi çalışma saatleri 24 Aralık 2014-12 Ocak 2015 tarihleri arasında saatleri yeniden düzenlendi. 24 – 31 Aralık 2014 Cibali Bilgi Merkezi Pazartesi-Perşembe : 08:30-24:00 Cuma : 08:30-22:00 Cumartesi-Pazar : 10:00-18:00

Selimpaşa Bilgi Merkezi Pazartesi-Cuma : 09:00-17:00 Cumartesi-Pazar : Kapalı

2- 12 Ocak 2015 (Final sınavları süresince) Cibali Bilgi Merkezi Pazartesi-Perşembe : 24 saat açık Cuma : 08:30-22:00 Cumartesi-Pazar : 10:00-22:00

Selimpaşa Bilgi Merkezi Pazartesi-Cuma Cumartesi-Pazar

: 09:00-22:00 : Kapalı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Serkan Bayraktaroğlu İTÜ Fen Bilimleri Ensititüsü’ne bağlı Endüstri Ürünleri Tasarımı Doktora Programı’nda yürütmekte olduğu “Design for Social Innovation through Enabling Business Models in Rural India” başlıklı tezini başarıyla tamamlayarak doktor unvanın kazandı. Kül-Kadın 8-15-22-26 Aralık tarihlerinde SAHNE Khas’ta sahnelendi. Hareket Atölyesi Topluluğu’nun yeni projesi Külkedisi masalından yola çıkıyor. Topluluk; kadın projesi, antropolojik çözümlemeler ve hikaye anlatımı açısından külkedisine yeniden barakak kendilerine ait bir masal yazmak istiyor. Spor Eğitmeni Burkay Günay ve Ginta Günay’ın kızları Deniz Diana 7 Aralık’ta dünyaya geldi. Anne-babayı kutluyor, Deniz Diana bebeğe sağlıklı, mutlu, uzun bir ömür diliyoruz.

İletişim Fakültesi mensupları için 19 Aralık’ta D Blok’ta kokteyl yapıldı.

01 - 31 ARALIK 2014 | NEWSLETTER KHAS | 7


Haberler / Etkinlikler

…Kısa...Kısa…Kısa… Khas, FabLab ile Inovasyon Fuarı’nda temsil edildi.

-Kariyer Merkezi ‘CV Yazma ve Mülakat Teknikleri’ semineri düzenlid.

Khas, Rezan Has Müzesi’ndeki Urartu Takı Koleksiyonu sergisi devam ediyor.

3 Kasım’da İletişim Tasarımı Bölümü’nün CD311 Video Production adlı dersine Reklam Yönetmeni Doğan Tanyer misafir olarak katıldı.

Khas Müzik Kulübü’nün düzenlediğii Yılbaşı Etkinliği 24 Aralık’ta Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

‘Kariyerimi Planlıyorum, İş Hayatına Hazırlanıyorum’ semineri 26 Kasım’da Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti.

II. İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı 9 Ocak’a kadar uzaltıldı.

Tuna Kiremitçi 9 Aralık’ta Fener Salonu’nda Khas’lılarla buluştu. ÜnivSporİst’te Khas Erkek Voleybol Takımı Okan Üniversitesi’ni 3-0 yenerek yarı finale kaldı.

Atempo İstanbul korosu ‘Sesimize Gel!’ projesi kapsamında 26 Kasım’da Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti. Atempo İstanbul korosu ‘Sesimize Gel!’ projesi kapsamında 26 Kasım’da Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti.

İş Hayatına Giriş Seminerleri Hukuk başlığı ile Cibali Kampüs’te yapıldı.

Khas Badminton Turnuvası’nın birincisi İlkay Gündoğan oldu.

Uluslararası ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES) e-yayını olan CIES Newsletter Kış 2014, vol. 4, 24 Aralık’ta yayınlandı.

Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileri, Khas öğretim üyesi Seher Erdoğan Ford ile Mimarlık atölye çalışması yaptı.

02-03 Ocak 2015 tarihlerinde yapılması planmış olan final sınavları 13-14 Ocak 2015 tarihlerinde aynı saatlerde ve sınıflarda yapılacak.

Pakistan’ın Peşavar Bölgesi’nde 16 Aralık’ta Taliban tarafından düzenlenen okul baskınında 132’si öğrenci 9’u öğretmen 141 kişinin ölümünün ardından Türkiye’de bir günlük milli yas ilan edilmişti. Uluslararası İlişkiler ve Eğitim Ofisi 22 Aralık’ta kurbanların anısına ve Pakistanlı Khas öğrencilerinin acılarını paylaşmak adına iki dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Khas ve CSR Turkey işbirliğiyle Akıllı Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümler 10 Aralık’ta Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, Hukuk Fakültesi Dekanı; Prof. Dr. Ömer Gebizlioğlu, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı olarak atandılar.

Ceza Yargılamasındaki Son Gelişmeler konulu seminer 23 Aralık’ta yapıldı.

Adres : Kadir Has Caddesi Cibali Haber : Sena Ural 34083 İstanbul Fotoğraf : Ulaş Tosun Tel : 212 533 65 32 Tasarım : Birsen Duyar Akdemir Faks : 212 531 38 53 Yöneten : Ayten Görgün Smith E-mail : newsletter@khas.edu.tr Web

8 | 01 - 31 ARALIK 2014 | NEWSLETTER KHAS

: http://www.khas.edu.tr

Newsletter Khas 61  
Newsletter Khas 61  
Advertisement