Page 1

01-30 Kasım 2014 / Sayı 60

İslam’da KSS

U

luslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES), Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Hollings Center for International Dialogue işbirliğiyle 17 Kasım’da Cibali Kampüsü’nde ‘İslam’da Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ başlıklı etkinliği düzenledi. Konferans; Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta ve Doğu Asya, Avrupa ve ABD’den gelen kurumsal sosyal sorumluluk çalışanlarını bir araya getirmeyi ve İslami ekonomi modeli çerçevesinde KSS’nin rolünü ele almayı amaçladı. Konferansta panel tartışmalarının yanı sıra, firmaların kendi KSS projelerini tanıtma imkanına sahip oldukları bir pazar yeri etkinliğine de ev sahipliği yaptı.

Yeni Vizyon: Üçüncü Nesil Üniversite

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Açılışı tanınmış sosyolog, yazar ve aktivist Columbia Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Todd Gitlin’in katılımı ile 19 Kasım’da Cibali Kampüsü’nde düzenlenen törenle gerçekleşti. Mütevelli Heyeti Başkanı Can Has, açılışta yaptığı konuşmada, içinde bulunduğumuz dünyada, tarihin hiçbir döneminde görülmedik ölçüde bilginin ve bilimin gerçeğinin yaşandığına

dikkat çekerek, öğrenmeyi öğrenen insan yetiştirme amacını güden, mesleklerin dar kalıpları içine sığmayan, yaratıcılığı bir özgürlük olarak kullanan ve onunla kuyruklu yıldızları keşfeden insanların üniversite çocukları olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın ise “üçüncü nesil üniversite” kavramı ile yeni vizyonu çizerek “bugün üniversiteler eğitim ve

araştırma çalışmaları kadar toplumdaki ve dünyadaki gelişmeleri sürekli izleyen, gelişmelere, önceden tahmin ederek yeni açılımlar tasarlayan, yenilikler geliştiren ve öncülük eden, yaşamın her alanında toplumun nabzını tutarak sosyal projeler üreten, topluma ve insanlığa katkı sağlayan kurumlar olarak şekilleniyorlar” dedi.

Bangladeş Brac Üniversitesi İşbirliği

R

ektör Prof. Dr. Mustafa Aydın ve dünyada Nobel Eğitim Ödülü olarak da adlandırılan WISE Eğitim Ödülü’nün ilk sahibi, Bangladeş’in eğitim devrimini yapan Sir Fazle Hasan Abed ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma çerçevesinde, Khas ile Abed’in kurucusu olduğu Bangladeş Kırsal Kalkınma Kurulu (BRAC)Vakıf Üniversitesi öğrenci ve öğretim görevlisi değişiminin yanı sıra yoksul bölgelerde kalkınma konusunda ortak çalışma yapılması da planlanıyor. İmzalanan işbirliği öncesinde bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Aydın, BRAC Vakfı’nın dünyadaki en büyük sivil toplum kuruluşlarından olduğunu belirtirken, imzalanan anlaşmanın iki taraf arasındaki dostluğun gelişimi açısından ilk adım olduğunu söyledi. Rektör Aydın, dünyada Nobel Eğitim Ödülü olarak

da adlandırılan WISE Eğitim Ödülü’nün ilk sahibi Bangladeş’in eğitim devrimini yapan Abed’in kendi birikimlerini kullanarak Bangladeş Kırsal Kalkınma Kurulu’nu (BRAC) kurduğunu ve şu anda dokuz ülkede yaklaşık 140 milyon insana ulaşan kırsal kesimdeki yoksul insanların eğitilmesiyle yaşam kalitelerini iyileştirmeye yönelik yaşam boyu sürecek kampanyayı başlattığını vurgulayarak iki üniversite arasında da bu deneyimin paylaşılacağını söyledi. 01 - 30 KASIM 2014 | NEWSLETTER KHAS | 1


Haberler / Etkinlikler

Khas’a YÖK’ten Tebrik Üniversite’de bir süredir sürdürülen Bologna Uyum Süreci 1. Aşama çalışmaları kapsamında iş yüküne dayalı kredi sistemi ve izleyen süreçte mevzuata dahil edilerek bağlayıcı hale gelen ulusal yükseköğretim çerçevesiyle ilgili çalışmalar tamamlandı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversite yaptığı çalışma nedeniyle tebrik edildi. Sürecin 2. aşaması “dış kalite değerlendirmesi “ ise proje danışmanı Prof. Dr. Lerzan Özkale tarafından 11 Kasım’da Cibali Kampüsü’nde verilen seminer ile başlatıldı.

İÇM Araştırma Projesine Hazırlanıyor Harvard Graduate School of Design’ın öncülüğünde Mellon Vakfı (ABD) desteğiyle İstanbul, Boston, Berlin, Moskova ve Mumbai’yi kapsayan araştırma projesinin İstanbul’a ilişkin bölümünün İstanbul Çalışmaları Merkezi tarafından üstlenilmesi için görüşmelere başlandı. Sayısal beşeri bilimler (Digital Humanities] yöntemlerinin kullanılacağı proje, her şehir için kapsamlı, geliştirmeye ve sorgulamaya açık, etkileşimli portallar oluşturmayı amaçlıyor. İlk aşamada Pervititch haritası yeniden sayısallaştırılarak Cumhuriyet sonrası kent tarihi ve gündelik hayat incelemeleri için sağlam, esnek ve derinleştirilebilir bir araştırma alt yapısı oluşturulacak. Bu yeniden haritalama çalışmasından elde edilecek bulgular Prof. Dr. Sibel Bozdoğan tarafından mimarlık tarihi ve modernitenin gündelik mekanları, Prof. Dr. Murat Güvenç tarafından kent tarihi ve coğrafyası perspektifinden değerlendirilecek.

2 | 01 - 30 KASIM 2014 | NEWSLETTER KHAS

Evsahibi: Khas Misafir: İş ve Sosyal Güvenlik Hukukçuları İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği (Türk Milli Komitesi) tarafından her yıl Kasım ayında düzenlenen, geçmiş yılın iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin Yargıtay kararlarının, Yargıtay Daire Başkanları ve Tetkik Hakimlerinin katılımıyla, akademisyenlerce değerlendirildiği ‘Yargıtay’ın 2013 Yılı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri’ne bu yıl da Khas ev sahipliği yaptı. Seminer 21-22 Kasım’da Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Tema “Toplumsal Cinsiyet” Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi’nin katkılarıyla 4 Kasım’da düzenlenen ‘toplumsal cinsiyet’ temalı Sosyal Bilimler Enstitüsü Salı Seminerleri’nin ilk konuşmacısı Güney Afrika Stellenboch Üniversitesi Siyaset Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Amanda Gouws oldu. Gouws ‘Dislodging the Binary between Universal Human Rights and Culture: A South/North Perspective’ (Evrensel İnsan Hakları ve Kültürleri Arasındaki İkili Sürüklenme: Bir Güney/Kuzey Perspektifi) adlı konuşma yaptı. 11 Kasım’da gerçekleştirilen ikinci seminerin konuşmacısı Güney Afrika Stellenboch Üniversitesi İngilizce Bölümü öğretim üyesi Jeanne Ellis idi. Konuşmasının başlığı ‘Female Genealogy and a Bodily Metaphorics of Unsettlement in South African Artist Leora Farber’s DisLocation/Re-Location’ idi. Seminerin üçüncüsünde 25 Kasım’da Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Aysun Altunkaş Bir Koruma Tedbiri Olarak Kadının Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması ve Genital Muayene Suçu başlıklı konuşma yaptı.


M Güvenliğin Başta Geldiği İş Yeri Kültürü Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi güvenliğin başta geldiği iş yeri kültürünü yaymak amacıyla S.O.S. International adlı iş güvenliği firmasıyla birlikte eğitim programları geliştirmek üzere işbirliği anlaşmasını imzaladı. Çözüm ortakları 6 Kasım’da Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirecekleri eğitim programları ve projelerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Öğrencilere Yönelik Tasarlandı

ühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin Cuma Seminerleri dizisinin 7 Kasım’daki misafir konuşmacısı Figes A.Ş. kurucu direktörü Dr. Tarık Öğüt oldu. Dr. Öğüt, Fakültede yaygın kullanılan Matlab yazılımının sağlayıcısı olarak tanınan Figes’in kuruluş öyküsünü, otomotiv sektörüne yönelik tasarım geliştirmeyi ve Ar-Ge girişimciliği

deneyimlerini anlattı. Ürün tasarlamada ve test etmede sayısal/ sanal yöntemlerin kullanımında yeni ufukları anlatan Dr. Öğüt ile bilgi-varlık ilişkisi konusunda FabLab’le ilgili konuşuldu. ÜniversiteSanayi işbirliği seminerlerinin arzu edilen sonucunu alarak, Figes ile birlikte geliştirelecek proje fikirleri tartışıldı.

Haberler / Etkinlikler

Matlab’ın Yazılım Sağlayıcısı Khas’ta

Akıllı Şehirlere Mühendislik Çözümü Okan Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Ufuk Türeli, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin konuğu olarak Cibali Kampüsü’nde idi. Prof. Dr. Türeli, “Akıllı Şehirler için Veri ve Güç Şebekelerinde Yük Dengeleme” başlıklı konuşma yaptı.

Geç Osmanlı Döneminde İstanbul İletişim Tasarımı Bölümü etkinliği olarak 2. İstanbul Tasarım Bienali “Akademi Programı” çerçevesinde 21 Kasım’da Cibali Kampüsü’nde ‘İletişim Tasarımının Geleceği’ başlıklı panel düzenlendi. Panel iletişim ve tasarım alanlarında eğitim alan öğrencilere yönelik tasarlandı.

3. Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı İtibar Yönetimi Enstitüsü ve Khas işbirliğiyle üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı 13-14 Kasım’da Cibali Kampüsü’nde yapıldı.

İstanbul Çalışmaları Merkezi’nin Conversation seminerleri kapsamında 20 Kasım’da Cibali Kampüsü’nde Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Edhem Eldem “Geç Osmanlı Döneminde İstanbul’un Dönüşümüne Tekrar Bakmak” başlıklı Türkçe konuşma yaptı.

Fransa’ya Konuşma Ziyaretleri

İ

ktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ayrıca İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Güvenç, 24-29 Kasım’da Fransa’nın Lyon şehrinde bulunan Ecole Normale Supérieure’de “Methodologies to Detect and Depict Territorial Disparities” ve “Socio-Spatial Disparities of a Regional Power Neighboring Europe: The Case of Turkey” ve Saint-Etienne’de bulunan Université Jean Monnet’de “Istanbul in the Process of Globalization: Problems and Prospects” başlıklı konuşmaları yaptı.

01 - 30 KASIM 2014 | NEWSLETTER KHAS | 3


Haberler / Etkinlikler

Medya Barometresi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş ve Yrd. Doç. Dr. Eylem Yanardağoğlu tarafından Türkiye’de ilk kez hazırlanan Medya Barometresi Raporu’nun sonuçları bugün açıklandı. Türkiye’de ilk kez hazırlanan Medya Barometresi Raporu’nun basın lansmanı Cezayir Restaurant’ta gerçekleştirildi.

Medenileşme Modeli Olarak Kentsel Dönüşüm İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Levent Soysal, Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından düzenlenen Arkimeet 2014 konferansı kapsamında 19 Kasım’da “Medenileşme Modeli olarak Kentsel Dönüşüm” başlıklı bir konuşma yaptı.

COST’a Aksiyon Önermek İsteyenlere Duyurulur! Coventry Üniversitesi Rektörü Khas’taydı Coventry Üniversitesi Rektörü John Latham, 4 Kasım’da Galata Salonu’nda ‘Driving Student and Staff Innovation and Enterprise in a Global Context’ başlıklı bir konuşma yaptı.

Kamu Nasıl Ölçülür? Dr. Efe Sevin, İletişim Fakültesi’de 11 Kasım’da Measuring Public: Diplomacy: An Interdisciplinary Approach (Kamuyu Ölçme: Diplomasi: Disiplinlerararası Yaklaşım) adlı seminer verdi.

Obsesif Kompülsiflerin Ön İzlemeleri Altınokta Körler Rehabilitasyon Merkezi’nin kurucusu Dr. Korhan Büyüktüroğlu, Psikoloji Bölümü’nün konuğu olarak 11 Kasım’da Cibali Kampüsü’nde seminer verdi. Dr. Büyüktürkoğlu, ‘Anterior Insular Self-regulation Using Real-time fMRI: Brain Computer Interfaces in ObsessiveCompulsive Disorders” (Gerçek Zamanlı fMRI kullanak Ön Insular Ön İzleme: Takıntılı-Zorlantılı Kişilik Bozukluğu’nda Beyin Bilgisayar Arayüzü) üzerine konuştu. 4 | 01 - 30 KASIM 2014 | NEWSLETTER KHAS

Türkiye’deki bilimsel koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından yürütülmekte olan COST (European Cooperation in Science and Technology), Avrupa çapında bilim ve teknoloji işbirliği için oluşturulmuş bir program olup ulusal kaynaklarla desteklenen araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ağlara (aksiyonlara) dahil olmalarını sağlıyor. COST’a

aksiyon önermeyi teşvik etmek amacıyla, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları kapsamında “COST Aksiyonu Teşvik Ödülü” tasarlandı. Ödül, aksiyonun “teklif sahibi” konumunda bulunan araştırmacılara yönelik olup her aksiyon için bir defaya mahsus olmak üzere ve aksiyon başladıktan sonra veriliyor.

Bilgi ile Eğitim Teknolojileri Merkezi’nin İyi İşbirliği Dünyada önde gelen üniversitelerde Bilgi Merkezleri ve Eğitim Teknolojileri Birimleri işbirliği içerisinde çalışmalarını yürütür. Khas, Türkiye’de henüz çok az üniversitede bulunan Eğitim Teknolojileri Birimini kurarak başladığı öncülüğe Bilgi Merkezi-Eğitim Teknolojileri Destek Birimi işbirliğini hayata geçirerek devam ediyor. İki birimin ilk ortak çalışması; derslerde kullanılan ve Bilgi Merkezi’nden ulaşılabilen elektronik kaynakların Blackboard Learn sistemine entegre edilmesi olacak. Bu işbirliği Khas’ta öğrenmeyi, öğretmeyi ve araştırmayı pek çok ortak projeyle desteklemeyi hedefliyor.

Logoyu Büyütenler Reklamcılık Bölümü tarafından 19 Kasım’da reklam sektörünün en önemli şahitlerinin tanıklığıyla, Türk Reklam Sektörü’nü anlatan ve henüz sadece Kristal Elma’da gösterilmiş olan “Logoyu Büyütenler” filmi Cibali Kampüsü Sinema A Salonu’nda gösterildi.


G

eleceğin giderek daha fazla işbirliği yapmayı, disiplinler-ötesi olmayı, coğrafi ve kültürel sınırları aşmayı gerektireceği öngörüsüyle yola çıkan Sanat ve Tasarım Fakültesi öncülüğündeki Khas ekibi, Tasarım Bienali’ni ortak bir platform oluşturmak için fırsat olarak değerlendirdi. Bu amaçla 2014 yılı başından bu yana çeşitli fakültelerden öğretim elemanlarının katılımıyla bir dizi toplantı yapıldı, çeşitli projeler geliştirildi. Ayrıca, ana fikir doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışından üniversiteler sergiye katılmak üzere davet edildi. Hazırlanan sergide Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi’nden

En İyinin de En İyisi Ödülü

En İyinin de En İyisi Ödülü 2013 Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunu Selin Koşağan, Red Dot Concept Design Award 2014’te endüstri alanında ‘Best of the Best’ ödülünün sahibi oldu. Red Dot Concept Design Award 2014, Singapur Red Dot Müzesi’nde gerçekleştirildi; 60 ülkeden 4.791 proje katıldı ve konseptlerden sadece 40’ı ‘Best of the Best’ ödülüne layık görüldü. ‘Best of the Best Ödülü’nü Türkiye’den Koşağan, ödülü grup üyeleri Chi Liu (Çin), Danny McElchar (İrlanda), Apostolos Papamatthaiakis (Yunanistan) ve Rahil Rupawala (Hindistan) ile birlikte aldı. Koşağan, Electrolux Design Lab 2014’i de yarı finalist olarak tamamladı; 1700 tasarım arasından kumaş bakımı kategorisinde ilk 35’e kaldı.

Enerji Verimliliği Tartışıldı Ekonomi Bölümü tarafından düzenlenen Enerji Verimliliği Farkındalığı ve İklim Değişikliği Konferansı, 26 Kasım’da Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti. Konferansa İİSBF Dekanı Prof. Dr. Osman Zaim, Bölümden Doç. Dr. Ali Akkemik ve Doç. Dr. Meltem Ucal konuşmacı olarak katıldılar.

öğrencilerce geliştirilen projeler ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Yale University (ABD), University of Oregon (ABD), Technical University of Graz (Avusturya), Oslo School of Architecture and Design (Norveç) ve New Design University (Avusturya) gibi okullardan öğrenci projeleri yer alıyor. Sergi 1 Kasım-14 Aralık’ta her gün saat 9:00-18:00 arasında gezilebilir.

Haberler / Etkinlikler

Khas Bienal’de

Rönesans Mimarisi Yeniden

S

anat ve Tasarım Fakültesi’nin 13 Kasım’da düzenlediği seminerde Yrd. Doç. Dr. Sevil Enginsoy Ekinci “Rereading James Fergusson’s History of the Modern Styles of Architecture (1862) and Revisiting a Global History of Renaissance Architecture” James Fergusson’ın Mimarlığın Modern Stilleri Tarihi’nin (1862) “Yeniden Okumak ve Yeniden Rönesans Mimarisi Küresel Tarihini Düşünmek” başlıklı bir konuşma yaptı. Dr. Ekinci, oldukça spesifik ve uzmanlık gerektiren bir konuyu, alanın dışındaki genel dinleyicinin de rahatlıkla izleyebileceği, son derece anlaşılır, ilgi çekici biçimde sundu. Dr. Ekinci’nin özellikle “Renaissance Architecture in Turkey” bölümüne odaklanan Fergusson okuması, son yıllarda Doğu-Batı ikilemlerinin ötesine geçen, kültürler ve coğrafyalar arası global perspektifli mimarlık tarihi yazımı çabalarına çarpıcı bir erken örnek olarak 19. yüzyıla ait bu metnin daha sonra mimarlığa ulus-devlet odağından bakan tarihçiler tarafından nasıl görmezliğe gelindiği konusunda ufuk açıcı ve yeni sorular ortaya atıcı nitelikteydi.

…Kısa…Kısa…Kısa…

Eviner’in Son Sergisi Viyana’da Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Doç. İnci Eviner, son sergisi Viyana’da açıldı. 18 Kasım-2014-11 Ocak 2015 tarihleri arasında “Mario Mauroner Contetemporary Art Vienna”da açılan kişisel sergisinde, 2013’te tamamladığı “Modern Çöküşün Bakımı ve Ulusal Fitness”ında HD video işleri ve desenleri sergileniyor. 01 - 30 KASIM 2014 | NEWSLETTER KHAS | 5


Sayısız Ürünlerin Tasarımcısı

Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nün düzenlediği “Herkes İçin Mimarlık” adlı konuşma dizisine devam ediyor. Türkiye’deki güncel toplumsal sorunları mimarlık alanından sorgulamanın, kamusal fayda yaratmaya odaklı bir mimarlık pratiği için yeni tasarım yöntemleri üretmenin ve mimarlık eğitimine ilerici açılımlar kazandırabilmenin yollarını araştıran bu genç grubun ‘Atıl Köy Okulları’ gibi ülke genelinde paylaşımcı yöntemlerle gerçekleştirdiği çalışmalar 4 Aralık’ta Cibali Kampüsü’nde katılımcılarla paylaşıldı.

Sanat ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Ürün Tasarımı çalışmalarının konsept oluşturma aşamasını ve buna ilişkin yöntemler ile ilgili cevapları yanıtlaması için DesignUM’un kurucusu ödüllü tasarımcı Ümit Altun’u 7 Kasım’da Cibali Kampüsü’ne konuk etti. Bugüne kadar otomotivden elektrikli ev aletlerine, elektronik eşyadan medikal ürünlere ve aksesuarlara kadar sayısız ürün tasarlayan Altun, “Endüstri Ürünleri Tasarımında Kullanıcı Gözlemine Dayalı Tasarım Yöntemleri” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

{

Evlilik Sonrası Barış

{

Haberler / Etkinlikler

“Herkes İçin Mimarlık”

Khas Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi (MARC) özel bir film gösterimi ile Orta Doğu’da yaşanan gerginlik içinde insan ve barışı gündeme taşıyor. Yazar-yönetmenoyuncu Gazi Albulivi’nin İsrail-Filistin ilişkisine dair çektiği çeşitli uluslararası film festivallerinden ödüllü ‘Peace after Marriage-Evlilik Sonrası Barış’ Filmi 18 Kasım’da Cibali Kampüsü’nde özel gösterim ile tüm sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Gösterimin ardından filmin yapımcısı Faruk Özerten ile de sohbet yapıldı.

Diplomasi Sofraları’nda Ermeni Tadları

Y

aşam Boyu Eğitim Merkezi, Türkiye’nin yakın ve uzak komşuları ile kültürel politik ve sosyal ilişkilerinin, yemek kültürü mirası ile yakınlaştırarak farklı bir zeminde kuvvetlendirilmesi amacıyla ‘Diplomasi Sofraları’ Projesini başlattı. Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi, Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi ve İletişim Fakültesi’nin uzmanlık alanlarıyla desteklediği Diplomasi Sofrası’nın ilk konuk ülkesi ise Ermenistan oldu. İki ülkeden akademisyenler, medya mensupları, iş adamları, diplomatlar ile kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı Diplomasi Sofraları’nın ilk özel yemek daveti 7 Kasım’da yapıldı.

6 | 01 - 30 KASIM 2014 | NEWSLETTER KHAS


Y

aşam Boyu Eğitim Merkezi Komşuluk Hakkı Projesi Kapsamında çalışmalarını sürdüren Belgesel Fotoğraf Atölyesi’nin 3. Sergi çalışması “Fabrika Kızı” nın eğitimleri başladı. Khas ve Canon Eurasia işbirliği ile sürdürülen çalışmanın çıkış noktası sanatçı Bora Ayanoğlu’nun 1969 yılında, şu an Cibali Kampüsü olan Tütün Fabrikası’yla özdeşleşen ve hayali bir kahramanı anlattığı Fabrika Kızı adlı şarkısı. Şarkıda genç yaşta fabrikada çalışan hayali kahraman üzerinden halen Türkiye’nin önemli sorunlarından olan ‘Okumayan Kızlar’ konusunun gündeme getirilmesi hedefleniyor. Buradan hareketle günümüzde halen yoğun biçimde tekstil atölyelerine ev sahipliği yapan

Cibali-Balat-Fener bölgesindeki çalışan 10 kız çocuğuna iki aylık belgesel fotoğraf dersleri verilip ardından başta iş hayatları olmak üzere gündelik hayatlarını fotoğraflamaları sağlanacak ve bu fotoğraflardan seçilen 10 fotoğraf tanınmış isimler tarafından yorumlanarak sergi gerçekleştirilecek. Belgesel Fotoğraf Atölyesi geçtiğimiz yıl da Roman Çocuklar ve Medya-Akademi-Fotoğraf dünyasının tanınmış isimleriyle gerçekleştirdiği “Hayat Bildiğin Gibi Değil” adlı sergiyi gerçekleştirmişti.

Haberler / Etkinlikler

Fabrika Kızları Kendi Şarkılarını Söylüyor

…Kısa...Kısa…Kısa… Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 76. yılında saygı ve özlemle andık.

PANORAMA Khas’ın 15. sayısı çıktı. 16. sayı için yazılar Aralık sonuna kadar gönderilebilir.

Öğrencimiz Arda Ülgay, Yeni Nesil Oyuncaklar Ulusal Tasarım Yarışması’nda ikinci oldu.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Güvenç 7 Kasım itibarıyla İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü olarak görevlendirildi. Khas Lisans Tanıtım Ekibi, 20-21 Kasım’da AKKM Merinos Fuar Alanı Educaturk Bursa’da, 27-28 Kasım’da İzmir Educaturk Üniversiteler Fuarı’nda aday öğrencilerle buluştu. Khas Yeni Medya Bölümü öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat ve öğrencileri, Habertürk’e ‘Sosyal Medya Diyeti Ödevi ve Sonuçları’nı değerlendirmek üzere konuk oldu.

Adres : Kadir Has Caddesi Cibali Haber : Sena Ural 34083 İstanbul Fotoğraf : Ulaş Tosun Tel : 212 533 65 32 Tasarım : Birsen Duyar Akdemir Faks : 212 531 38 53 Yöneten : Ayten Görgün Smith E-mail : newsletter@khas.edu.tr Web : http://www.khas.edu.tr

01 - 30 KASIM 2014 | NEWSLETTER KHAS | 7

Profile for Kadir  Has University

Newsletter Khas 60  

Newsletter Khas 60  

Advertisement